header laatu
A- A+

Vakioidut toimintamallit projektitoimintaan kansainvälisistä ISO-standardeista

 

projektinhallinta ThinkstockPhotos-881542122Standardit auttavat luomaan vakioituja toimintamalleja projektinhallintaan. Tämä tarkoittaa menetelmien, työkalujen, tekniikoiden ja pätevyyksien tehokasta soveltamista projekteissa ja kokonaisuuden hallintaa projektin elinkaaren aikana. Standardit tuovat kansainvälisen vertailupohjan projektitoiminnalle ja niitä voidaan hyödyntää organisaation omien projektiohjeistojen perustana.

 

Standardi ISO 21500 Guidance on project management esittää yleiskuvauksen käsitteistä ja prosesseista, joista projektinhallinnan hyvät käytännöt muodostuvat. Standardissa kuvataan projektinhallinnan käsitteet, projektien suoritusympäristö sekä projektinhallinnan prosessit. Projektijohtamisen kansainvälisten standardien sarjaan kuuluvat myös ohjelmanhallinnan ja projektisalkunhallinnan sekä projektihallinnon standardit. Näiden neljän lisäksi vuonna 2018 julkaistiin kaksi uutta standardia: toukokuussa ISO 21511, joka käsittelee projektin ja ohjelmien hallinnan työnjaon rakenteita; huhtikuussa ISO 21508, jossa perehdytään projektin ja ohjelmien hallintaan.

 

Nämä standardit ovat saatavilla suomeksi:

  • SFS-ISO 21500 (2012) Ohjeita projektinhallinnasta

  • SFS-ISO 21503:2017 Projektin-, ohjelman- ja salkunhallinta. Ohjeita ohjelmanhallinnasta

  • SFS-ISO 21504 (2015) Projektin-, ohjelman- ja salkunhallinta. Ohjeita salkunhallinnasta

 

Projektihallinnan standardeista hyötyvät kaikki organisaatiot toimialasta sekä projektien koosta, tyypistä ja ajallisesta kestosta riippumatta.

 

Uusia projektinhallinnan standardeja tekeillä


Projektinhallinnan standardien laadinta kuuluu ISOssa teknisen komitean ISO/TC 258 Project, programme and portfolio management vastuulle. Komitean työhön osallistuu asiantuntijoita 39 maasta, myös Suomesta.

 

Seuraava uudet julkaisut ovat työn alla:

  • Revisio standardista ISO 21500.

  • Uusi päästandardi, joka tarjoaa yleisnäkymän projektinhallintaan ja sen koko standardisarjaan.


Nämä kaksi työkohdetta liittyvät vahvasti toisiinsa, sillä ISO 21500 on toistaiseksi ollut standardisarjan päästandardi. 


Vaikuta standardeihin


Standardisointityö on avointa kaikille. Osallistumalla voit vaikuttaa tulevien standardien sisältöön, seurata standardien kehittämistä ja saada ennakkotietoa uusista ohjeistuksista sekä verkostoitua alan suomalaisten ja kansainvälisten asiantuntijoiden kanssa. Kiinnostuitko?

 

Suomessa sidosryhmien osallistumista projektinhallinnan standardien laadintaan koordinoi SFS:n standardisointiryhmä SFS/SR 206 Projektinhallinta. SFS/SR 206 vastaa Suomen kannanotoista projektinhallinnan ISO-standardien valmistelussa ja sen jäsenet voivat osallistua ISO/TC 258:n työryhmiin. Maksulliseen seurantaryhmään voivat liittyä kaikki alan standardisoinnista kiinnostuneet. Tervetuloa mukaan!


Lue lisää osallistumisesta standardisointiin


 

Lisätietoja

 

Suomen Standardisoimisliitto SFS                                             

Asiantuntija Janne Kalli                                                         

Sähköposti: etunimi.sukunimi@sfs.fi                                         

puh. 09 149 9331 (vaihde) 


SFS Kauppa

online.sfs.fi

Lausuntopyyntöpalvelu


rss Uutiset

15.8.2018 Lue Johtamisen standardit 3/2018

SFS:n sähköisen uutiskirjeen Johtamisen standardit numero 3/2018 on ilmestynyt. Siinä käsitellään mm. työterveys- ja työturvallisuusjärjestelmästandardin ISO 45001 soveltamista, projektinhallintaa, kiertotaloutta ja johtamisjärjestelmien auditoinnin uusittua standardia.

Lue lisää

9.8.2018 Suurjännitesähköasennusten standardi päivitetty

SFS on julkaissut kesäkuussa 2018 standardista SFS 6001 Suurjännitesähköasennukset uusitun painoksen. Standardi koskee nimellisjännitteeltään yli 1 kilovoltin sähköasennuksia ja sitä käytetään sekä sähkönjakeluverkoissa että teollisuudessa.

Lue lisää

8.8.2018 Uusittu auditointistandardi ISO 19011 vahvistettu SFS-standardiksi

Uusittu kansainvälinen auditointistandardi Guidelines for auditing management systems (ISO 19011:2018) on hyväksytty eurooppalaiseksi standardiksi ja vahvistettu englanninkielisenä SFS-standardiksi tunnuksella SFS-EN ISO 19011:2018. Erilaisia hallintajärjestelmästandardeja eli johtamisen standardeja toiminnassaan hyödyntävät organisaatiot hyötyvät standardista laajasti.

Lue lisääSFSedu oppilaitosportaali

European Committee for Standardization

International Organization for Standardization