header new approach
A- A+

Yhdenmukaistetut standardit


Palaa otsikoihin

87/404/ETY Yksinkertaiset paineastiat

 

SFS-EN 286-1/A2:en

Yksinkertaiset lämmittämättömät painesäiliöt, jotka on suunniteltu sisältämään ilmaa tai typpeä. Osa 1: Painesäiliöt yleiskäyttöön 2006

 

SFS-EN 286-2:en

Yksinkertaiset lämmittämättömät painesäilit, jotka on suunniteltu sisältämään typpeä tai happea. Osa 2: Moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen ilmajarrujen ja lisälaitteiden painesäiliöt 1994

 

SFS-EN 286-3:en 
Yksinkertaiset lämmittämättömät ilmaa ja typpeä sisältäviksi suunnitellut painesäiliöt. Osa 3: Teräksestä rautateiden liikkuvaan kalustoon suunnitellut ilmajarrulaitteet ja pneumaattiset lisävarusteet 1995

 

SFS-EN 286-4:en

Yksinkertaiset lämmittämättömät ilmaa ja typpeä sisältäviksi suunnitellut painesäiliöt. Osa 4: Alumiiniseoksista rautateiden liikkuvaan kalustoon suunnitellut ilmajarrulaitteet ja pneumaattiset lisävarusteet 1995

 

SFS-EN ISO 15614-1/A1:en 
Hitsausohjeet ja niiden hyväksyntä metalleille. Hyväksyntä menetelmäkokeella. Osa 1: Terästen kaari- ja kaasuhitsaus sekä nikkelin ja nikkeliseosten kaarihitsaus 2008

 

Palaa otsikoihin

88/378/ETY Lelujen turvallisuus


SFS-EN 71-3

Lelujen turvallisuus. Osa 3: Eräiden alkuaineiden siirtyminen 1995


SFS-EN 71-3/A1:en

Lelujen turvallisuus. Osa 3: Eräiden alkuaineiden siirtyminen 2000


SFS-EN 71-4:en

Lelujen turvallisuus. Osa 4: Kemian harrastesarjat 2010


SFS-EN 71-5

Lelujen turvallisuus. Osa 5: Kemialliset lelut (lelusarjat) harrastesarjoja lukuunottamatta

1993


SFS-EN 71-5/A1:en

Lelujen turvallisuus. Osa 5: Kemialliset lelut (lelusarjat) harrastesarjoja lukuunottamatta

2006


SFS-EN 71-5/A2:en

Lelujen turvallisuus. Osa 5: Kemialliset lelut (lelusarjat) harrastesarjoja lukuunottamatta 2010


SFS-EN 71-7:en

Lelujen turvallisuus. Osa 7: Sormivärit. Vaatimukset ja testausmenetelmät 2002Palaa otsikoihin

89/106/ETY Rakennustuotedirektiivi


SFS-EN 1/A1:en

Savukaasuhormilla ja höyrystyspolttimella varustettu öljyliesi 2007


SFS-EN 1:en

Savukaasuhormilla ja höyrystyspolttimella varustettu öljyliesi 2000


SFS-EN 40-4 + AC:en

Valaisinpylväät. Osa 4: Betonipylväät 2006


SFS-EN 40-5

Valaisinpylväät. Osa 5: Teräspylväiden laatuvaatimukset 2002


SFS-EN 40-6

Valaisinpylväät. Osa 6: Alumiinipylväiden laatuvaatimukset 2002


SFS-EN 40-7

Valaisinpylväät. Osa 7: Kuituvahvisteisten muovivalaisinpylväiden laatuvaatimukset 2003


SFS-EN 54-2 + AC:en

Palonilmaisu- ja palohälytysjärjestelmät.Osa 2: Ohjaus- ja näyttölaitteet 1998


SFS-EN 54-2/A1:en

Palonilmaisu- ja palohälytysjärjestelmät.Osa 2: Ohjaus- ja näyttölaitteet 2007


SFS-EN 54-3/A1:en

Palonhavaitsemis- ja palohälytysjärjestelmät. Osa 3: Korvin kuultavat palohälytyslaitteet 2002


SFS-EN 54-3/A2:en

Palonhavaitsemis- ja palohälytysjärjestelmät. Osa 3: Korvin kuultavat palohälytyslaitteet 2006


SFS-EN 54-3:en

Palonhavaitsemis- ja palohälytysjärjestelmät. Osa 3: Korvin kuultavat palohälytyslaitteet

2001


SFS-EN 54-4 + A1 + A2 + AC

Paloilmoittimet. Osa 4: Teholähteet 2007


SFS-EN 54-4/A1:en

Paloilmoittimet. Osa 4: Teholähteet 2003


SFS-EN 54-4:en

Paloilmoittimet. Osa 4: Teholähteet 1998


SFS-EN 54-5/A1:en

Palonhavaitsemis- ja palohälytysjärjestelmät. Osa 5: Lämpöilmaisimet. Pisteilmaisimet

2002


SFS-EN 54-5:en

Palonhavaitsemis- ja palohälytysjärjestelmät. Osa 5: Lämpöilmaisimet. Pisteilmaisimet

2001


SFS-EN 54-7/A1:en

Palonhavaitsemis- ja palohälytysjärjestelmät. Osa 7: Savuilmaisimet. Pisteilmaisimet, jotka käyttävät sironnutta valoa, läpi kulkevaa valoa tai ionisaatiota 2002


SFS-EN 54-7/A2:en

Palonhavaitsemis- ja palohälytysjärjestelmät. Osa 7: Savuilmaisimet. Pisteilmaisimet, jotka käyttävät sironnutta valoa, läpi kulkenutta valoa tai ionisaatiota 2007


SFS-EN 54-7:en

Palonhavaitsemis- ja palohälytysjärjestelmät. Osa 7: Savuilmaisimet. Pisteilmaisimet, jotka käyttävät sironnutta valoa, läpi kulkenutta valoa tai ionisaatiota 2001


SFS-EN 54-10/A1:en

Palonilmaisu- ja palohälytysjärjestelmät. Osa 10: Liekki-ilmaisimet. Pistemäiset anturit

2006


SFS-EN 54-10:en

Palonilmaisu- ja palohälytysjärjestelmät. Osa 10: Liekki-ilmaisimet. Pistemäiset anturit

2002


SFS-EN 54-11/A1:en

Palonhavaitsemis- ja palohälytysjärjestelmät. Osa 11: Palopainikkeet 2006


SFS-EN 54-11:en

Palonhavaitsemis- ja palohälytysjärjestelmät. Osa 11: Palopainikkeet 2001


SFS-EN 54-12:en

Paloilmoittimet. Osa 12: Savuilmaisimet. Optiset linjailmaisimet 2003


SFS-EN 54-16:en

Paloilmoittimet. Osa 16: Äänihälytyksen hallinta- ja osoituslaitteet 2008


SFS-EN 54-17:en

Palonhavaitsemis- ja palohälytysjärjestelmät. Osa 17: Oikosulkuerottimet 2006


SFS-EN 54-18/AC:en

Fire detection and fire alarm systems. Part 18: Input/output devices 2011


 

SFS-EN 54-18:en

Palonilmaisu- ja palohälytysjärjestelmät. Osa 18: Vaatimukset ja testausmenetelmät paloilmoitinjärjestelmän tiedonsiirron välitinlaitteille 2006


SFS-EN 54-20 + AC

Paloilmoittimet. Osa 20: Näytteenottoilmaisimet 2006


SFS-EN 54-20/AC:en

Paloilmoittimet. Osa 20: Näytteenottoilmaisimet 2008


SFS-EN 54-21:en

Paloilmoittimet. Osa 21: Palo- ja vikailmoitusten välitinlaitteet 2006


SFS-EN 54-23:en

Paloilmoittimet. Osa 23: Palohälytyslaitteet. Näkyvät hälyttimet 2010


SFS-EN 54-24:en

Paloilmoittimet. Osa 24: Kuulutusjärjestelmien komponentit. Kaiuttimet 2008


SFS-EN 54-25/AC:en

Paloilmoittimet. Osa 25: Radiolinkkejä käyttävät komponentit 2010


SFS-EN 54-25:en

Paloilmoittimet. Osa 25: Radiolinkkejä käyttävät komponentit 2008


SFS-EN 179:en

Lukot ja rakennushelat. Painikkeella tai työntölevyllä avattavat poistumisovien lukkolaitteet. Vaatimukset ja testausmenetelmät 2008


SFS-EN 295-10:en

Viemäröintiin tarkoitetut lasitetut saviputket ja osat ja yhteet. Osa 10: Suoritusvaatimukset 2005


SFS-EN 331/A1:en

Manuaaliset palloventtiilit ja kartiomaiset tulppaventtiilit rakennusten kaasuasennuksissa 2011


SFS-EN 331:en

Käsikäyttöiset palloventtiilit ja kartiomaiset tulppaventtiilit rakennusten kaasuasennuksissa 1998


SFS-EN 413-1:en

Muuraussementti. Osa 1: Koostumus, laatuvaatimukset ja vaatimustenmukaisuus 2011


SFS-EN 416-1:en

Teolliseen käyttöön tarkoitetut yhdellä polttimella varustetut kaasukäyttöiset säteilyputkilämmittimet. Osa 1: Turvallisuusvaatimukset (sisältää muutokset A1:2000, A2:2001 ja A3:2002) 2009


SFS-EN 438-7:en

Korkeapaineiset koristelaminaatit (HPL). Lämpökovettuviin hartseihin perustuvat levyt (laminaatit). Osa 7: Sisä- ja ulkoseiniin sekä kattoihin tarkoitetut puristelaminaatit ja komposiittipanelit 2005


SFS-EN 442-1/A1:en

Radiaattorit ja konvektorit Osa 1: Tekninen erittely ja vaatimukset 2004


SFS-EN 442-1:en

Radiaattorit ja konvektorit. Osa 1: Tekninen erittely ja vaatimukset 1996


SFS-EN 450-1 + A1:en

Betoniin käytettävä lentotuhka. Osa 1: Määritelmät, määrittelyt ja vaatimustenmukaisuus 2009


SFS-EN 459-1:en

Rakennuskalkki. Osa 1: Määritelmät, määrittelyt ja vaatimustenmukaisuus 2011


SFS-EN 492/A1:en

Kuitusementtilaatat ja kiinnitysosat. Tuotestandardi ja testimenetelmät 2005


SFS-EN 492/A2:en

Kuitusementtilaatat ja kiinnitysosat. Tuotestandardi ja testimenetelmät 2006


SFS-EN 492:en

Kuitusementtilaatat ja kiinnitysosat. Tuotestandardi ja testimenetelmät 2005


SFS-EN 494 + A3:en

Kuitusementtiaaltolevyt ja kiinnitysosat. Tuotestandardi ja testimenetelmät 2007


SFS-EN 516:en

Kattojen esivalmistetut lisätarvikkeet. Kulkusiltojen asennukset. Käytävät, askelmat ja portaat 2006


SFS-EN 517:en

Kattojen esivalmistetut lisätarvikkeet.Kattoturvakoukut 2006


SFS-EN 520 + A1:en

Kipsilevyt. Määritelmät, vaatimukset ja testimenetelmät 2010


SFS-EN 523:en

Teräsnauhasta valmistetut jänneterästen suojaputket. Terminologia, vaatimukset, laadunvalvonta 2004


SFS-EN 534 + A1:en

Bitumiaaltolevyt. Tuotestandardi ja testimenetelmät 2010


SFS-EN 544:en

Bitumen shingles with mineral and/or synthetic reinforcements. Product specification and test methods 2011


SFS-EN 572-9:en

Rakennuslasit. Perustuotteet. Soodakalkkisilikaattilasi. Osa 9: Vaatimustenmukaisuuden arviointi/Tuotestandardi 2005


SFS-EN 588-2:en

Kuitusementtiset viemäriputket. Osa 2: Miesluukut ja tarkistuskaivot 2002


SFS-EN 598 + A1:en

Pallografiittivalurautaiset putket, putkenosat, varusteet ja yhteet viemäröintikäyttöön. Vaatimukset ja testausmenetelmät 2009


SFS-EN 621:en

Muuhun kuin kotitalouskäyttöön tarkoitetut kaasukäyttöiset kiertoilmalämmittimet, joiden polttoaineteho on enintään 300 kW. Laitteessa ei ole palamisilma- tai savukaasupuhallinta 2010


SFS-EN 671-1:en

Kiinteät palonsammutusjärjestelmät. Palopostit. Osa 1: Puolijäykkäletkuiset pikapalopostit 2001


SFS-EN 671-2/A1:en

Kiinteät palonsammutusjärjestelmät. Palopostit. Osa 2: Palopostit litteäksipuristuvilla letkuilla 2004


SFS-EN 671-2:en

Kiinteät palonsammutusjärjestelmät. Palopostit. Osa 2: Palopostit litteäksipuristuvilla letkuilla 2001


SFS-EN 681-1/A1:en

Elastomeeriset tiivisteet. Vesi- ja viemäriputkistojen tiivisteiden materiaalivaatimukset. Osa 1: Vulkanoitu kumi 1999


SFS-EN 681-1/A2 + AC:en

Elastomeeriset tiivisteet. Vesi- ja viemäriputkistojen tiivisteiden materiaalivaatimukset. Osa 1: Vulkanoitu kumi 2002


SFS-EN 681-1/A3:en

Elastomeeriset tiivisteet. Vesi- ja viemäriputkistojen tiivisteiden materiaalivaatimukset. Osa 1: Vulkanoitu kumi 2006


SFS-EN 681-1:en

Elastomeeriset tiivisteet. Vesi- ja viemäriputkistojen tiivisteiden materiaalivaatimukset. Osa 1: Vulkanoitu kumi 1996


SFS-EN 681-2/A1:en

Elastomeeriset tiivisteet. Vesi- ja viemäriputkistojen tiivisteiden materiaalivaatimukset. Osa 2: Termoplastiset elastomeerit 2002


SFS-EN 681-2/A2:en

Elastomeeriset tiivisteet. Vesi- ja viemäriputkistojen tiivisteiden materiaalivaatimukset. Osa 2: Termoplastiset elastomeerit 2006


SFS-EN 681-2:en

Elastomeeriset tiivisteet. Vesi- ja viemäriputkistojen tiivisteiden materiaalivaatimukset. Osa 2: Termoplastiset elastomeerit 2001


SFS-EN 681-3/A1:en

Elastomeeriset tiivisteet. Vesi- ja viemäriputkistojen tiivisteiden materiaalivaatimukset. Osa 3: Solukumit 2002


SFS-EN 681-3:en

Elastomeeriset tiivisteet. Vesi- ja viemäriputkistojen tiivisteiden materiaalivaatimukset. Osa 3: Solukumit 2001


SFS-EN 681-4/A1:en

Elastomeeriset tiivisteet. Vesi- ja viemäriputkistojen tiivisteiden  materiaalivaatimukset. Osa 4: Valetut polyuretaanitiivisteosat 2002


SFS-EN 681-4:en

Elastomeeriset tiivisteet. Vesi- ja viemäriputkistojen tiivisteiden materiaalivaatimukset. Osa 4: Valetut polyuretaanitiivisteosat 2001


SFS-EN 682:en

Elastomeeriset tiivisteet. Kaasun ja nestemäisen hiilivedyn siirtoon käytettävien putkien ja liittimien tiivisteiden materiaalivaatimukset 2002


SFS-EN 771-1:en

Muurauskappaleiden spesifikaatiot. Osa 1: Poltetut tiilet 2012


SFS-EN 771-2:en

Muurauskappaleiden spesifikaatiot. Osa 2: Kalkkihiekkatiilet ja -harkot 2012


SFS-EN 771-3:en

Muurauskappaleiden spesifikaatiot. Osa 3: Betoniharkot (Normaalipainoinen kiviaines ja kevytrunkoaines) 2012


SFS-EN 771-4:en

Muurauskappaleiden spesifikaatiot. Osa 4: Höyrykarkaistut kevytbetoniharkot 2012


SFS-EN 771-5:en

Muurauskappaleiden spesifikaatiot. Osa 5: Keinokivimuurauskappaleet 2012


SFS-EN 771-6:en

Muurauskappaleiden spesifikaatiot. Osa 6: Luonnonkivimuurauskappaleet 2012


SFS-EN 777-1:en

Teolliseen käyttöön tarkoitetut kaasukäyttöiset säteilyputkilämmittimet. Osa 1: Järjestelmä D, turvallisuusvaatimukset (sisältää muutokset A1:2001, A2:2001 ja A3:2002) 2009


SFS-EN 777-2:en

Teolliseen käyttöön tarkoitetut kaasukäyttöiset säteilyputkilämmittimet. Osa 2: Järjestelmä E, turvallisuusvaatimukset (sisältää muutokset A1:2001, A2:2001 ja A3:2002) 2009


SFS-EN 777-3:en

Teolliseen käyttöön tarkoitetut kaasukäyttöiset säteilyputkilämmittimet. Osa 3: Järjestelmä F, turvallisuusvaatimukset (sisältää muutokset A1:2001, A2:2001 ja A3:2002) 2009


SFS-EN 777-4:en

Teolliseen käyttöön tarkoitetut kaasukäyttöiset säteilyputkilämmittimet. Osa 4: Järjestelmä H, turvallisuusvaatimukset (sisältää muutokset A1:2001, A2:2001 ja A3:2002) 2009


SFS-EN 778:en

Kotitalouskäyttöön tarkoitetut kaasukäyttöiset kiertoilmalämmittimet, joiden polttoaineteho on enintään 70 kW. Laitetta ei ole varustettu palamisilma- tai savukaasupuhaltimella 2010


SFS-EN 845-1 + A1:en

Muurattuja rakenteita täydentävien tuotteiden spesifikaatiot. Osa 1: Muuraussiteet, kiinnitysvanteet, palkkikannakkeet ja konsolit 2008


SFS-EN 845-2:en

Muurattuja rakenteita täydentävien tuotteiden spesifikaatiot. Osa 2: Ylityspalkit 2003


SFS-EN 845-3 + A1:en

Muurattuja rakenteita täydentävien tuotteiden spesifikaatiot. Osa 3: Muuraussauman raudoiteteräsverkot 2008


SFS-EN 858-1/A1:en

Kevyiden nesteiden erottimet (esim. öljy ja bensiini) Osa 1: Tuotesuunnittelun perusteet, suoritus ja testaus, merkintä ja laadunvalvonta 2005


SFS-EN 858-1:en

Kevyiden nesteiden erottimet (esim. öljy ja bensiini). Osa 1: Tuotesuunnittelun perusteet, suoritus ja testaus, merkintä ja laadunvalvonta 2002


SFS-EN 877

Valurautaiset putket, yhteet ja tarvikkeet veden poistamiseen rakennuksista. Vaatimukset, testausmenetelmät ja laatuvakuutus 2000


SFS-EN 877/A1/AC:en

Cast iron pipes and fittings, their joints and accessories for the evacuation of water from buildings. Requirements, test methods and quality assurance 2008


SFS-EN 877/A1:en

Cast iron pipes and fittings, their joints and accessories for the evacuation of water from buildings. Requirements, test methods and quality assurance 2007


SFS-EN 934-2:en

Betonin, laastin ja injektointilaastin lisäaineet. Osa 2: Betonin lisäaineet. Määritelmät, vaatimukset, vaatimustenmukaisuus ja merkintä 2009


SFS-EN 934-3:en

Betonin, laastin ja injektointilaastin lisäaineet. Osa 3: Muurauslaastin lisäaineet. Määritelmät, vaatimukset, vaatimustenmukaisuus ja merkintä 2009


SFS-EN 934-4:en

Betonin, laastin ja injektointilaastin lisäaineet. Osa 4: Ankkurijänteiden injektointilaastin lisäaineet. Määritelmät, vaatimukset, vaatimustenmukaisuus ja merkintä 2009


SFS-EN 934-5:en

Betonin, laastin ja juotoslaastin lisäaineet. Osa 5: Ruiskubetonin lisäaineet. Määritelmät, määrittelyt ja vaatimustenmukaisuus 2008


SFS-EN 969:en

Pallografiittivalurautaiset putket, liittimet, varusteet ja yhteet kaasuputkistoihin. Vaatimukset ja testausmenetelmät 2009


SFS-EN 997/A1:en

WC istuin ja WC kalusteet kiinteällä lukolla 2007


SFS-EN 997:en

WC-istuin ja WC-kalusteet kiinteällä lukolla 2004


SFS-EN 998-1:en

Laastien spesifikaatiot. Osa 1: Rappauslaastit ja tasoitteet 2010


SFS-EN 998-2:en

Laastien spesifikaatiot. Osa 2: Muurauslaastit 2010


SFS-EN 1020:en

Muuhun kuin kotitalouskäyttöön tarkoitetut kaasukäyttöiset kiertoilmalämmittimet, joiden polttoaineteho on enintään 300 kW. Laite varustettu palamisilma- tai savukaasupuhaltimella 2010


SFS-EN 1036-2:en

Rakennuslasit. Hopealla pinnoitetut tasopeilit sisäkäyttöön. Osa 2: Vaatimustenmukaisuuden arviointi; tuotestandardi 2008


SFS-EN 1051-2:en

Rakennuslasit. Lasitiilet ja lasiset katulaatat. Osa 2: Vaatimustenmukaisuuden arviointi/tuotestandardi 2008


SFS-EN 1057 + A1

Kupari ja kupariseokset. Saumattomat pyöreät kupariputket LVI-käyttöön 2010


SFS-EN 1090-1

Teräs- ja alumiinirakenteiden toteutus. Osa 1: Vaatimukset rakenteellisten kokoonpanojen vaatimustenmukaisuuden arviointiin 2010


SFS-EN 1090-1/AC:en

Execution of steel structures and aluminium structures. Part 1: Requirements for conformity assessment of structural components 2010


SFS-EN 1096-4:en

Rakennuslasit. Pinnoitettu lasi. Osa 4: Vaatimustenmukaisuuden arviointi 2005


SFS-EN 1123-1/A1:en

Jätevesijärjestelmissä käytettävät teräksiset pituushitsatut kuumasinkityt muhvilliset putket ja osat. Osa 1: Vaatimukset, testaus, laadunvalvonta 2005


SFS-EN 1123-1:en

Jätevesijärjestelmissä käytettävät teräksiset pituushitsatut kuumasinkityt muhvilliset putket ja osat. Osa 1: Vaatimukset, testaus, laadunvalvonta 1999


SFS-EN 1124-1/A1:en

Ruostumattomat pituushitsatut muhvilliset putket ja putken osat viemärijärjestelmiin. Osa 1: Vaatimukset, testaus ja laadunvarmistus 2005


SFS-EN 1124-1:en

Ruostumattomat pituushitsatut muhvilliset putket ja putken osat viemärijärjestelmiin. Osa 1: Vaatimukset, testaus ja laadunvarmistus 1999


SFS-EN 1125:en

Lukot ja rakennushelat. Avauspuomilla avattavat poistumisovien lukkolaitteet. Vaatimukset ja testausmenetelmät 2008


SFS-EN 1154/A1:en

Lukot ja rakennushelat. Säädettävät ovensulkimet. Vaatimukset ja testausmenetelmät 2003


SFS-EN 1154:en

Lukot ja rakennushelat. Säädettävät ovensulkimet. Vaatimukset ja testausmenetelmät

1997


SFS-EN 1155/A1:en

Lukot  ja rakennushelat. Sähköisesti ohjatut aukipitolaitteet kääntöoviin. Vaatimukset ja testausmenetelmät 2003


SFS-EN 1155:en

Lukot  ja rakennushelat. Sähköisesti ohjatut aukipitolaitteet kääntöoviin. Vaatimukset ja testausmenetelmät 1997


SFS-EN 1158/A1:en

Lukot ja rakennushelat. Ovikoordinaattorit. Vaatimukset ja testausmenetelmät 2003


SFS-EN 1158:en

Lukot ja rakennushelat. Ovikoordinaattorit. Vaatimukset ja testausmenetelmät 1997


SFS-EN 1279-5 + A2

Rakennuslasit. Eristyslasit. Osa 5: Vaatimustenmukaisuuden arviointi 2010


SFS-EN 1304:en

Savikattotiilet. Tuotemäärittelyt ja vaatimukset 2005


SFS-EN 1317-5 + A1

Kaiteet ja törmäysvaimentimet. Osa 5: Tuotevaatimukset, kestävyys ja vaatimustenmukaisuuden arviointi 2008


SFS-EN 1319:en

Kotikäyttöön tarkoitetut kaasua käyttävät puhaltimella varustetut lämmön virtaukseen perustuvat ilmanlämmittimet, joissa puhaltimella varustetut polttimet eikä polttoaine-teho ylitä 70 kW 2010


SFS-EN 1337-3:en

Rakennelaakerit. Osa 3: Kumilevylaakerit 2005


SFS-EN 1337-4 + AC:en

Rakennelaakerit. Osa 4: Rullalaakerit 2004


SFS-EN 1337-5:en

Rakennelaakerit. Osa 5: Kumipesälaakerit 2005


SFS-EN 1337-6:en

Rakennelaakerit. Osa 6: Keinulaakerit 2004


SFS-EN 1337-7:en

Rakennelaakerit. Osa 7: Kalotti- ja sylinterilaakerit varustettuna PTFE-liukupinnoilla 2004


SFS-EN 1337-8

Rakennelaakerit. Osa 8: Ohjauslaakerit ja estolaakerit 2008


SFS-EN 1338 + AC:en

Betoniset päällystekivet. Vaatimukset ja testausmenetelmät 2003


SFS-EN 1339 + AC:en

Betoniset päällystelaatat. Vaatimukset ja testausmenetelmät 2003


SFS-EN 1340 + AC:en

Betoniset reunakivet. Vaatimukset ja testausmenetelmät 2003


SFS-EN 1341

Ulkotilojen luonnonkivipäällystelaatat. Vaatimukset ja testausmenetelmät 2002


SFS-EN 1342

Ulkotilojen noppa- ja nupukivet. Vaatimukset ja testausmenetelmät 2002


SFS-EN 1343

Ulkotilojen reunakivet. Vaatimukset ja testausmenetelmät 2002


SFS-EN 1344:en

Tiilipäällysteet. Vaatimukset ja testausmenetelmät 2002


SFS-EN 1423/A1:en

Tiemerkintämateriaalit. Sirotemateriaalit: lasihelmet, kitkaa lisäävät materiaalit ja näiden kahden seokset 2004


SFS-EN 1433 + AC:en

Ajoneuvo- ja jalankulkualueiden viemäröintikourut. Luokitus, suunnittelu ja testausvaatimukset, merkintä ja laadunvalvonta 2003


SFS-EN 1433/A1:en

Ajoneuvo- ja jalankulkualueiden viemäröintikourut. Luokitus, suunnittelu ja testausvaatimukset, merkintä ja laadunvalvonta 2006


SFS-EN 1457/A1/AC:en

Savupiiput. Savi/Keraaminen sisäputki. Vatimukset ja koemenetelmät 2007


SFS-EN 1457/A1:en

Savupiiput. Savi/Keraaminen sisäputki. Vaatimukset ja koemenetelmät 2003


SFS-EN 1457:en

Savupiiput. Savi/Keraaminen sisäputki. Vaatimukset ja koemenetelmät 1999


SFS-EN 1463-1:en

Tiemerkintämateriaalit. Heijastavat tiemerkintänastat. Osa 1: Uuden tuotteen toiminnalliset vaatimukset 2009


SFS-EN 1469:en

Luonnonkivituotteet. Verhoukseen tarkoitetut luonnonkivilaatat.Vaatimukset 2005


SFS-EN 1504-2:en

Betonirakenteiden suojaus- ja korjausaineet ja niiden yhdistelmät. Määritelmät, vaatimukset, laadunvalvonta ja vaatimustenmukaisuuden arviointi. Osa 2: Betonipinnan suojaus 2005


SFS-EN 1504-3:en

Betonirakenteiden suojaus- ja korjausaineet ja niiden yhdistelmät. Määritelmät, vaatimukset, laadunvalvonta ja vaatimustenmukaisuuden arviointi. Osa 3: Rakenteellinen ja ei-rakenteellinen korjaus 2006


SFS-EN 1504-4:en

Betonirakenteiden suojaus- ja korjausaineet ja niiden yhdistelmät. Määritelmät, vaatimukset, laadunvalvonta ja vaatimustenmukaisuuden arviointi. Osa 4: Rakenteellinen liimaus 2005


SFS-EN 1504-5:en

Betonirakenteiden suojaus- ja korjausaineet ja niiden yhdistelmät. Määritelmät, vaatimukset, laadunvalvonta ja vaatimustenmukaisuuden arviointi. Osa 5: Betonirakenteen injektointi 2005


SFS-EN 1504-6:en

Betonirakenteiden suojaus- ja korjausaineet ja niiden yhdistelmät. Määritelmät, vaatimukset, laadunvalvonta ja vaatimustenmukaisuuden arviointi. Osa 6: Betoniterästangon ankkurointi 2006


SFS-EN 1504-7:en

Betonirakenteiden suojaus- ja korjausaineet ja niiden yhdistelmät. Määritelmät, vaatimukset, laadunvalvonta ja vaatimustenmukaisuuden arviointi. Osa 7: Raudoituksen korroosionesto 2006


SFS-EN 1520:en

Harvasta kevytrunkoainebetonista valmistetut rakenteellisesti tai ei-rakenteellisesti raudoitetut elementit 2011


SFS-EN 1748-1-2:en

Rakennuslasit. Erikoisperustuotteet. Borosilikaattilasi. Osa 1-2:  Vaatimustenmukaisuuden arviointi 2005


SFS-EN 1748-2-2:en

Rakennuslasit. Erikoisperustuote. Lasikeraamit. Osa 2-2: Vaatimustenmukaisuuden arviointi 2005


SFS-EN 1806:en

Savupiiput. Savi/keraamiset savuhormielementit. Vaatimukset ja koemenetelmät 2007


SFS-EN 1825-1 + AC

Rasvanerottimet. Osa 1: Suunnittelun perusteet, suoritus ja testaus, merkintä ja laadunvalvonta 2005


SFS-EN 1856-1

Savupiiput. Vaatimukset metallisavupiipuille. Osa 1: Järjestelmäsavupiiput 2009


SFS-EN 1856-2

Savupiiput. Vaatimukset metallisavupiipuille. Osa 2: Metallihormiputket ja yhdysputket 2009


SFS-EN 1857:en

Savupiiput. Savupiipun osat. Betoniset savuhormit 2010


SFS-EN 1858 + A1:en

Savupiiput. Savupiipun osat. Betoniset piippuelementit 2012


SFS-EN 1863-2:en

Rakennuslasit. Lämpölujitettu soodakalkkisilikaattilasi. Osa 2: Vaatimustenmukaisuusarviointi 2005


SFS-EN 1873:en

Kattojen esivalmistetut lisätarvikkeet. Yksilölliset, muoviset kattovalokuvut. Tuotestandardi ja testimenetelmät 2006


SFS-EN 1916 + AC

Betoniputket ja soviteosat, raudoitetut, raudoittamattomat ja teräskuiduilla vahvistetut 2003


SFS-EN 1916/AC:en

Betoniputket ja soviteosat, raudoitetut, raudoittamattomat ja teräskuiduilla vahvistetut 2008


SFS-EN 1917 + AC:en

Betoniset miesluukut ja tarkastuskaivot, vahvistamattomat, teräsvahvistetut ja vahvistetut

2003


SFS-EN 1917/AC:en

Betoniset miesluukut ja tarkastuskaivot, raudoitetut, raudoittamattomat ja teräskuiduilla vahvistetut 2008


SFS-EN 1935 + AC:en

Rakennushelat. Yksiakseliset saranat. Vaatimukset ja testausmenetelmät 2002


SFS-EN 10025-1

Kuumavalssatut rakenneteräkset. Osa 1: Yleiset tekniset toimitusehdot 2004


SFS-EN 10088-4

Ruostumattomat teräkset. Osa 4: Rakennuskäyttöön tarkoitetut korroosionkestävät levyt ja nauhat. Tekniset toimitusehdot 2009


SFS-EN 10088-5

Ruostumattomat teräkset. Osa 5: Rakennuskäyttöön tarkoitetut korroosionkestävät tangot, valssilangat, langat, profiilit ja kirkkaat tuotteet. Tekniset toimitusehdot 2009


SFS-EN 10210-1

Kuumamuovatut seostamattomista teräksistä ja hienoraeteräksistä valmistetut rakenneputket. Osa 1: Tekniset toimitusehdot 2006


SFS-EN 10219-1

Kylmämuovatut hitsatut seostamattomista teräksistä ja hienoraeteräksistä valmistetut rakenneputket. Osa 1: Tekniset toimitusehdot 2006


SFS-EN 10224/A1:en

Seostamattomat teräsputket ja putkenosat veden ja vesipitoisten nesteiden siirtoon. Tekniset toimitusehdot 2005


SFS-EN 10224:en

Seostamattomat teräsputket ja putkenosat veden ja vesipitoisten nesteiden siirtoon. Tekniset toimitusehdot 2003


SFS-EN 10255 + A1:en

Hitsattavat ja kierteittävät seostamattomat teräsputket. Tekniset toimitusehdot 2007


SFS-EN 10311:en

Teräsputkien ja putkenosien yhteet veden ja vesipitoisten nesteiden siirtoon 2005


SFS-EN 10312/A1:en

Hitsatut ruostumattomat teräsputket veden ja vesipitoisten nesteiden siirtoon. Tekniset toimitusehdot 2005


SFS-EN 10312:en

Ruostumattomat teräsputket ja osat vesipitoisten nesteiden kuljetukseen, talousvesi mukaan luettuna 2003


SFS-EN 10340/AC:en

Rakenteelliseen käyttöön tarkoitetut teräsvalut 2008


SFS-EN 10340:en

Rakenteelliseen käyttöön tarkoitetut teräsvalut 2007


SFS-EN 10343:en

Rakennuskäyttöön tarkoitetut nuorrutusteräkset. Tekniset toimitusehdot 2009


SFS-EN 12004:en

Laattojen kiinnitysaineet. Vaatimukset, vaatimustenmukaisuuden arviointi, luokittelu ja merkintä 2007


SFS-EN 12050-1:en

Jäteveden kiinteistökohtaiset pumppaamot. Rakenne ja testausperiaatteet. Osa 1: Talousjäteveden pumppaamot 2001


SFS-EN 12050-2:en

Jäteveden kiinteistökohtaiset pumppaamot. Rakenne- ja testausperiaatteet. Osa 2: Harmaavesipumppaamot 2001


SFS-EN 12050-3:en

Jäteveden kiinteistökohtaiset pumppaamot. Rakenne- ja testausperiaatteet. Osa 3: Kiinteistön sisäiset talousjäteveden pienpumppaamot 2001


SFS-EN 12050-4:en

Jäteveden kiinteistökohtaiset pumppaamot. Rakenne- ja testausperiaatteet. Osa 4: Talousjäteveden- ja harmaavesiviemärijärjestelmien takaiskuventtiilit 2001


SFS-EN 12057:en

Luonnonkivi. Lopputuotteet, ohutlaatat. Vaatimukset 2005


SFS-EN 12058:en

Luonnonkivi. Lopputuotteet, lattia- ja porraslaatat. Vaatimukset 2005


SFS-EN 12094-1:en

Kiinteät palonsammutusjärjestelmät. Kaasusammutuslaitteistojen komponentit. Osa 1: Vaatimukset ja testimenetelmät sähköisille automaattisille laukaisukeskuksille ja viivelaitteille 2003


SFS-EN 12094-2:en

Kiinteät palonsammutusjärjestelmät. Kaasusammutuslaitteistojen komponentit. Osa 2: Vaatimukset ja testimenetelmät ei-sähköisille automaattisille laukaisu- ja viivelaitteille 2003


SFS-EN 12094-3:en

Kiinteät palonsammutusjärjestelmät. Kaasusammutuslaitteistojen komponentit. Osa 3: Vaatimukset ja testimenetelmät käsinlaukaisua ja laukaisun keskeytyslaitteita varten 2003


SFS-EN 12094-4:en

Kiinteät palonsammutusjärjestelmät.CO2-laitteistojen komponentit. Osa 4: Vaatimukset ja testimenetelmät korkeapaine-säiliöiden säiliöventtiileille ja näiden toimilaitteille 2004


SFS-EN 12094-5:en

Kiinteät palonsammutusjärjestelmät. Kaasusammutuslaitteistojen komponentit. Osa 5: Vaatimukset ja testimenetelmät korkea- ja matalapaineisille jakoventtiileille ja niiden toimilaitteille 2006


SFS-EN 12094-6:en

Kiinteät palonsammutusjärjestelmät. Kaasusammutuslaitteistojen komponentit. Osa 6: Vaatimukset ja testimenetelmät sähköstä riippumattomille laukaisunestolaitteille 2006


SFS-EN 12094-7/A1:en

Kiinteät palonsammutusjärjestelmät. CO2-laitteistojen komponentit. Osa 7: Vaatimukset ja testimenetelmät suuttimille 2005


SFS-EN 12094-7:en

Kiinteät palonsammutusjärjestelmät. CO2-laitteistojen komponentit. Osa 7: Vaatimukset

ja testimenetelmät suuttimille 2001


SFS-EN 12094-8:en

Kiinteät palonsammutusjärjestelmät. Kaasusammutuslaitteistojen komponentit. Osa 8: Vaatimukset ja testimenetelmät liitosputkille ja -letkuille 2006


SFS-EN 12094-9:en

Kiinteät palonsammutusjärjestelmät. Kaasusammutuslaitteistojen komponentit. Osa 9: Vaatimukset ja testimenetelmät erikoispaloilmaisimille 2003


SFS-EN 12094-10:en

Kiinteät palonsammutusjärjestelmät. Kaasusammutuslaitteistojen komponentit. Vaatimukset ja testimenetelmät painemittareille ja painekytkimille 2003


SFS-EN 12094-11:en

Kiinteät palonsammutusjärjestelmät. Kaasusammutuslaitteistojen komponentit. Osa 11: Vaatimukset ja testimenetelmät mekaanisia punnituslaitteita varten 2003


SFS-EN 12094-12:en

Kiinteät palonsammutusjärjestelmät. Kaasusammutuslaitteistojen komponentit. Osa 12: Vaatimukset ja testimenetelmät pneumaattisia hälytyslaitteita varten 2003


SFS-EN 12094-13/AC:en

Fixed firefighting systems. Components for gas extinguishing systems. Part 13: Requirements and test methods for check valves and non-return valves 2011


SFS-EN 12094-13:en

Kiinteät palonsammutusjärjestelmät. Kaasusammutuslaitteistojen komponentit. Osa 13: Vaatimukset ja testimenetelmät yksisuuntaventtiileille 2001


SFS-EN 12101-1/A1:en

Savunhallintajärjestelmät. Osa 1: Savusulut 2006


SFS-EN 12101-1:en

Savunhallintajärjestelmät. Osa 1: Savusulut 2005


SFS-EN 12101-2:en

Savunhallintajärjestelmät. Osa 2: Savunpoistoluukut 2003


SFS-EN 12101-3 + AC:en

Savun- ja lämmönhallintajärjestelmät. Osa 3: Koneellisia savun- ja lämmönpoistimia koskevat vaatimukset 2002


SFS-EN 12101-6 + AC:en

Savunhallintajärjestelmät. Osa 6: Paineistus 2005


SFS-EN 12101-7:en

Savunhallintajärjestelmät. Osa 7: Savukanavat 2011


SFS-EN 12101-8:en

Savunhallintajärjestelmät. Osa 8: Savunhallintapellit 2011


SFS-EN 12101-10/AC:en

Smoke and heat control systems. Part 10: Power supplies 2011


SFS-EN 12101-10:en

Savunhallintajärjestelmät. Osa 10: Tehonlähteet 2006


SFS-EN 12150-2:en

Rakennuslasit. Lämpökarkaistu soodakalkkisilikaattiturvalasi. Osa 2: Vaatimustenmukaisuuden arviointi/Tuotestandardi 2005


SFS-EN 12209 + AC:en

Lukot ja rakennushelat. Lukkorungot ja salvat. Mekaaniset lukkorungot, salvat ja vastalevyt. Vaatimukset ja testausmenetelmät 2004


SFS-EN 12259-1 + A1/A2:en

Kiinteät palonsammutusjärjestelmät. Sprinkleri- ja vesivalelulaitteistojen komponentit. Osa 1: Sprinklerit 2004


SFS-EN 12259-1 + A1/A3:en

Kiinteät palonsammutusjärjestelmät. Sprinkleri- ja vesivalelulaitteistojen komponentit. Osa 1: Sprinklerit 2006


SFS-EN 12259-1 + A1:en

Kiinteät palonsammutusjärjestelmät. Sprinkleri- ja vesivalelulaitteistojen komponentit. Osa 1: Sprinklerit 2001


SFS-EN 12259-2 + AC:en

Kiinteät palonsammutusjärjestelmät. Sprinkleri- ja vesivalelulaitteistojen komponentit. Osa 2: Märkähälytysventtiilit 1999


SFS-EN 12259-2/A1:en

Kiinteät palonsammutusjärjestelmät. Sprinkleri- ja vesivalelulaitteistojen komponentit. Osa 2: Märkähälytysventtiilit 2001


SFS-EN 12259-2/A2:en

Kiinteät palonsammutusjärjestelmät. Sprinkleri- ja vesivalelulaitteistojen komponentit. Osa 2: Märkähälytysventtiilit 2006


SFS-EN 12259-3/A1:en

Kiinteät palonsammutusjärjestelmät. Sprinkleri- ja vesivalelulaitteistojen komponentit. Osa 3: Kuivahälytysasennusventtiilit 2001


SFS-EN 12259-3/A2:en

Kiinteät palonsammutusjärjestelmät. Spinkleri- ja vesivalelulaitteistojen komponentit. Osa 3: Kuivahälytysasennusventtiilit 2006


SFS-EN 12259-3:en

Kiinteät palonsammutusjärjestelmät. Sprinkleri- ja vesivalelulaitteistojen komponentit. Osa 3: Kuivahälytysasennusventtiilit 2000


SFS-EN 12259-4/A1:en

Kiinteät palonsammutusjärjestelmät. Sprinkleri- ja vesivalelulaitteistojen komponentit. Osa 4: Vesimoottorihälytyslaitteet 2001


SFS-EN 12259-4:en

Kiinteät palonsammutusjärjestelmät. Sprinkleri- ja vesivalelulaitteistojen komponentit. Osa 4: Vesimoottorihälytyslaitteet 2000


SFS-EN 12259-5:en

Kiinteät palonsammutusjärjestelmät. Sprinkleri- ja vesivalelulaitteistojen komponentit. Osa 5: Veden virtauskytkimet 2003


SFS-EN 12271:en

Sirotepintaus. Tuotevaatimukset 2007


SFS-EN 12273:en

Lietepintaus. Tuotevaatimukset 2008


SFS-EN 12285-2:en

Tehdasvalmisteiset terässäiliöt. Osa 2: Maanpäälliset, sylinterimäiset, makaavat yksi- ja kaksoisvaippasäiliöt palaville ja palamattomille vesiä pilaaville nesteille 2005


SFS-EN 12326-1:en

Liuskekivi- ja kivituotteet epäjatkuviin katteisiin ja verhouksiin. Osa 1: Tuotestandardi 2004


SFS-EN 12337-2:en

Rakennuslasit. Kemiallisesti lujitettu soodakalkkisilikaattilasi. Osa 2: Vaatimustenmukaisuuden arviointi 2005


SFS-EN 12352:en

Liikenteen ohjauslaitteet. Varoitusvilkut 2006


SFS-EN 12368:en

Liikenteen valo-ohjauslaitteet. Opastimet 2006


SFS-EN 12380:en

Viemäreiden alipaineventtiilit. Vaatimukset, testausmenetelmät ja yhdenmukaisuuden arviointi 2003


SFS-EN 12446:en

Savupiiput. Komponentit. Betoniset ulkokuorielementit 2012


SFS-EN 12467/A1:en

Kuitusementtitasolevyt. Tuotestandardi ja testimenetelmät 2005


SFS-EN 12467/A2:en

Kuitusementtitasolevyt. Tuotestandardi ja testimenetelmät 2006


SFS-EN 12467:en

Kuitusementtitasolevyt. Tuotestandardi ja testimenetelmät 2005


SFS-EN 12566-1/A1:en

Pienet jäteveden käsittelyjärjestelmät, asukasvastineluku enintään 50. Osa 1: Tehdasvalmisteiset saostussäiliöt 2004


SFS-EN 12566-1:en

Pienet jäteveden käsittelyjärjestelmät, asukasvastineluku enintään 50. Osa 1:Tehdasvalmisteiset saostussäiliöt 2000


SFS-EN 12566-3 + A1

Pienet jäteveden käsittelyjärjestelmät, asukasvastineluku enintään 50. Osa 3: Tehdasvalmisteiset ja/tai paikalla kootut talousjäteveden pienpuhdistamot 2009


SFS-EN 12566-4:en

Pienet jäteveden käsittelyjärjestelmät, asukasvastineluku enintään 50. Osa 4: Esivalmistetuista osista paikalla kootut saostussäiliöt 2008


SFS-EN 12591:en

Bitumi ja bitumiset sideaineet. Bitumien kivilaadun kustannusarvion määrittely 2009


SFS-EN 12620 + A1:en

Betonikiviainekset 2008


SFS-EN 12676-1 + A1

Teiden häikäisysuojat. Osa 1: Suorituskyky ja ominaisuudet 2000


SFS-EN 12676-1/A1:en

Tien häikäisysuojat. Osa 1: Ominaisuudet ja vaatimukset 2003


SFS-EN 12737 + A1

Betonivalmisosat. Maatalouden rakolattiaelementit 2008


SFS-EN 12764 + A1:en

Saniteettilaitteet. Porealtaan ominaisuudet 2008


SFS-EN 12794 + A1/AC:en

Betonivalmisosat. Perustuspaalut 2008


SFS-EN 12794 + A1:en

Betonivalmisosat. Perustuspaalut 2007


SFS-EN 12809 + AC:en

Vesikierrolla varustettu huoneenlämmitin. Nimellinen lämmöntuotto max 50 kW. Vaatimukset ja testausmenetelmät 2001


SFS-EN 12809/A1/AC:en

Vesikierrolla varustettu huoneenlämmitin. Nimellinen lämmöntuotto max 50 kW. Vaatimukset ja testausmenetelmät 2007


SFS-EN 12809/A1:en

Vesikierrolla varustettu huoneenlämmitin. Nimellinen lämmöntuotto max 50 kW. Vaatimukset ja testausmenetelmät 2004


SFS-EN 12815 + AC:en

Kiinteän polttoaineen kotitalousliedet. Vaatimukset ja testausmenetelmät 2001


SFS-EN 12815/A1/AC:en

Kiinteän polttoaineen kotitalousliedet. Vaatimukset ja testausmenetelmät 2007


SFS-EN 12815/A1:en

Kiinteän polttoaineen kotitalousliedet. Vaatimukset ja testausmenetelmät 2004


SFS-EN 12839:en

Betonielementit. Aitaelementit 2001


SFS-EN 12843:en

Betonivalmisosat. Mastot ja pylväät 2005


SFS-EN 12859:en

Kipsiharkot. Määritelmät, vaatimukset ja testimenetelmät 2011


SFS-EN 12860 + AC:en

Kipsipohjaiset liimat kipsiharkoille ja -laatoille. Määritelmät, vaatimukset ja testimenetelmät 2001


SFS-EN 12878:en

Sementtiin ja/tai kalkkiin perustuvien rakennusmateriaalien värjäykseen käytettävät pigmentit. Spesifikaatiot ja testimenetelmät 2005


SFS-EN 12899-1

Liikennemerkit ja vastaavat liikenteenohjauslaitteet. Osa 1: Liikennemerkit 2008


SFS-EN 12899-2:en

Liikennemerkit ja vastaavat liikenteenohjauslaitteet. Osa 2: Valaistut liikennepollarit 2008


SFS-EN 12899-3

Liikennemerkit ja vastaavat liikenteenohjauslaitteet. Osa 3: Reunapaalut ja heijastimet 2008


SFS-EN 12951:en

Kiinteät kattotikkaat. Tuotemäärittelyt ja testausmenetelmät 2005


SFS-EN 12966-1 + A1:en

Muuttuvat opasteet. Osa 1: Tuotestandardi 2010


SFS-EN 13024-2:en

Rakennuslasit. Lämpökarkaistu borosilikaattiturvalasi. Osa 2: Vaatimustenmukaisuuden arviointi 2005


SFS-EN 13043 + AC:en

Kiviainekset teiden, lentokenttien ja muiden liikennöityjen alueiden asfalttimassoihin ja pintauksiin 2003


SFS-EN 13055-1 + AC:en

Kevytkiviainekset. Osa 1: Betonin, laastin ja juotoslaastin kevytkiviainekset 2002


SFS-EN 13055-2:en

Kevytkiviainekset. Osa 2: Kevytkiviainekset asfalttimassoihin ja pintauksiin sekä sitomattomiin ja sidottuihin käyttötarkoituksiin 2004


SFS-EN 13063-1 + A1:en

Savupiiput. Elementtisavupiippujen savi/keraamiset savuhormit. Osa 1: Vaatimukset ja testimenetelmät nokipalon kestävyydelle 2007


SFS-EN 13063-2 + A1:en

Savupiiput. Elementtisavupiippujen savi/keraamiset savuhormit. Osa 2: Vaatimukset ja koemenetelmät kosteissa olosuhteissa 2007


SFS-EN 13063-3:en

Savupiiput. Elementtisavupiippujen savi/keraamiset savuhormit. Osa 3: Vaatimukset ja koemenetelmät tuuletushormilla varustetuille savupiipuille 2007


SFS-EN 13069:en

Savupiiput. Elementtipiippujen savi/keraamiset ulkokuoret. Vaatimukset ja koemenetelmät 2006


SFS-EN 13084-5 + AC:en

Vapaasti seisovat teollisuuden savupiiput. Osa 5: Tiilihormien materiaalit. Tuotemäärittelyt 2005


SFS-EN 13084-7/AC:en

Vapaasti seisovat savupiiput. Osa 7: Yksiseinämäisten teräspiippujen ja teräshormien pyöreiden teräsvalmisteiden tuotevaatimukset 2009


SFS-EN 13084-7:en

Vapaasti seisovat savupiiput. Osa 7: Yksiseinämäisten teräspiippujen ja teräshormien pyöreiden teräsvalmisteiden tuotevaatimukset 2006


SFS-EN 13101:en

Kaivojen askelraudat. Vaatimukset, merkintä, testaus ja yhdenmukaisuuden arviointi 2003


SFS-EN 13108-1/AC:en

Asfalttimassat. Materiaalivaatimukset. Osa 1: Asfalttibetoni 2008


SFS-EN 13108-1:en

Asfalttimassat. Materiaalivaatimukset. Osa 1: Asfalttibetoni 2006


SFS-EN 13108-2/AC:en

Asfalttimassat. Materiaalivaatimukset. Osa 2: Erittäin ohuet asfalttibetonikerrokset 2008


SFS-EN 13108-2:en

Asfalttimassat. Materiaalivaatimukset. Osa 2: Erittäin ohuet asfalttibetonikerrokset 2006


SFS-EN 13108-3/AC:en

Asfalttimassat. Materiaalivaatimukset. Osa 3: Pehmeä asfalttibetoni 2008


SFS-EN 13108-3:en

Asfalttimassat. Materiaalivaatimukset. Osa 3: Pehmeä asfalttibetoni 2006


SFS-EN 13108-4/AC:en

Asfalttimassat. Materiaalivaatimukset. Osa 4: Hot Rolled asfaltti 2008


SFS-EN 13108-4:en

Asfalttimassat. Materiaalivaatimukset. Osa 4: Hot Rolled asfaltti 2006


SFS-EN 13108-5/AC:en

Asfalttimassat. Materiaalivaatimukset. Osa 5: Kivimastiksiasfaltti (SMA) 2008


SFS-EN 13108-5:en

Asfalttimassat. Materiaalivaatimukset. Osa 5: Kivimastiksiasfaltti 2006


SFS-EN 13108-6/AC:en

Asfalttimassat. Materiaalivaatimukset. Osa 6: Valuasfaltti 2008


SFS-EN 13108-6:en

Asfalttimassat. Materiaalivaatimukset. Osa 6: Valuasfaltti 2006


SFS-EN 13108-7/AC:en

Asfalttimassat. Materiaalivaatimukset. Osa 7: Avoin asfaltti (AA) 2008


SFS-EN 13108-7:en

Asfalttimassat. Materiaalivaatimukset. Osa 7: Avoin asfaltti (AA) 2006


SFS-EN 13139 + AC:en

Laastikiviainekset 2002


SFS-EN 13160-1:en

Vuodonilmaisujärjestelmät. Osa 1: Yleiset periaatteet 2004


SFS-EN 13162

Lämmöneristetuotteet rakentamiseen. Tehdasvalmisteiset mineraalivillatuotteet (MW). Tuotestandardi 2009


SFS-EN 13163:en

Lämmöneristetuotteet rakentamiseen. Tehdasvalmisteiset paisutetut polystyreenituotteet (EPS). Tuotestandardi 2010


SFS-EN 13164:en

Lämmöneristetuotteet rakentamiseen. Tehdasvalmisteiset suulakepuristetut polystyreenituotteet (XPS). Tuotestandardi 2010


SFS-EN 13165:en

Lämmöneristetuotteet rakentamiseen. Tehdasvalmisteiset jäykät polyuretaanituotteet (PUR). Tuotestandardi 2010


SFS-EN 13166:en

Lämmöneristetuotteet rakentamiseen. Tehdasvalmisteiset fenolivaahtotuotteet (PF). Tuotestandardi 2010


SFS-EN 13167:en

Lämmöneristetuotteet rakentamiseen. Tehdasvalmisteiset solulasituotteet (CG). Tuotestandardi 2010


SFS-EN 13168:en

Lämmöneristetuotteet rakentamiseen. Tehdasvalmisteiset lastuvillatuotteet (WW). Tuotestandardi 2010


SFS-EN 13169:en

Lämmöneristetuotteet rakentamiseen. Tehdasvalmisteiset paisutetut perliittituotteet (EPB). Tuotestandardi 2010


SFS-EN 13170:en

Lämmöneristetuotteet rakentamiseen. Tehdasvalmisteiset paisutetut korkkituotteet (ICB). Tuotestandardi 2010


SFS-EN 13171:en

Lämmöneristetuotteet rakentamiseen. Tehdasvalmisteiset puukuitutuotteet (WF). Tuotestandardi 2010


SFS-EN 13225 + AC:en

Betonivalmisosat. Pilari- ja palkkielementit 2005


SFS-EN 13229 + AC:en

Kiinteän polttoaineen takkasydämet. Vaatimukset ja testausmenetelmät 2001


SFS-EN 13229/A1:en

Kiinteän polttoaineen takkasydämet. Vaatimukset ja testausmenetelmät 2003


SFS-EN 13229/A2 + AC:en

Kiinteän polttoaineen takkasydämet. Vaatimukset ja testausmenetelmät 2004


SFS-EN 13229/A2/AC:en

Kiinteän polttoaineen takkasydämet. Vaatimukset ja testausmenetelmät 2007


SFS-EN 13240 + AC:en

Kiinteän polttoaineen kamiinat. Vaatimukset ja testausmenetelmät 2001


SFS-EN 13240/A2/AC:en

Kiinteän polttoaineen kamiinat. Vaatimukset ja testausmenetelmät 2007


SFS-EN 13240/A2:en

Kiinteän polttoaineen kamiinat. Vaatimukset ja testausmenetelmät 2004


SFS-EN 13241-1:en

Teollisuus-, liike- ja toimistorakennusten sekä autotallin ovet ja portit. Tuotestandardi. Osa 1: Tuotteet, joilla ei ole palonkestävyys- tai savunhallintaominaisuuksia 2003


SFS-EN 13242 + A1

Maa- ja vesirakentamisessa ja tienrakenteissa käytettävät sitomattomat ja hydraulisesti sidotut kiviainekset 2008


SFS-EN 13245-2/AC:en

Plastics. Unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U) profiles for building applications. Part 2: PVC-U profiles and PVC-UE profiles for internal and external wall and ceiling finishes

2010


SFS-EN 13245-2:en

Muovit. Rakentamiskäyttökohteisiin tarkoitetut kovat polyvinyylikloridit (PVC-U). Osa 2: PVC-U- ja PVC-UE-profiilit sisä- ja ulkoseinien ja -kattojen viimeistelyyn 2009


SFS-EN 13249/A1:en

Geotekstiilit ja vastaavat  tuotteet. Toiminnalliset  vaatimukset teiden ja muiden liikennöityjen alueiden rakentamisessa (lukuunottamatta rautateitä ja asfaltilla sidottuja kerroksia) 2005


SFS-EN 13249:en

Geotekstiilit ja vastaavat tuotteet. Toiminnalliset vaatimukset teiden ja muiden liikennöityjen alueiden rakentamisessa (lukuun ottamatta rautateitä ja asfaltilla sidottuja kerroksia) 2001


SFS-EN 13250/A1:en

Geotekstiili ja vastaavat tuotteet. Toiminnalliset vaatimukset rautateiden rakentamisessa

2005


SFS-EN 13250:en

Geotekstiilit ja vastaavat tuotteet. Toiminnalliset vaatimukset rautateiden rakentamisessa 2001


SFS-EN 13251/A1:en

Geotekstiilit ja vastaavat tuotteet. Toiminnalliset vaatimukset maanrakennustöissä sekä perustusten ja tukirakenteiden tekemisessä 2005


SFS-EN 13251:en

Geotekstiilit ja vastaavat tuotteet. Toiminnalliset vaatimukset maanrakennustöissä sekä perustusten ja tukirakenteiden tekemisessä 2001


SFS-EN 13252/A1:en

Geotekstiilit ja vastaavat tuotteet. Toiminnalliset vaatimukset kuivatusjärjestelmien rakentamisessa 2005


SFS-EN 13252:en

Geotekstiilit ja vastaavat tuotteet. Toiminnalliset vaatimukset kuivatusjärjestelmien rakentamisessa 2001


SFS-EN 13253/A1:en

Geotekstiilit ja vastaavat tuotteet. Toiminnalliset vaatimukset eroosiosuojausten tekemisessä (rantojen, suojarakenteet, luiskien suojaverhoukset) 2005


SFS-EN 13253:en

Geotekstiilit ja vastaavat tuotteet. Toiminnalliset vaatimukset eroosiosuojausten tekemisessä (rantojen suojarakenteet, luiskien suojaverhoukset) 2001


SFS-EN 13254 + AC:en

Geotekstiilit ja vastaavat tuotteet. Toiminnalliset vaatimukset altaiden ja patojen rakentamisessa 2001


SFS-EN 13254/A1:en

Geotekstiilit ja vastaavat tuotteet. Toiminnalliset vaatimukset altaiden ja patojen rakentamisessa 2005


SFS-EN 13255 + AC:en

Geotekstiilit ja vastaavat tuotteet. Toiminnalliset vaatimukset kanavien rakentamisessa

2001


SFS-EN 13255/A1:en

Geotekstiilit ja vastaavat tuotteet. Toiminnalliset vaatimukset kanavien rakentamisessa

2005


SFS-EN 13256 + AC:en

Geotekstiilit ja vastaavat tuotteet. Toiminnalliset vaatimukset tunnelien ja maanalaisten tilojen rakentamisessa 2001


SFS-EN 13256/A1:en

Geotekstiilit ja vastaavat tuotteet. Toiminnalliset vaatimukset tunnelien ja maanalaisten tilojen rakentamisessa 2005


SFS-EN 13257 + AC:en

Geotekstiilit ja vastaavat tuotteet. Toiminnalliset vaatimukset kaatopaikkojen rakentamisessa 2001


SFS-EN 13257/A1:en

Geotekstiilit ja vastaavat tuotteet. Toiminnalliset vaatimukset kaatopaikkojen rakentamisessa 2005


SFS-EN 13263-1 + A1:en

Betoniin käytettävä silika. Osa 1: Määritelmät, vaatimukset ja vaatimustenmukaisuus 2009


SFS-EN 13265 + AC:en

Geotekstiilit ja vastaavat tuotteet. Toiminnalliset vaatimukset jätealtaiden rakentamisessa 2001


SFS-EN 13265/A1:en

Geotekstiilit ja vastaavat tuotteet. Toiminnalliset vaatimukset jätealtaiden rakentamisessa 2005


SFS-EN 13279-1:en

Kipsipohjaiset sideaineet ja kipsilaastit. Osa 1: Määritelmät ja vaatimukset 2008


SFS-EN 13310:en

Keittiön altaat. Toiminnalliset vaatimukset ja testausmenetelmät 2003


SFS-EN 13341 + A1:en

Maanpäälliset kestomuoviset varastosäiliöt lämmitysöljylle, kerosiinille ja dieselpolttoaineelle. Puhallusvaletut ja rotaatiovaletut polyeteenisäiliöt sekä rotaatiovaletut anionipolymeroidusta polyamiidi 6:sta tehdyt säiliöt. Vaatimukset ja koemenetelmät. 2011


SFS-EN 13361/A1:en

Synteettiset geoeristeet - Toiminnalliset vaatimukset altaiden  ja patojen rakentamisessa 2006


SFS-EN 13361:en

Synteettiset geoeristeet. Toiminnalliset  vaatimukset altaiden ja patojen rakentamisessa

2004


SFS-EN 13362:en

Synteettiset geoeristeet. Toiminnalliset  vaatimukset kanavien rakentamisessa 2005


SFS-EN 13383-1 + AC:en

Suojakivet. Osa 1: Tuotevaatimukset 2002


SFS-EN 13407:en

Seinäurinaalit. Toiminnalliset vaatimukset ja testausmenetelmät 2007


SFS-EN 13450 + AC:en

Raidesepelikiviainekset 2003


SFS-EN 13454-1:en

Kalsiumsulfaattipohjaisten lattiatasoitteiden sideaineet, yhdistelmäsideaineet ja tehdasvalmisteiset seokset. Osa 1: Määritelmät ja vaatimukset 2004


SFS-EN 13479:en

Hitsausaineet. Yleinen tuotestandardi metallien sulahitsauksen lisäaineille ja jauheille 2005


SFS-EN 13491/A1:en

Synteettiset geoeristeet - Toiminnalliset  vaatimukset nestesulkuna tunnelien ja maanalaisten tilojen rakentamisessa 2006


SFS-EN 13491:en

Synteettiset geoeristeet. Toiminnalliset vaatimukset nestesulkuna tunnelien ja maanalaisten tilojen rakentamisessa 2004


SFS-EN 13492/A1:en

Synteettiset geoeristeet - Toiminnalliset  vaatimukset jätealtaiden, nestemäisten jätteiden vastaanottoasemien tai vuotoa keräävien järjestelmien rakentamisessa 2006


SFS-EN 13492:en

Synteettiset geoeristeet. Toiminnalliset vaatimukset jätealtaiden, nestemäisten jätteiden vastaanottoasemien tai vuotoa keräävien järjestelmien rakentamisessa 2004


SFS-EN 13493:en

Synteettiset geoeristeet. Toiminnalliset  vaatimukset kiinteän jätteen varastojen ja kaatopaikkojen rakentamisessa 2005


SFS-EN 13502:en

Savupiiput. Savi/keraamiset piippuhatut ja vedonvarmistimet. Vaatimukset ja testimenetelmät 2003


SFS-EN 13561 + A1:en

Ulkopuoliset kaihtimet. Toiminnalliset vaatimukset mukaan lukien turvallisuus 2008


SFS-EN 13564-1:en

Rakennusten ylivuodon estolaitteet. Osa 1: Vaatimukset 2003


SFS-EN 13616 + AC:en

Kiinteiden polttonestesäiliöiden ylitäytönestimet 2005


SFS-EN 13658-1:en

Metalliset tasoitealustat ja kulmavahvikkeet. Määritelmät, vaatimukset ja testausmenetelmät. Osa 1: Tasoitteet 2005


SFS-EN 13658-2:en

Metalliset rappausalustat ja -listat. Määritelmät, vaatimukset ja testimenetelmät. Osa 2: Ulkopuolinen rappaus 2005


SFS-EN 13659 + A1:en

Ikkunaluukut. Toiminnalliset vaatimukset mukaan lukien turvallisuus 2008


SFS-EN 13693 + A1:en

Betonivalmisosat. Erikoiskattoelementit 2009


SFS-EN 13707 + A2:en

Vedeneristyskermit. Bitumiset vedeneristyskermit. Määritelmät ja ominaisuudet 2009


SFS-EN 13747 + A2

Betonivalmisosat. Kuorilaatat 2010


SFS-EN 13748-1 + A1 + AC

Mosaiikkibetonilaatat. Osa 1: Mosaiikkibetonilaatat sisäkäyttöön 2004


SFS-EN 13748-1/A1:en

Mosaikkibetonilaatat. Osa 1: Mosaiikkibetonilaatat sisäkäyttöön 2006


SFS-EN 13748-2:en

Mosaiikkibetonilaatat. Osa 2: Mosaiikkibetonilaatat ulkokäyttöön 2004


SFS-EN 13808:en

Bitumi ja bitumiset sideaineet. Kationisten bitumiemulsioiden laatuvaatimukset 2005


SFS-EN 13813:en

Tasoitemassat ja lattiatasoitteet. Tasoitemassat. Ominaisuudet ja vaatimukset 2002


SFS-EN 13815:en

Kuituja sisältävät kipsilaastit. Määritelmät, vaatimukset ja testimenetelmät 2006


SFS-EN 13830:en

Julkisivujärjestelmät. Tuotestandardi 2003


SFS-EN 13859-1:en

Vedeneristykermit. Aluskerrosten määritelmät ja ominaisuudet. Osa 1: Epäjatkuvien katteiden aluskatteet 2010


SFS-EN 13859-2:en

Vedeneristykermit. Aluskerrosten määritelmät ja ominaisuudet. Osa 2: Seinien aluskerrokset 2010


SFS-EN 13877-3:en

Betonipäällysteet. Osa 3: Betonipäällysteissä käytettävien vaarnojen vaatimukset 2005


SFS-EN 13915:en

Esivalmistetut kipsilevyelementit ytimen kennomaisella kartonkirakenteella. Määritelmät, vaatimukset ja testimenetelmät 2010


SFS-EN 13924 + AC:en

Bitumi ja bitumiset sideaineet. Kovat tiebitumit. Laatuvaatimukset 2007


SFS-EN 13950:en

Lämmön/ääneneristys kipsilevy-liittopaneelit. Määritelmät, vaatimukset ja testimenetelmät 2005


SFS-EN 13956:en

Vedeneristyskermit. Muoviset ja kumiset vedeneristyskermit. Määritelmät ja ominaisuudet 2005


SFS-EN 13963:en

Kipsilevyjen saumausaineet. Määritelmät, vaatimukset ja testimenetelmät 2005


SFS-EN 13964/A1:en

Alaslasketut katot. Vaatimukset ja testausmenetelmät 2007


SFS-EN 13964:en

Alakatot. Vaatimukset ja testausmenetelmät 2004


SFS-EN 13967/A1:en

Vedeneristyskermit. Muoviset ja kumiset kosteuseristeet mukaan lukien perustusten muoviset ja kumiset vedenpaine-eristeet. Määritelmät ja ominaisuudet 2007


SFS-EN 13967:en

Vedeneristyskermit. Muoviset ja kumiset kosteuseristeet mukaan lukien perustusten muoviset ja kumiset vedenpaine-eristeet. Määritelmät ja ominaisuudet 2005


SFS-EN 13969/A1:en

Vedeneristyskermit. Bitumiset kosteuseristeet mukaan lukien perustusten bitumiset vedenpaine-eristeet. Määritelmät ja ominaisuudet 2007


SFS-EN 13969:en

Vedeneristyskermit. Bitumiset kosteuseristeet mukaan lukien perustusten bitumiset vedenpaine-eristeet. Määritelmät ja ominaisuudet 2005


SFS-EN 13970/A1:en

Vedeneristyskermit. Bitumiset höyrynsulut. Määritelmät ja ominaisuudet 2007


SFS-EN 13970:en

Vedeneristyskermit. Bitumiset höyrynsulut. Määritelmät ja ominaisuudet 2005


SFS-EN 13978-1:en

Betonivalmisosat. Autotallielementit. Osa 1: Teräsbetonisten tilaelementtien tai huoneen mittaisten suurelementtien vaatimukset 2005


SFS-EN 13984/A1:en

Vedeneristyskermit. Muoviset ja kumiset höyrynsulut. Määritelmät ja ominaisuudet 2007


SFS-EN 13984:en

Vedeneristyskermit. Muoviset ja kumiset höyrynsulut. Määritelmät ja ominaisuudet 2005


SFS-EN 13986:en

Puulevyt rakennuskäytössä. Ominaisuudet, vaatimustenmukaisuuden arviointi ja merkinnät 2004


SFS-EN 14016-1:en

Magneettitasoitteiden sideaineet. Magnesiumhydroksidi ja magnesiumkloridi. Osa 1: Määritelmiä ja vaatimuksia 2004


SFS-EN 14023:en

Bitumi ja bitumiset sideaineet. Polymeeri-modifioitujen bitumien laatuvaatimukset 2010


SFS-EN 14037-1:en

Kattoon asennetut säteilypinnat alle 120° C tuloveden lämpötilalle. Osa 1: Tekniset ominaisuudet ja vaatimukset 2003


SFS-EN 14041:en

Puolikovat lattianpäällysteet, tekstiilimatot ja laminaattilattianpäällysteet.  Olennaiset ominaisuudet 2005


SFS-EN 14055:en

WC- ja urinaalihuuhtelusäiliöt 2011


SFS-EN 14063-1 + AC:en

Lämmöneristemateriaalit ja -tuotteet rakentamiseen. Paikalla tehdyt kevytsoratuotteet. Osa 1: Tuotestandardi irtonäytetuotteille ennen asennusta 2004


SFS-EN 14064-1:en

Lämmöneristetuotteet rakentamiseen. Mineraalivillasta (MW) paikalla tehtävät puhallusvillaeristetuotteet. Osa 1: Tuotestandardi puhallusvillaeristetuotteille ennen asennusta 2010


SFS-EN 14080:en

Puurakenteet. Liimapuu. Vaatimukset 2005


SFS-EN 14081-1 + A1

Puurakenteet. Lujuuslajiteltu poikkileikkaukseltaan suorakaiteen muotoinen rakennuspuutavara. Osa 1: Yleiset vaatimukset 2011


SFS-EN 14178-2:en

Rakennuslasit. Perustuotteet. Maa-alkali-silikaattilasi. Osa 2: Vaatimustenmukaisuuden arviointi 2005


SFS-EN 14179-2:en

Rakennuslasit. Heat soak -käsitelty lämpökarkaistu soodakalkkisilikaattiturvalasi. Osa 2: Vaatimustenmukaisuuden arviointi/Tuotestandardi 2005


SFS-EN 14188-1:en

Saumanauhat ja saumausmassat. Osa 1: Kuumana levitettävien saumausmassojen vaatimukset 2005


SFS-EN 14188-2:en

Saumanauhat ja saumausmassat.  Osa 2: Kylmänä levitettävien saumausmassojen vaatimukset 2005


SFS-EN 14188-3:en

Saumanauhat ja saumausmassat. Osa 3: Esimuotoiltujen saumanauhojen vaatimukset

2006


SFS-EN 14190:en

Jälleenkäsittelytuotteista valmistetut kipsilevyt. Määritelmät, vaatimukset ja testimenetelmät 2005


SFS-EN 14195 + AC:en

Metallirangat kipsilevyjärjestelmiin. Määritelmät, vaatimukset ja testimenetelmät 2005


SFS-EN 14209:en

Kipsilevyjen esimuovatut reunalistat. Määritelmät, vaatimukset ja testimenetelmät 2006


SFS-EN 14216:en

Sementti. Erikoisalhaislämpösementtien koostumus, laatuvaatimukset ja vaatimustenmukaisuus 2004


SFS-EN 14229:en

Rakenteellinen sahatavara. Puiset sähköpylväät 2011


SFS-EN 14246/AC:en

Gypsum elements for suspended ceilings. Definitions, requirements and test methods

2007


SFS-EN 14246:en

Alaslaskettujen kattojen kipsielementit. Määritelmät, vaatimukset ja testimenetelmät 2006


SFS-EN 14250:en

Puurakenteet. Tuotevaatimukset tehdasvalmisteisille naulalevyrakenteille. 2010


SFS-EN 14296:en

Saniteettilaitteet. Yleistilojen pesualtaat 2005


SFS-EN 14303:en

Lämmöneristetuotteet rakennusten laite-eristykseen ja teollisuuskäyttöön. Tehdasvalmisteiset mineraalivillatuotteet (MW). Tuotestandardi 2010


SFS-EN 14304:en

Lämmöneristetuotteet rakennusten laite-eristykseen ja teollisuuskäyttöön. Tehdasvalmisteiset joustavat elastomeerivaahtotuotteet (FEF). Tuotestandardi 2010


SFS-EN 14305:en

Lämmöneristetuotteet rakennusten laite-eristykseen ja teollisuuskäyttöön. Tehdasvalmisteiset solulasituotteet (CG). Tuotestandardi 2010


SFS-EN 14306:en

Lämmöneristetuotteet rakennusten laite-eristykseen ja teollisuuskäyttöön. Tehdasvalmisteiset kalsiumsilikaattituotteet (CS). Tuotestandardi 2010


SFS-EN 14307:en

Lämmöneristetuotteet rakennusten laite-eristykseen ja teollisuuskäyttöön. Tehdasvalmisteiset suulakepuristetut polystyreenituotteet (XPS). Tuotestandardi 2010


SFS-EN 14308:en

Lämmöneristetuotteet rakennusten laite-eristykseen ja teollisuuskäyttöön. Tehdasvalmisteiset jäykät polyuretaanituotteet (PUR) ja polyisosyanuraattituotteet (PIR). Tuotestandardi 2010


SFS-EN 14309:en

Lämmöneristetuotteet rakennusten laite-eristykseen ja teollisuuskäyttöön. Tehdasvalmisteiset paisutetut polystyreenituotteet (EPS). Tuotestandardi 2010


SFS-EN 14313:en

Lämmöneristetuotteet rakennusten laite-eristykseen ja teollisuuskäyttöön. Tehdasvalmisteiset polyeteenivaahtotuotteet (PEF). Tuotestandardi 2010


SFS-EN 14314:en

Lämmöneristetuotteet rakennusten laite-eristykseen ja teollisuuskäyttöön. Tehdasvalmisteiset fenolivaahtotuotteet (PF). Tuotestandardi 2010


SFS-EN 14316-1:en

Lämmöneristetuotteet rakentamiseen. Paikalla tehdyt lämmöneristetuotteet paisutetuista perliittituotteista (EP). Osa 1: Tuotestandardi sideaineisille ja irtotäytetuotteille ennen asennusta 2004


SFS-EN 14317-1:en

Lämmöneristemateriaalit ja -tuotteet. Paikalla tehdyt lämmöneristetuotteet sälöisestä vermikuliitistä. Osa 1: Tuotestandardi sideaineisille ja irtotäytetuotteille ennen asennusta 2004


SFS-EN 14321-2:en

Rakennuslasit. Lämpökarkaistu maa-alkali -silikaattiturvalasi. Osa 2: Vaatimustenmukaisuuden arviointi/ tuotestandardi 2006


SFS-EN 14339:en

Maanalaiset palopostit 2006


SFS-EN 14342 + A1:en

Puiset lattianpäällysteet. Ominaisuudet, vaatimustenmukaisuuden arviointi ja merkintä 2009


SFS-EN 14351-1 + A1

Ikkunat ja ovet. Tuotestandardi, toiminnalliset ominaisuudet. Osa 1: Ikkunat ja sisäänkäyntiovet, joilla ei ole palonkestävyys- ja/tai savuntiiveysominaisuuksia 2010


SFS-EN 14353 + A1:en

Kipsilevytyksen kanssa käytettävät teräsvahvikelistat ja reunapahvikkeet. Määritelmät, vaatimukset ja testimenetelmät 2010


SFS-EN 14374:en

Puurakenteet. Rakenteellinen LVL. Vaatimukset 2004


SFS-EN 14384:en

Maanpäälliset palopostit 2006


SFS-EN 14388/AC:en

Teiden meluesteet. Laatuvaatimukset 2008


SFS-EN 14388:en

Teiden meluesteet. Laatuvaatimukset 2006


SFS-EN 14396:en

Kulkuaukkojen kiinteät portaat 2004


SFS-EN 14399-1

Korkealujuuksiset esijännitetyt ruuviliitokset. Osa 1: Yleiset vaatimukset 2005


SFS-EN 14411:en

Keraamiset laatat. Määritelmät, luokittelu, ominaisuudet ja merkintä 2007


SFS-EN 14428 + A1:en

Suihkuseinät. Toiminnalliset vaatimukset ja testausmenetelmät 2008


SFS-EN 14449 + AC:en

Rakennuslasit. Laminoitu lasi ja laminoitu turvalasi. Vaatimustenmukaisuuden arviointi

2005


SFS-EN 14471:en

Savupiiput. Muoviset savuhormielementit. Vaatimukset ja koemenetelmät 2006


SFS-EN 14496:en

Kipsilevyjen mekaaniset kiinnittimet. Määritelmät, vaatimukset ja testimenetelmät 2006


SFS-EN 14509/AC:en

Kantavat metalliohutlevypintaiset eristävät sandwich-elementit. Tehdasvalmisteiset tuotteet. Tuotestandardi 2008


SFS-EN 14509:en

Kantavat metalliohutlevypintaiset eristävät sandwich-elementit. Tehdasvalmisteiset tuotteet. Tuotestandardi 2007


SFS-EN 14516 + A1:en

Kylpyammeet kotikäyttöön 2010


SFS-EN 14527 + A1:en

Suihkualtaat kotikäyttöön 2010


SFS-EN 14528:en

Pesuistuimet. Toiminnalliset vaatimukset ja testausmenetelmät 2007


SFS-EN 14545:en

Puurakenteet. Puurakenteiden liittimet. Vaatimukset 2008


SFS-EN 14566 + A1:en

Kipsilevyjärjestelmien mekaaniset kiinnikkeet. Määritelmät, vaatimukset ja testimenetelmät 2010


SFS-EN 14592:en

Puurakenteet. Vaarnakiinnittimet. Vaatimukset 2008


SFS-EN 14604/AC:en

Palovaroittimet 2008


SFS-EN 14604:en

Palovaroitinlaitteet 2006


SFS-EN 14647 + AC:en

Kalsiumaluminaattisementti. Koostumus, laatuvaatimukset ja vaatimustenmukaisuus 2006


SFS-EN 14680:en

Liimat paineettomille kestomuovisille muoviputkistoille (tai putkijärjestelmille). Spesifikaatiot 2007


SFS-EN 14688:en

Saniteettilaitteet. Pesualtaat. Toiminnalliset vaatimukset ja testausmenetelmät 2007


SFS-EN 14695:en

Vedeneristyskermit. Betonisten siltakansien ja muiden liikennöityjen betonipintojen bitumiset vedeneristyskermit. Määritelmät ja ominaisuudet 2010


SFS-EN 14716:en

Jännitetyt tekstiilikatot. Vaatimukset ja testausmenetelmät 2005


SFS-EN 14782:en

Kantavat metalliset ohutlevytuotteet vesikattoihin, ulko- ja sisäseinien verhouksiin. Tuoteominaisuudet ja vaatimukset 2006


SFS-EN 14783:en

Metalliset ohutlevy- ja nauhatuotteet täysin tuettuihin vesikattoihin sekä ulko- ja sisäseinien verhouksiin.Tuotestandardi ja vaatimukset 2006


SFS-EN 14785:en

Puupellettikamiinat. Määritelmät ja testimenetelmät 2009


SFS-EN 14800:en

Kotitalouskäyttöön tarkoitettujen kaasulaitteiden kokoonpanoissa käytettävä taipuisa metallinen letku 2007


SFS-EN 14814:en

Paineenalaisille nesteille tarkoitettujen kestomuovisten putkijärjestelmien liimat. Spesifikaatiot 2007


SFS-EN 14843:en

Betonituotteet. Portaat 2007


SFS-EN 14846:en

Lukot ja rakennushelat. Lukkorungot ja salvat. Sähkömekaaniset lukot ja vastalevyt. Vaatimukset ja testausmenetelmät 2008


SFS-EN 14889-1:en

Betoniin käytettävät kuidut. Osa 1: Teräskuidut. Määritelmät, vaatimukset ja vaatimustenmukaisuus 2006


SFS-EN 14889-2:en

Betoniin käytettävät kuidut. Osa 2: Polymeerikuidut. Määritelmät, vaatimukset ja vaatimustenmukaisuus 2006


SFS-EN 14904

Liikuntapaikkojen pintarakenteet. Monitoimikäyttöön tarkoitettujen sisäurheilutilojen pintarakenteet. Määrittely 2006


SFS-EN 14909:en

Vedeneristyskermit. Muoviset ja kumiset kosteuseristekaistat. Määritelmät ja ominaisuudet 2006


SFS-EN 14915/AC:en

Solid wood panelling and cladding. Characteristics, evaluation of conformity and marking 2007


SFS-EN 14915:en

Massiivipuupaneelit ja -verhoukset. Ominaisuudet, vaatimustenmukaisuuden arviointi ja merkintä 2006


SFS-EN 14933:en

Lämmöneriste- ja kevyttäytetuotteet maa- ja vesirakentamiseen. Tehdasvalmisteiset paisutetut polystyreenituotteet (EPS). Tuotestandardi 2007


SFS-EN 14934:en

Lämmöneriste- ja kevyttäytetuotteet maa- ja vesirakentamiseen. Tehdasvalmisteiset suulakepuristetut polystyreenituotteet (XPS). Tuotestandardi 2007


SFS-EN 14963:en

Katteet. Muoviset, jatkuvat kattovalokuvut ylösnostolla tai ilman. Luokittelu, vaatimukset ja testimenetelmät 2006


SFS-EN 14964:en

Epäjatkuvien katteiden jäykät aluskatteet. Määritelmät ja ominaisuudet 2006


SFS-EN 14967:en

Vedeneristyskermit. Bitumiset kosteuseristekaistat. Määritelmät ja ominaisuudet 2007


SFS-EN 14989-1:en

Savupiiput. Vaatimukset ja testausmenetelmät metallisavupiipuille ja tuloilmakanaville käytettäviksi huonetilasta suljetuissa lämmitysjärjestelmissä. Osa 1: Pystysuorat piipunhatut C6-tyypin tulisijoille 2007


SFS-EN 14989-2:en

Savupiiput. Vaatimukset ja testausmenetelmät metallisavupiipuille ja tuloilmakanaville käytettäviksi huonetilasta suljetuissa lämmitysjärjestelmissä. Osa 2: Savukaasu- ja palamisilmakanavat 2008


SFS-EN 14991

Betonivalmisosat. Perustuselementit 2007


SFS-EN 14992

Betonivalmisosat. Seinäelementit. 2007


SFS-EN 15037-1:en

Betonivalmisosat. Palkki-harkko lattiat. Osa 1: Palkit 2008


SFS-EN 15037-2 + A1:en

Betonivalmisosat. Palkki-harkko lattiat. Osa 2: Betoniharkot 2011


SFS-EN 15037-3 + A1:en

Betonivalmisosat. Palkki-harkko lattiat. Osa 3: Savitiiliharkot 2011


SFS-EN 15037-4:en

Betonivalmisosat. Palkki-harkko-lattiat. Osa 4: Paisutetut polystyreeni-harkot 2010


SFS-EN 15048-1

Esijännittämättömät kantavien rakenteiden ruuviliitokset. Osa 1: Yleiset vaatimukset 2007


SFS-EN 15050:en

Betonivalmisosat. Siltaelementit 2007


SFS-EN 15069:en

Kotitalouskäyttöön tarkoitettujen kaasulaitteiden kokoonpanoissa käytettävät varoventtiilit metalliputkiasennuksiin 2008


SFS-EN 15088:en

Alumiini ja alumiiniseokset. Rakennuskohteissa käytettävien tuotteiden tekniset toimitusehdot 2006


SFS-EN 15129:en

Maajäristysvoimia vaimentavat laitteet 2010


SFS-EN 15167-1:en

Betoniin, laastiin ja juotoslaastiin käytettävä jauhettu granuloitu masuunikuona. Osa 1: Määritelmät, vaatimukset ja vaatimustenmukaisuus 2006


SFS-EN 15250:en

Kiinteällä polttoaineella lämmitettävät varaavat tulisijat. Vaatimukset ja testausmenetelmät 2007


SFS-EN 15258:en

Betonivalmisosat. Tukimuurit 2009


SFS-EN 15274:en

Yleisliimat rakenteiden kokoonpanoihin. Vaatimukset ja testausmenetelmät. 2008


SFS-EN 15275/AC:en

Structural adhesives. Characterisation of anaerobic adhesives for co-axial metallic assembly in building and civil engineering structures 2011


SFS-EN 15275:en

Rakenneliimat. Anaerobisten liimojen karakterisointi samanakselisiin metallisiin kokooonpanoihin talonrakennuksen ja ydyskuntarakennuksen rakenteissa. 2008


SFS-EN 15283-1 + A1:en

Kuituvahvisteiset kipsilevyt. Määritelmät, vaatimukset ja testimenetelmät. Osa 1: Mattovahvisteiset kipsilevyt 2010


SFS-EN 15283-2 + A1:en

Kuituvahvisteiset kipsilevyt. Määritelmät, vaatimukset ja testimenetelmät. Osa 2: Kuituvahvisteiset kipsilevyt 2010


SFS-EN 15285/AC:en

Agglomerated stone. Modular tiles for flooring and stairs (internal and external) 2008


SFS-EN 15285:en

Keinokivi. Moduulimittaiset lattia- ja porraslaatat (sisä- ja ulkokäyttöön) 2008


SFS-EN 15322:en

Bitumi ja bitumiset sideaineet. Bitumiliuosten ja fluksattujen bitumisten sideaineiden laatuvaatimukset 2010


SFS-EN 15368 + A1:en

Hydraulinen sideaine ei-rakenteelliseen käyttöön. Määritelmä, laatuvaatimukset ja vaatimustenmukaisuus 2010


SFS-EN 15381:en

Geotekstiilit ja vastaavat tuotteet. Toiminnalliset vaatimukset päällysrakenteiden ja asfalttipäällysteiden tekemisessä 2008


SFS-EN 15382:en

Synteettiset geoeristeet. Toiminnalliset vaatimukset liikenneinfrastruktuurin rakentamisessa 2008


SFS-EN 15435:en

Betonivalmisosat. Muottiharkot normaalipainoisesta ja kevytkiviainesbetonista. Tuoteominaisuudet 2008


SFS-EN 15498:en

Betonivalmisosat. Muottiharkot puulastubetonista. Tuoteominaisuudet 2008


SFS-EN 15599-1:en

Lämmöneristetuotteet rakennusten laite-eristykseen ja teollisuuskäyttöön. Paikalla tehdyt lämmöneristetuoteet paisutetuista perliittituotteista (EP). Osa 1: Tuotestandardi sideaineisille ja irtotäytetuotteille ennen asennusta 2010


SFS-EN 15600-1:en

Lämmöneristetuotteet rakennusten laite-eristykseen ja teollisuuskäyttöön. Paikalla tehdyt lämmöneristetuotteet sälöisestä vermikuliitistä. Osa 1: Tuotestandardi sideaineisille irtotäytetuotteille ennen asennusta 2010


SFS-EN 15650:en

Rakennusten ilmanvaihto. Palonrajoittimet 2010


SFS-EN 15743:en

Supersulfatoitu sementti. Koostumus, laatuvaatimukset ja vaatimustenmukaisuus 2010


SFS-EN 15821

Jatkuvalämmitteiset saunan puukiukaat, vaatimukset ja testausmenetelmät 2011


SFS-EN 15824:en

Spesifikaatio orgaanisiin sideaineisiin pohjautuville ulkorappauslaasteille ja sisätasoitteille 2009


Palaa otsikoihin

89/336/ETY Sähkömagneettinen yhteensopivuus

SFS-EN 12015:en

Sähkömagneettinen yhteensopivuus. Tuoteperhestandardi hisseille, liukuportaille ja liukukäytäville. Häiriönpäästö 2005


SFS-EN 12895:en

Trukit. Sähkömagneettinen yhteensopivuus 2001


SFS-EN 13241-1:en

Teollisuus-, liike- ja toimistorakennusten sekä autotallin ovet ja portit. Tuotestandardi. Osa 1: Tuotteet, joilla ei ole palonkestävyys- tai savunhallintaominaisuuksia 2003


Palaa otsikoihin

89/686/ETY Henkilönsuojaimet


SFS-EN 132:en

Hengityksensuojaimet. Termien ja piktogrammien määritelmät 1999


SFS-EN 133:en

Hengityksensuojaimet. Luokitus 2002


SFS-EN 133:en

Hengityksensuojaimet. Osien nimet 1998

SFS-EN 135:en

Hengityksensuojaimet. Toisiaan vastaavien termien luettelo 1999


SFS-EN 136 + AC:en

Hengityksensuojaimet. Kokonaamarit. Vaatimukset, testaus, merkintä 1998


SFS-EN 136-10

Respiratory protective devices. Full face masks for special use. Requirements, testing, marking 1993


SFS-EN 137:en

Hengityksensuojaimet. Kokonaamariin liitettävät paineilmasäiliölaitteet. Vaatimukset, testaus, merkintä 2007


SFS-EN 138

Hengityksensuojaimet. Kokonaamarin, puolinaamarin tai suukappaleen kanssa käytettävät raitisilmalaitteet. Vaatimukset, testaus, merkintä 1995


SFS-EN 140 + AC:en

Hengityksensuojaimet. Puoli- ja neljäsosanaamarit. Vaatimukset, testaus, merkintä 1999


SFS-EN 141:en

Hengityksensuojaimet. Kaasunsuodattimet ja yhdistetyt suodattimet. Vaatimukset, testaus, merkintä 2000


SFS-EN 142:en

Hengityksensuojaimet. Suukappaleet. Vaatimukset, testaus, merkintä 2002


SFS-EN 143 + AC:en

Hengityksensuojaimet. Hiukkassuodattimet. Vaatimukset, testaus, merkintä 2000


SFS-EN 143/A1:en

Respiratory protective devices. Particle filters. Requirements, testing, marking 2006


SFS-EN 144-1/A1:en

Hengityksensuojaimet. Kaasupullojen venttiilit. Osa 1: Pulloventtiilin kierreliitokset 2003


SFS-EN 144-1/A2:en

Hengityksensuojaimet. Kaasupullojen venttiilit. Osa 1: Pulloventtiilien kierreliitokset 2005


SFS-EN 144-1:en

Hengityksensuojaimet. Kaasupullojen venttiilit. Osa 1: Pulloventtilin kierreliitokset 2001


SFS-EN 144-2:en

Hengityksensuojaimet. Kaasupullojen venttiilit.Osa 2: Sivuliittimien kierreliitäntä 1999


SFS-EN 144-3 + AC:en

Hengityksensuojaimet. Kaasusäiliöiden venttiilit. Osa 3: Happirikastetun paineilman (nitroksi) ulostulon liitännät 2003


SFS-EN 145/A1:en

Hengityksensuojaimet. Kannettavat suljettuun kiertoon perustuvat painehappi- tai painehappi-typpi-tyyppiset hengityslaitteet. Vaatimukset, testaus, merkintä 2000


SFS-EN 145:en

Hengityksensuojaimet. Kannettavat suljettuun kiertoon perustuvat painehappi- tai painehappityppilaitteet. Vaatimukset, testaus, merkintä 1998


SFS-EN 148-1:en

Hengityksensuojaimet. Kasvo-osan kierteet. Osa 1: Standardikierreliitos 1999


SFS-EN 148-2:en

Respiratory protective devices. Threads for facepieces. Part 2: Centre thread connection

1999


SFS-EN 148-3

Hengityksensuojaimet. Kasvo-osan kierteet. Osa 3: Kierreliitos M 45x3 1999


SFS-EN 149 + A1

Hengityksensuojaimet. Hiukkasilta suojaavat suodattavat puolinaamarit. Vaatimukset, testaus, merkintä 2009


SFS-EN 165:en

Henkilökohtainen silmiensuojaus. Sanasto 2006


SFS-EN 166:en

Henkilökohtainen silmiensuojaus. Vaatimukset 2002


SFS-EN 167:en

Henkilökohtainen silmiensuojaus. Optiset testausmenetelmät 2002


SFS-EN 168:en

Henkilökohtainen silmiensuojaus. Muut kuin optiset testausmenetelmät 2002


SFS-EN 169:en

Henkilökohtainen silmien suojaus. Suodattimet hitsauksessa ja vastaavissa menetelmissä. Läpäisyvaatimukset ja suositeltu käyttö 2003


SFS-EN 170:en

Henkilökohtainen silmien suojaus. Ultraviolettisäteilyn suodattimet. Läpäisyvaatimukset ja suositeltu käyttö 2003


SFS-EN 171:en

Henkilökohtainen silmien suojaus. Infrapunasäteilyn suodattimet. Läpäisyvaatimukset ja suositeltu käyttö 2002


SFS-EN 172/A1:en

Henkilökohtainen silmiensuojaus. Suodattimet auringonvaloa vastaan ammattikäyttöön

2000


SFS-EN 172/A2:en

Henkilökohtainen silmiensuojaus. Suodattimet auringonvaloa vastaan ammattikäyttöön

2002


SFS-EN 172:en

Henkilökohtainen silmiensuojaus. Suodattimet auringonvaloa vastaan ammattikäyttöön

1995


SFS-EN 174:en

Henkilökohtainen silmiensuojain. Silmiensuojaimet laskettelua varten 2001


SFS-EN 175:en

Henkilökohtainen suojelu. Hitsauksen ja sen kaltaisten työvaiheiden aikana käytettävät laitteet silmien- ja kasvojensuojaukseen 1998


SFS-EN 207:en

Personal eye-protection equipment. Filters and eye-protectors against laser radiation (laser eye-protectors) 2010


SFS-EN 208:en

Personal eye-protection. Eye-protectors for adjustment work on lasers and laser systems (laser adjustment eye-protectors) 2010


SFS-EN 250/A1:en

Hengityslaite. Sukelluslaite, jossa on paineilmasäiliö. Vaatimukset, testaus, merkintä 2006


SFS-EN 250:en

Hengityslaite. Sukelluslaite, jossa on paineilmasäiliö. Vaatimukset, testaus, merkintä

2000


SFS-EN 269:en

Hengityksensuojaimet. Moottoroidut hupulla varustetut tuoreilmalaitteet. Vaatimukset, testaus, merkintä 1995


SFS-EN 270/A1:en

Hengityksensuojaimet. Hupulla varustetut paineilmaletkulaitteet. Vaatimukset, testaus, merkintä 2000


SFS-EN 271/A1:en

Hengityksensuojaimet. Hupulla varustettu paineilmaletku- tai moottoroitu raitisilmalaite käytettäväksi raepuhalluksen yhteydessä. Vaatimukset, testaus, merkintä 2000


SFS-EN 340

Suojavaatetus. Yleiset vaatimukset 2004


SFS-EN 342/AC:en

Protective clothing. Ensembles and garments for protection against cold 2008


SFS-EN 342:en

Suojavaatetus. Suojaus kylmältä 2005


SFS-EN 343 + A1

Suojavaatetus. Suojaus sateelta 2008


SFS-EN 343 + A1/AC:en

Protective clothing. Protection against rain 2009


SFS-EN 348

Suojavaatetus. Testausmenetelmä: Materiaalin suojavaikutus pieniä sulametalliroiskeita vastaan 1993


SFS-EN 352-1:en

Kuulonsuojaimet. Yleiset vaatimukset. Osa 1: Kupusuojaimet 2003


SFS-EN 352-2:en

Kuulonsuojaimet. Yleiset vaatimukset. Osa 2: Korvatulpat 2003


SFS-EN 352-3:en

Kuulonsuojaimet. Yleiset vaatimukset. Osa 3: Teollisuuskypärään kiinnitettävät kupusuojaimet 2003


SFS-EN 352-4/A1:en

Hearing protectors. Safety requirements and testing. Part 4: Level-dependent ear-muffs

2006


SFS-EN 352-4:en

Kuulonsuojaimet. Turvallisuusvaatimukset ja testaus. Osa 4: Äänitason mukaan toimivat kupusuojaimet 2001


SFS-EN 352-5/A1:en

Hearing protectors. Safety requirements and testing. Part 5: Active noise reduction ear-muffs 2006


SFS-EN 352-5:en

Kuulonsuojaimet. Turvallisuusvaatimukset ja testaus. Osa 5: Vastamelukupusuojaimet

2003


SFS-EN 352-6:en

Kuulonsuojaimet. Turvallisuusvaatimukset ja testaus. Osa 6:

Kommunikointijärjestelmällä varustetut kupusuojaimet 2003


SFS-EN 352-7:en

Kuulonsuojaimet. Turvallisuusvaatimukset ja testaus. Osa 7: Äänitason mukaan toimivat korvatulpat 2003


SFS-EN 352-8

Kuulonsuojaimet. Turvavaatimukset ja testaus. Osa 8: Ääniviihde-kupusuojaimet 2008


SFS-EN 353-2:en

Putoamissuojaimet. Osa 2: Taipuisassa johteessa liikkuvat liukutarraimet 2002


SFS-EN 354

Putoamissuojaimet. Liitosköydet 2010


SFS-EN 355:en

Putoamissuojaimet. Nykäyksen vaimentimet 2002


SFS-EN 358

Työntekijää tukevat ja putoamista estävät henkilönsuojaimet. Pylväsvyöt ja varmistusvyöt sekä niiden kanssa käytettävät hihnat ja köydet 2000


SFS-EN 360:en

Putoamissuojaimet. Kelautuvat tarraimet 2002


SFS-EN 361

Putoamissuojaimet. Kokovaljaat 2002


SFS-EN 362:en

Putoamissuojaimet. Liitoselimet 2005


SFS-EN 363

Putoamissuojaimet. Putoamissuojainjärjestelmät 2008


SFS-EN 364 + AC:en

Putoamissuojaimet. Testimenetelmät 1993


SFS-EN 365 + AC

Putoamissuojaimet. Yleiset käyttöohjeita, kunnossapitoa, määräaikaistarkastuksia, korjaamista, merkintää ja pakkausta koskevat vaatimukset 2004


SFS-EN 367

Suojavaatetus. Suojaus kuumuutta ja liekkejä vastaan. Testausmenetelmä: Lämmönsiirtymisen määrittäminen liekkikosketuksessa 1993


SFS-EN 371

Hengityksensuojaimet. AX-kaasunsuodattimet ja yhdistetyt suodattimet alhaisessa lämpötilassa kiehuvia orgaanisia yhdisteitä vastaan. Vaatimukset, testaus, merkintä 1993


SFS-EN 372

Hengityksensuojaimet. SX-kaasunsuodattimet ja yhdistetyt suodattimet erikseen nimettyjä yhdisteitä vastaan. Vaatimukset, testaus, merkintä 1993


SFS-EN 374-1:en

Kemikaaleilta ja mikro-organismeilta suojaavat käsineet. Osa 1: Sanasto ja vaatimukset

2004


SFS-EN 374-2:en

Kemikaaleilta ja mikro-organismeilta suojaavat käsineet. Osa 2: Penetraation vastustuskyvyn määrittäminen 2004


SFS-EN 374-3:en

Kemikaaleilta ja mikro-organismeilta suojaavat käsineet. Osa 3: Kemikaaliläpäisevyyden määrittäminen 2004


SFS-EN 379 + A1:en

Henkilökohtainen silmiensuojaus. Automaattiset hitsaussuodattimet 2009


SFS-EN 381-1

Moottorisahan käyttäjän viiltosuojaimet. Osa 1: Viiltosuojauksen testaamisessa käytettävä testausteline 1993


SFS-EN 381-2:en

Moottorisahan käyttäjän viiltosuojaimet. Osa 2: Jalkojen suojainten testausmenetelmät

1995


SFS-EN 381-3:en

Moottorisahan käyttäjän viiltosuojaimet. Osa 3: Jalkineiden testausmenetelmät 1996


SFS-EN 381-4

Moottorisahan käyttäjän viiltosuojaimet. Osa 4: Käsineiden testausmenetelmät 2000


SFS-EN 381-5

Moottorisahan käyttäjän viiltosuojaimet. Osa 5: Jalkojen suojainten vaatimukset 1995


SFS-EN 381-7

Moottorisahan käyttäjän viiltosuojaimet. Osa 7: Käsineiden vaatimukset 2000


SFS-EN 381-8:en

Moottorisahan käyttäjän viiltosuojaimet. Osa 8: Nilkkaimien testausmenetelmät 1997


SFS-EN 381-9:en

Moottorisahan käyttäjän viiltosuojaimet. Osa 9: Nilkkaimien vaatimukset 1997


SFS-EN 381-10:en

Moottorisahan käyttäjän viiltosuojaimet. Osa 10: Vartalon yläosan suojainten testausmenetelmä 2003


SFS-EN 381-11

Moottorisahan käyttäjän viiltosuojaimet. Osa 11: Vartalon yläosan suojainten vaatimukset

2003


SFS-EN 388:en

Suojakäsineet mekaanisia vaaroja vastaan 2004


SFS-EN 394:en

Pelastusliivit ja kelluntavarusteet. Lisätarvikkeet 1994


SFS-EN 397

Teollisuuskypärät 1995


SFS-EN 397/A1:en

Teollisuuskypärät 2000


SFS-EN 402:en

Hengityksensuojaimet. Kannettava avoimeen kiertoon perustuva paineilmapakolaite, joka on varustettu hengityksen ohjaamalla annosteluventtiilillä ja joka voidaan yhdistää kokonaamariin tai suukappaleeseen. Vaatimukset, testaus, merkintä 2003


SFS-EN 403:en

Hengityksensuojaimet pelastautumistarkoitukseen. Hupulla varustetut suodatinsuojaimet tulipalosta pelastautumista varten. Vaatimukset, testaus, merkintä

2004


SFS-EN 404:en

Hengityksensuojaimet pelastautumistarkoitukseen. Suodattava suukappaleella varustettu pakolaite hiilimonoksidia vastaan. Vaatimukset, testaus, merkinnät 2005


SFS-EN 405 + A1:en

Respiratory protective devices. Valved filtering half masks to protect against gases or gases and particles. Requirements, testing, marking 2009


SFS-EN 407

Suojakäsineet kuumuutta vastaan (kuumuus ja/tai tuli) 2005


SFS-EN 420 + A1

Suojakäsineet. Yleiset vaatimukset ja testausmenetelmät 2010


SFS-EN 421:en

Suojakäsineet ionisoivaa säteilyä ja radioaktiivista saastetta vastaan 2010


SFS-EN 443

Kypärät palontorjuntatehtäviin taloissa ja muissa rakennelmissa 2008


SFS-EN 458:en

Kuulonsuojaimet. Valintamenetelmät, käyttö, hoito ja kunnossapito. Suositukset 2005


SFS-EN 464:en

Kemikaalinsuojavaatetus. Suojaus kaasuja ja höyryjä vastaan. Testausmenetelmä. Tiiviyden määrittäminen (testaus sisäisellä paineella) 1995


SFS-EN 469

Palomiesten suojavaatetus. Palopukujen vaatimukset 2006


SFS-EN 469/A1:en

Palomiesten suojavaatetus. Palopukujen vaatimukset 2007


SFS-EN 471 + A1:en

Näkyvä varoitusvaatetus ammattikäyttöön. Testausmenetelmät ja vaatimukset 2008


SFS-EN 510:en

Vaatimukset suojavaatteille töissä, joissa on vaara takertua liikkuviin koneen osiin 2010


SFS-EN 511:en

Kylmältä suojaavat käsineet 2006


SFS-EN 530:en

Suojavaatemateriaalin hankauksenkesto. Testausmenetelmät 2010


SFS-EN 564:en

Vuorikiipeilyvarusteet. Apuköysi. Turvallisuusvaatimukset ja testausmenetelmät 2007


SFS-EN 565:en

Vuorikiipeilyvarusteet. Nauha. Turvallisuusvaatimukset ja testausmenetelmät 2007


SFS-EN 566:en

Vuorikiipeilyvarusteet. Nauhalenkit. Turvallisuusvaatimukset ja testausmenetelmät 2007


SFS-EN 567

Vuorikiipeilyvarusteet. Nousukahvat. Turvallisuusvaatimukset ja testausmenetelmät 1997


SFS-EN 568:en

Vuorikiipeilyvarusteet. Jäähaat ja -ruuvit. Turvallisuusvaatimukset ja testausmenetelmät

2008


SFS-EN 569:en

Vuorikiipeilyvarusteet. Haat. Turvallisuusvaatimukset ja testausmenetelmät 2007


SFS-EN 659 + A1/AC:en

Protective gloves for firefighters 2009


SFS-EN 659 + A1:en

Palomiesten suojakäsineet 2008


SFS-EN 702:en

Suojavaatetus. Suojaus kuumuutta ja liekkejä vastaan. Testausmenetelmä: Kontaktilämmön siirtyminen suojavaatetuksen tai sen materiaalien läpi 1995


SFS-EN 795/A1:en

Suojautuminen putoamiselta. Kiinnityslaitteet. Vaatimukset ja testaus 2001


SFS-EN 795:en

Suojautuminen putoamiselta. Kiinnityslaitteet. Vaatimukset ja testaus 1997


SFS-EN 812/A1:en

Kolhupäähineet työkäyttöön 2002


SFS-EN 813:en

Putoamissuojaimet. Lantiovaljaat 2008


SFS-EN 863:en

Suojavaatetus. Mekaaniset ominaisuudet. Testausmenetelmä: Puhkaisunkestävyys 1996


SFS-EN 892:en

Vuorikiipeilyvarusteet. Joustavat kiipeilyköydet. Turvallisuusvaatimukset ja testausmenetelmät 2005


SFS-EN 893:en

Vuorikiipeilyvarusteet. Jääraudat. Turvallisuusvaatimukset ja testimenetelmät 2011


SFS-EN 943-1

Suojavaatetus nestemäisiä ja kaasumaisia kemikaaleja vastaan mukaan lukien nestemäiset aerosolit ja kiinteät partikkelit. Osa 1: Suojausvaatimukset ilmanvaihdolla varustetuille ja ilman ilmanvaihtoa oleville kaasutiiviille (tyyppi 1) ja kaasua läpäiseville

(tyyppi 2) kemikaalinsuojapuvuille 2003


SFS-EN 943-2:en

Suojavaatetus nestemäisiä ja kaasumaisia kemikaaleja vastaan, mukaan lukien nestemäiset aerosolit ja kiinteät partikkelit. Osa 2: Vaatimukset pelastusjoukkojen ''kaasutiiviille'' (tyyppi 1) kemikaalinsuojapuvuille 2002


SFS-EN 958 + A1:en

Vuorikiipeilyvarusteet. Kitkajarruperiaatteella toimivat laitteet putoamisenergian vähentämiseksi via ferrata -kiipeilyssä (kallioon kiinnitetyt vaijerit). Turvallisuusvaatimukset ja testimenetelmät 2011


SFS-EN 960/A1

Suojakypärien testauksessa käytettävät mallipäät 1998


SFS-EN 960:en

Headforms for use in the testing of protective helmets 2006


SFS-EN 966/A1:en

Ilmailu-urheilussa käytettävät suojakypärät 2000


SFS-EN 966/A2:en

Ilmailu-urheilussa käytettävät suojakypärät 2006


SFS-EN 966:en

Ilmailu-urheilussa käytettävät kypärät 1996


SFS-EN 1073-1:en

Suojavaatetus radioaktiivista kontaminaatiota vastaan. Osa 1: Vaatimukset ja testausmenetelmät ilmanvaihdolla varustetuille suojavaatteille, jotka suojaavat partikkelimuodossa olevalta radioaktiisiselta kontaminaatiolta 1998


SFS-EN 1073-2:en

Suojavaatetus radioaktiivista kontaminaatiota vastaan. Osa 2: Vaatimukset ja testausmenetelmät ilman ilmanvaihtoa oleville suojavaatteille, jotka suojaavat partikkelimuodossa olevalta radioaktiiviselta kontaminaatiolta 2002


SFS-EN 1077:en

Laskettelijoiden ja lumilautailijoiden kypärät 2008


SFS-EN 1078/A1:en

Kypärät pyöräilyyn, rullalautailuun ja rullaluisteluun 2006


SFS-EN 1078:en

Kypärät pyöräilyyn, rullalautailuun ja rullaluisteluun 1997


SFS-EN 1080/A1:en

Suojakypärät nuorille lapsille 2003


SFS-EN 1080/A2:en

Suojakypärät nuorille lapsille 2006


SFS-EN 1080:en

Suojakypärät nuorille lapsille 1997


SFS-EN 1082-1:en

Suojavaatetus. Veitsen viillolta ja pistolta suojaavat käsineet ja käsivarsisuojat. Osa 1: Metallisilmukkakäsineet ja käsivarsisuojat 1997


SFS-EN 1082-2

Suojavaatetus. Veitsen viillolta ja pistolta suojaavat käsineet ja käsivarsisuojat. Osa 2: Muusta materiaalista kuin metallisilmukoista valmistetut käsineet ja käsivarsisuojat 2000


SFS-EN 1082-3:en

Suojavaatetus. Veitsen viillolta ja pistolta suojaavat käsineet ja käsivarsisuojat. Osa 3: Iskeytymisestä johtuvan viillon testimenetelmä kankaalle, nahalle ja muille materiaaleille 2000


SFS-EN 1146/A1:en

Hengityksensuojaimet. Kannettavat avoimeen kiertoon perustuvat hupulliset paineilmahengityslaitteet (hupulliset paineilmapakolaitteet). Vaatimukset, testaus, merkintä 1999


SFS-EN 1146/A2:en

Hengityksensuojaimet. Paineilmasäiliölaite, jossa on pakohuppu. Vaatimukset, testaus, merkintä 2000


SFS-EN 1146/A3:en

Hengityksensuojaimet. Paineilmasäiliölaite, jossa on pakohuppu. Vaatimukset, testaus ja merkintä 2001


SFS-EN 1146:en

Hengityksensuojaimet. Kannettavat avoimeen kiertoon perustuvat hupulla varustetut paineilmahengityslaitteet pakenemista varten. Vaatimukset, testaus ja merkintä 2006


SFS-EN 1149-1:en

Suojavaatetus - Sähköstaattiset ominaisuudet - Osa 1: Pintaresistiivisyyden testausmenetelmä 2006


SFS-EN 1149-2

Suojavaatetus. Sähköstaattiset ominaisuudet. Osa 2: Materiaalin läpimenoresistanssin testausmenetelmä 1998


SFS-EN 1149-3:en

Suojavaatetus. Sähköstaattiset ominaisuudet. Osa 3: Varauksen purkautumisen testausmenetelmät 2004


SFS-EN 1149-5:en

Suojavaatetus. Sähköstaattiset ominaisuudet. Osa 5: Materiaali- ja mallivaatimukset 2008


SFS-EN 1150:en

Suojavaatetus. Näkyvä vaatetus muuhun kuin ammattikäyttöön. Testausmenetelmät ja vaatimukset 1999


SFS-EN 1384/A1:en

Ratsastuskypärät 2002


SFS-EN 1384:en

Ratsastuskypärät 1997


SFS-EN 1385/A1:en

Melontakypärät 2005


SFS-EN 1385:en

Melontakypärät 1998


SFS-EN 1486:en

Palomiesten suojavaatetus. Testausmenetelmät ja vaatimukset erityisiin sammutustehtäviin tarkoitetuille heijastaville puvuille 2008


SFS-EN 1497:en

Putoamissuojaimet. Pelastamisvaljaat 2007


SFS-EN 1621-1:en

Moottoripyöräilijöiden suoja-asut mekaanista iskua vastaan.Osa 1: Törmäyssuojainten vaatimukset ja testausmenetelmät 1998


SFS-EN 1621-2:en

Moottoripyöräilijöiden suoja-asut mekaanista iskua vastaan. Osa 2: Selkäsuojainten vaatimukset ja testausmenetelmät 2004


SFS-EN 1731:en

Henkilökohtainen silmiensuojaus. Verkkotyyppiset silmien- ja kasvojensuojaimet 2007


SFS-EN 1809:en

Sukelluslisävarusteet. Nostovoiman tasauslaite. Toiminnalliset ja turvallisuusvaatimukset, testausmenetelmät 1998


SFS-EN 1827 + A1:en

Hengityksensuojaimet. Puolinaamarit ilman sisäänhengitysventtiileitä ja erillisin suodattimin suojaamaan kaasuja, kaasuja ja hiukkasia tai hiukkasia vastaan. Vaatimukset, testaus, merkintä 2009


SFS-EN 1836 + A1

Henkilökohtainen silmiensuojaus. Yleiskäyttöön tarkoitetut aurinkolasit ja auringonsäteilyn suodattimet sekä suodattimet suoraan auringon tarkkailuun 2008


SFS-EN 1868:en

Henkilökohtaiset putoamissuojaimet. Samaa käsitettä merkitsevien termien luettelo 1998


SFS-EN 1891:en

Putoamissuojaimet. Vähäjoustoiset ydinköydet 1998


SFS-EN 1938

Henkilökohtainen silmien suojaus. Moottoripyöräilijöiden ja mopoilijoiden silmäsuojaimet 2010


SFS-EN 12083 + AC:en

Hengityksensuojaimet. Letkulla naamariin kiinnitetyt suodattimet. Hiukkassuodattimet, kaasunsuodattimet ja yhdistelmäsuodattimet. Vaatimukset, testaus, merkintä 1998


SFS-EN 12270:en

Vuorikiipeilyvarusteet. Kiilat. Turvallisuusvaatimukset ja testausmenetelmät 1998


SFS-EN 12275:en

Vuorikiipeilyvarusteet. Sulkurenkaat. Turvallisuusvaatimukset ja testausmenetelmät 1998


SFS-EN 12276 + AC:en

Vuorikiipeilyvarusteet. Säätyvät kiilat. Turvallisuusvaatimukset ja testausmenetelmät 1998


SFS-EN 12277:en

Vuorikiipeilyvarusteet. Valjaat. Turvallisuusvaatimukset ja testausmenetelmät 2007


SFS-EN 12278:en

Vuorikiipeilyvarusteet. Köysirullat. Turvallisuusvaatimukset ja testausmenetelmät 2007


SFS-EN 12477

Hitsaajien suojakäsineet 2002


SFS-EN 12477/A1:en

Hitsaajien suojakäsineet 2005


SFS-EN 12492/A1:en

Vuorikiipeilyvarusteet. Vuorikiipeilijöiden kypärät. Turvallisuusvaatimukset ja testausmenetelmät 2003


SFS-EN 12492:en

Vuorikiipeilyvarusteet. Vuorikiipeilijöiden kypärät. Turvallisuusvaatimukset ja testausmenetelmät 2000


SFS-EN 12628:en

Sukelluslisävarusteet. Yhdistetyt nostovoima- ja pelastuslaitteet. Toiminnalliset ja turvallisuusvaatimukset, testimenetelmät 1999


SFS-EN 12841:en

Putoamissuojaimet. Köysityöskentely. Köyden pituuden säätölaitteet 2007


SFS-EN 12941 + A1 + A2

Hengityksensuojaimet. Puhaltimella varustetut laitteet, joihin kuuluu kypärä tai huppu. Vaatimukset, testaus, merkintä 2009


SFS-EN 12942 + A1 + A2

Hengityksensuojaimet. Puhaltimella varustetut suodatinlaitteet, jotka sisältävät koko-, puoli- tai neljäsosanaamarin. Vaatimukset, testaus, merkintä 2009


SFS-EN 13034 + A1

Suojavaatetus nestemäisiä kemikaaleja vastaan. Vaatimukset kemikaalinsuojavaatetukselle, joka suojaa rajoitetusti nestemäisiltä kemikaaleilta (tyypin 6 ja tyypin PB[6] varusteet) 2009


SFS-EN 13061:en

Suojavaatteet. Säärisuojaimet jalkapalloseurojen pelaajille. Vaatimukset ja testausmenetelmät 2010


SFS-EN 13087-1/A1:en

Suojakypärät. Testausmenetelmät. Osa 1: Esikäsittely 2002


SFS-EN 13087-1:en

Suojakypärät. Testausmenetelmät. Osa 1: Esikäsittely 2000


SFS-EN 13087-2/A1:en

Suojakypärät. Testausmenetelmät. Osa 2: Iskunvaimennuskyky 2002


SFS-EN 13087-2:en

Suojakypärät. Testausmenetelmät. Osa 2: Iskunvaimennuskyky 2000


SFS-EN 13087-3/A1:en

Suojakypärät. Testausmenetelmät. Osa 3: Läpäisynkestävyys 2002


SFS-EN 13087-3:en

Suojakypärät. Testausmenetelmät. Osa 3: Läpäisynkestävyys 2000


SFS-EN 13087-4:en

Suojakypärät. Testausmenetelmät. Osa 4: Kiinnitysjärjestelmän tehokkuus 2001


SFS-EN 13087-5:en

Suojakypärät. Testausmenetelmät. Osa 5: Kypärän irtoamisvoima 2001


SFS-EN 13087-6/A1:en

Suojakypärät. Testausmenetelmät. Osa 6: Näkökenttä 2002


SFS-EN 13087-6:en

Suojakypärät. Testausmenetelmät. Osa 6: Näkökenttä 2000


SFS-EN 13087-7/A1:en

Suojakypärät. Testausmenetelmät. Osa 7: Liekinkestävyys 2002


SFS-EN 13087-7:en

Suojakypärät. Testausmenetelmät. Osa 7: Liekinkestävyys 2000


SFS-EN 13087-8/A1:en

Suojakypärät. Testausmenetelmät. Osa 8: Sähköiset ominaisuudet 2005


SFS-EN 13087-8:en

Suojakypärät. Testausmenetelmät. Osa 8: Sähköiset ominaisuudet 2001


SFS-EN 13087-10:en

Suojakypärät. Testausmenetelmät. Osa 10: Säteilylämpökestävyys 2001


SFS-EN 13089:en

Vuorikiipeilyvarusteet. Jäähakut. Turvallisuusvaatimukset ja testausmenetelmät 2011


SFS-EN 13138-1:en

Uimaopetuksessa käytettävät uima-avut. Osa 1: Vaatimukset ja testausmenetelmät päällepuettaville uima-avuille 2009


SFS-EN 13158:en

Protective clothing. Protective jackets, body and shoulder protectors for equestrian use: For horse riders and those working with horses, and for horse drivers. Requirements and test methods 2009


SFS-EN 13178:en

Henkilökohtainen silmiensuojaus. Silmien- ja kasvojensuojaimet moottorikelkkailijoille

2000


SFS-EN 13274-1:en

Hengityksensuojaimet. Testausmenetelmät. Osa 1: Sisäänvuodon ja kokonaissisäänvuodon määrittäminen 2001


SFS-EN 13274-2:en

Hengityksensuojaimet. Testausmenetelmät. Osa 2: Käytännön toimivuustestit 2001


SFS-EN 13274-3:en

Hengityksensuojaimet. Testausmenetelmät. Osa 3: Hengitysvastuksen määrittäminen

2002


SFS-EN 13274-4:en

Hengityksensuojaimet. Testausmenetelmät. Osa 4: Syttyvyystestit 2002


SFS-EN 13274-5:en

Hengityksensuojaimet. Testausmenetelmät. Osa 5: Testausolosuhteet 2001


SFS-EN 13274-6:en

Hengityksensuojaimet. Testausmenetelmät. Osa 6: Sisäänhengitysilman hiilidioksidipitoisuuden määritys 2002


SFS-EN 13274-7:en

Hengityksensuojaimet. Testausmenetelmät. Osa 7: Hiukkassuodattimen läpäisevyyden määrittäminen 2008


SFS-EN 13274-8:en

Hengityksensuojaimet. Testausmenetelmät. Osa 8: Suodattimen tukkeutumisen määrittäminen dolomiittipölyllä 2003


SFS-EN 13277-1:en

Kamppailulajeissa käytettävät suojavarusteet. Osa 1: Yleiset vaatimukset ja testausmenetelmät 2001


SFS-EN 13277-2:en

Kamppailulajeissa käytettävät suojavarusteet. Osa 2: Lisävaatimukset ja testausmenetelmät jalkapöydän, säären ja kyynärvarren suojaimille 2001


SFS-EN 13277-3/A1:en

Kamppailulajeissa käytettävät suojavarusteet. Osa 3: Lisävaatimukset ja testaus-menetelmät vartalon suojaimille 2007


SFS-EN 13277-3:en

Kamppailulajeissa käytettävät suojavarusteet. Osa 3: Lisävaatimukset ja testausmenetelmät vartalon suojaimille 2001


SFS-EN 13277-4/A1:en

Kamppailulajeissa käytettävät suojavarusteet. Osa 4:  Lisävaatimukset ja testausmenetelmät pään suojaimille 2007


SFS-EN 13277-4:en

Kamppailulajeissa käytettävät suojavarusteet. Osa 4: Lisävaatimukset ja testausmenetelmät pään suojaimille 2002


SFS-EN 13277-5:en

Kamppailulajeissa käytettävät suojavarusteet. Osa 5: Lisävaatimukset ja testausmenetelmät alasuojille ja vatsan suojaimille 2002


SFS-EN 13277-6:en

Kamppailulajeissa käytettävät suojavarusteet. Osa 6: Lisävaatimukset ja testausmenetelmät naisten rintasuojaimille 2003


SFS-EN 13277-7:en

Protective equipment for martial arts. Part 7: Additional requirements and test methods for hand and foot protectors 2009


SFS-EN 13356:en

Heijastimet ei-ammattimaiseen käyttöön. Testausmenetelmät ja vaatimukset 2001


SFS-EN 13484:en

Ohjaskelkkailijoiden kypärät 2002


SFS-EN 13546 + A1:en

Suojavaatteet. Maahockeymaalivahtien käsi-, käsivarsi-, vatsa-, sääri-, jalka- ja alasuojaimet sekä pelaajien säärisuojaimet. Vaatimukset ja testausmenetelmät 2007


SFS-EN 13567 + A1:en

Suojavaatteet. Miekkailijoiden käsi-, käsivarsi-, vatsa-, sääri-, ala- ja kasvosuojaimet. Vaatimukset ja testausmenetelmät 2007


SFS-EN 13594:en

Moottoripyöräilijän suojakäsineet ammattikäyttöön. Vaatimukset ja testausmenetelmät

2002


SFS-EN 13595-1:en

Moottoripyöräilijöiden suojavaatteet ammattikäyttöön. Takit, housut ja yksi- tai moniosaiset puvut. Osa 1: Yleiset vaatimukset 2002


SFS-EN 13595-2:en

Moottoripyöräilijöiden suojavaatteet ammattikäyttöön. Takit, housut ja yksi- tai moniosaiset puvut. Osa 2: Iskuhankauksenkeston testausmenetelmä 2002


SFS-EN 13595-3:en

Moottoripyöräilijöiden suojavaatteet ammattikäyttöön. Takit, housut ja yksi- tai moniosaiset puvut. Osa 3: Puhkaisulujuuden testausmenetelmä 2002


SFS-EN 13595-4:en

Moottoripyöräilijöiden suojavaatteet ammattikäyttöön. Takit, housut ja yksi- tai moniosaiset puvut. Osa 4: Iskuviillonkeston testausmenetelmä 2002


SFS-EN 13634:en

Moottoripyöräilijöiden suojajalkineet.  Vaatimukset ja testausmenetelmät 2011


SFS-EN 13781:en

Suojakypärät moottori- ja rattikelkkojen kuljettajille ja matkustajille 2002


SFS-EN 13794:en

Hengityksensuojaimet. Pelastautumiseen tarkoitetut kannettavat suljettuun kiertoon perustuvat hengityslaitteet. Vaatimukset, testaus, merkintä 2003


SFS-EN 13819-1:en

Kuulonsuojaimet. Testaus. Osa 1: Fysikaaliset testausmenetelmät 2003


SFS-EN 13819-2:en

Kuulonsuojaimet. Testaus. Osa 2:  Akustiset testausmenetelmät 2003


SFS-EN 13832-1:en

Kemikaaleilta ja mikro-organismeilta suojaavat jalkineet. Osa 1: Sanasto ja testausmenetelmät 2007


SFS-EN 13832-2:en

Kemikaaleilta ja mikro-organismeilta suojaavat jalkineet. Osa 2: Kemikaaliroiskeilta suojaavat jalkineet 2007


SFS-EN 13832-3:en

Kemikaaleilta ja mikro-organismeilta suojaavat jalkineet. osa 3: Kemikaalien läpäisyltä suojaavat jalkineet 2007


SFS-EN 13911:en

Palomiesten suojavaatetus. Palohupun vaatimukset ja testausmenetelmät 2004


SFS-EN 13921:en

Henkilönsuojaimet. Ergonomiset periaatteet 2007


SFS-EN 13949:en

Hengityksensuojaimet. Kannettava avoimeen kiertoon perustuva sukelluslaite, jossa käytetään happirikastettua paineilmaa (nitroksi). Vaatimukset, testaus, merkintä 2003


SFS-EN 14021:en

Moottoripyöräilijöiden kivisuojat maastoajoon. Vaatimukset ja testausmenetelmät 2004


SFS-EN 14052:en

Korkean suojauskyvyn teollisuuskypärä 2006


SFS-EN 14058

Suojavaatetus. Suojaus viileältä 2004


SFS-EN 14120 + A1:en

Suojavaatteet. Ranne-, kämmen-, polvi- ja kyynärpääsuojaimet rullaurheiluvälineiden käyttäjille. Vaatimukset ja testausmenetelmät 2007


SFS-EN 14126:en

Suojavaatteet. Vaatimukset ja testausmenetelmät suojavaatteille infektioita vastaan 2004


SFS-EN 14143:en

Hengityksensuojaimet. Suljettukiertoinen kannettava sukelluslaite. Vaatimukset, testaus, merkintä 2004


SFS-EN 14225-1:en

Sukelluspuvut. Osa 1: Märkäpuvut, vaatimukset ja testausmenetelmät 2005


SFS-EN 14225-2

Sukelluspuvut. Osa 2: Kuivapuvut. Vaatimukset ja testausmenetelmät 2005


SFS-EN 14225-3:en

Sukelluspuvut. Osa 3:  Aktiivisesti lämmitettävät tai jäähdytettävät puvut (järjestelmät). Vaatimukset ja testausmenetelmät 2005


SFS-EN 14225-4:en

Sukelluspuvut. Osa 4: Yhden ilmakehän puvut (ADS). Inhimillisten tekijöiden vaatimukset ja testausmenetelmät 2005


SFS-EN 14325:en

Suojavaatetus kemikaaleja vastaan. Materiaalin, saumojen, liitosten ja kokoonpanokohtien testausmenetelmät ja luokittelu 2004


SFS-EN 14328:en

Suojavaatetus. Käsineet ja käsivarsisuojat sähköveitsien viiltoja vastaan. Vaatimukset ja testausmenetelmät 2005


SFS-EN 14360:en

Suojavaatteet sadetta vastaan. Valmiiden vaatteiden testausmenetelmä. Ylhäältä tulevan rankkasateen  vaikutus 2005


SFS-EN 14387 + A1:en

Hengityksensuojaimet. Kaasunsuodatin ja yhdistetty suodatin. Vaatimukset, testaus, merkintä 2008


SFS-EN 14404 + A1:en

Henkilönsuojaimet. Polvisuojaimet polvillaan tehtäviä töitä varten 2010


SFS-EN 14435:en

Hengityksensuojaimet. Kannettava, avoimeen kiertoon perustuva paineilmalaite, jossa on positiivisella paineella toimiva puolinaamari. Vaatimukset, testaus,merkintä 2005


SFS-EN 14458:en

Henkilökohtainen silmiensuojaus. Palomiesten sekä ambulanssi- ja ensiapuhenkilöstön kypärien kanssa käytettävät kasvojensuojaimet ja visiirit 2005


SFS-EN 14529:en

Hengityksensuojaimet. Kannettavat avointa kiertoa käyttävät puolinaamarilla varustetut paineilmahengityslaitteet, jotka sisältävät ylipaineella toimivan hengityksen ohjaaman annosteluventtiilin ja jotka on tarkoitettu ainoastaan pakenemistarkoituksiin 2006


SFS-EN 14572:en

Korkean suojauskyvyn ratsastuskypärät 2005


SFS-EN 14593-1:en

Hengityksensuojaimet. Annosteluventtiilillä varustetut paineilmaletkulaitteet. Osa 1: Kokonaamarilla varustetut laitteet. Vaatimukset, testaus, merkintä 2005


SFS-EN 14593-2:en

Hengityksensuojaimet. Annosteluventtiilillä varustetut paineilmaletkulaitteet. Osa 2: Ylipaineella toimivat puolinaamarilla varustetut laitteet. Vaatimukset, testaus, merkintä 2005


SFS-EN 14594:en

Hengityksensuojaimet, Vakiovirtauksella toimivat paineilmaletkulaitteet. Vaatimukset, testaus, merkintä 2005


SFS-EN 14605 + A1:en

Suojavaatteet nestemäisiä kemikaaleja vastaan. Vaatimukset kemikaalinsuojavaatteille, joiden liitokset ovat nestetiiviit (tyyppi  3) tai roisketiiviit (tyyppi 4), mukaan lukien vain osia vartalosta suojaavat tuotteet (tyypit PB[3] ja PB[4]) 2009


SFS-EN 14786:en

Suojavaatetus. Ruiskutettavien  nestemäisten kemikaalien, emulsioiden ja dispersioiden läpäisyvastuksen määritys. Sumutintesti 2006


SFS-EN 15090:en

Palomiesten turvajalkineet 2007


SFS-EN 15333-1/AC:en

Respiratory equipment. Open-circuit umbilical supplied compressed gas diving apparatus. Part 1: Demand apparatus 2009


SFS-EN 15333-1:en

Hengityslaite. Avoinkiertoinen sukelluslaite, johon painekaasu syötetään letkulla. Osa 1: Annosteluventtiilillä varustettu laite 2008


SFS-EN 15333-2:en

Hengityslaite. Avoinkiertoinen sukelluslaite, johon painekaasu syötetään letkulla. Osa 2: Vakiovirtauksella toimiva laite 2009


SFS-EN 15613:en

Polvi- ja kyynärsuojaimet sisäpeleihin. Turvallisuusvaatimukset ja testausmenetelmät

2009


SFS-EN 15614:en

Palomiesten suojavaatetus. Laboratoriotestausmenetelmät ja vaatimukset maastopalojen palopuvuille 2007


SFS-EN 24869-1

Akustiikka. Kuulonsuojaimet. Äänenvaimennuksen subjektiiviinen mittausmenetelmä 1994


SFS-EN ISO 4869-2

Akustiikka. Kuulonsuojaimet. Osa 2: Kuulonsuojaimia käytettäessä vaikuttavien A-painotettujen äänenpainetasojen arviointi 1996


SFS-EN ISO 4869-2/AC:en

Acoustics. Hearing protectors. Part 2: Estimation of effective A-weighted sound pressure levels when hearing protectors are worn (ISO 4869-2:1994/Cor 1:2006) 2007


SFS-EN ISO 4869-3:en

Akustiikka. Kuulonsuojaimet. Osa 3: Kupusuojaimien lisäysvaimennuksen mittaus käyttäen akustista mittauspäätä 2008


SFS-EN ISO 6529:en

Suojavaatetus. Suojaus kemikaaleja vastaan. Suojavaatemateriaalien kestävyyden määrittäminen nesteiden ja kaasujen permeaatiota vastaan 2002


SFS-EN ISO 6530:en

Suojavaatetus. Suojaus nestemäisiä kemikaaleja vastaan. Nesteiden läpitunkeutumisen (penetraation) määrittäminen materiaaleista 2005


SFS-EN ISO 6942

Suojavaatetus. Suojaus kuumuutta ja liekkejä vastaan. Testausmenetelmä. Materiaalien ja materiaaliyhdistelmien lämpösäteilynkestävyyden arviointi 2002


SFS-EN ISO 9185:en

Suojavaatetus. Materiaalin kestävyyden määrittäminen sulametalliroiskeita vastaan 2008


SFS-EN ISO 10256:en

Jääkiekkoilijoiden pään- ja kasvojensuojaimet 2004


SFS-EN ISO 10819:en

Mekaaninen värähtely ja isku. Käsitärinä. Käsineiden kautta kämmeniin kohdistuvan tärinän mittaus- ja arviointimenetelmä 1997


SFS-EN ISO 10862:en

Small craft. Quick release system for trapeze harness (ISO 10862:2009) 2009


SFS-EN ISO 11611

Suojavaatetus hitsaukseen ja vastaaviin töihin 2008


SFS-EN ISO 11612

Suojavaatetus. Kuumuudelta ja tulelta suojaava vaatetus 2009


SFS-EN ISO 12127-2:en

Suojavaatetus tulta ja kuumuutta vastaan. Kontaktikuumuuden siirtyminen suojavaatemateriaalin läpi. Osa 2: Testausmenetelmä pienten putoavien sylintereiden kontaktikuumuudelle 2008


SFS-EN ISO 12401:en

Veneet. Veneilyturvavaljas ja turvaköysi. Turvallisuusvaatimukset ja testausmenetelmät

2010


SFS-EN ISO 12402-2/A1:en

Kelluntavarusteet. Osa 2: Pelastusliivit, taso 275. Turvallisuusvaatimukset. Muutos 1

2010


SFS-EN ISO 12402-2:en

Kelluntavarusteet. Osa 2: Pelastusliivit merelle ja avovesille, vaativat olosuhteet (taso 275). Turvallisuusvaatimukset 2007


SFS-EN ISO 12402-3/A1:en

Kelluntavarusteet. Osa 3: Pelastusliivit, taso 150. Turvallisuusvaatimukset. Muutos 1

2010


SFS-EN ISO 12402-3:en

Kelluntavarusteet. Osa 3: Pelastusliivit merelle ja avovesille (taso 150). Turvallisuusvaatimukset 2007


SFS-EN ISO 12402-4/A1:en

Kelluntavarusteet. Osa 4: Pelastusliivit, taso  100. Turvallisuusvaatimukset. Muutos 1

2010


SFS-EN ISO 12402-4:en

Kelluntavarusteet. Osa 4: Pelastusliivit sisävesille ja rannikoille (taso 100). Turvallisuusvaatimukset 2007


SFS-EN ISO 12402-5/A1:en

Kelluntavarusteet. Osa 5: Kellunta-avut  (taso 50. Turvallisuusvaatimukset. Muutos 1

2010


SFS-EN ISO 12402-5:en

Kelluntavarusteet. Osa 5: Kellunta-avut (taso 50). Turvallisuusvaatimukset 2007


SFS-EN ISO 12402-6/A1:en

Kelluntavarusteet. Osa 6: Pelastusliivit ja kellunta-avut erikoistarkoituksiin.  Turvallisuusvaatimukset ja lisämenetelmät. Muutos 1 2010


SFS-EN ISO 12402-6:en

Kelluntavarusteet. Osa 6: Pelastusliivit ja kellunta-avut erikoistarkoituksiin. Turvallisuusvaatimukset ja lisämenetelmät 2007


SFS-EN ISO 12402-8/A1:en

Kelluntavarusteet. Osa 8: Lisäosat. Turvallisuusvaatimukset ja testausmenetelmät 2011


SFS-EN ISO 12402-8:en

Kelluntavarusteet. Osa 8: Lisäosat, turvallisuusvaatimukset ja testausmenetelmät 2006


SFS-EN ISO 12402-9/A1:en

Kelluntavarusteet. Osa 9: Testausmenetelmät 2011


SFS-EN ISO 12402-9:en

Kelluntavarusteet. Osa 9: Testausmenetelmät 2007


SFS-EN ISO 12402-10:en

Kelluntavarusteet. Osa 10: Kelluntavarusteiden ja muiden niihin liittyvien varusteiden valinta- ja käyttöopas 2006


SFS-EN ISO 13287:en

Henkilönsuojaimet. Jalkineet. Liukkauden testausmenetelmä 2008


SFS-EN ISO 13982-1/A1:en

Protective clothing for use against solid particulates. Part 1: Performance requirements for chemical protective clothing providing protection to the full body against airborne solid particulates (type 5 clothing). Amendment 1 (ISO 13982-1:2004/Amd 1:2010) 2011


SFS-EN ISO 13982-1:en

Suojavaatetus kiinteitä hiukkasia vastaan. Osa 1: Vaatimukset kemikaalinsuojavaatteille koko kehon suojaukseen kiinteitä ilmassa kulkeutuvia  hiukkasia vastaan  (tyypin 5 vaatteet) 2005


SFS-EN ISO 13982-2:en

Suojavaatetus kiinteitä hiukkasia vastaan. Osa 2:Testausmenetelmä pienhiukkasaerosolin sisäänvuodon määrittämiseksi 2005


SFS-EN ISO 13995

Suojavaatteet. Mekaaniset ominaisuudet. Materiaalien pistosta aiheutuvan repäisynkeston testausmenetelmä 2001


SFS-EN ISO 13997:en

Suojavaatetus. Mekaaniset ominaisuudet. Viillon kesto teräviä esineitä vastaan 2000


SFS-EN ISO 13998:en

Suojavaatteet. Veitsen viillolta ja pistolta suojaavat esiliinat, housut ja liivit 2003


SFS-EN ISO 14116:en

Suojavaatetus. Suojaus kuumuudelta ja tulelta. Rajoitetusti palavat materiaalit, materiaaliyhdistelmät ja vaatetus 2008


SFS-EN ISO 14460 + AC:en

Kilpa-autoilijoiden suojavaatetus. Suojaus tulta ja kuumuutta vastaan. Vaatimukset ja testausmenetelmät 1999


SFS-EN ISO 14460/A1:en

Kilpa-autoilijoiden suojavaatetus. Suojaus tulta ja kuumuutta vastaan. Vaatimukset ja testausmenetelmät. Muutos 1: Muokattu taivutustesti 2002


SFS-EN ISO 14877:en

Suojavaatetus raepuhallustöihin 2003


SFS-EN ISO 15025:en

Suojavaatetus. Suojaus kuumuutta ja liekkejä vastaan. Rajoitetun liekin leviämisen testausmenetelmä 2003


SFS-EN ISO 15027-1

Kylmältä vedeltä suojaava vaatetus. Osa 1: Työkäyttöön tarkoitetut puvut, vaatimukset ja turvallisuus 2002


SFS-EN ISO 15027-2

Kylmältä vedeltä suojaava vaatetus. Osa 2: Pelastuspuvut, vaatimukset ja turvallisuus 2002


SFS-EN ISO 15027-3

Kylmältä vedeltä suojaava vaatetus. Osa 3: Testausmenetelmät 2002


SFS-EN ISO 15831:en

Vaatetus. Fysiologiset ominaisuudet. Lämmöneristävyyden mittaus lämpönukella 2004


SFS-EN ISO 17249/A1:en

Moottorisahan käyttäjän turvajalkineet. Muutos 1 2007


SFS-EN ISO 17249:en

Moottorisahan käyttäjän turvajalkineet 2005


SFS-EN ISO 17491-3:en

Suojavaatetus. Kemikaalinsuojavaatteiden testausmenetelmät. Osa 3:  Penetraationkestävyyden määrittäminen nestesuihkulla (Jet-testi) 2009


SFS-EN ISO 17491-4:en

Suojavaatetus. Kemikaalinsuojavaatteiden testausmenetelmät. Osa 4: Penetraationkestävyyden määrittäminen suihkeella (Spray-testi) 2009


SFS-EN ISO 20344/A1:en

Henkilönsuojaimet. Jalkineiden testausmenetelmät. Muutos 1 2008


SFS-EN ISO 20344:en

Henkilönsuojaimet. Jalkineiden testausmenetelmät 2005


SFS-EN ISO 20345/A1:en

Henkilönsuojaimet. Turvajalkineet 2008


SFS-EN ISO 20345:en

Henkilönsuojaimet. Turvajalkineet 2005


SFS-EN ISO 20346/A1:en

Henkilönsuojaimet. Suojajalkineet 2008


SFS-EN ISO 20346:en

Henkilönsuojaimet. Suojajalkineet 2005


SFS-EN ISO 20347/A1

Henkilönsuojaimet. Työjalkineet 2008


SFS-EN ISO 20347:en

Henkilönsuojaimet. Työjalkineet 2005


SFS-EN ISO 20349

Henkilönsuojaimet. Valimoissa ja hitsaustyössä esiintyviltä lämpöriskeiltä ja sulametalliroiskeilta suojaava jalkine. Vaatimukset ja testausmenetelmät 2011


Palaa otsikoihin

90/396/ETY Kaasulaitteet


SFS-EN 26 + AC:en

Saniteettikäyttöön tarkoitetut kaasukäyttöiset vedenlämmittimet, jotka on varustettu atmosfääripolttimella 1997


SFS-EN 26/A1:en

Kotitalouksissa käytettävät kaasukäyttöiset kuumavesikehittimet, jotka on varustettu atmosfääripolttimella 2001


SFS-EN 26/A2:en

Kotitalouksissa käytettävät kaasukäyttöiset kuumavesikehittimet, jotka on varustettu atmosfääripolttimella 2005


SFS-EN 30-1-2:en

Kotitalouskäyttöön tarkoitetut kaasukäyttöiset keittolaitteet. Osa 1-2: Turvallisuusvaatimukset. Kiertoilmauunit ja/tai -grillit 2000


SFS-EN 30-1-4:en

Kotitalouskäyttöön tarkoitetut kaasukäyttöiset keittolaitteet. Osa 1-4: Turvallisuusvaatimukset. Yhdellä tai useammalla polttimella varustetut laitteet, joissa on automaattinen liekinvalvontalaite 2002


SFS-EN 30-2-1/A1:en

Kotitalouskäyttöön tarkoitetut kaasukäyttöiset keittolaitteet. Osa 2-1: Energian käyttötehokkuus. Yleistä 2004


SFS-EN 30-2-1/A2:en

Kotitalouskäyttöön tarkoitetut kaasukäyttöiset keittolaitteet. Osa 2-1: Energian käyttötehokkuus. Yleistä 2005


SFS-EN 30-2-1:en

Kotitalouskäyttöön tarkoitetut kaasukäyttöiset keittolaitteet. Osa 2-1: Energian käyttötehokkuus. Yleistä 1998


SFS-EN 30-2-2:en

Kotitalouskäyttöön tarkoitetut kaasukäyttöiset keittolaitteet. Osa 2-2: Energian käyttötehokkuus. Kiertoilmauunit ja/tai -grillit 2000


SFS-EN 88-2:en

Kaasulaitteiden paineensäätimet sekä niiden varolaitteet. Osa 2: Paineensäätimet, tulopaine 0.5-5 bar 2008


SFS-EN 89/A1:en

Kotitalouskäyttöön tarkoitetut varaavat kaasukäyttöiset vedenlämmittimet 2000


SFS-EN 89/A2:en

Kotitalouskäyttöön tarkoitetut varaavat kaasukäyttöiset vedenlämmittimet 2001


SFS-EN 89:en

Kotitalouskäyttöön tarkoitetut varaavat kaasukäyttöiset vedenlämmittimet 2000


SFS-EN 126:en

Kaasulaitteiden monitoimiset säätö-, ohjaus ja turvalaitteet 2004


SFS-EN 203-1 + A1:en

Kaasukäyttöiset suurkeittiölaitteet. Osa 1: Turvallisuusvaatimukset. 2009


SFS-EN 203-2-2:en

Kaasukäyttöiset suurkeittiölaitteet. Osa 2-2: Erityisvaatimukset uuneille 2007


SFS-EN 203-2-7:en

Kaasukäyttöiset suurkeittiölaitteet. Osa 2-7: Erityisvaatimukset salamantereille ja varraspaahtimille 2007


SFS-EN 203-2-10:en

Kaasukäyttöiset suurkeittiölaitteet. Osa 2-10: Erityisvaatimukset grilleille 2007


SFS-EN 203-2-11:en

Kaasukäyttöiset suurkeittiölaitteet. Osa 2-11: Erityisvaatimukset pastakeittimille 2007


SFS-EN 291

Rubber seals. Static seals in domestic appliances for combustible gas up to 200 mbar. Specifications for material 1992


SFS-EN 297

Kaasua käyttävät keskuslämmityskattilat. Tyypin B11 ja B11BS atmosfääripolttimilla varustetut kattilat. Nimellinen polttoaineteho enintään 70 kW 1995


SFS-EN 297/A2

Gas-fired central heating boilers. Type B11 and B11BS boilers, fitted with atmospheric burners of nominal heat input not exceeding 70 kW 1996


SFS-EN 297/A3

Kaasua käyttävät keskuslämmityskattilat. Tyypin B11 ja B11BS atmosfääripolttimilla varustetut kattilat. Nimellinen polttoaineteho enintään 70 kW 1997


SFS-EN 297/A4:en

Kaasua käyttävät keskuslämmityskattilat. Tyypin B11 ja B11BS atmosfääripolttimilla varustetut kattilat.Nimellinen polttoaineteho 70 kW 2005


SFS-EN 297/A5

Kaasua käyttävät keskuslämmityskattilat. Tyypin B11 ja B11BS atmosfääripolttimilla varustetut kattilat. Nimellinen polttoaineteho enintään 70 kW 1998


SFS-EN 297/A6:en

Kaasua käyttävät keskuslämmityskattilat. Tyypin B11 ja B11BS atmosfääripolttimilla varustetut kattilat. Nimellinen polttoaineteho enintään 70 kW 2003


SFS-EN 298:en

Poltinautomatiikat puhaltimilla varustetuille tai ilman niitä oleville kaasupolttimille ja kaasulaitteille 2004


SFS-EN 303-3/A2:en

Lämmityskattilat. Osa 3: Kaasua käyttävät keskuslämmityskattilat. Kattilan ja puhallinpolttimen muodostama kokoonpano 2004


SFS-EN 303-3:en

Lämmityskattilat. Osa 3: Kaasua käyttävät keskuslämmityskattilat. Kattilan ja puhallinpolttimen muodostama kokoonpano 1999


SFS-EN 377 + A1:en

Palavia kaasuja käyttäviin laitteisiin ja niiden oheislaitteisiin soveltuvat voiteluaineet pois lukien teollisuuskäyttöön tarkoitetut laitteet 1998


SFS-EN 416-1:en

Teolliseen käyttöön tarkoitetut yhdellä polttimella varustetut kaasukäyttöiset säteilyputkilämmittimet. Osa 1: Turvallisuusvaatimukset (sisältää muutokset A1:2000, A2:2001 ja A3:2002) 2009


SFS-EN 416-2:en

Teolliseen käyttöön tarkoitetut yhdellä polttimella varustetut kaasukäyttöiset säteilyputkilämmittimet. Osa 2: Energian käyttötehokkuus 2007


SFS-EN 419-1:en

Muuhun kuin kotitalouskäyttöön tarkoitetut kaasukäyttöiset hehkuvat säteilylämmittimet. Osa 1: Turvallisuusvaatimukset (sisältää muutokset A1:2000, A2:2001 ja A3:2002) 2009


SFS-EN 419-2:en

Muuhun kuin kotitalouskäyttöön tarkoitetut kaasukäyttöiset hehkuvat säteilylämmittimet. Osa 2: Energian käyttötehokkuus 2007


SFS-EN 437 + A1:en

Testikaasut. Testipaineet. Laiteluokat 2009


SFS-EN 449 + A1:en

Erityiset nestekaasulaitteet. Rakennemääräykset. Kotitalouskäyttöön tarkoitetut sisätilalämmittimet, joita ei yhdistetä savukaasuhormiin (mukaanlukien lämmittimet, joissa on diffuusiokatalyyttipoltin) 2008


SFS-EN 461/A1:en

Erityiset nestekaasulaitteet. Vaatimukset muuhun kuin kotitalouskäyttöön tarkoitetuille sisätilalämmittimille, joiden nimellinen polttoaineteho on enintään 10 kW ja joita ei yhdistetä savukaasuhormiin 2004


SFS-EN 461:en

Erityiset nestekaasulaitteet. Vaatimukset muuhun kuin kotitalouskäyttöön tarkoitetuille sisätilalämmittimille, joiden nimellinen lämmönsyöttö on enintään 10 kW ja joita ei yhdistetä savukaasuhormiin 2000


SFS-EN 483/A2:en

Kaasua käyttävät keskuslämmityskattilat. Tyypin C kattilat. Nimellinen polttoaineteho enintään 70 kW 2001


SFS-EN 483:en

Kaasua käyttävät keskuslämmityskattilat. Tyypin C kattilat. Nimellinen polttoaineteho enintään 70 kW 2000


SFS-EN 484:en

Erityiset nestekaasulaitteet. Ulkona käytettävät erilliset paistolevyt mukaan lukien laitteet, joiden yhteydessä on grilli 1998


SFS-EN 497:en

Erityiset nestekaasulaitteet. Ulkona käytettävät monitoimikeittimet 1998


SFS-EN 498:en

Erityiset nestekaasulaitteet. Ulkona käytettävät grillit 1998


SFS-EN 509/A1:en

Kaasukäyttöiset koristetakat 2004


SFS-EN 509/A2:en

Kaasukäyttöiset koristetakat 2005


SFS-EN 509:en

Kaasukäyttöiset koristetakat 2000


SFS-EN 549

Kaasulaitteiden ja -laitteistojen tiivisteissä ja kalvoissa käytettävät kumimateriaalit 1996


SFS-EN 613/A1:en

Kaasukäyttöiset huonetilojen konvektiolämmittimet 2003


SFS-EN 613:en

Lämmittimet. Kaasukäyttöiset huonetilojen konvektiolämmittimet 2001


SFS-EN 625

Kaasua käyttävät keskuslämmityskattilat. Erityisvaatimukset lämmintä käyttövettä tuottaville lämminvesikattiloille. Nimellinen polttoaineteho enintään 70 kW 1996


SFS-EN 656/A1:en

Kaasukäyttöiset keskuslämmityskattilat. B-tyypin kattilat, joiden nimellinen polttoaineteho on yli 70 kW, mutta enintään 300 kW 2007


SFS-EN 656:en

Kaasua käyttävät keskuslämmityskattilat. Tyypin B kattilat. Nimellinen polttoaineteho yli 70 kW, mutta enintään 300 kW 2000


SFS-EN 676 + A2/AC:en

Automaattiset puhallinpolttimet kaasumaisille polttoaineille. 2009


SFS-EN 676 + A2:en

Automatic forced draught burners for gaseous fuels 2009


SFS-EN 677:en

Kaasua käyttävät keskuslämmityskattilat. Erityisvaatimukset kondenssikattiloille. Nimellinen polttoaineteho enintään 70 kW 1998


SFS-EN 732:en

Erityiset nestekaasulaitteet. Vaatimukset absorptioperiaatteella toimiville jäähdytyslaitteille 2000


SFS-EN 751-1:en

Metallisille kierreliitoksille tarkoitetut tiivisteaineet, jotka joutuvat kosketuksiin 1., 2. ja 3. kaasuryhmän kaasujen ja kuuman veden kanssa. Osa 1: Anaerobiset saumausaineet 1997


SFS-EN 751-2:en

Metallisille kierreliitoksille tarkoitetut tiivisteaineet, jotka joutuvat kosketuksiin 1., 2. ja 3. kaasuryhmän kaasujen ja kuuman veden kanssa. Osa 2: Kovettumattomat saumausaineet 1997


SFS-EN 751-3 + AC:en

Metallisille kierreliitoksille tarkoitetut tiivisteaineet, jotka joutuvat kosketuksiin 1., 2. ja 3. kaasuryhmän kaasujen ja kuuman veden kanssa. Osa 3: Sintraamattomat PTFE-teipit

1997


SFS-EN 777-1:en

Teolliseen käyttöön tarkoitetut kaasukäyttöiset säteilyputkilämmittimet. Osa 1: Järjestelmä D, turvallisuusvaatimukset (sisältää muutokset A1:2001, A2:2001 ja A3:2002) 2009


SFS-EN 777-2:en

Teolliseen käyttöön tarkoitetut kaasukäyttöiset säteilyputkilämmittimet. Osa 2: Järjestelmä E, turvallisuusvaatimukset (sisältää muutokset A1:2001, A2:2001 ja A3:2002) 2009


SFS-EN 777-3:en

Teolliseen käyttöön tarkoitetut kaasukäyttöiset säteilyputkilämmittimet. Osa 3: Järjestelmä F, turvallisuusvaatimukset (sisältää muutokset A1:2001, A2:2001 ja A3:2002) 2009


SFS-EN 1196:en

Kaasukäyttöiset ilmalämmittimet. Lisävaatimukset kondensaatiojärjestelmällä varustetuille laitteille 1999


SFS-EN 1266:en

Erilliset kaasukäyttöiset  konvektiolämmittimet. Laite varustettu palamisilma- ja/tai savukaasupuhaltimella 2002


SFS-EN 1458-1:en

Kotitalouskäyttöön tarkoitetut suoralämmitteiset kaasukäyttöiset rumpukuivaimet, joita ei yhdistetä kiinteään savukaasuhormiin ja joiden nimellinen polttoaineteho on enintään 6 kw. Osa 1: Turvallisuusmääräykset 2000


SFS-EN 1458-2:en

Kotitalouskäyttöön tarkoitetut suoralämmitteiset kaasukäyttöiset laitetyyppien B22D ja B23D mukaiset rumpukuivaimet, joiden nimellinen polttoaineteho on enintään 6 kW. Osa 2: Energian käyttötehokkuus 2000


SFS-EN 1596/A1:en

Erityiset nestekaasulaitteet. Kannettavat ja siirrettävät suoralämmitteiset muuhun kuin kotitalouskäyttöön tarkoitetut ilmanlämmittimet, jotka on varustettu puhaltimella 2004


SFS-EN 1596:en

Erityiset nestekaasulaitteet. Kannettavat ja siirrettävät suoralämmitteiset muuhun kuin kotitalouskäyttöön tarkoitetut ilmanlämmittimet, jotka on varustettu puhaltimella 1999


SFS-EN 1643:en

Tiiviydentestausjärjestelmät kaasupolttimien ja kaasulaitteiden yhteydessä käytettäville automaattisille sulkuventtiileille 2001


SFS-EN 12067-2:en

Kaasu-ilmasuhteen säätölaitteet kaasupolttimille ja -laitteille. Osa 2: Sähkölaitteet 2004


SFS-EN 12244-1:en

Kaasulämmitteiset pesukoneet, joiden lämmönsyöttö on enintään 20 kW. Osa 1: Turvallisuusvaatimukset 1999


SFS-EN 12244-2:en

Kaasulämmitteiset pesukoneet, joiden lämmönsyöttö on enintään 20 kW. Osa 2: Energian käyttötehokkuus 1999


SFS-EN 12309-1:en

Kaasukäyttöiset absorptio ja adsorptio ilmastointilaitteet ja/tai lämpöpumppulaitteistot, joiden polttoaineteho on enintään 70 kW. Osa 1: Turvallisuusvaatimukset 2000


SFS-EN 12309-2:en

Kaasukäyttöiset absorptio ja adsorptio ilmastointilaitteet ja/tai lämpöpumppulaitteistot, joiden polttoaineteho on enintään 70 kW. Osa 2: Energian käyttötehokkuus 2000


SFS-EN 12669:en

Kasvihuone ja muiden kuin kotitaloustilojen lisälämmitykseen tarkoitetut kaasukäyttöiset kuumailmapuhaltimet 2001


SFS-EN 12752-1:en

Kaasukäyttöiset rumpukuivaimet tyyppiä B, joiden polttoaineteho on enintään 20 kW. Osa 1: Turvallisuusvaatimukset 2000


SFS-EN 12752-2:en

Kaasukäyttöiset rumpukuivaimet tyyppiä B, joiden polttoaineteho on enintään 20 kW. Osa 2: Energian käyttötehokkuus 2000


SFS-EN 12864/A1:en

Vakiopaineella toimivat pienpainesäätimet sekä niiden varolaitteet butaanille, propaanille ja niiden seoksille. Suurin ulostulopaine enintään 200 mbar ja suurin kapasiteetti enintään 4 kg/h 2004


SFS-EN 12864:en

Vakiopaineella toimivat pienpainesäätimet sekä niiden varolaitteet butaanille, propaanille ja niiden seoksille. Suurin ulostulopaine enintään 200 mbar ja suurin kapasiteetti enintään 4 kg/h 2001


SFS-EN 13278:en

Edestä avoimet erilliset kaasukäyttöiset sisätilalämmittimet 2003


SFS-EN 13611:en

Kaasupoltinten ja kaasun polttolaitteiden varo- ja säätölaitteet. Yleiset vaatimukset 2008


SFS-EN 14543 + A1:en

Erityiset nestekaasulaitteet. Ulkona tai ilmastoiduissa tiloissa käytettävät nestekaasulla toimivat säteilylämmittimet, joita ei yhdistetä savukaasuhormiin 2008


SFS-EN 14829:en

Kaasukäyttöiset sisätilalämmittimet, joiden nimellinen polttoaineteho on enintään 6 kW ja joita ei yhdistetä savukaasuhormiin 2008


Palaa otsikoihin

90/385/ETY Aktiivit implantoitavat lääkintälaitteet ja -tarvikkeet


SFS-EN 556-1:en

Terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden sterilointi. Vaatimukset

''STERIILI''-symbolilla merkittäville terveydenhuollon laitteille ja tarvikkeille. Osa 1: Vaatimukset pakattuina steriloiduille terveydenhuollon laitteille ja tarvikkeille 2002


SFS-EN 556-2:en

Terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden sterilointi. ''STERIILI''-symbolilla merkittävien terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden vaatimukset. Osa 2: Aseptisesti prosessoitujen terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden vaatimukset 2004


SFS-EN 980

Terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden merkinnöissä käytettävät symbolit 2008


SFS-EN 1041

Valmistajan antamat tiedot terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden yhteydessä 2008


SFS-EN 45502-1:en

Aktiivisesti implantoitavat lääkinnälliset laitteet. Osa 1. Yleiset  vaatimukset turvallisuudesta, merkitsemisestä ja muista tiedoista, jotka valmistajan tulee toimittaa 1998


SFS-EN 45502-2-1:en

Aktiiviset implantoitavat laitteet. Osa 2-1: Bradyarytmioiden hoitoon tarkoitettujen aktiivisten implantoitavien lääkinnällisten laitteiden erityiset vaatimukset 2004


SFS-EN 45502-2-3:en

Aktiiviset implantoitavat lääkintälaitteet. Osa 2-3: Kuulo- ja aivorunkoimplanttijärjestelmien erityiset vaatimukset 2010


SFS-EN ISO 10993-1/AC:en

Biological evaluation of medical devices. Part 1: Evaluation and testing within a risk management process. Technical Corrigendum 1 (ISO 10993-1:2009/Cor 1:2010) 2010


SFS-EN ISO 10993-1:en

Terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden biologinen arviointi. Osa 1: Arviointi ja testaus riskinhallintajärjestelmän puitteissa 2010


SFS-EN ISO 10993-4:en

Terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden biologinen arviointi. Osa 4: Veren kanssa tapahtuvien vuorovaikutusten testausmenetelmien valinta 2009


SFS-EN ISO 10993-5:en

Terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden biologinen arviointi. Osa 5: Solutoksisuuden in vitro -testit 2009


SFS-EN ISO 10993-6:en

Terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden biologinen arviointi. Osa 6: Implantista aiheutuneiden paikallisten muutosten testaaminen 2009


SFS-EN ISO 10993-7/AC:en

Biological evaluation of medical devices. Part 7: Ethylene oxide sterilization residuals. Technical Corrigendum 1 (ISO 10993-7:2008/Cor 1:2009) 2009


SFS-EN ISO 10993-7:en

Terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden biologinen arviointi. Osa 7: Etyleenioksidisteriloinnin jäämät 2009


SFS-EN ISO 10993-9:en

Terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden biologinen arviointi. Osa 9: Mahdollisten hajaantumistuotteiden tunnistus ja määrittäminen 2010


SFS-EN ISO 10993-11:en

Terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden biologinen arviointi. Osa 11: Systeemisen toksisuuden testit 2009


SFS-EN ISO 10993-12:en

Terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden biologinen arviointi. Osa 12: Näytteen preparointi ja vertailumateriaalit 2009


SFS-EN ISO 10993-13:en

Terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden biologinen arviointi. Osa 13: Polymeeriä sisältävien laitteiden ja tarvikkeiden hajaantumistuotteiden määritys 2010


SFS-EN ISO 10993-16:en

Terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden biologinen arviointi. Osa 16: Hajaantumis- ja liukenemistuotteiden toksikokineettinen tutkimussuunnitelma 2010


SFS-EN ISO 10993-17:en

Terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden biologinen arviointi. Osa 17: Liukenevien ainemäärien sallittujen pitoisuuksien määrittäminen 2009


SFS-EN ISO 10993-18:en

Terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden biologinen arviointi. Osa 18: Materiaalien kemiallinen karakterisointi. 2009


SFS-EN ISO 11135-1:en

Terveydenhuollon tuotteiden sterilointi - Etyleenioksidi - Osa 1: Terveydenhuollon tuotteiden sterilointimenetelmän kehittämis-, kelpoisuus- ja rutiinivaatimukset 2007


SFS-EN ISO 11137-1:en

Terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden sterilointi. Säteily. Osa 1: Vaatimukset lääkinnällisten laitteiden sterilointiprosessin kehittämiseksi, vahvistamiseksi ja rutiininomaiseksi valvomiseksi 2006


SFS-EN ISO 11137-2/AC:en

Sterilization of health care products. Radiation. Part 2: Establishing the sterilization dose (ISO 11137-2:2006/Cor 1:2009) 2009


SFS-EN ISO 11137-2:en

Terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden sterilointi. Säteily. Osa 2: Sterilointiannoksen määrittäminen 2007


SFS-EN ISO 11138-2:en

Terveydenhuollon tuotteiden sterilointi. Biologiset indikaattorijärjestelmät. Osa 2: Sterilointi eteenioksidilla 2009


SFS-EN ISO 11138-3:en

Terveydenhuollon tuotteiden sterilointi. Biologiset indikaattorijärjestelmät. Osa 3: Sterilointi kuumahöyryllä 2009


SFS-EN ISO 11140-1:en

Terveydenhuollon tuotteiden sterilointi. Kemialliset indikaattorit. Osa 1: Yleiset vaatimukset 2009


SFS-EN ISO 11607-1:en

Pakattuina steriloitujen terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden pakkaukset. Osa 1: Materiaalien, steriilien estojärjestelmien ja pakkausjärjestelmien vaatimukset 2009


SFS-EN ISO 11737-1/AC:en

Sterilization of medical devices. Microbiological methods. Part 1: Determination of a population of microorganisms on products (ISO 11737-1:2006/Cor 1:2007) 2009


SFS-EN ISO 11737-1:en

Lääketieteellisten laitteiden sterilointi. Mikrobiologiset menetelmät. Osa 1: Mikro-organismipopulaatioiden määrittely tuotteissa 2006


SFS-EN ISO 11737-2:en

Terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden sterilointi. Mikrobiologiset menetelmät. Osa 2: Steriiliyden testaus sterilointiprosessin määrittelyn, validoinnin ja huollon yhteydessä 2010


SFS-EN ISO 13408-1:en

Terveydenhoitotuotteiden aseptinen prosessointi. Osa 1: Yleiset vaatimukset 2011


SFS-EN ISO 13408-2:en

Terveydenhoitotuotteiden aseptinen prosessointi. Osa 2: Suodatus 2011


SFS-EN ISO 13408-3:en

Terveydenhoitotuotteiden aseptinen prosessointi. Osa 3: Kylmäkuivaus 2011


SFS-EN ISO 13408-4:en

Terveydenhoitotuotteiden aseptinen prosessointi. Osa 4: CIP-pesujärjestelmät (Clean-in-Place) 2011


SFS-EN ISO 13408-5:en

Terveydenhoitotuotteiden aseptinen prosessointi. Osa 5: Paikalla sterilointi 2011


SFS-EN ISO 13408-6:en

Terveydenhoitotuotteiden aseptinen prosessointi. Osa 6: Isolaattorit 2011


SFS-EN ISO 13485/AC:en

Medical devices. Quality management systems. Requirements for regulatory purposes (ISO 13485:2003/Cor 1:2009) 2009


SFS-EN ISO 14937:en

Terveydenhuollon tuotteiden sterilointi. Sterilointiaineiden ominaisuuksien ja sterilointiprosessien kehittelyn, validoinnin ja rutiinivalvonnan yleiset vaatimukset 2010


SFS-EN ISO 14971

Terveydenhuollon laitteet ja tarvikkeet. Riskinhallinnan soveltaminen terveydenhuollon laitteisiin ja tarvikkeisiin 2009


SFS-EN ISO 17665-1:en

Terveydenhuollon tuotteiden sterilointi. Kuumahöyry. Osa 1: Sterilointiprosessin kehittämis-, arviointi- ja valvontavaatimukset 2007


Palaa otsikoihin

93/15/ETY Siviilikäyttöön tarkoitetut räjähdysaineet


SFS-EN 13630-1:en

Louhintaräjähteet. Räjähtävät tulilangat ja aikatulilangat. Osa 1: Vaatimukset 2004


SFS-EN 13630-2:en

Louhintaräjähteet. Räjähtävät tulilangat ja aikatulilangat. Osa 2: Räjähtävien tulilankojen ja aikatulilankojen lämpöstabiliteetin määrittäminen 2003


SFS-EN 13630-3:en

Louhintaräjähteet. Räjähtävät tulilangat ja aikatulilangat. Osa 3: Räjähtävien tulilankojen ytimen hankausherkkyyden määrittäminen 2003


SFS-EN 13630-4:en

Louhintaräjähteet. Räjähtävät tulilangat ja aikatulilangat. Osa 4: Räjähtävien tulilankojen iskuherkkyyden määrittäminen 2003


SFS-EN 13630-5:en

Louhintaräjähteet. Räjähtävät tulilangat ja aikatulilangat. Osa 5: Räjähtävien tulilankojen hankauskestävyyden määrittäminen 2004


SFS-EN 13630-6:en

Louhintaräjähteet. Räjähtävät tulilangat ja aikatulilangat. Osa 6: Tulilangan taivutuskestävyyden määrittäminen 2003


SFS-EN 13630-7:en

Louhintaräjähteet. Räjähtävät tulilangat ja aikatulilangat. Osa 7:

Tulilangan välitysvarmuuden määrittäminen 2003


SFS-EN 13630-8:en

Louhintaräjähteet. Räjähtävät tulilangat ja aikatulilangat. Osa 8:

Vedenkestävyyden määrittäminen 2003


SFS-EN 13630-9:en

Louhintaräjähteet. Räjähtävät tulilangat ja aikatulilangat. Osa 9: Räjähtävien tulilankojen detonaation välittymisen määrittäminen 2004


SFS-EN 13630-10:en

Louhintaräjähteet. Räjähtävät tulilangat ja aikatulilangat. Osa 10:Räjähtävän tulilangan sytyttämiskyvyn määrittäminen 2005


SFS-EN 13630-11:en

Louhintaräjähteet. Räjähtävät tulilangat ja aikatulilangat. Osa 11: Räjähtävien tulilankojen detonaationopeuden määrittäminen 2003


SFS-EN 13630-12:en

Louhintaräjähteet. Räjähtävät tulilangat ja aikatulilangat. Osa 12: Aikatulilankojen palonopeuden määrittäminen 2003


SFS-EN 13631-1:en

Louhintaräjähteet. Räjähdysaineet. Osa 1: Vaatimukset 2005


SFS-EN 13631-2:en

Louhintaräjähteet. Räjähdysaineet. Osa 2: Räjähdysaineiden lämpöstabiilisuuden määrittäminen 2003


SFS-EN 13631-3:en

Louhintaräjähteet. Räjähdysaineet. Osa 3: Hankausherkkyyden määrittäminen 2005


SFS-EN 13631-4:en

Louhintaräjähteet. Räjähdysaineet. Osa 4: Räjähdysaineiden iskuherkkyyden määrittäminen 2003


SFS-EN 13631-5:en

Louhintaräjähteet. Räjähdysaineet. Osa 5: Vedenkestävyyden määrittäminen 2003


SFS-EN 13631-6:en

Louhintaräjähteet. Räjähdysaineet. Osa 6: Hydrostaattisen paineen kestävyyden määrittäminen 2003


SFS-EN 13631-7:en

Louhintaräjähteet. Räjähdysaineet. Osa 7: Turvallisuuden ja toimivuuden määrittäminen äärilämpötiloissa 2004


SFS-EN 13631-10:en

Louhintaräjähteet. Räjähdysaineet. Osa 10: Syttymisvarmuuden määrittäminen 2004


SFS-EN 13631-11:en

Louhintaräjähteet. Räjähdysaineet. Osa 11: Räjähdysvälityksen määrittäminen 2004


SFS-EN 13631-12:en

Louhintaräjähteet. Räjähdysaineet. Osa 12: Syttymisvarmuuden määrittäminen. Erilaisen sytytyskyvyn omaavien tehosteiden spesifiointi 2005


SFS-EN 13631-13:en

Louhintaräjähteet. Räjähdysaineet. Osa 13: Tiheyden määrittäminen 2003


SFS-EN 13631-14:en

Louhintaräjähteet. Räjähdysaineet. Osa 14: Detonaationopeuden määrittäminen 2003


SFS-EN 13631-15:en

Louhintaräjähteet. Räjähdysaineet. Osa 15: Termodynaamisten ominaisuuksien laskeminen 2005


SFS-EN 13631-16:en

Louhintaräjähteet. Räjähdysaineet. Osa 16: Myrkyllisten kaasujen havainnointi ja määrittäminen 2005


SFS-EN 13763-1:en

Louhintaräjähteet. Nallit ja hidasteet. Osa 1: Vaatimukset 2004


SFS-EN 13763-2:en

Louhintaräjähteet. Nallit ja hidasteet. Osa 2: Lämpöstabiliteetin määrittäminen 2003


SFS-EN 13763-3:en

Louhintaräjähteet. Nallit ja hidasteet. Osa 3: Iskuherkkyyden määrittäminen 2003


SFS-EN 13763-4:en

Louhintaräjähteet. Nallit ja hidasteet. Osa 4: Johtimien ja sytytysletkujen hankausherkkyyden määrittäminen 2004


SFS-EN 13763-5:en

Louhintaräjähteet. Nallit ja hidasteet. Osa 5: Johtimien ja sytytysletkujen leikkautumisherkkyyden määrittäminen 2004


SFS-EN 13763-6:en

Louhintaräjähteet. Nallit ja hidasteet. Osa 6: Johtimien pakkasen kestävyyden määrittäminen 2004


SFS-EN 13763-7:en

Louhintaräjähteet. Nallit ja hidasteet. Osa 7: Johtimien, sytytysletkujen, puristusliitosten ja muiden kytkentöjen mekaanisen kestävyyden määrittäminen 2004


SFS-EN 13763-8:en

Louhintaräjähteet. Nallit ja hidasteet. Osa 8: Nallien tärytyskestävyyden määrittäminen 2004


SFS-EN 13763-9:en

Louhintaräjähteet. Nallit ja hidasteet. Osa 9: Nallien taivutuskestävyyden määrittäminen

2004


SFS-EN 13763-11:en

Louhintaräjähteet. Nallit ja hidasteet. Osa 11: Nallien ja hidasteiden pudotuskestävyyden määrittäminen 2004


SFS-EN 13763-12:en

Louhintaräjähteet. Nallit ja hidasteet. Osa 12: Hydrostaattisen paineen kestävyyden määrittäminen 2004


SFS-EN 13763-13:en

Louhintaräjähteet. Nallit ja hidasteet. Osa 13: Sähkönallien sähköisten purkauksien kestävyyden määrittäminen 2004


SFS-EN 13763-15:en

Louhintaräjähteet. Nallit ja hidasteet. Osa 15: Sytytyskestävyyden määrittäminen 2005


SFS-EN 13763-16:en

Louhintaräjähteet. Nallit ja hidasteet. Osa 16: Hidasteiden paloaikojen mittaus 2004


SFS-EN 13763-17:en

Louhintaräjähteet. Nallit ja hidasteet. Osa 17: Sähkönallien syttymättömyysvirran määrittäminen 2004


SFS-EN 13763-18:en

Louhintaräjähteet. Nallit ja hidasteet. Osa 18: Sähkönallien sarjasyttymisvirran määrittäminen 2004


SFS-EN 13763-19:en

Louhintaräjähteet. Nallit ja hidasteet. Osa 19: Sähkönallien syttymisenergian määrittäminen 2004


SFS-EN 13763-20:en

Louhintaräjähteet. Nallit ja hidasteet. Osa 20: Sähkönallien kokonaisvastuksen määrittäminen 2004


SFS-EN 13763-21:en

Louhintaräjähteet. Nallit ja hidasteet. Osa 21: Sähkönallien ylilyöntijännitteen määrittäminen 2004


SFS-EN 13763-22:en

Louhintaräjähteet. Nallit ja hidasteet. Osa 22: Johtimien kapasitanssin, eristysvastuksen ja eristyksen läpilyöntikestävyyden määrittäminen 2004


SFS-EN 13763-23:en

Louhintaräjähteet. Nallit ja hidasteet. Osa 23: Iskuaaltonopeuden määrittäminen iskuaaltoletkussa 2003


SFS-EN 13763-24:en

Louhintaräjähteet. Nallit ja hidasteet. Osa 24: Iskuaaltoletkun sähkönjohtamattomuuden määrittäminen 2003


SFS-EN 13763-25:en

Louhintaräjähteet. Nallit ja hidasteet. Osa 25: Hidaste- ja kytkentäkappaleiden välityskapasiteetin määrittäminen 2004


SFS-EN 13857-1:en

Louhintaräjähteet. Osa 1: Terminologia. 2004


SFS-EN 13857-3:en

Louhintaräjähteet. Osa 3: Valmistajan tai valmistajan valtuuttaman edustajan asiakkaille tarjoama informaatio 2003


SFS-EN 13938-1:en

Siviiliräjähteet. Ruudit ja rakettiruudit. Osa 1: Vaatimukset 2005


SFS-EN 13938-2:en

Siviiliräjähteet. Ruudit ja rakettiruudit. Osa 2: Elektrostaattisen energiakestävyyden määrittäminen 2005


SFS-EN 13938-3:en

Siviiliräjähteet. Ruudit ja rakettiruudit. Osa 3: Deflagraation detonaatioksi muutoksen määrittäminen 2003


SFS-EN 13938-4:en

Siviiliräjähteet. Ruudit ja rakettiruudit. Osa 4. Palonopeuden määrittäminen normaaleissa ympäristöolosuhteissa 2004


SFS-EN 13938-5:en

Siviiliräjähteet. Ruudit ja rakettiruudit. Osa 5: Kiinteät rakettiruudit. Onteloiden ja rakojen määrittämisopas 2005


SFS-EN 13938-7:en

Siviiliräjähteet. Ruudit ja rakettiruudit. Osa 7: Mustaruudin ominaisuuksien määrittäminen 2004


Palaa otsikoihin

93/42/ETY Terveydenhuollon laitteet ja tarvikkeet


SFS-EN 285 + A2:en

Sterilointi. Höyrysterilaattorit. Suuret sterilaattorit 2009


SFS-EN 455-1:en

Terveydenhuollossa käytettävät kertakäyttöiset käsineet. Osa 1: Reiättömyyttä koskevat vaatimukset ja testaaminen 2000


SFS-EN 455-3:en

Kertakäyttöiset käsineet lääketieteelliseen käyttöön. Osa 3: Biologisen arvioinnin vaatimukset ja testaus 2007


SFS-EN 455-4:en

Terveydenhuollossa käytettävät kertakäyttöiset käsineet. Osa 4: Vaatimukset ja testit säilymisajan määrittämiseksi 2010


SFS-EN 475

Lääkinnälliset laitteet. Sähköisesti tuotetut hälytyssignaalit 1995


SFS-EN 556-1:en

Terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden sterilointi. Vaatimukset

''STERIILI''-symbolilla merkittäville terveydenhuollon laitteille ja tarvikkeille. Osa 1: Vaatimukset pakattuina steriloiduille terveydenhuollon laitteille ja tarvikkeille 2002


SFS-EN 556-2:en

Terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden sterilointi. ''STERIILI''-symbolilla merkittävien terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden vaatimukset. Osa 2: Aseptisesti prosessoitujen terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden vaatimukset 2004


SFS-EN 794-3 + A2:en

Hengityskoneet. Osa 3: Ensiapu- ja siirtohengityskoneiden erityisvaatimukset

2010


SFS-EN 864:en

Sähkökäyttöiset lääkintälaitteet. Hiilidioksidimonitorit. Erityisvaatimukset 1997


SFS-EN 980

Terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden merkinnöissä käytettävät symbolit 2008


SFS-EN 1041

Valmistajan antamat tiedot terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden yhteydessä 2008


SFS-EN 1060-1 + A2:en

Ei-invasiiviset verenpainemittarit. Osa 1: Yleiset vaatimukset 2010


SFS-EN 1060-2 + A1:en

Ei-invasiiviset verenpainemittarit. Osa 2: Lisävaatimukset mekaanisille verenpainemittareille 2010


SFS-EN 1060-3 + A2:en

Ei-invasiiviset verenpainemittarit. Osa 3: Lisävaatimukset elektromekaanisille verenpaineen mittausjärjestelmille 2010


SFS-EN 1060-4:en

Ei-invasiiviset verenpainemittarit. Osa 4: Testimenetelmät automaattisten ei-invasiivisten verenpainemittareiden yleisen tarkkuuden määrittämiseen 2005


SFS-EN 1282-2 + A1:en

Trakeostomiaputket. Osa 2: Pediatriset putket 2010


SFS-EN 1422 + A1:en

Terveydenhuollossa käytettävät sterilointilaitteet. Eteenioksidisterilointilaitteet. Vaatimukset ja testimenetelmät 2009


SFS-EN 1618:en

Muut kuin suonensisäiset katetrit. Yleisten ominaisuuksien testausmenetelmät 1997


SFS-EN 1639:en

Hammaslääketiede. Hammaslääketieteen laitteet ja tarvikkeet. Instrumentit 2010


SFS-EN 1640:en

Hammaslääketiede. Hammaslääketieteen laitteet ja tarvikkeet. Laitteet 2010


SFS-EN 1641:en

Hammaslääketiede. Hammaslääketieteen laitteet ja tarvikkeet. Materiaalit 2010


SFS-EN 1707:en

Suippenevat 6 % (Luer) kartioliittimet ruiskuille, neuloille ja muille lääketieteellisille latteille. Lukkoliittimet 1997


SFS-EN 1782 + A1:en

Intubaatioputket ja -liittimet 2010


SFS-EN 1789 + A1

Lääkinnälliset ajoneuvot laitteineen. Ambulanssit 2010


SFS-EN 1820 + A1:en

Anesteettiset varapussit 2010


SFS-EN 1985:en

Kävelyapuvälineet. Vaatimukset 1999


SFS-EN 12006-2 + A1:en

Ei-aktiiviset kirurgiset implantit. Sydän- ja verisuoni-implanttien erityisvaatimukset. Osa 2: Verisuoniproteesit ja sydänläppäputket 2009


SFS-EN 12006-3 + A1:en

Ei-aktiiviset kirurgiset implantit. Sydän- ja verisuoni-implanttien erityisvaatimukset. Osa 3: Suonensisäiset laitteet 2009


SFS-EN 12011:en

Ei-aktiivisten kirurgisten implanttien yhteydessä käytettävät instrumentit. Yleiset vaatimukset 1998


SFS-EN 12182:en

Vammaisten apuvälineet. Yleiset vaatimukset ja testausmenetelmät 2000


SFS-EN 12183:en

Käsikäyttöiset pyörätuolit. Vaatimukset ja testimenetelmät 2010


SFS-EN 12184:en

Sähkökäyttöiset pyörätuolit. Vaatimukset ja testimenetelmät 2010


SFS-EN 12342 + A1:en

Anestesialaitteissa ja hengityskoneissa käytettävät hengitysletkut 2010


SFS-EN 12470-1 + A1:en

Kliiniseen käyttöön tarkoitetut lämpömittarit. Osa 1: Nestemäisen metallin avulla toteutetut lämpömittarit, joissa on maksimilämpötilan näyttö 2009


SFS-EN 12470-2 + A1:en

Kliiniseen käyttöön tarkoitetut lämpömittarit. Osa 2: Lämpöherkällä värikalvolla toteutetut (pistematriisi) lämpömittarit 2009


SFS-EN 12470-3 + A1:en

Kliiniseen käyttöön tarkoitetut lämpömittarit. Osa 3: Sellaisten sähköisten lämpömittareiden suorituskyky, joissa on maksimilämpötilan näyttö 2009


SFS-EN 12470-4 + A1:en

Kliiniseen käyttöön tarkoitetut lämpömittarit. Osa 4: Jatkuvaan käyttöön tarkoitettujen sähköisten lämpömittarien suorituskyky 2009


SFS-EN 12470-5:en

Kliiniseen käyttöön tarkoitetut lämpömittarit. Osa 5: Infrapunalämpömittareiden suorituskykyominaisuudet 2003


SFS-EN 13014 + AC:en

Anestesia- ja hengityskoneet. Kaasun näytteenottoletkujen liitännät 2000


SFS-EN 13060 + A2:en

Pienet höyrysterilaattorit 2010


SFS-EN 13221:en

Sairaalakaasujen kanssa käytettävät taipuisat korkeapaineliitännät 2000


SFS-EN 13544-1 + A1:en

Hengityshoitolaitteet. Osa 1: Sumutusjärjestelmät ja niiden osat. 2010


SFS-EN 13544-2 + A1:en

Hengityshoitolaitteet. Osa 2: Letkut ja liittimet 2010


SFS-EN 13544-3 + A1:en

Hengityshoitolaitteet. Osa 3: Ilmanottolaitteet 2010


SFS-EN 13624:en

Kemialliset desinfektioaineet ja antiseptiset aineet. Kvantitatiivinen suspensiotesti sellaisten desinfektioaineiden fungisidisen tehon arvioimiseksi, joilla desinfioidaan lääketieteen alalla käytettäviä instrumentteja. Testimenetelmä ja vaatimukset (faasi 2 / vaihe 1) 2004


SFS-EN 13718-1:en

Lääkinnälliset ajoneuvot ja niiden varusteet. Ilma-ambulanssit. Osa 1: Ilma-ambulansseissa käytettävien terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden vaatimukset 2008


SFS-EN 13726-1:en

Haavataitosten testausmenetelmät. Osa 1: Imukykyominaisuudet 2002


SFS-EN 13726-2:en

Haavataitosten testausmenetelmät. Osa 2: Läpäisevien kalvojen kosteuden haihtumisnopeus 2002


SFS-EN 13727:en

Kemialliset desinfektioaineet ja antiseptiset aineet. Kvantitatiivinen suspensiotesti sellaisten desinfektioaineiden bakterisidisen tehon arvioimiseksi, joilla desinfioidaan lääketieteen alalla käytettäviä instrumentteja. Testimenetelmä ja vaatimukset (faasi 2 / vaihe 1) 2004


SFS-EN 13867 + A1:en

Hemodialyysiin ja siihen rinnastettaviin hoitoihin tarkoitetut liuoskonsentraatit 2009


SFS-EN 13976-1:en

Pelastusjärjestelmät. Keskoskehdon kuljetus. Osa 1: Kehdon ja kuljetusvälineen rajapinnanmäärittely 2011


SFS-EN 13976-2:en

Pelastusjärjestelmät. Keskoskehdon kuljetus. Osa 2: Järjestelmävaatimukset 2011


SFS-EN 14079:en

Ei-aktiiviset terveydenhuollon laitteet ja tarvikkeet. Suoritusvaatimukset ja koemenetelmät absorboivalle puuvillaharsokankaalle ja absorboivalle puuvilla-viskoosi-harsokankaalle 2003


SFS-EN 14139:en

Silmälääketiede. Valmislasien tekniset määritelmät 2010


SFS-EN 14180 + A2:en

Terveydenhuollossa käytettävät sterilointilaitteet. Sterilointilaitteet joissa sterilointiin käytetään matalalämpöistä höyryä ja formaldehydiä. Vaatimukset ja testaus 2010


SFS-EN 14348:en

Kemialliset desinfektioaineet ja antiseptiset aineet. Kvantitatiivinen suspensiotesti lääketieteessä, mukaan lukien instrumenttien desinfektioaineet, käytettävien kemiallisten desinfektioaineiden mykobakteereja tappavan vaikutuksen määrittämiseen. Testimenetelmät ja vaatimukset (vaihe 2.1) 2005


SFS-EN 14561:en

Kemialliset desinfektioaineet. Kvantitatiivinen carrier-testi niiden kemiallisten desinfektioaineiden bakterisidisen tehon arvioimiseksi, joilla desinfioidaan lääketieteen alalla käytettäviä instrumentteja. Testausmenetelmä ja vaatimukset (faasi 2/vaihe 2) 2006


SFS-EN 14562:en

Kemialliset desinfektioaineet. Kvantitatiivinen carrier-testi niiden kemiallisten desinfektioaineiden fungisidisen tehon arvioimiseksi, joilla desinfioidaan lääketieteen alalla käytettäviä instrumentteja. Testausmenetelmä ja vaatimukset (faasi 2/vaihe 2) 2006


SFS-EN 14563:en

Kemialliset desinfektioaineet. Kvantitatiivinen carrier-testi lääketieteen alalla käytettävien instrumenttien mykobakteereja tappavan vaikutuksen arvioimiseksi. Testausmenetelmä ja vaatimukset (vaihe 2.2) 2009


SFS-EN 14683:en

Leikkauskasvonsuojat. Vaatimukset ja testimenetelmät 2006


SFS-EN 14931:en

Paineastiat ihmisten sijoittamiseen (PVHO). Monipaikkaiset painekammiosysteemit korkeapaineterapiaan. Toiminta, turvallisuusvaatimukset ja testaus 2006


SFS-EN 15986:en

Terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden merkinnässä käytettävät kuvatunnukset. Ftalaatteja sisältävien laitteiden ja tarvikkeiden merkinnän vaatimukset 2011


SFS-EN 20594-1 + AC:en

Suippenevat 6 % (Luer) kartioliittimet ruiskuille, neuloille ja muille lääketieteellisille laitteille. Osa 1: Yleiset vaatimukset 1994


SFS-EN 20594-1/A1:en

Conical fittings with a 6% (Luer) taper for syringes, needles and certain other medical equipment. Part 1: General requirements (ISO 594-1:1986) 1998


SFS-EN 27740/A1:en

Kirurgiset instrumentit. Irtoteräiset leikkausveitset. Asennusmitat 1998


SFS-EN 27740:en

Kirurgiset instrumentit. Irtoteräiset leikkausveitset. Asennusmitat 1992


SFS-EN ISO 3826-2:en

Muoviset kokoontaitettavat veripussit. Osa 2: Etiketeissä ja käyttöohjeissa käytettävät graafiset symbolit 2008


SFS-EN ISO 3826-3:en

Muoviset kokoontaitettavat säilytysastiat ihmisverta ja veren ainesosia varten. Osa 3: Integroitu veripussijärjestelmä 2008


SFS-EN ISO 4074 + AC:en

Luonnonkumista valmistetut kondomit. Vaatimukset ja testausmenetelmät 2002


SFS-EN ISO 4074/AC:en

Natural latex rubber condoms. Requirements and test methods (ISO 4074:2002/Cor 2:2008) 2008


SFS-EN ISO 4135:en

Anestesia- ja hengityskoneet. Sanasto 2001


SFS-EN ISO 5356-1:en

Anestesia- ja hengityskoneet. Kartioliittimet. Osa 1: Liitinosat 2004


SFS-EN ISO 5356-2:en

Anestesia- ja hengityskoneet. Kartioliitin. Osa 2: Kierrekiinnitteiset liittimet 2008


SFS-EN ISO 5359:en

Sairaalakaasujen kanssa käytettävät matalapaineiset letkustot 2008


SFS-EN ISO 5360:en

Anesteettihöyrystimet. Ainespesifiset täyttöjärjestelmät 2009


SFS-EN ISO 5366-1:en

Anestesia- ja hengityskoneet. Trakeostomiaputket. Osa 1: Aikuisille tarkoitetut putket ja liittimet 2009


SFS-EN ISO 5840:en

Sydän- ja verisuoni-implantit. Sydänläppäproteesit 2009


SFS-EN ISO 7197:en

Neurokirurgiset implantit. Steriilit ja kertakäyttöiset hydrocephalussuntit ja -komponentit

2009


SFS-EN ISO 7376:en

Anestesia- ja hengityskoneet. Kurkunpään paljastamiseen tarkoitetut laryngoskoopit 2010


SFS-EN ISO 7396-1

Sairaalakaasuputkistot. Osa 1: Paineistettujen sairaalakaasujen ja alipaineen putkistot

2007


SFS-EN ISO 7396-1/A1:en

Sairaalakaasuputkistot. Osa 1: Paineistettujen sairaalakaasujen ja alipaineen putkistot

2010


SFS-EN ISO 7396-1/A2:en

Sairaalakaasuputkistot. Osa 1: Paineistettujen sairaalakaasujen ja alipaineen putkistot

2010


SFS-EN ISO 7396-2:en

Sairaalakaasuputkistot. Osa 2: Anestesiakaasujen poistojärjestelmät 2007


SFS-EN ISO 7886-3:en

Steriilit kertakäyttöiset injektioruiskut. Osa 3: Itselukittuvat injektioruiskut vakioannoksella annettavaa immunisointia varten 2010


SFS-EN ISO 7886-4:en

Steriilit kertakäyttöiset injektioruiskut. Osa 4: Ruiskut joiden uudelleenkäyttö on estetty

2010


SFS-EN ISO 8185:en

Lääketieteelliseen käyttöön tarkoitetut hengitysteiden kosteuttajat. Erityisvaatimukset hengitysteiden kosteuttajajärjestelmille 2009


SFS-EN ISO 8359:en

Lääketieteelliseen käyttöön tarkoitetut happirikastimet. Turvallisuusvaatimukset 2009


SFS-EN ISO 8835-2:en

Anestesiahengitysjärjestelmät. Osa 2: Aikuisten anestesiahengitysjärjestelmät 2009


SFS-EN ISO 8835-3/A1:en

Anestesiahengitysjärjestelmät. Osa 3: Anesteettipoistojärjestelmien siirto- ja vastaanottojärjestelmät 2011


SFS-EN ISO 8835-3:en

Anestesiahengitysjärjestelmät. Osa 3: Anesteettipoistojärjestelmien siirto- ja vastaanottojärjestelmät 2009


SFS-EN ISO 8835-4:en

Anestesiahengitysjärjestelmät. Osa 4: Anestesiakaasun jakelulaitteet 2009


SFS-EN ISO 8835-5:en

Anestesiahengitysjärjestelmät. Osa 5: Anestesiahengityskoneiden vaatimukset 2009


SFS-EN ISO 9170-1:en

Sairaalakaasuputkistojen kaasunottoventtiilit. Osa 1: Paineistettujen sairaalakaasujen ja alipaineen kaasunottoventtiilit 2008


SFS-EN ISO 9170-2:en

Sairaalakaasuputkistojen kaasunottoventiilit. Osa 2: Anesteettipoistojärjestelmän kaasunottoventtiilit 2008


SFS-EN ISO 9360-1:en

Anestesia- ja hengityskoneet. Hengityskaasujen kostuttamiseen tarkoitetut lämmön- ja kosteuden vaihtimet. Osa 1: Vähintään 250 ml kertatilavuuksille tarkoitetut lämmön- ja kosteuden vaihtimet 2009


SFS-EN ISO 9360-2:en

Anestesia- ja hengityskoneet. Hengityskaasujen kostuttamiseen tarkoitetut lämmön- ja kosteudenvaihtimet. Osa 2: Trakeostomiapotilaiden käyttöön tarkoitetut kertatilavuudeltaan vähintään 250 ml lämmön- ja kosteudenvaihtimet 2009


SFS-EN ISO 9703-3:en

Anestesiassa ja hengityshoidossa käytettävät hälytyssignaalit. Osa 3: Hälytysten soveltamisohje 1999


SFS-EN ISO 9713:en

Neurokirurgiset implantit. Itsesulkeutuvat kallon sisäisen valtimonlaajentuman kiinnittimet 2009


SFS-EN ISO 10079-1:en

Sairaalaimulaitteet. Osa 1: Sähkökäyttöiset imulaitteet. Turvallisuusvaatimukset 2009


SFS-EN ISO 10079-2:en

Sairaalaimulaitteet. Osa 2: Käsikäyttöiset imulaitteet 2009


SFS-EN ISO 10079-3:en

Sairaalaimulaitteet. Osa 3: Ali- tai ylipaineella toimivat imulaitteet 2009


SFS-EN ISO 10328:en

Proteesioppi. Alaraajaproteesien rakenteellinen testaus. Vaatimukset ja testimenetelmät 2007


SFS-EN ISO 10524-1:en

Lääkinnällisten kaasujen kanssa käytettävät paineensäätimet. Osa 1: Paineensäätimet sekä virtausnopeusmittarilla varustetut paineensäätimet 2006


SFS-EN ISO 10524-2:en

Sairaalakaasujen kanssa käytettävät paineensäätimet. Osa 2: Kokoojaputkissa ja -putkistoissa käytettävät paineensäätimet 2006


SFS-EN ISO 10524-3:en

Sairaalakaasujen kanssa käytettävät paineensäätimet. Osa 3: Pulloventtiileiden paineensäätimet 2006


SFS-EN ISO 10524-4:en

Sairaalakaasujen kanssa käytettävät paineensäätimet. Osa 4: Matalapaineiset paineensäätimet 2008


SFS-EN ISO 10535:en

Nostolaitteet vammaisten siirtoon. Vaatimukset ja testausmenetelmät 2007


SFS-EN ISO 10555-1:en

Steriilit kertakäyttöiset verisuonikatetrit. Osa 1: Yleiset vaatimukset 2009


SFS-EN ISO 10651-2:en

Lääkinnälliseen käyttöön tarkoitetut hengityskoneet. Perusturvallisuuteen ja olennaiseen suorituskykyyn liittyvät yleiset vaatimukset. Osa 2: Hengityskonetta tarvitsevien potilaiden kotikäyttöiset hengityskoneet 2009


SFS-EN ISO 10651-4:en

Hengityskoneet. Osa 4: Käsikäyttöisten resuskikaattorien erityisvaatimukset 2009


SFS-EN ISO 10651-6:en

Lääkinnälliseen käyttöön tarkoitetut hengityskoneet. Perusturvallisuuteen ja olennaiseen suorituskykyyn liittyvät yleiset vaatimukset. Osa 6: Kotikäyttöiset hengitystä tukevat laitteet

2009


SFS-EN ISO 10993-1/AC:en

Biological evaluation of medical devices. Part 1: Evaluation and testing within a risk management process. Technical Corrigendum 1 (ISO 10993-1:2009/Cor 1:2010) 2010


SFS-EN ISO 10993-1:en

Terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden biologinen arviointi. Osa 1: Arviointi ja testaus riskinhallintajärjestelmän puitteissa 2010


SFS-EN ISO 10993-3:en

Terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden biologinen arviointi. Osa 3: Perimään, syövän syntyyn ja lisääntymiseen vaikuttavien omaisuuksien mittaaminen 2009


SFS-EN ISO 10993-4:en

Terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden biologinen arviointi. Osa 4: Veren kanssa tapahtuvien vuorovaikutusten testausmenetelmien valinta 2009


SFS-EN ISO 10993-5:en

Terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden biologinen arviointi. Osa 5: Solutoksisuuden in vitro -testit 2009


SFS-EN ISO 10993-6:en

Terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden biologinen arviointi. Osa 6: Implantista aiheutuneiden paikallisten muutosten testaaminen 2009


SFS-EN ISO 10993-7/AC:en

Biological evaluation of medical devices. Part 7: Ethylene oxide sterilization residuals. Technical Corrigendum 1 (ISO 10993-7:2008/Cor 1:2009) 2009


SFS-EN ISO 10993-7:en

Terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden biologinen arviointi. Osa 7: Etyleenioksidisteriloinnin jäämät 2009


SFS-EN ISO 10993-8:en

Terveydenhuollon laitteiden biologinen arviointi. Osa 8: Referenssimateriaalien valinnan ja laadun ohjeita 2000


SFS-EN ISO 10993-9:en

Terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden biologinen arviointi. Osa 9: Mahdollisten hajaantumistuotteiden tunnistus ja määrittäminen 2010


SFS-EN ISO 10993-11:en

Terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden biologinen arviointi. Osa 11: Systeemisen toksisuuden testit 2009


SFS-EN ISO 10993-12:en

Terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden biologinen arviointi. Osa 12: Näytteen preparointi ja vertailumateriaalit 2009


SFS-EN ISO 10993-13:en

Terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden biologinen arviointi. Osa 13: Polymeeriä sisältävien laitteiden ja tarvikkeiden hajaantumistuotteiden määritys 2010


SFS-EN ISO 10993-14:en

Terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden biologinen arviointi. Osa 14: Keraamisten laitteiden ja tarvikkeiden hajaantumistuotteiden määritys 2009


SFS-EN ISO 10993-15:en

Terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden biologinen arviointi. Osa 15: Metalleista ja metalliseoksista peräisin olevat hajoamistuotteet 2009


SFS-EN ISO 10993-16:en

Terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden biologinen arviointi. Osa 16: Hajaantumis- ja liukenemistuotteiden toksikokineettinen tutkimussuunnitelma 2010


SFS-EN ISO 10993-17:en

Terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden biologinen arviointi. Osa 17: Liukenevien ainemäärien sallittujen pitoisuuksien määrittäminen 2009


SFS-EN ISO 10993-18:en

Terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden biologinen arviointi. Osa 18: Materiaalien kemiallinen karakterisointi. 2009


SFS-EN ISO 11135-1:en

Terveydenhuollon tuotteiden sterilointi - Etyleenioksidi - Osa 1: Terveydenhuollon tuotteiden sterilointimenetelmän kehittämis-, kelpoisuus- ja rutiinivaatimukset 2007


SFS-EN ISO 11137-1:en

Terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden sterilointi. Säteily. Osa 1: Vaatimukset lääkinnällisten laitteiden sterilointiprosessin kehittämiseksi, vahvistamiseksi ja rutiininomaiseksi valvomiseksi 2006


SFS-EN ISO 11137-2/AC:en

Sterilization of health care products. Radiation. Part 2: Establishing the sterilization dose (ISO 11137-2:2006/Cor 1:2009) 2009


SFS-EN ISO 11137-2:en

Terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden sterilointi. Säteily. Osa 2: Sterilointiannoksen määrittäminen 2007


SFS-EN ISO 11138-2:en

Terveydenhuollon tuotteiden sterilointi. Biologiset indikaattorijärjestelmät. Osa 2: Sterilointi eteenioksidilla 2009


SFS-EN ISO 11138-3:en

Terveydenhuollon tuotteiden sterilointi. Biologiset indikaattorijärjestelmät. Osa 3: Sterilointi kuumahöyryllä 2009


SFS-EN ISO 11140-1:en

Terveydenhuollon tuotteiden sterilointi. Kemialliset indikaattorit. Osa 1: Yleiset vaatimukset 2009


SFS-EN ISO 11140-3:en

Terveydenhuollon tuotteiden sterilointi. Kemialliset indikaattorit. Osa 3: Bowie- ja Dick-höyrynläpäisytestissä käytettävät luokan 2 indikaattorimenetelmät 2009


SFS-EN ISO 11197:en

Lääkinnälliset syöttöyksiköt 2009


SFS-EN ISO 11607-1:en

Pakattuina steriloitujen terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden pakkaukset. Osa 1: Materiaalien, steriilien estojärjestelmien ja pakkausjärjestelmien vaatimukset 2009


SFS-EN ISO 11607-2:en

Pakattuina steriloitujen terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden pakkaukset. Osa 2: Muotoilu-, sulkemis- ja kokoamisprosessien validointivaatimukset 2006


SFS-EN ISO 11737-1/AC:en

Sterilization of medical devices. Microbiological methods. Part 1: Determination of a population of microorganisms on products (ISO 11737-1:2006/Cor 1:2007) 2009


SFS-EN ISO 11737-1:en

Lääketieteellisten laitteiden sterilointi. Mikrobiologiset menetelmät. Osa 1: Mikro-organismipopulaatioiden määrittely tuotteissa 2006


SFS-EN ISO 11737-2:en

Terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden sterilointi. Mikrobiologiset menetelmät. Osa 2: Steriiliyden testaus sterilointiprosessin määrittelyn, validoinnin ja huollon yhteydessä 2010


SFS-EN ISO 11810-1:en

Laserit ja lasereihin liittyvät laitteet. Kirurgisten verhojen ja/tai potilassuojien laserinkestävyyden testimenetelmä ja luokittelu. Osa 1: Primäärisyttyminen ja läpäisy 2009


SFS-EN ISO 11810-2:en

Lasers and laser-related equipment. Test method and classification for the laser-resistance of surgical drapes and/or patient-protective covers. Part 2: Secondary ignition (ISO 11810-2:2007) 2009


SFS-EN ISO 11979-8:en

Silmälääketieteelliset implantit. Silmänsisäiset linssit. Osa 8: Perusvaatimukset 2009


SFS-EN ISO 11990:en

Optiikka ja optiset laitteet. Laserit ja lasereihin liittyvät laitteet. Trakeaputkiliitosten laserkestävyyden määrittäminen 2003


SFS-EN ISO 12870:en

Silmälääketiede. Silmälasien kehykset. Vaatimukset ja testimenetelmät 2009


SFS-EN ISO 13408-1:en

Terveydenhoitotuotteiden aseptinen prosessointi. Osa 1: Yleiset vaatimukset 2011


SFS-EN ISO 13408-2:en

Terveydenhoitotuotteiden aseptinen prosessointi. Osa 2: Suodatus 2011


SFS-EN ISO 13408-3:en

Terveydenhoitotuotteiden aseptinen prosessointi. Osa 3: Kylmäkuivaus 2011


SFS-EN ISO 13408-4:en

Terveydenhoitotuotteiden aseptinen prosessointi. Osa 4: CIP-pesujärjestelmät (Clean-in-Place) 2011


SFS-EN ISO 13408-5:en

Terveydenhoitotuotteiden aseptinen prosessointi. Osa 5: Paikalla sterilointi 2011


SFS-EN ISO 13408-6:en

Terveydenhoitotuotteiden aseptinen prosessointi. Osa 6: Isolaattorit 2011


SFS-EN ISO 13485 + AC

Terveydenhuollon laitteet ja tarvikkeet. Laadunhallintajärjestelmät. Vaatimukset viranomaismääräyksiä varten 2007


SFS-EN ISO 13485/AC:en

Medical devices. Quality management systems. Requirements for regulatory purposes (ISO 13485:2003/Cor 1:2009) 2009


SFS-EN ISO 14408:en

Laserkirurgiassa käytettävät endotrakeaaliputket. Merkitsemistä ja liitetietoja koskevat vaatimukset. 2009


SFS-EN ISO 14607:en

Ei-aktiiviset kirurgiset implantit. Rintaimplanttien erityisvaatimukset 2009


SFS-EN ISO 14630:en

Ei-aktiiviset kirurgiset implantit. Yleiset vaatimukset 2009


SFS-EN ISO 14889:en

Silmälääketiede. Silmälasien linssit. Perusvaatimukset muotoilemattomille varastolinsseille 2009


SFS-EN ISO 14937:en

Terveydenhuollon tuotteiden sterilointi. Sterilointiaineiden ominaisuuksien ja sterilointiprosessien kehittelyn, validoinnin ja rutiinivalvonnan yleiset vaatimukset 2010


SFS-EN ISO 14971

Terveydenhuollon laitteet ja tarvikkeet. Riskinhallinnan soveltaminen terveydenhuollon laitteisiin ja tarvikkeisiin 2009


SFS-EN ISO 15002:en

Sairaalakaasuputkistojen kaasunottoventtiileihin liitettävät virtausmittarit 2008


SFS-EN ISO 15004-1:en

Silmälääketieteen instrumentit. Perusvaatimukset ja testit. Osa 1: Yleiset vaatimukset kaikille optisille laitteille 2009


SFS-EN ISO 15798:en

Silmäimplantit. Viskokirurgiset laitteet ja tarvikkeet 2010


SFS-EN ISO 15883-1

Pesu- ja desinfiointikoneet. Osa 1: Yleiset vaatimukset, termit ja määritelmät sekä testit

2009


SFS-EN ISO 15883-2

Pesu- ja desinfiointikoneet. Osa 2: Vaatimukset ja testit leikkausinstrumenttien, anestesiavälineiden, kulhojen, astioiden, maljojen, tarvikkeiden, lasitavaroiden, jne. pesu- ja lämpödesinfiointikoneille 2009


SFS-EN ISO 15883-3

Pesu- ja desinfiointikoneet. Osa 3: Vaatimukset ja testit eriteastioiden pesu- ja desinfiointikoneille 2009


SFS-EN ISO 15883-4:en

Pesu- ja desinfiointikoneet. Lämpöherkkien endoskooppien kemialliseen desinfiointiin tarkoitettujen pesu- ja desinfiointikoneiden vaatimukset ja testit 2009


SFS-EN ISO 16061:en

Ei-aktiivisten kirurgisten implanttien kanssa käytettävät instrumentit. Yleiset vaatimukset

2010


SFS-EN ISO 16201:en

Vammaisten apuvälineet. Asuinympäristön hallintajärjestelmät 2007


SFS-EN ISO 17510-1:en

Uniapneaterapia. Osa 1: Uniapneaterapialaitteet 2009


SFS-EN ISO 17510-2:en

Uniapneaterapia. Osa 2: Maskit ja lisätarvikkeet 2009


SFS-EN ISO 17664:en

Terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden sterilointi. Tiedot, joita edellytetään valmistajalta uudelleen steriloitavien lääkinnällisten laitteiden huoltoa ja sterilointia varten 2004


SFS-EN ISO 17665-1:en

Terveydenhuollon tuotteiden sterilointi. Kuumahöyry. Osa 1: Sterilointiprosessin kehittämis-, arviointi- ja valvontavaatimukset 2007


SFS-EN ISO 18777:en

Kuljetettavat lääkkeellisen nestemäisen hapen järjestelmät. Erityisvaatimukset 2009


SFS-EN ISO 18778:en

Hengityskoneet. Pikkulasten monitorit. Erityisvaatimukset 2009


SFS-EN ISO 18779:en

Laitteet hapen ja happiseosten säilytykseen. Erityisvaatimukset 2005


SFS-EN ISO 19054:en

Lääkinnällisten laitteiden kiinnityskiskojärjestelmät 2006


SFS-EN ISO 21171:en

Lääkinnälliseen käyttöön tarkoitetut hansikkaat. Pinnalla olevan jauheen määrittäminen

2006


SFS-EN ISO 21534:en

Ei-aktiiviset kirurgiset implantit. Tekonivelimplantit. Erityisvaatimukset 2009


SFS-EN ISO 21535:en

Ei-aktiiviset kirurgiset implantit. Tekonivelimplantit. Lonkkanivelimplanttien erityiset vaatimukset 2009


SFS-EN ISO 21536:en

Ei-aktiiviset kirurgiset implantit. Tekonivelimplantit. Polvinivelimplanttien erityisvaatimukset 2009


SFS-EN ISO 21647:en

Sähkökäyttöiset lääkintälaitteet. Hengityskaasumonitorien perusturvallisuuteen ja olennaiseen suorituskykyyn liittyvät erityisvaatimukset 2009


SFS-EN ISO 21649:en

Terveydenhuollon käyttöön tarkoitetut neulattomat ruiskut. Vaatimukset ja testimenetelmät 2010


SFS-EN ISO 21969:en

Sairaalakaasujärjestelmien kanssa käytettävät taipuisat korkeapaineliitännät 2010


SFS-EN ISO 21987:en

Silmälääketiede. Silmälasien linssit 2010


SFS-EN ISO 22442-1:en

Eläinten kudoksia ja niiden johdannaisia sisältävät lääkinnälliset laitteet. Osa 1: Riskienhallinnan soveltaminen. 2008


SFS-EN ISO 22442-2:en

Eläinperäisiä kudoksia ja niiden johdannaisia sisältävät lääkinnälliset laitteet. Osa 2: Alkuperän selvittämisen, keräämisen ja käsittelyn valvonta 2008


SFS-EN ISO 22442-3:en

Eläinperäisiä kudoksia ja niiden johdannaisia sisältävät lääkinnälliset laitteet. Osa 3: Virusten ja tarttuvien sienimäisten enkefalopatia-aineiden (TSE) hävittämisen ja/tai inaktivoimisen arviointi 2008


SFS-EN ISO 22523:en

Ulkoiset raajaproteesit ja ulkoiset ortoosit. Vaatimukset ja testimenetelmät (ISO/DIS 22523:2003) 2007


SFS-EN ISO 22610:en

Potilaiden ja terveydenhuoltohenkilökunnan käyttöön tarkoitetut kirurgiset leikkausliinat, leikkaustakit ja puhdasilmapuvut, joita käytetään terveydenhuollon laitteina ja tarvikkeina - Testimenetelmä, jolla voidaan määrittää vastustuskyky bakteerien märkäläpäisevyydelle 2006


SFS-EN ISO 22612:en

Infektioilta suojaavat vaatteet. Mikrobien kuivaläpäisevyyden vastustuskyvyn testausmenetelmä 2005


SFS-EN ISO 22675:en

Proteesioppi. Nilkka-jalka- ja jalkalaitteiden testaus. Vaatimukset ja testimenetelmät

2007


SFS-EN ISO 23328-1:en

Nukutuksessa ja hengityshoidossa käytettävät hengitysjärjestelmien suodattimet. Osa 1: Suolan testimenetelmä suodatustehon määrittämiseksi 2008


SFS-EN ISO 23328-2:en

Nukutuksessa ja hengityshoidossa käytettävät hengitysjärjestelmien suodattimet. Osa 2: Muut kuin suodatusominaisuudet 2009


SFS-EN ISO 23747:en

Anestesia- ja hengityslaitteet. Uloshengityksen huippuvirtausmittarit keuhkotoiminnan arvioimiseksi spontaanisti hengittävillä henkilöillä 2009


SFS-EN ISO 25539-1:en

Sydän- ja verisuoni-implantit. Suonensisäiset laitteet. Osa 1: Suonensisäiset proteesit

2009


SFS-EN ISO 25539-2:en

Sydän- ja verisuoni-implantit. Suonensisäiset laitteet. Osa 2: Suoniputket 2009


SFS-EN ISO 26782/AC:en

Anaesthetic and respiratory equipment. Spirometers intended for the measurement of time forced expired volumes in humans. Technical Corrigendum 1 (ISO 26782:2009/Cor 1:2009) 2009


SFS-EN ISO 26782:en

Anestesia- ja hengityskoneet. Pulmonaarisen toiminnan arviointiin tarkoitetut spirometrit

2010


Palaa otsikoihin

94/9/EY Räjähdysvaaralliset tilat


SFS-EN 1010-1 + A1:en

Safety of machinery. Safety requirements for the design and construction of printing and paper converting machines. Part 1: Common requirements 2011


SFS-EN 1010-2 + A1:en

Safety of machinery. Safety requirements for the design and construction of printing and paper converting machines. Part 2: Printing and varnishing machines including pre-press machinery 2010


SFS-EN 1127-1:en

Räjähdysvaaralliset tilat. Räjähdyksen esto ja suojaus. Osa 1: Peruskäsitteet ja menetelmät 2011


SFS-EN 1127-2 + A1:en

Räjähdysvaaralliset tilat. Räjähdysten esto ja suojaus. Osa 2: Kaivoksia koskevat perusteet ja menetelmät 2008


SFS-EN 1710 + A1/AC:en

Equipment and components intended for use in potentially explosive atmospheres in underground mines 2010


SFS-EN 1710 + A1:en

Kaivosten räjähdysvaarallisissa tiloissa käytettäväksi tarkoitetut laitteet ja komponentit

2008


SFS-EN 1755 + A1:en

Trukkien turvallisuus. Käyttötoiminta räjähdysvaarallisissa tiloissa. Käyttö palavassa kaasussa, höyryssä, sumussa ja pölyssä 2009


SFS-EN 1834-1:en

Mäntäpolttomoottorit. Räjähdysvaarallisissa tiloissa käytettävien  moottorien turvallisuusvaatimukset. Osa 1: Ryhmän II moottorit syttyvissä kaasu- ja höyry-ympäristöissä 2000


SFS-EN 1834-2:en

Mäntäpolttomoottorit. Räjähdysalttiissa tiloissa toimivien moottorien suunnittelun  ja valmistuksen turvallisuusvaatimukset. Osa 2: Ryhmä I maanalaisessa työssä käytettävät, kaivoskaasuille ja/tai syttymisherkälle pölylle alttiina olevat moottorit 2000


SFS-EN 1834-3:en

Mäntäpolttomoottorit. Räjähdysalttiissa tiloissa toimivien moottorien suunnittelun ja valmistuksen turvallisuusvaatimukset. Osa 3: Ryhmän II moottorit, jotka on tarkoitettu käytettäviksi  syttyvissä pöly-ympäristöissä 2000


SFS-EN 1839:en

Kaasujen ja höyryjen räjähdysrajojen määrittäminen 2003


SFS-EN 12581 + A1:en

Pinnoituslaitokset. Kasto- ja elektroforeesimaalauslaitteet orgaanisille nestepinnoitteille. Turvallisuusvaatimukset 2010


SFS-EN 12621 + A1:en

Pinnoitusmateriaalien paineenalaiseen syöttöön ja kierrättämiseen tarkoitetut koneet. Turvallisuusvaatimukset 2010


SFS-EN 12757-1 + A1:en

Pinnoitusaineiden sekoituslaitteet. Turvallisuusvaatimukset. Osa 1: Autojen korjausmaalauksessa käytettävät sekoituslaitteet 2010


SFS-EN 13012:en

Jakeluasemat. Polttoaineiden jakelulaitteiden täyttöventtiilien rakenne ja toiminnalliset vaatimukset 2002


SFS-EN 13160-1:en

Vuodonilmaisujärjestelmät. Osa 1: Yleiset periaatteet 2004


SFS-EN 13237

Räjähdysvaaralliset tilat. Räjähdysvaarallisissa tiloissa käytettäväksi tarkoitettujen laitteiden ja suojausjärjestelmien termejä ja määritelmiä 2004


SFS-EN 13463-1

Räjähdysvaarallisten tilojen muut kuin sähkölaitteet. Osa 1: Perusmenetelmä ja vaatimukset 2009


SFS-EN 13463-2

Räjähdysvaarallisten tilojen muut kuin sähkölaitteet. Osa 2: Suojaus virtausta rajoittavalla koteloinnilla 'fr' 2005


SFS-EN 13463-3

Räjähdysvaarallisten tilojen muut kuin sähkölaitteet. Osa 3: Suojaus räjähdyspaineenkestävällä koteloinnilla 'd' 2005


SFS-EN 13463-5:en

Räjähdysvaarallisten tilojen muut kuin sähkölaitteet. Osa 5: Suojaus rakenteellisella turvallisuudella 'c' 2011


SFS-EN 13463-6

Räjähdysvaarallisten tilojen muut kuin sähkölaitteet. Osa 6: Suojaus syttymislähteiden valvonnalla 'b' 2005


SFS-EN 13463-8:en

Räjähdysvaarallisten tilojen muut kuin sähkölaitteet. Osa 8: Suojaus nesteeseen upottamalla 'k' 2004


SFS-EN 13616 + AC:en

Kiinteiden polttonestesäiliöiden ylitäytönestimet 2005


SFS-EN 13617-1 + A1:en

Palavien nesteiden jakeluasemat. Osa 1: Jakelulaitteiden rakenteen ja toiminnan turvallisuusvaatimukset 2010


SFS-EN 13617-2:en

Palavien nesteiden jakeluasemat. Osa 2: Jakelulaitteissa käytettävien murtoliittimien rakenteen ja toiminnan turvallisuusvaatimukset 2005


SFS-EN 13617-3:en

Palavien nesteiden jakeluasemat. Osa 3: Letkurikkoventtiilin rakenteen ja toiminnan turvallisuusvaatimukset 2005


SFS-EN 13673-1:en

Kaasujen ja höyryjen enimmäisräjähdyspaineen ja suurimman räjähdyspaineen nousunopeuden määrittäminen. Osa 1: Enimmäisräjähdyspaineen määrittäminen 2003


SFS-EN 13673-2:en

Kaasujen ja höyryjen enimmäisräjähdyspaineen ja suurimman räjähdyspaineen nousunopeuden määrittäminen. Osa 2: Suurimman räjähdyspaineen nousunopeuden määrittäminen 2006


SFS-EN 13760:en

Nestekaasun ajoneuvokäyttö. Jakelulaitteet kevyen ja raskaan liikenteen ajoneuvoille. Täyttöventtiilin mitoitus ja testausvaatimukset 2004


SFS-EN 13821:en

Räjähdysvaaralliset tilat. Räjähdyksen esto ja suojaus. Pöly-ilmaseosten pienimmän syttymisenergian määrittäminen 2003


SFS-EN 14034-1 + A1:en

Pölypilvien räjähdysominaisuuksien määrittäminen. Osa 1: Pölypilvien enimmäisräjähdyspaineen pmax määrittäminen 2011


SFS-EN 14034-2 + A1:en

Pölypilvien räjähdysominaisuuksien määrittäminen. Osa 2: Pölypilvien suurimman räjähdyspaineen nousunopeuden (dp/dt)max määrittäminen 2011


SFS-EN 14034-3 + A1:en

Pölypilvien räjähdysominaisuuksien määrittäminen. Osa 3: Pölypilvien alemman räjähdysrajan LEL määrittäminen 2011


SFS-EN 14034-4 + A1:en

Pölypilvien räjähdysominaisuuksien määrittäminen. Osa 4: Pölypilvien rajahappipitoisuuden LOC määrittäminen 2011


SFS-EN 14373:en

Räjähdyksen tukahduttamisjärjestelmät 2006


SFS-EN 14460:en

Räjähdyksenkestävät laitteet 2006


SFS-EN 14491 + AC

Pölyräjähdyksiä keventävät suojausjärjestelmät 2006


SFS-EN 14491/AC:en

Dust explosion venting protective systems 2008


SFS-EN 14492-1 + A1/AC:en

Cranes. Power driven winches and hoists. Part 1: Power driven winches 2010


SFS-EN 14492-1 + A1:en

Cranes. Power driven winches and hoists. Part 1: Power driven winches 2009


SFS-EN 14492-2 + A1/AC:en

Cranes. Power driven winches and hoists. Part 2: Power driven hoists 2010


SFS-EN 14492-2 + A1:en

Nosturit. Konekäyttöiset vinssit ja nostimet. Osa 2: Konekäyttöiset nostimet 2009


SFS-EN 14522:en

Kaasujen ja höyryjen syttymislämpötilan määrittäminen 2006


SFS-EN 14591-1:en

Räjähdyksen esto ja suojaus maanalaisessa kaivostoiminnassa. Suojausjärjestelmät. Osa 1: 2 barin räjähdyksenkestävä tuuletusrakenne 2005


SFS-EN 14591-2/AC:en

Explosion prevention and protection in underground mines. Protective systems. Part 2: Passive water trough barriers 2008


SFS-EN 14591-2:en

Räjähdyksen esto ja suojaus maanalaisissa kaivoksissa. Suojausjärjestelmät. Osa 2: Passiiviset vesikaukaloesteet 2007


SFS-EN 14591-4/AC:en

Explosion prevention and protection in underground mines. Protective systems. Part 4: Automatic extinguishing systems for road headers 2008


SFS-EN 14591-4:en

Räjähdyksen esto ja suojaus maanalaisessa kaivostoiminnassa. Suojausjärjestelmät. Osa 4: Louhintavaunujen automaattiset sammutusjärjestelmät 2008


SFS-EN 14677:en

Koneturvallisuus. Romupohjainen teräksenvalmistus. Sulan teräksen käsittelyssä käytettävät koneet ja laitteet 2008


SFS-EN 14678-1 + A1:en

Nestekaasulaitteet ja -varusteet.  Nestekaasulaitteiden rakenne ja toiminta nestekaasuajoneuvojen tankkausasemalla. Osa 1: Jakelulaitteet 2009


SFS-EN 14681 + A1:en

Koneturvallisuus. Valokaariuunissa valmistettavan teräksen valmistuksessa käytettävien koneiden ja laitteiden turvallisuusvaatimukset 2010


SFS-EN 14756:en

Palavien kaasujen ja höyryjen rajahappipitoisuuden (LOC) määrittäminen 2007


SFS-EN 14797:en

Räjähdyspaineen kevennyslaitteet 2007


SFS-EN 14973 + A1:en

Maanalaisissa asennuksissa käytettävät kuljetushihnat. Sähköisiä ominaisuuksia ja syttyvyyttä koskevat turvallisuusvaatimukset 2008


SFS-EN 14983:en

Räjähdyksen esto ja suojaus maanalaisissa kaivoksissa. Kaivoskaasujen poistoon tarkoitetut laitteet ja suojausjärjestelmät 2007


SFS-EN 14986:en

Räjähdysvaarallisessa ilmaseoksessa toimivien puhaltimien suunnittelu 2007


SFS-EN 14994

Kaasuräjähdyksiä keventävät suojausjärjestelmät 2007


SFS-EN 15089:en

Räjähdyksen eristämisjärjestelmät 2009


SFS-EN 15188:en

Pölykasautumien itsesyttymiskäyttäytymisen määrittäminen 2008


SFS-EN 15198:en

Räjähdysvaarallisissa tiloissa käytettäväksi tarkoitettujen muiden kuin sähkölaitteiden ja komponenttien riskin arvioinnin menetelmä 2008


SFS-EN 15233:en

Räjähdysvaarallisten tilojen suojausjärjestelmien toiminnallisen turvallisuuden arvioinnin menetelmä 2008


SFS-EN 15268:en

Jakeluasemat. Turvallisuusvaatimukset uppopumppujärjestelmien rakenteelle ja toiminnalle. 2009


SFS-EN 15794:en

Palavien nesteiden räjähdyspisteen määrittäminen 2010


SFS-EN 15967:en

Kaasujen ja höyryjen enimmäisräjähdyspaineen ja suurimman räjähdyspaineen nousunopeuden määrittäminen 2011


SFS-EN 16009:en

Liekittömät räjähdyksen kevennyslaitteet 2011


SFS-EN 16020:en

Räjähdyksen suuntaajat 2011


SFS-EN ISO 16852:en

Liekinpysäyttimet. Toimintavaatimukset, testausmenetelmät ja käyttörajoitukset 2010


Palaa otsikoihin

94/25/EY Huviveneet


SFS-EN 28846

Veneet. Sähkölaitteet. Suojaus tulenarkojen kaasujen syttymistä vastaan 1994


SFS-EN 28846/A1:en

Veneet. Sähkölaitteet. Suojaus tulenarkojen kaasujen syttymistä vastaan 2001


SFS-EN 28848 + A1

Veneet. Kaapeliohjausjärjestelmä 2001


SFS-EN 29775

Veneet. Kauko-ohjauslaitteet yksittäisille ulkolaitamoottoreille, joiden teho on

15 kW 40 kW 1994


SFS-EN 29775/A1:en

Veneet. Kauko-ohjauslaitteet yksittäisille ulkolaitamoottoreille, joiden teho on

15 kW 40 kW 2001


SFS-EN ISO 6185-1:en

Ilmatäytteiset veneet. Osa 1: Veneet, joiden suurin moottoriteho on 4,5 kW 2002


SFS-EN ISO 6185-2:en

Ilmatäytteiset veneet. Osa 2: Veneet moottorilla, jonka teho on yli 4,5 kW ja enintään

15 kW 2002


SFS-EN ISO 6185-3:en

Ilmatäytteiset veneet. Osa 3: Veneet moottorilla, jonka teho on yli 15 kW 2002


SFS-EN ISO 8099:en

Veneet. Käymäläjäteveden varastointijärjestelmät 2001


SFS-EN ISO 8847:en

Veneet. Ohjauslaitteet. Vaijeriohjausjärjestelmät 2004


SFS-EN ISO 9093-1

Veneet. Pohjaventtiilit ja runkoläpiviennit. Osa 1: Metalliset 1998


SFS-EN ISO 9097/A1:en

Veneet. Sähkökäyttöiset puhaltimet 2001


SFS-EN ISO 9097:en

Veneet. Sähkökäyttöiset puhaltimet 1995


SFS-EN ISO 10087

Veneet. Veneen merkintäjärjestelmä 2006


SFS-EN ISO 10088:en

Veneet. Kiinteästi asennetut polttoainejärjestelmät 2010


SFS-EN ISO 10133:en

Veneet. Sähköjärjestelmät. Matalajänniteasennukset tasavirtajärjestelmässä 2001


SFS-EN ISO 10239:en

Veneet. Nestekaasulaitteet (LPG) 2008


SFS-EN ISO 10240

Veneet. Omistajan käsikirja 2005


SFS-EN ISO 10592/A1:en

Small craft. Hydraulic steering systems (ISO 10592:1994) 2001


SFS-EN ISO 10592:en

Veneet. Hydrauliset ohjauslaitteet 1995


SFS-EN ISO 11105

Veneet. Bensiinimoottoreita ja/tai bensiinisäiliöitä sisältävien tilojen tuuletus 1998


SFS-EN ISO 11192:en

Small craft. Graphical symbols (ISO 11192:2005) 2006


SFS-EN ISO 11547/A1:en

Veneet. Ulkolaitamoottorin käynnistämisen esto 2001


SFS-EN ISO 11547:en

Veneet. Ulkolaitamoottorin käynnistämisen esto 1997


SFS-EN ISO 11591:en

Moottoriveneet. Näkyvyys ohjauspaikasta 2001


SFS-EN ISO 11592:en

Veneet, joiden runkopituus on alle 8 m. Suurimman propulsiokonetehon määritys 2002


SFS-EN ISO 11812:en

Veneet. Vesitiiviit istuinkaukalot ja nopeasti tyhjentyvät istuinkaukalot 2002


SFS-EN ISO 12215-1:en

Veneet. Rungon rakenne. Mitoitus. Osa 1: Materiaalit. Kertamuovihartsit, lasikuitulujitteet, vertailulaminaatti 2001


SFS-EN ISO 12215-2:en

Veneet. Rungon rakenne. Mitoitus. Osa 2: Materiaalit: Kerrosrakenteen sisusmateriaalit, sisäänvaletut materiaalit 2002


SFS-EN ISO 12215-3:en

Veneet. Rungon rakenne. Mitoitus. Osa 3: Materiaalit: Teräs, alumiiniseokset, puu, muut materiaalit 2002


SFS-EN ISO 12215-4:en

Veneet. Rungon rakenne. Mitoitus. Osa 4: Valmistusolosuhteet 2002


SFS-EN ISO 12215-5:en

Veneet. Rungon rakenne. Mitoitus. Osa 5: Yksirunkoisten veneiden suunnittelupaineet, suunnittelurasitukset, mitoituksen määrittely 2008


SFS-EN ISO 12215-6:en

Veneet. Rungon rakenne ja mitoitus. Osa 6: Rakennejärjestelyt ja niiden yksityiskohdat (ISO/FDIS 12215-6:2007) 2008


SFS-EN ISO 12215-8/AC:en

Small craft. Hull construction and scantlings. Part 8: Rudders. Technical Corrigendum 1 (ISO 12215-8:2009/Cor 1:2010) 2010


SFS-EN ISO 12217-1/A1:en

Veneet. Vakavuuden ja kelluvuuden arviointi ja luokittelu. Osa 1: Runkopituudeltaan 6 m tai suuremmat ei-purjeilla kulkevat veneet. Muutos 1 (ISO 12217-1:2002/Amd 1:2009) 2009


SFS-EN ISO 12217-1:en

Veneet. Vakavuuden ja kelluvuuden arviointi ja luokittelu. Osa 1:

Runkopituudeltaan 6 m tai suuremmat ei-purjeilla kulkevat veneet 2002


SFS-EN ISO 12217-2:en

Veneet. Vakavuuden ja kelluvuuden arviointi ja luokittelu. Osa 2: Runkopituudeltaan 6 m tai suuremmat purjeveneet 2002


SFS-EN ISO 12217-3

Veneet. Vakavuuden ja kelluvuuden arviointi ja luokittelu. Osa 3: Runkopituudeltaan alle

6 m veneet 2003


SFS-EN ISO 12217-3/A1:en

Veneet. Vakavuuden ja kelluvuuden arviointi ja luokittelu. Osa 3: Runkopituudeltaan alle

6 m veneet. Muutos 1 (ISO 12217-3:2002/Amd 1:2009) 2009


SFS-EN ISO 13297:en

Veneet. Sähköjärjestelmät. Vaihtovirta-asennukset 2001


SFS-EN ISO 13590 + AC:en

Veneet. Henkilökohtaiset vesikulkuneuvot. Rakenne- ja järjestelmäasennuksia koskevat vaatimukset 2004


SFS-EN ISO 13929:en

Veneet. Ohjauslaitteet. Veto- ja vipuvarsijärjestelmät 2001


SFS-EN ISO 14509-1:en

Veneet. Moottoriveneiden aiheuttama ilmaääni. Osa 1: Mittaukset ohi ajettaessa

2009


SFS-EN ISO 14509-2:en

Veneet. Moottoriveneiden aiheuttama ilmaääni. Osa 2: Äänen arviointi malliveneen

avulla 2007


SFS-EN ISO 14509-3:en

Veneet. Moottoriveneiden aiheuttama ilmaääni. Osa 3: Äänen arviointi laskelmien ja mittausten avulla 2010


SFS-EN ISO 14895:en

Veneet. Nestemäisellä polttoaineella toimivat liedet 2003


SFS-EN ISO 14945:en

Veneet. Valmistajan kilpi 2004


SFS-EN ISO 14946:en

Veneet. Suurin kuormankantokyky 2002


SFS-EN ISO 15083

Veneet. Pilssipumppausjärjestelmät 2003


SFS-EN ISO 15085/A1:en

Veneet. Laidan yli putoamisen ehkäiseminen ja veneeseen uudelleen nouseminen. Muutos 1 2009


SFS-EN ISO 15085:en

Veneet. Laidan yli putoamisen ehkäiseminen ja veneeseen uudelleen nouseminen 2003


SFS-EN ISO 15584:en

Veneet. Kiinteästi asennettujen bensiinimoottoreiden polttoaine- ja sähköjärjestelmät 2001


SFS-EN ISO 15652:en

Veneet. Kaapeliohjausjärjestelmä sisämoottorilla varustetuille Mini Jet -veneille 2005


SFS-EN ISO 21487/AC:en

Small craft. Permanently installed petrol and diesel fuel tanks (ISO 21487:2006/Cor 1:2008) 2009


SFS-EN ISO 21487:en

Veneet. Kiinteästi asennetut polttoainesäiliöt bensiininille ja dieselöljylle 2007


Palaa otsikoihin

95/16/EY Hissidirektiivi


SFS-EN 81-1 + A3

Hissien suunnittelua ja rakentamista koskevat turvallisuusohjeet. Osa 1: Sähkökäyttöiset hissit 2010


SFS-EN 81-2 + A3

Hissien suunnittelua ja rakentamista koskevat turvallisuusohjeet. Osa 2: Hydraulihissit 2010


SFS-EN 81-21

Hissien suunnittelua ja rakentamista koskevat turvallisuusohjeet. Henkilöiden ja tavaroiden kuljetukseen tarkoitetut hissit. Osa 21: Uudet henkilö- ja tavarahenkilöhissit käytössä olevissa rakennuksissa 2010


SFS-EN 81-28:en

Hissien suunnittelua ja rakentamista koskevat turvallisuusohjeet. Henkilöiden ja tavaroiden kuljetukseen tarkoitetut hissit. Osa 28: Henkilö- ja tavarahenkilöhissien kaukohälytys 2004


SFS-EN 81-58:en

Hissien suunnittelua ja rakentamista koskevat turvallisuusohjeet. Osa 8: Hissin ovet. Palonkestävyyskokeet 2004


SFS-EN 81-70

Hissien suunnittelua ja rakentamista koskevat turvallisuusohjeet. Henkilö- ja tavarahenkilöhissejä koskevat erityisvaatimukset. Osa 70: Hissien esteettömyys henkilöille mukaan lukien vammaiset henkilöt 2003


SFS-EN 81-70/A1

Hissien suunnittelua ja rakentamista koskevat turvallisuusohjeet. Henkilö- ja tavarahenkilöhissejä koskevat erityisvaatimukset. Osa 70: Hissien esteettömyys henkilöille mukaan lukien vammaiset henkilöt 2005


SFS-EN 81-71 + A1

Hissien suunnittelua ja rakentamista koskevat turvallisuusohjeet. Erityissovellukset henkilöhisseille ja tavarahenkilöhisseille. Osa 71: Suojaustoimenpiteet hissien ilkivaltaista vahingoittamista vastaan 2007


SFS-EN 81-72:en

Hissien suunnittelua ja rakentamista koskevat turvallisuusohjeet. Henkilö- ja tavarahenkilöhissejä koskevat erityisvaatimukset. Osa 72: Palomieshissit 2004


SFS-EN 81-73

Hissien suunnittelua ja rakentamista koskevat turvallisuusohjeet. Erityissovellutukset henkilöhisseille ja tavarahenkilöhisseille. Osa 73: Hissien toiminta palotilanteessa 2005


SFS-EN 12016 + A1:en

Sähkömagneettinen yhteensopivuus. Tuoteperhestandardi hisseille, liukuportaille ja liukukäytäville. Häiriönsieto 2009


SFS-EN 12385-3 + A1

Teräsköydet. Turvallisuus. Osa 3: Käyttöä ja huoltoa koskevat tiedot 2008


SFS-EN 12385-5:en

Teräsköydet. Turvallisuus. Osa 5: Hissien köydet. Säikeistä punotut köydet 2003


SFS-EN 13015 + A1

Hissien ja liukuportaiden huolto. Huolto-ohjeissa noudatettavat säännöt 2008


SFS-EN 13411-7 + A1:en

Teräsköysien päätteet. Turvallisuus. Osa 7: Symmetriset kiilalukkoliitokset 2009


Palaa otsikoihin

97/23/ETY Painelaitteet

SFS-EN 3-8/AC:en

Portable fire extinguishers. Part 8: Additional requirements to EN 3-7 for the construction, resistance to pressure and mechanical tests for extinguishers with a maximum allowable pressure equal to or lower than 30 bar 2007


SFS-EN 3-8:en

Käsisammuttimet. Osa 8: Lisävaatimukset standardiin EN 3-7. Käsisammuttimet, joiden suurin sallittu käyttöpaine on enintään 30 baria. Rakenne, paineenkestävyys ja mekaaniset testit 2007


SFS-EN 19:en

Teollisuusventtiilit. Metallisten venttiilien merkitseminen 2002


SFS-EN 267:en

Automaattiset puhallinpolttimet nestemäisille polttoaineille 2010


SFS-EN 334 + A1:en

Kaasun paineensäätimet. Tulopaine enintään 100 bar 2009


SFS-EN 378-2 + A1

Kylmäkoneistot ja lämpöpumput. Turvallisuus- ja ympäristövaatimukset. Osa 2: Suunnittelu, rakenne, testaus, merkintä ja dokumentointi 2009


SFS-EN 473:en

Rikkomaton aineenkoetus. NDT-henkilöiden pätevöinti ja sertifiointi. Yleisperiaatteet 2008


SFS-EN 593 + A1

Teollisuusventtiilit. Metalliset läppäventtiilit 2011


SFS-EN 676 + A2/AC:en

Automaattiset puhallinpolttimet kaasumaisille polttoaineille. 2009


SFS-EN 676 + A2:en

Automatic forced draught burners for gaseous fuels 2009


SFS-EN 764-5

Painelaitteet. Osa 5: Metallisten materiaalien vaatimustenmukaisuuden osoittaminen ja ainestodistukset 2002


SFS-EN 764-7:en

Painelaitteet. Osa 7: Lämmittämättömien painelaitteiden turvajärjestelmät 2002


SFS-EN 1057 + A1

Kupari ja kupariseokset. Saumattomat pyöreät kupariputket LVI-käyttöön 2010


SFS-EN 1092-1:en

Laipat ja laippaliitokset. Pyöreät laipat putkille, venttiileille, yhteille ja varusteille, PN-mitoitetut. Osa 1: Teräslaipat 2007


SFS-EN 1092-3 + AC:en

Laipat ja laippaliitokset. Pyöreät laipat putkille, venttiileille, yhteille ja varusteille. PN-mitoitetut. Osa 3: Kupariseoksiset laipat 2004


SFS-EN 1092-3/AC:en

Flanges and their joints. Circular flanges for pipes, valves, fittings and accessories, PN designated. Part 3: Copper alloy flanges 2007


SFS-EN 1092-4:en

Laipat ja liitokset. Putkille, venttiileille, laitteille ja tarvikkeille tarkoitetut pyöreät laipat. Osa 4: AL-seoksiset laipat 2002


SFS-EN 1171:en

Teollisuusventtiilit. Valurautaiset kiilaluistiventtiilit 2003


SFS-EN 1252-1:en

Kryogeeniset säiliöt. Materiaalit. Osa 1:  Mekaaniset ominaisuudet  alle - 80 °C 1998


SFS-EN 1252-2:en

Kryogeeniset säiliöt. Materiaalit. Osa 2: Iskusitkeysvaatimukset lämpötila-alueella

-80 °C... -20 °C 2001


SFS-EN 1349

Prosessiteollisuuden säätöventtiilit 2009


SFS-EN 1515-4:en

Laipat ja laippaliitokset.Ruuvikiinnitys. Osa 4: Ruuvien valinta PED-laitteille 2010


SFS-EN 1562/A1:en

Valut. Adusoitu valurauta 2006


SFS-EN 1562:en

Valut. Adusoitu valurauta 1998


SFS-EN 1591-1 + A1/AC:en

Flanges and their joints. Design rules for gasketed circular flange connections. Part 1: Calculation method 2010


SFS-EN 1591-1 + A1:en

Laipat ja niiden yhteet. Pyöreiden tiivisteisten laippaliitosten suunnitteluohjeet. Osa 1: Laskentamenetelmä 2009


SFS-EN 1626:en

Kryogeeniset säiliöt. Venttiilit kryogeenisessä käytössä 2008


SFS-EN 1653

Kupari ja kupariseokset. Kattiloissa, painesäiliöissä ja lämminvesivaraajissa käytettävät levyt ja pyörylät 2000


SFS-EN 1759-3 + AC:en

Laipat ja laippaliitokset. Pyöreät laipat putkille, venttiileille, yhteille ja varusteille. Class-mitoitetut. Osa 3: Kupariseoksiset laipat 2004


SFS-EN 1759-4:en

Laipat ja laippaliitokset. Pyöreät laipat putkille, venttiileille, yhteille ja varusteille. Class-mitoitetut. Osa 4: Alumiiniseoksiset laipat 2004


SFS-EN 1797:en

Kryogeeniset säiliöt. Kaasu/materiaali yhteensopivuus 2002


SFS-EN 1866:en

Liikuteltavat sammuttimet 2006


SFS-EN 1983:en

Teollisuusventtiilit. Teräksiset palloventtiilit 2006


SFS-EN 1984:en

Teollisuusventtiilit. Teräksiset kiilaluistiventtiilit 2010


SFS-EN 10028-1 + A1

Painelaiteteräkset. Levytuotteet. Osa 1: Yleiset vaatimukset 2009


SFS-EN 10028-1 + A1/AC:en

Flat products made of steels for pressure purposes. Part 1: General requirements 2010


SFS-EN 10028-2

Painelaiteteräkset. Levytuotteet. Osa 2: Kuumalujat seostamattomat ja seostetut teräkset 2009


SFS-EN 10028-3

Painelaiteteräkset. Levytuotteet. Osa 3: Normalisoidut hitsattavat hienoraeteräkset 2009


SFS-EN 10028-4

Painelaiteteräkset. Levytuotteet. Osa 4: Nikkeliseostetut teräkset mataliin käyttölämpötiloihin 2009


SFS-EN 10028-5

Painelaiteteräkset. Levytuotteet. Osa 5: Termomekaanisesti valssatut hitsattavat hienoraeteräkset 2009


SFS-EN 10028-6

Painelaiteteräkset. Levytuotteet. Osa 6: Nuorrutetut hitsattavat hienoraeteräkset 2009


SFS-EN 10028-7

Painelaiteteräkset. Levytuotteet. Osa 7: Ruostumattomat teräkset 2007


SFS-EN 10204

Metallituotteiden ainestodistukset 2004


SFS-EN 10213/AC:en

Steel castings for pressure purposes 2008


SFS-EN 10213:en

Painelaiteteräkset. Valuteräkset 2007


SFS-EN 10216-1 + A1

Saumattomat painelaiteteräsputket. Tekniset toimitusehdot. Osa 1: Seostamattomat teräsputket huoneenlämpötiloihin 2004


SFS-EN 10216-1:en

Saumattomat teräsputket painelaitekäyttöön. Tekniset toimitusehdot. Osa 1: Seostamattomat teräsputket huonelämpötiloihin 2002


SFS-EN 10216-2 + A1 + A2

Saumattomat painelaiteteräsputket. Tekniset toimitusehdot. Osa 2: Kuumalujat seostamattomat ja seostetut teräsputket 2007


SFS-EN 10216-3 + A1

Saumattomat painelaiteteräsputket. Tekniset toimitusehdot. Osa 3: Seostetut hienoraeteräsputket 2004


SFS-EN 10216-3:en

Saumattomat teräsputket painelaitekäyttöön. Tekniset toimitusehdot. Osa 3: Seostamattomat ja seostetut hienoteräksiset putket 2002


SFS-EN 10216-4 + A1

Saumattomat painelaiteteräsputket. Tekniset toimitusehdot. Osa 4: Seostamattomat ja seostetut teräsputket mataliin käyttölämpötiloihin 2004


SFS-EN 10216-4:en

Saumattomat teräsputket painelaitekäyttöön. Tekniset toimitusehdot. Osa 4: Seostamattomat ja seostetut teräsputket mataliin lämpötiloihin 2002


SFS-EN 10216-5

Saumattomat painelaiteteräsputket. Tekniset toimitusehdot. Osa 5: Ruostumattomat teräsputket 2005


SFS-EN 10216-5/AC:en

Seamless steel tubes for pressure purposes. Technical delivery conditions. Part 5: Stainless steel tubes 2008


SFS-EN 10217-1 + A1

Hitsatut painelaiteteräsputket. Tekniset toimitusehdot. Osa 1: Seostamattomat teräsputket huoneenlämpötiloihin 2005


SFS-EN 10217-1:en

Hitsatut painelaiteteräsputket. Tekniset toimitusehdot. Osa 1: Seostamattomat teräsputket huonelämpötiloihin 2002


SFS-EN 10217-2 + A1

Hitsatut painelaiteteräsputket. Tekniset toimitusehdot. Osa 2: Sähkövastushitsatut kuumalujat seostamattomat ja seostetut teräsputket 2005


SFS-EN 10217-3/A1:en

Hitsatut painelaiteteräsputket. Tekniset toimitusehdot. Osa 3: Seostetut hienoraeteräsputket 2005


SFS-EN 10217-3:en

Hitsatut teräsputket painelaitekäyttöön. Tekniset toimitusehdot. Osa 3: Seostamattomat ja seostetut hienorakeiset putket 2002


SFS-EN 10217-4/A1:en

Hitsatut painelaiteteräsputket. Tekniset toimitusehdot. Osa 4: Sähkövastushitsatut seostamattomat teräsputket mataliin käyttölämpötiloihin 2005


SFS-EN 10217-4:en

Hitsatut teräsputket painelaitekäyttöön. Tekniset toimitusehdot. Osa 4: Sähköisesti hitsatut seostamattomat ja seostetut teräsputket mataliin käyttölämpötiloihin 2002


SFS-EN 10217-5/A1:en

Hitsatut painelaiteteräsputket. Tekniset toimitusehdot. Osa 5: Jauhekaarihitsatut kuumalujat seostamattomat ja seostetut teräsputket 2005


SFS-EN 10217-5:en

Hitsatut teräsputket painelaitekäyttöön. Tekniset toimitusehdot. Osa 5: Jauhekaarihitsatut seostamattomat ja seostetut kuumalujat teräsputket 2002


SFS-EN 10217-6/A1:en

Hitsatut painelaiteteräsputket. Tekniset toimitusehdot. Osa 6: Jauhekaarihitsatut seostamattomat teräsputket mataliin käyttölämpötiloihin 2005


SFS-EN 10217-6:en

Hitsatut teräsputket painelaitekäyttöön. Tekniset toimitusehdot. Osa 6: Jauhekaarihitsatut seostamattomat ja seostetut teräsputket mataliin käyttölämpötiloihin

2002


SFS-EN 10217-7

Hitsatut painelaiteteräsputket. Tekniset toimitusehdot. Osa 7: Ruostumattomat teräsputket 2005


SFS-EN 10222-1/A1:en

Painelaiteteräkset. Takeet. Osa 1: Vapaatakeiden yleiset vaatimukset 2002


SFS-EN 10222-1:en

Paineastiateräkset. Takeet. Osa 1: Vapaatakeiden yleiset vaatimukset 1998


SFS-EN 10222-2:en

Paineastiateräkset. Takeet. Osa 2: Kuumalujat ferriittiset ja martensiittiset teräkset 2000


SFS-EN 10222-3:en

Paineastiateräkset. Takeet. Osa 3: Nikkeliseostetut teräkset mataliin käyttölämpötiloihin

1999


SFS-EN 10222-4

Painelaiteteräkset. Takeet. Osa 4: Lujat hitsattavat hienoraeteräkset 2001


SFS-EN 10222-5 + AC:en

Paineastiateräkset. Takeet. Osa 5: Martensiittiset, austeniittiset ja austeniittis-ferriittiset ruostumattomat teräkset 2000


SFS-EN 10253-2

Päittäishitsattavat putkenosat. Osa 2: Toimituseräkohtaisesti tarkastettavat seostamattomat teräkset ja ferriittiset seosteräkset 2007


SFS-EN 10253-4

Päittäishitsattavat putkenosat. Osa 4: Toimituseräkohtaisesti tarkastettavat austeniittiset ja austeniittis-ferriittiset (duplex) teräkset 2008


SFS-EN 10253-4/AC:en

Butt-welding pipe fittings. Part 4: Wrought austenitic and austenitic-ferritic (duplex) stainless steels with specific inspection requirements 2009


SFS-EN 10269 + A1

Teräkset ja nikkeliseokset korotetuissa ja/tai matalissa lämpötiloissa käytettäviin kiinnittimiin 2006


SFS-EN 10269 + A1/AC

Teräkset ja nikkeliseokset korotetuissa ja/tai matalissa lämpötiloissa käytettäviin kiinnittimiin 2009


SFS-EN 10272

Painelaiteteräkset. Ruostumattomat terästangot 2007


SFS-EN 10273

Painelaiteteräkset. Kuumavalssatut hitsattavat kuumalujat terästangot 2007


SFS-EN 10305-4:en

Ohutseinäteräsputket. Tekniset toimitusehdot. Osa 4: Saumattomat kylmävedetyt putket hydrauliikka- ja pneumatiikkajärjestelmiin 2011


SFS-EN 10305-6:en

Ohutseinäteräsputket. Tekniset toimitusehdot. Osa 6: Hitsatut kylmävedetyt putket hydrauliikka- ja pneumatiikkajärjestelmiin 2005


SFS-EN 12178:en

Jäähdytysjärjestelmät ja lämpöpumput. Nestetason näyttölaitteet. Vaatimukset, testaukset ja merkintä 2004


SFS-EN 12263:en

Jäähdytysjärjestelmät ja lämpöpumput. Paineenrajoituksen varolaitteet. Vaatimukset ja testaukset 1999


SFS-EN 12266-1:en

Teollisuusventtiilit. Venttiilien testaus. Osa 1: Painetestit, testausmenetelmät ja hyväksymiskriteerit. Pakolliset vaatimukset 2003


SFS-EN 12284:en

Kylmäjärjestelmät ja lämpöpumput. Venttiilit. Vaatimukset, testaus ja merkintä 2004


SFS-EN 12288:en

Teollisuusventtiilit. Kupariseoksiset kiilaluistiventtiilit 2010


SFS-EN 12334 + AC:en

Teollisuusventtiilit. Valurautaiset yksisuuntaventtiilit 2001


SFS-EN 12334/A1:en

Teollisuusventtiilit. Valurautaiset yksisuuntaventtiilit 2005


SFS-EN 12392

Alumiini ja alumiiniseokset. Muokatut tuotteet. Painelaitteiden valmistuksessa käytettävien tuotteiden erikoisvaatimukset 2000


SFS-EN 12420:en

Kupari ja kupariseokset. Takeet 1999


SFS-EN 12434 + AC:en

Kryogeeniset säiliöt. Joustavat kryoletkut 2000


SFS-EN 12451

Kupari ja kupariseokset. Saumattomat pyöreät lämmönvaihdinputket 1999


SFS-EN 12452

Kupari ja kupariseokset. Saumattomat lämmönvaihdinripaputket 1999


SFS-EN 12516-1:en

Teollisuusventtiilit. Vaipan lujuuden suunnittelu. Osa 1: Taulukkomenetelmä teräsventtiileiden vaipoille 2005


SFS-EN 12516-2

Teollisuusventtiilit. Vaipan lujuuden suunnittelu. Osa 2: Laskennallinen menetelmä teräsventtiileiden vaipoille 2005


SFS-EN 12516-3 + AC:en

Venttiilit. Vaipan kestävyyden suunnittelu. Osa 3: Kokeellinen menetelmä 2003


SFS-EN 12516-4:en

Teollisuusventtiilit. Vaipan lujuuden suunnittelu. Osa 4: Laskennallinen menetelmä muista metallisista materiaaleista kuin teräksestä valmistettujen venttiileiden vaipoille 2008


SFS-EN 12542:en

Nestekaasulaitteet ja -varusteet. Kiinteä maanpäällinen lieriömäinen hitsattu nestekaasuterässäiliö, jonka tilavuus on enintään 13 m3. Rakenne ja valmistus 2010


SFS-EN 12735-1:en

Kupari ja kupariseokset. Saumattomat pyöreät kupariputket ilmastoinnin jäähdytykseen ja kylmälaitoksiin. Osa 1: Putkistoputket 2010


SFS-EN 12735-2

Kupari ja kupariseokset. Saumattomat pyöreät kupariputket ilmastoinnin jäähdytykseen ja kylmälaitoksiin. Osa 2: Laiteputket 2010


SFS-EN 12778 + AC:en

Keittoastiat. Kotikäyttöön tarkoitetut painekattilat 2003


SFS-EN 12778/A1:en

Keittoastiat. Kotikäyttöön tarkoitetut painekattilat 2005


SFS-EN 12952-1:en

Vesiputkikattilat ja niihin liittyvät laitteistot. Osa 1: Yleistä 2002


SFS-EN 12952-7:en

Vesiputkikattilat ja niihin liittyvät laitteistot. Osa 7: Vaatimukset kattilan varusteille 2002


SFS-EN 12952-8:en

Vesiputkikattilat ja niihin liittyvät laitteistot. Osa 8: Vaatimukset nestemäisten ja kaasumaisten polttoaineiden polttolaitteistoille 2002


SFS-EN 12952-9:en

Vesiputkikattilat ja niihin liittyvät laitteistot. Osa 9: Vaatimukset pölymäisten polttoaineiden polttolaitteistoille 2003


SFS-EN 12952-10

Vesiputkikattilat ja niihin liittyvät laitteistot. Osa 10: Vaatimukset sallitun paineen ylitykseltä suojaaville turvajärjestelmille 2002


SFS-EN 12952-11

Vesiputkikattilat ja niihin liittyvät laitteistot. Osa 11: Vaatimukset rajoitinlaitteille ja turvajärjestelmille 2007


SFS-EN 12952-14:en

Vesiputkikattilat ja niihin liittyvät laitteistot. Osa 14: Vaatimukset savukaasun typenpoistolaitteistoille (DENOX) 2004


SFS-EN 12952-16:en

Vesiputkikattilat ja niihin liittyvät laitteistot. Osa 16: Vaatimukset kiinteän polttoaineen polttolaitteistoille arina- ja leijupoltossa 2003


SFS-EN 12953-1:en

Tulitorvikattilat. Osa 1: Yleistä 2002


SFS-EN 12953-2:en

Tulitorvikattilat. Osa 2: Kattiloiden ja niiden varusteiden paineenalaisiin osiin tarkoitetut materiaalit 2002


SFS-EN 12953-3:en

Tulitorvikattilat. Osa 3: Paineenalaisten osien suunnittelu ja laskenta 2002


SFS-EN 12953-4

Tulitorvikattilat. Osa 4: Kattilan paineenalaisten osien rakenne ja valmistus 2002


SFS-EN 12953-5

Tulitorvikattilat. Osa 5: Tarkastukset valmistuksen aikana, dokumentaatio ja paineenalaisten osien tunnusmerkintä 2002


SFS-EN 12953-7:en

Tulitorvikattilat. Osa 7: Vaatimukset nestemäisten ja kaasumaisten polttoaineiden polttolaitteistoille 2002


SFS-EN 12953-8 + AC:en

Tulitorvikattilat. Osa 8: Vaatimukset sallitun paineen ylitykseltä suojaaville järjestelmille 2002


SFS-EN 12953-9

Tulitorvikattilat. Osa 9: Vaatimukset rajoitinlaitteille ja turvajärjestelmille 2007


SFS-EN 12953-12:en

Tulitorvikattilat. Osa 12: Vaatimukset kiinteän polttoaineen polttolaitteistolle arinapoltossa 2003


SFS-EN 13121-1:en

Maanpäälliset LM-säiliöt. Osa 1: Raaka-aineet. Hyväksymisehdot ja käyttöolosuhteet 2003


SFS-EN 13121-2:en

Maanpäälliset LM-säiliöt. Osa 2: Komposiittimateriaalit. Kemiallinen kestävyys 2003


SFS-EN 13121-3 + A1/AC:en

GRP tanks and vessels for use above ground. Part 3: Design and workmanship 2011


SFS-EN 13121-3 + A1:en

GRP tanks and vessels for use above ground. Part 3: Design and workmanship 2010


SFS-EN 13133:en

Kovajuotto. Juottajien pätevyyskokeet 2001


SFS-EN 13134:en

Kovajuotto. Juottomenetelmien hyväksyntä 2001


SFS-EN 13136/A1:en

Refrigerating systems and heat pumps. Pressure relief devices and their associated piping. Method for calculation 2006


SFS-EN 13136:en

Kylmäkoneistot ja lämpöpumput. Ylipaineen varolaitteet. Laskentamenetelmät 2001


SFS-EN 13175 + A2:en

Nestekaasulaitteet ja -varusteet. Nestekaasusäiliöventtiilien ja -varusteiden valmistus- ja testausvaatimukset 2007


SFS-EN 13348

Kupari ja kupariseokset. Saumattomat pyöreät kupariputket sairaalakaasuille tai alipaineelle 2008


SFS-EN 13371:en

Kryogeeniset säiliöt. Liittimet kryokäyttöön 2002


SFS-EN 13397:en

Teollisuusventtiilit. Metalliset kalvoventtiilit 2002


SFS-EN 13445-1:en

Lämmittämättömät painesäiliöt. Osa 1: Yleistä 2009


SFS-EN 13445-2

Lämmittämättömät painesäiliöt. Osa 2: Materiaalit 2009


SFS-EN 13445-3

Lämmittämättömät painesäiliöt. Osa 3: Suunnittelu 2009


SFS-EN 13445-4:en

Lämmittämättömät painesäiliöt. Osa 4: Valmistus 2009


SFS-EN 13445-5

Lämmittämättömät painesäiliöt. Osa 5: Tarkastus ja testaus 2009


SFS-EN 13445-6:en

Lämmittämättömät painesäiliöt. Osa 6: Lisävaatimuksia pallografiittivaluraudasta valmistettujen painesäiliöiden ja  säiliön osien suunnittelulle ja valmistukselle 2009


SFS-EN 13445-8:en

Lämmittämättömät painesäiliöt. Osa 8: Alumiinista ja alumiiniseoksista valmistettujen painesäiliöiden lisävaatimukset 2009


SFS-EN 13458-1:en

Kryogeeniset säiliöt. Kiinteät tyhjöeristetyt säiliöt. Osa 1: Perusvaatimukset 2002


SFS-EN 13458-2:en

Kryogeeniset säiliöt. Kiinteät tyhjöeristetyt säiliöt. Osa 2: Suunnittelu, valmistus, tarkastus ja testaus 2003


SFS-EN 13458-3/A1:en

Kryogeeniset säiliöt. Kiinteät tyhjöeristetyt säiliöt. Osa 3: Toimintavaatimukset 2005


SFS-EN 13458-3:en

Kryogeeniset säiliöt. Kiinteät tyhjöeristetyt laitteet. Osa 3: Toiminnalliset vaatimukset 2003


SFS-EN 13480-1/A1:en

Metalliset teollisuusputkistot. Osa 1: Yleistä 2006


SFS-EN 13480-1/A2:en

Metalliset teollisuusputkistot. Osa 1: Yleistä 2009


SFS-EN 13480-1:en

Metalliset teollisuusputkistot. Osa 1: Yleistä 2002


SFS-EN 13480-2 + A1 + A2

Metalliset teollisuusputkistot. Osa 2: Materiaalit 2010


SFS-EN 13480-2/A1:en

Metalliset teollisuusputkistot. Osa 2: Materiaalit 2010


SFS-EN 13480-3/A1:en

Metalliset teollisuusputkistot. Osa 3: Suunnittelu ja laskenta 2006


SFS-EN 13480-3/A2:en

Metalliset teollisuusputkistot. Osa 3: Suunnittelu ja laskenta 2007


SFS-EN 13480-3/A3

Metalliset teollisuusputkistot. Osa 3: Suunnittelu ja laskenta 2009


SFS-EN 13480-3/A4

Metalliset teollisuusputkistot. Osa 3: Suunnittelu ja laskenta/A4. Yksinkertaistettu putken jännitysanalyysi 2010


SFS-EN 13480-3:en

Metalliset teollisuusputkistot. Osa 3: Suunnittelu ja laskenta 2002


SFS-EN 13480-4:en

Metalliset teollisuusputkistot. Osa 4: Valmistus ja asennus 2002


SFS-EN 13480-5:en

Metalliset teollisuusputkistot. Osa 5: Tarkastus ja testaus 2002


SFS-EN 13480-6 + A1

Metalliset teollisuusputkistot. Osa 6: Maahan asennettavien putkistojen lisävaatimukset

2006


SFS-EN 13480-6/A1:en

Metalliset teollisuusputkistot. Osa 6: Maahan asennettavien putkistojen lisävaatimukset

2006


SFS-EN 13480-8:en

Metalliset teollisuusputkistot. Osa 8: Alumiini ja alumiiniseosteisten putkistojen lisävaatimukset 2007


SFS-EN 13611:en

Kaasupoltinten ja kaasun polttolaitteiden varo- ja säätölaitteet. Yleiset vaatimukset 2008


SFS-EN 13648-1:en

Kryogeeniset säiliöt. Sallitun paineen ylitykseltä suojaavat turvalaitteet. Osa 1: Kryokäytön varoventtiilit 2009


SFS-EN 13648-2:en

Kryogeeniset säiliöt. Sallitun paineen ylitykseltä suojaavat turvalaitteet. Osa 2: Kryokäytön murtolevyt 2002


SFS-EN 13648-3:en

Kryogeeniset säiliöt. Ylipaineturvalaitteet. Osa 3: Tarvittavan virtaaman määritys. Kapasiteetti ja koko 2003


SFS-EN 13709:en

Teollisuusventtiilit. Teräksiset istukka- ja istukkasulku- ja yksisuuntaventtiilit 2010


SFS-EN 13789:en

Teollisuusventtiilit. Valurautaiset istukkaventtiilit 2010


SFS-EN 13799:en

Nestekaasusäiliöiden pinnantasomittarit 2003


SFS-EN 13831:en

Vesijärjestelmien kalvopaisunta-astiat 2007


SFS-EN 13835/A1:en

Valut. Austeniittiset valuraudat 2006


SFS-EN 13835:en

Valut. Austeniittiset valuraudat 2003


SFS-EN 13923:en

Kelaamalla vahvistetut lujitemuoviset painesäiliöt. Materiaalit, suunnittelu, laskenta, valmistaminen ja testaus 2006


SFS-EN 14071:en

Nestekaasusäiliöiden varoventtiilit. Apulaitteet 2005


SFS-EN 14129:en

Nestekaasusäiliöiden varoventtiilit 2005


SFS-EN 14197-1:en

Kryogeeniset säiliöt. Kiinteät ei-tyhjöeristetyt säiliöt. Osa 1: Perusvaatimukset 2004


SFS-EN 14197-2/A1:en

Kryogeeniset säiliöt. Kiinteät ei-tyhjöeristetyt säiliöt. Osa 2:  Suunnittelu, valmistus, tarkastus ja testaus 2007


SFS-EN 14197-2:en

Kryogeeniset säiliöt. Kiinteät ei-tyhjöeristetyt säiliöt. Osa 2: Suunnittelu, valmistus, tarkastus ja testaus 2004


SFS-EN 14197-3 + AC:en

Kryogeeniset säiliöt. Kiinteät ei-tyhjöeristetyt säiliöt. Osa 3: Toimintavaatimukset 2004


SFS-EN 14197-3/A1:en

Kryogeeniset säiliöt. Kiinteät ei-tyhjöeristetyt säiliöt. Osa 3: Toimintavaatimukset 2005


SFS-EN 14222:en

Ruostumattomasta teräksestä valmistetut vastuskuumenteiset höyrykattilat 2003


SFS-EN 14276-1 + A1

Kylmäkoneistojen ja lämpöpumppujen painelaitteet. Osa 1: Säiliöt. Yleiset vaatimukset

2011


SFS-EN 14276-2 + A1:en

Kylmäkoneistojen ja lämpöpumppujen painelaitteet. Osa 2: Putkisto. Yleiset vaatimukset

2011


SFS-EN 14341:en

Teollisuusventtiilit. Yksisuuntaventtiilit 2007


SFS-EN 14359 + A1:en

Gas-loaded accumulators for fluid power applications 2011


SFS-EN 14382 + A1/AC:en

Kaasun paineensäädinyksikköjen ja -asennusten varolaiteet. Kaasun sulkulaitteet, joiden tulopaine on enintään 100 bar. 2009


SFS-EN 14382 + A1:en

Kaasun paineensäädinyksikköjen ja -asennusten varolaitteet. Kaasun sulkulaitteet, joiden tulopaine on enintään 100 bar. 2009


SFS-EN 14394 + A1:en

Lämmityskattilat. Lämmityskattilat, joiden polttimot on varustettu palamisilmapuhaltimella. Nimellinen teho enintään 10 MW ja suurin käyttölämpötila

110 °C 2009


SFS-EN 14570/A1:en

Maanpäällisten ja maanalaisten nestekaasusäiliöiden käyttölaitteet 2006


SFS-EN 14570:en

Maanpäällisten ja maanalaisten nestekaasusäiliöiden käyttölaitteet 2005


SFS-EN 14585-1:en

Poimutettu metalliletku painesovellutuksiin. Osa 1:Vaatimukset 2006


SFS-EN 14917:en

Metallinen haitarilaajennusliitos paineellisiin käyttötarkoituksiin 2009


SFS-EN 15001-1:en

Kaasuputkistot. Kaasun käyttöputkistot teollisuudessa, käyttöpaineen ollessa yli 0,5 bar sekä teollisuudessa ja muualla käyttöpaineen ollessa yli 5 bar. Osa 1: Yksityiskohtaiset toiminnalliset vaatimukset suunnittelulle, materiaaleille, rakentamiselle, tarkistuksille ja testaukselle 2010


SFS-EN 15776:en

Lämmittämättömät paineastiat. Lisävaatimukset vauraudasta, jonka venymä on korkeintaan 15%, valmistettujen paineastioiden ja niiden osien suunnitteluun ja valmistukseen 2011


SFS-EN ISO 4126-1:en

Ylipaineen varolaitteet. Osa1: Varoventtiilit 2004


SFS-EN ISO 4126-3:en

Ylipaineen varolaitteet.Osa 3: Varoventtiili- ja murtokalvoyhdistelmät 2006


SFS-EN ISO 4126-4:en

Ylipaineen varolaitteet. Osa 4: Esiohjattavat varolaitteet 2004


SFS-EN ISO 4126-5/AC:en

Ylipaineen varolaitteet. Osa 5: Valvottu ylipaineen varolaitteisto 2008


SFS-EN ISO 4126-5:en

Ylipaineen suojalaitteet. Osa 5: Valvottu ylipaineen suojalaitteisto 2004


SFS-EN ISO 9606-2:en

Hitsaajan pätevyyskoe. Sulahitsaus. Osa 2: Alumiini ja alumiiniseokset 2005


SFS-EN ISO 9606-3

Hitsaajan pätevyyskoe. Sulahitsaus. Osa 3: Kupari ja kupariseokset 1999


SFS-EN ISO 9606-4

Hitsaajan pätevyyskoe. Sulahitsaus. Osa 4: Nikkeli ja nikkeliseokset 1999


SFS-EN ISO 9606-5

Hitsaajan pätevyyskoe. Sulahitsaus. Osa 5: Titaani ja titaaniseokset, zirkonium ja zirkoniumseokset 2000


SFS-EN ISO 10931:en

Muoviputkijärjestelmät teollisuuskäyttöön. Polyvinyylifluoridi (PVDF). Vaatimukset osille ja järjestelmälle 2006


SFS-EN ISO 15493:en

Muoviputkistojärjestelmät teollisuuskäyttöön. ABS, PVC-U ja PVC-C. Vaatimukset osille ja järjestelmille. Metrinen mitoitus 2003


SFS-EN ISO 15494:en

Muoviputkistojärjestelmät teollisuuskäyttöön. PE, PB ja PP. Vaatimukset osille ja järjestelmille. Metrinen mitoitus 2003


SFS-EN ISO 15613

Hitsausohjeet ja niiden hyväksyntä metalleille. Hyväksyntä esituotannollisella hitsauskokeella 2004


SFS-EN ISO 15614-1/A1:en

Hitsausohjeet ja niiden hyväksyntä metalleille. Hyväksyntä menetelmäkokeella. Osa 1: Terästen kaari- ja kaasuhitsaus sekä nikkelin ja nikkeliseosten kaarihitsaus 2008


SFS-EN ISO 15614-2

Hitsausohjeet ja niiden hyväksyntä metalleille. Menetelmäkokeet. Osa 2: Alumiinin ja alumiiniseosten kaarihitsaus 2005


SFS-EN ISO 15614-4/AC:en

Specification and qualification of welding procedures for metallic materials. Welding procedure test. Part 4: Finishing welding of aluminium castings (ISO 15614-4:2005/Cor 1:2007) 2007


SFS-EN ISO 15614-4:en

Hitsausohjeet ja niiden hyväksyntä metalleille. Menetelmäkokeet. Osa 4: Alumiinivalujen viimeistelyhitsaus 2005


SFS-EN ISO 15614-5

Hitsausohjeet ja niiden hyväksyntä metalleille. Menetelmäkokeet. Osa 5: Titaanin ja sirkoniumin sekä niiden seosten kaarihitsaus 2004


SFS-EN ISO 15614-6

Hitsausohjeet ja niiden hyväksyntä metalleille. Menetelmäkokeet. Osa 6: Kuparin ja kupariseosten kaari- ja kaasuhitsaus 2006


SFS-EN ISO 15614-7

Hitsausohjeet ja niiden hyväksyntä metalleille. Hyväksyntä menetelmäkokeella. Osa 7: Päällehitsaus 2007


SFS-EN ISO 15614-8

Hitsausohjeet ja niiden hyväksyntä metalleille. Menetelmäkokeet. Osa 8: Putken hitsaus putkilevyyn 2002


SFS-EN ISO 15614-11:en

Hitsausohjeet ja niiden hyväksyntä metalleille. Menetelmäkokeet. Osa 11: Elektronisuihku- ja laserhitsaus 2002


SFS-EN ISO 15620:en

Hitsaus. Metallisten materiaalien kitkahitsaus 2000


SFS-EN ISO 16135:en

Teollisuusventtiilit. Kestomuoviset palloventtiilit 2006


SFS-EN ISO 16136:en

Teollisuusventtiilit. Kestomuoviset läppäventtiilit 2006


SFS-EN ISO 16137:en

Teollisuusventtiilit. Kestomuoviset yksisuuntaventtiilit 2006


SFS-EN ISO 16138:en

Teollisuusventtiilit. Kestomuoviset kalvoventtiilit 2006


SFS-EN ISO 16139:en

Teollisuusventtiilit. Kestomuoviset kiilaluistiventtiilit 2006


SFS-EN ISO 21787:en

Teollisuusventtiilit. Kestomuoviset istukkaventtiilit 2006


Palaa otsikoihin

98/79/ETY In vitro -diagnostiikkaan tarkoitetut lääkinnälliset laitteet


SFS-EN 556-1:en

Terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden sterilointi. Vaatimukset

''STERIILI''-symbolilla merkittäville terveydenhuollon laitteille ja tarvikkeille. Osa 1: Vaatimukset pakattuina steriloiduille terveydenhuollon laitteille ja tarvikkeille 2002


SFS-EN 556-2:en

Terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden sterilointi. ''STERIILI''-symbolilla merkittävien terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden vaatimukset. Osa 2: Aseptisesti prosessoitujen terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden vaatimukset 2004


SFS-EN 928

In vitro diagnostiset järjestelmät. Standardien EN 29001 ja EN 46001 sekä EN 29002 ja EN 46002 soveltamisohje in vitro diagnostiikkaan tarkoitettuille lääkinnällisille laitteille 1996


SFS-EN 980

Terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden merkinnöissä käytettävät symbolit 2008


SFS-EN 1658

In vitro diagnostisten välineiden merkintävaatimukset 1997


SFS-EN 12286/A1:en

In vitro diagnostiset lääkinnälliset laitteet. Biologista alkuperää olevien näytteiden pitoisuuksien mittaaminen. Referenssimittausmenetelmien kuvaus 2001


SFS-EN 12286:en

In vitro diagnostiset järjestelmät. Biologista alkuperää olevien näytteiden pitoisuuksien mittaaminen. Referenssimittausmenetelmien kuvaus 1999


SFS-EN 12287

In vitro diagnostiset lääkinnälliset laitteet. Biologista alkuperää olevien näytteiden pitoisuuksien mittaaminen. Referenssimateriaalien kuvaus 1999


SFS-EN 12322/A1:en

In vitro diagnostiset lääkinnälliset laitteet. Mikrobiologiset elatusaineet. Elatusaineiden suorituskykyvaatimukset 2002


SFS-EN 12322:en

In vitro diagnostiset lääkinnälliset laitteet. Mikrobiologiset elatusaineet. Elatusaineiden suorituskykyvaatimukset 1999


SFS-EN 13532:en

Itsetestaukseen tarkoitettujen in vitro diagnostisten terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden yleiset vaatimukset 2002


SFS-EN 13612 + AC:en

In vitro diagnostiikkaan tarkoitettujen lääkinnällisten laitteiden suorituskyvyn arviointi 2002


SFS-EN 13640:en

In vitro diagnostiikkaan tarkoitettujen lääkinnällisten laitteiden stabiilisuustestaus 2002


SFS-EN 13641:en

In vitro diagnostiikkaan tarkoitettujen lääkinnällisten laitteiden infektioriskin poistaminen tai vähentäminen 2002


SFS-EN 13975:en

Näytteenottomenettelyt in vitro -diagnostisten lääkinnällisten laitteiden hyväksymistestauksessa. Tilastotieteelliset näkökohdat 2003


SFS-EN 14136:en

Ulkoisten laadunarviointimenetelmien käyttö in vitro diagnostisten tutkimusmenettelyjen toimivuuden arvioinnissa 2004


SFS-EN 14254:en

In vitro diagnostiset lääkinnälliset laitteet. Ihmisiltä otettujen näytteiden, muiden kuin verinäytteiden, keräämiseen tarkoitetut kertakäyttöastiat 2005


SFS-EN 14820:en

Ihmisten laskimoverinäytteiden keräämiseen tarkoitetut kertakäyttöastiat 2005


SFS-EN ISO 10993-8:en

Terveydenhuollon laitteiden biologinen arviointi. Osa 8: Referenssimateriaalien valinnan ja laadun ohjeita 2000


SFS-EN ISO 11737-2:en

Terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden sterilointi. Mikrobiologiset menetelmät. Osa 2: Steriiliyden testaus sterilointiprosessin määrittelyn, validoinnin ja huollon yhteydessä 2010


SFS-EN ISO 13408-1:en

Terveydenhoitotuotteiden aseptinen prosessointi. Osa 1: Yleiset vaatimukset 2011


SFS-EN ISO 13408-2:en

Terveydenhoitotuotteiden aseptinen prosessointi. Osa 2: Suodatus 2011


SFS-EN ISO 13408-3:en

Terveydenhoitotuotteiden aseptinen prosessointi. Osa 3: Kylmäkuivaus 2011


SFS-EN ISO 13408-4:en

Terveydenhoitotuotteiden aseptinen prosessointi. Osa 4: CIP-pesujärjestelmät (Clean-in-Place) 2011


SFS-EN ISO 13408-5:en

Terveydenhoitotuotteiden aseptinen prosessointi. Osa 5: Paikalla sterilointi 2011


SFS-EN ISO 13408-6:en

Terveydenhoitotuotteiden aseptinen prosessointi. Osa 6: Isolaattorit 2011


SFS-EN ISO 13485/AC:en

Medical devices. Quality management systems. Requirements for regulatory purposes (ISO 13485:2003/Cor 1:2009) 2009


SFS-EN ISO 14937:en

Terveydenhuollon tuotteiden sterilointi. Sterilointiaineiden ominaisuuksien ja sterilointiprosessien kehittelyn, validoinnin ja rutiinivalvonnan yleiset vaatimukset 2010


SFS-EN ISO 14971

Terveydenhuollon laitteet ja tarvikkeet. Riskinhallinnan soveltaminen terveydenhuollon laitteisiin ja tarvikkeisiin 2009


SFS-EN ISO 15193

In vitro diagnostiset terveydenhuollon laitteet ja tarvikkeet. Biologista alkuperää olevien näytteiden pitoisuuksien mittaus. Referenssimittausmenettelyjen sisällön ja esitystavan vaatimukset 2009


SFS-EN ISO 15194:en

In vitro diagnostiset terveydenhuollon laitteet ja tarvikkeet. Biologista alkuperää olevien näytteiden pitoisuuksien mittaaminen. Sertifioitujen vertailumateriaalien ja tukidokumenttien sisällön vaatimukset 2009


SFS-EN ISO 15197:en

In vitro diagnostiset järjestelmät. Veren glukoosin seurantajärjestelmien vaatimukset itsetestauksessa ihmisen sokeritaudin hoidossa 2003


SFS-EN ISO 17511:en

In vitro diagnostiset lääkinnälliset laitteet. Biologista alkuperää olevien näytteiden pitoisuuksien mittaaminen. Kalibraattoreille ja kontrollimateriaaleille annettujen arvojen metrologinen jäljitettävyys 2004


SFS-EN ISO 18153:en

In vitro diagnostiset lääkinnälliset laitteet. Biologista alkuperää olevien näytteiden pitoisuuksien mittaaminen. Kalibraattoreiden ja kontrollimateriaalien sisältämät entsyymit. Katalyyttisten konsentraatioiden annettujen arvojen metrologinen jäljitettävyys

2004


SFS-EN ISO 20776-1:en

Kliininen laboratoriotestaus ja in vitro diagnostinen testaus. Tarttuvien ainesosien herkkyystestaus ja antimikrobisten herkkyyslaitteiden toimivuuden arviointi. Osa 1: Tarttuvissa taudeissa esiintyvien nopeasti kasvavien antimikrobisten bakteerien in vitro -aktiivisuuden testauksen referenssimenetelmä 2007


Palaa otsikoihin

2000/9/EC Henkilökuljetukseen tarkoitetut köysiratalaitteistot


SFS-EN 1709:en

Henkilökuljetukseen tarkoitetut köysiradat. Turvallisuusvaatimukset. Ennen käyttöönottoa tehtävä tarkastus, kunnossapito ja käyttötarkastukset 2005


SFS-EN 1908:en

Henkilökuljetukseen tarkoitetut köysiradat. Kiristyslaitteet 2005


SFS-EN 1909:en

Henkilökuljetukseen tarkoitetut köysiradat. Pelastaminen ja evakuointi 2005


SFS-EN 12385-8:en

Teräsköydet. Turvallisuus. Osa 8: Henkilökuljetukseen tarkoitettujen köysiratalaitteistojen köydet. Säikeistä punotut veto- ja kiristysköydet 2003


SFS-EN 12385-9:en

Teräsköydet. Turvallisuus. Osa 9: Henkilökuljetukseen tarkoitettujen köysiratalaitteistojen köydet. Suljetut vetoköydet 2003


SFS-EN 12397:en

Henkilökuljetukseen tarkoitettujen köysiratojen turvallisuusvaatimukset. Käyttö 2005


SFS-EN 12927-1:en

Henkilökuljetukseen tarkoitetut köysiradat. Turvallisuusvaatimukset. Köydet. Osa 1: Köysien ja köysiliitosten valinta 2005


SFS-EN 12927-2:en

Henkilökuljetukseen tarkoitetut köysiradat. Turvallisuusvaatimukset. Köydet. Osa 2: Varmuuskertoimet 2005


SFS-EN 12927-3:en

Henkilökuljetukseen tarkoitetut köysiradat. Turvallisuusvaatimukset. Köydet. Osa 3: 6-säikeisen veto- ja kuljetusköyden pujotusliitos 2005


SFS-EN 12927-4:en

Henkilökuljetukseen tarkoitetut köysiradat. Turvallisuusvaatimukset. Köydet. Osa 4: Pääteliitokset 2005


SFS-EN 12927-5:en

Henkilökuljetukseen tarkoitetut köysiradat. Turvallisuusvaatimukset. Köydet. Osa 5: Varastointi, kuljetus, asennus ja kiristys 2005


SFS-EN 12927-6:en

Henkilökuljetukseen tarkoitetut köysiradat. Turvallisuusvaatimukset. Köydet. Osa 6: Hylkäämisperusteet 2005


SFS-EN 12927-7

Henkilökuljetukseen tarkoitetut köysiradat. Turvallisuusvaatimukset. Köydet. Osa 7: Tarkastus, korjaus ja kunnossapito 2005


SFS-EN 12927-8

Henkilökuljetukseen tarkoitetut köysiradat. Turvallisuusvaatimukset. Köydet. Osa 8: Köyden tarkastus magneettisella menetelmällä (MRT) 2005


SFS-EN 12929-1:en

Henkilökuljetukseen tarkoitetut köysiradat. Turvallisuusvaatimukset. Yleiset ohjeet. Osa 1: Kaikkia laitteita koskevat vaatimukset 2005


SFS-EN 12929-2:en

Henkilökuljetukseen tarkoitetut köysiradat. Turvallisuusvaatimukset. Yleiset ohjeet. Osa 2: Lisävaatimukset pendeli-köysiradoille, joissa ei ole kannatusköysijarrua 2005


SFS-EN 12930:en

Henkilökuljetukseen tarkoitetut köysiradat. Turvallisuusvaatimukset. Laskelmat 2005


SFS-EN 13107:en

Henkilökuljetukseen tarkoitetut köysiradat. Turvallisuusvaatimukset. Rakenteet 2005


SFS-EN 13223:en

Henkilökuljetukseen tarkoitetut köysiradat. Turvallisuusvaatimukset. Käyttökoneistot ja muut mekaaniset laitteet 2005


SFS-EN 13243:en

Henkilökuljetukseen tarkoitetut köysiradat. Turvallisuusvaatimukset. Sähkölaitteet käyttökoneistojen sähkölaitteita lukuun ottamatta 2005


SFS-EN 13796-1:en

Henkilökuljetukseen tarkoitetut köysiradat. Turvallisuusvaatimukset. Siirtolaitteet. Osa 1: Köysipuristimet, kulkulaitteistot, tarraajat, kabiinit, tuolit, vaunut, huoltokorit, vetolaitteet 2005


SFS-EN 13796-2:en

Henkilökuljetukseen tarkoitetut köysiradat. Turvallisuusvaatimukset. Siirtolaitteet. Osa 2: Köysipuristimien vetokokeet 2005


SFS-EN 13796-3:en

Henkilökuljetukseen tarkoitetut köysiradat. Turvallisuusvaatimukset. Siirtolaitteet. Osa 3: Väsytyskokeet 2005


Palaa otsikoihin

2004/22/EY Mittauslaitteet


SFS-EN 1359/A1:en

Kaasumittarit. Kalvomittarit 2007


SFS-EN 1359:en

Kaasumittarit. Paljekaasumittarit 1999


SFS-EN 1434-1:en

Lämpöenergiamittarit. Osa 1: Yleiset vaatimukset 2007


SFS-EN 1434-2/AC:en

Heat meters. Part 2: Constructional requirements 2007


SFS-EN 1434-2:en

Lämpöenergiamittarit. Osa 2: Rakenteelliset vaatimukset 2007


SFS-EN 1434-4/AC:en

Heat meters. Part 4: Pattern approval tests 2007


SFS-EN 1434-4:en

Lämpöenergiamittarit. Osa 4: Tyyppihyväksyntätestit 2007


SFS-EN 1434-5:en

Lämpöenergiamittarit. Osa 5: Ensivakaustestit 2007


SFS-EN 12261 + AC:en

Kaasumittarit. Turbiinikaasumittarit 2002


SFS-EN 12261/A1:en

Kaasumittarit. Turbiinikaasumittarit 2007


SFS-EN 12405-1 + A2:en

Kaasumittarit. Muuntolaitteet. Osa 1. Kaasumääräkorjaimet 2011


SFS-EN 12480/A1:en

Kaasumittarit. Kiertomäntämittarit kaasulle 2007


SFS-EN 12480:en

Kiertomäntämittarit kaasulle 2002


SFS-EN 14154-1 + A2:en

Vesimittarit. Osa 1: Yleiset vaatimukset 2011


SFS-EN 14154-2 + A2:en

Vesimittarit. Osa 2: Asennus ja käyttöolosuhteet 2011


SFS-EN 14154-3 + A2:en

Vesimittarit. Osa 3: Testausmenetelmät ja laitteisto 2011


SFS-EN 14236:en

Kotitalouksissa käytettävät ultraäänikaasumittarit 2007


Palaa otsikoihin

2006/42/EY Koneturvallisuusdirektiivi


SFS-EN 81-3 + A1/AC:en

Safety rules for the construction and installation of lifts. Part 3: Electric and hydraulic service lifts 2009


SFS-EN 81-3 + A1:en

Henkilö-, tavara- ja pikkuhissien suunnittelua ja rakentamista koskevat turvallisuusohjeet. Osa 3: Sähkö- ja hydraulikäyttöiset pikkuhissit 2009


SFS-EN 81-31:en

Hissien suunnittelua ja rakentamista koskevat turvallisuusohjeet. Vain tavaran kuljetukseen tarkoitetut hissit. Osa 31: Luoksepäästävät tavarahissit 2010


SFS-EN 81-40

Hissien suunnittelua ja rakentamista koskevat turvallisuusohjeet. Erikoishissit henkilöiden ja tavaroiden kuljetukseen. Osa 40: Liikuntarajoitteisten henkilöiden kuljetukseen tarkoitetut porrashissit ja kaltevassa tasossa liikkuvat nostolavat 2009


SFS-EN 81-41

Hissien suunnittelua ja rakentamista koskevat turvallisuusohjeet. Erityishissit henkilöiden ja tavaroiden kuljetukseen. Osa 41: Liikuntarajoitteisten henkilöiden kuljetukseen tarkoitetut pystysuoraan liikkuvat nostolavat 2011


SFS-EN 81-43:en

Hissien suunnittelua ja rakentamista koskevat turvallisuusohjeet. Erityistarkoituksiin käytettävät henkilö- ja tavarahenkilöhissit. Osa 43: Nostureissa käytettävät hissit 2009


SFS-EN 115-1 + A1

Liukuportaiden ja liukukäytävien turvallisuus. Osa 1: Rakenne ja asennus 2010


SFS-EN 201:en

Muovi- ja kumiteollisuuskoneet. Ruiskuvalukoneet. Turvallisuusvaatimukset 2009


SFS-EN 267:en

Automaattiset puhallinpolttimet nestemäisille polttoaineille 2010


SFS-EN 280 + A2

Siirrettävät henkilönostimet. Suunnittelulaskelmat. Vakavuus. Rakenne. Turvallisuus. Tarkastukset ja testit 2009


SFS-EN 289 + A1:en

Kumi- ja muoviteollisuuden koneet. Puristimet. Turvallisuusvaatimukset 2009


SFS-EN 349 + A1

Koneturvallisuus. Vähimmäisetäisyydet kehonosien puristumisvaaran välttämiseksi 2008


SFS-EN 378-2 + A1

Kylmäkoneistot ja lämpöpumput. Turvallisuus- ja ympäristövaatimukset. Osa 2: Suunnittelu, rakenne, testaus, merkintä ja dokumentointi 2009


SFS-EN 415-1 + A1:en

Pakkauskoneiden turvallisuus. Osa 1: Pakkauskoneiden ja niihin liittyvien laitteiden luokittelu ja sanasto 2009


SFS-EN 415-3 + A1:en

Pakkauskoneet. Turvallisuus. Osa 3: Pakkauksen muodostus-, täyttö- ja suljentakoneet

2009


SFS-EN 415-5 + A1

Pakkauskoneet. Turvallisuus. Osa 5: Käärintäkoneet 2010


SFS-EN 415-6 + A1:en

Pakkauskoneet. Turvallisuus. Osa 6: Lavakuorman käärintäkoneet 2009


SFS-EN 415-7 + A1:en

Pakkauskoneet. Turvallisuus. Osa 7: Ryhmäpakkauskoneet 2009


SFS-EN 415-8:en

Pakkauskoneet. Turvallisuus. Osa 8: Nauhasidontakoneet 2008


SFS-EN 415-9:en

Pakkauskonet. Turvallisuus. Osa 9: Pakkauskoneiden, pakkauslinjojen ja näiden lisälaitteiden melun mittausmenetelmät. Tarkkuusluokat 2 ja 3 2009


SFS-EN 422:en

Kumi- ja muoviteollisuuden koneet. Muottiinpuhalluskoneet. Turvallisuusvaatimukset 2009


SFS-EN 453 + A1:en

Elintarvikekoneet. Vaivauskoneet. Turvallisuus- ja hygieniavaatimukset 2010


SFS-EN 454 + A1:en

Elintarvikekoneet. Vatkauskoneet. Turvallisuus- ja hygieniavaatimukset 2010


SFS-EN 474-1 + A1:en

Maansiirtokoneet. Turvallisuus. Osa 1: Yleiset vaatimukset 2009


SFS-EN 474-2 + A1:en

Maansiirtokoneet. Turvallisuus. Osa 2: Vaatimukset puskutraktoreille 2009


SFS-EN 474-3 + A1:en

Maansiirtokoneet. Turvallisuus. Osa 3: Vaatimukset kuormaajille 2009


SFS-EN 474-6 + A1:en

Maansiirtokoneet. Turvallisuus. Osa 6: Vaatimukset dumppereille 2009


SFS-EN 474-7 + A1:en

Maansiirtokoneet. Turvallisuus. Osa 7: Vaatimukset kaavinvaunuille 2009


SFS-EN 474-8 + A1:en

Maansiirtokoneet. Turvallisuus. Osa 8: Vaatimukset tiehöylille 2009


SFS-EN 474-9 + A1:en

Maansiirtokoneet. Turvallisuus. Osa 9: Vaatimukset putkenlaskukoneille 2009


SFS-EN 474-10 + A1:en

Maansiirtokoneet. Turvallisuus. Osa 10: Vaatimukset ketjukaivukoneille 2009


SFS-EN 474-11 + A1:en

Maansiirtokoneet. Turvallisuus. Osa 11: Vaatimukset maantiivistysjyrille ja kaatopaikkajyrille 2009


SFS-EN 474-12 + A1:en

Maansiirtokoneet. Turvallisuus. Osa 12: Vaatimukset köysikaivukoneille 2009


SFS-EN 500-1 + A1:en

Liikkuvat tienrakennuskoneet. Turvallisuus. Osa 1: Yleiset vaatimukset 2010


SFS-EN 500-2 + A1:en

Liikkuvat tienrakennuskoneet. Turvallisuus. Osa 2: Erityisvaatimukset tienjyrsintäkoneille

2009


SFS-EN 500-3 + A1:en

Liikkuvat tienrakennuskoneet. Turvallisuus. Osa 3: Erityisvaatimukset maanvakautuskoneille ja kierrätyskoneille 2009


SFS-EN 500-4:en

Liikkuvat tienrakennuskoneet. Turvallisuus. Osa 4: Erityisvaatimukset tiivistyskoneille

2011


SFS-EN 500-6 + A1:en

Liikkuvat tienrakennuskoneet. Turvallisuus. Osa 6: Erityisvaatimukset päällystyskoneille

2009


SFS-EN 528

Hyllystöhissit. Turvallisuus 2009


SFS-EN 547-1 + A1

Koneturvallisuus. Ihmisen mitat. Osa 1: Koneiden kulkuaukkojen mittojen määrittämisperiaatteet 2008


SFS-EN 547-2 + A1

Koneturvallisuus. Ihmisen mitat. Osa 2: Työskentelyaukkojen mittojen määrittämisperiaatteet 2008


SFS-EN 547-3 + A1

Koneturvallisuus. Ihmisen mitat. Osa 3: Antropometriset tiedot 2008


SFS-EN 574 + A1

Koneturvallisuus. Kaksinkäsinhallintalaitteet. Toiminnalliset näkökohdat. Suunnitteluperiaatteet 2008


SFS-EN 609-1 + A2:en

Maatalous- ja metsäkoneet. Puunhalkaisukoneiden turvallisuus. Osa 1: Kiilahalkaisukoneet 2010


SFS-EN 609-2 + A1:en

Maatalous- ja metsäkoneet. Puunhalkaisukoneet. Turvallisuus. Osa 2: Ruuvihalkaisukoneet 2010


SFS-EN 614-1 + A1

Koneturvallisuus. Ergonomiset suunnitteluperiaatteet. Osa 1: Terminologia ja yleiset periaatteet 2009


SFS-EN 614-2 + A1

Koneturvallisuus. Ergonomiset suunnitteluperiaatteet. Osa 2: Työtehtävien ja koneen suunnittelun väliset vuorovaikutukset 2009


SFS-EN 617 + A1:en

Kuljetinlaitteet ja -järjestelmät. Turvallisuusvaatimukset ja sähkömagneettista yhteensopivuutta koskevat vaatimukset. Massatavaran varastointi siiloissa, bunkkereissa, säiliöissä ja suppiloissa 2011


SFS-EN 618 + A1:en

Kuljetinlaitteet ja -järjestelmät. Turvallisuusvaatimukset ja sähkömagneettista yhteensopivuutta koskevat vaatimukset. Massatavarakuljettimet ja -laitteistot kiinteitä hihnakuljettimia lukuunottamatta 2011


SFS-EN 619 + A1:en

Kuljetinlaitteet ja -järjestelmät. Turvallisuusvaatimukset ja sähkömagneettista yhteensopivuutta koskevat vaatimukset. Kappaletavarakuljettimet ja -laitteistot 2011


SFS-EN 620 + A1:en

Kuljetinlaitteet ja -järjestelmät. Turvallisuusvaatimukset ja sähkömagneettista yhteensopivuutta koskevat vaatimukset. Massatavaran kuljetuksessa käytettävät kiinteät hihnakuljettimet 2011


SFS-EN 626-1 + A1

Koneturvallisuus. Koneiden päästämien vaaraa aiheuttavien aineiden terveysriskien vähentäminen. Osa 1: Periaatteita ja spesifikaatioita koneiden valmistajille 2008


SFS-EN 626-2 + A1

Koneturvallisuus. Koneiden päästämien vaaraa aiheuttavien aineiden terveysriskien vähentäminen. Osa 2: Todentamiseen johtava menetelmä 2008


SFS-EN 676 + A2/AC:en

Automaattiset puhallinpolttimet kaasumaisille polttoaineille. 2009


SFS-EN 676 + A2:en

Automatic forced draught burners for gaseous fuels 2009


SFS-EN 690 + A1:en

Maatalouskoneet. Lannanlevittimet. Turvallisuus 2010


SFS-EN 692 + A1

Metallintyöstökoneet. Mekaaniset puristimet. Turvallisuus 2009


SFS-EN 693 + A2

Metallintyöstökoneet. Turvallisuus. Hydrauliset puristimet 2011


SFS-EN 703 + A1

Maatalouskoneet. Säilörehun kuormaus-, sekoitus/silppuamis- ja jakelukoneet. Turvallisuus 2010


SFS-EN 706 + A1:en

Maatalouskoneet. Köynnösleikkurit. Turvallisuus 2010


SFS-EN 707 + A1

Maatalouskoneet. Lietevaunut. Turvallisuus 2010


SFS-EN 709 + A4:en

Maatalous- ja metsäkoneet. Kävellen ohjattavat, jyrsimillä tai haranterillä varustetut vetävät traktorit. Turvallisuus 2010


SFS-EN 710 + A1:en

Koneturvallisuus. Valimoiden kaavaus- ja keernanvalmistuskoneiden ja -laitosten ja niihin liittyvien laitteiden turvallisuusvaatimukset 2010


SFS-EN 741 + A1:en

Kuljetinlaitteet ja -järjestelmät. Turvallisuusvaatimukset. Pneumaattiset massatavarakuljetinjärjestelmät ja niiden komponentit 2011


SFS-EN 745 + A1

Maatalouskoneet. Pyöröniittokoneet ja kelaniittomurskaimet. Turvallisuus 2010


SFS-EN 746-1 + A1:en

Teolliset lämpökäsittelylaitteet. Osa 1: Teollisten lämpökäsittelylaitteiden yleiset turvallisuusvaatimukset 2009


SFS-EN 746-2:en

Teolliset lämpökäsittelylaitteet. Osa 2: Poltto- ja polttoainejärjestelmien turvallisuusvaatimukset 2010


SFS-EN 746-3 + A1:en

Teolliset lämpökäsittelylaitteet. Osa 3: Kaasuatmosfäärien muodostamista ja käyttöä koskevat turvallisuusvaatimukset 2009


SFS-EN 786 + A2:en

Puutarhakoneet. Sähkökäyttöiset käsinohjailtavat ja kannateltavat nurmikon ja nurmikon reunojen viimeistelyleikkurit. Mekaaninen turvallisuus 2010


SFS-EN 791 + A1:en

Porauslaitteet. Turvallisuus 2009


SFS-EN 792-1 + A1:en

Ei-sähkökäyttöiset käsikoneet. Turvallisuusvaatimukset. Osa 1: Kierteettömien mekaanisten kiinnittimien kiinnittämiseen tai irroittamiseen tarkoitetut koneet 2009


SFS-EN 792-2 + A1:en

Ei-sähkökäyttöiset käsikoneet. Turvallisuusvaatimukset. Osa 2: Katkaisu- ja puristuskoneet 2009


SFS-EN 792-5 + A1:en

Ei-sähkökäyttöiset käsikoneet. Turvallisuusvaatimukset. Osa 5: Iskuporakoneet 2009


SFS-EN 792-7 + A1

Ei-sähkökäyttöiset käsikoneet. Turvallisuusvaatimukset. Osa 7: Hiomakoneet 2009


SFS-EN 792-8 + A1:en

Ei-sähkökäyttöiset käsikoneet. Turvallisuusvaatimukset. Osa 8: Kiillotus- ja hiomakoneet

2009


SFS-EN 792-9 + A1:en

Ei-sähkökäyttöiset käsikoneet. Turvallisuusvaatimukset. Osa 9: Puikkohiomakoneet 2009


SFS-EN 792-10 + A1:en

Ei-sähkökäyttöiset käsikoneet. Turvallisuusvaatimukset. Osa 10: Puristavat käsikoneet

2009


SFS-EN 792-11 + A1:en

Ei-sähkökäyttöiset käsikoneet. Turvallisuusvaatimukset. Osa 11: Nakertimet ja leikkurit

2009


SFS-EN 792-12 + A1:en

Ei-sähkökäyttöiset käsikoneet. Turvallisuusvaatimukset. Osa 12: Pienet pyörö- ja pistosahat sekä kaarevateräiset oskilloivat sahat 2009


SFS-EN 792-13 + A1:en

Ei-sähkökäyttöiset käsikoneet. Turvallisuusvaatimukset. Osa 13: Naulaimet 2009


SFS-EN 809 + A1

Pumput ja pumppuyksiköt nesteille. Yleiset turvallisuusvaatimukset 2009


SFS-EN 809 + A1/AC:en

Pumps and pump units for liquids. Common safety requirements 2010


SFS-EN 815 + A2:en

Suojakilvettömien tunnelin- ja kuilunporauskoneiden turvallisuus. Turvallisuusvaatimukset 2009


SFS-EN 818-1 + A1

Lyhytlenkkinen nostokettinki. Turvallisuus. Osa 1: Yleiset vaatimukset 2008


SFS-EN 818-2 + A1

Lyhytlenkkinen nostokettinki. Turvallisuus. Osa 2: keskitoleranssinen raksikettinki. Luokka 8 2008


SFS-EN 818-3 + A1:en

Lyhytlenkkinen nostokettinki. Turvallisuus. Osa 3: Keskitoleranssinen raksikettinki. Luokka 4 2008


SFS-EN 818-4 + A1

Lyhytlenkkinen nostokettinki. Turvallisuus. Osa 4: kettinkiraksit. Luokka 8 2008


SFS-EN 818-5 + A1:en

Lyhytlenkkinen nostokettinki. Turvallisuus. Osa 5: Kettinkiraksit. Luokka 4 2008


SFS-EN 818-6 + A1:en

Lyhytlenkkinen nostokettinki. Turvallisuus. Osa 6: Kettinkiraksit. Valmistajan toimesta laadittavien käyttö- ja huolto-ohjeiden määrittely 2008


SFS-EN 818-7 + A1

Lyhytlenkkinen nostokettinki. Turvallisuus. Osa 7: Nostimissa käytettävä tarkkatoleranssinen kettinki, luokka T (tyypit T, DAT ja DT) 2008


SFS-EN 842 + A1

Koneturvallisuus. Näköön perustuvat vaarasignaalit. Yleiset vaatimukset, suunnittelu ja testaus 2009


SFS-EN 848-1 + A1

Puuntyöstökoneiden turvallisuus. Pyörivällä työkalulla varustetut yhden sivun jyrsinkoneet. Osa 1: Alajyrsinkoneet 2010


SFS-EN 848-2 + A1

Puuntyöstökoneiden turvallisuus. Pyörivällä työkalulla varustetut yhden sivun jyrsinkoneet. Osa 2: Yläjyrsinkoneet, joissa on käsisyöttö/yhdistetty syöttö 2010


SFS-EN 848-3 + A2:en

Puuntyöstökoneiden turvallisuus. Pyörivällä työkalulla varustetut yhden sivun jyrsinkoneet. Osa 3: Numeerisesti ohjatut (NC) pora- ja jyrsinkoneet 2009


SFS-EN 859 + A1

Puuntyöstökoneiden turvallisuus. Käsinsyötettävät oikohöyläkoneet 2010


SFS-EN 860 + A1:en

Puuntyöstökoneiden turvallisuus. Tasohöyläkoneet 2009


SFS-EN 861 + A1:en

Puuntyöstökoneiden turvallisuus. Yhdistetyt oiko- ja tasohöyläkoneet 2009


SFS-EN 869 + A1:en

Koneturvallisuus. Metallin painevalukoneiden turvallisuusvaatimukset 2009


SFS-EN 894-1 + A1

Koneturvallisuus. Merkinantolaitteiden ja ohjaimien suunnittelun ergonomiset vaatimukset. Osa 1: Yleiset periaatteet koskien ihmisen ja merkinantolaitteiden sekä ohjaimien vuorovaikutusta 2009


SFS-EN 894-2 + A1

Koneturvallisuus. Merkinantolaitteiden ja ohjaimien suunnittelun ergonomiset vaatimukset. Osa 2: Merkinantolaitteet 2009


SFS-EN 894-3 + A1

Koneturvallisuus. Merkinantolaitteiden ja ohjaimien suunnittelun ergonomiset vaatimukset. Osa 3: Ohjaimet 2009


SFS-EN 894-4

Koneturvallisuus. Merkinantolaitteiden ja ohjaimien suunnittelun ergonomiset vaatimukset. Osa 4: Merkinantolaitteiden ja ohjaimien sijoittaminen ja järjestely 2010


SFS-EN 908 + A1:en

Maatalous- ja metsäkoneet. Letkukelasadetuskoneet. Turvallisuus 2010


SFS-EN 909 + A1:en

Maatalous- ja metsäkoneet. Säteittäin ja lineaarisesti etenevät sadetuskoneet. Turvallisuus 2010


SFS-EN 930 + A2:en

Jalkineiden, nahka- ja tekonahkatuotteiden valmistuksessa käytettävät koneet. Karhennus-, kuorinta-, kiillotus- ja viimeistelyleikkauskoneet. Turvallisuusvaatimukset

2009


SFS-EN 931 + A2:en

Jalkineiden valmistuksessa käytettävät koneet. Lestityskoneet. Turvallisuusvaatimukset

2009


SFS-EN 940

Puuntyöstökoneiden turvallisuus. Yhdistetyt puuntyöstökoneet 2009


SFS-EN 953 + A1

Koneturvallisuus. Suojukset. Kiinteiden ja avattavien suojusten suunnittelun ja rakenteen yleiset periaatteet 2009


SFS-EN 972 + A1:en

Nahkateollisuuden koneet. Valssauskoneet. Turvallisuusvaatimukset 2011


SFS-EN 981 + A1

Koneturvallisuus. Kuuloon ja näköön perustuvien vaara- ja merkinantosignaalien järjestelmä 2009


SFS-EN 996 + A3:en

Paalutuskoneet. Turvallisuusvaatimukset 2009


SFS-EN 1005-1 + A1

Koneturvallisuus. Ihmisen fyysinen suorituskyky. Osa 1: Termit ja määritelmät

2009, fi/en

SFS-EN 1005-2 + A1

Koneturvallisuus. Ihmisen fyysinen suorituskyky. Osa 2: Koneen ja sen osien manuaalinen käsittely

2009, fi/en

SFS-EN 1005-3 + A1

Koneturvallisuus. Ihmisen fyysinen suorituskyky. Osa 3: Koneen käytön suositellut voimarajat

2009, fi/en

SFS-EN 1005-4 + A1

Koneturvallisuus. Ihmisen fyysinen suorituskyky. Osa 4: Koneesta aiheutuvien työasentojen arviointi

2009, fi/en

SFS-EN 1010-1 + A1:en

Safety of machinery. Safety requirements for the design and construction of printing and paper converting machines. Part 1: Common requirements

2011, en

SFS-EN 1010-2 + A1:en

Safety of machinery. Safety requirements for the design and construction of printing and paper converting machines. Part 2: Printing and varnishing machines including pre-press machinery

2010, en

SFS-EN 1010-3 + A1:en

Koneturvallisuus. Paperi- ja paperin jälkikäsittelykoneiden turvallisuusvaatimukset. Osa 3: Leikkurit

2009, en

SFS-EN 1010-4 + A1:en

Koneturvallisuus. Paperi- ja paperin jälkikäsittelykoneiden turvallisuusvaatimukset. Osa 4: Kirjansidonnan ja paperin jälkikäsittelyn koneet

2009, en

SFS-EN 1012-1:en

Kompressorit ja tyhjöpumput. Turvallisuusvaatimukset. Osa 1: Kompressorit

2010, en

SFS-EN 1012-2 + A1:en

Kompressorit ja tyhjöpumput. Turvallisuusvaatimukset. Osa 2: Tyhjöpumput

2009, en

SFS-EN 1028-1 + A1

Palopumput. Alkuimulaitteella varustetut keskipakopalopumput. Osa 1: Ryhmittely. Yleis- ja turvallisuusvaatimukset

2008, fi/en

SFS-EN 1028-2 + A1

Palopumput. Alkuimulaitteella varustetut keskipakopalopumput. Osa 2: Yleis- ja turvallisuusvaatimusten todentaminen

2008, fi/en

SFS-EN 1032 + A1

Mekaaninen värähtely. Liikkuvien koneiden testaus kehoon kohdistuvan tärinäpäästön määrittämiseksi

2009, fi/en

SFS-EN 1034-1 + A1

Koneturvallisuus. Paperi- ja paperin jälkikäsittelykoneiden turvallisuusvaatimukset. Osa 1: Yleiset vaatimukset

2010, fi/en

SFS-EN 1034-2 + A1:en

Koneturvallisuus. Paperi- ja paperin jälkikäsittelykoneiden turvallisuusvaatimukset. Osa 2: Kuorimarummut

2010, en

SFS-EN 1034-4 + A1:en

Koneturvallisuus. Paperi- ja paperin jälkikäsittelykoneiden turvallisuusvaatimukset. Osa 4: Pulpperit ja niiden syöttölaitteet

2010, en

SFS-EN 1034-5 + A1:en

Koneturvallisuus. Paperi- ja paperin jälkikäsittelykoneiden turvallisuusvaatimukset. Osa 5: Arkkikoneet

2010, en

SFS-EN 1034-6 + A1:en

Koneturvallisuus. Paperi- ja paperin jälkikäsittelykoneiden turvallisuusvaatimukset. Osa 6: Kalanterit

2010, en

SFS-EN 1034-7+ A1:en

Koneturvallisuus. Paperi- ja paperin jälkikäsittelykoneiden turvallisuusvaatimukset. Osa 7: Massasäiliöt

2010, en

SFS-EN 1034-13 + A1:en

Koneturvallisuus. Paperi- ja paperin jälkikäsittelykoneiden turvallisuusvaatimukset. Osa 13: Paalisidoksen poistokoneet

2010, en

SFS-EN 1034-14 + A1:en

Koneturvallisuus. Paperi- ja paperin jälkikäsittelykoneiden turvallisuusvaatimukset. Osa 14: Rullan halkaisin

2010, en

SFS-EN 1034-22 + A1:en

Koneturvallisuus. Paperi- ja paperin jälkikäsittelykoneiden turvallisuusvaatimukset. Osa 22: Puuhiomakoneet

2010, en

SFS-EN 1037 + A1

Koneturvallisuus. Odottamattoman käynnistymisen estäminen

2008, fi/en

SFS-EN 1088 + A2

Koneturvallisuus. Suojusten kytkentä koneen toimintaan. Suunnittelu ja valinta

2009, fi/en

SFS-EN 1093-1

Koneturvallisuus. Vaaraa aiheuttavien ilmassa kulkeutuvien aineiden päästöjen arviointi. Osa 1: Testausmenetelmän valinta

2009, fi/en

SFS-EN 1093-2 + A1

Koneturvallisuus. Vaaraa aiheuttavien ilmassa kulkeutuvien aineiden päästöjen arviointi. Osa 2: Merkkiainekaasumenetelmä tunnetun ilman epäpuhtauden päästöarvon mittaamiseksi

2008, fi/en

SFS-EN 1093-3 + A1

Koneturvallisuus.Vaaraa aiheuttavien ilmassa kulkeutuvien aineiden päästöjen arviointi. Osa 3: Testipenkkimenetelmä tunnetun ilman epäpuhtauden päästöarvon mittaamiseksi

2008, fi/en

SFS-EN 1093-4 + A1

Koneturvallisuus. Vaaraa aiheuttavien ilmassa kulkeutuvien aineiden päästöjen arviointi. Osa 4: Poistojärjestelmän sieppaustehokkuus. Merkkiainemenetelmä

2008, fi/en

SFS-EN 1093-6 + A1

Koneturvallisuus. Vaaraa aiheuttavien ilmassa kulkeutuvien aineiden päästöjen arviointi. Osa 6: Massaerotustehokkuuden mittaus. Kanavoimaton ulostulo

2009, fi/en

SFS-EN 1093-7 + A1

Koneturvallisuus. Vaaraa aiheuttavien ilmassa kulkeutuvien aineiden päästöjen arviointi. Osa 7: Massaerotustehokkuuden mittaus. Kanavoitu ulostulo

2009, fi/en

SFS-EN 1093-8 + A1

Koneturvallisuus. Vaaraa aiheuttavien ilmassa kulkeutuvien aineiden päästöjen arviointi. Osa 8: Ilman epäpuhtauden pitoisuusarvo. Testipenkkimenetelmä

2009, fi/en

SFS-EN 1093-9 + A1

Koneturvallisuus. Vaaraa aiheuttavien ilmassa kulkeutuvien aineiden päästöjen arviointi. Osa 9: Ilman epäpuhtauden pitoisuusarvo. Huonemenetelmä

2009, fi/en

SFS-EN 1093-11 + A1

Koneturvallisuus. Vaaraa aiheuttavien ilmassa kulkeutuvien aineiden päästöjen arviointi. Osa 11: Puhdistuvuusindeksi

2009, fi/en

SFS-EN 1114-2 + A1:en

Kumi- ja muoviteollisuuskoneet. Ekstruuderit ja ekstruusiolinjat. Osa 2: Pelletointipursottimien turvallisuusvaatimukset

2009, en

SFS-EN 1114-3 + A1:en

Kumi- ja muoviteollisuuden koneet. Suulakepuristimet ja suulakepuristinlinjat. Osa 3: Vetolaitteiden turvallisuusvaatimukset

2009, en

SFS-EN 1127-1:en

Räjähdysvaaralliset tilat. Räjähdyksen esto ja suojaus. Osa 1: Peruskäsitteet ja menetelmät

2011, en

SFS-EN 1127-2 + A1:en

Räjähdysvaaralliset tilat. Räjähdysten esto ja suojaus. Osa 2: Kaivoksia koskevat perusteet ja menetelmät

2008, en

SFS-EN 1175-1 + A1:en

Trukkien turvallisuus. Sähköiset vaatimukset. Osa 1: Akkukäyttöisten trukkien yleiset vaatimukset

2011, en

SFS-EN 1175-2 + A1:en

Trukkien turvallisuus. Sähköiset vaatimukset. Osa 2: Polttomoottorikäyttöisten trukkien yleiset vaatimukset

2011, en

SFS-EN 1175-3 + A1:en

Trukkien turvallisuus. Sähköiset vaatimukset. Osa 3: Erityisvaatimukset polttomoottorikäyttöisten trukkien sähköisille voimansiirtojärjestelmille

2011, en

SFS-EN 1218-1 + A1

Puuntyöstökoneiden turvallisuus. Tapituskoneet. Osa 1: Liukupöydällä varustetut yksipuoliset tapituskoneet

2009, fi/en

SFS-EN 1218-2 + A1:en

Puuntyöstökoneiden turvallisuus. Monitoimiset jyrsin- ja sahauskoneet. Osa 2: Ketjulla syötettävät kaksipuoliset tapitus- ja/tai muotoilukoneet

2009, en

SFS-EN 1218-3 + A1:en

Puuntyöstökoneiden turvallisuus. Tapituskoneet. Osa 3: Rakennuspuun työstöön tarkoitetut liukupöydällä varustetut käsisyöttöiset tapituskoneet

2009, en

SFS-EN 1218-4 + A2:en

Puuntyöstökoneiden turvallisuus. Monitoimiset jyrsin- ja sahauskoneistot. Osa 4: Ketjulla syötettävät reunoituskoneet

2009, en

SFS-EN 1218-5 + A1:en

Puuntyöstökoneiden turvallisuus. Monitoimiset jyrsin- ja sahauskoneet. Osa 5: Kiinteällä pöydällä ja syöttöteloilla varustetut tai ketjulla syötettävät yksipuoliset profilointikoneet

2009, en

SFS-EN 1247 + A1:en

Valimokoneet. Senkkojen, kaatolaitteiden sekä keskipako-, jatkuva- ja puolijatkuvavalukoneiden turvallisuusvaatimukset

2010, en

SFS-EN 1248 + A1:en

Valimokoneet. Suihkupuhdistuslaitteiden turvallisuusvaatimukset

2009, en

SFS-EN 1265 + A1:en

Koneturvallisuus. Valimokoneiden ja -laitteiden melunmittaus

2009, en

SFS-EN 1299 + A1

Mekaaninen värähtely ja isku. Koneiden tärinäeristys. Ohjeita tärinälähteen eristämiseksi

2009, fi/en

SFS-EN 1374 + A1:en

Maatalouskoneet. Tornisiilojen kiinteästi asennetut tyhjennyslaitteet. Turvallisuus

2011, en

SFS-EN 1398

Kuormaussillat. Turvallisuusvaatimukset

2009, fi/en

SFS-EN 1417 + A1/AC:en

Plastics and rubber machines. Two roll mills. Safety requirements

2009, en

SFS-EN 1417 + A1:en

Kumi- ja muoviteollisuuskoneet. Valssimurskaimet. Turvallisuusvaatimukset

2009, en

SFS-EN 1492-1 + A1

Tekstiiliraksit. Turvallisuus. Osa 1: Tekokuidusta valmistetut nostovyöt yleiskäyttöön

2009, fi/en

SFS-EN 1492-2 + A1

Tekstiiliraksit. Turvallisuus. Osa 2: Tekokuidusta valmistetut päällysteraksit yleiskäyttöön

2009, fi/en

SFS-EN 1492-4 + A1:en

Tekstiiliraksit. Turvallisuus. Osa 4: Luonnon- ja tekokuidusta valmistetut nostoraksit yleiskäyttöön

2009, en

SFS-EN 1493

Autonostimet

2011, fi/en

SFS-EN 1494 + A1:en

Siirrettävät tunkit

2009, en

SFS-EN 1495 + A2

Maston varassa kiipeävät työtasot

2009, fi/en

SFS-EN 1495 + A2/AC:en

Lifting platforms. Mast climbing work platforms

2010, en

SFS-EN 1501-1:en

Jätteenkeräysajoneuvot. Yleiset vaatimukset ja turvallisuusvaatimukset. Osa 1: Takaa kuormattavat jätteenkeräysajoneuvot

2011, en

SFS-EN 1501-2 + A1:en

Jätteenkeräysajoneuvot ja niiden nostolaitteet. Yleiset vaatimukset ja turvallisuusvaatimukset. Osa 2: Sivusta kuormattavat jätteenkeräysajoneuvot

2010, en

SFS-EN 1501-3:en

Jätteenkeräilyajoneuvot ja niiden nostolaitteet. Yleiset vaatimukset ja turvallisuusvaatimukset. Osa 3: Edestä kuormattavat jätteenkeräilyajoneuvot

2008, en

SFS-EN 1501-4:en

Jätteenkeräysajoneuvot ja niiden nostolaitteet. Yleiset vaatimukset ja turvallisuusvaatimukset. Osa 4: Jätteenkeräysajoneuvojen melunmittausmenetelmä

2008, en

SFS-EN 1501-5:en

Jätteenkeräysajoneuvot. Yleiset vaatimukset ja turvallisuusvaatimukset. Osa 5: Jätteenkeräysajoneuvojen nostolaitteet

2011, en

SFS-EN 1526 + A1:en

Trukkien turvallisuus. Lisävaatimukset trukkien automaattisille toiminnoille

2009, en

SFS-EN 1539:en

Kuivausuunit, joista vapautuu päästöinä palavia aineita. Turvallisuusvaatimukset

2010, en

SFS-EN 1547 + A1:en

Teolliset lämpökäsittelylaitteet. Testausohjeet teollisten lämpökäsittelylaitteiden ja niiden apulaitteiden melupäästön mittaamiseksi

2009, en

SFS-EN 1550 + A1:en

Metallintyöstökoneet. Turvallisuus. Työkappaleen kiinnitysistukoiden suunnittelua ja rakennetta koskevat turvallisuusvaatimukset

2009, en

SFS-EN 1612-1 + A1:en

Kumi- ja muoviteollisuuskoneet. Reaktiovalukoneet. Osa 1: Mittaus- ja sekoitinyksikön turvallisuusvaatimukset

2009, en

SFS-EN 1672-2 + A1

Elintarvikekoneet. Perusteet. Osa 2: Hygieniavaatimukset

2009, fi/en

SFS-EN 1673 + A1:en

Elintarvikekoneet. Kiertävällä paistokehikolla varustetut uunit. Turvallisuus- ja hygieniavaatimukset

2010, en

SFS-EN 1674 + A1:en

Elintarvikekoneet. Taikinan paloittelukoneet. Turvallisuus- ja hygieniavaatimukset

2010, en

SFS-EN 1677-1 + A1

Raksien komponentit. Turvallisuus. Osa 1: Taotut teräskomponentit, luokka 8

2008, fi/en

SFS-EN 1677-2 + A1

Raksien komponentit. Turvallisuus. Osa 2: Taotut varmuussalvalla varustetut teräsnostokoukut, luokka 8

2008, fi/en

SFS-EN 1677-3 + A1:en

Raksien komponentit. Turvallisuus. Osa 3: Taotut itsesulkeutuvat teräsnostokoukut. Luokka 8

2008, en

SFS-EN 1677-4 + A1

Raksien komponentit. Turvallisuus. Osa 4: Renkaat, luokka 8

2009, fi/en

SFS-EN 1677-5 + A1:en

Raksien komponentit. Turvallisuus. Osa 5: Taotut varmuussalvalla varustetut teräsnostokoukut, Luokka 4

2009, en

SFS-EN 1677-6 + A1:en

Raksien komponentit. Turvallisuus. Osa 6: Renkaat, Luokka 4

2009, en

SFS-EN 1678 + A1:en

Food processing machinery. Vegetable cutting machines. Safety and hygiene requirements

2010, en

SFS-EN 1710 + A1/AC:en

Equipment and components intended for use in potentially explosive atmospheres in underground mines

2010, en

SFS-EN 1710 + A1:en

Kaivosten räjähdysvaarallisissa tiloissa käytettäväksi tarkoitetut laitteet ja komponentit

2008, en

SFS-EN 1755 + A1:en

Trukkien turvallisuus. Käyttötoiminta räjähdysvaarallisissa tiloissa. Käyttö palavassa kaasussa, höyryssä, sumussa ja pölyssä

2009, en

SFS-EN 1756-1 + A1

Takalaitanostimet. Ajoneuvoihin asennettavat nostotasot. Turvallisuusvaatimukset. Osa 1: Tavaroiden nostoon käytettävät takalaitanostimet

2008, fi/en

SFS-EN 1756-2 + A1

Takalaitanostimet. Ajoneuvoihin asennettavat nostotasot. Turvallisuusvaatimukset. Osa 2: Henkilöiden nostoon käytettävät takalaitanostimet

2009, fi/en

SFS-EN 1760-1 + A1

Koneturvallisuus. Kosketuksen tunnistavat turvalaitteet. Osa 1: Tuntomattojen ja tuntolattioiden suunnittelun ja testauksen yleiset periaatteet

2009, fi/en

SFS-EN 1760-2 + A1

Koneturvallisuus. Kosketuksen tunnistavat turvalaitteet. Osa 2: Tuntoreunojen ja tuntolistojen suunnittelun ja testauksen yleiset periaatteet

2009, fi/en

SFS-EN 1760-3 + A1

Koneturvallisuus. Kosketuksen tunnistavat turvalaitteet. Osa 3: Tuntopuskureiden, tuntolevyjen, tuntoköysien ja vastaavien laitteiden suunnittelun ja testauksen yleiset periaatteet

2009, fi/en

SFS-EN 1777:en

Nostolavat palo- ja pelastusajoneuvoihin. Turvallisuusvaatimukset ja testaus

2010, en

SFS-EN 1804-1 + A1:en

Maanalaisten kaivosten koneet. Hydraulikäyttöisten kattotukien turvallisuusvaatimukset. Osa 1: Tuentalaitteistot ja yleiset vaatimukset

2010, en

SFS-EN 1804-2 + A1:en

Maanalaisten kaivosten koneet. Hydraulikäyttöisten kattotukien turvallisuusvaatimukset. Osa 2: Tuentapylväät ja -sylinterit

2010, en

SFS-EN 1804-3 + A1:en

Maanalaisten kaivosten koneet. Hydraulikäyttöisten kattotukien turvallisuusvaatimukset. Osa 3: Hydrauliset ohjausjärjestelmät

2010, en

SFS-EN 1807 + A1:en

Puuntyöstökoneiden turvallisuus. Vannesahat

2009, en

SFS-EN 1808 + A1

Riipputelinejärjestelmien turvallisuusvaatimukset. Suunnittelulaskelmat, vakavuus, rakenne. Testit

2010, fi/en

SFS-EN 1829-1:en

Korkeapainevesisuihkulaitteet. Turvallisuusvaatimukset. Osa 1: Laitteet

2010, en

SFS-EN 1829-2:en

Korkeapainevesisuihkulaitteet. Turvallisuusvaatimukset. Osa 2: Letkut, letkujohdot ja liittimet.

2008, en

SFS-EN 1837 + A1:en

Safety of machinery. Integral lighting of machines

2010, en

SFS-EN 1845:en

Jalkineiden valmistuksessa käytettävät koneet. Jalkineiden muottivalukoneet. Turvallisuusvaatimukset.

2008, en

SFS-EN 1846-2

Palo- ja pelastusajoneuvot. Osa 2: Yleisvaatimukset. Turvallisuus ja suorituskyky

2009, fi/en

SFS-EN 1846-3 + A1

Palo- ja pelastusajoneuvot. Osa 3: Kiinteästi asennetut laitteet. Turvallisuus ja suorituskyky

2008, fi/en

SFS-EN 1853 + A1:en

Maatalouskoneet. Kipattavat perävaunut. Turvallisuus

2010, en

SFS-EN 1870-1 + A1

Puuntyöstökoneiden turvallisuus. Pyörösahat. Osa 1: Pöytäpyörösahat (liukupöydällä tai ilman) sekä tarkistus- ja rakennussahat

2009, fi/en

SFS-EN 1870-3 + A1

Puuntyöstökoneiden turvallisuus. Pyörösahat. Osa 3: Alaspäin sahaavat katkaisusahat sekä yhdistetyt katkaisu- ja pöytäpyörösahat

2009, fi/en

SFS-EN 1870-4 + A1

Puuntyöstökoneiden turvallisuus. Pyörösahat. Osa 4: Moniteräiset halkaisusahat, joissa työkappale syötetään tai poistetaan käsin

2009, fi/en

SFS-EN 1870-5 + A1:en

Puuntyöstökoneiden turvallisuus. Pyörösahat. Osa 5: Yhdistetyt pöytäpyörösahat ja ylöspäin sahaavat katkaisusahat

2009, en

SFS-EN 1870-6 + A1:en

Puuntyöstökoneiden turvallisuus. Pyörösahat. Osa 6: Käsisyöttöiset polttopuusahat ja yhdistetyt polttopuu- ja pöytäpyörösahat

2009, en

SFS-EN 1870-7 + A1:en

Puuntyöstökoneiden turvallisuus. Pyörösahat. Osa 7: Yksiteräiset tukkipyörösahat, jotka on varustettu syöttöpöydällä ja joissa työkappale syötetään tai poistetaan käsin

2009, en

SFS-EN 1870-8 + A1:en

Puuntyöstökoneiden turvallisuus. Pyörösahat. Osa 8: Moottorikäyttöisellä sahausyksiköllä varustetut särmäävät halkaisusahat

2009, en

SFS-EN 1870-9 + A1:en

Puuntyöstökoneiden turvallisuus. Pyörösahat. Osa 9: Alaspäin sahaavat kaksiteräiset katkaisusahat, jotka on varustettu yhdistetyllä syötöllä ja joissa työkappale syötetään ja/tai poistetaan käsin

2009, en

SFS-EN 1870-10 + A1:en

Puuntyöstökoneiden turvallisuus. Pyörösahat. Osa 10: Yksiteräiset ylöspäin sahaavat katkaisusahat

2009, en

SFS-EN 1870-11 + A1:en

Puuntyöstökoneiden turvallisuus. Pyörösahat. Osa 11: Vaakasuoraan sahaavat automaattiset ja puoliautomaattiset katkaisusahat

2009, en

SFS-EN 1870-12 + A1:en

Puuntyöstökoneiden turvallisuus. Pyörösahat. Osa 12: Heilurikatkaisusahat

2009, en

SFS-EN 1870-13 + A1:en

Puuntyöstökoneiden turvallisuus. Pyörösahat. Osa 13: Puristuspalkilla varustetut vaakalevysahat

2009, en

SFS-EN 1870-14 + A1:en

Puuntyöstökoneiden turvallisuus. Pyörösahat. Osa 14: Pystylevysahat

2009, en

SFS-EN 1870-15 + A1:en

Puuntyöstökoneiden turvallisuus. Pyörösahat. Osa 15: Moniteräiset katkaisusahat, joissa työkappale ohjataan teriin koneellisesti ja syötetään tai vastaanotetaan käsin

2009, en

SFS-EN 1870-16 + A1:en

Puuntyöstökoneiden turvallisuus. Pyörösahat. Osa 16: Kulmasahat

2009, en

SFS-EN 1870-17 + A2:en

Puuntyöstökoneiden turvallisuus. Pyörösahat. Osa 17: Yhdellä sahausyksiköllä varustetut vaakasuoraan sahaavat käsikäyttöiset katkaisusahat

2009, en

SFS-EN 1889-1:en

Maanalaisten kaivosten koneet. Maan alla käytettävät liikkuvat koneet. Turvallisuus. Osa 1: Kumipyöräiset ajoneuvot

2011, en

SFS-EN 1889-2 + A1:en

Maanalaisten kaivosten koneet. Maan alla käytettävät liikkuvat koneet. Turvallisuus. Osa 2: Veturit

2009, en

SFS-EN 1915-1 + A1:en

Lentokenttälaitteet. Yleiset vaatimukset. Osa 1: Turvallisuusvaatimukset

2009, en

SFS-EN 1915-2 + A1:en

Lentokenttälaitteet. Yleiset vaatimukset. Osa 2: Vakavuus- ja lujuusvaatimukset, laskelmat ja testausmenetelmät

2009, en

SFS-EN 1915-3 + A1:en

Lentokenttälaitteet. Yleiset vaatimukset. Osa 3: Tärinän mittausmenetelmät ja tärinän vähentäminen

2009, en

SFS-EN 1915-4 + A1:en

Lentokenttälaitteet. Yleiset vaatimukset. Osa 4: Melun mittausmenetelmät ja melun vähentäminen

2009, en

SFS-EN 1953 + A1:en

Pinnoitemateriaalien sumutus- ja ruiskutuslaitteet. Turvallisuusvaatimukset

2009, en

SFS-EN 1974 + A1:en

Elintarvikekoneet. Viipalointikoneet. Turvallisuus- ja hygieniavaatimukset

2009, en

SFS-EN 12001 + A1:en

Sementin ja laastin kuljetus-, ruiskutus- ja jakelukoneet. Turvallisuusvaatimukset

2010, en

SFS-EN 12012-1 + A1:en

Kumi- ja muoviteollisuuden koneet. Turvallisuus. Reduktiokoneet. Suunnittelua ja rakennetta koskevat vaatimukset. Osa 1: Siipigranulaattorit

2009, en

SFS-EN 12012-2 + A2:en

Kumi- ja muoviteollisuuden koneet. Reduktiokoneet. Osa 2: Lankagranulaattoreita koskevat turvallisuusvaatimukset

2009, en

SFS-EN 12012-3 + A1:en

Kumi- ja muoviteollisuuden koneet. Reduktiokoneet. Osa 3: Repimiskoneita koskevat turvallisuusvaatimukset

2009, en

SFS-EN 12012-4 + A1:en

Kumi- ja muoviteollisuuden koneet. Reduktiokoneet. Osa 4: Agglomeraattoreita koskevat turvallisuusvaatimukset

2009, en

SFS-EN 12013 + A1:en

Kumi- ja muoviteollisuuskoneet. Sisäsekoittimet. Turvallisuusvaatimukset

2009, en

SFS-EN 12016 + A1:en

Sähkömagneettinen yhteensopivuus. Tuoteperhestandardi hisseille, liukuportaille ja liukukäytäville. Häiriönsieto

2009, en

SFS-EN 12041 + A1:en

Elintarvikekoneet. Kaulintakoneet. Turvallisuus- ja hygieniavaatimukset

2009, en

SFS-EN 12042 + A1:en

Food processing machinery. Automatic dividers. Safety and hygiene requirements

2011, en

SFS-EN 12043 + A1:en

Food processing machinery. Intermediate provers. Safety and hygiene requirements

2011, en

SFS-EN 12044 + A1:en

Jalkineiden, nahka- ja tekonahkatuotteiden valmistuksessa käytettävät koneet. Leikkaus- ja lävistyskoneet. Turvallisuusvaatimukset

2009, en

SFS-EN 12053 + A1:en

Trukkien turvallisuus. Testausmenetelmät melupäästöjen mittaamiseksi

2009, en

SFS-EN 12077-2 + A1

Nosturien turvallisuus. Terveyttä ja turvallisuutta koskevat vaatimukset. Osa 2: Rajoittavat ja ilmaisevat laitteet

2008, fi/en

SFS-EN 12110 + A1:en

Tunnelinlouhintakoneet. Paineilmasulut. Turvallisuusvaatimukset

2009, en

SFS-EN 12111 + A1:en

Tunnelinlouhintakoneet. Louhintavaunut, jatkuvatoimiset louhintakoneet ja iskevät louhintakoneet. Turvallisuusvaatimukset

2009, en

SFS-EN 12158-1 + A1:en

Builders'' hoists for goods. Part 1: Hoists with accessible platforms

2011, en

SFS-EN 12158-2 + A1:en

Builders'' hoists for goods. Part 2: Inclined hoists with non-accessible load carrying devices

2011, en

SFS-EN 12159 + A1

Rakennushissit henkilö- ja tavarakuljetukseen pystysuoraan ohjatussa korissa

2009, fi/en

SFS-EN 12162 + A1:en

Nestepumput. Turvallisuusvaatimukset. Hydrostaattinen testaus

2009, en

SFS-EN 12198-1 + A1

Koneturvallisuus. Koneiden säteilypäästöjen riskien arviointi ja vähentäminen. Osa 1: Yleiset periaatteet

2009, fi/en

SFS-EN 12198-2 + A1

Koneturvallisuus. Koneiden säteilypäästöjen riskien arviointi ja vähentäminen. Osa 2: Säteilypäästön mittausmenetelmä

2009, fi/en

SFS-EN 12198-3 + A1

Koneturvallisuus. Koneiden säteilypäästöjen riskien arviointi ja vähentäminen. Osa 3: Säteilyn vähentäminen vaimentamalla tai suojaamalla

2009, fi/en

SFS-EN 12203 + A1:en

Jalkineiden, nahka- ja tekonahkatuotteiden valmistuksessa käytettävät koneet. Kenkä- ja nahkapuristimet. Turvallisuusvaatimukset

2009, en

SFS-EN 12254:en

Screens for laser working places. Safety requirements and testing

2010, en

SFS-EN 12267 + A1:en

Food processing machinery. Circular saw machines. Safety and hygiene requirements

2010, en

SFS-EN 12268 + A1:en

Food processing machinery. Band saw machines. Safety and hygiene requirements

2010, en

SFS-EN 12301 + A1:en

Kumi- ja muoviteollisuuskoneet. Kalanterit. Turvallisuusvaatimukset

2009, en

SFS-EN 12312-1 + A1:en

Lentokenttälaitteet. Erityisvaatimukset. Osa 1: Lentomatkustajien käyttämät portaat

2009, en

SFS-EN 12312-2 + A1:en

Lentokenttälaitteet. Erityisvaatimukset. Osa 2: Catering-ajoneuvot

2009, en

SFS-EN 12312-3 + A1:en

Lentokenttälaitteet. Erityisvaatimukset. Osa 3: Hihnakuljetinajoneuvot

2009, en

SFS-EN 12312-4 + A1:en

Lentokenttälaitteet. Erityisvaatimukset. Osa 4: Matkustajasillat

2009, en

SFS-EN 12312-5 + A1:en

Lentokenttälaitteet. Erityisvaatimukset. Osa 5: Lentokoneiden polttoaineen tankkauslaitteet

2009, en

SFS-EN 12312-6 + A1:en

Lentokenttälaitteet. Erityisvaatimukset. Osa 6: Jäänpoistoajoneuvot, jäänpoistolaitteet

2009, en

SFS-EN 12312-7 + A1:en

Lentokenttälaitteet. Erityisvaatimukset. osa 7: Lentokoneiden siirtolaitteet

2009, en

SFS-EN 12312-8 + A1:en

Lentokenttälaitteet. Erityisvaatimukset. Osa 8: Huoltotikkaat ja -tasot

2009, en

SFS-EN 12312-9 + A1:en

Lentokenttälaitteet. Erityisvaatimukset. Osa 9: Kontti- ja pallettilastaajat

2009, en

SFS-EN 12312-10 + A1:en

Lentokenttälaitteet. Erityisvaatimukset. Osa 10: Konttien ja kuormalavojen siirtolaitteet

2009, en

SFS-EN 12312-12 + A1:en

Lentokenttälaitteet. Erityisvaatimukset. Osa 12: Liikutettavat vedenjakelulaitteet

2009, en

SFS-EN 12312-13 + A1:en

Lentokenttälaitteet. Erityisvaatimukset. Osa 13: WC:n tyhjennyslaitteet

2009, en

SFS-EN 12312-14 + A1:en

Lentokenttälaitteet. Erityisvaatimukset. Osa 14: Liikunta- ja toimintarajoitteisten matkustajien koneeseen nousulaitteet

2009, en

SFS-EN 12312-15 + A1:en

Lentokenttälaitteet. Erityisvaatimukset. Osa 15: Matkatavara- ja laitetraktorit

2009, en

SFS-EN 12312-16 + A1:en

Lentokenttälaitteet. Erityisvaatimukset. Osa 16: Ilmakäynnistyslaitteet

2009, en

SFS-EN 12312-17 + A1:en

Lentokenttälaitteet. Erityisvaatimukset. Osa 17: Ilmastointilaitteet

2009, en

SFS-EN 12312-18 + A1:en

Lentokenttälaitteet. Erityisvaatimukset. Osa 18: Typpi- ja happiyksiköt

2009, en

SFS-EN 12312-19 + A1:en

Lentokenttälaitteet. Erityisvaatimukset. Osa 19: Lentokonetunkit, akselitunkit ja hydrauliset takaosan tuet

2009, en

SFS-EN 12312-20 + A1:en

Lentokenttälaitteet. Erityisvaatimukset. Osa 20: Sähköiset maakäyttölaitteet

2009, en

SFS-EN 12321 + A1:en

Maanalaisten kaivosten koneet. Kolakuljettimien turvallisuusvaatimukset

2009, en

SFS-EN 12331 + A2:en

Food processing machinery. Mincing machines. Safety and hygiene requirements

2010, en

SFS-EN 12336 + A1:en

Tunnelinlouhintakoneet. Kilpilouhintakoneet, työntöjyrsinkoneet, lusikkajyrsinkoneet, tunnelivuorauksen pystytyslaitteet. Turvallisuusvaatimukset

2009, en

SFS-EN 12348 + A1:en

Jalustalla olevat timanttikairauskoneet. Turvallisuus

2009, en

SFS-EN 12355 + A1:en

Food processing machinery. Derinding-, skinning- and membrane removal machines. Safety and hygiene requirements

2010, en

SFS-EN 12385-1 + A1

Teräsköydet. Turvallisuus. Osa 1: Yleiset vaatimukset

2009, fi/en

SFS-EN 12385-2 + A1:en

Teräsköydet. Turvallisuus. Osa 2: Määritelmät, merkinnät ja luokittelu

2008, en

SFS-EN 12385-3 + A1

Teräsköydet. Turvallisuus. Osa 3: Käyttöä ja huoltoa koskevat tiedot

2008, fi/en

SFS-EN 12385-4 + A1:en

Teräsköydet. Turvallisuus. Osa 4: Säikeiset köydet yleisiin nostotarkoituksiin

2008, en

SFS-EN 12385-10 + A1:en

Teräsköydet. Turvallisuus. Osa 10: Rakennusteollisuudessa käytetyt kierretyt köydet

2008, en

SFS-EN 12387 + A1:en

Jalkineiden, nahka- ja tekonahkatuotteiden valmistuksessa käytettävät koneet. Kenkienkorjauskoneet. Turvallisuusvaatimukset

2009, en

SFS-EN 12417 + A2

Metallintyöstökoneet. Turvallisuus. Työstökeskukset

2009, fi/en

SFS-EN 12417 + A2/AC:en

Machine tools. Safety. Machining centres

2010, en

SFS-EN 12418 + A1:en

Rakennustyömaalla käytettävät kiviaineksen katkaisukoneet. Turvallisuus

2009, en

SFS-EN 12463 + A1:en

Elintarvikekoneet. Täyttökoneet ja niiden apulaitteet. Turvallisuus- ja hygieniavaatimukset

2011, en

SFS-EN 12505 + A1:en

Elintarvikekoneet. Ravintoöljyjen ja -rasvojen valmistuksessa käytettävät sentrifugit. Turvallisuus- ja hygieniavaatimukset

2009, en

SFS-EN 12525 + A2:en

Maatalouskoneet. Etukuormaimet. Turvallisuus

2011, en

SFS-EN 12545 + A1:en

Jalkineiden, nahka- ja tekonahkatuotteiden valmistuksessa käytettävät koneet. Melunmittausmenetelmä. Yleiset vaatimukset

2009, en

SFS-EN 12547 + A1:en

Sentrifugit. Yleiset turvallisuusvaatimukset

2009, en

SFS-EN 12549 + A1:en

Akustiikka. Naulaimien melunmittausmenetelmä. Tekninen menetelmä

2009, en

SFS-EN 12581 + A1:en

Pinnoituslaitokset. Kasto- ja elektroforeesimaalauslaitteet orgaanisille nestepinnoitteille. Turvallisuusvaatimukset

2010, en

SFS-EN 12601:en

Polttomoottori-generaattoriyksiköt. Turvallisuus

2011, en

SFS-EN 12621 + A1:en

Pinnoitusmateriaalien paineenalaiseen syöttöön ja kierrättämiseen tarkoitetut koneet. Turvallisuusvaatimukset

2010, en

SFS-EN 12622:en

Metallintyöstökoneet. Turvallisuus. Hydrauliset särmäyspuristimet

2010, en

SFS-EN 12629-1 + A1:en

Machines for the manufacture of constructional products from concrete and calcium-silicate. Safety. Part 1: Common requirements

2010, en

SFS-EN 12629-2 + A1:en

Machines for the manufacture of constructional products from concrete and calcium-silicate. Safety. Part 2: Block making machines

2010, en

SFS-EN 12629-3 + A1:en

Machines for the manufacture of constructional products from concrete and calcium-silicate. Safety. Part 3: Slide and turntable machines

2010, en

SFS-EN 12629-4 + A1:en

Machines for the manufacture of constructional products from concrete and calcium-silicate. Safety. Part 4:Concrete roof tile making machines

2010, en

SFS-EN 12629-5-1 + A1:en

Machines for the manufacture of constructional products from concrete and calcium-silicate. Safety. Part 5-1: Pipe making machines manufacturing in the vertical axis

2010, en

SFS-EN 12629-5-2 + A1:en

Machines for the manufacture of constructional products from concrete and calcium-silicate. Safety. Part 5-2: Pipe making machines manufacturing in the horizontal axis

2010, en

SFS-EN 12629-5-3 + A1:en

Machines for the manufacture of constructional products from concrete and calcium-silicate. Safety. Part 5-3: Pipe prestressing machines

2010, en

SFS-EN 12629-5-4 + A1:en

Machines for the manufacture of constructional products from concrete and calcium-silicate. Safety. Part 5-4: Concrete pipe coating machines

2010, en

SFS-EN 12629-6 + A1:en

Machines for the manufacture of constructional products from concrete and calcium-silicate. Safety. Part 6: Stationary and mobile equipment for the manufacture of precast reinforced products

2010, en

SFS-EN 12629-7 + A1:en

Machines for the manufacture of constructional products from concrete and calcium-silicate. Safety. Part 7: Stationary and mobile equipment for long line manufacture of prestressed products

2010, en

SFS-EN 12629-8 + A1:en

Machines for the manufacture of constructional products from concrete and calcium-silicate. Safety. Part 8: Machines and equipment for the manufacture of constructional products from calcium-silicate (and concrete)

2010, en

SFS-EN 12635 + A1:en

Teollisuus-, liike- ja toimistorakennusten sekä autotallin ovet ja portit. Asennus ja käyttö

2009, en

SFS-EN 12643 + A1:en

Maansiirtokoneet. Kumipyöräalustaiset koneet. Ohjattavuusvaatimukset

2009, en

SFS-EN 12644-1 + A1

Nosturit. Käyttöä ja testausta koskevat tiedot. Osa 1: Ohjeet

2008, fi/en

SFS-EN 12644-2 + A1

Nosturit. Käyttöön ja testaukseen liittyvät tiedot. Osa 2: Merkinnät

2008, fi/en

SFS-EN 12649 + A1:en

Betonin tiivistys- ja hiertokoneet. Turvallisuusvaatimukset

2011, en

SFS-EN 12653 + A2:en

Kenkä-, nahka- ja tekonahkateollisuuden koneet. Naulauskoneet. Turvallisuusvaatimukset

2009, en

SFS-EN 12693:en

Kylmäjärjestelmät ja lämpöpumput. Turvallisuus ja ympäristövaatimukset. Kylmäainekompressorit

2008, en

SFS-EN 12717 + A1

Metallintyöstökoneet. Porakoneet. Turvallisuus

2009, fi/en

SFS-EN 12733 + A1:en

Maatalous- ja metsäkoneet. Kävellen ohjattavat niittokoneet. Turvallisuus

2009, en

SFS-EN 12750 + A1

Puuntyöstökoneiden turvallisuus. Neljältä sivulta työstävät jyrsinkoneet (listahöylät)

2009, fi/en

SFS-EN 12753 + A1:en

Pintakäsittelylaitosten kaasupäästöjen termiset puhdistuslaitteet. Turvallisuusvaatimukset

2010, en

SFS-EN 12757-1 + A1:en

Pinnoitusaineiden sekoituslaitteet. Turvallisuusvaatimukset. Osa 1: Autojen korjausmaalauksessa käytettävät sekoituslaitteet

2010, en

SFS-EN 12779 + A1

Puuntyöstökoneet. Kiinteästi asennetut lastujen ja pölyn erottelujärjestelmät. Turvallisuuteen liittyvä toiminta ja turvallisuusvaatimukset

2009, fi/en

SFS-EN 12851 + A1:en

Elintarvikekoneet. Suurkeittiökoneiden lisälaitteet. Turvallisuus- ja hygieniavaatimukset

2010, en

SFS-EN 12852 + A1:en

Food processing machinery. Food processors and blenders. Safety and hygiene requirements

2010, en

SFS-EN 12853 + A1/AC:en

Food processing machinery. Hand-held blenders and whisks. Safety and hygiene requirements

2011, en

SFS-EN 12853 + A1:en

Food processing machinery. Hand-held blenders and whisks. Safety and hygiene requirements

2010, en

SFS-EN 12854 + A1:en

Elintarvikekoneet. Palkkisekoittimet. Turvallisuus- ja hygieniavaatimukset

2010, en

SFS-EN 12855 + A1:en

Food processing machinery. Rotating bowl cutters. Safety and hygiene requirements

2010, en

SFS-EN 12881-1 + A1:en

Kuljetushihnat. Syttyvyyden testaus. Osa 1: Propaanipolttimella tehtävä koe

2008, en

SFS-EN 12881-2 + A1:en

Kuljetushihnat. Syttyvyyden testaus. Osa 2: Laajamittainen palotestaus

2008, en

SFS-EN 12882:en

Yleiskäyttöön tarkoitetut kuljetushihnat. Sähkö- ja paloturvallisuusvaatimukset

2009, en

SFS-EN 12921-1 + A1:en

Teollisuustuotteiden pinnan nesteiden tai höyryjen avulla tehtävään puhdistukseen ja esikäsittelyyn tarkoitetut koneet. Osa 1: Yleiset turvallisuusvaatimukset

2010, en

SFS-EN 12921-2 + A1:en

Teollisuustuotteiden pinnan nesteiden tai höyryjen avulla tehtävään puhdistukseen ja esikäsittelyyn tarkoitetut koneet. Osa 2: Vesiliukoisia puhdistusnesteitä käyttävien koneiden turvallisuus

2009, en

SFS-EN 12921-3 + A1:en

Teollisuustuotteiden pinnan nesteiden tai höyryjen avulla tehtävään puhdistukseen ja esikäsittelyyn tarkoitetut koneet. Osa 3: Syttyviä puhdistusnesteitä käyttävien koneiden turvallisuus

2009, en

SFS-EN 12921-4 + A1:en

Teollisuustuotteiden pinnan nesteiden tai höyryjen avulla tehtävään puhdistukseen ja esikäsittelyyn tarkoitetut koneet. Osa 4: Halogenoituja liuottimia käyttävien koneiden turvallisuus

2009, en

SFS-EN 12957 + A1

Metallintyöstökoneet. Turvallisuus. Kipinätyöstökoneet

2009, fi/en

SFS-EN 12965 + A2

Traktorit, maatalous- ja metsäkoneet. Nivelakselit ja niiden suojukset. Turvallisuus

2010, fi/en

SFS-EN 12978 + A1:en

Teollisuus-, liike- ja toimistorakennusten sekä autotallin ovet ja portit. Konekäyttöisten ovien ja porttien turvallisuuslaitteet. Vaatimukset ja testimenetelmät

2009, en

SFS-EN 12981 + A1:en

Pinnoituslaitokset. Orgaanisten pinnoitejauheiden ruiskutuskaapit. Turvallisuusvaatimukset

2009, en

SFS-EN 12984 + A1:en

Food processing machinery. Portable and/or hand-guided machines and appliances with mechanically driven cutting tools. Safety and hygiene requirements

2010, en

SFS-EN 12999

Nosturit. Kuormausnosturit

2011, fi/en

SFS-EN 13000/AC:en

Nosturit. Ajoneuvonosturit

2010, en

SFS-EN 13000:en

Nosturit. Ajoneuvonosturit

2010, en

SFS-EN 13001-1 + A1

Nosturit. Yleissuunnittelu. Osa 1: Yleiset periaatteet ja vaatimukset

2009, fi/en

SFS-EN 13001-1 + A1/AC:en

Cranes. General design. Part 1: General principles and requirements

2010, en

SFS-EN 13001-2:en

Nosturien turvallisuus. Yleissuunnittelu. Osa 2: Kuormitukset

2011, en

SFS-EN 13015 + A1

Hissien ja liukuportaiden huolto. Huolto-ohjeissa noudatettavat säännöt

2008, fi/en

SFS-EN 13019 + A1:en

Tienpinnan puhdistuskoneet. Turvallisuusvaatimukset

2009, en

SFS-EN 13020 + A1:en

Tien pintakäsittelykoneet. Turvallisuusvaatimukset

2010, en

SFS-EN 13021 + A1:en

Talvikunnossapidon koneet. Turvallisuusvaatimukset

2009, en

SFS-EN 13023 + A1:en

Paino-, paperinjalostus- ja paperikoneiden melun mittausmenetelmät. Tarkkuusluokat 2 ja 3

2010, en

SFS-EN 13035-1:en

Tasolasin valmistus-, käsittely- ja työstökoneet sekä -laitteistot. Turvallisuusvaatimukset. Osa 1: Tehtaan sisäpuoliset säilytys- käsittely- ja kuljetuslaitteistot

2008, en

SFS-EN 13035-2:en

Tasolasin valmistus-, käsittely- ja työstökoneet sekä -laitteistot. Turvallisuusvaatimukset. Osa 2: Tehtaan ulkopuolella olevat säilytys- käsittely- ja kuljetuslaitteistot

2008, en

SFS-EN 13035-3 + A1/AC:en

Machines and plants for the manufacture, treatment and processing of flat glass. Safety requirements. Part 3: Cutting machines

2010, en

SFS-EN 13035-3 + A1:en

Tasolasin valmistus-, käsittely- ja työstökoneet sekä -laitteistot. Turvallisuusvaatimukset. Osa 3: Leikkauskoneet

2009, en

SFS-EN 13035-4 + A1:en

Tasolasin valmistus-, käsittely- ja työstökoneet sekä -laitteistot. Turvallisuusvaatimukset. Osa 4: Kallistuspöydät

2010, en

SFS-EN 13035-5 + A1:en

Tasolasin valmistus-, käsittely- ja työstökoneet sekä -laitteistot. Turvallisuusvaatimukset. Osa 5: Pinoamiskoneet ja –laitteistot

2010, en

SFS-EN 13035-6 + A1:en

Tasolasin valmistus-, käsittely- ja työstökoneet sekä -laitteistot. Turvallisuusvaatimukset. Osa 6: Irroituskoneet

2010, en

SFS-EN 13035-7 + A1:en

Tasolasin valmistus-, käsittely- ja työstökoneet sekä -laitteistot. Turvallisuusvaatimukset. Osa 7: Laminoidun lasin katkaisukoneet

2010, en

SFS-EN 13035-9 + A1:en

Tasolasin valmistus-, käsittely- ja työstökoneet sekä -laitteistot. Turvallisuusvaatimukset. Osa 9: Pesulaitteistot

2010, en

SFS-EN 13035-11 + A1:en

Tasolasin valmistus-, käsittely- ja työstökoneet sekä -laitteistot. Turvallisuusvaatimukset. Osa 11: Porakoneet

2010, en

SFS-EN 13042-1 + A1:en

Onton lasin valmistus-, käsittely- ja työstökoneet sekä -laitteistot. Osa 1: Lasisulan annostelukoneet

2010, en

SFS-EN 13042-2 + A1:en

Onton lasin valmistus-, käsittely- ja työstökoneet sekä -laitteistot. Turvallisuusvaatimukset. Osa 2: Syötön käsittelykoneet

2009, en

SFS-EN 13042-3 + A1:en

Onton lasin valmistus-, käsittely- ja työstökoneet sekä -laitteistot. Osa 3: IS-koneet

2009, en

SFS-EN 13042-5 + A1:en

Onton lasin valmistus-, käsittely- ja työstökoneet sekä -laitteistot. Turvallisuusvaatimukset. Osa 5: Puristimet

2009, en

SFS-EN 13059 + A1:en

Trukkien turvallisuus. Testausmenetelmät tärinän mittaamiseksi

2009, en

SFS-EN 13102 + A1:en

Keramiikkakoneet. Turvallisuus. Hienokeraamisten laattojen ladonta ja purkaminen

2009, en

SFS-EN 13112 + A1:en

Nahkateollisuuden koneet. Halkaisukoneiden turvallisuusvaatimukset

2010, en

SFS-EN 13113 + A1:en

Tannery machines. Roller coating machines. Safety requirements

2011, en

SFS-EN 13114 + A1:en

Nahkateollisuuden koneet. Pyörivät käsittelyrummut. Turvallisuusvaatimukset

2010, en

SFS-EN 13118 + A1

Maatalouskoneet. Perunankorjuukoneet. Turvallisuus

2010, fi/en

SFS-EN 13120:en

Sisäpuoliset kaihtimet. Toiminnalliset vaatimukset mukaan lukien turvallisuus

2009, en

SFS-EN 13128 + A2

Metallintyöstökoneet. Turvallisuus. Jyrsinkoneet (mukaan lukien avarruskoneet)

2009, fi/en

SFS-EN 13128 + A2/AC:en

Safety of machine tools. Milling machines (including boring machines)

2010, en

SFS-EN 13135-1 + A1

Nosturit. Laitteet. Osa 1: Sähkötekniset laitteet

2010, fi/en

SFS-EN 13135-2 + A1

Nosturit. Laitteistot. Osa 2: Ei-sähkötekniset laitteet

2010, fi/en

SFS-EN 13140 + A1:en

Maatalouskoneet. Juurikkaankorjuukoneet. Turvallisuus

2010, en

SFS-EN 13155 + A2

Nosturit. Turvallisuus. Irrotettavat nostoapuvälineet

2009, fi/en

SFS-EN 13157 + A1

Nosturit. Turvallisuus. Käsivoimalla toimivat nosturit

2009, fi/en

SFS-EN 13208 + A1:en

Food processing machinery. Vegetable peelers. Safety and hygiene requirements

2010, en

SFS-EN 13218 + A1

Metallintyöstökoneet. Turvallisuus. Kiinteät hiomakoneet

2009, fi/en

SFS-EN 13218 + A1/AC:en

Machine tools. Safety. Stationary grinding machines

2008, en

SFS-EN 13288 + A1:en

Elintarvikekoneet. Kulhon nosto- ja kallistuskoneet. Turvallisuus- ja hygieniavaatimukset

2010, en

SFS-EN 13355 + A1:en

Pinnoituslaitokset. Yhdistetyt ruiskutus- ja kuivauskaapit. Turvallisuusvaatimukset

2009, en

SFS-EN 13367 + A1/AC:en

Ceramic machines. Safety. Transfer platforms and cars

2010, en

SFS-EN 13367 + A1:en

Keramiikkakoneet. Turvallisuus. Siirtotasot ja siirtovaunut

2009, en

SFS-EN 13389 + A1:en

Elintavikekoneet. Rumpusekoittimet. Turvallisuus- ja hygieniavaatimukset

2010, en

SFS-EN 13390 + A1:en

Elintavikekoneet. Piirakka- ja torttukoneet.Turvallisuus- ja hygieniavaatimukset

2010, en

SFS-EN 13411-1 + A1

Teräsköysien päätteet. Turvallisuus. Osa 1: Teräsköysirakseissa käytettävät koussit

2009, fi/en

SFS-EN 13411-2 + A1

Teräsköysien päätteet. Turvallisuus. Osa 2: Teräsköysiraksien pleissatut silmukat

2009, fi/en

SFS-EN 13411-3 + A1

Teräsköysien päätteet. Turvallisuus. Osa 3: Puristusholkit ja puristusholkkiliitokset

2009, fi/en

SFS-EN 13411-4:en

Teräsköysien päätteet. Turvallisuus. Osa 4: Metalli- ja hartsivaluholkkiliitokset

2011, en

SFS-EN 13411-5 + A1

Teräsköysien päätteet. Turvallisuus. Osa 5: Yksivasteiset köysilukot

2009, fi/en

SFS-EN 13411-6 + A1

Teräsköysien päätteet. Turvallisuus. Osa 6: Epäsymmetriset kiilalukkoliitokset

2009, fi/en

SFS-EN 13411-7 + A1:en

Teräsköysien päätteet. Turvallisuus. Osa 7: Symmetriset kiilalukkoliitokset

2009, en

SFS-EN 13411-8:en

Teräsköysien päätteet. Turvallisuus. Osa 8: Tyssätyt päätteet ja tyssäys

2011, en

SFS-EN 13414-1 + A2

Teräsköysiraksit. Turvallisuus. Osa 1: Yleiskäyttöön tarkoitetut raksit

2009, fi/en

SFS-EN 13414-2 + A2

Teräsköysiraksit. Turvallisuus. Osa 2: Valmistajan toimesta laadittavien käyttö- ja huolto-ohjeiden määrittely

2009, fi/en

SFS-EN 13414-3 + A1:en

Teräsköysiraksit. Turvallisuus. Osa 3: Säieraksit ja köysistä punotut raksit

2009, en

SFS-EN 13418 + A1:en

Kumi- ja muoviteollisuuskoneet. Kelauskoneet kalvoille tai levyille. Turvallisuusvaatimukset

2009, en

SFS-EN 13448 + A1:en

Maatalous- ja metsäkoneet. Niittokoneeseen tai niittomurskaimeen kiinnitettävä rivivälileikkuri. Turvallisuus

2010, en

SFS-EN 13457 + A1:en

Jalkineiden, nahka- ja tekonahkatuotteiden valmistuksessa käytettävät koneet. Halkaisu-, kaavinta-, viimeistelyleikkaus-, sideaineen kiinnitys- ja sideaineen kuivauskoneet. Turvallisuusvaatimukset

2010, en

SFS-EN 13478 + A1

Koneturvallisuus. Palontorjunta ja palosuojelu

2008, fi/en

SFS-EN 13490 + A1:en

Mekaaninen värähtely. Trukit. Kuljettajan istuintärinän arviointi ja määrittäminen laboratorio-olosuhteissa

2009, en

SFS-EN 13524 + A1:en

Tien kunnossapitokoneet. Turvallisuusvaatimukset

2009, en

SFS-EN 13525 + A2

Metsäkoneet. Hakkurit. Turvallisuus

2010, fi/en

SFS-EN 13531 + A1:en

Maansiirtokoneet. Pienoiskaivukoneiden kaatumasuojarakenne (TOPS). Laboratoriotestit ja lujuusvaatimukset

2009, en

SFS-EN 13534 + A1:en

Food processing machinery. Curing injection machines. Safety and hygiene requirements

2010, en

SFS-EN 13557 + A2

Nosturit. Hallintalaitteet ja ohjauspaikat

2008, fi/en

SFS-EN 13561 + A1:en

Ulkopuoliset kaihtimet. Toiminnalliset vaatimukset mukaan lukien turvallisuus

2008, en

SFS-EN 13570 + A1:en

Food processing machinery. Mixing machines. Safety and hygiene requirements

2010, en

SFS-EN 13586 + A1

Nosturit. Kulkutiet

2008, fi/en

SFS-EN 13591 + A1:en

Elintarviketeollisuuden koneet. Kiinteät uunin täyttölaitteet. Turvallisuus- ja hygieniavaatimukset

2010, en

SFS-EN 13617-1 + A1:en

Palavien nesteiden jakeluasemat. Osa 1: Jakelulaitteiden rakenteen ja toiminnan turvallisuusvaatimukset

2010, en

SFS-EN 13621 + A1:en

Elintarvikekoneet. Salaatinkuivaimet. Turvallisuus- ja hygieniavaatimukset

2010, en

SFS-EN 13659 + A1:en

Ikkunaluukut. Toiminnalliset vaatimukset mukaan lukien turvallisuus

2008, en

SFS-EN 13675 + A1:en

Koneturvallisuus. Putkien muovaus- ja valssauskoneiden sekä viimeistelylinjojen turvallisuusvaatimukset

2010, en

SFS-EN 13683 + A2:en

Garden equipment. Integrally powered shredders/chippers. Safety

2011, en

SFS-EN 13684 + A3:en

Puutarhakoneet. Kävellen ohjattavat nurmikon ilmastimet ja rei'ityskoneet. Turvallisuus

2010, en

SFS-EN 13731:en

Lifting bag systems for fire and rescue service use. Safety and performance requirements

2008, en

SFS-EN 13732 + A2:en

Elintarvikekoneet. Maidon tilasäiliöt. Rakenne-ja toimintavaatimukset, sopivuus käyttöön, turvallisuus ja hygienia

2009, en

SFS-EN 13736 + A1

Metallintyöstökoneet. Turvallisuus. Pneumaattiset puristimet

2009, fi/en

SFS-EN 13862 + A1:en

Lattiasahat. Turvallisuus

2009, en

SFS-EN 13870 + A1:en

Food processing machinery. Chop cutting machines. Safety and hygiene requirements

2010, en

SFS-EN 13871 + A1:en

Food processing machinery. Cubes cutting machinery. Safety and hygiene requirements

2010, en

SFS-EN 13885 + A1:en

Food processing machinery. Clipping machines. Safety and hygiene requirements

2010, en

SFS-EN 13886 + A1:en

Elintarvikekoneet. Vatkaimella tai sekoittimella varustetut keittokattilat. Turvallisuus- ja hygieniavaatimukset

2010, en

SFS-EN 13889 + A1:en

Taotut terässakkelit yleisiin nostotarkoituksiin. Suorat ja laajennetut sakkelit. Luokka 6. Turvallisuus

2009, en

SFS-EN 13898 + A1

Metallintyöstökoneet. Turvallisuus. Metallisahat

2009, fi/en

SFS-EN 13898 + A1/AC:en

Machine tools. Safety. Sawing machines for cold metal

2010, en

SFS-EN 13951 + A1:en

Nestepumput. Turvallisuusvaatimukset. Elintarvikelaitteet. Suunnitteluohjeet hygienian turvaamiseksi käytössä

2009, en

SFS-EN 13954 + A1:en

Elintarvikekoneet. Leivän viipalointikoneet. Turvallisuus- ja hygieniavaatimukset

2010, en

SFS-EN 13985 + A1

Metallintyöstökoneet. Turvallisuus. Levyleikkurit

2009, fi/en

SFS-EN 14010 + A1:en

Koneturvallisuus. Moottoriajoneuvojen konekäyttöiset pysäköintilaitteistot. Turvallisuus- ja EMC-vaatimukset suunnittelua, valmistusta, asennusta ja käyttöönottoa varten

2009, en

SFS-EN 14017 + A2:en

Maatalous- ja metsäkoneet. Lannoitteenlevittimet. Turvallisuus.

2010, en

SFS-EN 14018 + A1:en

Maatalous- ja metsäkoneet. Kylvökoneet. Turvallisuus

2010, en

SFS-EN 14043 + A1:en

Automaattinen tikasauto pelastustehtäviin. Vaatimukset ja testausmenetelmät

2009, en

SFS-EN 14044 + A1

Puoliautomaattinen tikasauto pelastustehtäviin. Vaatimukset ja testausmenetelmät

2009, fi

SFS-EN 14070 + A1/AC:en

Safety of machine tools. Transfer and special-purpose machines

2010, en

SFS-EN 14070 + A1:en

Metallintyöstökoneet. Turvallisuus. Työstökonelinjat ja niiden erikoiskoneet

2009, en

SFS-EN 14238 + A1:en

Nosturit. Käsin ohjattavat kuorman käsittelylaitteet

2009, en

SFS-EN 14439 + A2

Nosturit. Turvallisuus. Torninosturit

2009, fi/en

SFS-EN 14462 + A1:en

Pinnoituslaitteet. Pinnoituslaitteen ja sen apulaitteiden melunmittausmenetelmä. Tarkkuusluokat 2 ja 3

2009, en

SFS-EN 14466 + A1

Palopumput. Moottoriruiskut. Turvallisuus- ja suoritusvaatimukset, testit

2008, fi/en

SFS-EN 14492-1 + A1/AC:en

Cranes. Power driven winches and hoists. Part 1: Power driven winches

2010, en

SFS-EN 14492-1 + A1:en

Cranes. Power driven winches and hoists. Part 1: Power driven winches

2009, en

SFS-EN 14492-2 + A1/AC:en

Cranes. Power driven winches and hoists. Part 2: Power driven hoists

2010, en

SFS-EN 14492-2 + A1:en

Nosturit. Konekäyttöiset vinssit ja nostimet. Osa 2: Konekäyttöiset nostimet

2009, en

SFS-EN 14502-2 + A1:en

Nosturit. Henkilönostolaitteet. Osa 2: Nousevat ohjauspaikat

2008, en

SFS-EN 14655 + A1:en

Elintarvikekoneet. Patongin viipalointikoneet. Turvallisuus- ja hygieniavaatimukset

2010, en

SFS-EN 14656 + A1:en

Koneturvallisuus. Teräksen ja ei-rautametallien pursotuslaitteiden turvallisuusvaatimukset

2010, en

SFS-EN 14658 + A1:en

Kuljetinlaitteet ja -järjestelmät. Turvallisuusvaatimukset. Avolouhoksilla käytettävät ruskohiilen kuljetinlaitteet

2010, en

SFS-EN 14673 + A1:en

Koneturvallisuus. Teräksen ja ei-rautametallien hydraulisten takomakoneiden turvallisuusvaatimukset

2010, en

SFS-EN 14677:en

Koneturvallisuus. Romupohjainen teräksenvalmistus. Sulan teräksen käsittelyssä käytettävät koneet ja laitteet

2008, en

SFS-EN 14681 + A1:en

Koneturvallisuus. Valokaariuunissa valmistettavan teräksen valmistuksessa käytettävien koneiden ja laitteiden turvallisuusvaatimukset

2010, en

SFS-EN 14710-1 + A2

Palopumput. Keskipakopalopumput ilman alkuimulaitetta. Osa 1: Luokittelu, yleis- ja turvallisuusvaatimukset

2009, fi/en

SFS-EN 14710-2 + A2

Palopumput. Keskipakopalopumput ilman alkuimulaitetta. Osa 2: Yleis- ja turvallisuusvaatimusten todentaminen

2009, fi/en

SFS-EN 14753:en

Koneturvallisuus. Teräksen jatkuvavalukoneiden ja -laitteiden turvallisuusvaatimukset

2008, en

SFS-EN 14861 + A1

Metsäkoneet. Itsekulkevat metsäkoneet. Turvallisuusvaatimukset

2010, fi/en

SFS-EN 14886:en

Kumi- ja muoviteollisuuden koneet. Vanneveitsikoneet vaahtomuovin leikkaamiseen. Turvallisuusvaatimukset

2008, en

SFS-EN 14910 + A1:en

Puutarhakoneet. Kävellen ohjattavat polttomoottorikäyttöiset trimmerit. Turvallisuus

2009, en

SFS-EN 14930 + A1

Maatalous- ja metsäkoneet, puutarhakoneet. Kävellen ohjattavat ja käsin kannateltavat koneet. Kuumiin pintoihin ulottumisen määrittäminen

2009, fi/en

SFS-EN 14957 + A1:en

Elintarvikekoneet. Kuljettimella varustetut astianpesukoneet.Turvallisuus- ja hygieniavaatimukset

2010, en

SFS-EN 14958 + A1:en

Elintavikekoneet. Jauhojen ja suurimoiden valmistuksessa ja käsittelyssä käytettävät koneet. Turvallisuus- ja hygieniavaatimukset

2009, en

SFS-EN 14973 + A1:en

Maanalaisissa asennuksissa käytettävät kuljetushihnat. Sähköisiä ominaisuuksia ja syttyvyyttä koskevat turvallisuusvaatimukset

2008, en

SFS-EN 15000:en

Trukkien turvallisuus. Moottorikäyttöiset kurotustrukit. Pituussuuntaisen kuormamomentin ilmaisimen ja pituussuuntaisen kuormamomentin rajoittimien spesifikaatio, suorituskyky ja testausvaatimukset

2009, en

SFS-EN 15011:en

Nosturit. Silta- ja pukkinosturit

2011, en

SFS-EN 15027 + A1:en

Rakennustyömaiden siirrettävät seinäsaha- ja vaijerisahalaitteistot. Turvallisuus

2009, en

SFS-EN 15056 + A1

Nosturit. Vaatimukset konttitarttujille

2009, fi/en

SFS-EN 15059:en

Rinnekoneet. Turvallisuusvaatimukset

2009, en

SFS-EN 15061 + A1:en

Koneturvallisuus. Nauhavalssauskoneiden ja -laitteiden turvallisuusvaatimukset

2009, en

SFS-EN 15067:en

Kumi- ja muoviteollisuuden koneet. Pussien ja säkkien kalvokonverttauskoneet. Turvallisuusvaatimukset

2008, en

SFS-EN 15093:en

Koneturvallisuus. Levytuotteiden kuumavalssaimien turvallisuusvaatimukset

2008, en

SFS-EN 15094:en

Koneturvallisuus. Levytuotteiden kylmävalssaimien turvallisuusvaatimukset

2008, en

SFS-EN 15095 + A1:en

Konekäyttöiset siirrettävät telineet ja hyllystöt, karusellit ja varastointihissit. Turvallisuusvaatimukset

2009, en

SFS-EN 15162:en

Luonnonkiveä luohivat ja työstävät koneet ja laitteistot. Turvallisuus. Kehäsahojen turvallisuusvaatimukset

2008, en

SFS-EN 15163:en

Luonnonkiveä louhivat ja työstävät koneet ja laitteistot. Turvallisuus. Timanttivaijerisahoja koskevat vaatimukset

2008, en

SFS-EN 15164:en

Luonnonkiveä luohivat ja työstävät koneet ja laitteistot. Turvallisuus. Ketju- ja hihnalouhintakoneet

2008, en

SFS-EN 15166:en

Elintarvikekoneet. Teurastamoissa käytettävät automaattiset ruhojen halkaisukoneet.Turvallisuus- ja hygieniavaatimukset

2009, en

SFS-EN 15268:en

Jakeluasemat. Turvallisuusvaatimukset uppopumppujärjestelmien rakenteelle ja toiminnalle.

2009, en

SFS-EN 15503:en

Puutarhakoneet. Puutarhapuhaltimet, imulaitteet ja yhdistetyt puhallus- ja

imulaitteet. Turvallisuus

2010, en

SFS-EN 15695-1:en

Maataloustraktorit ja itsekulkevat koneet. Suojautuminen vaarallisia aineita vastaan. Osa 1: Ohjaamon luokittelu, vaatimukset ja testimenetelmät

2010, en

SFS-EN 15695-2:en

Maataloustraktorit ja itsekulkevat koneet. Suojautuminen vaarallisia aineita vastaan. Osa 2: Ilmanpuhdistuslaitteisto

2010, en

SFS-EN 15774:en

Elintarvikekoneet. Tuorepastan ja täytetyn pastan (tagliatelle, cannelloni, ravioli, tortellini, orecchiette ja gnocchi) valmistuksessa käytetyt koneet. Turvallisuus- ja hygieniavaatimukset

2011, en

SFS-EN 15811/AC:en

Maatalouskoneet. Voimansiirron liikkuvien osien suojukset. Työkalulla avattava suojus

2010, en

SFS-EN 15811:en

Maatalouskoneet. Voimansiirron liikkuvien osien suojukset. Työkalulla avattava suojus

2010, en

SFS-EN 15895:en

Räjähdyspanoksella toimivat käsikäyttöiset koneet. Turvallisuusvaatimukset. Osa 1: Kiinnitys- ja merkintätyökalut

2011, en

SFS-EN 15967:en

Kaasujen ja höyryjen enimmäisräjähdyspaineen ja suurimman räjähdyspaineen nousunopeuden määrittäminen

2011, en

SFS-EN 30326-1/A1:en

Mekaaninen värähtely. Laboratoriomenetelmä ajoneuvon istuintärinän arvioimiseksi. Osa 1: Perusvaatimukset

2008, en

SFS-EN 30326-1:en

Mekaaninen värähtely. Laboratoriomenetelmä ajoneuvon istuintärinän arvioimiseksi. Osa 1: Perusvaatimukset

1994, en

SFS-EN ISO 2151:en

Akustiikka. Kompressorien ja alipainepumppujen melumittaus. Tekninen menetelmä (luokka 2)

2008, en

SFS-EN ISO 2860

Maansiirtokoneet. Aukkojen vähimmäismitat

2009, fi/en

SFS-EN ISO 2867:en

Maansiirtokoneet. Kulkutiet

2011, en

SFS-EN ISO 3164

Maansiirtokoneet. Suojarakenteiden laboratorioarvioinnit. Turvatilan määrittäminen

2009, fi/en

SFS-EN ISO 3266:en

Nostosilmukkaruuvit yleisiin nostotarkoituksiin. Luokka 4

2010, en

SFS-EN ISO 3411:en

Maansiirtokoneet. Käyttäjien fyysiset mitat ja käyttäjän vähimmäistila

2008, en

SFS-EN ISO 3449:en

Maansiirtokoneet. Turvakatto. Laboratoriotesti ja suorituskykyvaatimukset

2009, en

SFS-EN ISO 3457

Maansiirtokoneet. Suojukset. Määritelmät ja vaatimukset

2009, fi/en

SFS-EN ISO 3471:en

Maansiirtokoneet. Turvaohjaamot. Laboratoriotestit ja suorituskykyvaatimukset

2009, en

SFS-EN ISO 3741:en

Akustiikka. Melulähteiden äänitehotasojen ja äänienergiatasojen määrittäminen käyttäen äänenpainetta. Tarkkuusmenetelmät kaiuntahuonemittauksiin

2010, en

SFS-EN ISO 3743-1:en

Akustiikka. Melulähteiden äänitehotasojen ja äänienergiatasojen määrittäminen käyttäen äänenpainetta. Tekninen menetelmä pienille siirrettäville melulähteille kaiuntakentässä. Osa 1: Vertailumenetelmä kovaseinäisessä mittaushuoneessa

2010, en

SFS-EN ISO 3743-2:en

Akustiikka. Melulähteiden äänitehotasojen määrittäminen. Tekninen menetelmä pienille siirrettäville melulähteille kaiuntakentässä. Osa 2: Menetelmät kauintaisessa mittaushuoneessa

2009, en

SFS-EN ISO 3744:en

Akustiikka. Melulähteiden äänitehotasojen määrittäminen äänenpainemenetelmällä. Tekninen menetelmä olennaisesti vapaassa kentässä heijastavan tason yläpuolella

2010, en

SFS-EN ISO 3745:en

Akustiikka. Melulähteiden äänitehotasojen määrittäminen äänenpainemenetelmällä. Tarkkuusmenetelmät kaiuttomassa ja puolikaiuttomassa mittaushuoneessa

2009, en

SFS-EN ISO 3746:en

Akustiikka. Melulähteiden äänitehotasojen määrittäminen äänenpainemenetelmällä. Kartoitusmenetelmä käyttäen heijastavan tason yläpuolella olevaa lähdettä ympäröivää mittauspintaa

2011, en

SFS-EN ISO 3747:en

Akustiikka. Melulähteiden äänitehotasojen määrittäminen äänenpainemenetelmällä. Vertailumenetelmä kenttäolosuhteissa

2011, en

SFS-EN ISO 4254-1/AC:en

Agricultural machinery. Safety. Part 1: General requirements (ISO 4254-1:2008)

2010, en

SFS-EN ISO 4254-1:en

Maatalouskoneet. Turvallisuus. Osa 1: Yleiset vaatimukset (ISO 4254-1:2008)

2010, en

SFS-EN ISO 4254-5/AC:en

Agricultural machinery. Safety. Part 5: Power-driven soil-working machines (ISO 4254-5:2008)

2010, en

SFS-EN ISO 4254-5:en

Maatalouskoneet. Turvallisuus. Osa 5: Nivelakselikäyttöiset muokkauskoneet (ISO 4254-5:2008)

2010, en

SFS-EN ISO 4254-6/AC:en

Agricultural machinery. Safety. Part 6: Sprayers and liquid fertilizer distributors (ISO 4254-6:2009)

2010, en

SFS-EN ISO 4254-6:en

Maatalouskoneet. Turvallisuus. Osa 6: Kasvinsuojeluruiskut ja nestemäisen lannoitteen levityslaitteet (ISO 4254-6:2009)

2010, en

SFS-EN ISO 4254-7/AC:en

Agricultural machinery. Safety. Part 7: Combine harvesters, forage harvesters and cotton harvesters (ISO 4254-7:2008)

2010, en

SFS-EN ISO 4254-7:en

Maatalous- ja metsäkoneet. Teknilliset turvallisuusohjeet. Osa 7: Leikkuupuimurit, säilörehun ja puuvillankorjuukoneet (ISO 4254-7:2008)

2010, en

SFS-EN ISO 4254-10/AC:en

Agricultural machinery. Safety. Part 10: Rotary tedders and rakes (ISO 4254-10:2009)

2010, en

SFS-EN ISO 4254-10:en

Maatalouskoneet. Turvallisuus. Osa 10: Pyöröharavat ja -pöyhimet

2010, en

SFS-EN ISO 4254-11:en

Maatalouskoneet. Turvallisuus. Osa 11: Noukinlaitteella varustetut paalaimet

2011, en

SFS-EN ISO 4413

Hydraulinen tehonsiirto. Järjestelmiä sekä niiden komponentteja koskevat yleiset periaatteet ja turvallisuusvaatimukset

2011, fi/en

SFS-EN ISO 4414:en

Pneumaattinen tehonsiirto. Järjestelmiä sekä niiden komponentteja koskevat yleiset periaatteet ja turvallisuusvaatimukset

2011, en

SFS-EN ISO 4871

Akustiikka. Koneiden ja laitteiden melupäästöarvojen ilmoittaminen ja todentaminen

2009, fi/en

SFS-EN ISO 5136:en

Akustiikka. Puhaltimien ja muiden ilmaan siirtävien laitteiden kanavaan säteilemän äänitehotason määrittäminen. Kanavamenetelmä

2009, en

SFS-EN ISO 5674

Traktorit, maatalous- ja metsäkoneet. Nivelakselisuojukset. Lujuus- ja kestävyystestit ja -vaatimukset

2009, fi/en

SFS-EN ISO 6682

Maansiirtokoneet. Hallintalaitteiden optimi- ja ulottumisalueet

2009, fi/en

SFS-EN ISO 6683

Maansiirtokoneet. Turvavyöt ja turvavyön kiinnityspisteet. Suorituskykyvaatimukset ja testit

2009, fi/en

SFS-EN ISO 7096/AC:en

Earth-moving machinery. Laboratory evaluation of operator seat vibration (ISO 7096:2000)

2009, en

SFS-EN ISO 7096:en

Maansiirtokoneet. Kuljettajan istuimen tärinän arviointi laboratorio-olosuhteissa

2009, en

SFS-EN ISO 7235:en

Akustiikka. Kanavavaimentimien ja pääte-elimien laboratoriomittausmenetelmät. Lisäysvaimennus, virtausmelu ja kokonaispainehäviö

2009, en

SFS-EN ISO 7731

Ergonomia. Julkisten ja työalueiden vaarasignaalit. Kuuloon perustuvat vaarasignaalit

2009, fi/en

SFS-EN ISO 8230-1:en

Kuivapesukoneiden turvallisuusvaatimukset. Osa 1: Yleiset turvallisuusvaatimukset

2009, en

SFS-EN ISO 8230-2:en

Kuivapesukoneiden turvallisuusvaatimukset. Osa 2: Perkloorietyleeniä käyttävät koneet

2009, en

SFS-EN ISO 8230-3:en

Kuivapesukoneiden turvallisuusvaatimukset. Osa 3: Helposti syttyviä liuottimia käyttävät koneet

2009, en

SFS-EN ISO 9614-1:en

Akustiikka. Melulähteiden äänitehotasojen määrittäminen ääni-intensiteettimenetelmällä. Osa 1: Pisteittäinen mittaus

2009, en

SFS-EN ISO 9614-3:en

Akustiikka. Melulähteiden äänitehotasojen mittaus ääni-intensiteettimenetelmällä. Osa 3: Tarkkuusmenetelmä pyyhkäisymittaukseen

2009, en

SFS-EN ISO 9902-1/A1:en

Tekstiiliteollisuuden koneet. Melunmittausmenetelmä. Osa 1: Yleiset vaatimukset. Muutos 1

2009, en

SFS-EN ISO 9902-1:en

Tekstiiliteollisuuden koneet. Melunmittausmenetelmä. Osa 1: Yleiset vaatimukset

2001, en

SFS-EN ISO 9902-2/A1:en

Tekstiiliteollisuuden koneet. Melunmittausmenetelmä. Osa 2: Kehruun esivalmistelu- ja kehruukoneet. Muutos 1

2009, en

SFS-EN ISO 9902-2:en

Tekstiiliteollisuuden koneet. Melunmittausmenetelmä. Osa 2: Kehruun esivalmistelu- ja kehruukoneet

2001, en

SFS-EN ISO 9902-3/A1:en

Tekstiiliteollisuuden koneet. Melunmittausmenetelmä. Osa 3: Kuitukangaskoneet. Muutos 1

2009, en

SFS-EN ISO 9902-3:en

Tekstiiliteollisuuden koneet. Melunmittausmenetelmä. Osa 3: Kuitukangaskoneet

2001, en

SFS-EN ISO 9902-4/A1:en

Tekstiiliteollisuuden koneet. Melunmittausmenetelmä. Osa 4: Langan- ja köydenvalmistuskoneet. Muutos 1

2009, en

SFS-EN ISO 9902-4:en

Tekstiiliteollisuuden koneet. Melunmittausmenetelmä. Osa 4: Langan- ja köydenvalmistuskoneet

2001, en

SFS-EN ISO 9902-5/A1:en

Tekstiiliteollisuuden koneet. Melunmittausmenetelmä. Osa 5: Kudonnan ja neulonnan esivalmistelukoneet. Muutos 1

2009, en

SFS-EN ISO 9902-5:en

Tekstiiliteollisuuden koneet. Melunmittausmenetelmä. Osa 5: Kudonnan ja neulonnan esivalmistelukoneet

2001, en

SFS-EN ISO 9902-6/A1:en

Tekstiiliteollisuuden koneet. Melunmittausmenetelmä. Osa 6: Kankaanvalmistuskoneet. Muutos 1

2009, en

SFS-EN ISO 9902-6:en

Tekstiiliteollisuuden koneet. Melunmittausmenetelmä. Osa 6: Kankaanvalmistuskoneet

2001, en

SFS-EN ISO 9902-7/A1:en

Tekstiiliteollisuuden koneet. Melunmittausmenetelmä. Osa 7: Värjäys- ja viimeistyskoneet. Muutos 1

2009, en

SFS-EN ISO 9902-7:en

Tekstiiliteollisuuden koneet. Melunmittausmenetelmä. Osa 7: Värjäys- ja viimeistyskoneet

2001, en

SFS-EN ISO 10218-1:en

Robotit ja robotiikkalaitteet. Turvallisuusvaatimukset. Osa 1: Teollisuusrobotit

2011, en

SFS-EN ISO 10218-2:en

Robotit ja robotiikkalaitteet. Teollisuusrobottien turvallisuusvaatimukset. Osa 2: Robottijärjestelmät ja -sovellukset

2011, en

SFS-EN ISO 10472-1:en

Teollisuuspesukoneiden turvallisuusvaatimukset. Osa 1: Yleiset vaatimukset

2009, en

SFS-EN ISO 10472-2:en

Teollisuuspesukoneiden turvallisuusvaatimukset. Osa 2: Pesukoneet ja lingot

2009, en

SFS-EN ISO 10472-3:en

Teollisuuspesukoneiden turvallisuusvaatimukset. Osa 3: Pesulinjat ja niiden koneet

2009, en

SFS-EN ISO 10472-4:en

Teollisuuspesukoneiden turvallisuusvaatimukset. Osa 4: Kuivauskoneet

2009, en

SFS-EN ISO 10472-5:en

Teollisuuspesukoneiden turvallisuusvaatimukset. Osa 5: Mankelit, syöttö- ja laskostuskoneet

2009, en

SFS-EN ISO 10472-6:en

Teollisuuspesukoneiden turvallisuusvaatimukset. Osa 6: Silitys- ja kiinnityspuristimet

2009, en

SFS-EN ISO 10517:en

Moottorikäyttöiset käsin kannateltavat pensasaitaleikkurit. Mekaaninen turvallisuus.

2010, en

SFS-EN ISO 10821/A1:en

Industrial sewing machines. Safety requirements for sewing machines, units and systems. Amendment 1 (ISO 10821:2005/Amd 1:2009, Corrected version 2009-08-01)

2009, en

SFS-EN ISO 10821:en

Teollisuusompelukoneet. Turvallisuusvaatimukset

2006, en

SFS-EN ISO 11102-1:en

Polttomoottorit. Käynnistysvipu. Osa 1: Turvallisuusvaatimukset ja testit

2009, en

SFS-EN ISO 11102-2:en

Polttomoottorit. Käynnistysvipu. Osa 2: Irroituskulman mittausmenetelmä

2009, en

SFS-EN ISO 11111-1:en

Tekstiiliteollisuuden koneet. Turvallisuusvaatimukset. Osa 1: Yleiset vaatimukset

2009, en

SFS-EN ISO 11111-2/A1:en

Tekstiiliteollisuuden koneet. Turvallisuusvaatimukset. Osa 2: Kehruun esivalmistelu- ja kehruukoneet. Muutos 1

2009, en

SFS-EN ISO 11111-2:en

Tekstiiliteollisuuden koneet. Turvallisuusvaatimukset. Osa 2: Kehruun esivalmistelu- ja kehruukoneet

2005, en

SFS-EN ISO 11111-3/A1:en

Tekstiiliteollisuuden koneet. Turvallisuusvaatimukset. Osa 3: Kuitukangaskoneet. Muutos 1

2009, en

SFS-EN ISO 11111-3:en

Tekstiiliteollisuuden koneet. Turvallisuusvaatimukset. Osa 3: Kuitukangaskoneet

2005, en

SFS-EN ISO 11111-4/A1:en

Tekstiiliteollisuuden koneet. Turvallisuusvaatimukset. Osa 4: Langan- ja köydenvalmistuskoneet. Muutos 1

2009, en

SFS-EN ISO 11111-4:en

Tekstiiliteollisuuden koneet. Turvallisuusvaatimukset. Osa 4: Langan- ja köydenvalmistuskoneet

2005, en

SFS-EN ISO 11111-5/A1:en

Tekstiiliteollisuuden koneet. Turvallisuusvaatimukset. Osa 5: Kudonnan ja neulonnan esivalmistelukoneet. Muutos 1

2009, en

SFS-EN ISO 11111-5:en

Tekstiiliteollisuuden koneet. Turvallisuusvaatimukset. Osa 5: Kudonnan ja neulonnan esivalmistelukoneet

2005, en

SFS-EN ISO 11111-6/A1:en

Tekstiiliteollisuuden koneet. Turvallisuusvaatimukset. Osa 6: Kankaanvalmistuskoneet. Muutos 1

2009, en

SFS-EN ISO 11111-6:en

Tekstiiliteollisuuden koneet. Turvallisuusvaatimukset. Osa 6: Kankaanvalmistuskoneet

2005, en

SFS-EN ISO 11111-7/A1:en

Tekstiiliteollisuuden koneet. Turvallisuusvaatimukset. Osa 7: Värjäys- ja viimeistyskoneet. Muutos 1

2009, en

SFS-EN ISO 11111-7:en

Tekstiiliteollisuuden koneet. Turvallisuusvaatimukset. Osa 7: Värjäys- ja viimeistyskoneet

2005, en

SFS-EN ISO 11145:en

Optiikka ja fotoniikka. Laserit ja lasereihin liittyvät laitteet. Sanasto ja symbolit

2009, en

SFS-EN ISO 11148-3:en

Ei-sähkökäyttöiset käsikoneet. Turvallisuusvaatimukset. Osa 3: Porakoneet ja kierteytyskoneet (ISO 11148-3:2010)

2010, en

SFS-EN ISO 11148-4:en

Ei-sähkökäyttöiset käsikoneet. Turvallisuusvaatimukset. Osa 4: Iskevät ei-pyörivät käsikoneet (ISO 11148-4:2010)

2010, en

SFS-EN ISO 11148-6:en

Ei-sähkökäyttöiset käsikoneet. Turvallisuusvaatimukset. Osa 6: Ruuvin- ja mutterinvääntimet (ISO 11148-6:2010)

2010, en

SFS-EN ISO 11161 + A1

Koneturvallisuus. Valmistusjärjestelmien koneyhdistelmät. Perusvaatimukset

2010, fi/en

SFS-EN ISO 11200

Akustiikka. Koneiden ja laitteiden melupäästö. Ohjeita työskentelypaikan ja muiden nimettyjen paikkojen päästöäänenpainetasojen mittaamiseen tarkoitettujen perusstandardien käyttämisestä

2009, fi/en

SFS-EN ISO 11201:en

Akustiikka. Koneiden ja laitteiden melupäästö. Päästöäänenpainetasojen mittaaminen työskentelypaikalla ja muissa nimetyissä paikoissa olennaisesti puolivapaassa kentässä ilman merkityksellisiä ympäristökorjauksia

2010, en

SFS-EN ISO 11202:en

Akustiikka. Koneiden ja laitteiden melupäästö. Päästöäänenpainetasojen mittaaminen työskentelypaikalla ja muissa nimetyissä paikoissa soveltaen likimääräisiä ympäristökorjauksia

2010, en

SFS-EN ISO 11203:en

Akustiikka. Koneiden ja laitteiden melupäästö. Päästöäänenpainetasojen määrittäminen työskentelypaikalla ja muissa niemtyissä paikoissa äänitehotasosta laskemalla

2009, en

SFS-EN ISO 11204:en

Akustiikka. Koneiden ja laitteiden melupäästö. Päästöäänenpainetasojen mittaaminen työskentelypaikalla ja muissa nimetyissä paikoissa soveltaen tarkkoja ympäristökorjauksia

2010, en

SFS-EN ISO 11205:en

Akustiikka. Koneiden ja laitteiden melupäästö. Tekninen menetelmä päästöäänenpainetasojen mittaamiseksi kenttäolosuhteissa työskentelypaikalla ja muissa nimetyissä paikoissa käyttäen äänen intensiteettiä

2009, en

SFS-EN ISO 11252:en

Laserit ja lasereihin liittyvät laitteet. Laserlaite. Dokumentoinnin vähimmäisvaatimukset

2009, en

SFS-EN ISO 11546-1:en

Akustiikka. Koteloinnin äänenvaimennuskyvyn määrittäminen. Osa 1: Laboratoriomittaukset (vaimennuskyvyn ilmoittamista varten)

2009, en

SFS-EN ISO 11546-2:en

Akustiikka. Koteloinnin äänenvaimennuskyvyn määrittäminen. Osa 2: Kenttämittaukset (vaimennuskyvyn tarkastamista ja todentamista varten)

2009, en

SFS-EN ISO 11553-1:en

Koneturvallisuus. Laserkäsittelykoneet. Osa 1: Yleiset turvallisuusvaatimukset

2009, en

SFS-EN ISO 11553-2:en

Koneturvallisuus. Laserkäsittelykoneet. Osa 2: Turvallisuusvaatimukset kädessä pidettäville laserkäsittelylaitteille

2009, en

SFS-EN ISO 11554:en

Optiikka ja fotoniikka. Laserit ja lasereihin liittyvät laitteet. Lasersäteen tehon, energian ja aikaparametrien testausmenetelmät

2009, en

SFS-EN ISO 11680-1:en

Metsäkoneet. Moottoroidut pystykarsintasahat. Turvallisuusvaatimukset ja testaus. Osa 1: Yhdysrakenteisella polttomoottorilla varustetut sahat

2009, en

SFS-EN ISO 11680-2:en

Metsäkoneet. Moottoroidut pystykarsintasahat. Turvallisuusvaatimukset ja testaus. Osa 2: Erillisellä selässä kannettavalla moottorilla varustetut sahat

2009, en

SFS-EN ISO 11681-1

Metsäkoneet. Moottorisahat. Turvallisuusvaatimukset ja testaus. Osa 1: Metsätöissä käytettävät moottorisahat

2009, fi/en

SFS-EN ISO 11681-2

Metsäkoneet. Moottorisahat. Turvallisuusvaatimukset ja testaus. Osa 2: Puunhoitotöissä käytettävät moottorisahat

2009, fi/en

SFS-EN ISO 11688-1

Akustiikka. Suositeltava käytäntö vähämeluisten koneiden ja laitteiden suunnittelemiseksi. Osa 1: Suunnittelu

2009, fi/en

SFS-EN ISO 11691:en

Akustiikka. Kanavavaimentimien lisäysvaimennuksen mittaaminen ilman virtausta. Kartoitusmenetelmä laboratoriossa

2009, en

SFS-EN ISO 11806

Maatalous- ja metsäkoneet. Kannettavat käsin ohjattavat polttomoottorikäyttöiset raivaussahat ja siimaleikkurit. Turvallisuusvaatimukset

2009, fi/en

SFS-EN ISO 11957:en

Akustiikka. Ohjaamojen ääneneristyskyvyn määrittäminen. Laboratorio- ja kenttämittaukset

2009, en

SFS-EN ISO 12100:en

Koneturvallisuus. Yleiset suunnitteluperiaatteet, riskin arviointi ja riskin pienentäminen

2010, en

SFS-EN ISO 13732-1

Lämpöolojen ergonomia. Arviointimenetelmät pintoihin koskettamisen vaikutuksista ihmiseen. Osa 1: Kuumat pinnat

2008, fi/en

SFS-EN ISO 13732-3

Lämpöolojen ergonomia. Arviointimenetelmät pintoihin koskettamisen vaikutuksista ihmiseen. Osa 3: Kylmät pinnat

2008, fi/en

SFS-EN ISO 13753:en

Mekaaninen värähtely ja isku. Käsitärinä. Mittausmenetelmä elastisten materiaalien tärinän läpäisylle käsin kuormitettaessa

2008, en

SFS-EN ISO 13849-1

Koneturvallisuus. Turvallisuuteen liittyvät ohjausjärjestelmien osat. Osa 1: Yleiset suunnitteluperiaatteet

2008, fi/en

SFS-EN ISO 13849-1/AC

Koneturvallisuus. Turvallisuuteen liittyvät ohjausjärjestelmien osat. Osa 1: Yleiset suunnitteluperiaatteet

2009, fi

SFS-EN ISO 13849-2

Koneturvallisuus. Turvallisuuteen liittyvät ohjausjärjestelmien osat. Osa 2: Kelpuutus

2008, fi/en

SFS-EN ISO 13850

Koneturvallisuus. Hätäpysäytys. Suunnitteluperiaatteet

2008, fi/en

SFS-EN ISO 13855

Koneturvallisuus. Suojausteknisten laitteiden sijoitus ottaen huomioon kehon osien lähestymisnopeudet

2010, fi/en

SFS-EN ISO 13857

Koneturvallisuus. Turvaetäisyydet yläraajojen ja alaraajojen ulottumisen estämiseksi vaaravyöhykkeille

2008, fi/en

SFS-EN ISO 14122-1 + A1

Koneturvallisuus. Koneiden kiinteät kulkutiet. Osa 1: Kahden tason välisen kiinteän kulkutien valinta

2010, fi/en

SFS-EN ISO 14122-2 + A1

Koneturvallisuus. Koneiden kiinteät kulkutiet. Osa 2: Työskentelytasot ja kulkutiet

2010, fi/en

SFS-EN ISO 14122-3/A1:en

Koneturvallisuus. Koneiden kiinteät kulkutiet. Osa 3: Portaat, porrastikkaat ja suojakaiteet

2010, en

SFS-EN ISO 14122-4 + A1

Koneturvallisuus. Koneiden kiinteät kulkutiet. Osa 4: Kiinteät tikkaat

2010, fi/en

SFS-EN ISO 14159

Koneturvallisuus. Koneensuunnittelua koskevat hygieniavaatimukset

2008, fi/en

SFS-EN ISO 14314:en

Mäntäpolttomoottorit. Vaihtosuuntainen käynnistyslaite. Yleiset turvallisuusvaatimukset

2009, en

SFS-EN ISO 14738

Koneturvallisuus. Koneeseen liittyvien työskentelypaikkojen suunnittelun antropometriset vaatimukset

2009, fi/en

SFS-EN ISO 14982:en

Maatalous- ja metsäkoneet. Sähkömagneettinen yhteensopivuus. Testimenetelmät ja hyväksymisperusteet

2009, en

SFS-EN ISO 15536-1:en

Ergonomia. Tietokonepohjaiset ja muut ihmismallit. Osa 1: Yleiset vaatimukset

2009, en

SFS-EN ISO 15744:en

Ei-sähkökäyttöiset käsikoneet. Melunmittausmenetelmä. Tekninen menetelmä (tarkkuusluokka 2)

2008, en

SFS-EN ISO 19432:en

Talonrakennuskoneet ja -laitteet. Kannettavat ja kädessä pidettävät polttomoottorikäyttöiset katkaisukoneet. Turvallisuusvaatimukset ja testaus

2008, en

SFS-EN ISO 20361/AC:en

Liquid pumps and pump units. Noise test code. Grades 2 and 3 of accuracy (ISO 20361:2007)

2010, en

SFS-EN ISO 20361:en

Pumput ja pumppuyksiköt nesteille. Melunmittausmenetelmä. Tarkkuusluokat 2 ja 3

2009, en

SFS-EN ISO 20643:en

Mekaaninen värähtely. Käsikoneet ja käsin ohjattavat koneet. Tärinäpäästön arviointiperiaatteet

2008, en

SFS-EN ISO 22867:en

Metsäkoneet. Käsin kannateltavien polttomoottorikäyttöisten koneiden tärinän mittaus. Kädensijojen tärinä

2009, en

SFS-EN ISO 22868:en

Forestry and gardening machinery. Noise test code for portable hand-held machines with internal combustion engine. Engineering method (Grade 2 accuracy) (ISO 22868:2011)

2011, en

SFS-EN ISO 23125

Metallintyöstökoneiden turvallisuus. Sorvit

2010, fi/en

SFS-EN ISO 28139:en

Maatalous- ja metsäkoneet. Selässä kannettavat polttomoottorikäyttöiset sumuruiskut. Turvallisuusvaatimukset (ISO 28139:2009)

2010, en

SFS-EN ISO 28927-1:en

Käsikoneet. Tärinäpäästön arvioinnin mittausmenetelmät. Osa 1: Kulmahiomakoneet ja pystyhiomakoneet

2010, en

SFS-EN ISO 28927-2:en

Käsikoneet. Tärinäpäästön arvioinnin mittausmenetelmät. Osa 2: Vääntimet, mutterinvääntimet ja ruuvinvääntimet

2010, en

SFS-EN ISO 28927-3:en

Käsikoneet. Tärinäpäästön arvioinnin mittausmenetelmät. Osa 3: Kiillotuskoneet sekä pyörivät, epäkesko- ja tasohiomakoneet

2010, en

SFS-EN ISO 28927-4:en

Käsikoneet. Tärinäpäästön arvioinnin mittausmenetelmät. Osa 4: Suorat hiomakoneet

2011, en

SFS-EN ISO 28927-5:en

Käsikoneet. Tärinäpäästön arvioinnin mittausmenetelmät. Osa 5: Porakoneet ja iskuporakoneet

2010, en

SFS-EN ISO 28927-6:en

Käsikoneet. Tärinäpäästön arvioinnin mittausmenetelmät. Osa 6: Tiivistysvasarat

2010, en

SFS-EN ISO 28927-7:en

Käsikoneet. Tärinäpäästön arvioinnin mittausmenetelmät. Osa 7: Nakertimet ja leikkurit

2010, en

SFS-EN ISO 28927-8:en

Käsikoneet. Tärinäpäästön arvioinnin mittausmenetelmät. Osa 8: Edestakaisen liikkeen omaavat sahat, kiillotuskoneet ja viilakoneet sekä heiluriliikkeen tai pyörivän liikkeen omaavat sahat

2010, en

SFS-EN ISO 28927-9:en

Käsikoneet. Tärinäpäästön arvioinnin mittausmenetelmät. Osa 9: Talttausvasarat ja neulahakkurit

2010, en

SFS-EN ISO 28927-10:en

Käsikoneet. Tärinäpäästön arvioinnin mittausmenetelmät. Osa 10: Iskuporakoneet, iskuvasarat ja murtovasarat

2011, en

SFS-EN ISO 28927-11:en

Käsikoneet. Tärinäpäästön arvioinnin mittausmenetelmät. Osa 11: Kivivasarat

Palaa otsikoihin

2009/23/EY Manuaaliset vaa’at (ennen 90/384/ETY)

SFS-EN 45501 + AC

Manuaalisia (ei automaattisia) vaakoja koskevat mittaus- ja toimintavaatimukset

1994, fi/en


SFS Kauppa

online.sfs.fi

Sähköalan standardit SFSstä

Lausuntopyynnöt


rss Uutiset

24.5.2016 Laatujärjestelmästandardin SFS-EN ISO 13485 esittelytilaisuus 6.6.2016 - tervetuloa!

Terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden laadunhallintajärjestelmien vaatimuksia koskeva standardi EN ISO 13485 hyväksyttiin viime vuoden lopussa. Standardi vahvistettiin kansalliseksi SFS-standardiksi SFS-EN ISO 13485 maaliskuun alussa, ja se julkaistiin englanninkielisenä. Standardi nyt käännetty suomeksi, ja käännös on julkaistu 24.5.2016.

Lue lisää

16.5.2016 Presiis 1/2016 ilmestynyt - aiheina kiertotalous, standardisoinnin vallankäyttäjät ja paljon muuta

SFS:n sidosryhmälehti Presiis 1/2016 on ilmestynyt. Uusimmassa numerossa pohditaan muun muassa kiertotaloutta sekä minkälaisia haasteita kiertotalouden uudet liiketoimintamallit saattavat kohdata. Hitsauslaitteisiin erikoistunut Kemppi kertoo miksi yhtiö haluaa etunenässä tietää mihin suuntaan standardit ovat kehittymässä.

Lue lisää

16.5.2016 Lue uusin Johtamisen standardit -uutiskirje 2/2016

SFS:n uutiskirjeen Johtamisen standardit vuoden toisessa numerossa artikkeli "Tutkittua tietoa standardien hyödyistä". Uutiskirjeessä myös uusista aineistoista opetukseen ja itseopiskeluun, projektinhallinnan ja omaisuudenhallinnan standardien laadinnasta sekä tietoja uusista tapahtumista ja julkaisuista.

Lue lisää


rss Tuoteuutiset

24.5.2016 Standardeja lietteiden, käsiteltyjen biojätteiden ja maa-aineksen analysointiin

Maa-aineksen, käsitellyn biojätteen ja lietteiden ympäristöanalyyseihin on valmistunut lähes 30 eurooppalaista standardia ja ohjetta, jotka tarjoavat yhteisen menetelmän usean eri kiinteän materiaalin analysointiin. Nyt on julkaistu suomenkieliset käännökset kolmesta keskeisestä standardista.

Lue lisää

18.5.2016 Itsekantavia sandwich-elementtejä koskeva harmonisoitu tuotestandardi saatavana suomeksi

Itsekantavien sandwich-elementtien CE-merkintään johtavat menetelmät ja vaatimukset kuvataan uudistetussa standardissa. Tämä standardi on julkaistu EU:n virallisessa lehdessä, vaikka kaikilta osin (mm. terminologia ja CE-merkintä) se ei vielä ole EU:n rakennustuoteasetuksen mukainen. Nyt se on saatavana myös suomeksi.

Lue lisää

17.5.2016 Uusia suomennoksia hitsausstandardeista

Sähköhitsauslaitteiden käyttäjien tarvitsemat validointia, tarkastusta ja testausta sekä asennusta ja käyttöä koskevat standardit on nyt julkaistu suomeksi. Lisäksi äskettäin on julkaistu suomeksi standardi kovahitsauksen hitsausaineille asetettavista vaatimuksista, metallien sulahitsauksen laatuvaatimuksista sekä vaatimukset kuumalujien terästen MAG-täytelankahitsauksen täytelankojen luokittelulle ja metallisten materiaalien kaaritapitushitsaukselle.

Lue lisääSFSedu oppilaitosportaali

European Committee for Standardization

International Organization for Standardization