header valokeila
A- A+

ISO 9000 Laadunhallinta


Laadunhallinnan standardeja laaditaan ISOn teknisen komitean TC 176:n työryhmissä, jotka muodostuvat eri puolilla maailmaa toimivista liike-elämän ja muiden organisaatioiden asiantuntijoista.

ISO 9000 -sarjan standardeja on ollut vuodesta 1986. Standardeja uudistetaan jatkuvasti. Vuonna 2012 on käynnistynyt viidennen sukupolven standardien laadinta, joista ISO 9000 ja ISO 9001 valmistuvat vuonna 2015.

ISO 9000-standardiperheen tämän hetken keskeisimmät standardit, jotka on SFS:n toimesta käännetty myös suomeksi, ovat

  • ISO 9000:2005 Laadunhallintajärjestelmät. Perusteet ja sanasto
  • ISO 9001:2008 Laadunhallintajärjestelmät. Vaatimukset
  • ISO 9004:2009 Organisaation johtaminen jatkuvaan menestykseen. Laadunhallintaan perustuva toimintamalli
  • ISO 19011: 2012 Johtamisjärjestelmän auditointiohjeet


Komitean ISO TC 176 vastinkomitea Suomessa on TK 105, joka on toiminut yli 25 vuotta.


ISO 9001 sertifikaatteja myöntävät sertifiointialan yritykset, joista osa on akkreditoituja. Suomessa  FINAS akkreditoi eli toteaa päteväksi sertifiointialan yrityksiä. Akkreditoidut sertifiointielimet löytyvät FINASin sivuilta (ks. järjestelmäsertifiointi). SFS ei toimi sertifiointielimenä.

verkkokauppa 186x85px

Lausuntopyynnöt

rss Tapahtumakalenteri

31.10.2014 Eurokoodiseminaari 9. joulukuuta 2014

Eurokoodiseminaari 2014 järjestetään klo 10-17 tiistaina 9.12.2014 Hanasaaressa Espoossa.

Lue lisää

26.9.2014 ISO GPS-toleranssit koneenrakennuksessa 10 joulukuuta 2014

METSTA järjestää 10.12.2014 koulutuspäivän "ISO GPS-toleranssit koneenrakennuksessa". Koulutuspäivässä tehdään katsaus geometrisen tuotemäärittelyn eli ns. ISO GPS-järjestelmän standardeihin kattaen perussäännöt, pituusmittojen toleranssit ja geometriset toleranssit. Koulutuksessa käydään läpi perusteita ja suomalaisen teollisuuden näkökulmasta olennaisia uutuuksia.

Lue lisää


rss Uutiset

28.11.2014 Hitsien tarkastusta ainetta rikkoen

Metallisten materiaalien aineenkoetus on pitkälti standardisoitu kansainvälisillä standardeilla. SFS-käsikirjan 116 Hitsien tarkastus toiseen, uudistettuun osaan on koottu rikkovan aineenkoetuksen standardit, jotka käsittelevät esimerkiksi veto-, kovuus- ja iskusitkeyskokeita sekä teräksen ja alumiinin hitsiluokkia.

Lue lisää

28.11.2014 RAL-värikatat nimikoituina

RAL-värikarttoja käytetään paljon yritysten omien tuotteiden värien määrittelyssä. Esimerkiksi ikkunoita, ovia tai muita rakennustuotteita valmistavat yritykset hyödyntävät RAL-värejä esitellessään tuotteidensa värivaihtoehtoja.

Lue lisää

27.11.2014 SFS-tiedotus 5/2014 ilmestynyt

SFS-tiedotus 5/2014 on ilmestynyt. Lehdessä kerrotaan mm. standardisoinnin vuositapahtumasta, omaisuudenhallinnan standardeista, rakennusten energiatehokkuusstandardien uusimisesta ja akkreditoinnista. Vuoden 2015 alusta lehden luettelosivut julkaistaan vain SFS:n www-sivuilla osoitteessa www.sfs.fi/luettelot . Lehti tehdään vuoden 2015 alusta uudella konseptilla.

Lue lisää

25.11.2014 Uudistettu opas tekstiilien hoito-ohjeiden laadintaan

Uudistettu opas auttaa tekstiilien hoito-ohjeiden laadinnassa. Oppaasta on hyötyä, kun laadit tekstiileille hoito-ohjeita ja haluat antaa ne luvanvaraisia merkkejä käyttäen.

Lue lisää

17.11.2014 Uusi käsikirja rakennusakustiikasta

Akustiikan perusajatuksena on ylimääräisen melun poistaminen, mutta hyvin vaimennetussa tilassa ei ole aina hyvä akustiikka. Jonkin tilan tai rakennuksen akustiikasta voidaan puhua hyvänä tai huonona määrittelemättä asiaa tarkemmin. Hyvä uutinen on, että standardit tulevat avuksi tässä määrittelyssä, samoin kuin muissa akustiikkaan liittyvissä tärkeissä asioissa.

Lue lisää

14.11.2014 Tullin huolintapalveluista laaditaan EN-standardi

Eurooppalaisessa standardisoimisjärjestössä CENissä on aloitettu tullin huolintapalveluita käsittelevän standardin laadinta. Osallistuminen standardin laadintaan on avointa kaikille kiinnostuneille tahoille. Tavoitteena on julkaista standardi toukokuun 2016 alkuun mennessä.

Lue lisää

11.11.2014 Uusia rakennustuotteiden harmonisoituja tuotestandardeja

Seitsemän uutta ja 15 päivitettyä rakennustuotteiden harmonisoitua tuotestandardia (hEN) on julkaistu EU:n virallisessa lehdessä alkusyksystä. Näiden osalta CE-merkintä on jo mahdollinen. Standardit voit hankkia SFS-verkkokaupasta sales.sfs.fi tai ONLINE-palveluna.

Lue lisää

11.11.2014 Painelaitteiden turvallisuus taataan standardeilla

Painelaitteista on tehty EN-standardeja takaamaan tuotteiden turvallisuus. Monet näistä standardeista on tehty tukemaan EU:n painelaitedirektiivin (97/23/EY) ja yksinkertaisten paineastioitten direktiivin (2009/105/EY) vaatimusten mukaisten tuotteiden valmistusta.

Lue lisääSFSedu oppilaitosportaali

International Organization for Standardization

European Committee for Standardization