header valokeila
A- A+

OHSAS 18001 Työterveys- ja työturvallisuusjohtaminen


Työterveys- ja työturvallisuusjärjestelmän (TTT-järjestelmä) avulla organisaatio voi hallita TTT-riskejään ja parantaa TTT-toimintansa tasoa. TTT-järjestelmä tuo kokonaisvaltaista otetta ja tavoitteellisuutta työsuojeluasioiden hoitoon ja liittää työsuojeluasiat osaksi organisaation jokapäiväistä toimintaa.

 

Julkaisut OHSAS 18001 ja OHSAS 18002 on laadittu alan toimijoiden kansainvälisenä yhteistyönä ja niillä on vakiintunut asema TTT-järjestelmien ohjeistuksena. OHSAS 18001 määrittelee TTT-järjestelmän vaatimukset ja OHSAS 18002 tarjoaa opastusta vaatimusten soveltamiseen. Julkaisut on laadittu yhteensopiviksi hallintajärjestelmästandardien ISO 9001 ja ISO 14001 kanssa.


Kansainvälinen standardisoimisjärjestö ISO on syksyllä 2013 aloittanut työterveys- ja työturvallisuusasioiden johtamista käsittelevän standardin valmistelun. Työ pohjautuu julkaisuun OHSAS 18001, jonka ISO 45001 tulee aikanaan korvaamaan. Standardin valmistelusta vastaa komitea ISO/PC 283 Occupational health and safety management systems. Standardisoimisliittoon on perustettu uusi seurantaryhmä SFS/SR 219, joka toimii TTT-järjestelmien standardisoinnin kansallisena asiantuntijaryhmänä.


Yhteydenotot:


Sari Sahlberg

puh. 09 1499 3368

etunimi.sukunimi@sfs.fi


verkkokauppa 186x85px

Lausuntopyynnöt

rss Tapahtumakalenteri

31.10.2014 Eurokoodiseminaari 9. joulukuuta 2014

Eurokoodiseminaari 2014 järjestetään klo 10-17 tiistaina 9.12.2014 Hanasaaressa Espoossa.

Lue lisää

7.10.2014 ISO 14001 uudistuu - mikä muuttuu? 27. marraskuuta 2014

SFS järjestää infotilaisuuden uudistuvasta ISO 14001 -standardista 27.11.2014. Tilaisuudessa esitellään ympäristöjärjestelmästandardin uudistuksen taustaa ja tavoitteita sekä tulevia muutoksia. Tervetuloa kuulemaan muutoksista ja keskustelemaan!

Lue lisää

26.9.2014 ISO GPS-toleranssit koneenrakennuksessa 10 joulukuuta 2014

METSTA järjestää 10.12.2014 koulutuspäivän "ISO GPS-toleranssit koneenrakennuksessa". Koulutuspäivässä tehdään katsaus geometrisen tuotemäärittelyn eli ns. ISO GPS-järjestelmän standardeihin kattaen perussäännöt, pituusmittojen toleranssit ja geometriset toleranssit. Koulutuksessa käydään läpi perusteita ja suomalaisen teollisuuden näkökulmasta olennaisia uutuuksia.

Lue lisää


rss Uutiset

17.11.2014 Uusi käsikirja rakennusakustiikasta

Akustiikan perusajatuksena on ylimääräisen melun poistaminen, mutta hyvin vaimennetussa tilassa ei ole aina hyvä akustiikka. Jonkin tilan tai rakennuksen akustiikasta voidaan puhua hyvänä tai huonona määrittelemättä asiaa tarkemmin. Hyvä uutinen on, että standardit tulevat avuksi tässä määrittelyssä, samoin kuin muissa akustiikkaan liittyvissä tärkeissä asioissa.

Lue lisää

14.11.2014 Tullin huolintapalveluista laaditaan EN-standardi

Eurooppalaisessa standardisoimisjärjestössä CENissä on aloitettu tullin huolintapalveluita käsittelevän standardin laadinta. Osallistuminen standardin laadintaan on avointa kaikille kiinnostuneille tahoille. Tavoitteena on julkaista standardi toukokuun 2016 alkuun mennessä.

Lue lisää

11.11.2014 Uusia rakennustuotteiden harmonisoituja tuotestandardeja

Seitsemän uutta ja 15 päivitettyä rakennustuotteiden harmonisoitua tuotestandardia (hEN) on julkaistu EU:n virallisessa lehdessä alkusyksystä. Näiden osalta CE-merkintä on jo mahdollinen. Standardit voit hankkia SFS-verkkokaupasta sales.sfs.fi tai ONLINE-palveluna.

Lue lisää

11.11.2014 Painelaitteiden turvallisuus taataan standardeilla

Painelaitteista on tehty EN-standardeja takaamaan tuotteiden turvallisuus. Monet näistä standardeista on tehty tukemaan EU:n painelaitedirektiivin (97/23/EY) ja yksinkertaisten paineastioitten direktiivin (2009/105/EY) vaatimusten mukaisten tuotteiden valmistusta.

Lue lisää

10.11.2014 Biopohjaiset tuotteet biotalouden ydin

Biopohjaiset tuotteet ovat tärkeässä osassa biotaloutta, jota pidetään keskeisenä talouskasvun ja työllisyyden lähteenä Euroopassa kuluvalla vuosisadalla. Biopohjaisten tuotteiden etuihin saattavat kuulua lisätoiminnallisuudet, luonnonvarojen tehokkaampi hyödyntäminen ja muita ympäristöhyötyjä. Eurooppalainen standardisoimisjärjestö CEN on laatimassa standardeja, jotka tukevat biopohjaisten tuotteiden markkinoiden kasvua lisäämällä läpinäkyvyyttä ja kuluttajien luottamusta. Kaikki CENin standardit vahvistetaan Suomessa SFS-standardeiksi.

Lue lisää

10.11.2014 Uusittuja teräskäsikirjoja SFS:ltä

Käsikirjasarja 51 Teräs sisältää tärkeimmät terästä koskevat eurooppalaiset standardit. Kirjasarjan kolme ensimmäistä osaa on uusittu.

Lue lisää

6.11.2014 Omaisuudenhallintaan uusi työkalu

Suomen Standardisoimisliitto SFS julkisti 6. marraskuuta omaisuudenhallintaa käsittelevän SFS-ISO 55000 –standardisarjan. Standardisarjan tarkoitus on auttaa yrityksiä ja julkisyhteisöjen organisaatioita hallinnoimaan omaisuuttaan systemaattisesti ja tehokkaasti.

Lue lisää

6.11.2014 Betoniputkinormit 2001 korvattu kahdella kansallisella SFS-standardilla

SFS:n rakennustuotteiden kansallisia soveltamisstandardeja käsittävässä standardisarjassa 7000 on julkaistu kaksi uutta kansallista standardia SFS 7033 Betoniputkilta eri käyttökohteissa vaadittavat ominaisuudet ja niille asetetut vaatimustasot ja SFS 7035 Betonirenkailta (betoniset hulevesi- ja viemärikaivot) eri käyttökohteissa vaadittavat ominaisuudet ja niille asetetut vaatimustasot.

Lue lisääSFSedu oppilaitosportaali

International Organization for Standardization

European Committee for Standardization