header ajankohtaista
A- A+

Uutiset

16.3.2017

ISO aloittaa lohkoketjujen standardisoinnin

Lohkoketjujen standardisoinnista vastaava komitea ISO/TC 307 Blockchain and electronic distributed ledger technologies pitää ensimmäisen kokouksensa Sydneyssä huhtikuun alussa. Standardisoinnin tavoitteena on turvata käytettyjen tekniikoiden yhteentoimivuus ja tukea käyttäjien, sovellusten ja järjestelmien välistä tiedonsiirtoa.

Suomesta delegaatio ensimmäiseen kokoukseen


Sydneyn kokouksessa tullaan täsmentämään komitean ISO/TC 307 vastuualuetta. Kokouksessa keskitytään tulevaan työohjelmaan, työn tavoitteiden nykyistä tarkempaan määrittelyyn ja standardisoinnissa tarvittavien työryhmien perustamiseen.


SFS järjesti lohkoketjujen standardisoinnista keskustelutilaisuuden maaliskuun alussa. Kokouksessa pohdittiin Suomen kannanottoa tulevan työkentän rajauksista ja painopisteistä. Toinen vastaava tilaisuus pidetään torstaina 30. maaliskuuta klo 10, juuri ISOn kokouksen alla. Silloin päästään keskustelemaan ISOn kokouksessa käsiteltävästä aineistosta ja täsmentämään viestiä, jonka Suomen delegaatio kokouksessa tulee esittämään. Keskustelutilaisuuksista kiinnostuneet voivat kysyä lisätietoja SFS:ltä (yhteystiedot alla).

Lohkoketjuteknologialla turvallista sopimista


Lohkoketjuteknologian avulla voi todentaa maksuja tai muita luottamusta edellyttäviä tapahtumia kahden toimijan välillä. Kolmatta osapuolta ei tarvita todentamiseen.


Lohkoketjulla tarkoitetaan hajautettua tietokantaa ja tekniikkaa, jolla kirjataan erilaisia tapahtumia, kuten maksuja. Tieto tapahtumasta (maksusta) lähetetään samanaikaisesti lukemattomiin tietokoneisiin eri puolella verkkoa, ja ne todentavat tapahtuman. Tapahtumat (lohkot) liitetään lohkoketjuun aiempien siihen tallennettujen tapahtumien jatkoksi.


Lohkoketjussa tiedon väärentäminen on hankalaa. Eri koneille tallennettuja tapahtumia vertaillaan toisiinsa, ja siten nähdään, jos jotakin niistä on yritetty muuttaa. Uusi lohko ei voi olla vanhojen kanssa ristiriitainen, joten tiedon väärentäminen on lähes mahdotonta.


Lohkoketjuteknologiaa hyödyntävät esimerkiksi Bitcoin ja Ethereum. Molemmat palkitsevat verkossa tietoa prosessoivia tietokoneita virtuaalirahalla.


Lohkoketjuteknologian käyttö laajenee uusille aloille. Nasdaq-pörssi tiedotti tammikuussa 2017 onnistuneesta testistään, jossa lohkoketjutekniikkaa kokeiltiin hyödyntää valtakirjalla tehtävissä äänestyksissä. Testi kohdistettiin valtakirjalla toimimiseen, koska siihen on tarvittu edelleen pitkälti ihmistyövoimaa ja se on hidasta.


Suomessa Thing2Data-konsortio kehittää palvelua, jossa ihminen voi valita kaikki haluamansa tuotteet T2D-alustaa tukevalla sovelluksella. Valinnat tehtyään asiakas voi kävellä ulos ilman kassalla käyntiä; maksu tapahtuu automaattisesti. Lohkoketjutekniikalla varmistetaan, että tuotteiden, palveluiden ja henkilöiden tunnisteet on yksilöity oikein.


Lue lisää Tekniikka & Talouden artikkelista Lohkoketjuteknologia - internetin seuraava megatrendi on jo täällä.

Tervetuloa mukaan seurantaryhmään


SFS perustaa keväällä seurantaryhmän lohkoketjujen standardisoinnille. Jos olet kiinnostunut aiheesta, ota yhteyttä asiantuntija Elina Huttuseen tai johtaja Susanna Vahtilaan (etunimi.sukunimi@sfs.fi).


ISO-TC 307 jasenet
Toistaiseksi lohkoketjujen ISO-standardisointiin on ilmoittautunut 17 maata osallistuvaksi jäseneksi (kartalla siniset) ja 16 tarkkailijajäseneksi (keltaiset). Kuva: www.iso.org


Palaa otsikoihinSFS Kauppa

online.sfs.fi

Sähköalan standardit SFSstä

Lausuntopyyntöpalvelu


rss Uutiset

20.3.2017 Yle Radio 1: Standardit liiketoiminnassa

Eurooppalaisen standardisoinnin perusasioista oli puhe Yle Radio 1:n Brysselin kone -ohjelmassa, kun toimittaja Maija Elonheimo haastatteli SFS:n teknillinen johtaja Antti Karppista.

Lue lisää

16.3.2017 ISO aloittaa lohkoketjujen standardisoinnin

Lohkoketjujen standardisoinnista vastaava komitea ISO/TC 307 Blockchain and electronic distributed ledger technologies pitää ensimmäisen kokouksensa Sydneyssä huhtikuun alussa. Standardisoinnin tavoitteena on turvata käytettyjen tekniikoiden yhteentoimivuus ja tukea käyttäjien, sovellusten ja järjestelmien välistä tiedonsiirtoa.

Lue lisää

10.3.2017 Ilmansuodattimien luokitus muuttuu

Ilmansuodattimien uusi kansainvälinen luokitus muuttaa suodattimien valinnan täydellisesti. Uudessa SFS-EN ISO 16890 -standardissa suodattimet luokitellaan neljään pääluokkaan (ePM1, ePM2,5, ePM10 sekä ISO Coarse), verrattuna nykyiseen suodatinluokitukseen (G, M, F -luokat).

Lue lisääSFSedu oppilaitosportaali

European Committee for Standardization

International Organization for Standardization

rss Tuoteuutiset

22.3.2017 Uusimmat tuoteuutiset löytyvät verkkokaupasta

Tuoteuutiset kerrotaan SFS Kaupan -verkkosivuilla.

Lue lisää

17.2.2017 Suojakäsineet: vaatimukset uudistettu

Vaatimukset mekaanisilta vaaroilta suojaaville käsineille on uudistettu. Ne kuvataan standardissa SFS-EN 388:2016. Standardia voi käyttää laatutason ja oleellisten ominaisuuksien määrittämisen tukena esimerkiksi toimittajan ja tilaajan kesken sekä tuotaessa suojakäsineitä maahan.

Lue lisää

10.2.2017 Vaatimukset palavien nesteiden varastopaikoille uudistettu

Palavien nestemäisten kemikaalien varastopaikkojen turvallisuus- ja ympäristövaatimuksia käsittelevä standardi SFS 3350 on uudistettu täysin. Standardi SFS 3350:2016 on turvallisuus- ja kemikaaliviraston julkaisemassa luettelossa niistä standardeista, joita noudattaen katsotaan kemikaaliturvallisuuslain (390/2005) nojalla annettujen säännösten vaatimusten täyttyvän. Standardi on tarkoitettu varastopaikkojen suunnittelijoille, rakentajille sekä varastopaikkojen huollosta ja kunnossapidosta vastaaville. Lisäksi ympäristö- ja pelastusviranomaiset voivat hyödyntää standardia työssään.

Lue lisää