header valokeila
A- A+

ISO 14000 Ympäristöjohtaminen


ISO 14000 -sarjan standardit ja oppaat käsittelevät seuraavia aiheita:

 

 • ympäristöjärjestelmät
 • ympäristöauditoinnit ja -tarkastukset
 • ympäristönsuojelun tason arviointi
 • ympäristömerkinnät
 • elinkaariarviointi
 • kasvihuonekaasupäästöjen hallinta ja tuotteiden hiilijalanjälki
 • ympäristöviestintä
 • suunnittelun ja tuotekehityksen ympäristönäkökohdat
 • materiaalivirtojen kustannusanalyysi 
 • tuotestandardien ympäristönäkökohdat
 • termit ja määritelmät.

 

Yhdessä ISO 14000 -sarjan standardit tarjoavat organisaatiolle ympäristöasioiden hallinnan työkalupakin ympäristöjohtamisen tueksi.

Ympäristöjärjestelmiä koskevien standardien ISO 14001 ja ISO 14004 uudistaminen on aloitettu vuonna 2012. Uudistettujen standardien odotetaan valmistuvan vuonna 2015.


Uusia standardeja ja ohjejulkaisuja laaditaan seuraavilta aihealueilta:


 • ympäristöteknologian todentaminen
 • vesijalanjälki
 • ympäristöjalanjäljestä viestiminen
 • materiaalivirtojen kustannusanalyysin soveltaminen hankintaketjussa
 • lisäohjeistus standardiin ISO 14044 koskien elinkaariarvioinnin soveltamista organisaatiotasolla
 • maaperän köyhtymisen ja aavikoitumisen estäminen.


 

Esite ISO 14000 -sarjan standardeista (pdf-tiedosto, 616 kt)


verkkokauppa 186x85px

Lausuntopyynnöt

rss Tapahtumakalenteri

5.9.2014 Kuljetuspalvelujen energiankulutus 23. syyskuuta 2014

Standardisoimisliitto järjestää yhdessä Yleisen Teollisuusliiton kanssa tiedotustilaisuuden standardista SFS-EN 16258 Kuljetuspalvelujen energiankulutuksen ja kasvihuonekaasupäästöjen laskenta- ja ilmoitusmenetelmät (tavara- ja henkilökuljetukset) 23. syyskuuta 2014 kello 9.00. Tilaisuus pidetään Standardisoimisliiton kokouskeskuksessa Helsingin Kampissa osoitteessa Malminkatu 34.

Lue lisää

3.9.2014 Kiskoajoneuvojen palontorjunta 7. lokakuuta 2014

Standardisoimisliitto järjestää yhdessä Yleisen Teollisuusliiton kanssa 7.10.2014 kello 14.00 alkaen tiedotustilaisuuden kiskoautojen palontorjuntaa käsittelevästä standardisarjasta SFS-EN 45545. Tilaisuus pidetään SFS:n kokouskeskuksessa Helsingin Kampissa osoitteessa Malminkatu 34.

Lue lisää

11.8.2014 Omaisuudenhallinnan ISO 55000 -standardisarja 6. marraskuuta 2014

SFS järjestää aamukahvitilaisuuden omaisuudenhallintaa (asset management) käsittelevästä ISO 55000 -standardisarjasta 6.11.2014. Tilaisuuden ohjelma valmistuu syyskuussa.

Lue lisää

5.8.2014 ISO 9000 -sarjan uudistus - Mikä muuttuu? 25. syyskuuta 2014

Tule kuulemaan muutoksista SFS:n aamukahvitilaisuuteen 25. syyskuuta 2014.

Lue lisää

3.7.2014 StandarDays 23. ja 24. syyskuuta 2014

Eurooppalaiset standardisoimisjärjestöt CEN ja CENELEC järjestävät kaksipäiväisen peruskurssin eurooppalaisesta standardisoinnista 23. - 24. syyskuuta 2014 järjestöjen kokouskeskuksessa Brysselissä.

Lue lisää

13.6.2014 Forum 2014 standardisoinnin vuositapahtuma 4. marraskuuta 2014

Standardisoinnin vuositapahtuma Forum 2014 järjestetään tänä vuonna 4.11.2014 teemalla "Näkökulmia tulevaisuuden standardeihin". Paikkana on perinteinen Finlandia-talo Helsingissä

Lue lisää


rss Uutiset

16.9.2014 Johtamisen standardit 3/2014 ilmestynyt

SFS:n sähköisen uutiskirjeen "Johtamisen standardit" kuluvan vuoden kolmas numero on ilmestynyt. Uutiskirjeen aiheita ovat mm. ISO 14000 -standardien uusiminen, tulevat SFS:n tapahtumat ja uudet julkaisut.

Lue lisää

15.9.2014 Standardi kuljetuspalvelujen energiankulutuksen laskemiseen

Kuljetuspalvelujen energiankulutuksesta ja kasvihuonekaasupäästöistä on nyt mahdollista laatia standardisoituja, tarkkoja, uskottavia ja todennettavissa olevia laskelmia ja selosteita. Tässä auttaa uusi standardi, joka kuvaa kuljetuspalvelujen energiankulutuksen ja kasvihuonepäästöjen laskenta- ja ilmoitusmenetelmät.

Lue lisää

8.9.2014 Rakennustuotteiden yhdenmukaistettujen standardien hEN Helpdesk päivitetty

Rakennustuotteiden yhdenmukaistettuja standardeja käsittelevän hEN Helpdesk -sivuston tietokanta on päivitetty. Komission uudella EU:n virallisessa lehdessä julkaistulla listalla olevien uusien ja päivitettyjen standardien tiedot sekä siirtymäajat on lisätty tietokantaan.

Lue lisää

4.9.2014 Standardisointi mukaan tutkimusohjelmiin

Standardisointi on mukana EU:n tutkimuksen ja innovoinnin vuosien 2014-2020 puiteohjelmassa. Standardisoinnin yhtymäkohtia tutkimukseen käsiteltiin SFS:n seminaarissa 3. syyskuuta. Tilaisuudessa julkistettiin innovaatiojohtamista käsittelevä julkaisu CEN/TS 16555-1.

Lue lisää

2.9.2014 Lukkojen ja helojen kansallinen soveltamisstandardi

Rakennustuotteiden harmonisoituja tuotestandardeja täydentävät kansalliset soveltamisstandardit julkaistaan SFS 7000 -sarjassa. Niissä on suositus siitä, mitä CE-merkinnän ominaisuuksia Suomessa eri käyttökohteissa olisi ilmoitettava.

Lue lisää

2.9.2014 Uutta tietoa teräsrakenteiden CE-merkinnästä

Euroopan komissio on julkaissut www-sivuillaan täsmennyksiä standardin EN 1090:2009+A1:2011 soveltamisalaan. Tiedot ovat rakennustuoteasetukseen liittyvien usein esitettyjen kysymysten listalla vastauksena kysymykseen 31. Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys on tuottanut parin minuutin piirrosvideon teräsrakenteiden CE-merkinnästä.

Lue lisää

27.8.2014 Sähkö- ja elektroniikkatuotteiden ympäristötermit kootusti

Sähkö- ja elektroniikkatuotteiden ympäristöasioihin liittyvät termit ja määritelmät on nyt kerätty yhteen standardiin. Termistöstä on hyötyä esimerkiksi valmistajille, maahantuojille ja jakelijoille, jotka laativat tai suomentavat tuotteiden käyttö- ja huolto-ohjeita sekä markkinointimateriaalia.

Lue lisää

22.8.2014 Terveydenhuollon standardit 2/2014 ilmestynyt

Terveydenhuollon ja laboratorioalan standardien uutiskirje 2/2014 on ilmestynyt. Siinä kerrotaan uusista ja tekeillä olevista alan julkaisuista, standardien merkityksestä SGS Fimko Oy:lle, rajoituksista vaarallisten aineiden käytössä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa sekä terveysalan tutkimus- ja innovaatiotoiminnan kasvustrategiasta.

Lue lisääSFSedu oppilaitosportaali

International Organization for Standardization

European Committee for Standardization