Etusivuheader
A- A+

9.2.2016 Palavien kaasujen SFS-käsikirja 58-1 uusittuna

Käsikirjasarja 58 palavista kaasuista on uudistumassa. Käsikirjasarjassa palavalla kaasulla tarkoitetaan pääsääntöisesti metaanikaasua (maakaasu tai biokaasu) tai nestekaasua (propaani, butaani tai niiden seos).

Lue lisää

3.2.2016 Uusituilla nosturistandardeilla turvallisuutta

Eurooppalaisten nosturistandardien avulla suunniteltu ja valittu nosturi täyttää EU:n konedirektiivin terveys- ja turvallisuusvaatimukset. Standardeista on hyötyä suunnittelijoille sekä nosturien käyttäjille ja vuokraajille. Niitä noudattamalla voidaan pienentää turvallisuusriskejä. Standardit on nyt käännetty suomeksi.

Lue lisää

26.1.2016 SFS-käsikirja 640 on opas hyvästä suomalaisesta sähkökeskuksesta

Suomessa on pitkät perinteet hyvien sähkökeskusten rakentamisesta. Kaikkia näitä asioita ei ole saatu mukaan keskuksia koskeviin standardeihin, vaan ne ovat olleet perimätiedon ja nyt jo vanhentuneen SFS-käsikirjan 154 varassa. Uusi SFS-käsikirja 640 Sähkökeskukset on ajan tasalla oleva opas hyvän suomalaisen jakokeskuksen rakentamiseen ja valintaan.

Lue lisää


SFS Kauppa

online.sfs.fi

Sähköalan standardit SFSstä

Lausuntopyynnöt


SFSedu oppilaitosportaali

International Organization for Standardization

European Committee for Standardization

rss Uutiset

9.2.2016 Palavien kaasujen SFS-käsikirja 58-1 uusittuna

Käsikirjasarja 58 palavista kaasuista on uudistumassa. Käsikirjasarjassa palavalla kaasulla tarkoitetaan pääsääntöisesti metaanikaasua (maakaasu tai biokaasu) tai nestekaasua (propaani, butaani tai niiden seos).

Lue lisää

3.2.2016 Uusituilla nosturistandardeilla turvallisuutta

Eurooppalaisten nosturistandardien avulla suunniteltu ja valittu nosturi täyttää EU:n konedirektiivin terveys- ja turvallisuusvaatimukset. Standardeista on hyötyä suunnittelijoille sekä nosturien käyttäjille ja vuokraajille. Niitä noudattamalla voidaan pienentää turvallisuusriskejä. Standardit on nyt käännetty suomeksi.

Lue lisää

26.1.2016 SFS-käsikirja 640 on opas hyvästä suomalaisesta sähkökeskuksesta

Suomessa on pitkät perinteet hyvien sähkökeskusten rakentamisesta. Kaikkia näitä asioita ei ole saatu mukaan keskuksia koskeviin standardeihin, vaan ne ovat olleet perimätiedon ja nyt jo vanhentuneen SFS-käsikirjan 154 varassa. Uusi SFS-käsikirja 640 Sähkökeskukset on ajan tasalla oleva opas hyvän suomalaisen jakokeskuksen rakentamiseen ja valintaan.

Lue lisää

26.1.2016 Ilmajohdot – nykyajan huipputekniikkaa

Ilmajohtojen rakentaminen ei ole katoavaa kansanperinnettä. Uusien energialähteiden ja älyverkkojen myötä sähkönsiirto ja -jakeluverkkoja kehitetään ja ilmajohdoilla on siinä edelleen vahva rooli. Ilmajohtojen suunnittelu ja rakentaminen vaativat todellista huipputason osaamista ja uusinta tietoa. Sen takia myös ilmajohtojen standardeja kehitetään. Uudessa SFS-käsikirja 603:ssa on uusien eurooppalaisten ilmajohtostandardien sisältö kätevässä ja edullisessa paketissa.

Lue lisää

21.1.2016 Kiviainesten ominaisuuksien testausmenetelmiä uudistettu

Kiviainesten kemialliset analyysimenetelmät kuvaava standardi on uudistettu. Standardissa kuvattavia testausmenetelmiä voidaan käyttää tehtaan sisäisessä laadunvalvonnassa, pistokoenäytteiden testauksessa tai tyyppitestauksessa. Lisäksi on uudistettu referenssimenetelmät, joita käytetään tyyppitestauksessa ja kiistatapauksissa.

Lue lisää