header valokeila
A- A+

ISO 14000 Ympäristöjohtaminen


ISO 14000 -sarjan standardit ja oppaat käsittelevät seuraavia aiheita:

 

 • ympäristöjärjestelmät
 • ympäristöauditoinnit ja -tarkastukset
 • ympäristönsuojelun tason arviointi
 • ympäristömerkinnät
 • elinkaariarviointi
 • kasvihuonekaasupäästöjen hallinta ja tuotteiden hiilijalanjälki
 • ympäristöviestintä
 • suunnittelun ja tuotekehityksen ympäristönäkökohdat
 • materiaalivirtojen kustannusanalyysi 
 • tuotestandardien ympäristönäkökohdat
 • termit ja määritelmät.

 

Yhdessä ISO 14000 -sarjan standardit tarjoavat organisaatiolle ympäristöasioiden hallinnan työkalupakin ympäristöjohtamisen tueksi.

Ympäristöjärjestelmiä koskevien standardien ISO 14001 ja ISO 14004 uudistaminen on aloitettu vuonna 2012. Uudistettujen standardien odotetaan valmistuvan vuonna 2015.


Uusia standardeja ja ohjejulkaisuja laaditaan seuraavilta aihealueilta:


 • ympäristöteknologian todentaminen
 • ympäristöjalanjäljestä viestiminen
 • ympäristöselosteiden tuoteryhmäsääntöjen kehittäminen
 • esimerkkejä vesijalanjälkistandardin ISO 14046 soveltamisesta
 • materiaalivirtojen kustannusanalyysin soveltaminen hankintaketjussa
 • maaperän köyhtymisen ja aavikoitumisen estäminen.


 

Esite ISO 14000 -sarjan standardeista (pdf-tiedosto, 616 kt)


verkkokauppa 186x85px

Lausuntopyynnöt

rss Tapahtumakalenteri

31.10.2014 Eurokoodiseminaari 9. joulukuuta 2014

Eurokoodiseminaari 2014 järjestetään klo 10-17 tiistaina 9.12.2014 Hanasaaressa Espoossa.

Lue lisää

26.9.2014 ISO GPS-toleranssit koneenrakennuksessa 10 joulukuuta 2014

METSTA järjestää 10.12.2014 koulutuspäivän "ISO GPS-toleranssit koneenrakennuksessa". Koulutuspäivässä tehdään katsaus geometrisen tuotemäärittelyn eli ns. ISO GPS-järjestelmän standardeihin kattaen perussäännöt, pituusmittojen toleranssit ja geometriset toleranssit. Koulutuksessa käydään läpi perusteita ja suomalaisen teollisuuden näkökulmasta olennaisia uutuuksia.

Lue lisää


rss Uutiset

27.11.2014 SFS-tiedotus 5/2014 ilmestynyt

SFS-tiedotus 5/2014 on ilmestynyt. Lehdessä kerrotaan mm. standardisoinnin vuositapahtumasta, omaisuudenhallinnan standardeista, rakennusten energiatehokkuusstandardien uusimisesta ja akkreditoinnista. Vuoden 2015 alusta lehden luettelosivut julkaistaan vain SFS:n www-sivuilla osoitteessa www.sfs.fi/luettelot . Lehti tehdään vuoden 2015 alusta uudella konseptilla.

Lue lisää

25.11.2014 Uudistettu opas tekstiilien hoito-ohjeiden laadintaan

Uudistettu opas auttaa tekstiilien hoito-ohjeiden laadinnassa. Oppaasta on hyötyä, kun laadit tekstiileille hoito-ohjeita ja haluat antaa ne luvanvaraisia merkkejä käyttäen.

Lue lisää

17.11.2014 Uusi käsikirja rakennusakustiikasta

Akustiikan perusajatuksena on ylimääräisen melun poistaminen, mutta hyvin vaimennetussa tilassa ei ole aina hyvä akustiikka. Jonkin tilan tai rakennuksen akustiikasta voidaan puhua hyvänä tai huonona määrittelemättä asiaa tarkemmin. Hyvä uutinen on, että standardit tulevat avuksi tässä määrittelyssä, samoin kuin muissa akustiikkaan liittyvissä tärkeissä asioissa.

Lue lisää

14.11.2014 Tullin huolintapalveluista laaditaan EN-standardi

Eurooppalaisessa standardisoimisjärjestössä CENissä on aloitettu tullin huolintapalveluita käsittelevän standardin laadinta. Osallistuminen standardin laadintaan on avointa kaikille kiinnostuneille tahoille. Tavoitteena on julkaista standardi toukokuun 2016 alkuun mennessä.

Lue lisää

11.11.2014 Uusia rakennustuotteiden harmonisoituja tuotestandardeja

Seitsemän uutta ja 15 päivitettyä rakennustuotteiden harmonisoitua tuotestandardia (hEN) on julkaistu EU:n virallisessa lehdessä alkusyksystä. Näiden osalta CE-merkintä on jo mahdollinen. Standardit voit hankkia SFS-verkkokaupasta sales.sfs.fi tai ONLINE-palveluna.

Lue lisää

11.11.2014 Painelaitteiden turvallisuus taataan standardeilla

Painelaitteista on tehty EN-standardeja takaamaan tuotteiden turvallisuus. Monet näistä standardeista on tehty tukemaan EU:n painelaitedirektiivin (97/23/EY) ja yksinkertaisten paineastioitten direktiivin (2009/105/EY) vaatimusten mukaisten tuotteiden valmistusta.

Lue lisää

10.11.2014 Biopohjaiset tuotteet biotalouden ydin

Biopohjaiset tuotteet ovat tärkeässä osassa biotaloutta, jota pidetään keskeisenä talouskasvun ja työllisyyden lähteenä Euroopassa kuluvalla vuosisadalla. Biopohjaisten tuotteiden etuihin saattavat kuulua lisätoiminnallisuudet, luonnonvarojen tehokkaampi hyödyntäminen ja muita ympäristöhyötyjä. Eurooppalainen standardisoimisjärjestö CEN on laatimassa standardeja, jotka tukevat biopohjaisten tuotteiden markkinoiden kasvua lisäämällä läpinäkyvyyttä ja kuluttajien luottamusta. Kaikki CENin standardit vahvistetaan Suomessa SFS-standardeiksi.

Lue lisää

10.11.2014 Uusittuja teräskäsikirjoja SFS:ltä

Käsikirjasarja 51 Teräs sisältää tärkeimmät terästä koskevat eurooppalaiset standardit. Kirjasarjan kolme ensimmäistä osaa on uusittu.

Lue lisääSFSedu oppilaitosportaali

International Organization for Standardization

European Committee for Standardization