header turvallisuus
A- A+

Avaintuotteet


Ajankohtaista

20.11.2017 Lasten turvallisuutta taataan standardeilla

Markkinoilla olevien tuotteiden turvallisuutta valvovat useat viranomaiset käyttäen apunaan standardeja. Esimerkiksi lastenvaatteiden nyöreihin, ikkunoiden sulkumekanismeihin ja leikkikenttävälineisiin on standardit, joissa on erityisesti kiinnitetty huomiota lasten turvallisuuteen. Standardeja laadittaessa käytetään hyväksi muun muassa tapaturmatilastoja.

Lue lisää

21.6.2017 Asuntosprinkleri ehkäisee tehokkaasti palovahinkoja

Asuntopalojen ehkäisyssä sprinklerit ovat osoittautuneet tehokkaaksi keinoksi säästää ihmishenkiä ja suojella omaisuutta tulipalolta. VTT:n tutkimusten (VTT tiedotteita 2527) mukaan sprinkleri alentaa palokuolemien ja loukkaantumisten todennäköisyyttä 70 - 90 %. Pohjoismaissa käytössä olevan asuntosprinkleristandardin pohjalta ollaan parhaillaan laatimassa eurooppalaista standardia. Sprinklereitä on käytetty jo yli sadan vuoden ajan.

Lue lisää

28.4.2017 Työterveyden ja työturvallisuuden odotettu standardi ISO 45001 etenee

Tänään 28. huhtikuuta on kansainvälinen työturvallisuuspäivä. Päivän vietolla Kansainvälinen työjärjestö ILO toivoo työturvallisuuden saavan ansaitsemansa huomion ja työturmien vähenevän maailmassa. ILO arvioi, että joka päivä kuolee maailmassa työtapaturmissa 6 300 ihmistä työhön liittyvissä toiminnoissa. Vuosittain tapahtuu 300 miljoonaa työtapaturmaa.

Lue lisää

26.4.2017 Yksityiset turvallisuuspalvelut saivat SFS:ään seurantaryhmän

Suomen Standardisoimisliitto SFS ry on perustanut yksityisten turvallisuuspalvelujen eurooppalaista standardisointia käsittelevän seurantaryhmän. Alaan liittyvässä standardisoinnissa erityisesti kriittisen infrastruktuurin suojelun standardisoinnin tarve ja priorisointi on keskeistä tällä hetkellä. Lisäksi standardisoinnilla halutaan parantaa turvallisuuspalveluiden minimilaatutasoa ja alaan liittyvä standardisointi halutaan tuoda yhden sateenvarjon alle.

Lue lisää

24.11.2016 Uusi ISO 45001 viivästyy

Kansainvälinen työterveys- ja työturvallisuusasioiden johtamista käsittelevä uusi standardi ISO 45001 ei valmistu suunnitelmien mukaisesti vuoden 2016 lopulla. Standardiehdotus ei tullut hyväksytyksi lausuntokierroksella keväällä 2016. Ehdotukseen saatujen kommenttien huomioimisen jälkeen järjestetään uusi lausuntokierros, joka ajoittunee kesään 2017. Standardin ISO 45001 odotetaan valmistuvan aikaisintaan vuoden 2017 lopulla.

Lue lisää

27.9.2016 Standardi tuo turvaa Parmalle ontelolaattojen lastaukseen ja purkuun

Suomen suurin betonielementtien valmistaja Parma on varustanut ontelolaattojen kuljetuksessa käytettävän vakiokaluston putoamissuojajärjestelmällä. Turvatolppiin ja -valjaisiin perustuvalla järjestelmällä vältetään putoaminen kuorman lastaus- ja purkuvaiheessa. Järjestelmä täyttää standardin SFS-EN 795 vaatimukset.

Lue lisää

3.5.2016 Kotiuima-altaissa piilee vaara pikkulapsille

Kesällä 2015 sattui kaksi pienen lapsen hengen vaatinutta onnettomuutta, joissa molemmissa lapsi hukkui naapurin kotiuima-altaaseen. Kotipihojen uima-altaiden turvallisuutta pyritään lisäämään myös eurooppalaisen standardin avulla. Sen vaatimuksia ja testimenetelmiä sovelletaan maan päälle asennettaviin, maahan upotettaviin ja muurattaviin uima-altaisiin sekä niiden asennukseen ja altaaseen pääsyn apuvälineisiin.

Lue lisää

8.4.2016 Junien materiaalien paloturvavaatimukset tiukkenevat

Euroopan henkilöraideliikennettä koskeva paloturvastandardi tiukentaa junien rakentamiseen käytettyjen materiaalien paloturvavaatimuksia. Finnester Coatings Oy Lahdesta kertoo tiedotteessaan olevansa maailman ainoa valmistaja, jonka tuote täyttää standardin asettamat vaatimukset matkustajavaunujen ulkopintojen maalaamiseen.

Lue lisää

8.1.2016 Osallistu EU:n kyselyyn kyberturvallisuudesta

Euroopan komissio haluaa kuulla sidosryhmien näkemyksiä tulevaisuuden kyberturvallisuuden julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuksista. Näkemyksiä kaivataan myös mahdollisista uusista toimista, jotka voisivat kannustaa Euroopassa kyberturvallisuuden yrityksiä. Kyselyyn voi vastata 11. maaliskuuta 2016 asti.

Lue lisää

26.11.2015 Standardit tuovat palokalustoon yhteensopivuutta, turvallisuutta ja kestävyyttä

Palokalustosta eli mm. letkuista, liittimistä, pumpuista, paloautoista, paloposteista on laadittu paljon standardeja, koska on tärkeää että tuotteet ovat yhteensopivia, turvallisia ja kestäviä. Baltimoren palo Marylandissa Yhdysvaltojen itärannikolla runsaat 100 vuotta sitten käynnisti palokaluston standardisoinnin.

Lue lisää




Aihealueen uusimmat SFS-standardit


Näytä kaikki

 • SFS-EN 13634:2017:en

  Moottoripyöräilijöiden suojajalkineet. Vaatimukset ja testausmenetelmät Julkaistu: 2.1.2018 Kieli: en
 • SFS-EN 353-1:2014 + A1:2017:en

  Personal fall protection equipment. Guided type fall arresters including an anchor line. Part 1: Guided type fall arresters including a rigid anchor line Julkaistu: 2.1.2018 Kieli: en
 • SFS-EN 15004-10:2017:en

  Fixed firefighting systems. Gas extinguishing systems. Part 10: Physical properties and system design of gas extinguishing systems for IG-541 (ISO 14520-15:2015, modified) Julkaistu: 26.12.2017 Kieli: en
 • SFS-EN 15004-9:2017:en

  Fixed firefighting system. Gas extinguishing systems. Part 9: Physical properties and system design of gas extinguishing systems for IG-55 extinguishant (ISO 14520-14:2015, modified) Julkaistu: 26.12.2017 Kieli: en
 • SFS-EN 15004-7:2017:en

  Fixed firefighting systems. Gas extinguishing systems. Part 7: Physical properties and system design of gas extinguishing systems for IG-01 extinguishant (ISO 14520-12:2015, modified) Julkaistu: 26.12.2017 Kieli: en
 • SFS-EN 15004-8:2017:en

  Fixed firefighting systems. Gas extinguishing systems. Part 8: Physical properties and system design of gas extinguishing systems for IG-100 extinguishant (ISO 14520-13:2015, modified) Julkaistu: 26.12.2017 Kieli: en
 • SFS-EN 60445:2017

  Perus- ja turvallisuusperiaatteet ihmisen ja koneen väliselle rajapinnalle, merkinnöille ja tunnistamiselle. Laiteliittimien, johdinpäiden ja johtimien tunnistaminen Julkaistu: 26.12.2017 Kieli: fi/en
 • HD 60364-5-52:2011/A11:2017:en

  Low-voltage electrical installations - Part 5-52: Selection and erection of electrical equipment - Wiring systems Julkaistu: 19.12.2017 Kieli: en
 • SFS-EN 62232:2017:en

  Radioliikenteen tukiasemien läheisyydessä olevan radiotaajuisen kentän voimakkuuden, tehotiheyden ja ominaisabsorptionopeuden (SAR) määrittäminen liittyen sähkömagneettisten kenttien henkilöille aiheuttaman altistuksen arviointiin Julkaistu: 19.12.2017 Kieli: en
 • SFS-EN ISO 19085-3:2017:en

  Puuntyöstökoneet. Turvallisuusvaatimukset. Osa 3: Numeerisesti ohjatut (NC) pora- ja jyrsinkoneet Julkaistu: 19.12.2017 Kieli: en

SFS Kauppa

online.sfs.fi

Sahkobanneri_165x52_Uusi

Lausuntopyyntöpalvelu


rss Uutiset

15.2.2018 Talvilomalaisen turvallisuutta edistetään symbolein

Talvilomallaan voi törmätä turvallista liikkumista edistäviin symboleihin. Turvallisuutta ohjaavat symbolit ovat yleisiä etenkin laskettelukeskuksissa, joissa laskettelijan turvallisuutta edistetään kansainvälisillä turvallisuusmerkeillä. Talvilomalainen törmää turvallisuusmerkkeihin myös kaupungeissa, eikä lentokentillä niiltä voi välttyä.

Lue lisää

7.2.2018 Lue Terveydenhuollon ja laboratorioalan standardit 1/2018

SFS:n sähköisen uutiskirjeen Terveydenhuollon ja laboratorioalan standardit vuoden ensimmäinen numero on ilmestynyt. Sen aiheita ovat mm. in vitro -diagnostiikan standardit ja staattisen sähkön hallinta terveydenhuollon tiloissa.

Lue lisää

31.1.2018 Lue Johtamisen standardit -uutiskirje 1/2018

SFS:n sähköisen uutiskirjeen Johtamisen standardit kuluvan vuoden ensimmäinen numero on ilmestynyt. Sen aiheita ovat työterveyden ja työturvallisuuden johtamisen uusi standardi ISO 45001, uusi IT-johtamisen standardi datanhallintaan, testauslaboratorioiden pätevyysvaatimusten uusittu standardi ja standardin ISO 9001 käyttö.

Lue lisää



SFSedu oppilaitosportaali

European Committee for Standardization

International Organization for Standardization