IT-standardisointi
A- A+

Avaintuotteet


SFS-ISO/IEC 27002:2014 Tietoturvallisuuden hallintakeinojen menettelyohjeet.
Standardissa esitellään tietoturvan hallintakeinojen valintaa, toteuttamista ja hallintaa. Standardi sopii organisaatioille, joilla on käytössään standardiin ISO/IEC 27001 perustuva tai muu yleisesti hyväksytty tietoturvan hallintajärjestelmä. Standardista on hyötyä myös omien tietoturvallisuuden hallintaohjeiden kehittämisessä.

Katso tallenne standardin julkaisutilaisuudesta 12.6.2014

SFS-ISO/IEC 27001 Tietoturvallisuuden hallintajärjestelmät. Vaatimukset.
Vuonna 2012 uusittu standardi sopii kaikenkokoisten yritysten käytöön tietojen suojaamiseksi. Standardissa määritellään vaatimukset tietoturvallisuuden hallintajärjestelmän luomiselle, toteuttamiselle, ylläpidolle ja jatkuvalle parantamiselle.

Katso standardin julkaisutilaisuuden esitykset
Ajankohtaista

9.5.2018 IT-standardisoinnin uutiskirje 3/2018

Tervetuloa tietosuojaseminaariin 12.6.2018. Tekoälyn standardisointi käynnistyi - kansallisen ryhmän perustamista harkitaan. Järjestelmän arkkitehtuuri ja arkkitehtuurin arviointi herättivät keskustelua.

Lue lisää

21.3.2018 Uusi versio tietoturvastandardista ISO/IEC 27000:2018

Tietoturvastandardisarjan yleiskatsauksesta Information technology -- Security techniques -- Information security management systems -- Overview and vocabulary (ISO/IEC 27000:2018) on julkaistu uusi versio. Siinä kerrotaan, mitkä ovat 27000-sarjan eri standardien roolit hallintajärjestelmässä ja miten ne toimivat yhdessä. Standardiin on koottu myös koko sarjassa käytetty termistö.

Lue lisää

7.3.2018 Lohkoketjujen standardisointi alkoi viitearkkitehtuurista ja tietoturvasta

Lohkoketjuihin liittyvää standardisointia hoitava komitea ISO/TC 307 Blockchain and distributed ledger technologies aloitti työnsä huhtikuussa 2017 Sydneyssä pidetyssä ensimmäisessä kokouksessaan.

Lue lisää

24.1.2018 Datanhallinnan periaatteet uudesta IT:n johtamisen standardista

Ylimmän johdon tueksi suunnattu standardisarja tehokkaasta IT:n johtamisesta on laajentunut datanhallintaa koskevalla standardilla. Sarjassa julkaistiin viime vuonna uusi standardi ISO/IEC 38505-1:2017 Governance of IT. Governance of data. Part 1: Application of ISO/IEC 38500 to the governance of data.

Lue lisää

23.1.2018 IT-palvelunhallintastandardi uudistuu

IT:n palvelunhallintaa koskevasta standardista SFS-ISO/IEC 20000-1 Informaatioteknologia. Palvelunhallinta. Osa 1: Palvelunhallintajärjestelmää koskevat vaatimukset on tulossa uusi versio. Standardiin on lisätty uusina vaatimuksina mm. palveluiden suunnittelu, tietämyksenhallinta, omaisuudenhoito, kysynnän hallinta sekä palveluiden toimittaminen.

Lue lisää

22.1.2018 Ohjelmistoprojektien suuruus mitattavaksi

Ohjelmistoprojektien määrittelyissä sekä hankinnoissa yksi keskeisimmistä mittareista on hankkeen vaatima työmäärä suhteessa aikaansaatuihin tuloksiin. Työmäärän arviointi etukäteen ja toteutuksen jälkiarviointi ovat osoittautuneet hyvin haastaviksi tehtäviksi, vaikka hyvä johtaminen molempia edellyttääkin.

Lue lisää

12.10.2017 Vladivostokissa päätettiin tekoälyn standardisoinnista

IT-standardisoinnin kansainvälisessä ISO/IEC JTC 1 -yleiskokouksessa Vladivostokissa perustettiin uusi alakomitea, joka keskittyy tekoälyn standardisointiin. Ensimmäiset työkohteet ovat jo äänestyksessä.

Lue lisää

10.10.2017 Tavoitteena uusi kansainvälinen potilastiedon standardi

Useilla EU-jäsenmailla ja alueilla on jo joku potilastiedon esitysmuoto omissa kansallisissa terveydenhuolloin järjestelmissään. Nyt tavoitteena on luoda kansainvälinen potilastiedon standardi, jota käyttämällä potilastiedon rakenne on yhtenäinen ja tietoa voidaan käsitellä ja ymmärtää hoitoa tarjoavassa organisaatiossa missä päin maailmaa tahansa.

Lue lisää

16.3.2017 ISO aloittaa lohkoketjujen standardisoinnin

Lohkoketjujen standardisoinnista vastaava komitea ISO/TC 307 Blockchain and electronic distributed ledger technologies pitää ensimmäisen kokouksensa Sydneyssä huhtikuun alussa. Standardisoinnin tavoitteena on turvata käytettyjen tekniikoiden yhteentoimivuus ja tukea käyttäjien, sovellusten ja järjestelmien välistä tiedonsiirtoa.

Lue lisää

21.12.2016 Malliperustainen tuotemäärittely ja 3D-mallin käyttö suunnittelussa yleistyy

Malliperustaisessa tuotemäärittelyssä (MBD) upotetaan tuotemäärittelytieto 3D-malliin ilman perinteisiä 2D piirustuksia. Malliperusteinen tuotemäärittely eli MBD yleistyy maailmalla ja sitä tukevat lukuisat standardit.

Lue lisääAihealueen uusimmat SFS-standardit


Näytä kaikki

 • SFS-EN IEC 62325-301:2018:en

  Framework for energy market communications - Part 301: Common information model (CIM) extensions for markets Julkaistu: 22.5.2018 Kieli: en
 • CEN ISO/TS 19293:2018:en

  Health Informatics. Requirements for a record of the dispense of a medicinal product (ISO/TS 19293:2018) Julkaistu: 22.5.2018 Kieli: en
 • SFS-EN 419221-5:2018:en

  Protection Profiles for TSP Cryptographic Modules. Part 5: Cryptographic Module for Trust Services Julkaistu: 15.5.2018 Kieli: en
 • SFS-EN IEC 61291-1:2018:en

  Optical amplifiers - Part 1: Generic specification Julkaistu: 8.5.2018 Kieli: en
 • SFS-EN 17030:2018:en

  Avaruus. Kaukokartoitus. Kuvankäsittelytasot Julkaistu: 8.5.2018 Kieli: en
 • SFS-EN 50643:2018:en

  Electrical and electronic household and office equipment - Measurement of networked standby power consumption of edge equipment Julkaistu: 8.5.2018 Kieli: en
 • SFS-ISO/IEC 29134:2018:en

  Informaatioteknologia. Turvallisuustekniikat. Ohjeita tietosuojavaikutusten arviointiin Julkaistu: 1.5.2018 Kieli: en
 • SFS-EN 62702-1-1:2016/AC:2018:en

  Audio Archive System - Part 1-1: DVD disk and data migration for long term audio data storage Julkaistu: 1.5.2018 Kieli: en
 • SFS-ISO/IEC 29151:2018:en

  Informaatioteknologia. Turvallisuustekniikat. Menettelyohjeet henkilötietojen suojaamiseen Julkaistu: 1.5.2018 Kieli: en
 • SFS-EN IEC 62684:2018:en

  Yhteentoimivuuden spesifikaatio älypuhelimien yhteiselle ulkoiselle teholähteelle (EPS) Julkaistu: 24.4.2018 Kieli: en

SFS Kauppa

online.sfs.fi

Sahkobanneri_165x52_Uusi

Lausuntopyyntöpalvelu


rss Uutiset

24.5.2018 Uusi pohjoismainen tutkimus standardisoinnin taloudellisista hyödyistä

Uusi pohjoismainen tutkimus: standardien käyttö kasvattaa työn tuottavuutta ja yritysten kilpailukykyä – Suomessa potentiaalia vielä hyödyntämättä

Lue lisää

16.5.2018 Standardi takaa suomalaiselle Nightingale Healthille analyysien laadun

Laadunhallinta on merkittävässä asemassa suomalaisen terveysteknologiayrityksen Nightingale Health Oy:n tarjoamissa kaikissa palveluissa. Yritys on hankkinut sertifikaatin standardin SFS-EN ISO 13485 mukaisesta toiminnasta analyysien korkean laadun takaamiseksi. Vuonna 2013 perustettu yritys on kehittänyt kansainvälistä tunnustusta saaneen NMR (Nuclear Magnetic Resonance) –teknologiaan perustuvan verianalyysin parempaan sairauksien ennakointiin ja ennaltaehkäisyyn.

Lue lisää

14.5.2018 Ydinenergiateknologian kansainvälisen standardisoinnin yleiskokous Helsingissä

Kansainvälisen standardisoimisjärjestö ISO:n ydinenergiateknologian ja säteilyturvallisuuden vuoden 2018 viikon kestävä yleiskokous pidetään 14.-18. toukokuuta Helsingissä. Edellinen yleiskokous pidettiin vuonna 2016 Intiassa. Suomeen saapuu yli 150 alan asiantuntijaa noin 20 maasta mm. Japanista, Kiinasta, USA:sta, Venäjältä, Ranskasta, Saksasta, Intiasta ja Iso-Britanniasta. Osallistujat ovat pääsääntöisesti eri maiden ydinenergiateknologian ja säteilyturvallisuuden viranomaisia ja teollisuuden edustajia sekä tutkijoita. Mukana on myös ydinenergiayhteisöjen, kuten kansainvälisen atomienergiajärjestön IAEA:n edustajia.

Lue lisääSFSedu oppilaitosportaali

European Committee for Standardization

International Organization for Standardization