SFS-Forum2014 banneriISOuusi
A- A+
verkkokauppa 186x85px

Lausuntopyynnöt

rss Tapahtumakalenteri

9.10.2014 Rakennustuotteiden tuotehyväksyntä 6. marraskuuta 2014

SAMKin Vesi-Instituutti WANDER järjestää 6.11.2014 Turussa seminaarin Rakennustuotteiden hyväksyntä. Rakennusalan lainsäädäntö päivittyy koko ajan. Rakennustuoteasetus on tuonut tarpeen päivittää kansallista lainsäädäntöä. Tietoa rakentamisen laadusta tarvitaan entistä enemmän.

Lue lisää

7.10.2014 Forum 2014 standardisoinnin vuositapahtuma 4. marraskuuta 2014

Standardisoinnin vuositapahtuma Forum 2014 järjestetään tänä vuonna 4.11.2014 teemalla "Näkökulmia tulevaisuuden standardeihin". Paikkana on perinteinen Finlandia-talo Helsingissä.

Lue lisää

7.10.2014 ISO 14001 uudistuu - mikä muuttuu? 27. marraskuuta 2014

SFS järjestää infotilaisuuden uudistuvasta ISO 14001 -standardista 27.11.2014. Tilaisuudessa esitellään ympäristöjärjestelmästandardin uudistuksen taustaa ja tavoitteita sekä tulevia muutoksia. Tervetuloa kuulemaan muutoksista ja keskustelemaan!

Lue lisää

1.10.2014 Vesikemikaalien hankintapäivä 18. marraskuuta 2014

Talousveden puhdistukseen käytettävien kemikaalien laadun on täytettävä vähintään SFS-EN-standardien vaatimukset. Vesikemikaalien hankinta ja standardit ovat aiheena METSTAn, SFS:n ja Envienon tilaisuudessa 18.11.2014.

Lue lisää

26.9.2014 ISO GPS-toleranssit koneenrakennuksessa 10 joulukuuta 2014

METSTA järjestää 10.12.2014 koulutuspäivän "ISO GPS-toleranssit koneenrakennuksessa". Koulutuspäivässä tehdään katsaus geometrisen tuotemäärittelyn eli ns. ISO GPS-järjestelmän standardeihin kattaen perussäännöt, pituusmittojen toleranssit ja geometriset toleranssit. Koulutuksessa käydään läpi perusteita ja suomalaisen teollisuuden näkökulmasta olennaisia uutuuksia.

Lue lisää

24.9.2014 Seminaari 22.10.2014: IT:n hallinnan ja johtamisen hyvät käytännöt

Onko IT:n hallinnan ja johtamisen tueksi olemassa toimivia hyviä käytäntöjä? Mitä hyötyä niistä on? Tervetuloa aamupäiväseminaariin SFS:lle.

Lue lisää

19.9.2014 Standards - Your innovation bridge 30. lokakuuta 2014

Brysselissä järjestetään 30. lokakuutta 2014 konferenssi, joka käsittelee standardien roolia innovaatioissa. Tilaisuudella pyritään saamaan laajempaan tietoisuuteen sitä, kuinka standardeilla voidaan tukea innovaatioita.

Lue lisää

11.8.2014 Omaisuudenhallinnan ISO 55000 -standardisarja 6. marraskuuta 2014

SFS järjestää aamukahvitilaisuuden omaisuudenhallintaa (asset management) käsittelevästä ISO 55000 -standardisarjasta 6.11.2014. Tilaisuus pidetään SFS:n kokouskeskuksessa Kampissa osoitteessa Malminkatu 34.

Lue lisää


rss Uutiset

15.10.2014 Uusittu osa maaperäntutkimusmenetelmien käsikirjasarjaan

Maaperän kemialliset tutkimusmenetelmät käsikirjasarjan kolmanteen osaan on koottu standardeja, jotka liittyvät valtioneuvoston maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arviointia koskevan asetuksen (214/2007) toimeenpanoon. Tarkempaa ohjeistusta löytyy ”Pilaantuneen maa-alueen riskinarviointi ja kestävä riskinhallinta” -julkaisusta (Ympäristöhallinnon ohjeita 6/2014).

Lue lisää

13.10.2014 Tärkeimmät koneturvallisuuden standardit SFS-käsikirjasarjana

Uudet osat kirjasarjaan SFS-käsikirja 93 Koneiden turvallisuus.

Lue lisää

3.10.2014 Ville Niinistö pääpuhujana kierrätyspolttoaineseminaarissa

Kiinteät kierrätyspolttoaineet ovat mahdollisuus, jota suomalaisten kannattaa hyödyntää. Tuotteisiin liittyvää teknologiaa kannattaa ottaa Suomessa käyttöön ja viedä kansainvälisille markkinoille. Näin sanoi Vihreän liiton puheenjohtaja Ville Niinistö kierrätyspolttoaineita käsitelleen seminaarin pääpuheessa 2. lokakuuta Vantaalla.

Lue lisää

29.9.2014 Suojaa ihmisiä palolta junamatkan aikana

Kiskoajoneuvojen palontorjuntaa käsittelevässä uudessa standardisarjassa SFS-EN 45545 määritellään toimenpiteet ja vaatimukset, joiden avulla suojataan matkustajia ja henkilöstöä tulipalolta junamatkan aikana. Sarjan kolme tärkeintä osaa on nyt suomennettu. Ne käsittelevät palontorjunnan yleisiä vaatimuksia sekä erityisvaatimuksia materiaaleille, komponenteille ja kalustolle.

Lue lisää

25.9.2014 SFS-tiedotus 4/2014 ilmestynyt

SFS-tiedotus 4/2014 on ilmestynyt. Lehdessä kerrotaan mm. eurokoodien käytöstä, ISO 14000 –sarjan standardeista ja uudesta ympäristöstandardien tietopalvelusta.

Lue lisää

23.9.2014 Kuljetuspalvelujen ilmastovaikutuksen laskentaan uusi työkalu

Kuljetuspalvelujen energiankulutuksen ja kasvihuonekaasupäästöjen laskenta- ja ilmoitusmenetelmistä on valmistunut maailman ensimmäinen standardi. Tätä eurooppalaista standardia SFS-EN 16258 esiteltiin SFS:n yhdessä YTL:n kanssa järjestämässä tilaisuudessa 23. syyskuuta.

Lue lisää

22.9.2014 Kantavien rakenteiden suunnittelun ja toteutuksen siirtymäkauden ohjeistus

Ympäristöministeriön asetus kantavista rakenteista tuli voimaan 1.9.2014. Samalla kumottiin kantavien rakenteiden suunnittelua koskevat rakentamismääräyskokoelman B-osat, jotka oli annettu ministeriön asetuksella. Asetusten mukaan kantavia rakenteita koskevat olennaiset tekniset vaatimukset täyttyvät, kun rakenteet suunnitellaan ja toteutetaan eurokoodien sekä niitä koskevien kansallisten valintojen mukaan. Ympäristöministeriö on julkaissut ohjeet siirtymäkaudelle.

Lue lisää

17.9.2014 Ehdotus uusituksi sähkötyöturvallisuuden standardiksi SFS 6002 valmistunut

SESKOn komitea SK 78 on saanut valmiiksi ehdotuksen standardin SFS 6002 kolmanneksi painokseksi. Standardiehdotus perustuu suurelta osin eurooppalaiseen standardiin EN 50110-1 Operation of electrical installations – Part 1: General requirements. Sähkötyöturvallisuudessa tulee kuitenkin noudattaa myös kansallisia vaatimuksia ja sen takia SK 78 on täydentänyt standardia kansallisilla vaatimuksilla EN 50110-2 Operation of electrical installations – Part 2: National annexes -periaatteiden mukaisesti.

Lue lisääSFSedu oppilaitosportaali

International Organization for Standardization

European Committee for Standardization