header valokeila
A- A+

ISO 14000 Ympäristöjohtaminen


ISO 14001 uudistunut


ISO 14001 - maailman tunnetuin viitekehys ympäristöjärjestelmälle - on uudistunut. ISO julkaisi uudistetun version standardista syyskuussa 2015. Uudistus nostaa ympäristöasiat vahvemmin johdon agendalle ja edellyttää ympäristöasioiden sisällyttämistä strategioihin. Standardi korostaa riskilähtöistä ajattelutapaa, johon kuuluu riskien ja mahdollisuuksien tunnistaminen.


Lue lisää muutoksista


Standardisarja ISO 14000


ISO 14000 -sarjan standardit tarjoavat organisaatiolle ympäristöasioiden hallinnan työkalupakin ympäristöjohtamisen tueksi.


ISO 14000 -sarjan standardit ja oppaat käsittelevät seuraavia aiheita:


 • ympäristöjärjestelmät ISO 14000
 • ympäristöauditoinnit ja -tarkastukset
 • ympäristönsuojelun tason arviointi
 • ympäristömerkinnät
 • elinkaariarviointi
 • kasvihuonekaasupäästöjen hallinta ja tuotteiden hiilijalanjälki
 • ympäristöviestintä
 • suunnittelun ja tuotekehityksen ympäristönäkökohdat
 • materiaalivirtojen kustannusanalyysi 
 • tuotestandardien ympäristönäkökohdat
 • termit ja määritelmät.

 
Uusia standardeja ja ohjejulkaisuja laaditaan seuraavilta aihealueilta:


 • ympäristöteknologian todentaminen
 • ympäristöjalanjäljestä viestiminen
 • ympäristöselosteiden tuoteryhmäsääntöjen kehittäminen
 • esimerkkejä vesijalanjälkistandardin ISO 14046 soveltamisesta
 • materiaalivirtojen kustannusanalyysin soveltaminen hankintaketjussa
 • maaperän köyhtymisen ja aavikoitumisen estäminen.verkkokauppa 186x85px

Sähköalan standardit SFSstä

Lausuntopyynnöt


SFSedu oppilaitosportaali

International Organization for Standardization

European Committee for Standardization

rss Uutiset

8.10.2015 Kun jännitteet ovat suuria ja johdot korkealla

Suurjännitesähköasennuksia ja ilmajohtoja käsittelevän SFS-käsikirjan 601 sisältö on uusittu kokonaan uuden painoksen myötä.

Lue lisää

6.10.2015 Standardeilla turvallisuutta yhteiskuntaan

Yhteiskunnan turvallisuuden standardeja esiteltiin SFS:n tilaisuudessa Helsingissä 6. lokakuuta. Standardeja laaditaan kansainvälisessä standardisoimisjärjestössä ISOssa ja eurooppalaisessa standardisoimisjärjestössä CENissä. Liiketoiminnan jatkuvuuden hallintajärjestelmää käsittelevä standardi SFS-EN ISO 22301 on juuri julkaistu suomeksi.

Lue lisää

2.10.2015 Den nya standarden SFS 6002 finns nu även på svenska

Standarden SFS 6002 Säkerheten vid elarbeten har förnyats i april 2015. SFS 6002 innehåller grundinstruktionerna för säkert utförande av elarbete, samt säkerhetskraven.

Lue lisää