header valokeila
A- A+

ISO 14000 Ympäristöjohtaminen


ISO 14000 -sarjan standardit ja oppaat käsittelevät seuraavia aiheita:

 

 • ympäristöjärjestelmät
 • ympäristöauditoinnit ja -tarkastukset
 • ympäristönsuojelun tason arviointi
 • ympäristömerkinnät
 • elinkaariarviointi
 • kasvihuonekaasupäästöjen hallinta ja tuotteiden hiilijalanjälki
 • ympäristöviestintä
 • suunnittelun ja tuotekehityksen ympäristönäkökohdat
 • materiaalivirtojen kustannusanalyysi 
 • tuotestandardien ympäristönäkökohdat
 • termit ja määritelmät.

 

Yhdessä ISO 14000 -sarjan standardit tarjoavat organisaatiolle ympäristöasioiden hallinnan työkalupakin ympäristöjohtamisen tueksi.

Ympäristöjärjestelmiä koskevien standardien ISO 14001 ja ISO 14004 uudistaminen on aloitettu vuonna 2012. Uudistettujen standardien odotetaan valmistuvan vuonna 2015.


Uusia standardeja ja ohjejulkaisuja laaditaan seuraavilta aihealueilta:


 • ympäristöteknologian todentaminen
 • vesijalanjälki
 • ympäristöjalanjäljestä viestiminen
 • materiaalivirtojen kustannusanalyysin soveltaminen hankintaketjussa
 • lisäohjeistus standardiin ISO 14044 koskien elinkaariarvioinnin soveltamista organisaatiotasolla
 • maaperän köyhtymisen ja aavikoitumisen estäminen.


 

Esite ISO 14000 -sarjan standardeista (pdf-tiedosto, 616 kt)


verkkokauppa 186x85px

Lausuntopyynnöt

rss Tapahtumakalenteri

11.8.2014 Omaisuudenhallinnan ISO 55000 -standardisarja 6. marraskuuta 2014

SFS järjestää aamukahvitilaisuuden omaisuudenhallintaa (asset management) käsittelevästä ISO 55000 -standardisarjasta 6.11.2014. Tilaisuuden ohjelma valmistuu elokuun lopussa.

Lue lisää

5.8.2014 Standardiehdotus ISO/DIS 9001 25. syyskuuta 2014

Standardiehdotus ISO/DIS 9001:2015 Quality management systems - Requirements esitellään SFS:n aamukahvitilaisuudessa 25. syyskuutta 2014. Tilaisuuden ohjelma valmistuu elokuun lopussa.

Lue lisää

3.7.2014 StandarDays 23. ja 24. syyskuuta 2014

Eurooppalaiset standardisoimisjärjestöt CEN ja CENELEC järjestävät kaksipäiväisen peruskurssin eurooppalaisesta standardisoinnista 23. - 24. syyskuuta 2014 järjestöjen kokouskeskuksessa Brysselissä.

Lue lisää

27.6.2014 Horisontti 2020 ja standardisointi 3. syyskuuta 2014

Eurooppalainen laaja Horisontti 2020 -ohjelma on käynnistynyt. Tervetuloa kuulemaan tietoa ja näkemyksiä standardisoinnin roolista Horisontti 2020-hankkeissa.

Lue lisää

13.6.2014 Forum 2014 standardisoinnin vuositapahtuma 4. marraskuuta 2014

Standardisoinnin vuositapahtuma Forum 2014 järjestetään tänä vuonna 4.11.2014 teemalla "Näkökulmia tulevaisuuden standardeihin". Paikkana on perinteinen Finlandia-talo Helsingissä

Lue lisää


rss Uutiset

22.8.2014 Terveydenhuollon standardit 2/2014 ilmestynyt

Terveydenhuollon ja laboratorioalan standardien uutiskirje 2/2014 on ilmestynyt. Siinä kerrotaan uusista ja tekeillä olevista alan julkaisuista, standardien merkityksestä SGS Fimko Oy:lle, rajoituksista vaarallisten aineiden käytössä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa sekä terveysalan tutkimus- ja innovaatiotoiminnan kasvustrategiasta.

Lue lisää

18.8.2014 SFS News 5/2014 ilmestynyt

SFS News 5/2014 käsittelee kumottavaksi esitettäviä vanhentuneita SFS-standardeja, EU:n komission standardisointipolitikan www-sivuja, rakennustuoteasetukseen liittyviä yhdenmukaistettuja standardeja sekä ISOn teknisen valiokunnan kokoonpanoa.

Lue lisää

18.8.2014 Yhtenäinen tekokuitujen nimikkeistö kansainväliseen tekstiilikauppaan

Uudessa kansainvälisessä standardissa luetellaan kuitunimiä, joita käytetään teollisesti valmistettavilla tekokuiduilla. Standardin mukaisten kuitunimien käyttö helpottaa tekstiilien tuontia ja vientiä sekä tutkimus- ja kehitystoimintaa eri maissa.

Lue lisää

15.8.2014 Lausuntopyyntö kumottavaksi ehdotettavista vanhentuneista SFS-standardeista

Suuri joukko lähinnä rakennusalaa koskevia SFS-standardeja esitetään kumottaviksi vanhentuneina. Mikäli listalla olevia standardeja ei toistaiseksi tule kumota, pyydämme esittämään tätä koskevan lausunnon perusteluineen 30.9.2014 mennessä SFS:ään Antti Karppiselle (etunimi.sukunimi@sfs.fi).

Lue lisää

15.8.2014 Pienjätevedenpuhdistamoiden ja jatkokäsittelylaitteiden päivitetyt standardit käyttöön

Pienjätevedenpuhdistamoiden sekä tehdasvalmisteisten jatkokäsittelylaitteiden tuotestandardien viitetiedot on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Lue lisää

13.8.2014 EU listasi rakennustuoteasetuksen standardit

Euroopan unionin virallinen lehti julkaisi 8.8.2014 (C 259) ensimmäistä kertaa listan rakennustuoteasetukseen (305/2011) liittyvistä yhdenmukaistetuista (harmonisoiduista) standardeista.

Lue lisää

11.8.2014 Keskeiset alumiinituotteiden standardit uusituissa käsikirjoissa

Käsikirjasarjaan on kerätty keskeisimmät alumiinia ja alumiini-seoksia sekä niistä valmistettuja tuotteita koskevat eurooppalaiset standardit. Käsikirjan osiin 1…4 on nyt sisällytetty levytuotteiden sekä vedettyjen ja pursotettujen tuotteiden äskettäin julkaistut, uusitut eurooppalaiset standardit.

Lue lisää

11.8.2014 Standardeja valujen suunnitteluun, valmistukseen ja tarkastukseen

SFS-käsikirjasarja 138 on tarkoitettu erityisesti valimoiden, valukappaleita suunnittelevien ja ostavien yritysten sekä mallivarusteita ja muottityökaluja valmistavien yritysten käyttöön.

Lue lisääSFSedu oppilaitosportaali

International Organization for Standardization

European Committee for Standardization