header ajankohtaista
A- A+

Biopohjaisten tuotteiden standardisoinnista vauhtia biotalouteen

 

Julkaistu 28.12.2016


Biomassaa saadaan monesta lähteestä. Biopohjaisia lähtöaineita prosesseihin voivat olla esimerkiksi kasvit, mikrobit, metsä, eläimet, kala ja jätteet. Niistä valmistettavien tuotteiden kirjo on laaja polttoaineista, maaleihin, liimoihin, pakkauksiin, puutuotteisiin ja lääkkeisiin. Standardisointi on tehokas keino, jolla voidaan parantaa tuotteiden laadun luotettavuutta, helpottaa teollisuuden yhdenmukaistamista ja vahvistaa kuluttajien luottamusta biopohjaisiin tuotteisiin ja biotalouteen.

 

Standardeilla luodaan alalle selkeät pelisäännöt. Yhteisesti sovitut pelisäännöt mahdollistavat laajan raaka-aineiden käytön. Pelisäännöt tukevat biopohjaisten tuotteiden markkinoille saattamista yhtä hyvin yritysten välisessä kaupassa kuin tuotteiden tarjoamisessa kuluttajille.

 

Euroopan komission edelläkävijämarkkina-aloitteessa (Lead market initiative) biopohjaisten tuotteiden markkinoiden on todettu olevan päämarkkina-alue. Edelläkävijämarkkina-aloitteessa pyritään tukemaan tunnistettuja aloja poliittisin keinoin, kuten lainsäädännön, julkisten hankintojen, standardisoinnin ja muiden tukitoimintojen avulla. Näin pyritään pienentämään uusien tuotteiden markkinoille pääsyn esteitä.

 

Suomella on Euroopan suurimmat ja maailman neljänneksi suurimmat biomassojen varannot ja niiden hyödyntämiseen liittyvää huippuosaamista kemiassa, metsäteollisuudessa ja bioteknologiassa. Biopohjaisia tuotteita ja biotaloutta kehitetään Suomessa tehokkaimmin laaja-alaisella, toimialojen rajat ylittävällä yhteistyöllä.

Biopohjaisten tuotteiden toimialojen rajat ylittäviä horisontaalistandardeja tekee eurooppalaisen standardisoimisjärjestön CENin tekninen komitea CEN/TC 411. Ensimmäiset komitean standardit valmistuivat vuonna 2014. Nykyinen työohjelma on valmis vuoden 2016 loppuun mennessä. Yhden julkaisun valmistuminen siirtyy vuoden 2017 puolelle. Työ pohjautuu kahteen Euroopan komission toimeksiantoon.

 

CEN/TC 411:n standardit käsittelevät terminologiaa, näytteenottoa, sertifiointityökaluja, biopohjaisuuden määrittämistä, elinkaarianalyysin sovelluksia sekä kestävyyskriteerejä käytetylle biomasssalle ja lopulliselle tuotteelle. Pääpaino on biopohjaisilla tuotteilla. Komitean työssä ei tarkastella ruoka- tai energiakäyttöä. Biomassalähteitä sen sijaan ei ole rajoitettu.

 

Komitean työtä seuraa Kemesta ry:n perustama seurantaryhmä ”Biopohjaiset tuotteet”. Kemesta on Suomen Standardisoimisliitto SFS ry:n toimialayhteisö. SFS vahvistaa valmiit standardit ja julkaisee ne.

 

Kemestan vastuulla on useita erilaisista biomassoista valmistettujen tuotteiden standardeja CENissä tekeviä teknisiä komiteoita mm. muovituotteiden CEN/TC 249, maalituotteiden CEN/TC 139, paperi-, kartonki- ja sellutuotteiden CEN/TC 172, kalusteiden CEN/TC 207, pinta-aktiivisten aineiden CEN/TC 276, kiinteitten biopolttoaineiden CEN/TC 335 ja kosmetiikkatuotteiden CEN/TC 392. Nestemäisiä biopolttoaineita standardisoi puolestaan CEN/TC 19, joka kuuluu Öljy- ja biopolttoaineala ry:n toimialaan.

 

Julkaisuja voit ostaa SFS:stä. Astu sisään verkkokauppaan osoitteessa sales.sfs.fi tai ota yhteyttä asiakaspalveluumme sales@sfs.fi. Verkkokaupasta voit saman tien ladata standardit omalle koneellesi. Verkkokaupassa löydät julkaisuista tietoja:  nimi, tunnus, soveltamisala, velvoittavat viittaukset, sivumäärä, julkaisupäivä, standardin laatinut tekninen komitea ja työstä Suomessa vastuussa oleva SFS:n toimialayhteisö. Julkaisun alkusivuihin voi tutustua esikatselun avulla. 

 


SFS Kauppa

online.sfs.fi

Sahkobanneri_165x52_Uusi

Lausuntopyyntöpalvelu


rss Uutiset

24.5.2018 Uusi pohjoismainen tutkimus standardisoinnin taloudellisista hyödyistä

Uusi pohjoismainen tutkimus: standardien käyttö kasvattaa työn tuottavuutta ja yritysten kilpailukykyä – Suomessa potentiaalia vielä hyödyntämättä

Lue lisää

16.5.2018 Standardi takaa suomalaiselle Nightingale Healthille analyysien laadun

Laadunhallinta on merkittävässä asemassa suomalaisen terveysteknologiayrityksen Nightingale Health Oy:n tarjoamissa kaikissa palveluissa. Yritys on hankkinut sertifikaatin standardin SFS-EN ISO 13485 mukaisesta toiminnasta analyysien korkean laadun takaamiseksi. Vuonna 2013 perustettu yritys on kehittänyt kansainvälistä tunnustusta saaneen NMR (Nuclear Magnetic Resonance) –teknologiaan perustuvan verianalyysin parempaan sairauksien ennakointiin ja ennaltaehkäisyyn.

Lue lisää

14.5.2018 Ydinenergiateknologian kansainvälisen standardisoinnin yleiskokous Helsingissä

Kansainvälisen standardisoimisjärjestö ISO:n ydinenergiateknologian ja säteilyturvallisuuden vuoden 2018 viikon kestävä yleiskokous pidetään 14.-18. toukokuuta Helsingissä. Edellinen yleiskokous pidettiin vuonna 2016 Intiassa. Suomeen saapuu yli 150 alan asiantuntijaa noin 20 maasta mm. Japanista, Kiinasta, USA:sta, Venäjältä, Ranskasta, Saksasta, Intiasta ja Iso-Britanniasta. Osallistujat ovat pääsääntöisesti eri maiden ydinenergiateknologian ja säteilyturvallisuuden viranomaisia ja teollisuuden edustajia sekä tutkijoita. Mukana on myös ydinenergiayhteisöjen, kuten kansainvälisen atomienergiajärjestön IAEA:n edustajia.

Lue lisääSFSedu oppilaitosportaali

European Committee for Standardization

International Organization for Standardization