header terveys
A- A+

Terveyspalvelualan keskeisimpiä standardeja


Terveyspalvelualaan liittyy paljon standardeja, joiden avulla alan organisaatiot voivat kehittää ja tehostaa toimintaansa. Alalla laatu ja turvallisuus ovat kaikille tärkeitä. Standardit sisältävät vaatimuksia, suosituksia ja ohjeita, joiden avulla voi varmistaa ja arvioida laadun sekä turvallisuuden toteutumista omassa palvelussaan.


Kansainvälisten standardien mukaiset palvelut myös mahdollistavat paremman vertailtavuuden.


Alla on listattu keskeisimmät terveyspalvelualan standardit. Muut alan standardit löydät verkkokaupastamme aihehaulla terveydenhuollon teknologia.


Terveyspalveluorganisaation oma ISO 9001

 

Laadunhallintajärjestelmän vaatimuksia kuvaava standardi ISO 9001 on yleisesti tunnettu yritysten keskuudessa. Sen pohjalta on laadittu eri aloille suunnattuja laadunhallintastandardeja.

 

Terveyspalveluille on olemassa oma ISO 9001 -standardi: SFS-EN 15224 "Laadunhallintajärjestelmät. Standardi ISO 9001:2015 terveydenhuollon käyttöön". Se täydentää ISO 9001 -standardia terveydenhuollon näkökulmasta.


Standardi sisältää kattavasti ISO 9001:n tekstin, jonka lisäksi se sisältää kattavasti terveyspalveluja koskevia lisävaatimuksia, määritelmiä ja tulkintoja sekä selityksiä ja esimerkkejä. Nämä lisäykset on kirjoitettu standardiin sinisellä kursiivitekstillä. Standardi on käyttäjälle hyvin selkeä eli terveyspalveluja koskevat erityisnäkökohdat helposti löydettävissä.


SFS-EN 15224:2016 määrittelee uusimmassa laadunhallintajärjestelmien vaatimuksia käsittelevässä standardissa SFS-EN ISO 9001 esitetyt vaatimukset ja täydentää niitä terveyspalveluorganisaation käyttöön. 


Standardissa korostetaan kliinisen prosessin eli asiakkaalle tuotetun kokonaispalvelun hallintaa, asiakaskeskeisyyttä, terveydenhuollon henkilökunnan välistä vuorovaikutusta ja riskienhallintaa. Prosessi alkaa potilaan ensimmäisestä käynnistä päättyen lopputarkastukseen. Standardissa opastetaan laatutavoitteiden ja -vaatimusten asettamiseen, riskien hallintaan sekä asiakkaan ja henkilökunnan väliseen vuorovaikutukseen.


Kenelle?

Standardi on tarkoitettu kaikkien terveyspalveluja tarjoavien organisaatioiden käyttöön riippumatta organisaation tyypistä, koosta tai sen tuottamista palveluista. Standardia voidaan käyttää itsenäisesti ilman ISO 9001:aa, myös sertifioinnin tarkoituksissa.


Lisätietoa:

Katso SFS-EN 15224 -standardin esittelytilaisuuden tallenteet täällä.

 

Muita terveysalaan liittyviä palvelustandardeja

 

Kaikki terveyspalveluorganisaatiot voivat hyödyntää standardia SFS-EN 15224:2016 laatujärjestelmänsä rakentamisessa. Lisäksi on olemassa standardeja, joissa annetaan tietylle toimialalle ohjeita siitä, miten palvelut tulisi järjestää ja mikä on toimialalla vallitseva hyvä käytäntö. Seuraaville aloille on laadittu omat alakohtaiset standardit.


SFS-EN 15927:2010 Kuulonhuoltopalvelut

Standardissa määritellään kuulonhuoltopalveluprosessi ensikontaktista, kuulotutkimuksesta ja oikean kuulokojeen selvittämisestä jälkiseurantaan saakka. Standardissa määritellään vaatimuksia muun muassa koulutukseen, tiloihin, laitevaatimuksiin ja hyviin käytäntöihin.

 

SFS-EN 16224:2012 Kiropraktikkopalvelut

Standardissa määritellään kiropraktikkopalveluita koskevat vaatimukset ja suositukset. Standardin avulla voidaan kehittää muun muassa hoitosuhteen hallintaa, potilasturvallisuutta, kliinistä tutkimustapaa, kustannustehokkuutta, eettisiä toimintatapoja sekä pätevyyttä ja koulutusta. Standardi sisältää lyhyen laatujärjestelmää koskevan osuuden.

 

SFS-EN 16372:2014 Ulkonäkökirurgian palvelut

Standardi esittää ulkonäkökirurgian kliinisten käytäntöjen vaatimuk­set. Standardin avulla palveluntuottaja voi kehittää palvelun laatua, lisätä potilaiden tyytyväisyyttä ja turvallisuutta sekä vähentää komplikaatioriskiä. Kos­ka kaikissa Euroopan maissa, ml. Suomessa, ei ole olemassa alaa koskevaa lainsäädäntöä, standardia noudattamalla organisaatio voi nostaa profiiliaan ja osoittaa asiakkaille huolehtivansa asiakasturval­lisuudesta.

Standardissa annetaan suosituksia mm. etiikasta, markkinoinnista, potilaille tarjottavista tie­doista, kirurgien pätevyydestä, neuvonnasta, klinikoi­den tiloista sekä operaation jälkeisestä seurannasta. Standardi koskee vain lääkärin tekemiä kirurgisia toimenpiteitä. 

SFS-EN 16686:2015 Osteopaattiset palvelut

Standardi sisältää suosituk­sia hyvän osteopatiapalvelun tuottamiseksi. Standar­dissa käsitellään palvelun tarjoajan harjoittamaa os­teopaattista diagnoosia ja hoitoa sekä määritellään vaatimukset, jotka koskevat osteopaatin työnkuvaa, kliinisiä käytäntöjä, koulutusta ja ammattitaidon yllä­pitoa. Standardin liitteissä esitetään eettiset säännöt ja luetellaan hoitotekniikat.SFS Kauppa

online.sfs.fi

Lausuntopyyntöpalvelu


rss Uutiset

12.10.2018 Standardit esillä Suomen Kansallismuseon uusimmassa näyttelyssä

Suomen Kansallismuseossa avautui ”10 000 vuotta muotoilua – Ihminen Aine Metamorfoosi” -näyttely, jossa on esillä viisi vanhaa kansallista standardia vuosilta 1927–1959 sekä yksi edelleen voimassa oleva standardi vuodelta 2008. Standardien aiheina ovat jäkälälaatikko (1929), jalasväli (1951), viinapullo (1944), paperikoot (1927), kirjoituskoneiden näppäimistö (1959) ja näppäimistökaavio (2008).

Lue lisää

9.10.2018 Mikä viikko?

Nykyisin kansainvälisessä käytössä oleva viikkojen numerointi perustuu kansainväliseen standardiin ISO 8601. Standardin mukaan viikko alkaa maanantaista ja vuoden viikot numeroidaan vuoden alusta lähtien siten, että viikko 1 on ensimmäinen viikko, johon kuuluu vähintään neljä alkaneen vuoden päivää eli vuoden ensimmäinen torstai.

Lue lisää

8.10.2018 SFS:n luettelo 4/2018 ilmestynyt

SFS:n luettelo 4/2018 on julkaistu SFS:n verkkosivuilla osoitteessa http://www.sfs.fi/luettelot . Luettelossa mainitaan kesä-syyskuussa 2018 vahvistetut ja kumotut SFS-standardit sekä uusimmat CENin julkaisut. Luettelo julkaistaan neljä kertaa vuodessa. Seuraava luettelo ilmestyy tammikuussa 2019.

Lue lisääSFSedu oppilaitosportaali

European Committee for Standardization

International Organization for Standardization