header rakentaminen
A- A+
Ajankohtaista

21.6.2017 Asuntosprinkleri ehkäisee tehokkaasti palovahinkoja

Asuntopalojen ehkäisyssä sprinklerit ovat osoittautuneet tehokkaaksi keinoksi säästää ihmishenkiä ja suojella omaisuutta tulipalolta. VTT:n tutkimusten (VTT tiedotteita 2527) mukaan sprinkleri alentaa palokuolemien ja loukkaantumisten todennäköisyyttä 70 - 90 %. Pohjoismaissa käytössä olevan asuntosprinkleristandardin pohjalta ollaan parhaillaan laatimassa eurooppalaista standardia. Sprinklereitä on käytetty jo yli sadan vuoden ajan.

Lue lisää

11.5.2017 Rakennusten energiatehokkuusstandardit - seminaarin aineistot julkaistu

Rakennusten energiatehokkuusdirektiivi (EPBD) muuttuu energiatehokkaaksi rakentamiseksi yhteisten eurooppalaisten standardien kautta. Vuoden 2017 aikana julkaistaan noin 50 rakennusten energiatehokkuusdirektiiviin liittyvää standardia, käsitellen rakennusten energiatehokkuutta, ilmastointia, lämmitystä, automaatiota, eristeitä sekä valaistusta.

Lue lisää

10.3.2017 Ilmansuodattimien luokitus muuttuu

Ilmansuodattimien uusi kansainvälinen luokitus muuttaa suodattimien valinnan täydellisesti. Uudessa SFS-EN ISO 16890 -standardissa suodattimet luokitellaan neljään pääluokkaan (ePM1, ePM2,5, ePM10 sekä ISO Coarse), verrattuna nykyiseen suodatinluokitukseen (G, M, F -luokat).

Lue lisää

28.11.2016 Rakennusten energiatehokkuusstandardit uusiutuvat

Rakennusten energiatehokkuuteen liittyvät standardit uudistuvat. Nämä rakennusten energiatehokkuusdirektiiviin (EPBD) liittyvät standardit ovat nyt loppuäänestyksessä ja julkaistaan vuonna 2017. Energiatehokkuutta rakennuksiin saadaan uusiutuvilla energialähteillä, energiatehokkailla järjestelmillä sekä älykkäillä ja innovatiivisilla ratkaisuilla.

Lue lisää

18.11.2016 Eurokoodiseminaarin ohjelma julkaistu

Helsingissä Kalastajatorpalla 8.12.2016 järjestettävän eurokoodiseminaarin ohjelma on julkaistu. Seminaarissa kuullaan toistakymmentä esitystä kantavien rakenteiden suunnitteluun ja toteutukseen liittyvistä ajankohtaista asioista.

Lue lisää

27.9.2016 Standardi tuo turvaa Parmalle ontelolaattojen lastaukseen ja purkuun

Suomen suurin betonielementtien valmistaja Parma on varustanut ontelolaattojen kuljetuksessa käytettävän vakiokaluston putoamissuojajärjestelmällä. Turvatolppiin ja -valjaisiin perustuvalla järjestelmällä vältetään putoaminen kuorman lastaus- ja purkuvaiheessa. Järjestelmä täyttää standardin SFS-EN 795 vaatimukset.

Lue lisää

7.9.2016 Rakennusten energiatehokkuuden uusitut standardit kohti loppuäänestystä

Euroopan unionin rakennusten energiatehokkuusdirektiivi (EPBD, 2010/31/EU) muuttuu energiatehokkaaksi rakentamiseksi yhteisten eurooppalaisten standardien kautta. METSTAn asiantuntija Kimmo Konkarikoski kertoo järjestön uutiskirjeessä, että viime vuonna lausunnolla oli viitisenkymmentä rakennusten energiatehokkuusdirektiiviin liittyvää standardia. Kun kaikki EPBD-standardit ovat käyneet lausuntokierroksen, ne tulevat kuluvan vuoden marraskuussa samalla kertaa äänestykseen, jotta saadaan muodostettua kokonaisuuksia.

Lue lisää

3.5.2016 Kotiuima-altaissa piilee vaara pikkulapsille

Kesällä 2015 sattui kaksi pienen lapsen hengen vaatinutta onnettomuutta, joissa molemmissa lapsi hukkui naapurin kotiuima-altaaseen. Kotipihojen uima-altaiden turvallisuutta pyritään lisäämään myös eurooppalaisen standardin avulla. Sen vaatimuksia ja testimenetelmiä sovelletaan maan päälle asennettaviin, maahan upotettaviin ja muurattaviin uima-altaisiin sekä niiden asennukseen ja altaaseen pääsyn apuvälineisiin.

Lue lisää

14.9.2015 Jätevedenpumppaamoiden CE-merkintä

Jäteveden kiinteistökohtaisille pumppaamoille on julkaistu keväällä 2015 uudet harmonisoidut tuotestandardit. Niiden viitetietoja ei ole kuitenkaan julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä. CE-merkintää ei voi siis kiinnittää SFS-EN 12050-sarjan vuoden 2015 versioiden mukaisesti, vaan tähän on sovellettava vuoden 2001 kumottuja standardeja:

Lue lisää

28.8.2015 Energiatehokkuutta uudistuvalla sisäympäristöstandardilla – vielä ehtii vaikuttaa

Rakennusten sisäympäristöön vaikuttavat ilmanlaatu, lämpöolot, valaistus ja äänitekniset ominaisuudet. Sisäympäristöltä haluttavat olosuhteet vaikuttavat olennaisesti rakennuksen energiantarpeeseen. Suomessa, kuten koko EU:n alueella, rakennusten osuus energiankäytöstä on noin 40 prosenttia.

Lue lisää


Avaintuotteet


Harmonisoidut tuotestandardit ja rakennustuotteiden CE-merkintä tutuksi
hEN Helpdeskissä

Harmonisoidut tuotestandardit on myös koottu omaksi ryhmäkseen SFS:n verkkokaupan luetteloon sekä SFS Online -palveluun.


Tärkeää tietoa rakennustuotteiden CE-merkinnästä

Rakennustuotteiden CE-merkintään on käytettävä komission virallisessa lehdessä (OJ) ilmoitettua yhdenmukaistetun (harmonisoidun) tuotestandardin (hEN) versiota, joka standardille määrätyn CE-merkinnän siirtymäajan perusteella on voimassa tarkasteltavana ajankohtana. hEN:n päivityksen ollessa kyseessä CE-merkinnän siirtymäajan alkamisen ja päättymisen välisenä ajankohtana valmistaja voi päättää, käyttääkö viimeisintä OJ:ssa julkaistua vai sitä edellistä OJ:ssa julkaistua versiota.

Tietoa CE-merkintään kulloinkin voimassa olevista hEN:sta löytyy helpoiten hEN Helpdeskistä.

Tällä hetkellä CEN on julkaisut monia uusia rakennustuotteiden hEN-versioita, mutta komissio ei ole ilmoittanut niiden viitetietoja  OJ:ssa. Tällöin hEN:n uusinta versiota ei voi käyttää CE-merkintään. Koska SFS joutuu pian EN-standardin julkaisun jälkeen kumoamaan aiemman SFS-EN-standardin, CE-merkintään on usein  käytettävä kumottuja hEN-versioita. Myös kumottuja standardeja saa ostaa SFS:stä.


Teräs- ja alumiinikokoonpanojen CE-merkintä on pakollista 1.7.2014 alkaen. Konepajassa valmistettavien teräs- ja osakokoonpanojen vaatimustenmukaisuus osoitetaan CE-merkinnällä standardin SFS-EN 1090-1 + A1 mukaisesti.


Standardissa SFS-EN 1090-2 + A1 esitetään teräsrakenteille ja -kokoonpanoille asetettavat tekniset vaatimukset, jotka kattavat konepajatoiminnan lisäksi työmaalla tapahtuvan toiminnan. CE-merkinnässä ilmoitettavat ominaisuudet määräytyvät käytettävän menetelmän perusteella.

Standardia SFS-EN 1090-1 + A1 käytetään aina yhdessä standardin SFS-EN 1090-2 + A1 kanssa. Lisäksi SFS-EN 1090-2 + A1 viittaa tuotteiden, menetelmien tai testauksen osalta muihin ns. viitestandardeihin, jotka ovat välttämättömiä sovellettaessa tätä standardia. Nämä viitestandardit esitellään oheisissa luetteloissa (pdf)

Teräsrakenteissa käytettävät tuotteet
Teräsrakenteiden esivalmistus, hitsaus ja testaus
Teräsrakenteiden pintakäsittely
Teräsrakenteiden toleranssit ja asentaminen

Lisätietoja:

Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys METSTA ry

SFS-käsikirja 148-1 Bitumit. Laatuvaatimukset ja testausmenetelmät. Osa 1: Tiebitumit ja polymeerimofioidut bitumit

SFS-käsikirja 148-2 Bitumit. Laatuvaatimukset ja testausmenetelmät. Osa 2: Bitumiemulsiot, bitumiliuokset ja teollisuusbitumit

Euroopan unioni on harmonisoinut betonituotestandardit ja ne ovat rakennustuotedirektiivin ja myöhemmin rakennustuoteasetuksen mukaan velvoittavia. Se tarkoittaa, että tiebitumituotteet on CE-merkittävä ennen kuin ne voidaan tuoda markkinoille.


Lue lisää bitumikäsikirjoista (1,2 MB)Tutustu rakentamista käsitteleviin SFS-käsikirjoihin

Tutustu yhdyskuntarakentamista käsitteleviin SFS-käsikirjoihin

Rakennustuotteiden kansalliset soveltamisstandardit Näissä 7000-sarjan standardeissa esitetään suositus, mitkä ominaisuudet on ilmoitettava ko. rakennustuotteen CE-merkinnässä eri käyttökohteissa sekä tarvittaessa näille ominaisuuksille asetetut vähimmäisvaatimustasot tai -luokat.


Aihealueen uusimmat SFS-standardit


Näytä kaikki

 • SFS-EN 12102-1:2017:en

  Lämmitykseen ja jäähdytykseen tarkoitetut, sähkökäyttöisellä kompressorilla toimivat huoneilmastointikoneet, nesteenjäähdytyskoneet, lämpöpumput ja kuivaajat. Ilman mukana kulkeutuvan äänen mittaaminen. Äänitehotason määrittäminen. Osa 1: Lämmitykseen ja jäähdytykseen tarkoitetut huoneilmastointikoneet, nesteenjäähdytyskoneet ja lämpöpumput Julkaistu: 12.12.2017 Kieli: en
 • SFS-EN 54-5:2017

  Paloilmoittimet. Osa 5: Lämpöilmaisimet. Pisteilmaisimet Julkaistu: 12.12.2017 Kieli: fi/en
 • HD 60364-6:2016/AC:2017:en

  Low-voltage electrical installations - Part 6: Verification Julkaistu: 12.12.2017 Kieli: en
 • SFS-EN ISO 8394-2:2017:en

  Buildings and civil engineering works. Determination of extrudability for sealant. Part 2: Using standardized apparatus (ISO 8394-2:2017) Julkaistu: 5.12.2017 Kieli: en
 • SFS-EN ISO 22476-10:2017:en

  Geotechnical investigation and testing. Field testing. Part 10: Weight sounding test (ISO 22476-10:2017) Julkaistu: 5.12.2017 Kieli: en
 • CEN/TR 115-3:2017:en

  Safety of escalators and moving walks. Part 3: Correlation between EN 115-1:2008+A1:2010 and EN 115-1:2017 Julkaistu: 5.12.2017 Kieli: en
 • SFS-EN 62056-5-3:2017:en

  Electricity metering data exchange - The DLMS/COSEM suite - Part 5-3: DLMS/COSEM application layer Julkaistu: 28.11.2017 Kieli: en
 • SFS-EN 12697-13:2017:en

  Asfalttimassat. Testausmenetelmät. Osa 13: Lämpötilan mittaus Julkaistu: 28.11.2017 Kieli: en
 • SFS-EN 12697-23:2017:en

  Asfalttimassat. Testausmenetelmät. Osa 23: Asfalttinäytteen halkaisuvetolujuuden määrittäminen Julkaistu: 28.11.2017 Kieli: en
 • SFS 5880:2017

  Hissityöturvallisuus Julkaistu: 28.11.2017 Kieli: fi