header ajankohtaista
A- A+

rss

10.2.2017

Vaatimukset palavien nesteiden varastopaikoille uudistettu

Palavien nestemäisten kemikaalien varastopaikkojen turvallisuus- ja ympäristövaatimuksia käsittelevä standardi SFS 3350 on uudistettu täysin. Standardi SFS 3350:2016 on turvallisuus- ja kemikaaliviraston julkaisemassa luettelossa niistä standardeista, joita noudattaen katsotaan kemikaaliturvallisuuslain (390/2005) nojalla annettujen säännösten vaatimusten täyttyvän. Standardi on tarkoitettu varastopaikkojen suunnittelijoille, rakentajille sekä varastopaikkojen huollosta ja kunnossapidosta vastaaville. Lisäksi ympäristö- ja pelastusviranomaiset voivat hyödyntää standardia työssään.

Standardin lähtökohtana ovat palavien nestemäisten kemikaalien syttymisherkkyyteen ja palavuuteen liittyvät ominaisuudet, mahdollisten palojen leviäminen sekä palotilanteiden hallintaan liittyvät vaatimukset. Standardissa on otettu huomioon myös mahdollisten höyrypilvien muodostuminen.

Standardin soveltamisrajaa on nostettu. Lisäksi standardin sisältöä on laajennettu huomattavasti verrattuna edelliseen painokseen. Kaikki varastoa havainnollistavat kuvat on päivitetty ja uusia kuvia on lisätty.

SFS 3350:2016 Palavien nestemäisten kemikaalien varastopaikka ja siellä olevat kemikaalien käsittelypaikat
3. painos, 2016. 51 sivua (suomenkielinen). Hinta 77,50 € (+ alv 24 %)
 
Standardia sovelletaan palavien nestemäisten kemikaalien varastoon, jossa varastoitavien palavien nesteiden yhteismäärä on vähintään 500 m3  sekä siellä oleviin säiliö-, astia- ja konttivarastoihin sekä käsittelypaikkoihin.  Se käsittelee ensisijaisesti palavien nestemäisten kemikaalien varastointia maanpäällisissä säiliöissä.  

Standardin vaatimusten lisäksi tulee ottaa huomioon räjähdysvaarallisiin tiloihin liittyvät ATEX-direktiivit (laitedirektiivi 2014/34/EU, olosuhdedirektiivi 1999/92/EY) sekä näihin perustuva kansallinen lainsäädäntö standardeineen.

Muita tärkeitä standardeja

Standardia SFS 3350:2016 ei sovelleta palavien nesteiden jakeluasemiin, vaan niissä noudatetaan standardia SFS 3352 Palavien nesteiden jakeluasema.

Palavien nestemäisten kemikaalien varastointiin satamissa sovelletaan standardia SFS 3355:2014 Palavien nesteiden käsittely satama-alueella. Tätä standardia aloitetaan päivittämään tänä vuonna.

Standardin SFS 3350:2016 mukaisten varastopaikkojen sammutus- ja palontorjuntakaluston vaatimuksista kerrotaan standardissa SFS 3357:2014 Palavien nesteiden varaston sammutus- ja palontorjuntakalusto. Tätä standardia ollaan parhaillaan päivittämässä.

Nesteiden varastointiin käytettävien suurien säiliöiden suunnittelua ja valmistusta koskee standardi SFS-EN 14015.

Lisätietoja

Öljy- ja biopolttoaineala ry
Erityisasiantuntija Virpi Nummisalo
Puh. 020 766 9930 (vaihde)
Sähköposti etunimi.sukunimi@oil.fi

Tilaukset
SFS Kauppa: sales.sfs.fi
Sähköposti: sales@sfs.fi
Puh. 09 1499 3353, myynti
Palaa otsikoihinSFS Kauppa

online.sfs.fi

Sähköalan standardit SFSstä

Lausuntopyynnöt


rss Uutiset

23.2.2017 ISO 70 v.

Kansainvälinen standardisoimisjärjestö ISO täyttää tänä vuonna 70 vuotta. ISO on voittoa tavoittelematon järjestö, joka saattaa maailman eri alojen asiantuntijat työstämään kansainvälisiä, markkinaehtoisia standardeja. Genevessä sijaitsevan järjestön toiminnassa on mukana 163 maata ja ISO-standardeja on julkaistu 21 000 kappaletta.

Lue lisää

15.2.2017 ISO 45001 kohti toista lausuntokierrosta

Kansainvälisen työterveys- ja työturvallisuusasioiden johtamista käsittelevän uuden standardin ISO 45001 valmistelussa saavutettiin tärkeä etappi viime viikolla. Standardista vastaava kansainvälisen standardisoimisjärjestön ISOn työryhmä pääsi sopuun toiselle lausuntokierrokselle lähtevän standardiehdotuksen sisällöstä.

Lue lisää

8.2.2017 Uusi potilasvaatestandardi ilmestyy kevään aikana

Potilasvaatestandardien uusiminen on loppusuoralla. Uusi viisi potilaspyjamien standardia korvaava standardi SFS 7500:2017 julkaistaan kevään 2017 aikana. Koko vaatteen ei uuden standardin mukaan tarvitse enää olla samaa väriä kuhan koodiväri löytyy helposti vaatteesta.

Lue lisääSFSedu oppilaitosportaali

European Committee for Standardization

International Organization for Standardization

rss Tuoteuutiset

17.2.2017 Suojakäsineet: vaatimukset uudistettu

Vaatimukset mekaanisilta vaaroilta suojaaville käsineille on uudistettu. Ne kuvataan standardissa SFS-EN 388:2016. Standardia voi käyttää laatutason ja oleellisten ominaisuuksien määrittämisen tukena esimerkiksi toimittajan ja tilaajan kesken sekä tuotaessa suojakäsineitä maahan.

Lue lisää

10.2.2017 Vaatimukset palavien nesteiden varastopaikoille uudistettu

Palavien nestemäisten kemikaalien varastopaikkojen turvallisuus- ja ympäristövaatimuksia käsittelevä standardi SFS 3350 on uudistettu täysin. Standardi SFS 3350:2016 on turvallisuus- ja kemikaaliviraston julkaisemassa luettelossa niistä standardeista, joita noudattaen katsotaan kemikaaliturvallisuuslain (390/2005) nojalla annettujen säännösten vaatimusten täyttyvän. Standardi on tarkoitettu varastopaikkojen suunnittelijoille, rakentajille sekä varastopaikkojen huollosta ja kunnossapidosta vastaaville. Lisäksi ympäristö- ja pelastusviranomaiset voivat hyödyntää standardia työssään.

Lue lisää

9.2.2017 Aurinkosähkölaitteiston virta-jännite-ominaisuuksien mittaus

Uusi standardi SFS-EN 61829:2016 sisältää mittausmenetelmän asennuskohteen aurinkosähköpaneeliston ominaisuuksien määrittämiseen. Yhdenmukainen ja tarkoitukseen soveltuva virta-jännitekäyrän mittausmenetelmä auttaa varmistamaan, että aurinkosähköpaneeliston suorituskyky on tarkastettu asianmukaisesti laitteiston käyttöaikana.

Lue lisää