header valokeila
A- A+

ISO 9000 Laadunhallinta


Laadunhallinnan standardeja laaditaan ISOn teknisen komitean TC 176:n työryhmissä, jotka muodostuvat eri puolilla maailmaa toimivista liike-elämän ja muiden organisaatioiden asiantuntijoista.

ISO 9000 -sarjan standardeja on ollut vuodesta 1986. Standardeja uudistetaan jatkuvasti. Vuonna 2012 on käynnistynyt viidennen sukupolven standardien laadinta, joista ISO 9000 ja ISO 9001 valmistuvat vuonna 2015.

ISO 9000-standardiperheen tämän hetken keskeisimmät standardit, jotka on SFS:n toimesta käännetty myös suomeksi, ovat

  • ISO 9000:2005 Laadunhallintajärjestelmät. Perusteet ja sanasto
  • ISO 9001:2008 Laadunhallintajärjestelmät. Vaatimukset
  • ISO 9004:2009 Organisaation johtaminen jatkuvaan menestykseen. Laadunhallintaan perustuva toimintamalli
  • ISO 19011: 2012 Johtamisjärjestelmän auditointiohjeet


Komitean ISO TC 176 vastinkomitea Suomessa on TK 105, joka on toiminut yli 25 vuotta.


ISO 9001 sertifikaatteja myöntävät sertifiointialan yritykset, joista osa on akkreditoituja. Suomessa FINAS akkreditoi eli toteaa päteväksi sertifiointialan yrityksiä. Akkreditoidut sertifiointielimet löytyvät FINASin sivuilta (ks. järjestelmäsertifiointi). SFS ei toimi sertifiointielimenä.

verkkokauppa 186x85px

Lausuntopyynnöt

rss Tapahtumakalenteri

24.2.2015 StandarDays 21.-22. huhtikuuta 2015

Eurooppalaiset standardisoimisjärjestöt CEN ja CENELEC järjestävät kaksipäiväisen standardisoinnin peruskurssin Brysselissä 21.-22. huhtikuuta 2015.

Lue lisää


rss Uutiset

5.3.2015 Lastenvaunut ja -rattaat entistä turvallisemmiksi standardin avulla

Lastenvaunujen ja -rattaiden turvallisuusvaatimuksia ja testausmenetelmiä koskeva standardi on uudistettu.

Lue lisää

5.3.2015 Ohjeita riskienhallintaan esiteltiin SFS:n aamukahveilla

Standardisoimisliitto järjesti aamukahvitilaisuuden suomennetusta julkaisusta ”ISO/TR 31004:fi Riskienhallinta. Ohjeita standardin ISO 31000 soveltamisesta” 5.3.2015. SFS:n kokouskeskuksessa pidettyyn tilaisuuteen osallistui 60 henkeä.

Lue lisää

4.3.2015 Älykkäiden sähköverkkojen selvitys valmis

Eurooppalaiset standardisoimisjärjestöt CEN, CENELEC ja ETSI esittelivät älykkäisiin sähköverkkoihin (Smart Grids) liittyviä valmiita ja tekeillä olevia standardeja 26. helmikuuta Brysselissä pidetyssä konferenssissa. Järjestöt lupasivat jatkaa yhteistyötä Euroopan komission, energiateollisuuden ja muiden sidosryhmien kanssa tulosten tunnetuksi tekemisessä ja identifioitujen standardien käytön edistämisessä. Selvitystyö on tehty EU:n toimeksiannosta.

Lue lisää

3.3.2015 ISO-standardeja runsaat 20 000

Kansainvälisen standardisoimisjärjestön ISOn standardityyppisten julkaisujen määrä on ylittänyt 20 000 kappaleen rajapyykin. Vuoden 2015 alussa julkaisuja oli 20 493 kappaletta.

Lue lisää

2.3.2015 SFS News 3/2015 ilmestynyt

SFS:n sähköisen uutiskirjeen SFS News vuoden kolmas numero on ilmestynyt. Sen aiheita ovat henkilöuutiset, Connect-uutiskirje, StandarDays, SFS:n yleisesite ja yhdenmukaistettujen standardien uusi nettiosoite EU:ssa.

Lue lisää

26.2.2015 Turvallisuusmerkkistandardi on uusittu

Standardisoimisliitto on julkaissut helmikuussa 2015 päivitetyn version turvallisuusmerkkien standardista SFS-EN ISO 7010 "Kuvatunnukset ja piirrosmerkit. Turvallisuusvärit ja turvallisuusmerkit. Rekisteröidyt turvallisuusmerkit". Siihen sisältyy nyt lähes 200 merkkiä, joista uusia on 86 kappaletta.

Lue lisää

25.2.2015 Johtamisen standardit 1/2015 ilmestynyt

SFS:n sähköisen uutiskirjeen "Johtamisen standardit" kuluvan vuoden ensimmäinen numero on ilmestynyt. Siinä kerrotaan mm. standardien ISO 9000, ISO 9001 ja ISO 22000 uusimisesta, osallistavasta ongelmanratkaisusta sekä uusista julkaisuista.

Lue lisää

24.2.2015 Standardit keskeisesti esillä keskusjärjestöjen TTIP-kannanotossa

SAK, EK ja MTK julkistivat 24.2. kannanoton parhaillaan neuvoteltavan EU:n ja USA:n vapaakauppasopimuksen (TTIP) laadun puolesta. Sopimuksen avulla olisi järjestöjen mielestä mahdollista edistää kauppaa ja vähentää sen kustannuksia tavalla, joka hyödyttää niin työntekijöitä kuin työnantajia. Teknistä sääntelyä, standardeja, testauksia ja sertifiointeja on sovitettava yhteen siten, että pidetään kiinni korkeasta laatutasosta.

Lue lisää

23.2.2015 Eurooppalaiset sähköasennustandardit paketissa

HD 60364 -sarjan standardit ovat pohjana useimpien Euroopan maiden sähköasennusvaatimuksissa ja ne tunnetaan myös muualla maailmassa. Uusi sähköinen käsikirja on hyvä apu kansainvälisten sähköistysprojektien parissa työskenteleville.

Lue lisääSFSedu oppilaitosportaali

International Organization for Standardization

European Committee for Standardization