header ajankohtaista
A- A+

rss

23.11.2016

Bensiinihöyryjen talteenottojärjestelmän tarkastusmenetelmät standardissa

Jakeluasemilla on vähennettävä ajoneuvojen tankkauksen yhteydessä syntyviä bensiinihöyrypäästöjä ilmakehään. Sen vuoksi on otettava käyttöön bensiinihöyryn talteenotto-ohjelman toisen vaiheen järjestelmä, ja järjestelmän toimivuutta on seurattava ja testattava. Bensiinihöyryjen talteenottojärjestelmän toimivuuden määräaikaistestit on tehtävä nyt suomeksi julkaistun standardin menetelmien mukaisesti.

SFS-EN 16321-2:2013  Bensiinihöyryjen talteenotto ajoneuvotankkauksen yhteydessä jakeluasemilla. Osa 2: Tarkastusmenetelmät bensiinihöyryjen talteenottojärjestelmän toimivuuden arvioimiseksi jakeluasemilla
1. painos, 2013 (suom. 2016). 33 sivua (suomi/englanti). Hinta 55,10 € (+ alv 24 %)

Standardi määrittelee jakeluasemilla tapahtuvan höyryjen talteenottojärjestelmien varmentamisen testausmenetelmät. Siinä kuvataan

  • vaatimukset bensiinihöyry/bensiinisuhteelle
  • mittausmenetelmät käytönaikaisille testauksille: testausten suoritusjärjestys, valmistelu, simuloidun bensiinivirtauksen mittausperiaate (kuivatestausmenetelmä) sekä     todellisen bensiinivirtauksen mittausperiaate (märkätestausmenetelmät A ja B)
  • automaattiset valvontajärjestelmät
  • testauspöytäkirja
  • ympäristönäkökohdat
  • valvontajärjestelmät ja jakelulaitteen poiskytkennän testaus.

Lisäksi standardissa on malli höyryn talteenottojärjestelmän varmentamispöytäkirjasta.

Standardin SFS-EN 16321 osa 1 määrittelee, miten bensiinihöyryjen talteenottojärjestelmän tehokkuus mitataan ja testataan. Se on julkaistu vain englanniksi, koska laitteiden valmistusta ei ole Suomessa.

SFS-EN 16321-1:en Petrol vapour recovery during refuelling of motor vehicles at service stations. Part 1: Test methods for the type approval efficiency assessment of petrol vapour recovery systems
1. painos, 2013. 29 sivua (englanti). Hinta 55,10 € (+ alv 24 %)

Uudet ja uudistettavat huoltoasemat on varustettava järjestelmillä, jotka ottavat talteen ajoneuvon tankkauksessa vapautuvat bensiinihöyryt (ns. vaihe II). Bensiinihöyryt huoltoasemien säiliöiden täytön yhteydessä on jo pitkään otettu talteen ja toimitettu öljyvarastoille takaisin bensiinivirtaan nesteytettäviksi (ns. vaihe I). Kun talteenotto ulotetaan myös ajoneuvon tankkaukseen, haihtuvien yhdisteiden (VOC) päästöt vähenevät entisestään. Tällä on suuri merkitys ilman laatuun.

Lisätiedot
Öljy- ja biopolttoaineala ry
Erityisasiantuntija Tina Sammi
Puh. 020 766 9930 (vaihde)
Sähköposti etunimi.sukunimi@oil.fi

Tilaukset
SFS Kauppa: sales.sfs.fi
Sähköposti: sales@sfs.fi
Puh. 09 1499 3353, myynti
Palaa otsikoihinSFS Kauppa

online.sfs.fi

Sähköalan standardit SFSstä

Lausuntopyynnöt


rss Uutiset

23.2.2017 ISO 70 v.

Kansainvälinen standardisoimisjärjestö ISO täyttää tänä vuonna 70 vuotta. ISO on voittoa tavoittelematon järjestö, joka saattaa maailman eri alojen asiantuntijat työstämään kansainvälisiä, markkinaehtoisia standardeja. Genevessä sijaitsevan järjestön toiminnassa on mukana 163 maata ja ISO-standardeja on julkaistu 21 000 kappaletta.

Lue lisää

15.2.2017 ISO 45001 kohti toista lausuntokierrosta

Kansainvälisen työterveys- ja työturvallisuusasioiden johtamista käsittelevän uuden standardin ISO 45001 valmistelussa saavutettiin tärkeä etappi viime viikolla. Standardista vastaava kansainvälisen standardisoimisjärjestön ISOn työryhmä pääsi sopuun toiselle lausuntokierrokselle lähtevän standardiehdotuksen sisällöstä.

Lue lisää

8.2.2017 Uusi potilasvaatestandardi ilmestyy kevään aikana

Potilasvaatestandardien uusiminen on loppusuoralla. Uusi viisi potilaspyjamien standardia korvaava standardi SFS 7500:2017 julkaistaan kevään 2017 aikana. Koko vaatteen ei uuden standardin mukaan tarvitse enää olla samaa väriä kuhan koodiväri löytyy helposti vaatteesta.

Lue lisääSFSedu oppilaitosportaali

European Committee for Standardization

International Organization for Standardization

rss Tuoteuutiset

17.2.2017 Suojakäsineet: vaatimukset uudistettu

Vaatimukset mekaanisilta vaaroilta suojaaville käsineille on uudistettu. Ne kuvataan standardissa SFS-EN 388:2016. Standardia voi käyttää laatutason ja oleellisten ominaisuuksien määrittämisen tukena esimerkiksi toimittajan ja tilaajan kesken sekä tuotaessa suojakäsineitä maahan.

Lue lisää

10.2.2017 Vaatimukset palavien nesteiden varastopaikoille uudistettu

Palavien nestemäisten kemikaalien varastopaikkojen turvallisuus- ja ympäristövaatimuksia käsittelevä standardi SFS 3350 on uudistettu täysin. Standardi SFS 3350:2016 on turvallisuus- ja kemikaaliviraston julkaisemassa luettelossa niistä standardeista, joita noudattaen katsotaan kemikaaliturvallisuuslain (390/2005) nojalla annettujen säännösten vaatimusten täyttyvän. Standardi on tarkoitettu varastopaikkojen suunnittelijoille, rakentajille sekä varastopaikkojen huollosta ja kunnossapidosta vastaaville. Lisäksi ympäristö- ja pelastusviranomaiset voivat hyödyntää standardia työssään.

Lue lisää

9.2.2017 Aurinkosähkölaitteiston virta-jännite-ominaisuuksien mittaus

Uusi standardi SFS-EN 61829:2016 sisältää mittausmenetelmän asennuskohteen aurinkosähköpaneeliston ominaisuuksien määrittämiseen. Yhdenmukainen ja tarkoitukseen soveltuva virta-jännitekäyrän mittausmenetelmä auttaa varmistamaan, että aurinkosähköpaneeliston suorituskyky on tarkastettu asianmukaisesti laitteiston käyttöaikana.

Lue lisää