kulutus
A- A+

Avaintuotteet


Tutustu EN 71 -sarjaan (Lelujen turvallisuus)


Tutustu EN 1176 -sarjaan (Leikkikenttävälineet)


Ajankohtaista

26.7.2018 Älä jätä lasta yksin pysäköityyn autoon

Lasten jättäminen yksin autoon lyhyeksikin ajaksi voi johtaa kuolemaan, muistuttaa eurooppalainen kuluttajien etuja standardisoinnissa ajava järjestö ANEC.

Lue lisää

4.4.2018 Ampuma-aseiden turvakaappien kansallinen standardi kumottu

Ampuma-aseiden säilyttämiseen tarkoitetuista turvakaapeista annetun sisäministeriön asetuksen muutos astui voimaan 1.3.2018. Asetus viittaa nyt turvakaappien vaatimusten osalta kansallisen standardin sijaan eurooppalaisiin standardeihin. Suomen Standardisoimisliitto SFS ry on tästä syystä kumonnut turvakaappien kansallisen standardin.

Lue lisää

20.3.2018 Sähköavusteisille polkupyörille tiukat vaatimukset

Pyöräily on hyödyllinen liikkumismuoto niin pyöräilijän kuin yhteiskunnankin kannalta. Ranskassa on laskettu, että työmatkapyöräilijä säästää keskimäärin 1 200 euroa vuodessa pelkästään yhteiskunnan terveydenhoitokuluja. Työmatkapyöräilyssä ovat sähköavusteiset polkupyörät lisänneet suosiotaan ja sähköpyöriin erikoistuneita liikkeitä on avattu. Viime vuonna maahamme tuotiin jo 6 182 sähköavusteista polkupyörää, mikä on kolme prosenttia pyörien kokonaistuonnista.

Lue lisää

20.11.2017 Lasten turvallisuutta taataan standardeilla

Markkinoilla olevien tuotteiden turvallisuutta valvovat useat viranomaiset käyttäen apunaan standardeja. Esimerkiksi lastenvaatteiden nyöreihin, ikkunoiden sulkumekanismeihin ja leikkikenttävälineisiin on standardit, joissa on erityisesti kiinnitetty huomiota lasten turvallisuuteen. Standardeja laadittaessa käytetään hyväksi muun muassa tapaturmatilastoja.

Lue lisää

26.9.2016 Standardi kaakaon vastuullisuudesta lausuntovaiheessa

Eurooppalainen kaakao- ja suklaateollisuus on kaivannut pitkään standardia auttamaan kaakaon vastuullisuuden ja jäljitettävyyden varmistamisessa. Vuonna 2014 eurooppalainen standardisoimisjärjestö CEN ja kansainvälinen standardisoimisjärjestö ISO käynnistivät aiheesta standardin ISO 34101 laatimisen. Nyt standardin vaatimusosat ovat edenneet lausuntovaiheeseen.

Lue lisää

3.5.2016 Kotiuima-altaissa piilee vaara pikkulapsille

Kesällä 2015 sattui kaksi pienen lapsen hengen vaatinutta onnettomuutta, joissa molemmissa lapsi hukkui naapurin kotiuima-altaaseen. Kotipihojen uima-altaiden turvallisuutta pyritään lisäämään myös eurooppalaisen standardin avulla. Sen vaatimuksia ja testimenetelmiä sovelletaan maan päälle asennettaviin, maahan upotettaviin ja muurattaviin uima-altaisiin sekä niiden asennukseen ja altaaseen pääsyn apuvälineisiin.

Lue lisää

25.6.2015 Aurinkolaseille tiukat vaatimukset

Standardi tuo suojaa aurinkolasien käyttäjälle. Aurinkolasien turvallisuusvaatimukset on kirjattu maailmanlaajuiseen standardiin. Aurinkolasistandardi tuo helpotusta myös aurinkolasivalmistajille, kun vaatimusten mukaisten ja turvallisten aurinkolasien valmistaminen on linjattu standardissa.

Lue lisää

12.5.2015 Standardien avulla markkinoille

Eurooppalaiset standardit helpottavat yritysten pääsyä markkinoille. EU:n tuoteturvallisuusdirektiivi edellyttää, että tuotteet Suomessa ja muissa EU-maissa ovat turvallisia. Yritykset voivat varmistua siitä, että niiden tuotteet ovat turvallisia, kun tuotteet täyttävät standardien vaatimukset.

Lue lisää

27.4.2015 Tuholaisten torjunnalle eurooppalaiset vaatimukset

Suomen Standardisoimisliitto SFS on vahvistanut 27.4.2015 tuholaisten torjunnan palvelujen hallinnasta standardin, jonka tavoitteena on parantaa näitä palveluja. Uusi eurooppalainen standardi (SFS-EN 16636) sisältää selkeät vaatimukset ja ohjeet palvelujen tuottajille siitä, kuinka varmistaa tuholaisten torjunnan palvelujen korkea laatu samalla minimoiden riskit ihmisten terveydelle ja negatiiviset vaikutukset ympäristölle.

Lue lisää

27.3.2015 Vastuullisen ja jäljitettävän kaakaon standardin valmistelu etenee

Eurooppalaisen standardisoimisjärjestön CENin johdolla valmisteltavan kansainvälisen standardin tavoitteena on luoda yhteiset kriteerit vastuulliselle ja jäljitettävälle kaakaolle (CEN/TC 415).

Lue lisää
Aihealueen uusimmat SFS-standardit


Näytä kaikki

 • SFS-EN 50597:2018:en

  Energy consumption of vending machines Julkaistu: 18.12.2018 Kieli: en
 • SFS-EN 17114:2018:en

  Conservation of cultural heritage. Surface protection for porous inorganic materials. Technical and chemical data sheets of water repellent product Julkaistu: 11.12.2018 Kieli: en
 • SFS-EN 17022:2018:en

  Lastenhoitotarvikkeet. Kylpytuet. Turvallisuusvaatimukset ja testausmenetelmät Julkaistu: 11.12.2018 Kieli: en
 • SFS-EN ISO 20957-4:2016

  Kuntolaitteet. Osa 4: Voimaharjoituspenkit. Lisäturvallisuusvaatimukset ja testausmenetelmät Julkaistu: 11.12.2018 Kieli: fi/en
 • SFS-EN IEC 60332-3-10:2018/AC:2018:en

  Tests on electric and optical fibre cables under fire conditions - Part 3-10: Test for vertical flame spread of vertically-mounted bunched wires or cables - Apparatus Julkaistu: 4.12.2018 Kieli: en
 • SFS-EN 1335-2:2018:en

  Office furniture. Office work chair. Part 2: Safety requirements Julkaistu: 27.11.2018 Kieli: en
 • CEN/TR 17292:2018:en

  Technical report regarding precision data for standards EN 12720, EN 12721, EN 12722, EN 15185 and EN 15186 Julkaistu: 27.11.2018 Kieli: en
 • SFS-EN 1022:2018:en

  Furniture. Seating. Determination of stability Julkaistu: 27.11.2018 Kieli: en
 • SFS-EN ISO 25649-2:2017

  Veden päällä ja vedessä käytettävät kelluvat vapaa-ajan tuotteet. Osa 2: Kuluttajatiedot Julkaistu: 27.11.2018 Kieli: fi/en
 • SFS-EN ISO 25649-1:2017

  Veden päällä ja vedessä käytettävät kelluvat vapaa-ajan tuotteet. Osa 1: Luokitus, materiaalit, yleiset vaatimukset ja testimenetelmät Julkaistu: 20.11.2018 Kieli: fi/en

SFS Kauppa

online.sfs.fi

Lausuntopyyntöpalvelu


rss Uutiset

5.12.2018 Miten sosiaalista mediaa voi hyödyntää kriisitilanteissa?

Suomalaisia viestinnän asiantuntijoita kaivataan mukaan standardisointityöhön, joka koskee sosiaalisen median käyttöä kriisitilanteissa. Yhteiskunnan turvallisuuden alalta on olemassa runsaasti erilaisia standardeja ja niiden määrä kasvaa tasaisesti yhteiskunnallisten ja teknologisten muutosten tehostamana.

Lue lisää

4.12.2018 Lue SFS News 4/2018

SFS:n sähköisen uutiskirjeen SFS News kuluvan vuoden neljäs numero on ilmestynyt. Siinä ovat esillä mm. mittayksikköjen uudet määritelmät, SFS:n 7.11. järjestämä tapahtuma "Viennin ja kilpailukyvyn suurin salaisuus", älykkäisiin kaupunkeihin liittyvä standardisointi ja SI-opas.

Lue lisää

4.12.2018 Genomiikan tietotekniikan standardisointi käynnistymässä

Genomiikka muuttaa merkittävästi lääketiedettä – se mahdollistaa uudenlaisten lääkkeiden kehittämisen, tarkentaa syöpähoitoja ja tarjoaa uudenlaisia menetelmiä perinnöllisten tautien diagnostiikkaan. Myös genomiikan tietotekniikan kehitys on tällä hetkellä hyvin aktiivista, niinpä standardien kehittäjäjoukko kaipaa lisää asiantuntijoita mukaan työhön.

Lue lisääSFSedu oppilaitosportaali

European Committee for Standardization

International Organization for Standardization