header valokeila
A- A+

OHSAS 18001 Työterveys- ja työturvallisuusjohtaminen


Työterveys- ja työturvallisuusjärjestelmän (TTT-järjestelmä) avulla organisaatio voi hallita TTT-riskejään ja parantaa TTT-toimintansa tasoa. TTT-järjestelmä tuo kokonaisvaltaista otetta ja tavoitteellisuutta työsuojeluasioiden hoitoon ja liittää työsuojeluasiat osaksi organisaation jokapäiväistä toimintaa.

 

Julkaisut OHSAS 18001 ja OHSAS 18002 on laadittu alan toimijoiden kansainvälisenä yhteistyönä ja niillä on vakiintunut asema TTT-järjestelmien ohjeistuksena. OHSAS 18001 määrittelee TTT-järjestelmän vaatimukset ja OHSAS 18002 tarjoaa opastusta vaatimusten soveltamiseen. Julkaisut on laadittu yhteensopiviksi hallintajärjestelmästandardien ISO 9001 ja ISO 14001 kanssa.


Kansainvälinen standardisoimisjärjestö ISO on syksyllä 2013 aloittanut työterveys- ja työturvallisuusasioiden johtamista käsittelevän standardin valmistelun. Työ pohjautuu julkaisuun OHSAS 18001, jonka ISO 45001 tulee aikanaan korvaamaan. Standardin valmistelusta vastaa komitea ISO/PC 283 Occupational health and safety management systems. Standardisoimisliittoon on perustettu uusi seurantaryhmä SFS/SR 219, joka toimii TTT-järjestelmien standardisoinnin kansallisena asiantuntijaryhmänä.


Yhteydenotot:


Sari Sahlberg

puh. 09 1499 3368

etunimi.sukunimi@sfs.fi


verkkokauppa 186x85px

Lausuntopyynnöt

rss Tapahtumakalenteri

9.4.2015 Benefits of integrating the environment in standards 19. toukokouuta 2015

Eurooppalaiset standardisoimisjärjestöt CEN ja CENELEC pitävät 19. toukokuuta Brysselissä seminaariin ympäristöasioiden integroimisesta standardeihin. Tapahtuma kuuluu järjestöjen vuoden 2015 viestinnän kampanjan "Environment campaign 2015" tapahtumiin.

Lue lisää

9.4.2015 Lasten tekstiilit, Turvallisuus ja vaatimukset 21. toukokuuta 2015

Turvallisten vaatteiden ja tekstiilien suunnittelu, valmistaminen ja markkinoille saattaminen vaatii laaja-alaista tietoa tuoteryhmää koskevista standardeista ja lainsäädännöstä. Tekstiili- ja vaatetusteollisuus Finatex ry järjestää koulutuspäivän lastenvaateyrityksille ja maahantuojille 21.5.2015 Ravintola Palacen Unionisalissa.

Lue lisää

7.4.2015 Sähkötyöturvallisuusstandardi SFS 6002 uusittu 5. toukokuuta 2015

Sähkötyöturvallisuusstandardin SFS 6002 uuden painoksen julkistamistilaisuus pidetään 5.5.2015 kello 13.00 - 15.00 SFS:n kokouskeskuksessa Kampissa.

Lue lisää

10.3.2015 Turvallisen tekniikan seminaari 3.-4. kesäkuuta 2015

Tämänvuotinen Turvallisen tekniikan seminaari pidetään Tampereella 3. ja 4. kesäkuuta. Seminaari keskittyy tänä vuonna toiminnalliseen turvallisuuteen ja tuotteen turvallisuuteen liittyvään elinkaarimalliin.

Lue lisää

24.2.2015 StandarDays 21.-22. huhtikuuta 2015

Eurooppalaiset standardisoimisjärjestöt CEN ja CENELEC järjestävät kaksipäiväisen standardisoinnin peruskurssin Brysselissä 21.-22. huhtikuuta 2015.

Lue lisää


rss Uutiset

17.4.2015 Onnistunut aloitus PSK:n kevätseminaarin aiheena

Liki 150 henkeä osallistui PSK Standardisointiyhdistyksen kevätseminaariin 16. huhtikuuta Helsingissä. Teemaksi Finlandia-talolla pidettyyn seminaariin oli valittu investointiprojektin onnistunut aloitus.

Lue lisää

15.4.2015 Eurokoodeihin liittyvät säädösehdotukset lausunnolle

Ympäristöministeriön on lähettänyt lausunnolle asetusluonnokset eurokoodien kansallisista valinnoista sekä luonnokset Suomen rakentamismääräyskokoelman rakenteiden lujuutta ja vakautta koskeviksi osiksi.

Lue lisää

14.4.2015 ITU 150 v.

Kansainvälisen telealan standardisoimisjärjestön (International Telecommunication Union) ITU:n perustamisesta tulee tänä vuonna kuluneeksi 150 vuotta. Järjestö huomioi juhlavuotensa monin tavoin.

Lue lisää

13.4.2015 Standardit olivat esillä meluntorjuntapäivillä

Standardit olivat esillä meluntorjuntapäivillä 25.-26. maaliskuuta, kertoo METSTAn uutiskirje 2/2015. Tietoiskun ”Akustiikka ja standardisointi” piti päivillä 26. maaliskuuta METSTAn asiantuntija Kimmo Konkarikoski. Päiville osallistui 250 henkeä.

Lue lisää

10.4.2015 SFS News 5/2015 ilmestynyt

SFS:n sähköisen uutiskirjeen SFS News kuluvan vuoden viides numero on ilmestynyt. Siinä kerrotaan mm. WTO-tietopisteestä, robottien standardeista, ASMEn painelaitestandardista ja tulevista tapahtumista.

Lue lisää

10.4.2015 Kuljettimien eurooppalaiset turvallisuusstandardit

Kaksiosainen SFS-käsikirjasarja 29 sisältää eurooppalaiset kuljettimia käsittelevät standardit sekä kuljettimien suunnittelua ja valmistusta tukevia standardeja.

Lue lisää

9.4.2015 Turvallisia robotteja teollisuuteen ja henkilökohtaiseen hoitoon

Robottien merkitys yhteiskunnassa on kasvamassa. Staattisten teollisuusrobottien lisäksi robotteja käytetään nykyään myös tutkimuskäytössä Marsin pinnalla, sotilaskäytössä miinanraivaukseen, lääketieteessä leikkauksissa ja palvelurobotteina (esim. imurirobotit ja henkilökohtainen hoito). Kansainväliset robotiikan standardit ovat olennaisessa osassa robottien turvallisen toiminnan varmistamiseksi.

Lue lisää

9.4.2015 Tiedonsaanti maailmankaupan esteistä nopeutuu ja helpottuu

Tuotteiden uudet tai muuttuvat tekniset määräykset eri maissa voivat luoda tarpeettomia esteitä ulkomaankaupalle sekä EU:ssa että sen ulkopuolella. Kaupanesteiden kansainvälisissä kysymyksissä tietolähteitä ovat EU ja WTO. Suomessa toimijoita ovat työ- ja elinkeinoministeriö, ulkoministeriö, maa- ja metsätalousministeriö sekä Suomen Standardisoimisliitto SFS. Suomalaisten toimijoiden vastuujärjestelyt ovat muuttuneet ja samalla on siirrytty käyttämään EU:n ja WTO:n tietokantoja.

Lue lisää

8.4.2015 Hissien suunnittelun ja rakentamisen turvallisuusohjeet uudistettu

Uusi standardi SFS-EN 81-20 määrittelee hissien suunnittelua ja rakentamista koskevat turvallisuusohjeet. Näin voidaan turvata henkilöt ja omaisuus hissien käyttöön, kunnossapitoon ja hätäkäyttöön liittyvien tapaturmanvaarojen varalta.

Lue lisääSFSedu oppilaitosportaali

International Organization for Standardization

European Committee for Standardization