header valokeila
A- A+

ISO 14000 Ympäristöjohtaminen


ISO 14000 -sarjan standardit ja oppaat käsittelevät seuraavia aiheita:

 

 • ympäristöjärjestelmät
 • ympäristöauditoinnit ja -tarkastukset
 • ympäristönsuojelun tason arviointi
 • ympäristömerkinnät
 • elinkaariarviointi
 • kasvihuonekaasupäästöjen hallinta ja tuotteiden hiilijalanjälki
 • ympäristöviestintä
 • suunnittelun ja tuotekehityksen ympäristönäkökohdat
 • materiaalivirtojen kustannusanalyysi 
 • tuotestandardien ympäristönäkökohdat
 • termit ja määritelmät.

 

Yhdessä ISO 14000 -sarjan standardit tarjoavat organisaatiolle ympäristöasioiden hallinnan työkalupakin ympäristöjohtamisen tueksi.

Ympäristöjärjestelmiä koskevien standardien ISO 14001 ja ISO 14004 uudistaminen on aloitettu vuonna 2012. Uudistettujen standardien odotetaan valmistuvan vuonna 2015.


Uusia standardeja ja ohjejulkaisuja laaditaan seuraavilta aihealueilta:


 • ympäristöteknologian todentaminen
 • vesijalanjälki
 • ympäristöjalanjäljestä viestiminen
 • materiaalivirtojen kustannusanalyysin soveltaminen hankintaketjussa
 • lisäohjeistus standardiin ISO 14044 koskien elinkaariarvioinnin soveltamista organisaatiotasolla
 • maaperän köyhtymisen ja aavikoitumisen estäminen.


 

Esite ISO 14000 -sarjan standardeista (pdf-tiedosto, 616 kt)


verkkokauppa 186x85px

Lausuntopyynnöt

rss Tapahtumakalenteri

26.9.2014 ISO GPS-toleranssit koneenrakennuksessa 10 joulukuuta 2014

METSTA järjestää 10.12.2014 koulutuspäivän "ISO GPS-toleranssit koneenrakennuksessa". Koulutuspäivässä tehdään katsaus geometrisen tuotemäärittelyn eli ns. ISO GPS-järjestelmän standardeihin kattaen perussäännöt, pituusmittojen toleranssit ja geometriset toleranssit. Koulutuksessa käydään läpi perusteita ja suomalaisen teollisuuden näkökulmasta olennaisia uutuuksia.

Lue lisää

24.9.2014 Seminaari 22.10.2014: IT:n hallinnan ja johtamisen hyvät käytännöt

Onko IT:n hallinnan ja johtamisen tueksi olemassa toimivia hyviä käytäntöjä? Mitä hyötyä niistä on? Tervetuloa aamupäiväseminaariin SFS:lle.

Lue lisää

19.9.2014 Standards - Your innovation bridge 30. lokakuuta 2014

Brysselissä järjestetään 30. lokakuutta 2014 konferenssi, joka käsittelee standardien roolia innovaatioissa. Tilaisuudella pyritään saamaan laajempaan tietoisuuteen sitä, kuinka standardeilla voidaan tukea innovaatioita.

Lue lisää

3.9.2014 Kiskoajoneuvojen palontorjunta 7. lokakuuta 2014

Standardisoimisliitto järjestää yhdessä Yleisen Teollisuusliiton kanssa 7.10.2014 kello 14.00 alkaen tiedotustilaisuuden kiskoautojen palontorjuntaa käsittelevästä standardisarjasta SFS-EN 45545. Tilaisuus pidetään SFS:n kokouskeskuksessa Helsingin Kampissa osoitteessa Malminkatu 34.

Lue lisää

11.8.2014 Omaisuudenhallinnan ISO 55000 -standardisarja 6. marraskuuta 2014

SFS järjestää aamukahvitilaisuuden omaisuudenhallintaa (asset management) käsittelevästä ISO 55000 -standardisarjasta 6.11.2014. Tilaisuus pidetään SFS:n kokouskeskuksessa Kampissa osoitteessa Malminkatu 34.

Lue lisää

13.6.2014 Forum 2014 standardisoinnin vuositapahtuma 4. marraskuuta 2014

Standardisoinnin vuositapahtuma Forum 2014 järjestetään tänä vuonna 4.11.2014 teemalla "Näkökulmia tulevaisuuden standardeihin". Paikkana on perinteinen Finlandia-talo Helsingissä

Lue lisää


rss Uutiset

29.9.2014 Suojaa ihmisiä palolta junamatkan aikana

Kiskoajoneuvojen palontorjuntaa käsittelevässä uudessa standardisarjassa SFS-EN 45545 määritellään toimenpiteet ja vaatimukset, joiden avulla suojataan matkustajia ja henkilöstöä tulipalolta junamatkan aikana. Sarjan kolme tärkeintä osaa on nyt suomennettu. Ne käsittelevät palontorjunnan yleisiä vaatimuksia sekä erityisvaatimuksia materiaaleille, komponenteille ja kalustolle.

Lue lisää

25.9.2014 SFS-tiedotus 4/2014 ilmestynyt

SFS-tiedotus 4/2014 on ilmestynyt. Lehdessä kerrotaan mm. eurokoodien käytöstä, ISO 14000 –sarjan standardeista ja uudesta ympäristöstandardien tietopalvelusta.

Lue lisää

23.9.2014 Kuljetuspalvelujen ilmastovaikutuksen laskentaan uusi työkalu

Kuljetuspalvelujen energiankulutuksen ja kasvihuonekaasupäästöjen laskenta- ja ilmoitusmenetelmistä on valmistunut maailman ensimmäinen standardi. Tätä eurooppalaista standardia SFS-EN 16258 esiteltiin SFS:n yhdessä YTL:n kanssa järjestämässä tilaisuudessa 23. syyskuuta.

Lue lisää

22.9.2014 Kantavien rakenteiden suunnittelun ja toteutuksen siirtymäkauden ohjeistus

Ympäristöministeriön asetus kantavista rakenteista tuli voimaan 1.9.2014. Samalla kumottiin kantavien rakenteiden suunnittelua koskevat rakentamismääräyskokoelman B-osat, jotka oli annettu ministeriön asetuksella. Asetusten mukaan kantavia rakenteita koskevat olennaiset tekniset vaatimukset täyttyvät, kun rakenteet suunnitellaan ja toteutetaan eurokoodien sekä niitä koskevien kansallisten valintojen mukaan. Ympäristöministeriö on julkaissut ohjeet siirtymäkaudelle.

Lue lisää

17.9.2014 Ehdotus uusituksi sähkötyöturvallisuuden standardiksi SFS 6002 valmistunut

SESKOn komitea SK 78 on saanut valmiiksi ehdotuksen standardin SFS 6002 kolmanneksi painokseksi. Standardiehdotus perustuu suurelta osin eurooppalaiseen standardiin EN 50110-1 Operation of electrical installations – Part 1: General requirements. Sähkötyöturvallisuudessa tulee kuitenkin noudattaa myös kansallisia vaatimuksia ja sen takia SK 78 on täydentänyt standardia kansallisilla vaatimuksilla EN 50110-2 Operation of electrical installations – Part 2: National annexes -periaatteiden mukaisesti.

Lue lisää

17.9.2014 Apua palvelunhallintajärjestelmän toteuttamiseen uudesta standardista

Uudistettu standardisarja ISO/IEC 20000 auttaa palvelun tuottajia ja ostajia hallitsemaan tehokkaasti palvelunhallintajärjestelmäänsä palvelun koko elinkaaren ajan. Nyt on julkaistu standardin osa 2, jossa annetaan ohjeistusta palvelunhallintajärjestelmien toteuttamiseen.

Lue lisää

17.9.2014 SFS Alihankintamessuilla

SFS on METSTAn kanssa yhteisosastolla (A815) tiistaina Tampereella avatuilla Alihankintamessuilla. Osastolla voi mm. päivittää tietonsa teräsrakenteiden CE-merkintää käsittelevästä standardista SFS-EN 1090.

Lue lisää

16.9.2014 Johtamisen standardit 3/2014 ilmestynyt

SFS:n sähköisen uutiskirjeen "Johtamisen standardit" kuluvan vuoden kolmas numero on ilmestynyt. Uutiskirjeen aiheita ovat mm. ISO 14000 -standardien uusiminen, tulevat SFS:n tapahtumat ja uudet julkaisut.

Lue lisääSFSedu oppilaitosportaali

International Organization for Standardization

European Committee for Standardization