header valokeila
A- A+

ISO 14000 Ympäristöjohtaminen


ISO 14000 -sarjan standardit ja oppaat käsittelevät seuraavia aiheita:

 

 • ympäristöjärjestelmät
 • ympäristöauditoinnit ja -tarkastukset
 • ympäristönsuojelun tason arviointi
 • ympäristömerkinnät
 • elinkaariarviointi
 • kasvihuonekaasupäästöjen hallinta ja tuotteiden hiilijalanjälki
 • ympäristöviestintä
 • suunnittelun ja tuotekehityksen ympäristönäkökohdat
 • materiaalivirtojen kustannusanalyysi 
 • tuotestandardien ympäristönäkökohdat
 • termit ja määritelmät.

 

Yhdessä ISO 14000 -sarjan standardit tarjoavat organisaatiolle ympäristöasioiden hallinnan työkalupakin ympäristöjohtamisen tueksi.

Ympäristöjärjestelmiä koskevien standardien ISO 14001 ja ISO 14004 uudistaminen on aloitettu vuonna 2012. Uudistettujen standardien odotetaan valmistuvan vuonna 2015.


Uusia standardeja ja ohjejulkaisuja laaditaan seuraavilta aihealueilta:


 • ympäristöteknologian todentaminen
 • ympäristöjalanjäljestä viestiminen
 • ympäristöselosteiden tuoteryhmäsääntöjen kehittäminen
 • esimerkkejä vesijalanjälkistandardin ISO 14046 soveltamisesta
 • materiaalivirtojen kustannusanalyysin soveltaminen hankintaketjussa
 • maaperän köyhtymisen ja aavikoitumisen estäminen.


 

Esite ISO 14000 -sarjan standardeista (pdf-tiedosto, 616 kt)


verkkokauppa 186x85px

Lausuntopyynnöt

rss Tapahtumakalenteri

24.2.2015 StandarDays 21.-22. huhtikuuta 2015

Eurooppalaiset standardisoimisjärjestöt CEN ja CENELEC järjestävät kaksipäiväisen standardisoinnin peruskurssin Brysselissä 21.-22. huhtikuuta 2015.

Lue lisää

23.1.2015 Riskienhallinnan aamukahvit 5. maaliskuuta 2015

SFS järjestää aamukahvitilaisuuden suomennetusta julkaisusta ISO/TR 31004:fi Riskienhallinta. Ohjeita standardin ISO 31000 soveltamisesta 5.3.2015. Tilaisuus pidetään SFS:n kokouskeskuksessa osoitteessa Malminkatu 34.

Lue lisää


rss Uutiset

4.3.2015 Älykkäiden sähköverkkojen selvitys valmis

Eurooppalaiset standardisoimisjärjestöt CEN, CENELEC ja ETSI esittelivät älykkäisiin sähköverkkoihin (Smart Grids) liittyviä valmiita ja tekeillä olevia standardeja 26. helmikuuta Brysselissä pidetyssä konferenssissa. Järjestöt lupasivat jatkaa yhteistyötä Euroopan komission, energiateollisuuden ja muiden sidosryhmien kanssa tulosten tunnetuksi tekemisessä ja identifioitujen standardien käytön edistämisessä. Selvitystyö on tehty EU:n toimeksiannosta.

Lue lisää

3.3.2015 ISO-standardeja runsaat 20 000

Kansainvälisen standardisoimisjärjestön ISOn standardityyppisten julkaisujen määrä on ylittänyt 20 000 kappaleen rajapyykin. Vuoden 2015 alussa julkaisuja oli 20 493 kappaletta.

Lue lisää

2.3.2015 SFS News 3/2015 ilmestynyt

SFS:n sähköisen uutiskirjeen SFS News vuoden kolmas numero on ilmestynyt. Sen aiheita ovat henkilöuutiset, Connect-uutiskirje, StandarDays, SFS:n yleisesite ja yhdenmukaistettujen standardien uusi nettiosoite EU:ssa.

Lue lisää

26.2.2015 Turvallisuusmerkkistandardi on uusittu

Standardisoimisliitto on julkaissut helmikuussa 2015 päivitetyn version turvallisuusmerkkien standardista SFS-EN ISO 7010 "Kuvatunnukset ja piirrosmerkit. Turvallisuusvärit ja turvallisuusmerkit. Rekisteröidyt turvallisuusmerkit". Siihen sisältyy nyt lähes 200 merkkiä, joista uusia on 86 kappaletta.

Lue lisää

25.2.2015 Johtamisen standardit 1/2015 ilmestynyt

SFS:n sähköisen uutiskirjeen "Johtamisen standardit" kuluvan vuoden ensimmäinen numero on ilmestynyt. Siinä kerrotaan mm. standardien ISO 9000, ISO 9001 ja ISO 22000 uusimisesta, osallistavasta ongelmanratkaisusta sekä uusista julkaisuista.

Lue lisää

24.2.2015 Standardit keskeisesti esillä keskusjärjestöjen TTIP-kannanotossa

SAK, EK ja MTK julkistivat 24.2. kannanoton parhaillaan neuvoteltavan EU:n ja USA:n vapaakauppasopimuksen (TTIP) laadun puolesta. Sopimuksen avulla olisi järjestöjen mielestä mahdollista edistää kauppaa ja vähentää sen kustannuksia tavalla, joka hyödyttää niin työntekijöitä kuin työnantajia. Teknistä sääntelyä, standardeja, testauksia ja sertifiointeja on sovitettava yhteen siten, että pidetään kiinni korkeasta laatutasosta.

Lue lisää

23.2.2015 Eurooppalaiset sähköasennustandardit paketissa

HD 60364 -sarjan standardit ovat pohjana useimpien Euroopan maiden sähköasennusvaatimuksissa ja ne tunnetaan myös muualla maailmassa. Uusi sähköinen käsikirja on hyvä apu kansainvälisten sähköistysprojektien parissa työskenteleville.

Lue lisää

23.2.2015 Ympäristöolosuhdetestauksen uudet käsikirjat

Uudet ympäristöolosuhdetestauksen sähköiset käsikirjat on tarkoitettu lähdeteoksiksi sähkö- ja elektroniikkatuotteiden ympäristöolosuhdetestausvaatimusten määrittelijöille ja testien tekijöille.

Lue lisää

19.2.2015 Uusia vaatimuksia putoamissuojainten kiinnityslaitteille

Luotettava kiinnityslaite on jokaisen putoamissuojaimen olennainen osa. Putoamissuojainten kiinnityslaitteita koskevat vaatimukset on uudistettu. Standardi on tarkoitettu uusien tuotteiden tyyppitestaukseen ennen markkinoille saat­tamista.

Lue lisääSFSedu oppilaitosportaali

International Organization for Standardization

European Committee for Standardization