Älykäs kaupunki
A- A+

Älykäs ja kestävä kaupunki


Vuoteen 2050 mennessä kaupungeissa asuvien määrän odotetaan nousevan nykyisestä 50 prosentista peräti 70 prosenttiin maapallon väestöstä. Tarvitaan kestäviä ratkaisuja, joilla pystytään tukemaan kaupungeissa asuvien elämänlaatua sekä elinympäristön turvallisuutta ja sujuvuutta.

 

Standardit palvelevat älykaupunkien kehittämistä ja kestävää kaupunkikehitystä. Kansainvälisesti kehitetään Smart City -standardeja, jotka käsittelevät kokonaisvaltaisesti ja monialaisesti älykaupunkien käsitteitä, arkkitehtuuria, indikaattoreita ja toimintamalleja. Samalla useilla standardisoinnin aloilla laaditaan standardeja, joka kuvaavat teknisiä ratkaisuja, jotka edistävät älykaupungin infrastruktuurin rakentamista, järjestelmien turvallisuutta ja yhteentoimivuutta sekä palveluiden skaalattavuutta.


 

Linkkejä lisätietoon

  • Kansainvälisen standardisoimisjärjestön ISO:n Smart City -sivusto
  • ISOn esite älykaupunkeihin liittyvästä standardisoinnista
  • Eurooppalaisten standardisoimisjärjestöjen CEN ja CENELEC Smart City sivusto

 


Lue lisää standardisoinnista eri aloilla


Kestävä kaupunkikehitys


Kestävä kaupunkikehitys edistää kestävän kasvun ja hyvinvoinnin tavoitteita.


Lue lisää


Rakentaminen


Rakennusautomaatiolle asetettujen vaatimusten tavoitteena on säätää teknisiä järjestelmiä vastaamaan paremmin käyttäjien tarpeita ja välttämään tarpeetonta laitteiden käyttöä niissä tiloissa ja sellaisissa tilanteissa, joissa tiloja ei käytetä.


Lue lisää


Liikkuminen


Älyliikenteen erilaiset ratkaisut mahdollistavat sujuvammat matka- ja logistiikkaketjut sekä liikenteen ajantasaisen tilannekuvan.


Lue lisää


Energia


Älykäs kaupunki -teemakokonaisuudessa energiatehokkuuden ja uusiutuvan energian tavoitteet ovat keskeisiä.


Lue lisää


Sähkö


Ellei ole sähköä, ei ole älykästä kaupunkiakaan!


Lue lisää


Vesi- ja jätehuolto


Jäteveden keräys, viemäröinti ja käsittely ovat keskeisiä yhteiskunnan toimivuuden ja puhtaan veden kiertokulun varmistamisessa.


Lue lisää


IT


Älykaupungeissa tarvittavien päätösten ja aktiviteettien vaatimien nopeuden, epävarmuuden ja monimutkaisuuden yhdistelmä tekee IT:stä kriittisen osan kaupunkien järjestelmiä.Lue lisää