SFS banner 2013
A- A+
verkkokauppa 186x85px

rss Tapahtumakalenteri

2.4.2014 Energiaan liittyvät direktiivit - seminaari 15.5.2014

Seminaarin aiheina ovat rakentamismääräysten uudistaminen, direktiivit suhteessa rakentamismääräyksiin - mitä tarkoittaa käytännössä, mistä energia jatkossa? - entä nollaenergiarakentaminen, suunnittelijan vastuut, rakennusvalvonta, käytännössä - isojen ja pienten rakennusliikkeiden kannalta

Lue lisää

13.2.2014 Uudet yhteiset standardit ympäristöanalytiikkaan? 13.5.2014

Maaperän, käsitellyn biojätteen ja lietteiden ympäristöanalyyseihin on valmistunut lähes 30 uutta eurooppalaista standardia ja ohjetta. Tavoitteena on ollut kehittää yhteisiä menetelmiä usean eri kiinteän materiaalin analysointiin. Iltapäiväseminaarissa 13.5.2014 esitellään ympäristöalan horisontaalisen standardisoinnin tuloksia ja tulevaisuuden näkymiä. Tilaisuudessa myös kuullaan, mitä standardisoinnissa tapahtuu sektoreittain.

Lue lisää

11.2.2014 ISO 14000 -sarjan jalanjälkistandardit tutuiksi 23.4.2014

SFS ja TUORE osaamisverkosto järjestävät infotilaisuuden ISO 14000 -sarjan uusista julkaisuista 23.4.2014. Tilaisuudessa esitellään hiilijalanjäljen ja valmisteilla olevan vesijalanjäljen ohjeistukset ja kuullaan yritysten näkemyksiä kansainvälisten standardien tarpeesta ja käytöstä.

Lue lisää


rss Uutiset

10.4.2014 GPS-toleranssijärjestelmän olennaisimmat standardit uusittu ja suomennettu

Standardissa SFS-EN ISO 1101 esitetään geometrisen toleroinnin menetelmät ja standardissa SFS-EN ISO 5459 esitetään peruselementtejä koskevat yksityiskohtaiset säännöt.

Lue lisää

8.4.2014 Palavien nesteiden käsittelyn standardit uudistettu

Palavien nesteiden käsittelyä jakeluasemilla ja satama-alueella sekä varaston sammutus- ja palontorjuntakalustoa koskevat standardit on uudistettu.

Lue lisää

11.4.2014 Koneturvallisuuden olennaiset standardit uudistettu ja suomennettu

Koneturvallisuuden ohjausjärjestelmien kelpuutusta koskeva standardi SFS-EN ISO 13849-2 on uudistettu ja suomennettu. Siinä määritetään menettelytavat ja olosuhteet, joita on noudatettava kelpuutettaessa analyysin ja testausten avulla standardin SFS-EN ISO 13849-1 mukaisesti suunniteltujen turvallisuuteen liittyvien ohjausjärjestelmän osien turvatoiminnot.

Lue lisää

7.4.2014 SFS:n uutiskirjeitten postituslistoja päivitetään

SFS:n sähköisten uutiskirjeitten tilaajille on lähetetty sähköposti, jossa pyydetään vahvistamaan uutiskirjeitten tilaus. Jotta tilaus jatkuisi entisellään, tarvitsee vain klikata kohtaa ”Kyllä haluan varmistaa tilaukseni”. Uutiskirjeet ovat maksuttomia.

Lue lisää

4.4.2014 Terveydenhuollon standardit 1/2014 ilmestynyt

Terveydenhuollon ja laboratorioalan standardien uutiskirje 1/2014 on ilmestynyt. Siinä kerrotaan uusista ja tekeillä olevista alan julkaisuista, standardien merkityksestä pk-yritykselle, uusista CENin terveydenhuoltoalan komiteoista, laiteturvallisuusstandardin EN 60601-1 ja lääkinnällisten laitteiden direktiivien uudistamisesta.

Lue lisää

3.4.2014 Jätteet energiaksi standardeilla

Kierrätyspolttoaineiden tuotannolla ja jätteiden energiahyödyntämisellä tuetaan jätteiden ja sivutuotteiden hyötykäyttöä ja samalla ehkäistään jätteiden kaatopaikkasijoitusta. Kierrätyspolttoainetta voidaan valmistaa yhdyskuntien, yritysten ja teollisuuden polttokelpoisista, kuivista, kiinteistä ja syntypaikoilla lajitelluista jätteistä.

Lue lisää

28.3.2014 Johtamisen standardit 1/2014 ilmestynyt

SFS:n sähköisen uutiskirjeen "Johtamisen standardit" kuluvan vuoden ensimmäinen numero on ilmestynyt.

Lue lisää

27.3.2014 Uudistetut ohjeet ympäristönsuojelun tason arviointiin

Kansainvälinen standardi organisaation ympäristönsuojelun tason arvioinnin kehittämisestä ja käytöstä on uudistettu. Standardissa kuvaillaan prosessi, jonka avulla organisaatiot voivat mitata ja arvioida ympäristönsuojelun tasoaan. Standardi on nyt julkaistu myös suomenkielisenä.

Lue lisääLausuntopyynnöt

International Organization for Standardization

European Committee for Standardization

SFSedu oppilaitosportaali