header valokeila
A- A+

OHSAS 18001 Työterveys- ja työturvallisuusjohtaminen


Työterveys- ja työturvallisuusjärjestelmän (TTT-järjestelmä) avulla organisaatio voi hallita TTT-riskejään ja parantaa TTT-toimintansa tasoa. TTT-järjestelmä tuo kokonaisvaltaista otetta ja tavoitteellisuutta työsuojeluasioiden hoitoon ja liittää työsuojeluasiat osaksi organisaation jokapäiväistä toimintaa.

 

Julkaisut OHSAS 18001 ja OHSAS 18002 on laadittu alan toimijoiden kansainvälisenä yhteistyönä ja niillä on vakiintunut asema TTT-järjestelmien ohjeistuksena. OHSAS 18001 määrittelee TTT-järjestelmän vaatimukset ja OHSAS 18002 tarjoaa opastusta vaatimusten soveltamiseen. Julkaisut on laadittu yhteensopiviksi hallintajärjestelmästandardien ISO 9001 ja ISO 14001 kanssa.


Kansainvälinen standardisoimisjärjestö ISO on syksyllä 2013 aloittanut työterveys- ja työturvallisuusasioiden johtamista käsittelevän standardin valmistelun. Työ pohjautuu julkaisuun OHSAS 18001, jonka ISO 45001 tulee aikanaan korvaamaan. Standardin valmistelusta vastaa komitea ISO/PC 283 Occupational health and safety management systems. Standardisoimisliittoon on perustettu uusi seurantaryhmä SFS/SR 219, joka toimii TTT-järjestelmien standardisoinnin kansallisena asiantuntijaryhmänä.


Yhteydenotot:


Sari Sahlberg

puh. 09 1499 3368

etunimi.sukunimi@sfs.fi


verkkokauppa 186x85px

rss Tapahtumakalenteri

4.7.2014 Hyvää kesää!

SFS:n asiakaspalvelu ja kirjasto ovat avoinna heinäkuussa maanantaista torstaihin kello 8 - 16. Perjantaisin suljemme heinäkuussa jo kello 15. Hyvää kesää!

Lue lisää

3.7.2014 StandarDays 23. ja 24. syyskuuta 2014

Eurooppalaiset standardisoimisjärjestöt CEN ja CENELEC järjestävät kaksipäiväisen peruskurssin eurooppalaisesta standardisoinnista 23. - 24. syyskuuta 2014 järjestöjen kokouskeskuksessa Brysselissä.

Lue lisää

27.6.2014 Horisontti 2020 ja standardisointi 3. syyskuuta 2014

Eurooppalainen laaja Horisontti 2020 -ohjelma on käynnistynyt. Tervetuloa kuulemaan tietoa ja näkemyksiä standardisoinnin roolista Horisontti 2020-hankkeissa.

Lue lisää

13.6.2014 Forum 2014 standardisoinnin vuositapahtuma 4. marraskuuta 2014

Standardisoinnin vuositapahtuma Forum 2014 järjestetään tänä vuonna 4.11.2014 teemalla "Näkökulmia tulevaisuuden standardeihin". Paikkana on perinteinen Finlandia-talo Helsingissä

Lue lisää


rss Uutiset

4.7.2014 Viemäreiden sisäpuolisen kunnostamisen standardeja suomeksi

Vesihuoltoverkoston ylläpito on yksi merkittävimmistä yhteiskunnallisista kunnossapitohaasteista. Viemäreiden kunnostaminen sisäpuolisin saneerausmenetelmin on eräs keino vastata tähän haasteeseen. Putkien sisäpuolista saneerausta verrataan yleisesti putkien uusimiseen etenkin taloudellisin argumentein. Saneerausmenetelmiä on paljon ja niitä käytetään sekä vesihuoltolaitosten verkostoissa että kiinteistöjen tonttiviemäreissä ja viemäriverkostossa.

Lue lisää

2.7.2014 SFS News 4/2014 ilmestynyt

SFS News 4/2014 käsittelee teräskokoonpanojen pakolliseksi muuttunutta CE-merkintää, kantavien rakenteiden uudistuvia rakentamismääräyksiä, standardisoimislain kumoamista, standardien hyödyntämistä tutkimuksessa, EN-standardien laadinnan nopeutumista ja sisältää linkit CENin ja CEN-CENELECin vuosikertomuksiin.

Lue lisää

27.6.2014 Niinistö vahvisti standardisoimislain kumoamisen

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö vahvisti 27.6.2014 Kultarannassa lain standardisoimislain ja teknisten määräysten ilmoitusmenettelyä koskevien Euroopan yhteisöjen säännösten soveltamisesta annetun lain kumoamisesta (HE 59/2014 vp). Laki tulee voimaan 1.7.2014.

Lue lisää

26.6.2014 Kantavien rakenteiden ja pohjarakenteiden rakentamismääräykset uudistuvat

Ympäristöministeriö on antanut asetukset rakennusten kantavista rakenteista (477/2014) ja pohjarakenteista (465/2014). Ne koskevat sekä uuden rakennuksen rakentamista että rakennuksen korjaamista tai muutostyötä. Asetukset tulevat voimaan 1. syyskuuta 2014. Samassa yhteydessä kumotaan kantavien rakenteiden suunnittelua koskevat määräykset ja ohjeet eli rakentamismääräyskokoelman B-osat.

Lue lisää

25.6.2014 Painelaitteiden turvallisuus varmistuu oikein valituilla materiaaleilla

SFS-käsikirjasarjan 14 sisältämät materiaalistandardit ovat painelaitedirektiiviin liittyviä yhdenmukaistettuja standardeja. Osa 1 on nyt uusittu.

Lue lisää

16.6.2014 Johtamisen standardit 2/2014 ilmestynyt

SFS:n sähköisen uutiskirjeen "Johtamisen standardit" kuluvan vuoden toinen numero on ilmestynyt.

Lue lisää

13.6.2014 Käsikirjat automaatiojärjestelmien suunnittelijoille, valmistajille ja käyttäjille

SFS-käsikirjasarjaan 631 Automaatio on koottu valikoima kansainvälisen sähköalan standardisointijärjestön IEC:n (International Electrotechnical Commission) standardeja. Osa standardeista on käännetty suomeksi, osa on alkuperäiskielellä englanniksi.

Lue lisää

13.6.2014 Vesikemikaalit – standardien avulla tiedät mitä hankit

Korkealaatuisen veden tuottaminen kuluttajille on vesilaitoksille laissa edellytettyä toimintaa, mutta myös kunnia-asia. Käytetyistä materiaaleista ja kemikaaleista voi liueta veteen haitallisia epäpuhtauksia. Kemikaalien puhtauden varmistaminen etukäteen on helppo tapa ennaltaehkäistä tätä.

Lue lisää



Lausuntopyynnöt

International Organization for Standardization

European Committee for Standardization

SFSedu oppilaitosportaali