kulutus
A- A+

Avaintuotteet


Tutustu EN 71 -sarjaan (Lelujen turvallisuus)

Ajankohtaista

20.11.2017 Lasten turvallisuutta taataan standardeilla

Markkinoilla olevien tuotteiden turvallisuutta valvovat useat viranomaiset käyttäen apunaan standardeja. Esimerkiksi lastenvaatteiden nyöreihin, ikkunoiden sulkumekanismeihin ja leikkikenttävälineisiin on standardit, joissa on erityisesti kiinnitetty huomiota lasten turvallisuuteen. Standardeja laadittaessa käytetään hyväksi muun muassa tapaturmatilastoja.

Lue lisää

21.4.2017 Elintarvikkeiden autenttisuudesta laaditaan suositukset

Projektin tavoitteena on laatia konsensukseen perustuvia suosituksia ydintermien ja käsitteiden määritelmille ja luoda periaatteet ja perusvaatimukset ruokaan liittyvään autenttisuuteen. Tuloksena syntyvä dokumentti tarjoaa parhaitten käytäntöjen suosituksia viestintään ja työhön tulevaisuudessa, joka liittyy elintarvikkeiden autenttisuuteen sekä auttaa varmistamaan elintarvikkeiden autenttisuutta.

Lue lisää

26.9.2016 Standardi kaakaon vastuullisuudesta lausuntovaiheessa

Eurooppalainen kaakao- ja suklaateollisuus on kaivannut pitkään standardia auttamaan kaakaon vastuullisuuden ja jäljitettävyyden varmistamisessa. Vuonna 2014 eurooppalainen standardisoimisjärjestö CEN ja kansainvälinen standardisoimisjärjestö ISO käynnistivät aiheesta standardin ISO 34101 laatimisen. Nyt standardin vaatimusosat ovat edenneet lausuntovaiheeseen.

Lue lisää

3.5.2016 Kotiuima-altaissa piilee vaara pikkulapsille

Kesällä 2015 sattui kaksi pienen lapsen hengen vaatinutta onnettomuutta, joissa molemmissa lapsi hukkui naapurin kotiuima-altaaseen. Kotipihojen uima-altaiden turvallisuutta pyritään lisäämään myös eurooppalaisen standardin avulla. Sen vaatimuksia ja testimenetelmiä sovelletaan maan päälle asennettaviin, maahan upotettaviin ja muurattaviin uima-altaisiin sekä niiden asennukseen ja altaaseen pääsyn apuvälineisiin.

Lue lisää

25.6.2015 Aurinkolaseille tiukat vaatimukset

Standardi tuo suojaa aurinkolasien käyttäjälle. Aurinkolasien turvallisuusvaatimukset on kirjattu maailmanlaajuiseen standardiin. Aurinkolasistandardi tuo helpotusta myös aurinkolasivalmistajille, kun vaatimusten mukaisten ja turvallisten aurinkolasien valmistaminen on linjattu standardissa.

Lue lisää

12.5.2015 Standardien avulla markkinoille

Eurooppalaiset standardit helpottavat yritysten pääsyä markkinoille. EU:n tuoteturvallisuusdirektiivi edellyttää, että tuotteet Suomessa ja muissa EU-maissa ovat turvallisia. Yritykset voivat varmistua siitä, että niiden tuotteet ovat turvallisia, kun tuotteet täyttävät standardien vaatimukset.

Lue lisää

27.4.2015 Tuholaisten torjunnalle eurooppalaiset vaatimukset

Suomen Standardisoimisliitto SFS on vahvistanut 27.4.2015 tuholaisten torjunnan palvelujen hallinnasta standardin, jonka tavoitteena on parantaa näitä palveluja. Uusi eurooppalainen standardi (SFS-EN 16636) sisältää selkeät vaatimukset ja ohjeet palvelujen tuottajille siitä, kuinka varmistaa tuholaisten torjunnan palvelujen korkea laatu samalla minimoiden riskit ihmisten terveydelle ja negatiiviset vaikutukset ympäristölle.

Lue lisää

27.3.2015 Vastuullisen ja jäljitettävän kaakaon standardin valmistelu etenee

Eurooppalaisen standardisoimisjärjestön CENin johdolla valmisteltavan kansainvälisen standardin tavoitteena on luoda yhteiset kriteerit vastuulliselle ja jäljitettävälle kaakaolle (CEN/TC 415).

Lue lisää

4.2.2015 Standardit lasten turvallisuutta takaamassa

Lasten turvallisuus on ensiarvoisen tärkeää, ei vain vanhemmille vaan myös yhteiskunnalle kokonaisuudessaan. Standardeilla on tärkeä tehtävä lasten turvallisuuden takaamisessa ja onnettomuuksien ehkäisyssä. Erityisesti ne auttavat takaamaan, että lasten käyttämät tuotteet – vaatteet, huonekalut, lelut ja leikkikenttävarusteet – ovat niin turvallisia kuin mahdollista.

Lue lisää

16.1.2015 Trampoliinien turvallisuusvaatimukset tiukentuvat

Kotikäyttöön tarkoitettujen trampoliinien turvallisuusvaatimukset tiukentuvat, kun ne uuden eurooppalaisen linjauksen mukaan luokitellaan jatkossa leluiksi. Aiemmin trampoliineja pidettiin yleisinä kulutustavaroina. Lelulainsäädäntö tuo trampoliineille uusia vaatimuksia:  ne täytyy jatkossa esimerkiksi CE-merkitä. Trampoliinin turvallisuudesta ja vaatimustenmukaisuudesta vastaavat valmistaja, maahantuoja ja jakelija. Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) valvoo markkinoilla olevia leluja pistokokein.

Lue lisää

Aihealueen uusimmat SFS-standardit


Näytä kaikki

 • SFS-EN 62863:2017:en

  Methods of measuring performances of electric hair clippers or trimmers for household use Julkaistu: 28.11.2017 Kieli: en
 • SFS-EN 16883:2017

  Kulttuuriperinnön vaaliminen. Ohjeita historiallisten rakennusten energiatehokkuuden parantamiseen Julkaistu: 28.11.2017 Kieli: fi/en
 • SFS-EN 60335-1:2013/A13:2017:en

  Household and similar electrical appliances - Safety - Part 1: General requirements Julkaistu: 31.10.2017 Kieli: en
 • SFS-EN 60695-11-2:2017:en

  Fire hazard testing - Part 11-2: Test flames - 1 kW nominal pre-mixed flame - Apparatus, confirmatory test arrangement and guidance Julkaistu: 24.10.2017 Kieli: en
 • SFS-EN 16755:2017:en

  Palokäyttäytymisen pitkäaikaiskesto. Palonsuoja-aineilla käsiteltyjen puutuotteiden luokitukset sisä- ja ulkokäytössä Julkaistu: 24.10.2017 Kieli: en
 • SFS-EN ISO 25649-2:2017:en

  Veden päällä ja vedessä käytettävät kelluvat vapaa-ajan tuotteet. Osa 2: Kuluttajatiedot Julkaistu: 24.10.2017 Kieli: en
 • SFS-EN 13329:2016 + A1:2017:en

  Laminate floor coverings. Elements with a surface layer based on aminoplastic thermosetting resins. Specifications, requirements and test methods Julkaistu: 24.10.2017 Kieli: en
 • SFS-EN 16121:2013 + A1:2017:en

  Non-domestic storage furniture. Requirements for safety, strength, durability and stability Julkaistu: 10.10.2017 Kieli: en
 • SFS-EN 50090-6-1:2017:en

  Home and Building Electronic Systems (HBES) - Part 6-1: Interfaces - Webservice interface Julkaistu: 19.9.2017 Kieli: en
 • SFS-EN 50090-3-4:2017:en

  Home and Building Electronic Systems (HBES) - Part 3-4: Secure Application Layer, Secure Service, Secure configuration and security Resources Julkaistu: 12.9.2017 Kieli: en