header valokeila
A- A+

ISO 9000 Laadunhallinta


Laadunhallinnan standardeja laaditaan ISOn teknisen komitean TC 176:n työryhmissä, jotka muodostuvat eri puolilla maailmaa toimivista liike-elämän ja muiden organisaatioiden asiantuntijoista.

ISO 9000 -sarjan standardeja on ollut vuodesta 1986. Standardeja uudistetaan jatkuvasti. Vuonna 2012 on käynnistynyt viidennen sukupolven standardien laadinta, joista ISO 9000 ja ISO 9001 valmistuvat vuonna 2015.

ISO 9000-standardiperheen tämän hetken keskeisimmät standardit, jotka on SFS:n toimesta käännetty myös suomeksi, ovat

  • ISO 9000:2005 Laadunhallintajärjestelmät. Perusteet ja sanasto
  • ISO 9001:2008 Laadunhallintajärjestelmät. Vaatimukset
  • ISO 9004:2009 Organisaation johtaminen jatkuvaan menestykseen. Laadunhallintaan perustuva toimintamalli
  • ISO 19011: 2012 Johtamisjärjestelmän auditointiohjeet


Komitean ISO TC 176 vastinkomitea Suomessa on TK 105, joka on toiminut yli 25 vuotta.


ISO 9001 sertifikaatteja myöntävät sertifiointialan yritykset, joista osa on akkreditoituja. Suomessa  FINAS akkreditoi eli toteaa päteväksi sertifiointialan yrityksiä. Akkreditoidut sertifiointielimet löytyvät FINASin sivuilta (ks. järjestelmäsertifiointi). SFS ei toimi sertifiointielimenä.

verkkokauppa 186x85px

Lausuntopyynnöt

rss Tapahtumakalenteri

11.8.2014 Omaisuudenhallinnan ISO 55000 -standardisarja 6. marraskuuta 2014

SFS järjestää aamukahvitilaisuuden omaisuudenhallintaa (asset management) käsittelevästä ISO 55000 -standardisarjasta 6.11.2014. Tilaisuuden ohjelma valmistuu syyskuussa.

Lue lisää

5.8.2014 ISO 9000 -sarjan uudistus - Mikä muuttuu? 25. syyskuuta 2014

Tule kuulemaan muutoksista SFS:n aamukahvitilaisuuteen 25. syyskuuta 2014.

Lue lisää

3.7.2014 StandarDays 23. ja 24. syyskuuta 2014

Eurooppalaiset standardisoimisjärjestöt CEN ja CENELEC järjestävät kaksipäiväisen peruskurssin eurooppalaisesta standardisoinnista 23. - 24. syyskuuta 2014 järjestöjen kokouskeskuksessa Brysselissä.

Lue lisää

27.6.2014 Horisontti 2020 ja standardisointi 3. syyskuuta 2014

Eurooppalainen laaja Horisontti 2020 -ohjelma on käynnistynyt. Tervetuloa kuulemaan tietoa ja näkemyksiä standardisoinnin roolista Horisontti 2020-hankkeissa.

Lue lisää

13.6.2014 Forum 2014 standardisoinnin vuositapahtuma 4. marraskuuta 2014

Standardisoinnin vuositapahtuma Forum 2014 järjestetään tänä vuonna 4.11.2014 teemalla "Näkökulmia tulevaisuuden standardeihin". Paikkana on perinteinen Finlandia-talo Helsingissä

Lue lisää


rss Uutiset

27.8.2014 Sähkö- ja elektroniikkatuotteiden ympäristötermit kootusti

Sähkö- ja elektroniikkatuotteiden ympäristöasioihin liittyvät termit ja määritelmät on nyt kerätty yhteen standardiin. Termistöstä on hyötyä esimerkiksi valmistajille, maahantuojille ja jakelijoille, jotka laativat tai suomentavat tuotteiden käyttö- ja huolto-ohjeita sekä markkinointimateriaalia.

Lue lisää

22.8.2014 Terveydenhuollon standardit 2/2014 ilmestynyt

Terveydenhuollon ja laboratorioalan standardien uutiskirje 2/2014 on ilmestynyt. Siinä kerrotaan uusista ja tekeillä olevista alan julkaisuista, standardien merkityksestä SGS Fimko Oy:lle, rajoituksista vaarallisten aineiden käytössä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa sekä terveysalan tutkimus- ja innovaatiotoiminnan kasvustrategiasta.

Lue lisää

18.8.2014 SFS News 5/2014 ilmestynyt

SFS News 5/2014 käsittelee kumottavaksi esitettäviä vanhentuneita SFS-standardeja, EU:n komission standardisointipolitikan www-sivuja, rakennustuoteasetukseen liittyviä yhdenmukaistettuja standardeja sekä ISOn teknisen valiokunnan kokoonpanoa.

Lue lisää

18.8.2014 Yhtenäinen tekokuitujen nimikkeistö kansainväliseen tekstiilikauppaan

Uudessa kansainvälisessä standardissa luetellaan kuitunimiä, joita käytetään teollisesti valmistettavilla tekokuiduilla. Standardin mukaisten kuitunimien käyttö helpottaa tekstiilien tuontia ja vientiä sekä tutkimus- ja kehitystoimintaa eri maissa.

Lue lisää

15.8.2014 Lausuntopyyntö kumottavaksi ehdotettavista vanhentuneista SFS-standardeista

Suuri joukko lähinnä rakennusalaa koskevia SFS-standardeja esitetään kumottaviksi vanhentuneina. Mikäli listalla olevia standardeja ei toistaiseksi tule kumota, pyydämme esittämään tätä koskevan lausunnon perusteluineen 30.9.2014 mennessä SFS:ään Antti Karppiselle (etunimi.sukunimi@sfs.fi).

Lue lisää

15.8.2014 Pienjätevedenpuhdistamoiden ja jatkokäsittelylaitteiden päivitetyt standardit käyttöön

Pienjätevedenpuhdistamoiden sekä tehdasvalmisteisten jatkokäsittelylaitteiden tuotestandardien viitetiedot on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Lue lisää

13.8.2014 EU listasi rakennustuoteasetuksen standardit

Euroopan unionin virallinen lehti julkaisi 8.8.2014 (C 259) ensimmäistä kertaa listan rakennustuoteasetukseen (305/2011) liittyvistä yhdenmukaistetuista (harmonisoiduista) standardeista.

Lue lisää

11.8.2014 Keskeiset alumiinituotteiden standardit uusituissa käsikirjoissa

Käsikirjasarjaan on kerätty keskeisimmät alumiinia ja alumiini-seoksia sekä niistä valmistettuja tuotteita koskevat eurooppalaiset standardit. Käsikirjan osiin 1…4 on nyt sisällytetty levytuotteiden sekä vedettyjen ja pursotettujen tuotteiden äskettäin julkaistut, uusitut eurooppalaiset standardit.

Lue lisääSFSedu oppilaitosportaali

International Organization for Standardization

European Committee for Standardization