header eurokoodit
A- A+

Kantavien rakenteiden suunnittelun ja toteutuksen siirtymäkauden ohjeistus

Ympäristöministeriön asetus kantavista rakenteista tuli voimaan 1.9.2014. Samalla kumottiin kantavien rakenteiden suunnittelua koskevat rakentamismääräyskokoelman B-osat, jotka oli annettu ministeriön asetuksella. Asetusten mukaan kantavia rakenteita koskevat olennaiset tekniset vaatimukset täyttyvät, kun rakenteet suunnitellaan ja toteutetaan eurokoodien sekä niitä koskevien kansallisten valintojen mukaan. Ympäristöministeriö on julkaissut ohjeet siirtymäkaudelle


Lue lisää SFS:n uutispalstalta


Ajankohtaista

19.10.2016 Eurokoodiseminaari

Vuoden 2016 Eurokoodiseminaari järjestetään 8.12.2016. Seminaarissa esitellään kantavien rakenteiden suunnitteluun ja toteutukseen liittyviä ajankohtaisia asioita. Se on maksuton.

Lue lisää

11.12.2015 Siirtymävaihe eurokoodeihin päättymässä

Kantavien rakenteiden suunnitteluun ja toteutukseen liittyviä ajankohtaisia asioita käsiteltiin vuotuisessa Eurokoodiseminaarissa 10. joulukuuta. Tänä vuonna tilaisuus järjestettiin perinteistä poiketen Hilton Kalastajatorpalla. Seminaari järjestettiin jo yhdeksännen kerran. Tilaisuuteen oli ilmoittautunut runsaat 130 henkeä.

Lue lisää

15.4.2015 Eurokoodeihin liittyvät säädösehdotukset lausunnolle

Ympäristöministeriön on lähettänyt lausunnolle asetusluonnokset eurokoodien kansallisista valinnoista sekä luonnokset Suomen rakentamismääräyskokoelman rakenteiden lujuutta ja vakautta koskeviksi osiksi.

Lue lisää

22.9.2014 Kantavien rakenteiden suunnittelun ja toteutuksen siirtymäkauden ohjeistus

Ympäristöministeriön asetus kantavista rakenteista tuli voimaan 1.9.2014. Samalla kumottiin kantavien rakenteiden suunnittelua koskevat rakentamismääräyskokoelman B-osat, jotka oli annettu ministeriön asetuksella. Asetusten mukaan kantavia rakenteita koskevat olennaiset tekniset vaatimukset täyttyvät, kun rakenteet suunnitellaan ja toteutetaan eurokoodien sekä niitä koskevien kansallisten valintojen mukaan. Ympäristöministeriö on julkaissut ohjeet siirtymäkaudelle.

Lue lisää

2.9.2014 Uutta tietoa teräsrakenteiden CE-merkinnästä

Euroopan komissio on julkaissut www-sivuillaan täsmennyksiä standardin EN 1090:2009+A1:2011 soveltamisalaan. Tiedot ovat rakennustuoteasetukseen liittyvien usein esitettyjen kysymysten listalla vastauksena kysymykseen 31. Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys on tuottanut parin minuutin piirrosvideon teräsrakenteiden CE-merkinnästä.

Lue lisää

26.6.2014 Kantavien rakenteiden ja pohjarakenteiden rakentamismääräykset uudistuvat

Ympäristöministeriö on antanut asetukset rakennusten kantavista rakenteista (477/2014) ja pohjarakenteista (465/2014). Ne koskevat sekä uuden rakennuksen rakentamista että rakennuksen korjaamista tai muutostyötä. Asetukset tulevat voimaan 1. syyskuuta 2014. Samassa yhteydessä kumotaan kantavien rakenteiden suunnittelua koskevat määräykset ja ohjeet eli rakentamismääräyskokoelman B-osat.

Lue lisää


AvaintuotteetTeräs- ja alumiinikokoonpanojen CE-merkintä on pakollista 1.7.2014 alkaen. Konepajassa valmistettavien teräs- ja osakokoonpanojen vaatimustenmukaisuus osoitetaan CE-merkinnällä standardin SFS-EN 1090-1 + A1 mukaisesti.


Standardissa SFS-EN 1090-2 + A1 esitetään teräsrakenteille ja -kokoonpanoille asetettavat tekniset vaatimukset, jotka kattavat konepajatoiminnan lisäksi työmaalla tapahtuvan toiminnan. CE-merkinnässä ilmoitettavat ominaisuudet määräytyvät
käytettävän menetelmän perusteella.

Standardia SFS-EN 1090-1 + A1 käytetään aina yhdessä
standardin SFS-EN 1090-2 + A1 kanssa. Lisäksi SFS-EN
1090-2 + A1 viittaa tuotteiden, menetelmien tai testauksen
osalta muihin ns. viitestandardeihin, jotka ovat välttämättömiä
sovellettaessa tätä standardia. Nämä viitestandardit esitellään oheisissa luetteloissa (pdf)

Teräsrakenteissa käytettävät tuotteet
Teräsrakenteiden esivalmistus, hitsaus ja testaus
Teräsrakenteiden pintakäsittely
Teräsrakenteiden toleranssit ja asentaminen

Lisätietoja:

Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys METSTA ry


Muutoksia rakenteellisten teräsrakenteiden (EN 1090) teknisiin vaatimuksiin – käyttöön viimeistään 1.1.2019

Aihealueen uusimmat SFS-standardit


Näytä kaikki

 • SFS-EN 1090-2:2018

  Teräs- ja alumiinirakenteiden toteutus. Osa 2: Teräsrakenteiden tekniset vaatimukset Julkaistu: 4.9.2018 Kieli: fi
 • CEN/TR 17231:2018:en

  Eurocode 1: Actions on Structures. Traffic Loads on Bridges. Track-Bridge Interaction Julkaistu: 14.8.2018 Kieli: en
 • SFS-EN 1992-4:2018:en

  Eurokoodi 2. Betonirakenteiden suunnittelu. Osa 4: Betonirakenteissa käytettävien kiinnikkeiden suunnittelu Julkaistu: 7.8.2018 Kieli: en
 • SFS-EN 1090-2:2018:en

  Teräs- ja alumiinirakenteiden toteutus. Osa 2: Teräsrakenteiden tekniset vaatimukset Julkaistu: 3.7.2018 Kieli: en
 • SFS-EN 1993-4-1:2007/A1:2017:en

  Eurocode 3. Design of steel structures. Part 4-1: Silos Julkaistu: 8.8.2017 Kieli: en
 • SFS-EN 1993-4-2:2007/A1:2017:en

  Eurocode 3. Design of steel structures. Part 4-2: Tanks Julkaistu: 27.6.2017 Kieli: en
 • SFS-EN 1993-1-6:2007/A1:2017:en

  Eurocode 3. Design of steel structures. Part 1-6: Strength and Stability of Shell Structures Julkaistu: 9.5.2017 Kieli: en
 • SFS-EN 1993-1-5:2006/A1:2017:en

  Eurocode 3. Design of steel structures. Part 1-5: Plated structural elements Julkaistu: 9.5.2017 Kieli: en
 • SFS-EN 1996-1-2:2005 + AC:2010

  Eurokoodi 6: Muurattujen rakenteiden suunnittelu. Osa 1-2: Yleiset säännöt. Rakenteiden palomitoitus Julkaistu: 5.7.2016 Kieli: fi
 • SFS-EN 1996-2:2006 + AC:2009

  Eurokoodi 6: Muurattujen rakenteiden suunnittelu. Osa 2: Muuratun rakenteen materiaalien valinta ja työnsuoritus Julkaistu: 7.6.2016 Kieli: fi

SFS Kauppa

online.sfs.fi

Lausuntopyyntöpalvelu


rss Uutiset

19.9.2018 Muutoksia rakenteellisten teräsrakenteiden (EN 1090) vaatimuksiin

Rakenteellisten teräsrakenteiden (EN 1090) teknisiin vaatimuksiin on tullut muutoksia. Konepajalla on vuoden 2018 loppuun asti aikaa käydä läpi oma toimintansa ja sopeuttaa sen kirjallisessa kuvauksessa, FPC-manuaalissa, esitetyt tekniset vaatimukset uuden standardin SFS-EN 1090-2:2018 mukaisiksi.

Lue lisää

19.9.2018 Sähköpostiliikenne takkuaa

SFS:n verkkoyhteyksissä on häiriöitä eikä SFS voi tällä hetkellä vastaanottaa sähköposteja. Vikaa korjataan parhaillaan. Parhaiten tavoitat meidät puhelimitse.

Lue lisää

18.9.2018 Standardi mahdollistaa rajat ylittävän kaupan sähköisen laskutuksen

Uusi lakiesitys sähköisestä laskutuksesta pyrkii tehostamaan ja lisäämään verkkolaskujen käyttöä. Laki pohjaa eurooppalaisen standardisoimisjärjestön CENin standardiin, joka korvaa EU- ja Efta-maiden omat standardit.

Lue lisääSFSedu oppilaitosportaali

European Committee for Standardization

International Organization for Standardization