header valokeila
A- A+

ISO 9000 Laadunhallinta


Laadunhallinnan standardeja laaditaan ISOn teknisen komitean TC 176:n työryhmissä, jotka muodostuvat eri puolilla maailmaa toimivista liike-elämän ja muiden organisaatioiden asiantuntijoista.

ISO 9000 -sarjan standardeja on ollut vuodesta 1986. Standardeja uudistetaan jatkuvasti. Vuonna 2012 on käynnistynyt viidennen sukupolven standardien laadinta, joista ISO 9000 ja ISO 9001 valmistuvat vuonna 2015.

ISO 9000-standardiperheen tämän hetken keskeisimmät standardit, jotka on SFS:n toimesta käännetty myös suomeksi, ovat

  • ISO 9000:2005 Laadunhallintajärjestelmät. Perusteet ja sanasto
  • ISO 9001:2008 Laadunhallintajärjestelmät. Vaatimukset
  • ISO 9004:2009 Organisaation johtaminen jatkuvaan menestykseen. Laadunhallintaan perustuva toimintamalli
  • ISO 19011: 2012 Johtamisjärjestelmän auditointiohjeet


Komitean ISO TC 176 vastinkomitea Suomessa on TK 105, joka on toiminut yli 25 vuotta.


ISO 9001 sertifikaatteja myöntävät sertifiointialan yritykset, joista osa on akkreditoituja. Suomessa FINAS akkreditoi eli toteaa päteväksi sertifiointialan yrityksiä. Akkreditoidut sertifiointielimet löytyvät FINASin sivuilta (ks. järjestelmäsertifiointi). SFS ei toimi sertifiointielimenä.

verkkokauppa 186x85px

Lausuntopyynnöt

rss Tapahtumakalenteri

8.5.2015 Desinfiointikäsikirja 3. kesäkuuta 2015

Terveydenhuollon laitteiden pesua ja desinfiointia koskeva kaksiosainen käsikirja julkaistaan toukokuussa 2015. Yleinen Teollisuusliitto järjestää yhteistyössä SFS:n kanssa 3.6.2015 kello 14.30 infotilaisuuden, jossa kirjojen laadintaan osallistuneet tahot esittelevät kirjoja ja vastaavat mahdollisiin kysymyksiin. Tervetuloa!

Lue lisää

8.5.2015 Ulkonäkökirurgian palvelut 10. kesäkuuta 2015

Ulkonäkökirurgian palveluita käsittelevä standardi SFS-EN 16372 julkaistiin suomenkielisenä huhtikuussa 2015. YTL järjestää yhteistyössä SFS:n kanssa standardin lanseeraustilaisuuden ke 10.6. klo 9.00. Tilaisuudessa komitean työhön aktiivisesti osallistuneet tahot kertovat prosessista, sen ongelmista ja standardin sisällöstä ja sen tuomista hyödyistä. Valvontaviranomaiset Tukes ja Valvira kertovat tilaisuudessa, mitä hyötyä standardista on heidän työnsä kannalta.

Lue lisää

10.3.2015 Turvallisen tekniikan seminaari 3.-4. kesäkuuta 2015

Tämänvuotinen Turvallisen tekniikan seminaari pidetään Tampereella 3. ja 4. kesäkuuta. Seminaari keskittyy tänä vuonna toiminnalliseen turvallisuuteen ja tuotteen turvallisuuteen liittyvään elinkaarimalliin.

Lue lisää


rss Uutiset

28.5.2015 Insinöörityöpalkinto radioaktiivisten vesien puhdistajalle

Suomalainen Insinöörityöpalkinto myönnettiin tänä vuonna diplomi-insinööri Esko Tusalle radioaktiivisten nesteiden puhdistusmenetelmän kehittämisestä. Palkinto luovutettiin DI Esko Tusalle juhlatilaisuudessa Helsingissä 27.5.2015.

Lue lisää

28.5.2015 Tärkeimmät aurinkosähköjärjestelmien standardit uudessa SFS-käsikirjassa

SESKO ry:n valmistelema uusi SFS-käsikirja 607 kokoaa aurinkosähköjärjestelmän suunnitteluun, asentamiseen, tarkastamiseen ja käytönvalvontaan liittyvät keskeisimmät standardisointijärjestöjen laatimat julkaisut yksiin kansiin.

Lue lisää

27.5.2015 SFS News 6/2015 ilmestynyt

SFS:n sähköisen uutiskirjeen SFS News kuluvan vuoden kuudes numero on ilmestynyt. Siinä kerrotaan mm. SFS:ään perustettavasta elintarviketurvallisuuden seurantaryhmästä ja tulevista tapahtumista.

Lue lisää

25.5.2015 ISOfocus ilmestynyt: Standardit edistävät innovaatioita

Yhä useammat yritykset hyödyntävät standardisointia, kun ne ottavat käyttöön uutta teknologiaa, laajentavat tuotantolinjojaan ja pyrkivät uusille markkinoille. Standardeja ei enää nähdä innovaatioiden esteenä vaan vauhdittajana. Innovaatiot ovat vahvasti esillä ISOfocus –lehden touko-kesäkuun tuoreessa numerossa.

Lue lisää

22.5.2015 Standardien mukainen välinehuolto on oleellinen osa potilaan turvallista hoitoa

Välinehuolto on tärkeä osa potilaan turvallista hoitoa ja hoitoon liittyvien infektioiden torjuntaa. Laki terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista (629/2019) määrittelee vaatimukset desinfioinnille ja steriloinnille. Eurooppalaisilla standardeilla puolestaan täytetään lain vaatimukset. Keskeisimmät standardit ovat koottu alla mainittuihin välinehuollon SFS-käsikirjoihin.

Lue lisääSFSedu oppilaitosportaali

International Organization for Standardization

European Committee for Standardization