header valokeila
A- A+

OHSAS 18001 Työterveys- ja työturvallisuusjohtaminen


Työterveys- ja työturvallisuusjärjestelmän (TTT-järjestelmä) avulla organisaatio voi hallita TTT-riskejään ja parantaa TTT-toimintansa tasoa. TTT-järjestelmä tuo kokonaisvaltaista otetta ja tavoitteellisuutta työsuojeluasioiden hoitoon ja liittää työsuojeluasiat osaksi organisaation jokapäiväistä toimintaa.

 

Julkaisut OHSAS 18001 ja OHSAS 18002 on laadittu alan toimijoiden kansainvälisenä yhteistyönä ja niillä on vakiintunut asema TTT-järjestelmien ohjeistuksena. OHSAS 18001 määrittelee TTT-järjestelmän vaatimukset ja OHSAS 18002 tarjoaa opastusta vaatimusten soveltamiseen. Julkaisut on laadittu yhteensopiviksi hallintajärjestelmästandardien ISO 9001 ja ISO 14001 kanssa.


Kansainvälinen standardisoimisjärjestö ISO on syksyllä 2013 aloittanut työterveys- ja työturvallisuusasioiden johtamista käsittelevän standardin valmistelun. Työ pohjautuu julkaisuun OHSAS 18001, jonka ISO 45001 tulee aikanaan korvaamaan. Standardin valmistelusta vastaa komitea ISO/PC 283 Occupational health and safety management systems. Standardisoimisliittoon on perustettu uusi seurantaryhmä SFS/SR 219, joka toimii TTT-järjestelmien standardisoinnin kansallisena asiantuntijaryhmänä.


Yhteydenotot:


Sari Sahlberg

puh. 09 1499 3368

etunimi.sukunimi@sfs.fi


verkkokauppa 186x85px

Lausuntopyynnöt

rss Tapahtumakalenteri

20.3.2015 Seminaari 14.4.2015: Smart cities - nyt ja huomenna

Tervetuloa älykaupunkiseminaariin tiistaina 14.4.2015 klo 12.30.

Lue lisää

10.3.2015 Turvallisen tekniikan seminaari 3.-4. kesäkuuta 2015

Tämänvuotinen Turvallisen tekniikan seminaari pidetään Tampereella 3. ja 4. kesäkuuta. Seminaari keskittyy tänä vuonna toiminnalliseen turvallisuuteen ja tuotteen turvallisuuteen liittyvään elinkaarimalliin.

Lue lisää

24.2.2015 StandarDays 21.-22. huhtikuuta 2015

Eurooppalaiset standardisoimisjärjestöt CEN ja CENELEC järjestävät kaksipäiväisen standardisoinnin peruskurssin Brysselissä 21.-22. huhtikuuta 2015.

Lue lisää


rss Uutiset

31.3.2015 ASME viittaa ISOn hitsausstandardiin

Ensimmäistä kertaa koskaan amerikkalainen insinöörien yhdistys ASME (American Society of Mechanical Engineers) on viitannut paineastioiden standardissaan ISOn hitsausstandardiin.

Lue lisää

30.3.2015 Standardit - maailman yhteinen kieli

Lokakuun 14. päivä vietettävän Kansainvälisen standardien päivän tunnuslauseeksi on tänä vuonna valittu Standards - the world`s common language - Standardit - maailman yhteinen kieli.

Lue lisää

27.3.2015 Vastuullisen ja jäljitettävän kaakaon standardin valmistelu etenee

Eurooppalaisen standardisoimisjärjestön CENin johdolla valmisteltavan kansainvälisen standardin tavoitteena on luoda yhteiset kriteerit vastuulliselle ja jäljitettävälle kaakaolle (CEN/TC 415).

Lue lisää

26.3.2015 SFS News 4/2015 ilmestynyt

SFS:n sähköisen uutiskirjeen SFS News kuluvan vuoden neljäs numero on ilmestynyt. Siinä kerrotaan mm. liesipalojen ehkäisystä, SFS:n Mittayksikkökomiteasta ja EU:n säädösten tunnusten harmonisoinnista.

Lue lisää

25.3.2015 Uusi EN-standardi läpimurto liesipalojen vähentämisessä

Suomalainen liesivahtivalmistaja SAFERA Oy on ollut SESKOn nimeämänä virallisena edustajana mukana työryhmässä, joka on määrittänyt Euroopan laajuisen standardin EN 50615 liesivahdeille. Kaikki yrityksen liesivahdit suunnitellaan ja valmistetaan Suomessa.

Lue lisää

23.3.2015 Räjähdysvaarallisten tilojen laitteiden perusstandardi uudistettu

Standardisoimisliitto on julkaissut standardista SFS-EN 60079-0 Räjähdysvaaralliset tilat. Osa 0:Laitteet. Yleisvaatimukset uuden painoksen. Standardi on hyvin laajan standardisarjan SFS-EN 60079 laitteita koskeva perusstandardi, jota täydennetään suojausmenetelmäkohtaisilla lisästandardeilla. Standardi antaa hyvän perustan räjähdysvaarallisten tilojen suojausperiaatteiden ymmärtämiselle.

Lue lisää

19.3.2015 SFS-standardi 90 v.

Ensimmäisten SFS-standardien vahvistamisesta on kulunut 90 vuotta. Ensimmäiset kaksi SFS-standardia vahvistettiin 19. maaliskuuta vuonna 1925 ja ne käsittelivät kierteitä.

Lue lisää

17.3.2015 Hitsausmerkkistandardi ISO 2553 on uudistunut

Hitsausmerkkejä koskeva standardi SFS-EN ISO 2553 on uudistettu. Suomenkielinen painos standardista julkaistiin joulukuussa 2014.

Lue lisää

16.3.2015 Rakennustuotteiden yhdenmukaistettujen standardien lista päivitetty

Euroopan unionin virallinen lehti on julkaissut 13.2.2015 uuden listan rakennustuotteiden yhdenmukaistuista standardeista. Listalla on kolme uusittua standardia.

Lue lisääSFSedu oppilaitosportaali

International Organization for Standardization

European Committee for Standardization