header energia
A- A+

Avaintuotteet


Ajankohtaista

11.10.2017 Standardit auttavat energiansäästössä

Kansainvälinen standardisoimisjärjestö ISO on julkaissut yli 200 standardia energiatehokkuudesta ja uusituvista luonnonvaroista. Energiatehokkuus ja vähän hiilidioksidipäästöjä tuottavat energiateknologiat voivat auttaa ilmastonmuutoksen hillinnässä, energiaturvallisuudessa ja energian saatavuudessa. Mutta maailmanlaajuisessa käyttöönotossa tarvitaan standardeja.

Lue lisää

11.5.2017 Rakennusten energiatehokkuusstandardit - seminaarin aineistot julkaistu

Rakennusten energiatehokkuusdirektiivi (EPBD) muuttuu energiatehokkaaksi rakentamiseksi yhteisten eurooppalaisten standardien kautta. Vuoden 2017 aikana julkaistaan noin 50 rakennusten energiatehokkuusdirektiiviin liittyvää standardia, käsitellen rakennusten energiatehokkuutta, ilmastointia, lämmitystä, automaatiota, eristeitä sekä valaistusta.

Lue lisää

20.1.2017 Energiatehokkuuden standardi tuo säästöjä Lidlille

Lidl Suomi hyödyntää energiatehokkuuden, ja samalla sekä kilpailukykynsä, lisäämisessä maailmanlaajuista energiatehokkuuden hallinnan standardia, joka on vahvistettu Suomessa tunnuksella SFS-EN ISO 50001. Standardinmukaisia toimia on yrityksessä tehty puolentoista vuoden ajan ja tulokset ovat hyvät. Kansainvälisesti yrityksen tavoitteena on jalkauttaa standardinmukainen toiminta kaikkiin maihin, joissa Lidl toimii. Yrityksellä on Euroopassa yhteensä noin 10 000 myymälää ja se odottaakin tuntuvia säästöjä niin yrityksen kuin ympäristönkin näkökulmasta.

Lue lisää

28.11.2016 Rakennusten energiatehokkuusstandardit uusiutuvat

Rakennusten energiatehokkuuteen liittyvät standardit uudistuvat. Nämä rakennusten energiatehokkuusdirektiiviin (EPBD) liittyvät standardit ovat nyt loppuäänestyksessä ja julkaistaan vuonna 2017. Energiatehokkuutta rakennuksiin saadaan uusiutuvilla energialähteillä, energiatehokkailla järjestelmillä sekä älykkäillä ja innovatiivisilla ratkaisuilla.

Lue lisää

1.11.2016 Forum 2016 pureutui standardien rooliin älykkäässä yhteiskunnassa

Jo 11. kerran järjestetyn standardisoinnin vuositapahtuman teemana oli tänä vuonna Älykkääseen yhteiskuntaan standardeilla. Finlandia-talolla 27.10.2016 järjestettyyn tapahtumaan osallistui 275 henkeä.

Lue lisää

7.9.2016 Rakennusten energiatehokkuuden uusitut standardit kohti loppuäänestystä

Euroopan unionin rakennusten energiatehokkuusdirektiivi (EPBD, 2010/31/EU) muuttuu energiatehokkaaksi rakentamiseksi yhteisten eurooppalaisten standardien kautta. METSTAn asiantuntija Kimmo Konkarikoski kertoo järjestön uutiskirjeessä, että viime vuonna lausunnolla oli viitisenkymmentä rakennusten energiatehokkuusdirektiiviin liittyvää standardia. Kun kaikki EPBD-standardit ovat käyneet lausuntokierroksen, ne tulevat kuluvan vuoden marraskuussa samalla kertaa äänestykseen, jotta saadaan muodostettua kokonaisuuksia.

Lue lisää

26.8.2016 Lidl lisää energiatehokkuutta standardin ISO 50001 avulla

Lidl pyrkii Suomessa ottamaan käyttöön kaikissa myymälöissään ja muissa toimipisteissään syksyllä 2016 standardin ISO 50001, yritys kertoo tiedotteessaan. ISO 50001 on energiatehokkuuden standardi ja energianhallintajärjestelmä. Kiinnittämällä yhä tarkempaa huomiota energia-asioihin Lidl tehostaa energiankäyttöään, säästää kustannuksissa ja vähentää ympäristön kuormitusta.

Lue lisää

19.4.2016 Kiinteiden kierrätyspolttoaineiden maailmanlaajuinen standardisointi käynnistyi Suomen johdolla

Kiinteiden kierrätyspolttoaineiden maailmanlaajuinen standardisointi käynnistyi 18. huhtikuuta, kun Suomen isännöimä kansainvälinen ISO TC 300 -kokous kokosi kierrätyspolttoaineiden kansainvälisiä asiantuntijoita Helsinkiin.

Lue lisää

9.12.2015 Kierrätyspolttoaine on ympäristöystävällinen energianlähde - Suomelle vetovastuu maailmanlaajuisesta standardisoinnista

Kiinteä kierrätyspolttoaine on tavallisesta jätteestä valmistettua polttoainetta, joka on edullinen ja ympäristöystävällinen energianlähde. Sen käyttö energiantuotannossa ja teollisuusprosesseissa on yleistä maailmanlaajuisesti. Suomi on kierrätyspolttoaineketjussa tarvittavien laitteiden ja teknologian tuottaja ja alalla nähdään mahdollisuuksia viennin kasvuun.

Lue lisää

28.8.2015 Energiatehokkuutta uudistuvalla sisäympäristöstandardilla – vielä ehtii vaikuttaa

Rakennusten sisäympäristöön vaikuttavat ilmanlaatu, lämpöolot, valaistus ja äänitekniset ominaisuudet. Sisäympäristöltä haluttavat olosuhteet vaikuttavat olennaisesti rakennuksen energiantarpeeseen. Suomessa, kuten koko EU:n alueella, rakennusten osuus energiankäytöstä on noin 40 prosenttia.

Lue lisää
Aihealueen uusimmat SFS-standardit


 • SFS-EN 16798-3:2017

  Rakennusten energiatehokkuus. Rakennusten ilmanvaihto. Osa 3: Muiden kuin asuinrakennusten ilmanvaihto- ja huoneilmastointijärjestelmien tehokkuusvaatimukset. Moduulit M5-1, M5-4 Julkaistu: 11.9.2018 Kieli: fi/en
 • SFS-EN IEC 62282-5-100:2018:en

  Fuel cell technologies - Part 5-100: Portable fuel cell power systems - Safety Julkaistu: 4.9.2018 Kieli: en
 • SFS-EN 61400-11:2013/A1:2018:en

  Wind turbines - Part 11: Acoustic noise measurement techniques Julkaistu: 4.9.2018 Kieli: en
 • SFS-EN ISO 50001:2018:en

  Energianhallintajärjestelmät. Vaatimukset ja käyttöohjeet Julkaistu: 4.9.2018 Kieli: en
 • SFS-EN 15293:2018:en

  Moottoripolttonesteet. Korkeaseosetanolipolttoaine (E85). Vaatimukset ja testimenetelmät Julkaistu: 4.9.2018 Kieli: en
 • SFS-EN 16798-5-1:2017

  Rakennusten energiatehokkuus. Rakennusten ilmanvaihto. Osa 5-1: Ilmanvaihto- ja ilmastointijärjestelmien energiavaatimusten laskentamenetelmät. Moduulit M5-6, M5-8, M6-5, M6-8, M7-5, M7-8. Menetelmä 1: Jako- ja tuottojärjestelmät Julkaistu: 28.8.2018 Kieli: fi/en
 • SFS-EN 15193-1:2017

  Rakennusten energiatehokkuus. Moduuli M9. Valaistuksen energiatehokkuus. Osa 1: Tekniset tiedot Julkaistu: 21.8.2018 Kieli: fi
 • SFS-EN ISO 10855-2:2018:en

  Offshore containers and associated lifting sets. Part 2: Design, manufacture and marking of lifting sets (ISO 10855-2:2018) Julkaistu: 7.8.2018 Kieli: en
 • SFS-EN ISO 10855-3:2018:en

  Offshore containers and associated lifting sets. Part 3: Periodic inspection, examination and testing (ISO 10855-3:2018) Julkaistu: 7.8.2018 Kieli: en
 • SFS-EN ISO 15138:2018:en

  Petroleum and natural gas industries. Offshore production installations. Heating, ventilation and air-conditioning (ISO 15138:2018) Julkaistu: 7.8.2018 Kieli: en
 • SFS-EN ISO 10855-1:2018:en

  Offshore containers and associated lifting sets. Part 1: Design, manufacture and marking of offshore containers (ISO 10855-1:2018) Julkaistu: 7.8.2018 Kieli: en
 • SFS-EN ISO 4264:2018:en

  Öljytuotteet. Keskitisleiden setaani-indeksin laskenta käyttäen neljän muuttujan yhtälöä Julkaistu: 7.8.2018 Kieli: en
 • SFS-EN 17155:2018:en

  Liquid petroleum products. Determination of indicated cetane number (ICN) of middle distillate fuels. Primary reference fuels calibration method using a constant volume combustion chamber Julkaistu: 7.8.2018 Kieli: en
 • SFS-EN 16726:2015 + A1:2018:en

  Gas infrastructure. Quality of gas. Group H Julkaistu: 7.8.2018 Kieli: en
 • SFS-EN 16657:2016 + A1:2018:en

  Tanks for the transport of dangerous goods. Transport tank equipment for overfill prevention devices for static tanks Julkaistu: 24.7.2018 Kieli: en
 • SFS-EN ISO 16380:2018:en

  Tieajoneuvot. Polttoaineseosten täyttöliitin Julkaistu: 24.7.2018 Kieli: en
 • SFS-EN 15940:2016 + A1:2018:en

  Automotive fuels. Paraffinic diesel fuel from synthesis or hydrotreatment. Requirements and test methods Julkaistu: 3.7.2018 Kieli: en
 • SFS-EN IEC 61730-2:2018/AC:2018:en

  Photovoltaic (PV) module safety qualification - Part 2: Requirements for testing Julkaistu: 19.6.2018 Kieli: en
 • SFS-EN IEC 61730-1:2018/AC:2018:en

  Photovoltaic (PV) module safety qualification - Part 1: Requirements for construction Julkaistu: 19.6.2018 Kieli: en
 • SFS-EN 13302:2018:en

  Bitumi ja bitumiset sideaineet. Bitumisen sideaineen dynaamisen viskositeetin määritys rotaatioviskometrillä Julkaistu: 19.6.2018 Kieli: en
 • SFS-ISO 19443:2018:en

  Laadunhallintajärjestelmät. Erityisvaatimukset ISO 9001:2015:n soveltamiseen ydinenergiateollisuutta palvelevissa toimitusketjuissa toimiville organisaatioille ydinenergiaturvallisuuden kannalta tärkeiden tuotteiden ja palveluiden toimittamisessa Julkaistu: 12.6.2018 Kieli: en
 • SFS-EN IEC 61730-1:2018:en

  Photovoltaic (PV) module safety qualification - Part 1: Requirements for construction Julkaistu: 15.5.2018 Kieli: en
 • SFS-EN IEC 61730-2:2018:en

  Photovoltaic (PV) module safety qualification - Part 2: Requirements for testing Julkaistu: 15.5.2018 Kieli: en
 • CEN/TR 17238:2018:en

  Ehdotetut raja-arvot biometaanin epäpuhtauksille perustuen terveysvaikutus kriteereihin Julkaistu: 1.5.2018 Kieli: en
 • SFS-EN 12953-4:2018

  Tulitorvikattilat. Osa 4: Kattilan paineenalaisten osien valmistus Julkaistu: 1.5.2018 Kieli: fi/en
 • SFS-EN 61215-2:2017/AC:2018:en

  Terrestrial photovoltaic (PV) modules - Design qualification and type approval - Part 2: Test procedures Julkaistu: 24.4.2018 Kieli: en
 • SFS-EN 12977-4:2018:en

  Aurinkolämpöjärjestelmät ja -komponentit. Mittatilaustyönä tehdyt järjestelmät. Osa 4: Aurinkolämpöjärjestelmien yhdistelmävaraajien toimivuustestausmenetelmät Julkaistu: 24.4.2018 Kieli: en
 • SFS-EN ISO 16923:2018:en

  Natural gas fuelling stations. CNG stations for fuelling vehicles (ISO 16923:2016) Julkaistu: 17.4.2018 Kieli: en
 • SFS-EN 12977-1:2018:en

  Aurinkolämpöjärjestelmät ja -komponentit. Mittatilaustyönä tehdyt järjestelmät. Osa 1: Aurinkokäyttöisiä käyttövesilämmitysjärjestelmiä ja yhdistelmäjärjestelmiä koskevat yleisvaatimukset Julkaistu: 17.4.2018 Kieli: en
 • SFS-EN 13016-1:2018:en

  Nestemäiset öljytuotteet. Höyrynpaine. Osa 1: Ilmalla kyllästetyn näytteen ja laskennallisen kuivahöyrynpaineen määrittäminen Julkaistu: 17.4.2018 Kieli: en
 • SFS-EN 13016-3:2018:en

  Nestemäiset öljytuotteet. Höyrynpaine. Osa 3: Näytteen ja laskennallisen kuivahöyrynpaineen määrittäminen Julkaistu: 17.4.2018 Kieli: en
 • SFS-EN 12977-2:2018:en

  Aurinkolämpöjärjestelmät ja -komponentit. Mittatilaustyönä tehdyt järjestelmät. Osa 2: Aurinkokäyttöisten käyttövesilämmitysjärjestelmien ja yhdistelmäjärjestelmien testausmenetelmät Julkaistu: 17.4.2018 Kieli: en
 • SFS-EN 12977-3:2018:en

  Aurinkolämpöjärjestelmät ja -komponentit. Mittatilaustyönä tehdyt järjestelmät. Osa 3: Aurinkokäyttöisten käyttövesivaraajien toimivuustestaus Julkaistu: 17.4.2018 Kieli: en
 • SFS-EN ISO 16924:2018:en

  Natural gas fuelling stations. LNG stations for fuelling vehicles (ISO 16924:2016) Julkaistu: 17.4.2018 Kieli: en
 • SFS-EN ISO 7345:2018:en

  Thermal performance of buildings and building components. Physical quantities and definitions (ISO 7345:2018) Julkaistu: 17.4.2018 Kieli: en
 • SFS-EN 12977-5:2018:en

  Thermal solar systems and components. Custom built systems. Part 5: Performance test methods for control equipment Julkaistu: 17.4.2018 Kieli: en
 • SFS-EN 12953-4:2018:en

  Tulitorvikattilat. Osa 4: Kattilan paineenalaisten osien valmistus Julkaistu: 10.4.2018 Kieli: en
 • SFS-EN ISO 19008:2018:en

  Standard cost coding system for oil and gas production and processing facilities (ISO 19008:2016) Julkaistu: 10.4.2018 Kieli: en
 • SFS-EN 1431:2018:en

  Bitumi ja bitumiset sideaineet. Bitumiemulsion jäännössideaineen ja öljytisleiden määritys tislaamalla Julkaistu: 3.4.2018 Kieli: en
 • CEN/TR 15993:2018:en

  Moottoripolttonesteet. Etanoli (E85) moottoripolttoaineena. Vaadittujen parametrien tausta sekä niiden rajat ja määrittelyt. Julkaistu: 3.4.2018 Kieli: en
 • SFS-EN 14511-1:2018:en

  Lämmitykseen ja jäähdytykseen tarkoitetut, sähkökäyttöisellä kompressorilla toimivat huoneilmastointikoneet, nestejäähdyttimet ja lämpöpumput. Osa 1: Käsitteet ja määritelmät Julkaistu: 27.3.2018 Kieli: en
 • SFS-EN 14511-4:2018:en

  Lämmitykseen ja jäähdytykseen tarkoitetut, sähkökäyttöisellä kompressorilla toimivat huoneilmastointikoneet, nestejäähdyttimet ja lämpöpumput. Osa 4: Vaatimukset Julkaistu: 27.3.2018 Kieli: en
 • SFS-EN 14511-3:2018:en

  Lämmitykseen ja jäähdytykseen tarkoitetut, sähkökäyttöisellä kompressorilla toimivat huoneilmastointikoneet, nestejäähdyttimet ja lämpöpumput. Osa 3: Testausmenetelmät Julkaistu: 27.3.2018 Kieli: en
 • SFS-EN 14511-2:2018:en

  Lämmitykseen ja jäähdytykseen tarkoitetut, sähkökäyttöisellä kompressorilla toimivat huoneilmastointikoneet, nestejäähdyttimet ja lämpöpumput. Osa 2: Testausolosuhteet Julkaistu: 27.3.2018 Kieli: en
 • SFS-EN IEC 62688:2018:en

  Concentrator photovoltaic (CPV) modules and assemblies - Safety qualification Julkaistu: 20.2.2018 Kieli: en
 • SFS-EN 50380:2017

  Aurinkosähköpaneelien merkintä- ja dokumentointivaatimukset Julkaistu: 20.2.2018 Kieli: fi/en
 • SFS-EN ISO 5165:2018:en

  Öljytuotteet. Dieselpolttoaineiden syttymisominaisuuksien määritys. Setaaniluku moottorimenetelmä Julkaistu: 13.2.2018 Kieli: en
 • SFS 6000-7-712:2017:sv

  Lågspänningselinstallationer. Del 7-712: Krav för specialutrymmen och -installationer. Fotoelektriska solenergisystem Julkaistu: 13.2.2018 Kieli: sv
 • SFS-EN 17057:2018:en

  Moottoripolttonesteet sekä rasva- ja öljyjohdannaiset. Rasvahappometyyliesterin (FAME) monoglyseridipitoisuuden määritys GC-FID menetelmällä Julkaistu: 6.2.2018 Kieli: en
 • SFS-EN ISO 20623:2018:en

  Öljytuotteet ja niiden johdannaiset. Voiteluaineiden korkeapaine ja kulutuksenkesto-ominaisuuksien määrittäminen neljän kuulan menetelmällä Julkaistu: 6.2.2018 Kieli: en
 • SFS-IEC 60050-617:2009/A2:2018:en

  Sähköteknillinen sanasto. Osa 617: Organisaatio/sähkömarkkinat Julkaistu: 9.1.2018 Kieli: en

SFS Kauppa

online.sfs.fi

Lausuntopyyntöpalvelu


rss Uutiset

14.11.2018 Lue Johtamisen standardit 4/2018

SFS:n sähköisen uutiskirjeen "Johtamisen standardit" numero 4/2018 on ilmestynyt. Siinä käsitellään mm. SFS:n 7.11.2018 Vanhalla ylioppilastalolla järjestämää tapahtumaa "Viennin ja kilpailukyvyn suurin salaisuus", kestävää rahoitusta, kiertotaloutta ja standardia ISO 9004.

Lue lisää

13.11.2018 SFS:n asiakastyytyväisyystutkimus käynnissä

Meille on tärkeää saada palautetta toiminnastamme kehitystyön pohjaksi. Jos Taloustutkimus on sinuun yhteydessä, toivottavasti ehdit vastata haastateluun!

Lue lisää

8.11.2018 Nousevilla teknologia-alan yrityksillä heräämisen paikka: standardeihin on panostettava ajoissa pärjätäkseen kansainvälisillä markkinoilla

Tekoälyn standardisoimisen aika on juuri nyt, todettiin Suomen Standardisoimisliitto SFS ry:n järjestämässä Viennin ja kilpailukyvyn suurin salaisuus -tapahtumassa keskiviikkona 7.11. Uusien teknologia-alan yritysten olisi syytä havahtua standardisointiin ajoissa, jotta ne pystyvät pärjäämään yhä kiihtyvämmällä tahdilla muuttuvilla markkinoilla.

Lue lisääSFSedu oppilaitosportaali

European Committee for Standardization

International Organization for Standardization