header sähkö
A- A+

Avaintuotteet


Kaikki sähköalan standardit saa nyt SFS:stä

Sähköalan standardien myynti siirtyy SFS:lle 10.6.2015. Aikaisemmin sähköalan standardien myynnistä on vastannut SESKO.

lue lisää


D1-2012 Käsikirja rakennusten sähköasennuksista saatavana myös SFS:stä, hinta 88 + alv 10 %.

Ajankohtaista

26.8.2016 Sähköstaattisille purkauksille herkkien komponenttien pakkausstandardia uudistettu

Sähköstaattisille purkauksille herkille komponenteille tarkoitettujen pakkausten ominaisuuksien ja vaatimusten luokittelustandardin SFS-EN 61340-5-3 toinen painos on julkaistu.

Lue lisää

13.6.2016 Selkeyttä sähkö- ja automaatioprojekteissa käytettäviin dokumentteihin standardin avulla

Uudessa standardissa määritellään prosessiteollisuuden sähkö- ja automaatioprojekteissa käytettävien dokumenttien nimet ja dokumenttikohtaisesti pakollinen sisältö. Standardin käyttö vähentää virheitä dokumenttien ymmärtämisessä ja laatimisessa, jolloin virheistä ja selvitystyöstä aiheutuvat kustannukset alenevat. Lisäksi standardi helpottaa dokumenttien käsittelyä.

Lue lisää

10.6.2016 Lattiapäällysteiden sähköresistanssin mittausmenetelmiä täsmennetty

Lattiapäällysteiden sähköresistanssin mittausta koskevaa standardia SFS-EN 61340-4-1 on muutettu: mittausasetelmiin ja näytteiden valmisteluun on tehty täsmennyksiä ja muutoksia. Muutetut kohdat on selkeästi merkitty standardiin.

Lue lisää

22.4.2016 Ledituotteiden termit määritelty ja valaisimien turvallisuusstandardi uudistettu

Ledituotteet syrjäyttävät perinteiset valonlähteet. Kun on kysymys uudesta teknologiasta, tarvitaan suomenkielistä terminologiaa. Nyt on julkaistu suomeksi ledituotteita koskevat termit ja määritelmät. Niiden käyttäminen auttaa vakiinnuttamaan alan termistöä, mikä selkeyttää viestintää valmistajien, maahantuojien, myyjien ja käyttäjien kesken.

Lue lisää

29.2.2016 Ohjeita kameravalvontajärjestelmien valintaan ja käyttöön

Turvasovelluksissa käytettävien kameravalvontajärjestelmien vaatimukset määritellään uudessa standardisarjassa SFS-EN 62676. Sarjasta on nyt julkaistu osa 4.

Lue lisää

27.11.2015 SFS Online -palvelu ja verkkokauppa uudistuivat

Uudistettu SFS Online -palvelu ja verkkokauppa otettiin käyttöön 25.11.2015.

Lue lisää

28.10.2015 Vaarallisten aineiden kuljetussäiliöiden pistotulppia ja pistorasialiitäntöjä koskevaa standardia on uusittu

Vaarallisten aineiden kuljetussäiliöissä käytettävien käyttölaitteiden pistotulppa- ja pistorasialiitäntöjä ja virransyöttöominaisuuksia koskevaa standardia on uudistettu.

Lue lisää

3.8.2015 Automaatiojärjestelmien suunnittelijoiden, valmistajien ja käyttäjien tärkeä työkalu

Suosittuun automaatiokäsikirjaan on koottu valikoima kansainvälisen sähköalan standardisointijärjestön IEC:n (International Electrotechnical Commission) standardeja. Osa standardeista on käännetty suomeksi, osa on alkuperäiskielellä englanniksi. Käsikirjat on tarkoitettu automaatioalalla toimivien asiantuntijoiden ja alaa opiskelevien sekä automaatiotekniikasta kiinnostuneiden käyttöön. Käsikirjat havainnollistavat standardisoinnin kohdealuetta laajemmin kuin mitä yksittäiset standardit voivat tehdä.

Lue lisää

28.5.2015 Tärkeimmät aurinkosähköjärjestelmien standardit uudessa SFS-käsikirjassa

SESKO ry:n valmistelema uusi SFS-käsikirja 607 kokoaa aurinkosähköjärjestelmän suunnitteluun, asentamiseen, tarkastamiseen ja käytönvalvontaan liittyvät keskeisimmät standardisointijärjestöjen laatimat julkaisut yksiin kansiin.

Lue lisää

23.2.2015 Eurooppalaiset sähköasennustandardit paketissa

HD 60364 -sarjan standardit ovat pohjana useimpien Euroopan maiden sähköasennusvaatimuksissa ja ne tunnetaan myös muualla maailmassa. Uusi sähköinen käsikirja on hyvä apu kansainvälisten sähköistysprojektien parissa työskenteleville.

Lue lisää


SFS-käsikirja 616 Tekninen dokumentointi

Teknisen dokumentoinnin kannalta tärkeimmät viitetunnusjärjestelmästandardit on koottu SFS-käsikirjaksi 616. Se sisältää uusimmat standardit, joita tarvitaan sähkölaitteiden ja sähköasennusten suunnittelussa, kun muodostetaan laitteiden, liittimien ja signaalien tunnuksia

Lue lisää (32,7 KB)

SFS-eKäsikirja 617 Sähkökaavioissa käytettävät piirrosmerkit

Sähköpiirustuksilla esitetään sähkölaitteiden ja sähkölaitteistojen toimintaperiaatteet ja toteutus. Asennuspiirustuksia tarvitaan rakennusten sähkölaitteistojen komponentteja asennettaessa ja nitä tunnistettaessa. Piirikaavioita tarvitaan tehtäessä kytkentöjä sähkölaitteiden ja sähkölaitteistojen kokoonpanoissa sekä niitä asennettaessa ja huollettaessa

Lue lisää (23,7 KB)

Tutustu sähkötekniikkaa käsitteleviin SFS-käsikirjoihin

Sähköalan standardien myynti on siirtynyt SFS:lle 10.6.2015. Aikaisemmin sähköalan standardien myynnistä on vastannut SESKO.

Monta tapaa hankkia standardeja


Selaa standardeja ryhmittäin SFS:n verkkokaupan luettelossa

Seuraa oman alasi standardeja SFS-Update -palvelulla

Tilaa uudet SFS-julkaisut -luettelo

Tutustu SFS-käsikirjoihin

Näin tilaat julkaisuja

Aihealueen uusimmat SFS-standardit


Näytä kaikki

 • SFS-EN 60444-8:2017:en

  Measurement of quartz crystal unit parameters - Part 8 : Test fixture for surface mounted quartz crystal units Julkaistu: 25.4.2017 Kieli: en
 • SFS-EN 62739-3:2017:en

  Test method for erosion of wave soldering equipment using molten lead-free solder alloy - Part 3: Selection guidance of erosion test methods Julkaistu: 18.4.2017 Kieli: en
 • SFS-EN 62435-5:2017:en

  Electronic components - Long-term storage of electronic semiconductor devices - Part 5: Die and wafer devices Julkaistu: 18.4.2017 Kieli: en
 • CEN/TR 15193-2:2017:en

  Rakennusten energiatehokkuus. Valaistuksen energiatehokkuus. Osa 2: Standardiin EN 15193-1 liittyvä tekninen raportti Julkaistu: 11.4.2017 Kieli: en
 • SFS-EN 61340-4-7:2017:en

  Electrostatics - Part 4-7: Standard test methods for specific applications - Ionization Julkaistu: 4.4.2017 Kieli: en
 • SFS-EN 16840:2017:en

  Sisävesiliikennealukset. Maasähkökytkentä, kolmivaihevirta 400 V, 50 Hz ja vähintään 150 A Julkaistu: 28.3.2017 Kieli: en
 • SFS-EN 50121-5:2017:en

  Railway applications - Electromagnetic compatibility - Part 5: Emission and immunity of fixed power supply installations and apparatus Julkaistu: 28.3.2017 Kieli: en
 • SFS-EN 60695-1-10:2017:en

  Fire hazard testing - Part 1-10: Guidance for assessing the fire hazard of electrotechnical products - General guidelines Julkaistu: 21.3.2017 Kieli: en
 • SFS-EN 60695-8-2:2017:en

  Fire hazard testing - Part 8-2: Heat release - Summary and relevance of test methods Julkaistu: 21.3.2017 Kieli: en
 • SFS-EN 63002:2017:en

  Identification and communication interoperability method for external power supplies used with portable computing devices Julkaistu: 21.3.2017 Kieli: en

SFS Kauppa

online.sfs.fi

Sähköalan standardit SFSstä

Lausuntopyyntöpalvelu


rss Uutiset

28.4.2017 Työterveyden ja työturvallisuuden odotettu standardi ISO 45001 etenee

Tänään 28. huhtikuuta on kansainvälinen työturvallisuuspäivä. Päivän vietolla Kansainvälinen työjärjestö ILO toivoo työturvallisuuden saavan ansaitsemansa huomion ja työturmien vähenevän maailmassa. ILO arvioi, että joka päivä kuolee maailmassa työtapaturmissa 6 300 ihmistä työhön liittyvissä toiminnoissa. Vuosittain tapahtuu 300 miljoonaa työtapaturmaa.

Lue lisää

26.4.2017 Yksityiset turvallisuuspalvelut saivat SFS:ään seurantaryhmän

Suomen Standardisoimisliitto SFS ry on perustanut yksityisten turvallisuuspalvelujen eurooppalaista standardisointia käsittelevän seurantaryhmän. Alaan liittyvässä standardisoinnissa erityisesti kriittisen infrastruktuurin suojelun standardisoinnin tarve ja priorisointi on keskeistä tällä hetkellä. Lisäksi standardisoinnilla halutaan parantaa turvallisuuspalveluiden minimilaatutasoa ja alaan liittyvä standardisointi halutaan tuoda yhden sateenvarjon alle.

Lue lisää

21.4.2017 Elintarvikkeiden autenttisuudesta laaditaan suositukset

Projektin tavoitteena on laatia konsensukseen perustuvia suosituksia ydintermien ja käsitteiden määritelmille ja luoda periaatteet ja perusvaatimukset ruokaan liittyvään autenttisuuteen. Tuloksena syntyvä dokumentti tarjoaa parhaitten käytäntöjen suosituksia viestintään ja työhön tulevaisuudessa, joka liittyy elintarvikkeiden autenttisuuteen sekä auttaa varmistamaan elintarvikkeiden autenttisuutta.

Lue lisääSFSedu oppilaitosportaali

European Committee for Standardization

International Organization for Standardization

rss Tuoteuutiset

22.3.2017 Uusimmat tuoteuutiset löytyvät verkkokaupasta

Tuoteuutiset kerrotaan SFS Kaupan -verkkosivuilla.

Lue lisää