header valokeila
A- A+

OHSAS 18001 Työterveys- ja työturvallisuusjohtaminen


Työterveys- ja työturvallisuusjärjestelmän (TTT-järjestelmä) avulla organisaatio voi hallita TTT-riskejään ja parantaa TTT-toimintansa tasoa. TTT-järjestelmä tuo kokonaisvaltaista otetta ja tavoitteellisuutta työsuojeluasioiden hoitoon ja liittää työsuojeluasiat osaksi organisaation jokapäiväistä toimintaa.

 

Julkaisut OHSAS 18001 ja OHSAS 18002 on laadittu alan toimijoiden kansainvälisenä yhteistyönä ja niillä on vakiintunut asema TTT-järjestelmien ohjeistuksena. OHSAS 18001 määrittelee TTT-järjestelmän vaatimukset ja OHSAS 18002 tarjoaa opastusta vaatimusten soveltamiseen. Julkaisut on laadittu yhteensopiviksi hallintajärjestelmästandardien ISO 9001 ja ISO 14001 kanssa.


Kansainvälinen standardisoimisjärjestö ISO on syksyllä 2013 aloittanut työterveys- ja työturvallisuusasioiden johtamista käsittelevän standardin valmistelun. Työ pohjautuu julkaisuun OHSAS 18001, jonka ISO 45001 tulee aikanaan korvaamaan. Standardin valmistelusta vastaa komitea ISO/PC 283 Occupational health and safety management systems. Standardisoimisliittoon on perustettu uusi seurantaryhmä SFS/SR 219, joka toimii TTT-järjestelmien standardisoinnin kansallisena asiantuntijaryhmänä.


Yhteydenotot:


Sari Sahlberg

puh. 09 1499 3368

etunimi.sukunimi@sfs.fi


SFS Kauppa

online.sfs.fi

Sähköalan standardit SFSstä

Lausuntopyynnöt


SFSedu oppilaitosportaali

International Organization for Standardization

European Committee for Standardization

rss Uutiset

11.2.2016 Riskienhallinnan standardi kiinnostaa

Riskienhallinnan standardin ISO 31000 uudistaminen oli aiheena SFS:n aamukahvitilaisuudessa 11. helmikuuta. Aiheeseen pureuduttiin kolmen esityksen voimin. Alustukset herättivät vilkasta keskustelua.

Lue lisää

9.2.2016 Palavien kaasujen SFS-käsikirja 58-1 uusittuna

Käsikirjasarja 58 palavista kaasuista on uudistumassa. Käsikirjasarjassa palavalla kaasulla tarkoitetaan pääsääntöisesti metaanikaasua (maakaasu tai biokaasu) tai nestekaasua (propaani, butaani tai niiden seos).

Lue lisää

3.2.2016 Uusituilla nosturistandardeilla turvallisuutta

Eurooppalaisten nosturistandardien avulla suunniteltu ja valittu nosturi täyttää EU:n konedirektiivin terveys- ja turvallisuusvaatimukset. Standardeista on hyötyä suunnittelijoille sekä nosturien käyttäjille ja vuokraajille. Niitä noudattamalla voidaan pienentää turvallisuusriskejä. Standardit on nyt käännetty suomeksi.

Lue lisää

26.1.2016 SFS-käsikirja 640 on opas hyvästä suomalaisesta sähkökeskuksesta

Suomessa on pitkät perinteet hyvien sähkökeskusten rakentamisesta. Kaikkia näitä asioita ei ole saatu mukaan keskuksia koskeviin standardeihin, vaan ne ovat olleet perimätiedon ja nyt jo vanhentuneen SFS-käsikirjan 154 varassa. Uusi SFS-käsikirja 640 Sähkökeskukset on ajan tasalla oleva opas hyvän suomalaisen jakokeskuksen rakentamiseen ja valintaan.

Lue lisää

26.1.2016 Ilmajohdot – nykyajan huipputekniikkaa

Ilmajohtojen rakentaminen ei ole katoavaa kansanperinnettä. Uusien energialähteiden ja älyverkkojen myötä sähkönsiirto ja -jakeluverkkoja kehitetään ja ilmajohdoilla on siinä edelleen vahva rooli. Ilmajohtojen suunnittelu ja rakentaminen vaativat todellista huipputason osaamista ja uusinta tietoa. Sen takia myös ilmajohtojen standardeja kehitetään. Uudessa SFS-käsikirja 603:ssa on uusien eurooppalaisten ilmajohtostandardien sisältö kätevässä ja edullisessa paketissa.

Lue lisää