header valokeila
A- A+

OHSAS 18001 Työterveys- ja työturvallisuusjohtaminen


Työterveys- ja työturvallisuusjärjestelmän (TTT-järjestelmä) avulla organisaatio voi hallita TTT-riskejään ja parantaa TTT-toimintansa tasoa. TTT-järjestelmä tuo kokonaisvaltaista otetta ja tavoitteellisuutta työsuojeluasioiden hoitoon ja liittää työsuojeluasiat osaksi organisaation jokapäiväistä toimintaa.

 

Julkaisut OHSAS 18001 ja OHSAS 18002 on laadittu alan toimijoiden kansainvälisenä yhteistyönä ja niillä on vakiintunut asema TTT-järjestelmien ohjeistuksena. OHSAS 18001 määrittelee TTT-järjestelmän vaatimukset ja OHSAS 18002 tarjoaa opastusta vaatimusten soveltamiseen. Julkaisut on laadittu yhteensopiviksi hallintajärjestelmästandardien ISO 9001 ja ISO 14001 kanssa.


Kansainvälinen standardisoimisjärjestö ISO on syksyllä 2013 aloittanut työterveys- ja työturvallisuusasioiden johtamista käsittelevän standardin valmistelun. Työ pohjautuu julkaisuun OHSAS 18001, jonka ISO 45001 tulee aikanaan korvaamaan. Standardin valmistelusta vastaa komitea ISO/PC 283 Occupational health and safety management systems. Standardisoimisliittoon on perustettu uusi seurantaryhmä SFS/SR 219, joka toimii TTT-järjestelmien standardisoinnin kansallisena asiantuntijaryhmänä.


Yhteydenotot:


Sari Sahlberg

puh. 09 1499 3368

etunimi.sukunimi@sfs.fi


verkkokauppa 186x85px

Lausuntopyynnöt

rss Tapahtumakalenteri

11.8.2014 Omaisuudenhallinnan ISO 55000 -standardisarja 6. marraskuuta 2014

SFS järjestää aamukahvitilaisuuden omaisuudenhallintaa (asset management) käsittelevästä ISO 55000 -standardisarjasta 6.11.2014. Tilaisuuden ohjelma valmistuu syyskuussa.

Lue lisää

5.8.2014 ISO 9000 -sarjan uudistus - Mikä muuttuu? 25. syyskuuta 2014

Tule kuulemaan muutoksista SFS:n aamukahvitilaisuuteen 25. syyskuuta 2014.

Lue lisää

3.7.2014 StandarDays 23. ja 24. syyskuuta 2014

Eurooppalaiset standardisoimisjärjestöt CEN ja CENELEC järjestävät kaksipäiväisen peruskurssin eurooppalaisesta standardisoinnista 23. - 24. syyskuuta 2014 järjestöjen kokouskeskuksessa Brysselissä.

Lue lisää

27.6.2014 Horisontti 2020 ja standardisointi 3. syyskuuta 2014

Eurooppalainen laaja Horisontti 2020 -ohjelma on käynnistynyt. Tervetuloa kuulemaan tietoa ja näkemyksiä standardisoinnin roolista Horisontti 2020-hankkeissa.

Lue lisää

13.6.2014 Forum 2014 standardisoinnin vuositapahtuma 4. marraskuuta 2014

Standardisoinnin vuositapahtuma Forum 2014 järjestetään tänä vuonna 4.11.2014 teemalla "Näkökulmia tulevaisuuden standardeihin". Paikkana on perinteinen Finlandia-talo Helsingissä

Lue lisää


rss Uutiset

27.8.2014 Sähkö- ja elektroniikkatuotteiden ympäristötermit kootusti

Sähkö- ja elektroniikkatuotteiden ympäristöasioihin liittyvät termit ja määritelmät on nyt kerätty yhteen standardiin. Termistöstä on hyötyä esimerkiksi valmistajille, maahantuojille ja jakelijoille, jotka laativat tai suomentavat tuotteiden käyttö- ja huolto-ohjeita sekä markkinointimateriaalia.

Lue lisää

22.8.2014 Terveydenhuollon standardit 2/2014 ilmestynyt

Terveydenhuollon ja laboratorioalan standardien uutiskirje 2/2014 on ilmestynyt. Siinä kerrotaan uusista ja tekeillä olevista alan julkaisuista, standardien merkityksestä SGS Fimko Oy:lle, rajoituksista vaarallisten aineiden käytössä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa sekä terveysalan tutkimus- ja innovaatiotoiminnan kasvustrategiasta.

Lue lisää

18.8.2014 SFS News 5/2014 ilmestynyt

SFS News 5/2014 käsittelee kumottavaksi esitettäviä vanhentuneita SFS-standardeja, EU:n komission standardisointipolitikan www-sivuja, rakennustuoteasetukseen liittyviä yhdenmukaistettuja standardeja sekä ISOn teknisen valiokunnan kokoonpanoa.

Lue lisää

18.8.2014 Yhtenäinen tekokuitujen nimikkeistö kansainväliseen tekstiilikauppaan

Uudessa kansainvälisessä standardissa luetellaan kuitunimiä, joita käytetään teollisesti valmistettavilla tekokuiduilla. Standardin mukaisten kuitunimien käyttö helpottaa tekstiilien tuontia ja vientiä sekä tutkimus- ja kehitystoimintaa eri maissa.

Lue lisää

15.8.2014 Lausuntopyyntö kumottavaksi ehdotettavista vanhentuneista SFS-standardeista

Suuri joukko lähinnä rakennusalaa koskevia SFS-standardeja esitetään kumottaviksi vanhentuneina. Mikäli listalla olevia standardeja ei toistaiseksi tule kumota, pyydämme esittämään tätä koskevan lausunnon perusteluineen 30.9.2014 mennessä SFS:ään Antti Karppiselle (etunimi.sukunimi@sfs.fi).

Lue lisää

15.8.2014 Pienjätevedenpuhdistamoiden ja jatkokäsittelylaitteiden päivitetyt standardit käyttöön

Pienjätevedenpuhdistamoiden sekä tehdasvalmisteisten jatkokäsittelylaitteiden tuotestandardien viitetiedot on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Lue lisää

13.8.2014 EU listasi rakennustuoteasetuksen standardit

Euroopan unionin virallinen lehti julkaisi 8.8.2014 (C 259) ensimmäistä kertaa listan rakennustuoteasetukseen (305/2011) liittyvistä yhdenmukaistetuista (harmonisoiduista) standardeista.

Lue lisää

11.8.2014 Keskeiset alumiinituotteiden standardit uusituissa käsikirjoissa

Käsikirjasarjaan on kerätty keskeisimmät alumiinia ja alumiini-seoksia sekä niistä valmistettuja tuotteita koskevat eurooppalaiset standardit. Käsikirjan osiin 1…4 on nyt sisällytetty levytuotteiden sekä vedettyjen ja pursotettujen tuotteiden äskettäin julkaistut, uusitut eurooppalaiset standardit.

Lue lisääSFSedu oppilaitosportaali

International Organization for Standardization

European Committee for Standardization