header valokeila
A- A+

ISO 14000 Ympäristöjohtaminen


ISO 14000 -sarjan standardit ja oppaat käsittelevät seuraavia aiheita:

 

 • ympäristöjärjestelmät
 • ympäristöauditoinnit ja -tarkastukset
 • ympäristönsuojelun tason arviointi
 • ympäristömerkinnät
 • elinkaariarviointi
 • kasvihuonekaasupäästöjen hallinta ja tuotteiden hiilijalanjälki
 • ympäristöviestintä
 • suunnittelun ja tuotekehityksen ympäristönäkökohdat
 • materiaalivirtojen kustannusanalyysi 
 • tuotestandardien ympäristönäkökohdat
 • termit ja määritelmät.

 

Yhdessä ISO 14000 -sarjan standardit tarjoavat organisaatiolle ympäristöasioiden hallinnan työkalupakin ympäristöjohtamisen tueksi.

Ympäristöjärjestelmiä koskevien standardien ISO 14001 ja ISO 14004 uudistaminen on aloitettu vuonna 2012. Uudistettujen standardien odotetaan valmistuvan syksyllä 2015.


Uusia standardeja ja ohjejulkaisuja laaditaan seuraavilta aihealueilta:


 • ympäristöteknologian todentaminen
 • ympäristöjalanjäljestä viestiminen
 • ympäristöselosteiden tuoteryhmäsääntöjen kehittäminen
 • esimerkkejä vesijalanjälkistandardin ISO 14046 soveltamisesta
 • materiaalivirtojen kustannusanalyysin soveltaminen hankintaketjussa
 • maaperän köyhtymisen ja aavikoitumisen estäminen.


 

Esite ISO 14000 -sarjan standardeista (pdf-tiedosto, 616 kt)


verkkokauppa 186x85px

Lausuntopyynnöt

rss Tapahtumakalenteri

9.4.2015 Benefits of integrating the environment in standards 19. toukokouuta 2015

Eurooppalaiset standardisoimisjärjestöt CEN ja CENELEC pitävät 19. toukokuuta Brysselissä seminaariin ympäristöasioiden integroimisesta standardeihin. Tapahtuma kuuluu järjestöjen vuoden 2015 viestinnän kampanjan "Environment campaign 2015" tapahtumiin.

Lue lisää

9.4.2015 Lasten tekstiilit, Turvallisuus ja vaatimukset 21. toukokuuta 2015

Turvallisten vaatteiden ja tekstiilien suunnittelu, valmistaminen ja markkinoille saattaminen vaatii laaja-alaista tietoa tuoteryhmää koskevista standardeista ja lainsäädännöstä. Tekstiili- ja vaatetusteollisuus Finatex ry järjestää koulutuspäivän lastenvaateyrityksille ja maahantuojille 21.5.2015 Ravintola Palacen Unionisalissa.

Lue lisää

7.4.2015 Sähkötyöturvallisuusstandardi SFS 6002 uusittu 5. toukokuuta 2015

Sähkötyöturvallisuusstandardin SFS 6002 uuden painoksen julkistamistilaisuus pidetään 5.5.2015 kello 13.00 - 15.00 SFS:n kokouskeskuksessa Kampissa.

Lue lisää

10.3.2015 Turvallisen tekniikan seminaari 3.-4. kesäkuuta 2015

Tämänvuotinen Turvallisen tekniikan seminaari pidetään Tampereella 3. ja 4. kesäkuuta. Seminaari keskittyy tänä vuonna toiminnalliseen turvallisuuteen ja tuotteen turvallisuuteen liittyvään elinkaarimalliin.

Lue lisää


rss Uutiset

30.4.2015 SFS:n luettelo 3/2015 ilmestynyt

SFS:n luettelo 3/2015 on julkaistu SFS:n www-sivuilla osoitteessa http://www.sfs.fi/luettelot . Luettelossa mainitaan maalis-huhtikuussa 2015 vahvistetut SFS-standardit, kumotut SFS-standardit, uudet SFS-standardien käännökset, uusimmat CENin julkaisut ja WTO-tietopisteen uutiset. Luettelo julkaistaan viidesti vuodessa.

Lue lisää

28.4.2015 SFS:n vuosikertomus julkaistu

Vuonna 2014 Suomen Standardisoimisliitto SFS vahvisti 1 510 SFS-standardia (1 793 vuonna 2013). Julkaistujen suomenkielisten SFS-standardien sivumäärä oli 17 249 (13 876 vuonna 2013). Vuoden lopussa oli voimassa 25 346 SFS-standardia (25 383 vuonna 2013). Vuoden 2014 aikana julkaistiin 33 SFS-käsikirjaa (36 vuonna 2013).

Lue lisää

27.4.2015 Tuholaisten torjunnalle eurooppalaiset vaatimukset

Suomen Standardisoimisliitto SFS on vahvistanut 27.4.2015 tuholaisten torjunnan palvelujen hallinnasta standardin, jonka tavoitteena on parantaa näitä palveluja. Uusi eurooppalainen standardi (SFS-EN 16636) sisältää selkeät vaatimukset ja ohjeet palvelujen tuottajille siitä, kuinka varmistaa tuholaisten torjunnan palvelujen korkea laatu samalla minimoiden riskit ihmisten terveydelle ja negatiiviset vaikutukset ympäristölle.

Lue lisää

23.4.2015 Pilvilaskennan yleiskuvaus ja viitearkkitehtuuri nyt standardina

Pilvilaskennan yleiskuvaus ja sanasto sekä viitearkkitehtuuri on julkaistu kansainvälisinä standardeina. Ne luovat yhteisen kielen pilvipalveluiden käyttäjille, palvelun tarjoajille ja teknologioiden kehittäjille.

Lue lisää

17.4.2015 Onnistunut aloitus PSK:n kevätseminaarin aiheena

Liki 150 henkeä osallistui PSK Standardisointiyhdistyksen kevätseminaariin 16. huhtikuuta Helsingissä. Teemaksi Finlandia-talolla pidettyyn seminaariin oli valittu investointiprojektin onnistunut aloitus.

Lue lisää

15.4.2015 Eurokoodeihin liittyvät säädösehdotukset lausunnolle

Ympäristöministeriön on lähettänyt lausunnolle asetusluonnokset eurokoodien kansallisista valinnoista sekä luonnokset Suomen rakentamismääräyskokoelman rakenteiden lujuutta ja vakautta koskeviksi osiksi.

Lue lisää

14.4.2015 ITU 150 v.

Kansainvälisen telealan standardisoimisjärjestön (International Telecommunication Union) ITU:n perustamisesta tulee tänä vuonna kuluneeksi 150 vuotta. Järjestö huomioi juhlavuotensa monin tavoin.

Lue lisää

13.4.2015 Standardit olivat esillä meluntorjuntapäivillä

Standardit olivat esillä meluntorjuntapäivillä 25.-26. maaliskuuta, kertoo METSTAn uutiskirje 2/2015. Tietoiskun ”Akustiikka ja standardisointi” piti päivillä 26. maaliskuuta METSTAn asiantuntija Kimmo Konkarikoski. Päiville osallistui 250 henkeä.

Lue lisää

10.4.2015 SFS News 5/2015 ilmestynyt

SFS:n sähköisen uutiskirjeen SFS News kuluvan vuoden viides numero on ilmestynyt. Siinä kerrotaan mm. WTO-tietopisteestä, robottien standardeista, ASMEn painelaitestandardista ja tulevista tapahtumista.

Lue lisääSFSedu oppilaitosportaali

International Organization for Standardization

European Committee for Standardization