header valokeila
A- A+

ISO 9000 Laadunhallinta


Laadunhallinnan standardeja laaditaan ISOn teknisen komitean TC 176:n työryhmissä, jotka muodostuvat eri puolilla maailmaa toimivista liike-elämän ja muiden organisaatioiden asiantuntijoista.

ISO 9000 -sarjan standardeja on ollut vuodesta 1986. Standardeja uudistetaan jatkuvasti. Vuonna 2012 on käynnistynyt viidennen sukupolven standardien laadinta, joista ISO 9000 ja ISO 9001 valmistuvat vuonna 2015.

ISO 9000-standardiperheen tämän hetken keskeisimmät standardit, jotka on SFS:n toimesta käännetty myös suomeksi, ovat

  • ISO 9000:2005 Laadunhallintajärjestelmät. Perusteet ja sanasto
  • ISO 9001:2008 Laadunhallintajärjestelmät. Vaatimukset
  • ISO 9004:2009 Organisaation johtaminen jatkuvaan menestykseen. Laadunhallintaan perustuva toimintamalli
  • ISO 19011: 2012 Johtamisjärjestelmän auditointiohjeet


Komitean ISO TC 176 vastinkomitea Suomessa on TK 105, joka on toiminut yli 25 vuotta.


ISO 9001 sertifikaatteja myöntävät sertifiointialan yritykset, joista osa on akkreditoituja. Suomessa  FINAS akkreditoi eli toteaa päteväksi sertifiointialan yrityksiä. Akkreditoidut sertifiointielimet löytyvät FINASin sivuilta (ks. järjestelmäsertifiointi). SFS ei toimi sertifiointielimenä.

verkkokauppa 186x85px

rss Tapahtumakalenteri

3.7.2014 StandarDays 23. ja 24. syyskuuta 2014

Eurooppalaiset standardisoimisjärjestöt CEN ja CENELEC järjestävät kaksipäiväisen peruskurssin eurooppalaisesta standardisoinnista 23. - 24. syyskuuta 2014 järjestöjen kokouskeskuksessa Brysselissä.

Lue lisää

27.6.2014 Horisontti 2020 ja standardisointi 3. syyskuuta 2014

Eurooppalainen laaja Horisontti 2020 -ohjelma on käynnistynyt. Tervetuloa kuulemaan tietoa ja näkemyksiä standardisoinnin roolista Horisontti 2020-hankkeissa.

Lue lisää

13.6.2014 Forum 2014 standardisoinnin vuositapahtuma 4. marraskuuta 2014

Standardisoinnin vuositapahtuma Forum 2014 järjestetään tänä vuonna 4.11.2014 teemalla "Näkökulmia tulevaisuuden standardeihin". Paikkana on perinteinen Finlandia-talo Helsingissä

Lue lisää


rss Uutiset

4.7.2014 Viemäreiden sisäpuolisen kunnostamisen standardeja suomeksi

Vesihuoltoverkoston ylläpito on yksi merkittävimmistä yhteiskunnallisista kunnossapitohaasteista. Viemäreiden kunnostaminen sisäpuolisin saneerausmenetelmin on eräs keino vastata tähän haasteeseen. Putkien sisäpuolista saneerausta verrataan yleisesti putkien uusimiseen etenkin taloudellisin argumentein. Saneerausmenetelmiä on paljon ja niitä käytetään sekä vesihuoltolaitosten verkostoissa että kiinteistöjen tonttiviemäreissä ja viemäriverkostossa.

Lue lisää

2.7.2014 SFS News 4/2014 ilmestynyt

SFS News 4/2014 käsittelee teräskokoonpanojen pakolliseksi muuttunutta CE-merkintää, kantavien rakenteiden uudistuvia rakentamismääräyksiä, standardisoimislain kumoamista, standardien hyödyntämistä tutkimuksessa, EN-standardien laadinnan nopeutumista ja sisältää linkit CENin ja CEN-CENELECin vuosikertomuksiin.

Lue lisää

27.6.2014 Niinistö vahvisti standardisoimislain kumoamisen

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö vahvisti 27.6.2014 Kultarannassa lain standardisoimislain ja teknisten määräysten ilmoitusmenettelyä koskevien Euroopan yhteisöjen säännösten soveltamisesta annetun lain kumoamisesta (HE 59/2014 vp). Laki tulee voimaan 1.7.2014.

Lue lisää

26.6.2014 Kantavien rakenteiden ja pohjarakenteiden rakentamismääräykset uudistuvat

Ympäristöministeriö on antanut asetukset rakennusten kantavista rakenteista (477/2014) ja pohjarakenteista (465/2014). Ne koskevat sekä uuden rakennuksen rakentamista että rakennuksen korjaamista tai muutostyötä. Asetukset tulevat voimaan 1. syyskuuta 2014. Samassa yhteydessä kumotaan kantavien rakenteiden suunnittelua koskevat määräykset ja ohjeet eli rakentamismääräyskokoelman B-osat.

Lue lisää

25.6.2014 Painelaitteiden turvallisuus varmistuu oikein valituilla materiaaleilla

SFS-käsikirjasarjan 14 sisältämät materiaalistandardit ovat painelaitedirektiiviin liittyviä yhdenmukaistettuja standardeja. Osa 1 on nyt uusittu.

Lue lisää

16.6.2014 Johtamisen standardit 2/2014 ilmestynyt

SFS:n sähköisen uutiskirjeen "Johtamisen standardit" kuluvan vuoden toinen numero on ilmestynyt.

Lue lisää

13.6.2014 Käsikirjat automaatiojärjestelmien suunnittelijoille, valmistajille ja käyttäjille

SFS-käsikirjasarjaan 631 Automaatio on koottu valikoima kansainvälisen sähköalan standardisointijärjestön IEC:n (International Electrotechnical Commission) standardeja. Osa standardeista on käännetty suomeksi, osa on alkuperäiskielellä englanniksi.

Lue lisää

13.6.2014 Vesikemikaalit – standardien avulla tiedät mitä hankit

Korkealaatuisen veden tuottaminen kuluttajille on vesilaitoksille laissa edellytettyä toimintaa, mutta myös kunnia-asia. Käytetyistä materiaaleista ja kemikaaleista voi liueta veteen haitallisia epäpuhtauksia. Kemikaalien puhtauden varmistaminen etukäteen on helppo tapa ennaltaehkäistä tätä.

Lue lisääLausuntopyynnöt

International Organization for Standardization

European Committee for Standardization

SFSedu oppilaitosportaali