header valokeila
A- A+

OHSAS 18001 Työterveys- ja työturvallisuusjohtaminen


Työterveys- ja työturvallisuusjärjestelmän (TTT-järjestelmä) avulla organisaatio voi hallita TTT-riskejään ja parantaa TTT-toimintansa tasoa. TTT-järjestelmä tuo kokonaisvaltaista otetta ja tavoitteellisuutta työsuojeluasioiden hoitoon ja liittää työsuojeluasiat osaksi organisaation jokapäiväistä toimintaa.

 

Julkaisut OHSAS 18001 ja OHSAS 18002 on laadittu alan toimijoiden kansainvälisenä yhteistyönä ja niillä on vakiintunut asema TTT-järjestelmien ohjeistuksena. OHSAS 18001 määrittelee TTT-järjestelmän vaatimukset ja OHSAS 18002 tarjoaa opastusta vaatimusten soveltamiseen. Julkaisut on laadittu yhteensopiviksi hallintajärjestelmästandardien ISO 9001 ja ISO 14001 kanssa.


Kansainvälinen standardisoimisjärjestö ISO on syksyllä 2013 aloittanut työterveys- ja työturvallisuusasioiden johtamista käsittelevän standardin valmistelun. Työ pohjautuu julkaisuun OHSAS 18001, jonka ISO 45001 tulee aikanaan korvaamaan. Standardin valmistelusta vastaa komitea ISO/PC 283 Occupational health and safety management systems. Standardisoimisliittoon on perustettu uusi seurantaryhmä SFS/SR 219, joka toimii TTT-järjestelmien standardisoinnin kansallisena asiantuntijaryhmänä.


Yhteydenotot:


Sari Sahlberg

puh. 09 1499 3368

etunimi.sukunimi@sfs.fi


verkkokauppa 186x85px

Lausuntopyynnöt

rss Tapahtumakalenteri

24.2.2015 StandarDays 21.-22. huhtikuuta 2015

Eurooppalaiset standardisoimisjärjestöt CEN ja CENELEC järjestävät kaksipäiväisen standardisoinnin peruskurssin Brysselissä 21.-22. huhtikuuta 2015.

Lue lisää

23.1.2015 Riskienhallinnan aamukahvit 5. maaliskuuta 2015

SFS järjestää aamukahvitilaisuuden suomennetusta julkaisusta ISO/TR 31004:fi Riskienhallinta. Ohjeita standardin ISO 31000 soveltamisesta 5.3.2015. Tilaisuus pidetään SFS:n kokouskeskuksessa osoitteessa Malminkatu 34.

Lue lisää


rss Uutiset

26.2.2015 Turvallisuusmerkkistandardi on uusittu

Standardisoimisliitto on julkaissut helmikuussa 2015 päivitetyn version turvallisuusmerkkien standardista SFS-EN ISO 7010 "Kuvatunnukset ja piirrosmerkit. Turvallisuusvärit ja turvallisuusmerkit. Rekisteröidyt turvallisuusmerkit". Siihen sisältyy nyt lähes 200 merkkiä, joista uusia on 86 kappaletta.

Lue lisää

25.2.2015 Johtamisen standardit 1/2015 ilmestynyt

SFS:n sähköisen uutiskirjeen "Johtamisen standardit" kuluvan vuoden ensimmäinen numero on ilmestynyt. Siinä kerrotaan mm. standardien ISO 9000, ISO 9001 ja ISO 22000 uusimisesta, osallistavasta ongelmanratkaisusta sekä uusista julkaisuista.

Lue lisää

24.2.2015 Standardit keskeisesti esillä keskusjärjestöjen TTIP-kannanotossa

SAK, EK ja MTK julkistivat 24.2. kannanoton parhaillaan neuvoteltavan EU:n ja USA:n vapaakauppasopimuksen (TTIP) laadun puolesta. Sopimuksen avulla olisi järjestöjen mielestä mahdollista edistää kauppaa ja vähentää sen kustannuksia tavalla, joka hyödyttää niin työntekijöitä kuin työnantajia. Teknistä sääntelyä, standardeja, testauksia ja sertifiointeja on sovitettava yhteen siten, että pidetään kiinni korkeasta laatutasosta.

Lue lisää

23.2.2015 Eurooppalaiset sähköasennustandardit paketissa

HD 60364 -sarjan standardit ovat pohjana useimpien Euroopan maiden sähköasennusvaatimuksissa ja ne tunnetaan myös muualla maailmassa. Uusi sähköinen käsikirja on hyvä apu kansainvälisten sähköistysprojektien parissa työskenteleville.

Lue lisää

23.2.2015 Ympäristöolosuhdetestauksen uudet käsikirjat

Uudet ympäristöolosuhdetestauksen sähköiset käsikirjat on tarkoitettu lähdeteoksiksi sähkö- ja elektroniikkatuotteiden ympäristöolosuhdetestausvaatimusten määrittelijöille ja testien tekijöille.

Lue lisää

19.2.2015 Uusia vaatimuksia putoamissuojainten kiinnityslaitteille

Luotettava kiinnityslaite on jokaisen putoamissuojaimen olennainen osa. Putoamissuojainten kiinnityslaitteita koskevat vaatimukset on uudistettu. Standardi on tarkoitettu uusien tuotteiden tyyppitestaukseen ennen markkinoille saat­tamista.

Lue lisää

19.2.2015 Uusi toimitusjohtaja aloitti Ruotsissa

Ruotsin standardisoimisjärjestön SIS:n toimitusjohtajana aloitti 16. helmikuuta Thomas Idemark. Hän aikoo lisätä Ruotsin vaikutusvaltaa kansainvälisessä standardisoinnissa.

Lue lisää

17.2.2015 Standardisointi EU:ssa uudessa osoitteessa

Euroopan komission yritystoiminnan ja sisämarkkinoiden pääosastot ovat yhdistyneet vuoden 2015 alussa. Standardisointi kuului ennen yritystoiminnan pääosaston vastuulle. Uuden pääosaston nimi on sisämarkkinat, teollisuus, yrittäjyys ja pk-yritykset (DG GROW).

Lue lisää

16.2.2015 SFS-käsikirja 59 myös sähköisenä

Käytännön ohjeet räjähdysvaarallisten tilojen luokitteluun PDF-tiedostona.

Lue lisääSFSedu oppilaitosportaali

International Organization for Standardization

European Committee for Standardization