header valokeila
A- A+

OHSAS 18001 Työterveys- ja työturvallisuusjohtaminen


Työterveys- ja työturvallisuusjärjestelmän (TTT-järjestelmä) avulla organisaatio voi hallita TTT-riskejään ja parantaa TTT-toimintansa tasoa. TTT-järjestelmä tuo kokonaisvaltaista otetta ja tavoitteellisuutta työsuojeluasioiden hoitoon ja liittää työsuojeluasiat osaksi organisaation jokapäiväistä toimintaa.

 

Julkaisut OHSAS 18001 ja OHSAS 18002 on laadittu alan toimijoiden kansainvälisenä yhteistyönä ja niillä on vakiintunut asema TTT-järjestelmien ohjeistuksena. OHSAS 18001 määrittelee TTT-järjestelmän vaatimukset ja OHSAS 18002 tarjoaa opastusta vaatimusten soveltamiseen. Julkaisut on laadittu yhteensopiviksi hallintajärjestelmästandardien ISO 9001 ja ISO 14001 kanssa.


Kansainvälinen standardisoimisjärjestö ISO on syksyllä 2013 aloittanut työterveys- ja työturvallisuusasioiden johtamista käsittelevän standardin valmistelun. Työ pohjautuu julkaisuun OHSAS 18001, jonka ISO 45001 tulee aikanaan korvaamaan. Standardin valmistelusta vastaa komitea ISO/PC 283 Occupational health and safety management systems. Standardisoimisliittoon on perustettu uusi seurantaryhmä SFS/SR 219, joka toimii TTT-järjestelmien standardisoinnin kansallisena asiantuntijaryhmänä.


Yhteydenotot:


Sari Sahlberg

puh. 09 1499 3368

etunimi.sukunimi@sfs.fi


verkkokauppa 186x85px

Lausuntopyynnöt

rss Tapahtumakalenteri

23.1.2015 Riskienhallinnan aamukahvit 5. maaliskuuta 2015

SFS järjestää aamukahvitilaisuuden suomennetusta julkaisusta ISO/TR 31004:fi Riskienhallinta. Ohjeita standardin ISO 31000 soveltamisesta 5.3.2015. Tilaisuus pidetään SFS:n kokouskeskuksessa osoitteessa Malminkatu 34. Tarkemmat tiedot tilaisuudesta ja ilmoittautumisohjeet lähempänä tilaisuutta.

Lue lisää


rss Uutiset

26.1.2015 Mittojen standardit esillä televisiossa

Yleisradion Teema-kanavalla esitetään torstaisin BBC:lle tuotettua kolmiosaista tiededokumenttia ”Mitat ja mittaaminen”. Siinä matemaatikko Marcus du Sautoy johdattaa katsojat mittojen standardien kehittymiseen kautta aikojen.

Lue lisää

23.1.2015 SFS-standardeja kaikkiaan 25 346 kpl

SFS-standardeja oli voimassa vuoden 2015 alussa kaikkiaan 25 346 kappaletta. Standardeista puhtaasti kansallisia SFS-standardeja oli 6 %. Lähes kaikki muut olivat eurooppalaisia EN-standardeja tai kansainvälisiksi standardeiksi vahvistettuja EN ISO –standardeja.

Lue lisää

22.1.2015 Hiihdon MM-kisoissa huomioidaan kestävä kehitys

Ruotsin Falunissa 18. helmikuuta käynnistyvissä hiihdon MM-kisoissa huomioidaan kestävän kehityksen periaatteet. Kisojen järjestäjät ovat saaneet sertifikaatin siitä, että toiminta täyttää kestävää kehitystä tapahtumien järjestämisessä käsittelevän standardin ISO 20121 vaatimukset. Sertifikaatin myönsi SP Technical Research Institute of Sweden, kertoo kansainvälisen standardisoimisjärjestön ISOn lehti ISOFocus kuluvan vuoden ensimmäisessä numerossaan.

Lue lisää

21.1.2015 CENin julkaisuja kaikkiaan 15 615

Eurooppalainen standardisoimisjärjestö CEN sai valmiiksi vuonna 2014 kaikkiaan 1 068 julkaisua. Järjestön julkaisujen kokonaismäärä oli vuoden 2014 lopussa 15 615 kappaletta.

Lue lisää

20.1.2015 Sähköalan standardivuosiluettelo 2014 ilmestynyt

SESKO-lehden vuosikertaan kuuluva erikoisnumero: "SESKOn alueelta julkaistut ja vahvistetut SFS-standardit 2014" on ilmestynyt.

Lue lisää

19.1.2015 Standardien laadinnan oppaita englanniksi

SFS on julkaissut englanniksi standardien laadinnan oppaat SFS-opas 4 Kansallisen SFS-standardin laadinta ja rakenne ja SFS-opas 5 Eurooppalaisten ja kansainvälisten standardien sekä muiden julkaisujen kansallinen käsittely.

Lue lisää

16.1.2015 Trampoliinien turvallisuusvaatimukset tiukentuvat

Kotikäyttöön tarkoitettujen trampoliinien turvallisuusvaatimukset tiukentuvat, kun ne uuden eurooppalaisen linjauksen mukaan luokitellaan jatkossa leluiksi. Aiemmin trampoliineja pidettiin yleisinä kulutustavaroina. Lelulainsäädäntö tuo trampoliineille uusia vaatimuksia:  ne täytyy jatkossa esimerkiksi CE-merkitä. Trampoliinin turvallisuudesta ja vaatimustenmukaisuudesta vastaavat valmistaja, maahantuoja ja jakelija. Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) valvoo markkinoilla olevia leluja pistokokein.

Lue lisää

16.1.2015 Koulutus saa oman laatustandardin

Kansainvälinen standardisoimisjärjestö ISO on juuri ryhtynyt laatimaan koulutusorganisaatioiden laadunhallintajärjestelmien vaatimuksista standardia ”Quality management systems -- Requirements for the application of ISO 9001:2008 educational organizations”.

Lue lisää

15.1.2015 Vesijalanjäljen laskentaan yhtenäisyyttä ja luotettavuutta

Vesi ja sen hallinta ovat entistä tärkeämpiä kysymyksiä. Uudessa standardissa määritellään periaatteet, vaatimukset ja ohjeet, jotka koskevat tuotteiden, prosessien ja organisaatioiden vesijalanjäljen arviointia läpi koko arvoketjun. Standardi tuo läpinäkyvyyttä, yhdenmukaisuutta, uusittavuutta ja luotettavuutta vesijalanjäljen arviointiin ja raportoimiseen.

Lue lisääSFSedu oppilaitosportaali

International Organization for Standardization

European Committee for Standardization