header dokumentointi
A- A+
Kukin toimiala vastaa oman erityisalansa sanastoista ja dokumentoinnista. SFS:n vastuualueella on erityisesti informatiikkaan ja julkaisutoimintaan liittyviä standardeja.

SFS:n verkkokaupassa on standardien tuotetiedoissa mainittu standardin laadinnasta vastuussa oleva toimialayhteisö.

Asiakirjaviestintä

Asiakirjoihin liittyvät standardit kuuluvat SFS:n standardisointiryhmän SFS/SR 106 vastuulle. Ryhmän standardit on suunnattu kaikkia asiakirjoja laativille ja käsitteleville tahoille. Asiakirjastandardi SFS 2487 sisältää ohjeet asiakirjan tunnistetiedoista ja tekstin vakioasettelusta. Lue lisää.

Tietohuolto

Tietohuoltoon liittyvät standardit kuuluvat SFS:n standardisointiryhmän SFS/SR 115 vastuulle. Ryhmän tehtävänä on edistää, kehittää ja ohjata tietohuollon standardisointia sekä osallistua kansainväliseen ISOssa tapahtuvaan tietohuoltoa koskevaan standardisointiin.


Aihealueen standardisoinnista vastaavat komiteat


Näytä kaikki
Komitean tunnus Komitean nimi Vastuutoimialayhteisö
CEN/TC 211 Acoustics Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys ry
CEN/TC 438 Additive Manufacturing Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys ry
ISO/TC 261 Additive manufacturing Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys ry
CEN/TC 193 Adhesives Kemesta ry
CEN/TC 310 Advanced automation technologies and their applications Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys ry
CEN/TC 184 Advanced technical ceramics Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys ry
CEN/TC 154 Aggregates Rakennustuoteteollisuus RTT ry
CEN/TC 225 AIDC technologies Suomen Standardisoimisliitto SFS ry
CEN/TC 195 Air filters for general air cleaning Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys ry
ISO/TC 20 Aircraft and space vehicles Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys ry

SFS Kauppa

online.sfs.fi

Lausuntopyyntöpalvelu


rss Uutiset

15.8.2018 Lue Johtamisen standardit 3/2018

SFS:n sähköisen uutiskirjeen Johtamisen standardit numero 3/2018 on ilmestynyt. Siinä käsitellään mm. työterveys- ja työturvallisuusjärjestelmästandardin ISO 45001 soveltamista, projektinhallintaa, kiertotaloutta ja johtamisjärjestelmien auditoinnin uusittua standardia.

Lue lisää

9.8.2018 Suurjännitesähköasennusten standardi päivitetty

SFS on julkaissut kesäkuussa 2018 standardista SFS 6001 Suurjännitesähköasennukset uusitun painoksen. Standardi koskee nimellisjännitteeltään yli 1 kilovoltin sähköasennuksia ja sitä käytetään sekä sähkönjakeluverkoissa että teollisuudessa.

Lue lisää

8.8.2018 Uusittu auditointistandardi ISO 19011 vahvistettu SFS-standardiksi

Uusittu kansainvälinen auditointistandardi Guidelines for auditing management systems (ISO 19011:2018) on hyväksytty eurooppalaiseksi standardiksi ja vahvistettu englanninkielisenä SFS-standardiksi tunnuksella SFS-EN ISO 19011:2018. Erilaisia hallintajärjestelmästandardeja eli johtamisen standardeja toiminnassaan hyödyntävät organisaatiot hyötyvät standardista laajasti.

Lue lisääSFSedu oppilaitosportaali

European Committee for Standardization

International Organization for Standardization