header valokeila
A- A+

OHSAS 18001 Työterveys- ja työturvallisuusjohtaminen


Työterveys- ja työturvallisuusjärjestelmän (TTT-järjestelmä) avulla organisaatio voi hallita TTT-riskejään ja parantaa TTT-toimintansa tasoa. TTT-järjestelmä tuo kokonaisvaltaista otetta ja tavoitteellisuutta työsuojeluasioiden hoitoon ja liittää työsuojeluasiat osaksi organisaation jokapäiväistä toimintaa.

 

Julkaisut OHSAS 18001 ja OHSAS 18002 on laadittu alan toimijoiden kansainvälisenä yhteistyönä ja niillä on vakiintunut asema TTT-järjestelmien ohjeistuksena. OHSAS 18001 määrittelee TTT-järjestelmän vaatimukset ja OHSAS 18002 tarjoaa opastusta vaatimusten soveltamiseen. Julkaisut on laadittu yhteensopiviksi hallintajärjestelmästandardien ISO 9001 ja ISO 14001 kanssa.


Kansainvälinen standardisoimisjärjestö ISO on syksyllä 2013 aloittanut työterveys- ja työturvallisuusasioiden johtamista käsittelevän standardin valmistelun. Työ pohjautuu julkaisuun OHSAS 18001, jonka ISO 45001 tulee aikanaan korvaamaan. Standardin valmistelusta vastaa komitea ISO/PC 283 Occupational health and safety management systems. Standardisoimisliittoon on perustettu uusi seurantaryhmä SFS/SR 219, joka toimii TTT-järjestelmien standardisoinnin kansallisena asiantuntijaryhmänä.


Yhteydenotot:


Sari Sahlberg

puh. 09 1499 3368

etunimi.sukunimi@sfs.fi


verkkokauppa 186x85px

Lausuntopyynnöt

rss Tapahtumakalenteri

8.5.2015 Desinfiointikäsikirja 3. kesäkuuta 2015

Terveydenhuollon laitteiden pesua ja desinfiointia koskeva kaksiosainen käsikirja julkaistaan toukokuussa 2015. Yleinen Teollisuusliitto järjestää yhteistyössä SFS:n kanssa 3.6.2015 kello 14.30 infotilaisuuden, jossa kirjojen laadintaan osallistuneet tahot esittelevät kirjoja ja vastaavat mahdollisiin kysymyksiin. Tervetuloa!

Lue lisää

8.5.2015 Ulkonäkökirurgian palvelut 10. kesäkuuta 2015

Ulkonäkökirurgian palveluita käsittelevä standardi SFS-EN 16372 julkaistiin suomenkielisenä huhtikuussa 2015. YTL järjestää yhteistyössä SFS:n kanssa standardin lanseeraustilaisuuden ke 10.6. klo 9.00. Tilaisuudessa komitean työhön aktiivisesti osallistuneet tahot kertovat prosessista, sen ongelmista ja standardin sisällöstä ja sen tuomista hyödyistä. Valvontaviranomaiset Tukes ja Valvira kertovat tilaisuudessa, mitä hyötyä standardista on heidän työnsä kannalta.

Lue lisää

10.3.2015 Turvallisen tekniikan seminaari 3.-4. kesäkuuta 2015

Tämänvuotinen Turvallisen tekniikan seminaari pidetään Tampereella 3. ja 4. kesäkuuta. Seminaari keskittyy tänä vuonna toiminnalliseen turvallisuuteen ja tuotteen turvallisuuteen liittyvään elinkaarimalliin.

Lue lisää


rss Uutiset

25.5.2015 ISOfocus ilmestynyt: Standardit edistävät innovaatioita

Yhä useammat yritykset hyödyntävät standardisointia, kun ne ottavat käyttöön uutta teknologiaa, laajentavat tuotantolinjojaan ja pyrkivät uusille markkinoille. Standardeja ei enää nähdä innovaatioiden esteenä vaan vauhdittajana. Innovaatiot ovat vahvasti esillä ISOfocus –lehden touko-kesäkuun tuoreessa numerossa.

Lue lisää

22.5.2015 Standardien mukainen välinehuolto on oleellinen osa potilaan turvallista hoitoa

Välinehuolto on tärkeä osa potilaan turvallista hoitoa ja hoitoon liittyvien infektioiden torjuntaa. Laki terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista (629/2019) määrittelee vaatimukset desinfioinnille ja steriloinnille. Eurooppalaisilla standardeilla puolestaan täytetään lain vaatimukset. Keskeisimmät standardit ovat koottu alla mainittuihin välinehuollon SFS-käsikirjoihin.

Lue lisää

22.5.2015 Myytkö tai ostat polttopuuta? Onko tuotteesi puulämmitteinen kiuas tai takka?

Uunivalmiin polttopuun laatuluokittelu on tärkeää, koska laatuvaatimukset kiinnostavat sekä tuottajaa, myyjää, ostajaa että alan laitevalmistajia.

Lue lisää

21.5.2015 Turvallisuus korostuu lastenvaatteiden suunnittelussa

Standardit parantavat lastenvaatteiden turvallisuutta. Nyt on julkaistu 3. painos lastenvaatteiden nauhojen ja kiinnitysnyörien vaatimuksien standardista SFS-EN 14682. Standardiin on tehty useita parannuksia, jotta sen käyttö olisi vaivattomampaa.

Lue lisää

19.5.2015 Ohjeita rekrytointiin valmisteilla

Rekrytoinnista tekeillä oleva kansainvälinen standardi ISO/DIS 30405 on julkaistu kommentointia varten Standardisoimisliiton Lausuntopyyntöpalvelussa. Asiantuntija Risto Pulkkanen Standardisoimisliitosta kertoo, että kyse on ensimmäisestä henkilöjohtamisen standardeja laativan kansainvälisen standardisointikomitean standardiehdotuksesta.

Lue lisääSFSedu oppilaitosportaali

International Organization for Standardization

European Committee for Standardization