kulutus
A- A+

Avaintuotteet


Tutustu EN 71 -sarjaan (Lelujen turvallisuus)

Ajankohtaista

4.4.2018 Ampuma-aseiden turvakaappien kansallinen standardi kumottu

Ampuma-aseiden säilyttämiseen tarkoitetuista turvakaapeista annetun sisäministeriön asetuksen muutos astui voimaan 1.3.2018. Asetus viittaa nyt turvakaappien vaatimusten osalta kansallisen standardin sijaan eurooppalaisiin standardeihin. Suomen Standardisoimisliitto SFS ry on tästä syystä kumonnut turvakaappien kansallisen standardin.

Lue lisää

20.3.2018 Sähköavusteisille polkupyörille tiukat vaatimukset

Pyöräily on hyödyllinen liikkumismuoto niin pyöräilijän kuin yhteiskunnankin kannalta. Ranskassa on laskettu, että työmatkapyöräilijä säästää keskimäärin 1 200 euroa vuodessa pelkästään yhteiskunnan terveydenhoitokuluja. Työmatkapyöräilyssä ovat sähköavusteiset polkupyörät lisänneet suosiotaan ja sähköpyöriin erikoistuneita liikkeitä on avattu. Viime vuonna maahamme tuotiin jo 6 182 sähköavusteista polkupyörää, mikä on kolme prosenttia pyörien kokonaistuonnista.

Lue lisää

20.11.2017 Lasten turvallisuutta taataan standardeilla

Markkinoilla olevien tuotteiden turvallisuutta valvovat useat viranomaiset käyttäen apunaan standardeja. Esimerkiksi lastenvaatteiden nyöreihin, ikkunoiden sulkumekanismeihin ja leikkikenttävälineisiin on standardit, joissa on erityisesti kiinnitetty huomiota lasten turvallisuuteen. Standardeja laadittaessa käytetään hyväksi muun muassa tapaturmatilastoja.

Lue lisää

26.9.2016 Standardi kaakaon vastuullisuudesta lausuntovaiheessa

Eurooppalainen kaakao- ja suklaateollisuus on kaivannut pitkään standardia auttamaan kaakaon vastuullisuuden ja jäljitettävyyden varmistamisessa. Vuonna 2014 eurooppalainen standardisoimisjärjestö CEN ja kansainvälinen standardisoimisjärjestö ISO käynnistivät aiheesta standardin ISO 34101 laatimisen. Nyt standardin vaatimusosat ovat edenneet lausuntovaiheeseen.

Lue lisää

3.5.2016 Kotiuima-altaissa piilee vaara pikkulapsille

Kesällä 2015 sattui kaksi pienen lapsen hengen vaatinutta onnettomuutta, joissa molemmissa lapsi hukkui naapurin kotiuima-altaaseen. Kotipihojen uima-altaiden turvallisuutta pyritään lisäämään myös eurooppalaisen standardin avulla. Sen vaatimuksia ja testimenetelmiä sovelletaan maan päälle asennettaviin, maahan upotettaviin ja muurattaviin uima-altaisiin sekä niiden asennukseen ja altaaseen pääsyn apuvälineisiin.

Lue lisää

25.6.2015 Aurinkolaseille tiukat vaatimukset

Standardi tuo suojaa aurinkolasien käyttäjälle. Aurinkolasien turvallisuusvaatimukset on kirjattu maailmanlaajuiseen standardiin. Aurinkolasistandardi tuo helpotusta myös aurinkolasivalmistajille, kun vaatimusten mukaisten ja turvallisten aurinkolasien valmistaminen on linjattu standardissa.

Lue lisää

12.5.2015 Standardien avulla markkinoille

Eurooppalaiset standardit helpottavat yritysten pääsyä markkinoille. EU:n tuoteturvallisuusdirektiivi edellyttää, että tuotteet Suomessa ja muissa EU-maissa ovat turvallisia. Yritykset voivat varmistua siitä, että niiden tuotteet ovat turvallisia, kun tuotteet täyttävät standardien vaatimukset.

Lue lisää

27.4.2015 Tuholaisten torjunnalle eurooppalaiset vaatimukset

Suomen Standardisoimisliitto SFS on vahvistanut 27.4.2015 tuholaisten torjunnan palvelujen hallinnasta standardin, jonka tavoitteena on parantaa näitä palveluja. Uusi eurooppalainen standardi (SFS-EN 16636) sisältää selkeät vaatimukset ja ohjeet palvelujen tuottajille siitä, kuinka varmistaa tuholaisten torjunnan palvelujen korkea laatu samalla minimoiden riskit ihmisten terveydelle ja negatiiviset vaikutukset ympäristölle.

Lue lisää

27.3.2015 Vastuullisen ja jäljitettävän kaakaon standardin valmistelu etenee

Eurooppalaisen standardisoimisjärjestön CENin johdolla valmisteltavan kansainvälisen standardin tavoitteena on luoda yhteiset kriteerit vastuulliselle ja jäljitettävälle kaakaolle (CEN/TC 415).

Lue lisää

4.2.2015 Standardit lasten turvallisuutta takaamassa

Lasten turvallisuus on ensiarvoisen tärkeää, ei vain vanhemmille vaan myös yhteiskunnalle kokonaisuudessaan. Standardeilla on tärkeä tehtävä lasten turvallisuuden takaamisessa ja onnettomuuksien ehkäisyssä. Erityisesti ne auttavat takaamaan, että lasten käyttämät tuotteet – vaatteet, huonekalut, lelut ja leikkikenttävarusteet – ovat niin turvallisia kuin mahdollista.

Lue lisää

Aihealueen uusimmat SFS-standardit


Näytä kaikki

 • CEN/TR 13387-1:2018:en

  Child care articles. General safety guidelines. Part 1: Safety philosophy and safety assessment Julkaistu: 12.6.2018 Kieli: en
 • CEN/TR 13387-5:2018:en

  Child care articles. General safety guidelines. Part 5: Product information Julkaistu: 5.6.2018 Kieli: en
 • SFS-EN 61770:2009/A11:2018:en

  Electric appliances connected to the water mains - Avoidance of backsiphonage and failure of hose-sets Julkaistu: 5.6.2018 Kieli: en
 • SFS-EN 17077:2018:en

  Pölykerrosten syttymiskäyttäytymisen luokitus Julkaistu: 29.5.2018 Kieli: en
 • SFS-EN 50090-3-4:2017/AC:2018:en

  Home and Building Electronic Systems (HBES) - Part 3-4: Secure Application Layer, Secure Service, Secure configuration and security Resources Julkaistu: 29.5.2018 Kieli: en
 • CLC/TR 50674:2018:en

  Guidelines for the verification of household appliances under energy labelling and eco design Julkaistu: 8.5.2018 Kieli: en
 • SFS-EN ISO 10256-4:2018:en

  Jääkiekkoilijoiden suojaimet. Osa 4: Maalivahdin pään- ja kasvojensuojaimet Julkaistu: 8.5.2018 Kieli: en
 • SFS-EN ISO 10256-3:2018:en

  Jääkiekkoilijoiden suojaimet. Osa 3: Kasvosuojaimet Julkaistu: 8.5.2018 Kieli: en
 • SFS-EN 50643:2018:en

  Electrical and electronic household and office equipment - Measurement of networked standby power consumption of edge equipment Julkaistu: 8.5.2018 Kieli: en
 • SFS-EN ISO 10256-2:2018:en

  Jääkiekkoilijoiden suojaimet. Osa 2: Päänsuojaimet Julkaistu: 8.5.2018 Kieli: en

SFS Kauppa

online.sfs.fi

Sahkobanneri_165x52_Uusi

Lausuntopyyntöpalvelu


rss Uutiset

20.6.2018 Kansainvälinen elintarviketurvallisuuden hallintajärjestelmästandardi uusittu

Kansainvälinen standardisoimisjärjestö ISO on julkaissut uuden version elintarviketurvallisuuden hallintajärjestelmiä käsittelevästä standardista ISO 22000. Standardi korvaa vuonna 2015 ilmestyneen ensimmäisen version. ISO 22000:2018 tulee ladattavaksi SFS:n verkkokauppaan 26.6.2018.

Lue lisää

20.6.2018 Standardisointi mukana EU:n seuraavan kauden tutkimuksen puiteohjelmassa

Euroopan komissio on julkaissut 7.6.2018 ehdotuksensa seuraavien vuosien tutkimuksen puiteohjelmaksi ”Euroopan horisontti (FP9)”. Eurooppalaiset standardisoimisjärjestöt CEN ja CENELEC toivottavat tervetulleeksi EU:n teollisuuden maailmanlaajuiselle kilpailukyvylle keskeisen ehdotuksen. Ehdotuksen toinen artikla mainitsee standardisoinnin keskeiseksi avaintyökaluksi tutkimuksen ja innovaatioiden levittämisessä.

Lue lisää

20.6.2018 Työterveys- ja työturvallisuusjohtamisen standardi saa jatkoa

Kansainvälisen standardisoimisjärjestön ISOn tekninen komitea ISO/TC 283 Occupational health and safety management sai maaliskuussa 2018 valmiiksi työterveys- ja työturvallisuusjohtamisen standardin ISO 45001. Komitean työtä on päätetty jatkaa. Keskeinen tavoite on standardin ISO 45001 ylläpito sekä standardin käyttöönottoa ja soveltamista tukevien ohjestandardien laadinta huomioiden mm pk-yritysten tarpeet.

Lue lisääSFSedu oppilaitosportaali

European Committee for Standardization

International Organization for Standardization