header rakentaminen
A- A+
Ajankohtaista

19.9.2018 Muutoksia rakenteellisten teräsrakenteiden (EN 1090) vaatimuksiin

Rakenteellisten teräsrakenteiden (EN 1090) teknisiin vaatimuksiin on tullut muutoksia. Konepajalla on vuoden 2018 loppuun asti aikaa käydä läpi oma toimintansa ja sopeuttaa sen kirjallisessa kuvauksessa, FPC-manuaalissa, esitetyt tekniset vaatimukset uuden standardin SFS-EN 1090-2:2018 mukaisiksi.

Lue lisää

27.12.2017 Rakentamisen uudet asetukset voimaan 1.1.2018

Ympäristöministeriö tiedottaa saaneensa joulukuussa valmiiksi vuonna 2013 käynnistyneen mittavan rakentamismääräyskokoelman uudistamisen. Vaatimukset on kirjattu uusiin asetuksiin, jotka tulevat voimaan 1.1.2018.

Lue lisää

21.6.2017 Asuntosprinkleri ehkäisee tehokkaasti palovahinkoja

Asuntopalojen ehkäisyssä sprinklerit ovat osoittautuneet tehokkaaksi keinoksi säästää ihmishenkiä ja suojella omaisuutta tulipalolta. VTT:n tutkimusten (VTT tiedotteita 2527) mukaan sprinkleri alentaa palokuolemien ja loukkaantumisten todennäköisyyttä 70 - 90 %. Pohjoismaissa käytössä olevan asuntosprinkleristandardin pohjalta ollaan parhaillaan laatimassa eurooppalaista standardia. Sprinklereitä on käytetty jo yli sadan vuoden ajan.

Lue lisää

11.5.2017 Rakennusten energiatehokkuusstandardit - seminaarin aineistot julkaistu

Rakennusten energiatehokkuusdirektiivi (EPBD) muuttuu energiatehokkaaksi rakentamiseksi yhteisten eurooppalaisten standardien kautta. Vuoden 2017 aikana julkaistaan noin 50 rakennusten energiatehokkuusdirektiiviin liittyvää standardia, käsitellen rakennusten energiatehokkuutta, ilmastointia, lämmitystä, automaatiota, eristeitä sekä valaistusta.

Lue lisää

10.3.2017 Ilmansuodattimien luokitus muuttuu

Ilmansuodattimien uusi kansainvälinen luokitus muuttaa suodattimien valinnan täydellisesti. Uudessa SFS-EN ISO 16890 -standardissa suodattimet luokitellaan neljään pääluokkaan (ePM1, ePM2,5, ePM10 sekä ISO Coarse), verrattuna nykyiseen suodatinluokitukseen (G, M, F -luokat).

Lue lisää

28.11.2016 Rakennusten energiatehokkuusstandardit uusiutuvat

Rakennusten energiatehokkuuteen liittyvät standardit uudistuvat. Nämä rakennusten energiatehokkuusdirektiiviin (EPBD) liittyvät standardit ovat nyt loppuäänestyksessä ja julkaistaan vuonna 2017. Energiatehokkuutta rakennuksiin saadaan uusiutuvilla energialähteillä, energiatehokkailla järjestelmillä sekä älykkäillä ja innovatiivisilla ratkaisuilla.

Lue lisää

18.11.2016 Eurokoodiseminaarin ohjelma julkaistu

Helsingissä Kalastajatorpalla 8.12.2016 järjestettävän eurokoodiseminaarin ohjelma on julkaistu. Seminaarissa kuullaan toistakymmentä esitystä kantavien rakenteiden suunnitteluun ja toteutukseen liittyvistä ajankohtaista asioista.

Lue lisää

27.9.2016 Standardi tuo turvaa Parmalle ontelolaattojen lastaukseen ja purkuun

Suomen suurin betonielementtien valmistaja Parma on varustanut ontelolaattojen kuljetuksessa käytettävän vakiokaluston putoamissuojajärjestelmällä. Turvatolppiin ja -valjaisiin perustuvalla järjestelmällä vältetään putoaminen kuorman lastaus- ja purkuvaiheessa. Järjestelmä täyttää standardin SFS-EN 795 vaatimukset.

Lue lisää

7.9.2016 Rakennusten energiatehokkuuden uusitut standardit kohti loppuäänestystä

Euroopan unionin rakennusten energiatehokkuusdirektiivi (EPBD, 2010/31/EU) muuttuu energiatehokkaaksi rakentamiseksi yhteisten eurooppalaisten standardien kautta. METSTAn asiantuntija Kimmo Konkarikoski kertoo järjestön uutiskirjeessä, että viime vuonna lausunnolla oli viitisenkymmentä rakennusten energiatehokkuusdirektiiviin liittyvää standardia. Kun kaikki EPBD-standardit ovat käyneet lausuntokierroksen, ne tulevat kuluvan vuoden marraskuussa samalla kertaa äänestykseen, jotta saadaan muodostettua kokonaisuuksia.

Lue lisää

3.5.2016 Kotiuima-altaissa piilee vaara pikkulapsille

Kesällä 2015 sattui kaksi pienen lapsen hengen vaatinutta onnettomuutta, joissa molemmissa lapsi hukkui naapurin kotiuima-altaaseen. Kotipihojen uima-altaiden turvallisuutta pyritään lisäämään myös eurooppalaisen standardin avulla. Sen vaatimuksia ja testimenetelmiä sovelletaan maan päälle asennettaviin, maahan upotettaviin ja muurattaviin uima-altaisiin sekä niiden asennukseen ja altaaseen pääsyn apuvälineisiin.

Lue lisää


Avaintuotteet


Harmonisoidut tuotestandardit ja rakennustuotteiden CE-merkintä tutuksi
hEN Helpdeskissä

Harmonisoidut tuotestandardit on myös koottu omaksi ryhmäkseen SFS:n verkkokaupan luetteloon sekä SFS Online -palveluun.


Rakennuksen pinta-alan mittaaminen


Tärkeää tietoa rakennustuotteiden CE-merkinnästä

Rakennustuotteiden CE-merkintään on käytettävä komission virallisessa lehdessä (OJ) ilmoitettua yhdenmukaistetun (harmonisoidun) tuotestandardin (hEN) versiota, joka standardille määrätyn CE-merkinnän siirtymäajan perusteella on voimassa tarkasteltavana ajankohtana. hEN:n päivityksen ollessa kyseessä CE-merkinnän siirtymäajan alkamisen ja päättymisen välisenä ajankohtana valmistaja voi päättää, käyttääkö viimeisintä OJ:ssa julkaistua vai sitä edellistä OJ:ssa julkaistua versiota.

Tietoa CE-merkintään kulloinkin voimassa olevista hEN:sta löytyy helpoiten hEN Helpdeskistä.

Tällä hetkellä CEN on julkaisut monia uusia rakennustuotteiden hEN-versioita, mutta komissio ei ole ilmoittanut niiden viitetietoja  OJ:ssa. Tällöin hEN:n uusinta versiota ei voi käyttää CE-merkintään. Koska SFS joutuu pian EN-standardin julkaisun jälkeen kumoamaan aiemman SFS-EN-standardin, CE-merkintään on usein  käytettävä kumottuja hEN-versioita. Myös kumottuja standardeja saa ostaa SFS:stä.


Rakennustuotteiden kansalliset soveltamisstandardit Näissä 7000-sarjan standardeissa esitetään suositus, mitkä ominaisuudet on ilmoitettava ko. rakennustuotteen CE-merkinnässä eri käyttökohteissa sekä tarvittaessa näille ominaisuuksille asetetut vähimmäisvaatimustasot tai -luokat.


Aihealueen uusimmat SFS-standardit


Näytä kaikki

 • SFS-EN 13497:2018:en

  Thermal insulation products for building applications. Determination of the resistance to impact of external thermal insulation composite systems (ETICS) Julkaistu: 18.9.2018 Kieli: en
 • SFS-EN 17101:2018:en

  Thermal insulation products for buildings. Methods of identification and test methods for one-component PU adhesive foam for External Thermal Insulation Composite Systems (ETICS) Julkaistu: 18.9.2018 Kieli: en
 • CEN/TS 17153:2018:en

  Ventilation for buildings. Correction of air flow rate according to ambient conditions Julkaistu: 11.9.2018 Kieli: en
 • SFS-EN 54-7:2018:en

  Paloilmoittimet. Osa 5: Lämpöilmaisimet. Pisteilmaisimet Julkaistu: 11.9.2018 Kieli: en
 • SFS-EN ISO 11296-3:2018:en

  Plastics piping systems for renovation of underground non-pressure drainage and sewerage networks. Part 3: Lining with close-fit pipes (ISO 11296-3:2018) Julkaistu: 11.9.2018 Kieli: en
 • SFS-EN 16798-3:2017

  Rakennusten energiatehokkuus. Rakennusten ilmanvaihto. Osa 3: Muiden kuin asuinrakennusten ilmanvaihto- ja huoneilmastointijärjestelmien tehokkuusvaatimukset. Moduulit M5-1, M5-4 Julkaistu: 11.9.2018 Kieli: fi/en
 • SFS-EN 54-5:2017 + A1:2018

  Paloilmoittimet. Osa 5: Lämpöilmaisimet. Pisteilmaisimet Julkaistu: 11.9.2018 Kieli: fi/en
 • SFS-EN 12519:2018:en

  Windows and pedestrian doors. Terminology Julkaistu: 4.9.2018 Kieli: en
 • SFS-EN 1096-4:2018:en

  Rakennuslasit. Pinnoitettu lasi. Osa 4: Vaatimustenmukaisuuden arviointi Julkaistu: 4.9.2018 Kieli: en
 • SFS-EN 1090-2:2018

  Teräs- ja alumiinirakenteiden toteutus. Osa 2: Teräsrakenteiden tekniset vaatimukset Julkaistu: 4.9.2018 Kieli: fi

SFS Kauppa

online.sfs.fi

Lausuntopyyntöpalvelu


rss Uutiset

12.10.2018 Standardit esillä Suomen Kansallismuseon uusimmassa näyttelyssä

Suomen Kansallismuseossa avautui ”10 000 vuotta muotoilua – Ihminen Aine Metamorfoosi” -näyttely, jossa on esillä viisi vanhaa kansallista standardia vuosilta 1927–1959 sekä yksi edelleen voimassa oleva standardi vuodelta 2008. Standardien aiheina ovat jäkälälaatikko (1929), jalasväli (1951), viinapullo (1944), paperikoot (1927), kirjoituskoneiden näppäimistö (1959) ja näppäimistökaavio (2008).

Lue lisää

9.10.2018 Mikä viikko?

Nykyisin kansainvälisessä käytössä oleva viikkojen numerointi perustuu kansainväliseen standardiin ISO 8601. Standardin mukaan viikko alkaa maanantaista ja vuoden viikot numeroidaan vuoden alusta lähtien siten, että viikko 1 on ensimmäinen viikko, johon kuuluu vähintään neljä alkaneen vuoden päivää eli vuoden ensimmäinen torstai.

Lue lisää

8.10.2018 SFS:n luettelo 4/2018 ilmestynyt

SFS:n luettelo 4/2018 on julkaistu SFS:n verkkosivuilla osoitteessa http://www.sfs.fi/luettelot . Luettelossa mainitaan kesä-syyskuussa 2018 vahvistetut ja kumotut SFS-standardit sekä uusimmat CENin julkaisut. Luettelo julkaistaan neljä kertaa vuodessa. Seuraava luettelo ilmestyy tammikuussa 2019.

Lue lisääSFSedu oppilaitosportaali

European Committee for Standardization

International Organization for Standardization