header dokumentointi
A- A+

Avaintuotteet


Asiakirjastandardi SFS 2487 sisältää ohjeet asiakirjan tunnistetiedoista ja tekstin vakioasettelusta. Lue lisää.


22.11.2018 Kilogramman prototyyppi eläkkeelle

Suurin muutos mittayksiöiden historiassa sitten Ranskan vallankumouksen on tehty. Kilogrammalle on hyväksytty uusi luonnonvakioihin perustuva määritelmä eikä se enää perustu Ranskassa vuodesta 1889 säilytettyyn prototyyppiin vaan määritellään Planckin vakion kautta. Kilogramman suuruus pysyy uudistuksessa ennallaan.

Lue lisää

9.10.2018 Mikä viikko?

Nykyisin kansainvälisessä käytössä oleva viikkojen numerointi perustuu kansainväliseen standardiin ISO 8601. Standardin mukaan viikko alkaa maanantaista ja vuoden viikot numeroidaan vuoden alusta lähtien siten, että viikko 1 on ensimmäinen viikko, johon kuuluu vähintään neljä alkaneen vuoden päivää eli vuoden ensimmäinen torstai.

Lue lisää

21.12.2016 Malliperustainen tuotemäärittely ja 3D-mallin käyttö suunnittelussa yleistyy

Malliperustaisessa tuotemäärittelyssä (MBD) upotetaan tuotemäärittelytieto 3D-malliin ilman perinteisiä 2D piirustuksia. Malliperusteinen tuotemäärittely eli MBD yleistyy maailmalla ja sitä tukevat lukuisat standardit.

Lue lisää

6.5.2016 Tiedätkö, minkä maan tunnus on SVK?

Useissa yhteyksissä on tarpeen esittää eri maiden nimiä lyhyesti ja ilman tulkinnanvaraisuutta. Jotta maiden tunnukset olisivat kaikkialla yhdenmukaiset, on kaikille maailman maille vahvistettu kansainvälisessä standardissa oma kaksikirjaiminen ja kolmikirjaiminen koodi. Esimerkiksi jääkiekon MM-kisoihin osallistuvan Slovakian lyhenne on SVK.

Lue lisää

22.4.2016 Digitaalisuus luo haasteita tiedon pitkäaikaissäilytykseen

Digitaalisessa muodossa olevan tiedon määrä on kasvanut räjähdysmäisesti. Tiedon säilyttäminen digitaalisessa muodossa on paljon vaikeampaa kuin esimerkiksi paperimuotoisen tiedon tai filmin säilyttäminen. Digitalisoituminen helpottaa esimerkiksi tietojen hakua ja kopiointia, mutta luo myös uudentyyppisiä haasteita. Teknologioiden nopea vanheneminen vaarantaa digitaalisen tiedon tallentamisen ja käytön. Jos pitkäaikaissäilytyksen ongelmia ei ratkaista, tiedot menetetään ennen pitkää vääjäämättä. Pitkäaikaissäilytyksen ongelmien välttämiseen tai niiden vaikutuksen vähentämiseen on esitetty erilaisia menetelmiä kansallisessa standardissa, SFS 5972, Viitemalli pitkäaikaissäilytysarkistolle.

Lue lisää

11.9.2015 Valuuttakoodistandardi uusittu

Kansainvälinen valuuttojen koodien standardi ISO 4217 on uusittu. Valuuttojen tunnukset ovat kolmikirjaimisia. Esimerkiksi euron koodi on EUR, Yhdysvaltain dollarin koodi USD ja Sveitsin frangin koodi CHF.

Lue lisää

3.9.2015 Turvamerkit ohjaavat turvalliseen työhön

Työnantajan on huolehdittava siitä, että työpaikalla on työn turvallisen tekemisen kannalta tarpeelliset turvamerkit. Jos merkki on standardin SFS-EN ISO 7010+A1+A2+A3+A4+A5 tai standardin SFS 5715 vaatimusten mukainen, sen katsotaan täyttävän merkille asetetut vähimmäisvaatimukset.

Lue lisää

5.8.2015 Kosovon maatunnus on XK

Kosovon maatunnusta ei ole lisätty ISOn maakoodistandardiin SFS-EN ISO 3166-1. Syynä on se, että Kosovo ei ole vielä mukana YK:n tilastotoimiston maakoodilistalla. Standardiin otetaan vain maakoodeja, jotka ovat YK:n listalla.

Lue lisää

20.7.2015 Kuvatunnuksesta tuli taideteos!

Kansainvälisen sähköalan standardisoimisjärjestön IEC:n työn tulokset eivät yleensä muutu taiteeksi, mutta sähkölaitteen valmiustilan kytkimessä/painonapissa käytetty kuvatunnus IEC 60417-5009: Stand-by, tekee poikkeuksen. New Yorkin modernin taiteen museossa, MoMAssa, on parhaillaan näyttely "This Is for Everyone: Design Experiments for the Common Good", jossa tuo kuvatunnus on esillä. Näyttely on avoinna MoMAn Architecture and Design Galleriassa tammikuun 2016 loppuun saakka.

Lue lisää

5.5.2015 Uusi termipankki avuksi yritysten kansainvälistymiseen

Metalliteollisuuden standardisointiyhdistys METSTA on julkaissut nettisivuilleen uuden, avoimen sanastotietokannan, josta löytyy n. 25 000 teollisuudessa yleisesti käytettävää termiä suomeksi ja englanniksi.

Lue lisää


SI-opas Suureet ja yksiköt SI-mittayksikköjärjestelmä

Lataa näyte SI-oppaasta (1.3 MB)SFS-käsikirja 616 Tekninen dokumentointi

Teknisen dokumentoinnin kannalta tärkeimmät viitetunnusjärjestelmästandardit on koottu SFS-käsikirjaksi 616. Se sisältää uusimmat standardit, joita tarvitaan sähkölaitteiden ja sähköasennusten suunnittelussa, kun muodostetaan laitteiden, liittimien ja signaalien tunnuksia

Lue lisää (32,7 KB)

SFS-eKäsikirja 617 Sähkökaavioissa käytettävät piirrosmerkit

Sähköpiirustuksilla esitetään sähkölaitteiden ja sähkölaitteistojen toimintaperiaatteet ja toteutus. Asennuspiirustuksia tarvitaan rakennusten sähkölaitteistojen komponentteja asennettaessa ja niitä tunnistettaessa. Piirikaavioita tarvitaan tehtäessä kytkentöjä sähkölaitteiden ja sähkölaitteistojen kokoonpanoissa sekä niitä asennettaessa ja huollettaessa


Lue lisää (23,7 KB)Aihealueen uusimmat SFS-standardit


Näytä kaikki

 • SFS-ISO 129-1:2018

  Tekninen tuotedokumentointi. Mittojen ja toleranssien esittäminen. Osa 1: Yleiset periaatteet Julkaistu: 4.12.2018 Kieli: fi/en
 • SFS-EN 1304:2013

  Poltetut kattotiilet ja niiden täydennysosat. Tuotemäärittelyt ja vaatimukset Julkaistu: 27.11.2018 Kieli: fi
 • SFS-ISO 2108:2018

  Tieto ja dokumentointi. Kirjan kansainvälinen standarditunnus (ISBN) Julkaistu: 20.11.2018 Kieli: fi/en
 • SFS-ISO 2108:2018:en

  Tieto ja dokumentointi. Kirjan kansainvälinen standarditunnus (ISBN) Julkaistu: 6.11.2018 Kieli: en
 • SFS-EN ISO 6413:2018:en

  Technical product documentation. Representation of splines and serrations (ISO 6413:2018) Julkaistu: 6.11.2018 Kieli: en
 • SFS-EN ISO 14026:2018:en

  Environmental labels and declarations. Principles, requirements and guidelines for communication of footprint information (ISO 14026:2017) Julkaistu: 23.10.2018 Kieli: en
 • SFS-EN ISO 11192:2018:en

  Small craft. Graphical symbols (ISO 11192:2005) Julkaistu: 16.10.2018 Kieli: en
 • SFS-ISO 3297:2018

  Tieto ja dokumentointi. Jatkuvan julkaisun kansainvälinen standarditunnus (ISSN) Julkaistu: 9.10.2018 Kieli: fi/en
 • SFS-EN ISO 7010:2012 + A1 + A2 + A3 + A4 + A5 + A6

  Kuvatunnukset ja piirrosmerkit. Turvallisuusvärit ja turvallisuusmerkit. Rekisteröidyt turvallisuusmerkit Julkaistu: 9.10.2018 Kieli: fi
 • SFS-EN ISO 8384:2018:en

  Ships and marine technology. Dredgers. Vocabulary (ISO 8384:2018) Julkaistu: 2.10.2018 Kieli: en

SFS Kauppa

online.sfs.fi

Lausuntopyyntöpalvelu


rss Uutiset

5.12.2018 Miten sosiaalista mediaa voi hyödyntää kriisitilanteissa?

Suomalaisia viestinnän asiantuntijoita kaivataan mukaan standardisointityöhön, joka koskee sosiaalisen median käyttöä kriisitilanteissa. Yhteiskunnan turvallisuuden alalta on olemassa runsaasti erilaisia standardeja ja niiden määrä kasvaa tasaisesti yhteiskunnallisten ja teknologisten muutosten tehostamana.

Lue lisää

4.12.2018 Lue SFS News 4/2018

SFS:n sähköisen uutiskirjeen SFS News kuluvan vuoden neljäs numero on ilmestynyt. Siinä ovat esillä mm. mittayksikköjen uudet määritelmät, SFS:n 7.11. järjestämä tapahtuma "Viennin ja kilpailukyvyn suurin salaisuus", älykkäisiin kaupunkeihin liittyvä standardisointi ja SI-opas.

Lue lisää

4.12.2018 Genomiikan tietotekniikan standardisointi käynnistymässä

Genomiikka muuttaa merkittävästi lääketiedettä – se mahdollistaa uudenlaisten lääkkeiden kehittämisen, tarkentaa syöpähoitoja ja tarjoaa uudenlaisia menetelmiä perinnöllisten tautien diagnostiikkaan. Myös genomiikan tietotekniikan kehitys on tällä hetkellä hyvin aktiivista, niinpä standardien kehittäjäjoukko kaipaa lisää asiantuntijoita mukaan työhön.

Lue lisääSFSedu oppilaitosportaali

European Committee for Standardization

International Organization for Standardization