header valokeila
A- A+

ISO 9000 Laadunhallinta


Laadunhallinnan standardeja laaditaan ISOn teknisen komitean TC 176:n työryhmissä, jotka muodostuvat eri puolilla maailmaa toimivista liike-elämän ja muiden organisaatioiden asiantuntijoista.

ISO 9000 -sarjan standardeja on ollut vuodesta 1986. Standardeja uudistetaan jatkuvasti. Vuonna 2012 on käynnistynyt viidennen sukupolven standardien laadinta, joista ISO 9000 ja ISO 9001 valmistuvat vuonna 2015.

ISO 9000-standardiperheen tämän hetken keskeisimmät standardit, jotka on SFS:n toimesta käännetty myös suomeksi, ovat

  • ISO 9000:2005 Laadunhallintajärjestelmät. Perusteet ja sanasto
  • ISO 9001:2008 Laadunhallintajärjestelmät. Vaatimukset
  • ISO 9004:2009 Organisaation johtaminen jatkuvaan menestykseen. Laadunhallintaan perustuva toimintamalli
  • ISO 19011: 2012 Johtamisjärjestelmän auditointiohjeet


Komitean ISO TC 176 vastinkomitea Suomessa on TK 105, joka on toiminut yli 25 vuotta.


ISO 9001 sertifikaatteja myöntävät sertifiointialan yritykset, joista osa on akkreditoituja. Suomessa FINAS akkreditoi eli toteaa päteväksi sertifiointialan yrityksiä. Akkreditoidut sertifiointielimet löytyvät FINASin sivuilta (ks. järjestelmäsertifiointi). SFS ei toimi sertifiointielimenä.

verkkokauppa 186x85px

Lausuntopyynnöt

rss Tapahtumakalenteri

9.4.2015 Benefits of integrating the environment in standards 19. toukokouuta 2015

Eurooppalaiset standardisoimisjärjestöt CEN ja CENELEC pitävät 19. toukokuuta Brysselissä seminaariin ympäristöasioiden integroimisesta standardeihin. Tapahtuma kuuluu järjestöjen vuoden 2015 viestinnän kampanjan "Environment campaign 2015" tapahtumiin.

Lue lisää

9.4.2015 Lasten tekstiilit, Turvallisuus ja vaatimukset 21. toukokuuta 2015

Turvallisten vaatteiden ja tekstiilien suunnittelu, valmistaminen ja markkinoille saattaminen vaatii laaja-alaista tietoa tuoteryhmää koskevista standardeista ja lainsäädännöstä. Tekstiili- ja vaatetusteollisuus Finatex ry järjestää koulutuspäivän lastenvaateyrityksille ja maahantuojille 21.5.2015 Ravintola Palacen Unionisalissa.

Lue lisää

7.4.2015 Sähkötyöturvallisuusstandardi SFS 6002 uusittu 5. toukokuuta 2015

Sähkötyöturvallisuusstandardin SFS 6002 uuden painoksen julkistamistilaisuus pidetään 5.5.2015 kello 13.00 - 15.00 SFS:n kokouskeskuksessa Kampissa.

Lue lisää

10.3.2015 Turvallisen tekniikan seminaari 3.-4. kesäkuuta 2015

Tämänvuotinen Turvallisen tekniikan seminaari pidetään Tampereella 3. ja 4. kesäkuuta. Seminaari keskittyy tänä vuonna toiminnalliseen turvallisuuteen ja tuotteen turvallisuuteen liittyvään elinkaarimalliin.

Lue lisää


rss Uutiset

23.4.2015 Pilvilaskennan yleiskuvaus ja viitearkkitehtuuri nyt standardina

Pilvilaskennan yleiskuvaus ja sanasto sekä viitearkkitehtuuri on julkaistu kansainvälisinä standardeina. Ne luovat yhteisen kielen pilvipalveluiden käyttäjille, palvelun tarjoajille ja teknologioiden kehittäjille.

Lue lisää

17.4.2015 Onnistunut aloitus PSK:n kevätseminaarin aiheena

Liki 150 henkeä osallistui PSK Standardisointiyhdistyksen kevätseminaariin 16. huhtikuuta Helsingissä. Teemaksi Finlandia-talolla pidettyyn seminaariin oli valittu investointiprojektin onnistunut aloitus.

Lue lisää

15.4.2015 Eurokoodeihin liittyvät säädösehdotukset lausunnolle

Ympäristöministeriön on lähettänyt lausunnolle asetusluonnokset eurokoodien kansallisista valinnoista sekä luonnokset Suomen rakentamismääräyskokoelman rakenteiden lujuutta ja vakautta koskeviksi osiksi.

Lue lisää

14.4.2015 ITU 150 v.

Kansainvälisen telealan standardisoimisjärjestön (International Telecommunication Union) ITU:n perustamisesta tulee tänä vuonna kuluneeksi 150 vuotta. Järjestö huomioi juhlavuotensa monin tavoin.

Lue lisää

13.4.2015 Standardit olivat esillä meluntorjuntapäivillä

Standardit olivat esillä meluntorjuntapäivillä 25.-26. maaliskuuta, kertoo METSTAn uutiskirje 2/2015. Tietoiskun ”Akustiikka ja standardisointi” piti päivillä 26. maaliskuuta METSTAn asiantuntija Kimmo Konkarikoski. Päiville osallistui 250 henkeä.

Lue lisää

10.4.2015 SFS News 5/2015 ilmestynyt

SFS:n sähköisen uutiskirjeen SFS News kuluvan vuoden viides numero on ilmestynyt. Siinä kerrotaan mm. WTO-tietopisteestä, robottien standardeista, ASMEn painelaitestandardista ja tulevista tapahtumista.

Lue lisää

10.4.2015 Kuljettimien eurooppalaiset turvallisuusstandardit

Kaksiosainen SFS-käsikirjasarja 29 sisältää eurooppalaiset kuljettimia käsittelevät standardit sekä kuljettimien suunnittelua ja valmistusta tukevia standardeja.

Lue lisää

9.4.2015 Turvallisia robotteja teollisuuteen ja henkilökohtaiseen hoitoon

Robottien merkitys yhteiskunnassa on kasvamassa. Staattisten teollisuusrobottien lisäksi robotteja käytetään nykyään myös tutkimuskäytössä Marsin pinnalla, sotilaskäytössä miinanraivaukseen, lääketieteessä leikkauksissa ja palvelurobotteina (esim. imurirobotit ja henkilökohtainen hoito). Kansainväliset robotiikan standardit ovat olennaisessa osassa robottien turvallisen toiminnan varmistamiseksi.

Lue lisää

9.4.2015 Tiedonsaanti maailmankaupan esteistä nopeutuu ja helpottuu

Tuotteiden uudet tai muuttuvat tekniset määräykset eri maissa voivat luoda tarpeettomia esteitä ulkomaankaupalle sekä EU:ssa että sen ulkopuolella. Kaupanesteiden kansainvälisissä kysymyksissä tietolähteitä ovat EU ja WTO. Suomessa toimijoita ovat työ- ja elinkeinoministeriö, ulkoministeriö, maa- ja metsätalousministeriö sekä Suomen Standardisoimisliitto SFS. Suomalaisten toimijoiden vastuujärjestelyt ovat muuttuneet ja samalla on siirrytty käyttämään EU:n ja WTO:n tietokantoja.

Lue lisääSFSedu oppilaitosportaali

International Organization for Standardization

European Committee for Standardization