header ajankohtaista
A- A+

rss

17.2.2017

Suojakäsineet: vaatimukset uudistettu

Vaatimukset mekaanisilta vaaroilta suojaaville käsineille on uudistettu. Ne kuvataan standardissa SFS-EN 388:2016. Standardia voi käyttää laatutason ja oleellisten ominaisuuksien määrittämisen tukena esimerkiksi toimittajan ja tilaajan kesken sekä tuotaessa suojakäsineitä maahan.

SFS-EN 388:2016 Suojakäsineet mekaanisia vaaroja vastaan
3. painos, 2016. 51 sivua (suomenkielinen). Hinta 77,50 € (+ alv 24 %)

Standardissa määritellään vaatimukset, testausmenetelmät sekä merkinnän ja käyttöohjeen sisältö suojakäsineille, jotka suojaavat hankauksen, viiltojen, repäisyn, neulanpiston ja joissain tapauksissa iskun aiheuttamilta riskeiltä. Esitettyjä testausmenetelmiä voidaan soveltaa myös käsivarsisuojiin.

Vaatimusten lisäksi standardi kuvaa näytteenoton ja ilmastoinnin, testausmenetelmät, merkinnät ja valmistajan käyttöohjeissa antamat tiedot. Lisäksi siinä kuvataan hankausmateriaali ja testaustuloksiin liittyvä mittausepävarmuus sekä viillonkestävyyteen liittyvän teipin validointikoe.

Uusittu standardi korvaa vuodelta 2004 olevan edellisen version. Uuteen painokseen on tehty seuraavat muutokset:

•    hankauspaperi on määritetty uudestaan
•    leikkauksenkestävyydelle on lisätty toinen testi ja vaatimukset
•    viittaukset on päivitetty.

SFS-EN 388:2016:n kanssa tulisi käyttää standardia SFS-EN 420 + A1 Suojakäsineet. Yleiset vaatimukset ja testausmenetelmät, joka määrittelee kaikkia suojakäsineitä koskevat yleiset vaatimukset ja sovellettavat testausmenetelmät.

Suojavaatteiden valmistajan tai maahantuojan tulee testauttaa ja huolehtia EY-tyyppitarkastuksen tilaamisesta Suomeen tai EU-alueelle myyntiin tuleville tuotteille. SFS-EN 388:2016 esittää tekniset yksityiskohdat, joiden perusteella esimerkiksi voidaan täyttää henkilönsuojainlainsäädännön vaatimukset.

Lisätiedot standardisoinnista
Standardisoimisyhdistys TEVASTA ry
Standardisointipäällikkö Satu Nissi-Rantakömi
gsm. +358 50 383 7642
sähköposti: etunimi.sukunimi@stjm.fi

Tilaukset
SFS Kauppa: sales.sfs.fi
Sähköposti: sales@sfs.fi
Puh. 09 1499 3353, myynti


Palaa otsikoihinSFS Kauppa

online.sfs.fi

Sähköalan standardit SFSstä

Lausuntopyynnöt


rss Uutiset

23.2.2017 ISO 70 v.

Kansainvälinen standardisoimisjärjestö ISO täyttää tänä vuonna 70 vuotta. ISO on voittoa tavoittelematon järjestö, joka saattaa maailman eri alojen asiantuntijat työstämään kansainvälisiä, markkinaehtoisia standardeja. Genevessä sijaitsevan järjestön toiminnassa on mukana 163 maata ja ISO-standardeja on julkaistu 21 000 kappaletta.

Lue lisää

15.2.2017 ISO 45001 kohti toista lausuntokierrosta

Kansainvälisen työterveys- ja työturvallisuusasioiden johtamista käsittelevän uuden standardin ISO 45001 valmistelussa saavutettiin tärkeä etappi viime viikolla. Standardista vastaava kansainvälisen standardisoimisjärjestön ISOn työryhmä pääsi sopuun toiselle lausuntokierrokselle lähtevän standardiehdotuksen sisällöstä.

Lue lisää

8.2.2017 Uusi potilasvaatestandardi ilmestyy kevään aikana

Potilasvaatestandardien uusiminen on loppusuoralla. Uusi viisi potilaspyjamien standardia korvaava standardi SFS 7500:2017 julkaistaan kevään 2017 aikana. Koko vaatteen ei uuden standardin mukaan tarvitse enää olla samaa väriä kuhan koodiväri löytyy helposti vaatteesta.

Lue lisääSFSedu oppilaitosportaali

European Committee for Standardization

International Organization for Standardization

rss Tuoteuutiset

17.2.2017 Suojakäsineet: vaatimukset uudistettu

Vaatimukset mekaanisilta vaaroilta suojaaville käsineille on uudistettu. Ne kuvataan standardissa SFS-EN 388:2016. Standardia voi käyttää laatutason ja oleellisten ominaisuuksien määrittämisen tukena esimerkiksi toimittajan ja tilaajan kesken sekä tuotaessa suojakäsineitä maahan.

Lue lisää

10.2.2017 Vaatimukset palavien nesteiden varastopaikoille uudistettu

Palavien nestemäisten kemikaalien varastopaikkojen turvallisuus- ja ympäristövaatimuksia käsittelevä standardi SFS 3350 on uudistettu täysin. Standardi SFS 3350:2016 on turvallisuus- ja kemikaaliviraston julkaisemassa luettelossa niistä standardeista, joita noudattaen katsotaan kemikaaliturvallisuuslain (390/2005) nojalla annettujen säännösten vaatimusten täyttyvän. Standardi on tarkoitettu varastopaikkojen suunnittelijoille, rakentajille sekä varastopaikkojen huollosta ja kunnossapidosta vastaaville. Lisäksi ympäristö- ja pelastusviranomaiset voivat hyödyntää standardia työssään.

Lue lisää

9.2.2017 Aurinkosähkölaitteiston virta-jännite-ominaisuuksien mittaus

Uusi standardi SFS-EN 61829:2016 sisältää mittausmenetelmän asennuskohteen aurinkosähköpaneeliston ominaisuuksien määrittämiseen. Yhdenmukainen ja tarkoitukseen soveltuva virta-jännitekäyrän mittausmenetelmä auttaa varmistamaan, että aurinkosähköpaneeliston suorituskyky on tarkastettu asianmukaisesti laitteiston käyttöaikana.

Lue lisää