header valokeila
A- A+

ISO 9000 Laadunhallinta


Laadunhallinnan standardeja laaditaan ISOn teknisen komitean TC 176:n työryhmissä, jotka muodostuvat eri puolilla maailmaa toimivista liike-elämän ja muiden organisaatioiden asiantuntijoista.

ISO 9000 -sarjan standardeja on ollut vuodesta 1986. Standardeja uudistetaan jatkuvasti. Vuonna 2012 on käynnistynyt viidennen sukupolven standardien laadinta, joista ISO 9000 ja ISO 9001 valmistuvat vuonna 2015.

ISO 9000-standardiperheen tämän hetken keskeisimmät standardit, jotka on SFS:n toimesta käännetty myös suomeksi, ovat

  • ISO 9000:2005 Laadunhallintajärjestelmät. Perusteet ja sanasto
  • ISO 9001:2008 Laadunhallintajärjestelmät. Vaatimukset
  • ISO 9004:2009 Organisaation johtaminen jatkuvaan menestykseen. Laadunhallintaan perustuva toimintamalli
  • ISO 19011: 2012 Johtamisjärjestelmän auditointiohjeet


Komitean ISO TC 176 vastinkomitea Suomessa on TK 105, joka on toiminut yli 25 vuotta.


ISO 9001 sertifikaatteja myöntävät sertifiointialan yritykset, joista osa on akkreditoituja. Suomessa  FINAS akkreditoi eli toteaa päteväksi sertifiointialan yrityksiä. Akkreditoidut sertifiointielimet löytyvät FINASin sivuilta (ks. järjestelmäsertifiointi). SFS ei toimi sertifiointielimenä.

verkkokauppa 186x85px

Lausuntopyynnöt

rss Tapahtumakalenteri

26.9.2014 ISO GPS-toleranssit koneenrakennuksessa 10 joulukuuta 2014

METSTA järjestää 10.12.2014 koulutuspäivän "ISO GPS-toleranssit koneenrakennuksessa". Koulutuspäivässä tehdään katsaus geometrisen tuotemäärittelyn eli ns. ISO GPS-järjestelmän standardeihin kattaen perussäännöt, pituusmittojen toleranssit ja geometriset toleranssit. Koulutuksessa käydään läpi perusteita ja suomalaisen teollisuuden näkökulmasta olennaisia uutuuksia.

Lue lisää

24.9.2014 Seminaari 22.10.2014: IT:n hallinnan ja johtamisen hyvät käytännöt

Onko IT:n hallinnan ja johtamisen tueksi olemassa toimivia hyviä käytäntöjä? Mitä hyötyä niistä on? Tervetuloa aamupäiväseminaariin SFS:lle.

Lue lisää

19.9.2014 Standards - Your innovation bridge 30. lokakuuta 2014

Brysselissä järjestetään 30. lokakuutta 2014 konferenssi, joka käsittelee standardien roolia innovaatioissa. Tilaisuudella pyritään saamaan laajempaan tietoisuuteen sitä, kuinka standardeilla voidaan tukea innovaatioita.

Lue lisää

3.9.2014 Kiskoajoneuvojen palontorjunta 7. lokakuuta 2014

Standardisoimisliitto järjestää yhdessä Yleisen Teollisuusliiton kanssa 7.10.2014 kello 14.00 alkaen tiedotustilaisuuden kiskoautojen palontorjuntaa käsittelevästä standardisarjasta SFS-EN 45545. Tilaisuus pidetään SFS:n kokouskeskuksessa Helsingin Kampissa osoitteessa Malminkatu 34.

Lue lisää

11.8.2014 Omaisuudenhallinnan ISO 55000 -standardisarja 6. marraskuuta 2014

SFS järjestää aamukahvitilaisuuden omaisuudenhallintaa (asset management) käsittelevästä ISO 55000 -standardisarjasta 6.11.2014. Tilaisuus pidetään SFS:n kokouskeskuksessa Kampissa osoitteessa Malminkatu 34.

Lue lisää

13.6.2014 Forum 2014 standardisoinnin vuositapahtuma 4. marraskuuta 2014

Standardisoinnin vuositapahtuma Forum 2014 järjestetään tänä vuonna 4.11.2014 teemalla "Näkökulmia tulevaisuuden standardeihin". Paikkana on perinteinen Finlandia-talo Helsingissä

Lue lisää


rss Uutiset

29.9.2014 Suojaa ihmisiä palolta junamatkan aikana

Kiskoajoneuvojen palontorjuntaa käsittelevässä uudessa standardisarjassa SFS-EN 45545 määritellään toimenpiteet ja vaatimukset, joiden avulla suojataan matkustajia ja henkilöstöä tulipalolta junamatkan aikana. Sarjan kolme tärkeintä osaa on nyt suomennettu. Ne käsittelevät palontorjunnan yleisiä vaatimuksia sekä erityisvaatimuksia materiaaleille, komponenteille ja kalustolle.

Lue lisää

25.9.2014 SFS-tiedotus 4/2014 ilmestynyt

SFS-tiedotus 4/2014 on ilmestynyt. Lehdessä kerrotaan mm. eurokoodien käytöstä, ISO 14000 –sarjan standardeista ja uudesta ympäristöstandardien tietopalvelusta.

Lue lisää

23.9.2014 Kuljetuspalvelujen ilmastovaikutuksen laskentaan uusi työkalu

Kuljetuspalvelujen energiankulutuksen ja kasvihuonekaasupäästöjen laskenta- ja ilmoitusmenetelmistä on valmistunut maailman ensimmäinen standardi. Tätä eurooppalaista standardia SFS-EN 16258 esiteltiin SFS:n yhdessä YTL:n kanssa järjestämässä tilaisuudessa 23. syyskuuta.

Lue lisää

22.9.2014 Kantavien rakenteiden suunnittelun ja toteutuksen siirtymäkauden ohjeistus

Ympäristöministeriön asetus kantavista rakenteista tuli voimaan 1.9.2014. Samalla kumottiin kantavien rakenteiden suunnittelua koskevat rakentamismääräyskokoelman B-osat, jotka oli annettu ministeriön asetuksella. Asetusten mukaan kantavia rakenteita koskevat olennaiset tekniset vaatimukset täyttyvät, kun rakenteet suunnitellaan ja toteutetaan eurokoodien sekä niitä koskevien kansallisten valintojen mukaan. Ympäristöministeriö on julkaissut ohjeet siirtymäkaudelle.

Lue lisää

17.9.2014 Ehdotus uusituksi sähkötyöturvallisuuden standardiksi SFS 6002 valmistunut

SESKOn komitea SK 78 on saanut valmiiksi ehdotuksen standardin SFS 6002 kolmanneksi painokseksi. Standardiehdotus perustuu suurelta osin eurooppalaiseen standardiin EN 50110-1 Operation of electrical installations – Part 1: General requirements. Sähkötyöturvallisuudessa tulee kuitenkin noudattaa myös kansallisia vaatimuksia ja sen takia SK 78 on täydentänyt standardia kansallisilla vaatimuksilla EN 50110-2 Operation of electrical installations – Part 2: National annexes -periaatteiden mukaisesti.

Lue lisää

17.9.2014 Apua palvelunhallintajärjestelmän toteuttamiseen uudesta standardista

Uudistettu standardisarja ISO/IEC 20000 auttaa palvelun tuottajia ja ostajia hallitsemaan tehokkaasti palvelunhallintajärjestelmäänsä palvelun koko elinkaaren ajan. Nyt on julkaistu standardin osa 2, jossa annetaan ohjeistusta palvelunhallintajärjestelmien toteuttamiseen.

Lue lisää

17.9.2014 SFS Alihankintamessuilla

SFS on METSTAn kanssa yhteisosastolla (A815) tiistaina Tampereella avatuilla Alihankintamessuilla. Osastolla voi mm. päivittää tietonsa teräsrakenteiden CE-merkintää käsittelevästä standardista SFS-EN 1090.

Lue lisää

16.9.2014 Johtamisen standardit 3/2014 ilmestynyt

SFS:n sähköisen uutiskirjeen "Johtamisen standardit" kuluvan vuoden kolmas numero on ilmestynyt. Uutiskirjeen aiheita ovat mm. ISO 14000 -standardien uusiminen, tulevat SFS:n tapahtumat ja uudet julkaisut.

Lue lisääSFSedu oppilaitosportaali

International Organization for Standardization

European Committee for Standardization