header eurokoodit
A- A+

Kantavien rakenteiden suunnittelun ja toteutuksen siirtymäkauden ohjeistus

Ympäristöministeriön asetus kantavista rakenteista tuli voimaan 1.9.2014. Samalla kumottiin kantavien rakenteiden suunnittelua koskevat rakentamismääräyskokoelman B-osat, jotka oli annettu ministeriön asetuksella. Asetusten mukaan kantavia rakenteita koskevat olennaiset tekniset vaatimukset täyttyvät, kun rakenteet suunnitellaan ja toteutetaan eurokoodien sekä niitä koskevien kansallisten valintojen mukaan. Ympäristöministeriö on julkaissut ohjeet siirtymäkaudelle


Lue lisää SFS:n uutispalstalta


Ajankohtaista

19.10.2016 Eurokoodiseminaari

Vuoden 2016 Eurokoodiseminaari järjestetään 8.12.2016. Seminaarissa esitellään kantavien rakenteiden suunnitteluun ja toteutukseen liittyviä ajankohtaisia asioita. Se on maksuton.

Lue lisää

11.12.2015 Siirtymävaihe eurokoodeihin päättymässä

Kantavien rakenteiden suunnitteluun ja toteutukseen liittyviä ajankohtaisia asioita käsiteltiin vuotuisessa Eurokoodiseminaarissa 10. joulukuuta. Tänä vuonna tilaisuus järjestettiin perinteistä poiketen Hilton Kalastajatorpalla. Seminaari järjestettiin jo yhdeksännen kerran. Tilaisuuteen oli ilmoittautunut runsaat 130 henkeä.

Lue lisää

15.4.2015 Eurokoodeihin liittyvät säädösehdotukset lausunnolle

Ympäristöministeriön on lähettänyt lausunnolle asetusluonnokset eurokoodien kansallisista valinnoista sekä luonnokset Suomen rakentamismääräyskokoelman rakenteiden lujuutta ja vakautta koskeviksi osiksi.

Lue lisää

22.9.2014 Kantavien rakenteiden suunnittelun ja toteutuksen siirtymäkauden ohjeistus

Ympäristöministeriön asetus kantavista rakenteista tuli voimaan 1.9.2014. Samalla kumottiin kantavien rakenteiden suunnittelua koskevat rakentamismääräyskokoelman B-osat, jotka oli annettu ministeriön asetuksella. Asetusten mukaan kantavia rakenteita koskevat olennaiset tekniset vaatimukset täyttyvät, kun rakenteet suunnitellaan ja toteutetaan eurokoodien sekä niitä koskevien kansallisten valintojen mukaan. Ympäristöministeriö on julkaissut ohjeet siirtymäkaudelle.

Lue lisää

2.9.2014 Uutta tietoa teräsrakenteiden CE-merkinnästä

Euroopan komissio on julkaissut www-sivuillaan täsmennyksiä standardin EN 1090:2009+A1:2011 soveltamisalaan. Tiedot ovat rakennustuoteasetukseen liittyvien usein esitettyjen kysymysten listalla vastauksena kysymykseen 31. Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys on tuottanut parin minuutin piirrosvideon teräsrakenteiden CE-merkinnästä.

Lue lisää

26.6.2014 Kantavien rakenteiden ja pohjarakenteiden rakentamismääräykset uudistuvat

Ympäristöministeriö on antanut asetukset rakennusten kantavista rakenteista (477/2014) ja pohjarakenteista (465/2014). Ne koskevat sekä uuden rakennuksen rakentamista että rakennuksen korjaamista tai muutostyötä. Asetukset tulevat voimaan 1. syyskuuta 2014. Samassa yhteydessä kumotaan kantavien rakenteiden suunnittelua koskevat määräykset ja ohjeet eli rakentamismääräyskokoelman B-osat.

Lue lisää


AvaintuotteetTeräs- ja alumiinikokoonpanojen CE-merkintä on pakollista 1.7.2014 alkaen. Konepajassa valmistettavien teräs- ja osakokoonpanojen vaatimustenmukaisuus osoitetaan CE-merkinnällä standardin SFS-EN 1090-1 + A1 mukaisesti.


Standardissa SFS-EN 1090-2 + A1 esitetään teräsrakenteille ja -kokoonpanoille asetettavat tekniset vaatimukset, jotka kattavat konepajatoiminnan lisäksi työmaalla tapahtuvan toiminnan. CE-merkinnässä ilmoitettavat ominaisuudet määräytyvät
käytettävän menetelmän perusteella.

Standardia SFS-EN 1090-1 + A1 käytetään aina yhdessä
standardin SFS-EN 1090-2 + A1 kanssa. Lisäksi SFS-EN
1090-2 + A1 viittaa tuotteiden, menetelmien tai testauksen
osalta muihin ns. viitestandardeihin, jotka ovat välttämättömiä
sovellettaessa tätä standardia. Nämä viitestandardit esitellään oheisissa luetteloissa (pdf)

Teräsrakenteissa käytettävät tuotteet
Teräsrakenteiden esivalmistus, hitsaus ja testaus
Teräsrakenteiden pintakäsittely
Teräsrakenteiden toleranssit ja asentaminen

Lisätietoja:

Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys METSTA ry
Aihealueen uusimmat SFS-standardit


Näytä kaikki

 • SFS-EN 1993-4-1:2007/A1:2017:en

  Eurocode 3. Design of steel structures. Part 4-1: Silos Julkaistu: 8.8.2017 Kieli: en
 • SFS-EN 1993-4-2:2007/A1:2017:en

  Eurocode 3. Design of steel structures. Part 4-2: Tanks Julkaistu: 27.6.2017 Kieli: en
 • SFS-EN 1993-1-6:2007/A1:2017:en

  Eurocode 3. Design of steel structures. Part 1-6: Strength and Stability of Shell Structures Julkaistu: 9.5.2017 Kieli: en
 • SFS-EN 1993-1-5:2006/A1:2017:en

  Eurocode 3. Design of steel structures. Part 1-5: Plated structural elements Julkaistu: 9.5.2017 Kieli: en
 • SFS-EN 1996-1-2:2005 + AC:2010

  Eurokoodi 6: Muurattujen rakenteiden suunnittelu. Osa 1-2: Yleiset säännöt. Rakenteiden palomitoitus Julkaistu: 5.7.2016 Kieli: fi
 • SFS-EN 1996-2:2006 + AC:2009

  Eurokoodi 6: Muurattujen rakenteiden suunnittelu. Osa 2: Muuratun rakenteen materiaalien valinta ja työnsuoritus Julkaistu: 7.6.2016 Kieli: fi
 • SFS-EN 1991-1-3 + AC + A1

  Eurokoodi 1: Rakenteiden kuormat. Osa 1-3: Yleiset kuormat. Lumikuormat Julkaistu: 7.6.2016 Kieli: fi/en
 • SFS-EN 1991-3 + AC

  Eurokoodi 1: Rakenteiden kuormat. Osa 3: Nostureiden ja muista koneista aiheutuvat kuormat Julkaistu: 7.6.2016 Kieli: fi/en
 • SFS-EN 1994-1-2 + AC + A1

  Eurokoodi 4: Betoni-teräs liittorakenteiden suunnittelu. Osa 1-2: Yleiset säännöt. Rakenteellinen palomitoitus Julkaistu: 7.6.2016 Kieli: fi
 • SFS-EN 1994-1-1 + AC

  Eurokoodi 4: Betoni-teräs -liittorakenteiden suunnittelu. Osa 1-1: Yleiset säännöt ja rakennuksia koskevat säännöt Julkaistu: 7.6.2016 Kieli: fi

SFS Kauppa

online.sfs.fi

Sahkobanneri_165x52_Uusi

Lausuntopyyntöpalvelu


rss Uutiset

24.5.2018 Uusi pohjoismainen tutkimus standardisoinnin taloudellisista hyödyistä

Uusi pohjoismainen tutkimus: standardien käyttö kasvattaa työn tuottavuutta ja yritysten kilpailukykyä – Suomessa potentiaalia vielä hyödyntämättä

Lue lisää

16.5.2018 Standardi takaa suomalaiselle Nightingale Healthille analyysien laadun

Laadunhallinta on merkittävässä asemassa suomalaisen terveysteknologiayrityksen Nightingale Health Oy:n tarjoamissa kaikissa palveluissa. Yritys on hankkinut sertifikaatin standardin SFS-EN ISO 13485 mukaisesta toiminnasta analyysien korkean laadun takaamiseksi. Vuonna 2013 perustettu yritys on kehittänyt kansainvälistä tunnustusta saaneen NMR (Nuclear Magnetic Resonance) –teknologiaan perustuvan verianalyysin parempaan sairauksien ennakointiin ja ennaltaehkäisyyn.

Lue lisää

14.5.2018 Ydinenergiateknologian kansainvälisen standardisoinnin yleiskokous Helsingissä

Kansainvälisen standardisoimisjärjestö ISO:n ydinenergiateknologian ja säteilyturvallisuuden vuoden 2018 viikon kestävä yleiskokous pidetään 14.-18. toukokuuta Helsingissä. Edellinen yleiskokous pidettiin vuonna 2016 Intiassa. Suomeen saapuu yli 150 alan asiantuntijaa noin 20 maasta mm. Japanista, Kiinasta, USA:sta, Venäjältä, Ranskasta, Saksasta, Intiasta ja Iso-Britanniasta. Osallistujat ovat pääsääntöisesti eri maiden ydinenergiateknologian ja säteilyturvallisuuden viranomaisia ja teollisuuden edustajia sekä tutkijoita. Mukana on myös ydinenergiayhteisöjen, kuten kansainvälisen atomienergiajärjestön IAEA:n edustajia.

Lue lisääSFSedu oppilaitosportaali

European Committee for Standardization

International Organization for Standardization