IT-standardisointi
A- A+

Avaintuotteet


SFS-ISO/IEC 27002:2017 Tietoturvallisuuden hallintakeinojen menettelyohjeet.
Standardissa esitellään tietoturvan hallintakeinojen valintaa, toteuttamista ja hallintaa. Standardi sopii organisaatioille, joilla on käytössään standardiin ISO/IEC 27001 perustuva tai muu yleisesti hyväksytty tietoturvan hallintajärjestelmä. Standardista on hyötyä myös omien tietoturvallisuuden hallintaohjeiden kehittämisessä.

SFS-ISO/IEC 27001:2017 Tietoturvallisuuden hallintajärjestelmät. Vaatimukset.
Standardi sopii kaikenkokoisten yritysten käyttöön tietojen suojaamiseksi. Standardissa määritellään vaatimukset tietoturvallisuuden hallintajärjestelmän luomiselle, toteuttamiselle, ylläpidolle ja jatkuvalle parantamiselle.
Ajankohtaista

14.6.2018 Kansainvälisen tietoturvastandardisoinnin tilannekatsaus

Kansainvälinen tietoturvallisuuden alakomitea ISO/IEC JTC 1/SC 27 kokoontui vuosittaiseen yleiskokoukseensa huhtikuussa 2018 Wuhanissa, Kiinassa. Työn alla on lukuisia standardeja ja selvityksiä tulevaisuuden standardisoinnin suuntaviivoista. Tässä muutamia poimintoja aiheista, jotka ovat herättäneet erityistä kiinnostusta suomalaisissa asiantuntijoissa.

Lue lisää

14.6.2018 Datanhallinnan standardisointiin etsitään asiantuntijoita

Tiedonhallinnan ja tiedonvälityksen alakomiteassa Data management and interchange (ISO/IEC JTC 1/SC 32) kehitetään tiedonhallinnan standardeja paikallisiin ja hajautettuihin ympäristöihin. Nyt mukaan kaivattaisiin lisää suomalaisia.

Lue lisää

14.6.2018 Ohjelmistotuotannon ja järjestelmäkehityksen standardisoijat Suomeen 2019

Suomi on saanut isännöitäväkseen ohjelmistotuotannon ja järjestelmäkehityksen (ISO/IEC JTC 1/SC 7 Software and systems engineering) alakomitean yleiskokouksen ensi vuonna. Kokous tarjoaa mahdollisuuden alan suomalaisille asiantuntijoille tutustua ISOn kansainväliseen standardisointityöhön paikan päällä.

Lue lisää

9.5.2018 IT-standardisoinnin uutiskirje 3/2018

Tervetuloa tietosuojaseminaariin 12.6.2018. Tekoälyn standardisointi käynnistyi - kansallisen ryhmän perustamista harkitaan. Järjestelmän arkkitehtuuri ja arkkitehtuurin arviointi herättivät keskustelua.

Lue lisää

21.3.2018 Uusi versio tietoturvastandardista ISO/IEC 27000:2018

Tietoturvastandardisarjan yleiskatsauksesta Information technology -- Security techniques -- Information security management systems -- Overview and vocabulary (ISO/IEC 27000:2018) on julkaistu uusi versio. Siinä kerrotaan, mitkä ovat 27000-sarjan eri standardien roolit hallintajärjestelmässä ja miten ne toimivat yhdessä. Standardiin on koottu myös koko sarjassa käytetty termistö.

Lue lisää

7.3.2018 Lohkoketjujen standardisointi alkoi viitearkkitehtuurista ja tietoturvasta

Lohkoketjuihin liittyvää standardisointia hoitava komitea ISO/TC 307 Blockchain and distributed ledger technologies aloitti työnsä huhtikuussa 2017 Sydneyssä pidetyssä ensimmäisessä kokouksessaan.

Lue lisää

24.1.2018 Datanhallinnan periaatteet uudesta IT:n johtamisen standardista

Ylimmän johdon tueksi suunnattu standardisarja tehokkaasta IT:n johtamisesta on laajentunut datanhallintaa koskevalla standardilla. Sarjassa julkaistiin viime vuonna uusi standardi ISO/IEC 38505-1:2017 Governance of IT. Governance of data. Part 1: Application of ISO/IEC 38500 to the governance of data.

Lue lisää

23.1.2018 IT-palvelunhallintastandardi uudistuu

IT:n palvelunhallintaa koskevasta standardista SFS-ISO/IEC 20000-1 Informaatioteknologia. Palvelunhallinta. Osa 1: Palvelunhallintajärjestelmää koskevat vaatimukset on tulossa uusi versio. Standardiin on lisätty uusina vaatimuksina mm. palveluiden suunnittelu, tietämyksenhallinta, omaisuudenhoito, kysynnän hallinta sekä palveluiden toimittaminen.

Lue lisää

16.3.2017 ISO aloittaa lohkoketjujen standardisoinnin

Lohkoketjujen standardisoinnista vastaava komitea ISO/TC 307 Blockchain and electronic distributed ledger technologies pitää ensimmäisen kokouksensa Sydneyssä huhtikuun alussa. Standardisoinnin tavoitteena on turvata käytettyjen tekniikoiden yhteentoimivuus ja tukea käyttäjien, sovellusten ja järjestelmien välistä tiedonsiirtoa.

Lue lisää

21.12.2016 Malliperustainen tuotemäärittely ja 3D-mallin käyttö suunnittelussa yleistyy

Malliperustaisessa tuotemäärittelyssä (MBD) upotetaan tuotemäärittelytieto 3D-malliin ilman perinteisiä 2D piirustuksia. Malliperusteinen tuotemäärittely eli MBD yleistyy maailmalla ja sitä tukevat lukuisat standardit.

Lue lisääAihealueen uusimmat SFS-standardit


Näytä kaikki

 • CEN/TS 17171:2018:en

  Management of observed hydrometric data. Guidance Julkaistu: 14.8.2018 Kieli: en
 • CEN/TS 17184:2018:en

  Älykkään liikenteen järjestelmät. Tieliikenneturvallisuus. IMS-sisältöpakettina verkossa välittyvän eCall-hätäviestin protokolla (HLAP) Julkaistu: 14.8.2018 Kieli: en
 • SFS-EN ISO 11238:2018:en

  Health informatics. Identification of medicinal products. Data elements and structures for the unique identification and exchange of regulated information on substances (ISO 11238:2018) Julkaistu: 14.8.2018 Kieli: en
 • SFS-EN IEC 60794-1-31:2018:en

  Optical fibre cables - Part 1-31: Generic specification - Optical cable elements - Optical fibre ribbon Julkaistu: 7.8.2018 Kieli: en
 • SFS-EN 9115:2018:en

  Quality Management Systems. Requirements for Aviation, Space and Defense Organizations. Deliverable Software (Supplement to EN 9100) Julkaistu: 7.8.2018 Kieli: en
 • SFS-EN 419241-1:2018:en

  Trustworthy Systems Supporting Server Signing. Part 1: General System Security Requirements Julkaistu: 7.8.2018 Kieli: en
 • SFS-EN IEC 61290-4-3:2018:en

  Optical amplifiers - Test methods - Part 4-3: Power transient parameters - Single channel optical amplifiers in output power control Julkaistu: 7.8.2018 Kieli: en
 • SFS-EN 62153-4-7:2016/A1:2018:en

  Metallic communication cable test methods - Part 4-7: Electromagnetic compatibility (EMC) - Test method for measuring of transfer impedance ZT and screening attenuation as or coupling attenuation aC of connectors and assemblies up to and above 3 GHz - Triaxial tube in tube method Julkaistu: 7.8.2018 Kieli: en
 • SFS-EN ISO 17427-1:2018:en

  Älykkään liikenteen järjestelmät. Yhteistoimintajärjestelmät. Osa 1: Yhteistoimintajärjestelmien arkkitehtuurin roolit ja vastuut Julkaistu: 7.8.2018 Kieli: en
 • CEN/TS 16931-3-2:2017/AC:2018:en

  Electronic invoicing. Part 3-2: Syntax binding for ISO/IEC 19845 (UBL 2.1) invoice and credit note Julkaistu: 7.8.2018 Kieli: en

SFS Kauppa

online.sfs.fi

Lausuntopyyntöpalvelu


rss Uutiset

15.8.2018 Lue Johtamisen standardit 3/2018

SFS:n sähköisen uutiskirjeen Johtamisen standardit numero 3/2018 on ilmestynyt. Siinä käsitellään mm. työterveys- ja työturvallisuusjärjestelmästandardin ISO 45001 soveltamista, projektinhallintaa, kiertotaloutta ja johtamisjärjestelmien auditoinnin uusittua standardia.

Lue lisää

9.8.2018 Suurjännitesähköasennusten standardi päivitetty

SFS on julkaissut kesäkuussa 2018 standardista SFS 6001 Suurjännitesähköasennukset uusitun painoksen. Standardi koskee nimellisjännitteeltään yli 1 kilovoltin sähköasennuksia ja sitä käytetään sekä sähkönjakeluverkoissa että teollisuudessa.

Lue lisää

8.8.2018 Uusittu auditointistandardi ISO 19011 vahvistettu SFS-standardiksi

Uusittu kansainvälinen auditointistandardi Guidelines for auditing management systems (ISO 19011:2018) on hyväksytty eurooppalaiseksi standardiksi ja vahvistettu englanninkielisenä SFS-standardiksi tunnuksella SFS-EN ISO 19011:2018. Erilaisia hallintajärjestelmästandardeja eli johtamisen standardeja toiminnassaan hyödyntävät organisaatiot hyötyvät standardista laajasti.

Lue lisääSFSedu oppilaitosportaali

European Committee for Standardization

International Organization for Standardization