header turvallisuus
A- A+

Avaintuotteet


Ajankohtaista

20.11.2017 Lasten turvallisuutta taataan standardeilla

Markkinoilla olevien tuotteiden turvallisuutta valvovat useat viranomaiset käyttäen apunaan standardeja. Esimerkiksi lastenvaatteiden nyöreihin, ikkunoiden sulkumekanismeihin ja leikkikenttävälineisiin on standardit, joissa on erityisesti kiinnitetty huomiota lasten turvallisuuteen. Standardeja laadittaessa käytetään hyväksi muun muassa tapaturmatilastoja.

Lue lisää

21.6.2017 Asuntosprinkleri ehkäisee tehokkaasti palovahinkoja

Asuntopalojen ehkäisyssä sprinklerit ovat osoittautuneet tehokkaaksi keinoksi säästää ihmishenkiä ja suojella omaisuutta tulipalolta. VTT:n tutkimusten (VTT tiedotteita 2527) mukaan sprinkleri alentaa palokuolemien ja loukkaantumisten todennäköisyyttä 70 - 90 %. Pohjoismaissa käytössä olevan asuntosprinkleristandardin pohjalta ollaan parhaillaan laatimassa eurooppalaista standardia. Sprinklereitä on käytetty jo yli sadan vuoden ajan.

Lue lisää

28.4.2017 Työterveyden ja työturvallisuuden odotettu standardi ISO 45001 etenee

Tänään 28. huhtikuuta on kansainvälinen työturvallisuuspäivä. Päivän vietolla Kansainvälinen työjärjestö ILO toivoo työturvallisuuden saavan ansaitsemansa huomion ja työturmien vähenevän maailmassa. ILO arvioi, että joka päivä kuolee maailmassa työtapaturmissa 6 300 ihmistä työhön liittyvissä toiminnoissa. Vuosittain tapahtuu 300 miljoonaa työtapaturmaa.

Lue lisää

26.4.2017 Yksityiset turvallisuuspalvelut saivat SFS:ään seurantaryhmän

Suomen Standardisoimisliitto SFS ry on perustanut yksityisten turvallisuuspalvelujen eurooppalaista standardisointia käsittelevän seurantaryhmän. Alaan liittyvässä standardisoinnissa erityisesti kriittisen infrastruktuurin suojelun standardisoinnin tarve ja priorisointi on keskeistä tällä hetkellä. Lisäksi standardisoinnilla halutaan parantaa turvallisuuspalveluiden minimilaatutasoa ja alaan liittyvä standardisointi halutaan tuoda yhden sateenvarjon alle.

Lue lisää

24.11.2016 Uusi ISO 45001 viivästyy

Kansainvälinen työterveys- ja työturvallisuusasioiden johtamista käsittelevä uusi standardi ISO 45001 ei valmistu suunnitelmien mukaisesti vuoden 2016 lopulla. Standardiehdotus ei tullut hyväksytyksi lausuntokierroksella keväällä 2016. Ehdotukseen saatujen kommenttien huomioimisen jälkeen järjestetään uusi lausuntokierros, joka ajoittunee kesään 2017. Standardin ISO 45001 odotetaan valmistuvan aikaisintaan vuoden 2017 lopulla.

Lue lisää

27.9.2016 Standardi tuo turvaa Parmalle ontelolaattojen lastaukseen ja purkuun

Suomen suurin betonielementtien valmistaja Parma on varustanut ontelolaattojen kuljetuksessa käytettävän vakiokaluston putoamissuojajärjestelmällä. Turvatolppiin ja -valjaisiin perustuvalla järjestelmällä vältetään putoaminen kuorman lastaus- ja purkuvaiheessa. Järjestelmä täyttää standardin SFS-EN 795 vaatimukset.

Lue lisää

3.5.2016 Kotiuima-altaissa piilee vaara pikkulapsille

Kesällä 2015 sattui kaksi pienen lapsen hengen vaatinutta onnettomuutta, joissa molemmissa lapsi hukkui naapurin kotiuima-altaaseen. Kotipihojen uima-altaiden turvallisuutta pyritään lisäämään myös eurooppalaisen standardin avulla. Sen vaatimuksia ja testimenetelmiä sovelletaan maan päälle asennettaviin, maahan upotettaviin ja muurattaviin uima-altaisiin sekä niiden asennukseen ja altaaseen pääsyn apuvälineisiin.

Lue lisää

8.4.2016 Junien materiaalien paloturvavaatimukset tiukkenevat

Euroopan henkilöraideliikennettä koskeva paloturvastandardi tiukentaa junien rakentamiseen käytettyjen materiaalien paloturvavaatimuksia. Finnester Coatings Oy Lahdesta kertoo tiedotteessaan olevansa maailman ainoa valmistaja, jonka tuote täyttää standardin asettamat vaatimukset matkustajavaunujen ulkopintojen maalaamiseen.

Lue lisää

8.1.2016 Osallistu EU:n kyselyyn kyberturvallisuudesta

Euroopan komissio haluaa kuulla sidosryhmien näkemyksiä tulevaisuuden kyberturvallisuuden julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuksista. Näkemyksiä kaivataan myös mahdollisista uusista toimista, jotka voisivat kannustaa Euroopassa kyberturvallisuuden yrityksiä. Kyselyyn voi vastata 11. maaliskuuta 2016 asti.

Lue lisää

26.11.2015 Standardit tuovat palokalustoon yhteensopivuutta, turvallisuutta ja kestävyyttä

Palokalustosta eli mm. letkuista, liittimistä, pumpuista, paloautoista, paloposteista on laadittu paljon standardeja, koska on tärkeää että tuotteet ovat yhteensopivia, turvallisia ja kestäviä. Baltimoren palo Marylandissa Yhdysvaltojen itärannikolla runsaat 100 vuotta sitten käynnisti palokaluston standardisoinnin.

Lue lisää
Aihealueen uusimmat SFS-standardit


Näytä kaikki

 • SFS-EN 14058:2017:en

  Suojavaatetus. Suojaus viileältä Julkaistu: 5.12.2017 Kieli: en
 • SFS-EN ISO 27065:2017:en

  Suojavaatetus. Vaatimukset nestemäisiä torjunta-aineita käsittelevien sekä torjunta-aineella käsitellyllä alueella työskentelevien työntekijöiden suojavaatteille. Julkaistu: 5.12.2017 Kieli: en
 • SFS-EN ISO 19918:2017:en

  Suojavaatetus. Suojaus kemikaaleja vastaan. Kumulatiivisen läpäisyn mittaaminen materiaaleille alhaisen höyrynpaineen kemikaaleilla. Julkaistu: 5.12.2017 Kieli: en
 • SFS-EN 50131-2-2:2017:en

  Alarm systems - Intrusion and hold-up systems - Part 2-2: Intrusion detectors - Passive infrared detectors Julkaistu: 5.12.2017 Kieli: en
 • CLC/TS 50136-7:2017:fi

  Hälytysjärjestelmät. Ilmoituksensiirtojärjestelmät ja -laitteet. Osa 7: Soveltamisohjeet Julkaistu: 5.12.2017 Kieli: fi/en
 • SFS-EN 50664:2017:en

  Yleinen standardi työntekijöiden käyttämien laitteiden vaatimustenmukaisuuden osoittamiseen koskien sähkömagneettisten kenttien (0 Hz – 300 GHz) aiheuttaman altistuksen rajoituksia, kun laitteisto otetaan käyttöön tai on käytössä Julkaistu: 28.11.2017 Kieli: en
 • SFS-EN 13277-8:2017:en

  Kamppailulajeissa käytettävät suojavarusteet. Osa 8: Lisävaatimukset ja testausmenetelmät karate kasvonsuojille Julkaistu: 28.11.2017 Kieli: en
 • SFS-EN 342:2017:en

  Suojavaatetus. Suojaus kylmältä Julkaistu: 28.11.2017 Kieli: en
 • SFS-EN 54-13:2017

  Paloilmoittimet. Osa 13: Laitteiston osien yhteensopivuuden ja yhdistettävyyden arviointi Julkaistu: 28.11.2017 Kieli: fi/en
 • SFS-EN 50134-2:2017:en

  Alarm systems - Social alarm systems - Part 2: Trigger devices Julkaistu: 28.11.2017 Kieli: en