header valokeila
A- A+

ISO 9000 Laadunhallinta


ISO 9001 uudistunut


Kansainvälinen standardisoimisjärjestö ISO on julkaissut 23. syyskuuta uudistetun version laadunhallintajärjestelmien vaatimuksia käsittelevästä standardista ISO 9001. Samalla on julkaistu uudistettu versio myös laadunhallinnan perusteita ja sanastoa käsittelevästä standardista ISO 9000. Uudistus sisältää monia merkittäviä parannuksia standardeihin.


Lue lisää muutoksista


Standardisarja ISO 9000


Laadunhallinnan standardeja laaditaan ISOn teknisen komitean TC 176:n työryhmissä, jotka muodostuvat eri puolilla maailmaa toimivista liike-elämän ja muiden organisaatioiden asiantuntijoista.

ISO 9000 -sarjan standardeja on ollut vuodesta 1986. Standardeja uudistetaan jatkuvasti. Vuonna 2012 on käynnistynyt viidennen sukupolven standardien laadinta, joista ISO 9000 ja ISO 9001 valmistuivat vuonna 2015.

ISO 9000-standardiperheen tämän hetken keskeisimmät standardit ovat:

  • ISO 9000:2015 Laadunhallintajärjestelmät. Perusteet ja sanasto
  • ISO 9001:2015 Laadunhallintajärjestelmät. Vaatimukset
  • ISO 9004:2009 Organisaation johtaminen jatkuvaan menestykseen. Laadunhallintaan perustuva toimintamalli
  • ISO 19011: 2012 Johtamisjärjestelmän auditointiohjeet


Komitean ISO TC 176 vastinkomitea Suomessa on TK 105, joka on toiminut yli 25 vuotta.


ISO 9001 sertifikaatteja myöntävät sertifiointialan yritykset, joista osa on akkreditoituja. Suomessa FINAS akkreditoi eli toteaa päteväksi sertifiointialan yrityksiä. Akkreditoidut sertifiointielimet löytyvät FINASin sivuilta (ks. järjestelmäsertifiointi). SFS ei toimi sertifiointielimenä.

verkkokauppa 186x85px

Sähköalan standardit SFSstä

Lausuntopyynnöt


SFSedu oppilaitosportaali

International Organization for Standardization

European Committee for Standardization

rss Uutiset

6.10.2015 Standardeilla turvallisuutta yhteiskuntaan

Yhteiskunnan turvallisuuden standardeja esiteltiin SFS:n tilaisuudessa Helsingissä 6. lokakuuta. Standardeja laaditaan kansainvälisessä standardisoimisjärjestössä ISOssa ja eurooppalaisessa standardisoimisjärjestössä CENissä. Liiketoiminnan jatkuvuuden hallintajärjestelmää käsittelevä standardi SFS-EN ISO 22301 on juuri julkaistu suomeksi.

Lue lisää

2.10.2015 Den nya standarden SFS 6002 finns nu även på svenska

Standarden SFS 6002 Säkerheten vid elarbeten har förnyats i april 2015. SFS 6002 innehåller grundinstruktionerna för säkert utförande av elarbete, samt säkerhetskraven.

Lue lisää

2.10.2015 Levyntyöstöstandardeilla raaka-ainesäästöä, selkeyttä ja laatua

Levyntyöstön meistotekniikkaan liittyvät, saksalaisiin DIN-standardeihin perustuvat SFS-standardit on uusittu. Lisäksi on julkaistu aivan uusi levyntyöstötekniikan SFS-standardi liittyen teräsohutlevyn kylmätaivutukseen. Levyntyöstöön liittyvät standardit ovat teollisuudessa laajalti käytettyjä, joten on tärkeää huolehtia, että käytössä ovat vain voimassaolevat standardit, painottaa alan standardisoinnista SFS:n toimialayhteisönä vastaava METSTA ry tiedotteessaan.

Lue lisää