header valokeila
A- A+

ISO 9000 Laadunhallinta


ISO 9001 uudistunut


Kansainvälinen standardisoimisjärjestö ISO on julkaissut 23. syyskuuta uudistetun version laadunhallintajärjestelmien vaatimuksia käsittelevästä standardista ISO 9001. Samalla on julkaistu uudistettu versio myös laadunhallinnan perusteita ja sanastoa käsittelevästä standardista ISO 9000. Uudistus sisältää monia merkittäviä parannuksia standardeihin.


Lue lisää muutoksista


Standardisarja ISO 9000


Laadunhallinnan standardeja laaditaan ISOn teknisen komitean TC 176:n työryhmissä, jotka muodostuvat eri puolilla maailmaa toimivista liike-elämän ja muiden organisaatioiden asiantuntijoista.

ISO 9000 -sarjan standardeja on ollut vuodesta 1986. Standardeja uudistetaan jatkuvasti. Vuonna 2012 on käynnistynyt viidennen sukupolven standardien laadinta, joista ISO 9000 ja ISO 9001 valmistuivat vuonna 2015.

ISO 9000-standardiperheen tämän hetken keskeisimmät standardit ovat:

  • ISO 9000:2015 Laadunhallintajärjestelmät. Perusteet ja sanasto
  • ISO 9001:2015 Laadunhallintajärjestelmät. Vaatimukset
  • ISO 9004:2009 Organisaation johtaminen jatkuvaan menestykseen. Laadunhallintaan perustuva toimintamalli
  • ISO 19011: 2012 Johtamisjärjestelmän auditointiohjeet


Komitean ISO TC 176 vastinkomitea Suomessa on TK 105, joka on toiminut yli 25 vuotta.


ISO 9001 sertifikaatteja myöntävät sertifiointialan yritykset, joista osa on akkreditoituja. Suomessa FINAS akkreditoi eli toteaa päteväksi sertifiointialan yrityksiä. FINASin akkreditoimat sertifiointielimet löytyvät FINASin sivuilta (ks. järjestelmäsertifiointi). SFS ei toimi sertifiointielimenä.

SFS Kauppa

online.sfs.fi

Sähköalan standardit SFSstä

Lausuntopyynnöt


SFSedu oppilaitosportaali

International Organization for Standardization

European Committee for Standardization

rss Uutiset

3.2.2016 Uusituilla nosturistandardeilla turvallisuutta

Eurooppalaisten nosturistandardien avulla suunniteltu ja valittu nosturi täyttää EU:n konedirektiivin terveys- ja turvallisuusvaatimukset. Standardeista on hyötyä suunnittelijoille sekä nosturien käyttäjille ja vuokraajille. Niitä noudattamalla voidaan pienentää turvallisuusriskejä. Standardit on nyt käännetty suomeksi.

Lue lisää

26.1.2016 SFS-käsikirja 640 on opas hyvästä suomalaisesta sähkökeskuksesta

Suomessa on pitkät perinteet hyvien sähkökeskusten rakentamisesta. Kaikkia näitä asioita ei ole saatu mukaan keskuksia koskeviin standardeihin, vaan ne ovat olleet perimätiedon ja nyt jo vanhentuneen SFS-käsikirjan 154 varassa. Uusi SFS-käsikirja 640 Sähkökeskukset on ajan tasalla oleva opas hyvän suomalaisen jakokeskuksen rakentamiseen ja valintaan.

Lue lisää

26.1.2016 Ilmajohdot – nykyajan huipputekniikkaa

Ilmajohtojen rakentaminen ei ole katoavaa kansanperinnettä. Uusien energialähteiden ja älyverkkojen myötä sähkönsiirto ja -jakeluverkkoja kehitetään ja ilmajohdoilla on siinä edelleen vahva rooli. Ilmajohtojen suunnittelu ja rakentaminen vaativat todellista huipputason osaamista ja uusinta tietoa. Sen takia myös ilmajohtojen standardeja kehitetään. Uudessa SFS-käsikirja 603:ssa on uusien eurooppalaisten ilmajohtostandardien sisältö kätevässä ja edullisessa paketissa.

Lue lisää

21.1.2016 Kiviainesten ominaisuuksien testausmenetelmiä uudistettu

Kiviainesten kemialliset analyysimenetelmät kuvaava standardi on uudistettu. Standardissa kuvattavia testausmenetelmiä voidaan käyttää tehtaan sisäisessä laadunvalvonnassa, pistokoenäytteiden testauksessa tai tyyppitestauksessa. Lisäksi on uudistettu referenssimenetelmät, joita käytetään tyyppitestauksessa ja kiistatapauksissa.

Lue lisää

21.1.2016 Suomessa eurooppalaiset standardit nopeasti saataville

Eurooppalaiset standardit tulevat nykyisin viivytyksettä saataville kansallisina SFS-standardeina. Jotta asiakkaat saisivat standardit tarvittaessa heti käyttöönsä, Suomen Standardisoimisliitto SFS ry on ryhtynyt vahvistamaan eurooppalaisia standardeja kansallisiksi standardeiksi viikoittain.

Lue lisää