header rakentaminen
A- A+

Suurin osa rakentamiseen liittyvistä standardeista kuuluu Rakennustuoteteollisuus RTT ry:n vastuulle.


Lukuisia rakentamiseen liittyviä standardeja, kuten teräs- ja alumiinirakenteiden, rakennusten energiatehokkuuden, vesi- ja viemärijärjestelmien sekä lämmitysjärjestelmien standardit  kuuluu Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys METSTA ry:lle.

 

Rakennuslaseista vastaa Yhteinen Toimialaliitto.


Lisäksi rakentamiseen liittyviä standardeja laaditaan Kemesta ry:ssä, Liikennevirastossa, Muoviteollisuus ry:ssä sekä Öljy- ja biopolttoaineala ry:ssä.

 

Paloturvallisuuteen liittyvien standardien vastuutaho on SFS. Standardeja laativat standardisointiryhmät SFS/SR 231 Palontorjunta, SFS/SR 232 Paloilmoittimet, SFS/SR 233 Sammutus- ja savunpoistolaitteet ja SFS/SR 234 Palokuntakalusto.


SFS:n verkkokaupassa on standardien tuotetiedoissa mainittu standardin laadinnasta vastuussa oleva toimialayhteisö.


Aihealueen standardisoinnista vastaavat komiteat


Näytä kaikki
Komitean tunnus Komitean nimi Vastuutoimialayhteisö
CEN/TC 126 Acoustic properties of building elements and of buildings Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys ry
CEN/TC 211 Acoustics Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys ry
ISO/TC 43 Acoustics Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys ry
CEN/TC 193 Adhesives Kemesta ry
CEN/TC 184 Advanced technical ceramics Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys ry
CEN/TC 154 Aggregates Rakennustuoteteollisuus RTT ry
CEN/TC 195 Air filters for general air cleaning Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys ry
CEN/TC 132 Aluminium and aluminium alloys Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys ry
CEN/TC 340 Anti-seismic devices Liikennevirasto
CEN/TC 47 Atomizing oil burners and their components - Function - Safety - Testing Öljy- ja biopolttoaineala ry

SFS Kauppa

online.sfs.fi

Lausuntopyyntöpalvelu


rss Uutiset

15.8.2018 Lue Johtamisen standardit 3/2018

SFS:n sähköisen uutiskirjeen Johtamisen standardit numero 3/2018 on ilmestynyt. Siinä käsitellään mm. työterveys- ja työturvallisuusjärjestelmästandardin ISO 45001 soveltamista, projektinhallintaa, kiertotaloutta ja johtamisjärjestelmien auditoinnin uusittua standardia.

Lue lisää

9.8.2018 Suurjännitesähköasennusten standardi päivitetty

SFS on julkaissut kesäkuussa 2018 standardista SFS 6001 Suurjännitesähköasennukset uusitun painoksen. Standardi koskee nimellisjännitteeltään yli 1 kilovoltin sähköasennuksia ja sitä käytetään sekä sähkönjakeluverkoissa että teollisuudessa.

Lue lisää

8.8.2018 Uusittu auditointistandardi ISO 19011 vahvistettu SFS-standardiksi

Uusittu kansainvälinen auditointistandardi Guidelines for auditing management systems (ISO 19011:2018) on hyväksytty eurooppalaiseksi standardiksi ja vahvistettu englanninkielisenä SFS-standardiksi tunnuksella SFS-EN ISO 19011:2018. Erilaisia hallintajärjestelmästandardeja eli johtamisen standardeja toiminnassaan hyödyntävät organisaatiot hyötyvät standardista laajasti.

Lue lisääSFSedu oppilaitosportaali

European Committee for Standardization

International Organization for Standardization