header laatu
A- A+

Vakioidut toimintamallit projektitoimintaan kansainvälisistä ISO-standardeista

 

Projektinhallinta_sRGB_72ppiStandardit auttavat luomaan vakioituja toimintamalleja projektinhallintaan. Tämä tarkoittaa menetelmien, työkalujen, tekniikoiden ja pätevyyksien tehokasta soveltamista projekteissa ja kokonaisuuden hallintaa projektin elinkaaren aikana. Standardit tuovat kansainvälisen vertailupohjan projektitoiminnalle ja niitä voidaan hyödyntää organisaation omien projektiohjeistojen perustana.

 

Standardi ISO 21500 Guidance on project management esittää yleiskuvauksen käsitteistä ja prosesseista, joista projektinhallinnan hyvät käytännöt muodostuvat. Standardissa kuvataan projektinhallinnan käsitteet, projektien suoritusympäristö sekä projektinhallinnan prosessit. Projektijohtamisen kansainvälisten standardien sarjaan kuuluvat myös ohjelmanhallinnan ja projektisalkunhallinnan sekä projektihallinnon standardit.

 

Nämä standardit ovat saatavilla suomeksi:

  • SFS-ISO 21500 (2012) Ohjeita projektinhallinnasta

  • SFS-ISO 21503:2017 Projektin-, ohjelman- ja salkunhallinta. Ohjeita ohjelmanhallinnasta

  • SFS-ISO 21504 (2015) Projektin-, ohjelman- ja salkunhallinta. Ohjeita salkunhallinnasta

 

Projektihallinnan standardeista hyötyvät kaikki organisaatiot toimialasta sekä projektien koosta, tyypistä ja ajallisesta kestosta riippumatta.

 

Uusia projektinhallinnan standardeja tekeillä


Projektinhallinnan standardien laadinta kuuluu ISOssa teknisen komitean ISO/TC 258 Project, programme and portfolio management vastuulle. Komitean työhön osallistuu asiantuntijoita 39 maasta, myös Suomesta.

 

Seuraava uudet julkaisut ovat työn alla:

  • Work Breakdown Structure

  • Earned Value Management

  • Vocabulary

 

Vaikuta standardeihin


Standardisointityö on avointa kaikille. Osallistumalla voit vaikuttaa tulevien standardien sisältöön, seurata standardien kehittämistä ja saada ennakkotietoa uusista ohjeistuksista sekä verkostoitua alan suomalaisten ja kansainvälisten asiantuntijoiden kanssa. Kiinnostuitko?

 

Suomessa sidosryhmien osallistumista projektinhallinnan standardien laadintaan koordinoi SFS:n standardisointiryhmä SFS/SR 206 Projektinhallinta. SFS/SR 206 vastaa Suomen kannanotoista projektinhallinnan ISO-standardien valmistelussa ja sen jäsenet voivat osallistua ISO/TC 258:n työryhmiin. Maksulliseen seurantaryhmään voivat liittyä kaikki alan standardisoinnista kiinnostuneet. Tervetuloa mukaan!

 

Lisätietoja

 

Suomen Standardisoimisliitto SFS                                             

Asiantuntija Sari Sahlberg                                                         

Sähköposti: etunimi.sukunimi@sfs.fi                                         

puh. 09 149 9331 (vaihde)