IT-standardisointi
A- A+

IT-standardisointi


20.1.2017 Vaikuta tietoturvastandardeihin

Tietoturvatekniikan uusia standardiehdotuksia on parhaillaan lausuntokierroksella. Kierroksella kysytään sekä hyväksymistä kansainväliseksi ISO-standardiksi että kansalliseksi SFS-standardiksi. Ehdotuksiin voi tutustua SFS:n lausuntopyyntöpalvelussa.

Lue lisää

22.12.2016 IT-standardisoinnin uutiskirje 9/2016

Uusille it-aloille oma seurantaryhmä. Tuomas Nurmela sai vuoden 2016 IT-standardisoinnin tunnustuspalkinnon. Kotimaiset ja kansainväliset tapahtumat. Joulutervehdys.

Lue lisää

22.12.2016 Uusille it-aloille oma seurantaryhmä

Vuoden 2017 alussa perustetaan uusi it-standardisoinnin seurantaryhmä SR 313, joka keskittyy JTC 1:n alaisiin uusiin standardisointialoihin ilman perinteisiä komitearajoja. Aihealueita ovat esimerkiksi big data, IoT, smart cities ja virtuaalitodellisuus.

Lue lisää

21.12.2016 Tuomas Nurmela sai vuoden 2016 tunnustuspalkinnon

Suomen Standardisoimisliitto SFS ry palkitsi Pilvipalveluiden seurantaryhmän SR 310:n puheenjohtajan Tuomas Nurmelan ansiokkaasta työstään tietotekniikan standardisoinnin hyväksi. Tunnustuspalkinto jaettiin vuosiseminaarissa tiistaina 20.12.2016.

Lue lisää

13.12.2016 Tervetuloa IT-standardisoinnin vuosiseminaariin

SFS:n IT-standardisoinnin vuosiseminaari järjestetään tiistaina 20.12.2016. Puheenvuoroissa esitellään uusimpia it-standardisointialueita ja EU:n toimia tieto- ja viestintätekniikan standardisoinnin hyväksi

Lue lisää

9.12.2016 SFS hakee IT-asiantuntijaa

SFS hakee standardisointitiimiinsä IT-asiantuntijaa, jonka tehtävänä on kansainvälisen tietotekniikan standardisoinnin seuranta ja koordinointi Suomessa. Toiminnan tavoitteena on edistää suomalaisten tahojen mahdollisuuksia osallistua ja hyötyä standardisoinnista.

Lue lisää

2.12.2016 IT-standardisoinnin uutiskirje 8/2016

Julkaisutilaisuus 13.12.2016: Tiedonhallinta terveydenhuollossa. IT-standardisoinnin vuosiseminaari. Viestintäviraston tietoturvaverkoston ensimmäisen kokouksen aiheena IoT. On joulukalenterin aika. Kotimaiset ja kansainväliset kokoukset.

Lue lisää

14.11.2016 Julkaisutilaisuus 13.12.2016: Tiedonhallinta terveydenhuollossa standardin ISO/IEC 27002 avulla

Tervetuloa tutustumaan juuri suomennettuun uuteen kansainväliseen standardiin, jossa esitetään tietoturvallisuuden hallintakeinot, joita on tarkennettu erityisesti terveydenhuoltoon sopiviksi.

Lue lisää

21.10.2016 Seminaari 22.11.2016: Hallitusti turvalliseen pilveen

Pilvipalveluaiheisessa seminaarissa käydään läpi suomalaisten yritysjohtajien ajatuksia pilvipalveluista, esitellään pilvipalveluiden johtamisen erityispiirteitä ja kerrotaan standardeista, joista voi olla hyötyä pilvipalveluiden hankinnassa ja hallinnassa.

Lue lisää

29.9.2016 Datakeskusten standardisoinnin työryhmä kokoontuu Helsingissä

Datakeskusten energiatehokkuutta parantavia standardeja laativa kansainvälinen työryhmä kokoontuu Helsingissä 3.–7. lokakuuta 2016.

Lue lisää

16.9.2016 Julkaisutilaisuus 11.10.2016: SFS-ISO/IEC 27000

Tervetuloa julkaisutilaisuuteen, jossa esitellään uusittu ja juuri suomennettu kansainvälinen standardi SFS-ISO/IEC 27000 Turvallisuustekniikat. Tietoturvallisuuden hallintajärjestelmät. Yleiskuvaus ja sanasto.

Lue lisääTule mukaan toimintaan!


SFS koordinoi tietotekniikan standardisointia Suomessa ja helpottaa siten suomalaisten tiedonsaantia alan standardisoinnista. Seurantaryhmien jäsenet ovat  asiantuntijoita alan yrityksistä, järjestöistä, tutkimuslaitoksista ja julkishallinnosta.

IT-standardisoinnin ryhmissä seurataan pääasiassa ISOn ja CENin alaista tietotekniikan standardisointia. Kaikkien alueiden työhön osallistuminen on mahdollista, vaikka Suomessa ei olisikaan perustettu alueelle seurantaryhmää.


IT-standardisoinnin seurantaryhmätoiminta

IT-standardisoinnin yhteystiedot

Tilaa uutiskirjeemme!


Katso myös

Videoidut seminaarit ja julkaisutilaisuudet

IT-standardisoinnin aihealueet

Yleistietoa IT-standardisoinnista

Kansainväliset standardisointikokoukset

SFS Kauppa

online.sfs.fi

Lausuntopyynnöt

Ajankohtaista IT-standardisoinnissa

23.1.2017 SR 311 Resurssitehokkaat datakeskukset

Resurssitehokkaiden datakeskusten standardisoinnin seurantaryhmän kokous pidetään SFS:llä maanantai-iltapäivänä 23.1.2017.

Lue lisää

31.1.2017 SR 308 IT:n ja IT-palveluiden johtaminen

IT:n ja IT-palveluiden johtamisen seurantaryhmän kokous pidetään SFS:llä aamupäivällä tiistaina 31.1.2017.

Lue lisää

2.2.2017 SR 313 IT:n uudet alueet

Uusien it:n alueiden seurantaryhmän ensimmäinen kokous pidetään SFS:llä aamupäivällä torstaina 2. helmikuuta 2017.

Lue lisää

15.3.2017 SR 312 Biometriikka ja kortit

Biometriikan ja korttien alueiden standardisoinnin seurantaryhmä kokoontuu SFS:llä keskiviikkoaamuna 15.3.2017.

Lue lisää

28.3.2017 SR 301 Terveydenhuollon tietotekniikka

Terveydenhuollon tietotekniikan standardisoinnin seurantaryhmä kokoontuu SFS:llä tiistaina 28.3.2017.

Lue lisää


SFSedu oppilaitosportaali