header valokeila
A- A+

ISO 14000 Ympäristöjohtaminen


ISO 14000 -sarjan standardit ja oppaat käsittelevät seuraavia aiheita:

 

 • ympäristöjärjestelmät
 • ympäristöauditoinnit ja -tarkastukset
 • ympäristönsuojelun tason arviointi
 • ympäristömerkinnät
 • elinkaariarviointi
 • kasvihuonekaasupäästöjen hallinta ja tuotteiden hiilijalanjälki
 • ympäristöviestintä
 • suunnittelun ja tuotekehityksen ympäristönäkökohdat
 • materiaalivirtojen kustannusanalyysi 
 • tuotestandardien ympäristönäkökohdat
 • termit ja määritelmät.

 

Yhdessä ISO 14000 -sarjan standardit tarjoavat organisaatiolle ympäristöasioiden hallinnan työkalupakin ympäristöjohtamisen tueksi.

Ympäristöjärjestelmiä koskevien standardien ISO 14001 ja ISO 14004 uudistaminen on aloitettu vuonna 2012. Uudistettujen standardien odotetaan valmistuvan vuonna 2015.


Uusia standardeja ja ohjejulkaisuja laaditaan seuraavilta aihealueilta:


 • ympäristöteknologian todentaminen
 • ympäristöjalanjäljestä viestiminen
 • ympäristöselosteiden tuoteryhmäsääntöjen kehittäminen
 • esimerkkejä vesijalanjälkistandardin ISO 14046 soveltamisesta
 • materiaalivirtojen kustannusanalyysin soveltaminen hankintaketjussa
 • maaperän köyhtymisen ja aavikoitumisen estäminen.


 

Esite ISO 14000 -sarjan standardeista (pdf-tiedosto, 616 kt)


verkkokauppa 186x85px

Lausuntopyynnöt


rss Uutiset

19.12.2014 Kansainvälinen standardi valmisteilla kaakaon vastuullisuudesta ja jäljitettävyydestä

Eurooppalainen kaakao- ja suklaateollisuus on kaivannut pitkään kansainvälistä standardia auttamaan kaakaon vastuullisuuden ja jäljitettävyyden varmistamisessa. Asiaa päätettiin edistää tutkimalla mahdollisuutta luoda toiminnan laatua parantava standardi eurooppalaisessa standardisoimisjärjestössä CENissä. Projekti nähtiin kansainvälisesti merkittäväksi, joten standardin työstämiseen haettiin mukaan osallistumaan myös kaakaon tuottajamaiden edustajia ja yhteistyö eteni myös kansainväliseen standardisoimisjärjestöön ISOon. Lokakuussa 2014 ISOssa ja CENissä päätettiin aloittaa kaakaon vastuullisuutta ja jäljitettävyyttä käsittelevän standardin laadinta. Standardin valmistumisen tavoiteaikataulu on kolme vuotta.

Lue lisää

18.12.2014 Jyrki Lahnalahdelle IT-standardisoinnin tunnustuspalkinto

Standardit liittyvät läheisesti Jyrki Lahnalahden työhön, mutta tunnustus annettiin erityisesti hänen aktiivisesta panoksestaan standardisointiin.

Lue lisää

18.12.2014 Standardit esillä näyttäväsi Hesarissa

Helsingin Sanomat julkaisi tänään tiedesivuillaan aukeaman jutun standardeista. Juttu oli mainittu myös pääuutissivulla otsikolla "Standardi helpottaa elämääsi".

Lue lisää

16.12.2014 Puhdasta energiaa biopolttoaineilla

Kiinteitä biopolttoaineita ovat mm. polttopuu, briketit, pelletit, puuhake ja -murske, kuori, sahanpuru, kutterinlastut, energiajyvät, oliivikivet jne. Bioenergia ei lisää hiilidioksidipäästöjä, sillä kiinteiden biopolttoaineiden poltossa vapautuva hiili sitoutuu uudelleen kasvavaan biomassaan. Kiinteiden biopolttoaineiden standardisarjan SFS-EN ISO 17225 seitsemän osaa on suomennettu. Sarjassa on standardit tärkeimmille kiinteille biopolttoaineille.

Lue lisää

15.12.2014 Johtamisen standardit 4/2014 ilmestynyt

SFS:n sähköisen uutiskirjeen "Johtamisen standardit" kuluvan vuoden neljäs numero on ilmestynyt. Siinä kerrotaan standardien ISO 9000, ISO 9001 ja ISO 14001 uusimisesta, sertifikaattien määristä maailmalla, omaisuudenhallinnan standardeista sekä uusista julkaisuista.

Lue lisää

12.12.2014 Julkaisujen DRM-suojaus käyttöön

Standardit, SFS-käsikirjat ja muut vastaavat julkaisut ovat tekijänoikeuslain suojaamia teoksia. Kun käyttäjä hankkii tällaisen julkaisun, hän saa tietyt käyttöoikeudet siihen: Kun asiakkaan tilaama SFS-standardi toimitetaan sähköpostitse, julkaisun saa tallentaa kolmelle työasemalle ja siitä saa ottaa kolme tulostetta. ISOn julkaisut saa tallentaa yhdelle työasemalle ja niistä saa ottaa yhden tulosteen.

Lue lisääSFSedu oppilaitosportaali

International Organization for Standardization

European Committee for Standardization