header ajankohtaista
A- A+

Biopohjaisten tuotteiden standardisoinnista vauhtia biotalouteen

 

Julkaistu 28.12.2016


Biomassaa saadaan monesta lähteestä. Biopohjaisia lähtöaineita prosesseihin voivat olla esimerkiksi kasvit, mikrobit, metsä, eläimet, kala ja jätteet. Niistä valmistettavien tuotteiden kirjo on laaja polttoaineista, maaleihin, liimoihin, pakkauksiin, puutuotteisiin ja lääkkeisiin. Standardisointi on tehokas keino, jolla voidaan parantaa tuotteiden laadun luotettavuutta, helpottaa teollisuuden yhdenmukaistamista ja vahvistaa kuluttajien luottamusta biopohjaisiin tuotteisiin ja biotalouteen.

 

Standardeilla luodaan alalle selkeät pelisäännöt. Yhteisesti sovitut pelisäännöt mahdollistavat laajan raaka-aineiden käytön. Pelisäännöt tukevat biopohjaisten tuotteiden markkinoille saattamista yhtä hyvin yritysten välisessä kaupassa kuin tuotteiden tarjoamisessa kuluttajille.

 

Euroopan komission edelläkävijämarkkina-aloitteessa (Lead market initiative) biopohjaisten tuotteiden markkinoiden on todettu olevan päämarkkina-alue. Edelläkävijämarkkina-aloitteessa pyritään tukemaan tunnistettuja aloja poliittisin keinoin, kuten lainsäädännön, julkisten hankintojen, standardisoinnin ja muiden tukitoimintojen avulla. Näin pyritään pienentämään uusien tuotteiden markkinoille pääsyn esteitä.

 

Suomella on Euroopan suurimmat ja maailman neljänneksi suurimmat biomassojen varannot ja niiden hyödyntämiseen liittyvää huippuosaamista kemiassa, metsäteollisuudessa ja bioteknologiassa. Biopohjaisia tuotteita ja biotaloutta kehitetään Suomessa tehokkaimmin laaja-alaisella, toimialojen rajat ylittävällä yhteistyöllä.

Biopohjaisten tuotteiden toimialojen rajat ylittäviä horisontaalistandardeja tekee eurooppalaisen standardisoimisjärjestön CENin tekninen komitea CEN/TC 411. Ensimmäiset komitean standardit valmistuivat vuonna 2014. Nykyinen työohjelma on valmis vuoden 2016 loppuun mennessä. Yhden julkaisun valmistuminen siirtyy vuoden 2017 puolelle. Työ pohjautuu kahteen Euroopan komission toimeksiantoon.

 

CEN/TC 411:n standardit käsittelevät terminologiaa, näytteenottoa, sertifiointityökaluja, biopohjaisuuden määrittämistä, elinkaarianalyysin sovelluksia sekä kestävyyskriteerejä käytetylle biomasssalle ja lopulliselle tuotteelle. Pääpaino on biopohjaisilla tuotteilla. Komitean työssä ei tarkastella ruoka- tai energiakäyttöä. Biomassalähteitä sen sijaan ei ole rajoitettu.

 

Komitean työtä seuraa Kemesta ry:n perustama seurantaryhmä ”Biopohjaiset tuotteet”. Kemesta on Suomen Standardisoimisliitto SFS ry:n toimialayhteisö. SFS vahvistaa valmiit standardit ja julkaisee ne.

 

Kemestan vastuulla on useita erilaisista biomassoista valmistettujen tuotteiden standardeja CENissä tekeviä teknisiä komiteoita mm. muovituotteiden CEN/TC 249, maalituotteiden CEN/TC 139, paperi-, kartonki- ja sellutuotteiden CEN/TC 172, kalusteiden CEN/TC 207, pinta-aktiivisten aineiden CEN/TC 276, kiinteitten biopolttoaineiden CEN/TC 335 ja kosmetiikkatuotteiden CEN/TC 392. Nestemäisiä biopolttoaineita standardisoi puolestaan CEN/TC 19, joka kuuluu Öljy- ja biopolttoaineala ry:n toimialaan.

 

Julkaisuja voit ostaa SFS:stä. Astu sisään verkkokauppaan osoitteessa sales.sfs.fi tai ota yhteyttä asiakaspalveluumme sales@sfs.fi. Verkkokaupasta voit saman tien ladata standardit omalle koneellesi. Verkkokaupassa löydät julkaisuista tietoja:  nimi, tunnus, soveltamisala, velvoittavat viittaukset, sivumäärä, julkaisupäivä, standardin laatinut tekninen komitea ja työstä Suomessa vastuussa oleva SFS:n toimialayhteisö. Julkaisun alkusivuihin voi tutustua esikatselun avulla. 

 


SFS Kauppa

online.sfs.fi

Lausuntopyyntöpalvelu


rss Uutiset

15.8.2018 Lue Johtamisen standardit 3/2018

SFS:n sähköisen uutiskirjeen Johtamisen standardit numero 3/2018 on ilmestynyt. Siinä käsitellään mm. työterveys- ja työturvallisuusjärjestelmästandardin ISO 45001 soveltamista, projektinhallintaa, kiertotaloutta ja johtamisjärjestelmien auditoinnin uusittua standardia.

Lue lisää

9.8.2018 Suurjännitesähköasennusten standardi päivitetty

SFS on julkaissut kesäkuussa 2018 standardista SFS 6001 Suurjännitesähköasennukset uusitun painoksen. Standardi koskee nimellisjännitteeltään yli 1 kilovoltin sähköasennuksia ja sitä käytetään sekä sähkönjakeluverkoissa että teollisuudessa.

Lue lisää

8.8.2018 Uusittu auditointistandardi ISO 19011 vahvistettu SFS-standardiksi

Uusittu kansainvälinen auditointistandardi Guidelines for auditing management systems (ISO 19011:2018) on hyväksytty eurooppalaiseksi standardiksi ja vahvistettu englanninkielisenä SFS-standardiksi tunnuksella SFS-EN ISO 19011:2018. Erilaisia hallintajärjestelmästandardeja eli johtamisen standardeja toiminnassaan hyödyntävät organisaatiot hyötyvät standardista laajasti.

Lue lisääSFSedu oppilaitosportaali

European Committee for Standardization

International Organization for Standardization