header eurokoodit
A- A+

Kantavien rakenteiden suunnittelun ja toteutuksen siirtymäkauden ohjeistus

Ympäristöministeriön asetus kantavista rakenteista tuli voimaan 1.9.2014. Samalla kumottiin kantavien rakenteiden suunnittelua koskevat rakentamismääräyskokoelman B-osat, jotka oli annettu ministeriön asetuksella. Asetusten mukaan kantavia rakenteita koskevat olennaiset tekniset vaatimukset täyttyvät, kun rakenteet suunnitellaan ja toteutetaan eurokoodien sekä niitä koskevien kansallisten valintojen mukaan. Ympäristöministeriö on julkaissut ohjeet siirtymäkaudelle


Lue lisää SFS:n uutispalstaltaAvaintuotteetTeräs- ja alumiinikokoonpanojen CE-merkintä on pakollista 1.7.2014 alkaen. Konepajassa valmistettavien teräs- ja osakokoonpanojen vaatimustenmukaisuus osoitetaan CE-merkinnällä standardin SFS-EN 1090-1 + A1 mukaisesti.


Standardissa SFS-EN 1090-2 + A1 esitetään teräsrakenteille ja -kokoonpanoille asetettavat tekniset vaatimukset, jotka kattavat konepajatoiminnan lisäksi työmaalla tapahtuvan toiminnan. CE-merkinnässä ilmoitettavat ominaisuudet määräytyvät
käytettävän menetelmän perusteella.

Standardia SFS-EN 1090-1 + A1 käytetään aina yhdessä
standardin SFS-EN 1090-2 + A1 kanssa. Lisäksi SFS-EN
1090-2 + A1 viittaa tuotteiden, menetelmien tai testauksen
osalta muihin ns. viitestandardeihin, jotka ovat välttämättömiä
sovellettaessa tätä standardia. Nämä viitestandardit esitellään oheisissa luetteloissa (pdf)

Teräsrakenteissa käytettävät tuotteet
Teräsrakenteiden esivalmistus, hitsaus ja testaus
Teräsrakenteiden pintakäsittely
Teräsrakenteiden toleranssit ja asentaminen

Lisätietoja:

Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys METSTA ry


Muutoksia rakenteellisten teräsrakenteiden (EN 1090) teknisiin vaatimuksiin – käyttöön viimeistään 1.1.2019

Aihealueen uusimmat SFS-standardit


Näytä kaikki

 • SFS-EN 1090-2:2018

  Teräs- ja alumiinirakenteiden toteutus. Osa 2: Teräsrakenteiden tekniset vaatimukset Julkaistu: 4.9.2018 Kieli: fi
 • CEN/TR 17231:2018:en

  Eurocode 1: Actions on Structures. Traffic Loads on Bridges. Track-Bridge Interaction Julkaistu: 14.8.2018 Kieli: en
 • SFS-EN 1992-4:2018:en

  Eurokoodi 2. Betonirakenteiden suunnittelu. Osa 4: Betonirakenteissa käytettävien kiinnikkeiden suunnittelu Julkaistu: 7.8.2018 Kieli: en
 • SFS-EN 1090-2:2018:en

  Teräs- ja alumiinirakenteiden toteutus. Osa 2: Teräsrakenteiden tekniset vaatimukset Julkaistu: 3.7.2018 Kieli: en
 • SFS-EN 1993-4-1:2007/A1:2017:en

  Eurocode 3. Design of steel structures. Part 4-1: Silos Julkaistu: 8.8.2017 Kieli: en
 • SFS-EN 1993-4-2:2007/A1:2017:en

  Eurocode 3. Design of steel structures. Part 4-2: Tanks Julkaistu: 27.6.2017 Kieli: en
 • SFS-EN 1993-1-6:2007/A1:2017:en

  Eurocode 3. Design of steel structures. Part 1-6: Strength and Stability of Shell Structures Julkaistu: 9.5.2017 Kieli: en
 • SFS-EN 1993-1-5:2006/A1:2017:en

  Eurocode 3. Design of steel structures. Part 1-5: Plated structural elements Julkaistu: 9.5.2017 Kieli: en
 • SFS-EN 1996-1-2:2005 + AC:2010

  Eurokoodi 6: Muurattujen rakenteiden suunnittelu. Osa 1-2: Yleiset säännöt. Rakenteiden palomitoitus Julkaistu: 5.7.2016 Kieli: fi
 • SFS-EN 1996-2:2006 + AC:2009

  Eurokoodi 6: Muurattujen rakenteiden suunnittelu. Osa 2: Muuratun rakenteen materiaalien valinta ja työnsuoritus Julkaistu: 7.6.2016 Kieli: fi

SFS Kauppa

online.sfs.fi

Lausuntopyyntöpalvelu


rss Uutiset

5.12.2018 Miten sosiaalista mediaa voi hyödyntää kriisitilanteissa?

Suomalaisia viestinnän asiantuntijoita kaivataan mukaan standardisointityöhön, joka koskee sosiaalisen median käyttöä kriisitilanteissa. Yhteiskunnan turvallisuuden alalta on olemassa runsaasti erilaisia standardeja ja niiden määrä kasvaa tasaisesti yhteiskunnallisten ja teknologisten muutosten tehostamana.

Lue lisää

4.12.2018 Lue SFS News 4/2018

SFS:n sähköisen uutiskirjeen SFS News kuluvan vuoden neljäs numero on ilmestynyt. Siinä ovat esillä mm. mittayksikköjen uudet määritelmät, SFS:n 7.11. järjestämä tapahtuma "Viennin ja kilpailukyvyn suurin salaisuus", älykkäisiin kaupunkeihin liittyvä standardisointi ja SI-opas.

Lue lisää

4.12.2018 Genomiikan tietotekniikan standardisointi käynnistymässä

Genomiikka muuttaa merkittävästi lääketiedettä – se mahdollistaa uudenlaisten lääkkeiden kehittämisen, tarkentaa syöpähoitoja ja tarjoaa uudenlaisia menetelmiä perinnöllisten tautien diagnostiikkaan. Myös genomiikan tietotekniikan kehitys on tällä hetkellä hyvin aktiivista, niinpä standardien kehittäjäjoukko kaipaa lisää asiantuntijoita mukaan työhön.

Lue lisääSFSedu oppilaitosportaali

European Committee for Standardization

International Organization for Standardization