header liikenne
A- A+

Avaintuotteet


Ajankohtaista

16.12.2016 Autoteollisuuden laadunhallintastandardi uusittu

Autoteollisuuden IATF (International Automotive Task Force) on julkaissut lokakuussa 2016 uuden alan laadunhallintajärjestelmästandardin IATF 16949:2016. Siinä määritellään autoteollisuuden organisaatioiden laadunhallintajärjestelmän vaatimukset. IATF 16949:2016 korvaa kansainvälisen standardisoimisjärjestön ISOn julkaisun ISO/TS 16949:2009.

Lue lisää

23.11.2016 Bensiinihöyryjen talteenottojärjestelmän tarkastusmenetelmät standardissa

Jakeluasemilla on vähennettävä ajoneuvojen tankkauksen yhteydessä syntyviä bensiinihöyrypäästöjä ilmakehään. Sen vuoksi on otettava käyttöön bensiinihöyryn talteenotto-ohjelman toisen vaiheen järjestelmä, ja järjestelmän toimivuutta on seurattava ja testattava. Bensiinihöyryjen talteenottojärjestelmän toimivuuden määräaikaistestit on tehtävä nyt suomeksi julkaistun standardin menetelmien mukaisesti.

Lue lisää

1.11.2016 Forum 2016 pureutui standardien rooliin älykkäässä yhteiskunnassa

Jo 11. kerran järjestetyn standardisoinnin vuositapahtuman teemana oli tänä vuonna Älykkääseen yhteiskuntaan standardeilla. Finlandia-talolla 27.10.2016 järjestettyyn tapahtumaan osallistui 275 henkeä.

Lue lisää

21.10.2016 Kovaselle ympäristöjärjestelmä on jatkuvaa parantamista

Kuljetusalan perheyritysryhmä Kovanen Yhtiöt Oy on käyttänyt viisi vuotta ISO 14001 –standardia toimintansa kehittämisessä. Nyt se on uusimassa ympäristöjärjestelmäänsä vuonna 2015 ilmestyneen standardin ISO 14001 päivitetyn version vaatimusten mukaiseksi.

Lue lisää

27.9.2016 Standardi tuo turvaa Parmalle ontelolaattojen lastaukseen ja purkuun

Suomen suurin betonielementtien valmistaja Parma on varustanut ontelolaattojen kuljetuksessa käytettävän vakiokaluston putoamissuojajärjestelmällä. Turvatolppiin ja -valjaisiin perustuvalla järjestelmällä vältetään putoaminen kuorman lastaus- ja purkuvaiheessa. Järjestelmä täyttää standardin SFS-EN 795 vaatimukset.

Lue lisää

8.4.2016 Junien materiaalien paloturvavaatimukset tiukkenevat

Euroopan henkilöraideliikennettä koskeva paloturvastandardi tiukentaa junien rakentamiseen käytettyjen materiaalien paloturvavaatimuksia. Finnester Coatings Oy Lahdesta kertoo tiedotteessaan olevansa maailman ainoa valmistaja, jonka tuote täyttää standardin asettamat vaatimukset matkustajavaunujen ulkopintojen maalaamiseen.

Lue lisää

17.3.2016 Turvallisempia kaasupulloja uusien vaatimusten avulla

Kaasupullojen tarkastuksia, huoltoa ja täyttöä koskevat standardit on uudistettu. Standardien noudattaminen on tärkeää, koska niitä käytetään vaarallisten aineiden tiekuljetuksiin liittyvissä turvallisuusohjeissa (ADR/VAK 2015).

Lue lisää

13.1.2016 Vaatimukset nesteytetyn maakaasun laitteistoille ja asennukselle

Vaatimukset maalla oleville kiinteille nesteytetyn maakaasun asennuksille esitetään uudessa standardissa. Siinä kuvataan ympäristövaikutukset, turvallisuussuunnitelma, yleiset turvallisuusnäkökohdat, säiliöiden ja asennusten suunnittelu sekä annetaan kaaviollinen esitys satelliitti- ja tankkauslaitoksesta. Lisäksi standardissa on esimerkkejä turvallisuusskenaarioista ja -laskelmista sekä suunnitteluratkaisuista.

Lue lisää

27.11.2015 SFS Online -palvelu ja verkkokauppa uudistuivat

Uudistettu SFS Online -palvelu ja verkkokauppa otettiin käyttöön 25.11.2015.

Lue lisää

12.8.2015 Vaarallisten aineiden kuljetussäiliöiden venttiilistandardi on uusittu

Vaarallisten aineiden kuljetussäiliöiden tyhjennysventtiileitä ja ilman talteenottoventtiileitä koskevaa standardia on uudistettu.

Lue lisää
Aihealueen uusimmat SFS-standardit


Näytä kaikki

 • SFS-EN 62320-2:2017:en

  Maritime navigation and radiocommunication equipment and systems - Automatic identification system (AIS) - Part 2: AIS AtoN Stations - Operational and performance requirements, methods of testing and required test results Julkaistu: 14.2.2017 Kieli: en
 • SFS-EN 15384-1:2017:en

  Packaging. Test method to determine the porosity of the internal coating of flexible aluminium tubes. Part 1: Sodium chloride test Julkaistu: 7.2.2017 Kieli: en
 • SFS-EN 62940:2017:en

  Maritime navigation and radiocommunication equipment and systems - Integrated communication system (ICS) - Operational and performance requirements, methods of testing and required test results Julkaistu: 7.2.2017 Kieli: en
 • SFS-EN 15384-2:2017:en

  Packaging. Test method to determine the porosity of the internal coating of flexible aluminium tubes. Part 2: Copper sulphate test Julkaistu: 7.2.2017 Kieli: en
 • SFS-EN ISO 8936:2017:en

  Matkailuajoneuvojen aurinkokatokset. Vaatimukset ja testimenetelmät Julkaistu: 7.2.2017 Kieli: en
 • SFS-EN ISO 17409:2017:en

  Sähköajoneuvot. Ulkoiseen virtalähteeseen liittäminen. Turvallisuusvaatimukset Julkaistu: 31.1.2017 Kieli: en
 • SFS-EN 50121-1:2017:en

  Railway applications - Electromagnetic compatibility - Part 1: General Julkaistu: 31.1.2017 Kieli: en
 • SFS-EN 50121-2:2017:en

  Railway applications - Electromagnetic compatibility - Part 2: Emission of the whole railway system to the outside world Julkaistu: 31.1.2017 Kieli: en
 • SFS-EN 16584-3:2017:en

  Kiskoliikenne. Esteettömyyden suunnittelu. Yleiset vaatimukset. Osa 3: Optiset ja kitkaan liittyvät ominaisuudet Julkaistu: 17.1.2017 Kieli: en
 • SFS-EN 16584-1:2017:en

  Kiskoliikenne. Esteettömyyden suunnittelu. Yleiset vaatimukset. Osa 1: Kontrasti Julkaistu: 17.1.2017 Kieli: en

SFS Kauppa

online.sfs.fi

Sähköalan standardit SFSstä

Lausuntopyynnöt


rss Uutiset

23.2.2017 ISO 70 v.

Kansainvälinen standardisoimisjärjestö ISO täyttää tänä vuonna 70 vuotta. ISO on voittoa tavoittelematon järjestö, joka saattaa maailman eri alojen asiantuntijat työstämään kansainvälisiä, markkinaehtoisia standardeja. Genevessä sijaitsevan järjestön toiminnassa on mukana 163 maata ja ISO-standardeja on julkaistu 21 000 kappaletta.

Lue lisää

15.2.2017 ISO 45001 kohti toista lausuntokierrosta

Kansainvälisen työterveys- ja työturvallisuusasioiden johtamista käsittelevän uuden standardin ISO 45001 valmistelussa saavutettiin tärkeä etappi viime viikolla. Standardista vastaava kansainvälisen standardisoimisjärjestön ISOn työryhmä pääsi sopuun toiselle lausuntokierrokselle lähtevän standardiehdotuksen sisällöstä.

Lue lisää

8.2.2017 Uusi potilasvaatestandardi ilmestyy kevään aikana

Potilasvaatestandardien uusiminen on loppusuoralla. Uusi viisi potilaspyjamien standardia korvaava standardi SFS 7500:2017 julkaistaan kevään 2017 aikana. Koko vaatteen ei uuden standardin mukaan tarvitse enää olla samaa väriä kuhan koodiväri löytyy helposti vaatteesta.

Lue lisääSFSedu oppilaitosportaali

European Committee for Standardization

International Organization for Standardization

rss Tuoteuutiset

17.2.2017 Suojakäsineet: vaatimukset uudistettu

Vaatimukset mekaanisilta vaaroilta suojaaville käsineille on uudistettu. Ne kuvataan standardissa SFS-EN 388:2016. Standardia voi käyttää laatutason ja oleellisten ominaisuuksien määrittämisen tukena esimerkiksi toimittajan ja tilaajan kesken sekä tuotaessa suojakäsineitä maahan.

Lue lisää

10.2.2017 Vaatimukset palavien nesteiden varastopaikoille uudistettu

Palavien nestemäisten kemikaalien varastopaikkojen turvallisuus- ja ympäristövaatimuksia käsittelevä standardi SFS 3350 on uudistettu täysin. Standardi SFS 3350:2016 on turvallisuus- ja kemikaaliviraston julkaisemassa luettelossa niistä standardeista, joita noudattaen katsotaan kemikaaliturvallisuuslain (390/2005) nojalla annettujen säännösten vaatimusten täyttyvän. Standardi on tarkoitettu varastopaikkojen suunnittelijoille, rakentajille sekä varastopaikkojen huollosta ja kunnossapidosta vastaaville. Lisäksi ympäristö- ja pelastusviranomaiset voivat hyödyntää standardia työssään.

Lue lisää

9.2.2017 Aurinkosähkölaitteiston virta-jännite-ominaisuuksien mittaus

Uusi standardi SFS-EN 61829:2016 sisältää mittausmenetelmän asennuskohteen aurinkosähköpaneeliston ominaisuuksien määrittämiseen. Yhdenmukainen ja tarkoitukseen soveltuva virta-jännitekäyrän mittausmenetelmä auttaa varmistamaan, että aurinkosähköpaneeliston suorituskyky on tarkastettu asianmukaisesti laitteiston käyttöaikana.

Lue lisää