kulutus
A- A+

Avaintuotteet


Tutustu EN 71 -sarjaan (Lelujen turvallisuus)


Tutustu EN 1176 -sarjaan (Leikkikenttävälineet)


Ajankohtaista

26.7.2018 Älä jätä lasta yksin pysäköityyn autoon

Lasten jättäminen yksin autoon lyhyeksikin ajaksi voi johtaa kuolemaan, muistuttaa eurooppalainen kuluttajien etuja standardisoinnissa ajava järjestö ANEC.

Lue lisää

4.4.2018 Ampuma-aseiden turvakaappien kansallinen standardi kumottu

Ampuma-aseiden säilyttämiseen tarkoitetuista turvakaapeista annetun sisäministeriön asetuksen muutos astui voimaan 1.3.2018. Asetus viittaa nyt turvakaappien vaatimusten osalta kansallisen standardin sijaan eurooppalaisiin standardeihin. Suomen Standardisoimisliitto SFS ry on tästä syystä kumonnut turvakaappien kansallisen standardin.

Lue lisää

20.3.2018 Sähköavusteisille polkupyörille tiukat vaatimukset

Pyöräily on hyödyllinen liikkumismuoto niin pyöräilijän kuin yhteiskunnankin kannalta. Ranskassa on laskettu, että työmatkapyöräilijä säästää keskimäärin 1 200 euroa vuodessa pelkästään yhteiskunnan terveydenhoitokuluja. Työmatkapyöräilyssä ovat sähköavusteiset polkupyörät lisänneet suosiotaan ja sähköpyöriin erikoistuneita liikkeitä on avattu. Viime vuonna maahamme tuotiin jo 6 182 sähköavusteista polkupyörää, mikä on kolme prosenttia pyörien kokonaistuonnista.

Lue lisää

20.11.2017 Lasten turvallisuutta taataan standardeilla

Markkinoilla olevien tuotteiden turvallisuutta valvovat useat viranomaiset käyttäen apunaan standardeja. Esimerkiksi lastenvaatteiden nyöreihin, ikkunoiden sulkumekanismeihin ja leikkikenttävälineisiin on standardit, joissa on erityisesti kiinnitetty huomiota lasten turvallisuuteen. Standardeja laadittaessa käytetään hyväksi muun muassa tapaturmatilastoja.

Lue lisää

26.9.2016 Standardi kaakaon vastuullisuudesta lausuntovaiheessa

Eurooppalainen kaakao- ja suklaateollisuus on kaivannut pitkään standardia auttamaan kaakaon vastuullisuuden ja jäljitettävyyden varmistamisessa. Vuonna 2014 eurooppalainen standardisoimisjärjestö CEN ja kansainvälinen standardisoimisjärjestö ISO käynnistivät aiheesta standardin ISO 34101 laatimisen. Nyt standardin vaatimusosat ovat edenneet lausuntovaiheeseen.

Lue lisää

3.5.2016 Kotiuima-altaissa piilee vaara pikkulapsille

Kesällä 2015 sattui kaksi pienen lapsen hengen vaatinutta onnettomuutta, joissa molemmissa lapsi hukkui naapurin kotiuima-altaaseen. Kotipihojen uima-altaiden turvallisuutta pyritään lisäämään myös eurooppalaisen standardin avulla. Sen vaatimuksia ja testimenetelmiä sovelletaan maan päälle asennettaviin, maahan upotettaviin ja muurattaviin uima-altaisiin sekä niiden asennukseen ja altaaseen pääsyn apuvälineisiin.

Lue lisää

25.6.2015 Aurinkolaseille tiukat vaatimukset

Standardi tuo suojaa aurinkolasien käyttäjälle. Aurinkolasien turvallisuusvaatimukset on kirjattu maailmanlaajuiseen standardiin. Aurinkolasistandardi tuo helpotusta myös aurinkolasivalmistajille, kun vaatimusten mukaisten ja turvallisten aurinkolasien valmistaminen on linjattu standardissa.

Lue lisää

12.5.2015 Standardien avulla markkinoille

Eurooppalaiset standardit helpottavat yritysten pääsyä markkinoille. EU:n tuoteturvallisuusdirektiivi edellyttää, että tuotteet Suomessa ja muissa EU-maissa ovat turvallisia. Yritykset voivat varmistua siitä, että niiden tuotteet ovat turvallisia, kun tuotteet täyttävät standardien vaatimukset.

Lue lisää

27.4.2015 Tuholaisten torjunnalle eurooppalaiset vaatimukset

Suomen Standardisoimisliitto SFS on vahvistanut 27.4.2015 tuholaisten torjunnan palvelujen hallinnasta standardin, jonka tavoitteena on parantaa näitä palveluja. Uusi eurooppalainen standardi (SFS-EN 16636) sisältää selkeät vaatimukset ja ohjeet palvelujen tuottajille siitä, kuinka varmistaa tuholaisten torjunnan palvelujen korkea laatu samalla minimoiden riskit ihmisten terveydelle ja negatiiviset vaikutukset ympäristölle.

Lue lisää

27.3.2015 Vastuullisen ja jäljitettävän kaakaon standardin valmistelu etenee

Eurooppalaisen standardisoimisjärjestön CENin johdolla valmisteltavan kansainvälisen standardin tavoitteena on luoda yhteiset kriteerit vastuulliselle ja jäljitettävälle kaakaolle (CEN/TC 415).

Lue lisää
Aihealueen uusimmat SFS-standardit


Näytä kaikki

 • SFS-EN 1400:2014 + A2:2018:en

  Child use and care articles. Soothers for babies and young children. Safety requirements and test methods Julkaistu: 18.9.2018 Kieli: en
 • SFS-EN 17115:2018:en

  Entertainment technology. Specifications for design and manufacture of aluminium and steel trusses Julkaistu: 11.9.2018 Kieli: en
 • SFS-EN 13451-10:2018:en

  Uima-allasvarusteet. Osa 10: Hyppytasojen, ponnahduslautojen ja niihin liittyvien varusteiden lisäturvallisuusvaatimukset ja testimenetelmät Julkaistu: 11.9.2018 Kieli: en
 • SFS-EN 17093:2018:en

  Domestic appliances used for drinking water treatment not connected to water supply. Jug water filter systems. Safety and performance requirements, labeling and information to be supplied Julkaistu: 11.9.2018 Kieli: en
 • SFS-EN ISO 23999:2018:en

  Resilient floor coverings. Determination of dimensional stability and curling after exposure to heat (ISO 23999:2018) Julkaistu: 11.9.2018 Kieli: en
 • SFS-EN 1069-2:2017

  Vesiliukumäet. Osa 2: Käyttöohjeet Julkaistu: 11.9.2018 Kieli: fi/en
 • SFS-EN 1069-1:2017

  Vesiliukumäet. Osa 1: Turvallisuusvaatimukset ja testimenetelmät Julkaistu: 11.9.2018 Kieli: fi/en
 • SFS-EN 60335-2-109:2010/A1:2018:en

  Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-109: Particular requirements for UV radiation water treatment appliances Julkaistu: 4.9.2018 Kieli: en
 • SFS-EN 60335-2-16:2003/A11:2018:en

  Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-16: Particular requirements for food waste disposers Julkaistu: 4.9.2018 Kieli: en
 • SFS-EN 60335-2-109:2010/A2:2018:en

  Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-109: Particular requirements for UV radiation water treatment appliances Julkaistu: 4.9.2018 Kieli: en

SFS Kauppa

online.sfs.fi

Lausuntopyyntöpalvelu


rss Uutiset

19.9.2018 Muutoksia rakenteellisten teräsrakenteiden (EN 1090) vaatimuksiin

Rakenteellisten teräsrakenteiden (EN 1090) teknisiin vaatimuksiin on tullut muutoksia. Konepajalla on vuoden 2018 loppuun asti aikaa käydä läpi oma toimintansa ja sopeuttaa sen kirjallisessa kuvauksessa, FPC-manuaalissa, esitetyt tekniset vaatimukset uuden standardin SFS-EN 1090-2:2018 mukaisiksi.

Lue lisää

19.9.2018 Sähköpostiliikenne takkuaa

SFS:n verkkoyhteyksissä on häiriöitä eikä SFS voi tällä hetkellä vastaanottaa sähköposteja. Vikaa korjataan parhaillaan. Parhaiten tavoitat meidät puhelimitse.

Lue lisää

18.9.2018 Standardi mahdollistaa rajat ylittävän kaupan sähköisen laskutuksen

Uusi lakiesitys sähköisestä laskutuksesta pyrkii tehostamaan ja lisäämään verkkolaskujen käyttöä. Laki pohjaa eurooppalaisen standardisoimisjärjestön CENin standardiin, joka korvaa EU- ja Efta-maiden omat standardit.

Lue lisääSFSedu oppilaitosportaali

European Committee for Standardization

International Organization for Standardization