header kemia
A- A+

Avaintuotteet


21.4.2017 Elintarvikkeiden autenttisuudesta laaditaan suositukset

Projektin tavoitteena on laatia konsensukseen perustuvia suosituksia ydintermien ja käsitteiden määritelmille ja luoda periaatteet ja perusvaatimukset ruokaan liittyvään autenttisuuteen. Tuloksena syntyvä dokumentti tarjoaa parhaitten käytäntöjen suosituksia viestintään ja työhön tulevaisuudessa, joka liittyy elintarvikkeiden autenttisuuteen sekä auttaa varmistamaan elintarvikkeiden autenttisuutta.

Lue lisää

26.9.2016 Standardi kaakaon vastuullisuudesta lausuntovaiheessa

Eurooppalainen kaakao- ja suklaateollisuus on kaivannut pitkään standardia auttamaan kaakaon vastuullisuuden ja jäljitettävyyden varmistamisessa. Vuonna 2014 eurooppalainen standardisoimisjärjestö CEN ja kansainvälinen standardisoimisjärjestö ISO käynnistivät aiheesta standardin ISO 34101 laatimisen. Nyt standardin vaatimusosat ovat edenneet lausuntovaiheeseen.

Lue lisää

4.9.2015 SFS oli Puu ja Bioenergia 2015 –messuilla

SFS esitteli yhdessä Kemesta ry:n kanssa omalla osastolla standardisointia Jyväskylän messukeskuksessa Puu ja Bioenergia 2015 –messuilla 2.-4.9.2015.

Lue lisää

27.3.2015 Vastuullisen ja jäljitettävän kaakaon standardin valmistelu etenee

Eurooppalaisen standardisoimisjärjestön CENin johdolla valmisteltavan kansainvälisen standardin tavoitteena on luoda yhteiset kriteerit vastuulliselle ja jäljitettävälle kaakaolle (CEN/TC 415).

Lue lisää

11.3.2015 Kemestan alalta valmistui 248 standardia 2014

Metsäteollisuuden ja kemian eri alojen standardisoinnista vastaavan Kemesta ry:n vastuulla olevat tekniset komiteat ovat saaneet valmiiksi 248 eurooppalaista (EN) ja kansainvälistä (ISO) standardia vuonna 2014. Vain joitain näistä on saatavissa suomeksi. Kaikki EN-standardit on vahvistettu SFS-standardeiksi. ISO-standardit ovat saatavissa vain ISO-standardeina ellei niitä ole vahvistettu myös EN-standardeiksi.

Lue lisää

5.1.2015 Muutoksia toimialayhteisöissä

Suomessa on hajautettu standardisointijärjestelmä. SFS hoitaa standardisointia yhdessä 12 toimialayhteisön kanssa. SFS:n vastuulla on voimassa olevista SFS-standardeista 15 %. Kaksi toimialayhteisöä on muuttanut nimeään vuoden 2015 alussa.

Lue lisää

10.11.2014 Biopohjaiset tuotteet biotalouden ydin

Biopohjaiset tuotteet ovat tärkeässä osassa biotaloutta, jota pidetään keskeisenä talouskasvun ja työllisyyden lähteenä Euroopassa kuluvalla vuosisadalla. Biopohjaisten tuotteiden etuihin saattavat kuulua lisätoiminnallisuudet, luonnonvarojen tehokkaampi hyödyntäminen ja muita ympäristöhyötyjä. Eurooppalainen standardisoimisjärjestö CEN on laatimassa standardeja, jotka tukevat biopohjaisten tuotteiden markkinoiden kasvua lisäämällä läpinäkyvyyttä ja kuluttajien luottamusta. Kaikki CENin standardit vahvistetaan Suomessa SFS-standardeiksi.

Lue lisää

21.3.2014 Yhtenäinen kieli elintarviketietoon

Elintarviketiedon siirron helpottamiseksi ja tiedon hyödynnettävyyden parantamiseksi on julkaistu eurooppalainen standardi SFS-EN 16104 elintarviketiedon rakenteesta ja tiedonsiirtomuodosta. Standardin avulla kaikki elintarvikeketjussa mukana olevat puhuvat samaa kieltä.

Lue lisää

9.3.2012 Esitteitä ISO-standardeista

Kansainvälinen standardisoimisjärjestö ISO on julkaissut nelisivuisia eri alojen standardeista kertovia esitteitä.

Lue lisää


SFS-käsikirja 45-1 Vesikemikaalit. Osa 1: Pintavesilaitoksen vesikemikaalit. Hapettimet, saostuskemikaalit ja muut kemikaalit


SFS-käsikirja 45-2 Vesikemikaalit. Osa 2: Pohjavesilaitoksen vesikemikaalit. Desinfiointi ja pH:n säätö


Suomen lainsäädäntö edellyttää vedenkäsittelykemikaalien ja -tuotteiden olevan SFS-EN -standardien vaatimukset täyttäviä. SFS-käsikirja 45 on kooste yleisimmistä Suomessa käytettävistä vesikemikaalistandardeista.


Lue lisää vesikemikaalikirjoista (35,5 KB)


Tutustu matematiikkaa ja luonnontieteitä käsitteleviin SFS-käsikirjoihinAihealueen uusimmat SFS-standardit


Näytä kaikki

 • SFS-EN ISO 12944-8:2017

  Maalit ja lakat. Teräsrakenteiden korroosionesto suojamaaliyhdistelmillä. Osa 8: Spesifikaatioiden laatiminen uudisrakenteille ja kunnossapidolle Julkaistu: 6.3.2018 Kieli: fi/en
 • SFS-EN ISO 12944-6:2018:en

  Maalit ja lakat. Teräsrakenteiden korroosionesto suojamaaliyhdistelmillä. Osa 6: Menetelmät laboratorion suorituskyvyn testaamiseksi Julkaistu: 27.2.2018 Kieli: en
 • SFS-EN ISO 12944-9:2018:en

  Maalit ja lakat. Teräsrakenteiden korroosionesto suojamaaliyhdistelmillä. Osa 9: Suojamaaliyhdistelmät ja laboratorion suorituskyvyn testimenetelmät offshore- ja vastaavissa rakenteissa Julkaistu: 27.2.2018 Kieli: en
 • SFS-EN ISO 12944-1:2017

  Maalit ja lakat. Teräsrakenteiden korroosionesto suojamaaliyhdistelmillä. Osa 1: Yleistä Julkaistu: 27.2.2018 Kieli: fi/en
 • SFS-EN ISO 12944-2:2017

  Maalit ja lakat. Teräsrakenteiden korroosionesto suojamaaliyhdistelmillä. Osa 2: Ympäristöolosuhteiden luokittelu Julkaistu: 27.2.2018 Kieli: fi/en
 • SFS-EN ISO 6270-1:2018

  Maalit ja lakat. Kosteudenkestävyyden määritys. Osa 1: Kondensoituminen (yksipuoleinen altistuminen) Julkaistu: 27.2.2018 Kieli: fi/en
 • SFS-EN ISO 6270-2:2018

  Maalit ja lakat. Kosteudenkestävyyden määritys. Osa 2: Kondensoituminen (sisätilassa altistuminen lämmitetyllä vesisäiliöllä) Julkaistu: 27.2.2018 Kieli: fi/en
 • SFS-EN ISO 2812-4:2017

  Maalit ja lakat. Nesteenkestävyyden määrittäminen. Osa 4: Pisaramenetelmät Julkaistu: 20.2.2018 Kieli: fi/en
 • SFS-EN ISO 2812-1:2017

  Maalit ja lakat. Nesteenkestävyyden määrittäminen. Osa 1: Upotuskoe, jossa käytetään muita nesteitä kuin vettä Julkaistu: 20.2.2018 Kieli: fi/en
 • SFS-EN ISO 12944-7:2017

  Maalit ja lakat. Teräsrakenteiden korroosionesto suojamaaliyhdistelmillä. Osa 7: Maalaustyön toteutus ja valvonta Julkaistu: 20.2.2018 Kieli: fi/en

SFS Kauppa

online.sfs.fi

Sahkobanneri_165x52_Uusi

Lausuntopyyntöpalvelu


rss Uutiset

13.3.2018 Tutustu uuteen julkaisuun Avain standardien maailmaan

Tiedätkö mikä standardi on ja miksi ne ovat hyödyllisiä? Entä kuka niitä tekee ja voiko niihin vaikuttaa?

Lue lisää

12.3.2018 Työterveys- ja työturvallisuusstandardi ISO 45001 on julkaistu

Odotettu kansainvälinen työterveys- ja työturvallisuusstandardi ISO 45001:2018 Occupational health and safety management systems – Requirements with guidance for use on julkaistu. Suomeksi standardi ilmestyy toukokuussa.

Lue lisää

8.3.2018 Pienjänniteasennusstandardeihin korjauksia

Pienjänniteasennuksia käsittelevän SFS 6000 -standardisarjan kolmeen osaan on tullut korjauksia.

Lue lisääSFSedu oppilaitosportaali

European Committee for Standardization

International Organization for Standardization