header terveys
A- A+

Terveyspalvelualan keskeisimpiä standardeja


Terveyspalvelualaan liittyy paljon standardeja, joiden avulla alan organisaatiot voivat kehittää ja tehostaa toimintaansa. Alalla laatu ja turvallisuus ovat kaikille tärkeitä. Standardit sisältävät vaatimuksia, suosituksia ja ohjeita, joiden avulla voi varmistaa ja arvioida laadun sekä turvallisuuden toteutumista omassa palvelussaan.


Kansainvälisten standardien mukaiset palvelut myös mahdollistavat paremman vertailtavuuden.


Alla on listattu keskeisimmät terveyspalvelualan standardit. Muut alan standardit löydät verkkokaupastamme aihehaulla terveydenhuollon teknologia.


Terveyspalveluorganisaation oma ISO 9001

 

Laadunhallintajärjestelmän vaatimuksia kuvaava standardi ISO 9001 on yleisesti tunnettu yritysten keskuudessa. Sen pohjalta on laadittu eri aloille suunnattuja laadunhallintastandardeja.

 

Terveyspalveluille on olemassa oma ISO 9001 -standardin: SFS-EN 15224 "Laadunhallintajärjestelmät. Standardi ISO 9001:2015 terveydenhuollon käyttöön". Se täydentää ISO 9001 -standardia terveydenhuollon näkökulmasta.


Standardi sisältää kattavasti ISO 9001:n tekstin, jonka lisäksi se sisältää kattavasti terveyspalveluja koskevia lisävaatimuksia, määritelmiä ja tulkintoja sekä selityksiä ja esimerkkejä. Nämä lisäykset on kirjoitettu standardiin sinisellä kursiivitekstillä. Standardi on käyttäjälle hyvin selkeä eli terveyspalveluja koskevat erityisnäkökohdat helposti löydettävissä.


SFS-EN 15224:2016 määrittelee uusimmassa laadunhallintajärjestelmien vaatimuksia käsittelevässä standardissa SFS-EN ISO 9001 esitetyt vaatimukset ja täydentää niitä terveyspalveluorganisaation käyttöön. 


Standardissa korostetaan kliinisen prosessin eli asiakkaalle tuotetun kokonaispalvelun hallintaa, asiakaskeskeisyyttä, terveydenhuollon henkilökunnan välistä vuorovaikutusta ja riskienhallintaa. Prosessi alkaa potilaan ensimmäisestä käynnistä päättyen lopputarkastukseen. Standardissa opastetaan laatutavoitteiden ja -vaatimusten asettamiseen, riskien hallintaan sekä asiakkaan ja henkilökunnan väliseen vuorovaikutukseen.


Kenelle?

Standardi on tarkoitettu kaikkien terveyspalveluja tarjoavien organisaatioiden käyttöön riippumatta organisaation tyypistä, koosta tai sen tuottamista palveluista. Standardia voidaan käyttää itsenäisesti ilman ISO 9001:aa, myös sertifioinnin tarkoituksissa.


Lisätietoa:

Katso SFS-EN 15224 -standardin esittelytilaisuuden tallenteet täällä.

 

Muita terveysalaan liittyviä palvelustandardeja

 

Kaikki terveyspalveluorganisaatiot voivat hyödyntää standardia SFS-EN 15224:2016 laatujärjestelmänsä rakentamisessa. Lisäksi on olemassa standardeja, joissa annetaan tietylle toimialalle ohjeita siitä, miten palvelut tulisi järjestää ja mikä on toimialalla vallitseva hyvä käytäntö. Seuraaville aloille on laadittu omat alakohtaiset standardit.


SFS-EN 15927:2010 Kuulonhuoltopalvelut

Standardissa määritellään kuulonhuoltopalveluprosessi ensikontaktista, kuulotutkimuksesta ja oikean kuulokojeen selvittämisestä jälkiseurantaan saakka. Standardissa määritellään vaatimuksia muun muassa koulutukseen, tiloihin, laitevaatimuksiin ja hyviin käytäntöihin.

 

SFS-EN 16224:2012 Kiropraktikkopalvelut

Standardissa määritellään kiropraktikkopalveluita koskevat vaatimukset ja suositukset. Standardin avulla voidaan kehittää muun muassa hoitosuhteen hallintaa, potilasturvallisuutta, kliinistä tutkimustapaa, kustannustehokkuutta, eettisiä toimintatapoja sekä pätevyyttä ja koulutusta. Standardi sisältää lyhyen laatujärjestelmää koskevan osuuden.

 

SFS-EN 16372:2014 Ulkonäkökirurgian palvelut

Standardi esittää ulkonäkökirurgian kliinisten käytäntöjen vaatimuk­set. Standardin avulla palveluntuottaja voi kehittää palvelun laatua, lisätä potilaiden tyytyväisyyttä ja turvallisuutta sekä vähentää komplikaatioriskiä. Kos­ka kaikissa Euroopan maissa, ml. Suomessa, ei ole olemassa alaa koskevaa lainsäädäntöä, standardia noudattamalla organisaatio voi nostaa profiiliaan ja osoittaa asiakkaille huolehtivansa asiakasturval­lisuudesta.

Standardissa annetaan suosituksia mm. etiikasta, markkinoinnista, potilaille tarjottavista tie­doista, kirurgien pätevyydestä, neuvonnasta, klinikoi­den tiloista sekä operaation jälkeisestä seurannasta. Standardi koskee vain lääkärin tekemiä kirurgisia toimenpiteitä. 

SFS-EN 16686:2015 Osteopaattiset palvelut

Standardi sisältää suosituk­sia hyvän osteopatiapalvelun tuottamiseksi. Standar­dissa käsitellään palvelun tarjoajan harjoittamaa os­teopaattista diagnoosia ja hoitoa sekä määritellään vaatimukset, jotka koskevat osteopaatin työnkuvaa, kliinisiä käytäntöjä, koulutusta ja ammattitaidon yllä­pitoa. Standardin liitteissä esitetään eettiset säännöt ja luetellaan hoitotekniikat.SFS Kauppa

online.sfs.fi

Sahkobanneri_165x52_Uusi

Lausuntopyyntöpalvelu


rss Uutiset

20.6.2018 Kansainvälinen elintarviketurvallisuuden hallintajärjestelmästandardi uusittu

Kansainvälinen standardisoimisjärjestö ISO on julkaissut uuden version elintarviketurvallisuuden hallintajärjestelmiä käsittelevästä standardista ISO 22000. Standardi korvaa vuonna 2005 ilmestyneen ensimmäisen version. ISO 22000:2018 tulee ladattavaksi SFS:n verkkokauppaan 26.6.2018.

Lue lisää

20.6.2018 Standardisointi mukana EU:n seuraavan kauden tutkimuksen puiteohjelmassa

Euroopan komissio on julkaissut 7.6.2018 ehdotuksensa seuraavien vuosien tutkimuksen puiteohjelmaksi ”Euroopan horisontti (FP9)”. Eurooppalaiset standardisoimisjärjestöt CEN ja CENELEC toivottavat tervetulleeksi EU:n teollisuuden maailmanlaajuiselle kilpailukyvylle keskeisen ehdotuksen. Ehdotuksen toinen artikla mainitsee standardisoinnin keskeiseksi avaintyökaluksi tutkimuksen ja innovaatioiden levittämisessä.

Lue lisää

20.6.2018 Työterveys- ja työturvallisuusjohtamisen standardi saa jatkoa

Kansainvälisen standardisoimisjärjestön ISOn tekninen komitea ISO/TC 283 Occupational health and safety management sai maaliskuussa 2018 valmiiksi työterveys- ja työturvallisuusjohtamisen standardin ISO 45001. Komitean työtä on päätetty jatkaa. Keskeinen tavoite on standardin ISO 45001 ylläpito sekä standardin käyttöönottoa ja soveltamista tukevien ohjestandardien laadinta huomioiden mm pk-yritysten tarpeet.

Lue lisääSFSedu oppilaitosportaali

European Committee for Standardization

International Organization for Standardization