header kemia
A- A+

Avaintuotteet


20.6.2018 Kansainvälinen elintarviketurvallisuuden hallintajärjestelmästandardi uusittu

Kansainvälinen standardisoimisjärjestö ISO on julkaissut uuden version elintarviketurvallisuuden hallintajärjestelmiä käsittelevästä standardista ISO 22000. Standardi korvaa vuonna 2005 ilmestyneen ensimmäisen version. ISO 22000:2018 tulee ladattavaksi SFS:n verkkokauppaan 26.6.2018.

Lue lisää

26.9.2016 Standardi kaakaon vastuullisuudesta lausuntovaiheessa

Eurooppalainen kaakao- ja suklaateollisuus on kaivannut pitkään standardia auttamaan kaakaon vastuullisuuden ja jäljitettävyyden varmistamisessa. Vuonna 2014 eurooppalainen standardisoimisjärjestö CEN ja kansainvälinen standardisoimisjärjestö ISO käynnistivät aiheesta standardin ISO 34101 laatimisen. Nyt standardin vaatimusosat ovat edenneet lausuntovaiheeseen.

Lue lisää

4.9.2015 SFS oli Puu ja Bioenergia 2015 –messuilla

SFS esitteli yhdessä Kemesta ry:n kanssa omalla osastolla standardisointia Jyväskylän messukeskuksessa Puu ja Bioenergia 2015 –messuilla 2.-4.9.2015.

Lue lisää

27.3.2015 Vastuullisen ja jäljitettävän kaakaon standardin valmistelu etenee

Eurooppalaisen standardisoimisjärjestön CENin johdolla valmisteltavan kansainvälisen standardin tavoitteena on luoda yhteiset kriteerit vastuulliselle ja jäljitettävälle kaakaolle (CEN/TC 415).

Lue lisää

11.3.2015 Kemestan alalta valmistui 248 standardia 2014

Metsäteollisuuden ja kemian eri alojen standardisoinnista vastaavan Kemesta ry:n vastuulla olevat tekniset komiteat ovat saaneet valmiiksi 248 eurooppalaista (EN) ja kansainvälistä (ISO) standardia vuonna 2014. Vain joitain näistä on saatavissa suomeksi. Kaikki EN-standardit on vahvistettu SFS-standardeiksi. ISO-standardit ovat saatavissa vain ISO-standardeina ellei niitä ole vahvistettu myös EN-standardeiksi.

Lue lisää

5.1.2015 Muutoksia toimialayhteisöissä

Suomessa on hajautettu standardisointijärjestelmä. SFS hoitaa standardisointia yhdessä 12 toimialayhteisön kanssa. SFS:n vastuulla on voimassa olevista SFS-standardeista 15 %. Kaksi toimialayhteisöä on muuttanut nimeään vuoden 2015 alussa.

Lue lisää

10.11.2014 Biopohjaiset tuotteet biotalouden ydin

Biopohjaiset tuotteet ovat tärkeässä osassa biotaloutta, jota pidetään keskeisenä talouskasvun ja työllisyyden lähteenä Euroopassa kuluvalla vuosisadalla. Biopohjaisten tuotteiden etuihin saattavat kuulua lisätoiminnallisuudet, luonnonvarojen tehokkaampi hyödyntäminen ja muita ympäristöhyötyjä. Eurooppalainen standardisoimisjärjestö CEN on laatimassa standardeja, jotka tukevat biopohjaisten tuotteiden markkinoiden kasvua lisäämällä läpinäkyvyyttä ja kuluttajien luottamusta. Kaikki CENin standardit vahvistetaan Suomessa SFS-standardeiksi.

Lue lisää

21.3.2014 Yhtenäinen kieli elintarviketietoon

Elintarviketiedon siirron helpottamiseksi ja tiedon hyödynnettävyyden parantamiseksi on julkaistu eurooppalainen standardi SFS-EN 16104 elintarviketiedon rakenteesta ja tiedonsiirtomuodosta. Standardin avulla kaikki elintarvikeketjussa mukana olevat puhuvat samaa kieltä.

Lue lisää

9.3.2012 Esitteitä ISO-standardeista

Kansainvälinen standardisoimisjärjestö ISO on julkaissut nelisivuisia eri alojen standardeista kertovia esitteitä.

Lue lisää


SFS-käsikirja 45-1 Vesikemikaalit. Osa 1: Pintavesilaitoksen vesikemikaalit. Hapettimet, saostuskemikaalit ja muut kemikaalit


SFS-käsikirja 45-2 Vesikemikaalit. Osa 2: Pohjavesilaitoksen vesikemikaalit. Desinfiointi ja pH:n säätö


Suomen lainsäädäntö edellyttää vedenkäsittelykemikaalien ja -tuotteiden olevan SFS-EN -standardien vaatimukset täyttäviä. SFS-käsikirja 45 on kooste yleisimmistä Suomessa käytettävistä vesikemikaalistandardeista.


Lue lisää vesikemikaalikirjoista (35,5 KB)


Tutustu matematiikkaa ja luonnontieteitä käsitteleviin SFS-käsikirjoihinAihealueen uusimmat SFS-standardit


Näytä kaikki

 • SFS-EN 15940:2016 + A1:2018:en

  Automotive fuels. Paraffinic diesel fuel from synthesis or hydrotreatment. Requirements and test methods Julkaistu: 3.7.2018 Kieli: en
 • SFS-EN 1440:2016 + A1:2018:en

  LPG equipment and accessories. Transportable refillable traditional welded and brazed steel Liquefied Petroleum Gas (LPG) cylinders. Periodic inspection Julkaistu: 26.6.2018 Kieli: en
 • SFS-EN 16728:2016 + A1:2018:en

  LPG equipment and accessories. Transportable refillable LPG cylinders other than traditional welded and brazed steel cylinders. Periodic inspection Julkaistu: 26.6.2018 Kieli: en
 • SFS-EN ISO 12944-9:2018

  Maalit ja lakat. Teräsrakenteiden korroosionesto suojamaaliyhdistelmillä. Osa 9: Suojamaaliyhdistelmät ja laboratorion suorituskyvyn testimenetelmät offshore- ja vastaavissa rakenteissa Julkaistu: 26.6.2018 Kieli: fi/en
 • SFS-EN 13302:2018:en

  Bitumi ja bitumiset sideaineet. Bitumisen sideaineen dynaamisen viskositeetin määritys rotaatioviskometrillä Julkaistu: 19.6.2018 Kieli: en
 • SFS-EN ISO 11290-1:2017

  Elintarvikeketjun mikrobiologia. Horisontaalinen menetelmä Listeria monocytogenes –bakteerin ja muiden Listeria –lajien osoittamiseen ja pitoisuuden määrittämiseen. Osa 1: Osoitusmenetelmä Julkaistu: 19.6.2018 Kieli: fi/en
 • SFS-EN ISO 11290-2:2017

  Elintarvikeketjun mikrobiologia. Horisontaalinen menetelmä Listeria monocytogenes –bakteerin ja muiden Listeria –lajien osoittamiseen ja pitoisuuden määrittämiseen. Osa 2: Pitoisuuden määritysmenetelmä Julkaistu: 19.6.2018 Kieli: fi/en
 • SFS-EN ISO 12944-6:2018

  Maalit ja lakat. Teräsrakenteiden korroosionesto suojamaaliyhdistelmillä. Osa 6: Menetelmät laboratorion suorituskyvyn testaamiseksi Julkaistu: 19.6.2018 Kieli: fi/en
 • SFS-EN ISO 12944-5:2018

  Maalit ja lakat. Teräsrakenteiden korroosionesto suojamaaliyhdistelmillä. Osa 5: Suojamaaliyhdistelmät Julkaistu: 19.6.2018 Kieli: fi/en
 • SFS 3016:2011/Korjaus:2018

  Veden laatu. Koliformisten bakteerien kokonaismäärän määritys kalvosuodatusmenetelmällä Julkaistu: 12.6.2018 Kieli: fi

SFS Kauppa

online.sfs.fi

Sahkobanneri_165x52_Uusi

Lausuntopyyntöpalvelu


rss Uutiset

20.6.2018 Kansainvälinen elintarviketurvallisuuden hallintajärjestelmästandardi uusittu

Kansainvälinen standardisoimisjärjestö ISO on julkaissut uuden version elintarviketurvallisuuden hallintajärjestelmiä käsittelevästä standardista ISO 22000. Standardi korvaa vuonna 2005 ilmestyneen ensimmäisen version. ISO 22000:2018 tulee ladattavaksi SFS:n verkkokauppaan 26.6.2018.

Lue lisää

20.6.2018 Standardisointi mukana EU:n seuraavan kauden tutkimuksen puiteohjelmassa

Euroopan komissio on julkaissut 7.6.2018 ehdotuksensa seuraavien vuosien tutkimuksen puiteohjelmaksi ”Euroopan horisontti (FP9)”. Eurooppalaiset standardisoimisjärjestöt CEN ja CENELEC toivottavat tervetulleeksi EU:n teollisuuden maailmanlaajuiselle kilpailukyvylle keskeisen ehdotuksen. Ehdotuksen toinen artikla mainitsee standardisoinnin keskeiseksi avaintyökaluksi tutkimuksen ja innovaatioiden levittämisessä.

Lue lisää

20.6.2018 Työterveys- ja työturvallisuusjohtamisen standardi saa jatkoa

Kansainvälisen standardisoimisjärjestön ISOn tekninen komitea ISO/TC 283 Occupational health and safety management sai maaliskuussa 2018 valmiiksi työterveys- ja työturvallisuusjohtamisen standardin ISO 45001. Komitean työtä on päätetty jatkaa. Keskeinen tavoite on standardin ISO 45001 ylläpito sekä standardin käyttöönottoa ja soveltamista tukevien ohjestandardien laadinta huomioiden mm pk-yritysten tarpeet.

Lue lisääSFSedu oppilaitosportaali

European Committee for Standardization

International Organization for Standardization