IT-standardisointi
A- A+

IT-standardisointi


26.1.2017 IT-standardisoinnin uutiskirje 1/2017

Kutsu: Tietoturvahäiriöiden hallinnan periaatteet 8.3.2017. Vaikuta tietoturvastandardeihin. Uusille it-aloille seurantaryhmä. Näppäimistöasetteluun tarjolla lisäyksiä. Kotimaiset ja kansainväliset kokoukset.

Lue lisää

26.1.2017 Näppäimistöön tarjolla lisäyksiä

Standardi SFS 5966 Näppäimistökaavio: Suomalais-ruotsalainen monikielinen näppäimistöasettelu uusitaan. Alustavien ehdotusten mukaan näppäimistöasettelustandardia täydennetään tarkkeilla siten, että se tukee perusasettelussa romanian kielen alapilkullisia kirjaimia s ja t. Nyt voimassa oleva standardi on julkaistu vuonna 2008.

Lue lisää

20.1.2017 Vaikuta tietoturvastandardeihin

Tietoturvatekniikan uusia standardiehdotuksia on parhaillaan lausuntokierroksella. Kierroksella kysytään sekä hyväksymistä kansainväliseksi ISO-standardiksi että kansalliseksi SFS-standardiksi. Ehdotuksiin voi tutustua SFS:n lausuntopyyntöpalvelussa.

Lue lisää

22.12.2016 IT-standardisoinnin uutiskirje 9/2016

Uusille it-aloille oma seurantaryhmä. Tuomas Nurmela sai vuoden 2016 IT-standardisoinnin tunnustuspalkinnon. Kotimaiset ja kansainväliset tapahtumat. Joulutervehdys.

Lue lisää

22.12.2016 Uusille it-aloille oma seurantaryhmä

Vuoden 2017 alussa perustetaan uusi it-standardisoinnin seurantaryhmä SR 313, joka keskittyy JTC 1:n alaisiin uusiin standardisointialoihin ilman perinteisiä komitearajoja. Aihealueita ovat esimerkiksi big data, IoT, smart cities ja virtuaalitodellisuus.

Lue lisää

21.12.2016 Tuomas Nurmela sai vuoden 2016 tunnustuspalkinnon

Suomen Standardisoimisliitto SFS ry palkitsi Pilvipalveluiden seurantaryhmän SR 310:n puheenjohtajan Tuomas Nurmelan ansiokkaasta työstään tietotekniikan standardisoinnin hyväksi. Tunnustuspalkinto jaettiin vuosiseminaarissa tiistaina 20.12.2016.

Lue lisää

13.12.2016 Tervetuloa IT-standardisoinnin vuosiseminaariin

SFS:n IT-standardisoinnin vuosiseminaari järjestetään tiistaina 20.12.2016. Puheenvuoroissa esitellään uusimpia it-standardisointialueita ja EU:n toimia tieto- ja viestintätekniikan standardisoinnin hyväksi

Lue lisää

14.11.2016 Julkaisutilaisuus 13.12.2016: Tiedonhallinta terveydenhuollossa standardin ISO/IEC 27002 avulla

Tervetuloa tutustumaan juuri suomennettuun uuteen kansainväliseen standardiin, jossa esitetään tietoturvallisuuden hallintakeinot, joita on tarkennettu erityisesti terveydenhuoltoon sopiviksi.

Lue lisää

21.10.2016 Seminaari 22.11.2016: Hallitusti turvalliseen pilveen

Pilvipalveluaiheisessa seminaarissa käydään läpi suomalaisten yritysjohtajien ajatuksia pilvipalveluista, esitellään pilvipalveluiden johtamisen erityispiirteitä ja kerrotaan standardeista, joista voi olla hyötyä pilvipalveluiden hankinnassa ja hallinnassa.

Lue lisääTule mukaan toimintaan!


SFS koordinoi tietotekniikan standardisointia Suomessa ja helpottaa siten suomalaisten tiedonsaantia alan standardisoinnista. Seurantaryhmien jäsenet ovat  asiantuntijoita alan yrityksistä, järjestöistä, tutkimuslaitoksista ja julkishallinnosta.

IT-standardisoinnin ryhmissä seurataan pääasiassa ISOn ja CENin alaista tietotekniikan standardisointia. Kaikkien alueiden työhön osallistuminen on mahdollista, vaikka Suomessa ei olisikaan perustettu alueelle seurantaryhmää.


IT-standardisoinnin seurantaryhmätoiminta

IT-standardisoinnin yhteystiedot

Tilaa uutiskirjeemme!


Katso myös

Videoidut seminaarit ja julkaisutilaisuudet

IT-standardisoinnin aihealueet

Yleistietoa IT-standardisoinnista

Kansainväliset standardisointikokoukset

SFS Kauppa

online.sfs.fi

Lausuntopyynnöt

Ajankohtaista IT-standardisoinnissa

8.3.2017 Tietoturvahäiriöiden hallinnan periaatteet

Tietoturvahäiriöiden hallinnalla organisaatio voi välttää tai rajoittaa tietoturvahäiriöiden vaikutusta, niin että häiriöistä aiheutuvat vahingot olisivat mahdollisimman vähäisiä. Juuri suomennettu uusi kansainvälinen standardi Tietoturvahäiriöiden hallinta. Osa 1: Tietoturvahäiriöiden hallinnan periaatteet (SFS-ISO/IEC 27035-1) antaa ohjeita tietoturvahäiriöiden hallintaan. Tervetuloa kuulemaan lisää!

Lue lisää

9.3.2017 SR 313 Uudet IT-alueet

Uusien IT-alueiden standardisoinnin seurantaryhmä kokoontuu SFS:llä torstaiaamuna 15.3.2017.

Lue lisää

9.3.2017 Näppäimistötyöryhmä

Näppäimistöstandardin SFS 5966 uudistamista käsitellään työryhmässä SFS:llä torstaina 15.3.2017. Tervetuloa mukaan!

Lue lisää

15.3.2017 SR 312 Biometriikka ja kortit

Biometriikan ja korttien alueiden standardisoinnin seurantaryhmä kokoontuu SFS:llä keskiviikkoaamuna 15.3.2017.

Lue lisää

16.3.2017 SR 308 IT:n ja IT-palveluiden johtaminen

IT:n ja IT-palveluiden johtamisen seurantaryhmän kokous pidetään SFS:llä aamupäivällä torstaina 16.3.2017.

Lue lisää

28.3.2017 SR 301 Terveydenhuollon tietotekniikka

Terveydenhuollon tietotekniikan standardisoinnin seurantaryhmä kokoontuu SFS:llä tiistaina 28.3.2017.

Lue lisää

13.4.2017 SR 310 Pilvipalvelut ja hajautetut palvelualustat

Pilvipalveluiden standardisoinnin seurantaryhmä kokoontuu SFS:llä torstaina 13.4.2017.

Lue lisää

4.5.2017 SR 311 Resurssitehokkaat datakeskukset

Datakeskusten standardisoinnin seurantaryhmä kokoontuu SFS:llä torstai-iltapäivänä 4.5.2017.

Lue lisää


SFSedu oppilaitosportaali