header ajankohtaista
A- A+

Johtamisen standardien käyttö kasvaa

 

Julkaistu 26.10.2017


Kansainvälinen standardisoimisjärjestö ISO julkaisee vuosittain tilastotiedot hallintajärjestelmäsertifikaattien eli johtamisen standardien pohjalta tehtyjen sertifiointien määristä. Tiedot on kerätty ISOn jäsenmaiden akkreditoiduilta sertifiointielimiltä ja tilasto käsittää 11 standardia. Standardeja käytetään toiminnan ohjaukseen myös ilman sertifiointimenettelyä.

 

Hallintajärjestelmästandardeihin perustuvia sertifikaatteja oli vuoden 2016 lopussa maailmalla runsaat 1,6 miljoonaa kappaletta (kasvua 8 prosenttia). ISO on sisällyttänyt uusina standardeina vuoden 2016 tilastoon  tieliikenneturvallisuuden ISO 39001 ja toimitusketjun ISO 28000 -standardit tilaston käyttäjien toivomuksesta.

 

ISO 9001 yleisin

 

Laadunhallinnan ISO 9001 on käytetyin hallintajärjestelmä. Sertifikaatteja tämän standardin mukaisesta järjestelmästä oli maailmalla vuoden 2016 lopussa 1 106 356. Niistä vasta 80 596 kappaletta  (7 prosenttia) on annettu standardin uusimman version ISO 9001:2015 perusteella. Sertifikaattien määrä kasvoi 7 prosenttia edelliseen vuoteen nähden. Suomessa ISO 9001 -sertifikaatteja oli myönnetty yhtä paljon kuin viime vuonna, yhteensä 2 592 kappaletta, neljä vähemmän kuin vuotta aiemmin.   

 

Eniten ISO 9000 -sertifikaatteja on aiempien vuosien tapaan myönnetty Kiinassa. Seuraavina listalla tulevat Italia, Saksa, Japani, Britannia, Intia, Espanja, Yhdysvallat, Espanja, Ranska ja Brasilia.  Eniten sertifikaatteja on perusmetallien ja metallituotteiden valmistuksessa.

 

Laadunhallinnan ISO 9001 standardi on maailman tunnetuin ja käytetyin hallintajärjestelmästandardi, joka tarjoaa kaikenkokoisille organisaatioille viitekehyksen johtamiseen ja toiminnanohjaamiseen.

 

Standardin ISO 9001 käytöstä lääkinnällisten laitteiden valmistuksessa on oma standardinsa ISO 13485. Sertifikaatteja tämän standardin mukaisesta toiminnasta oli maailmalla 29 585 kappaletta (+ 13 prosenttia). Suomessa sertifikaatteja oli jo 109 (+ 28 prosenttia).

 

Autoteollisuuden oma versio standardista ISO 9001 on ISO/TS 16949. Tämän standardin mukaisesta toiminnasta oli sertifikaatteja 67 358 kappaletta (+ 7 prosenttia). Suomessa sertifikaatteja oli vuoden 2015 lopussa 25 kappaletta (+ 14 prosenttia).

 

Autoteollisuuden IATF (International Automotive Task Force) on julkaissut lokakuussa 2016 uuden alan laadunhallintajärjestelmästandardin IATF 16949:2016. Se on korvannut ISOn julkaisun ISO/TS 16949.

 

Standardi ISO 14001 toiseksi suosituin

 

Toiseksi suosituin hallintajärjestelmä on yhä ympäristöasioiden hallintajärjestelmä ISO 14001. Sertifikaatteja standardin ISO 14001 mukaisesta järjestelmästä oli 346 189  (+8 prosenttia). 

 

ISO 14001 -sertifikaateista vasta 7 prosenttia oli annettu vuoden 2015 lopulla ilmestyneen standardin ISO 14001 uusimman version perusteella. Eniten ISO 14001 -sertifikaatteja oli maailmalla aiempien vuosien tapaan rakennusalalla. Suomessa ISO 14001 -sertifikaatteja oli 1 418 kpl (1 466 vuotta aiemmin).

 

Myös ISO 14001 -sertifikaatteja on myönnetty eniten Kiinassa. Kiinan jälkeen listalla ovat edelleen Japani ja Italia. Näiden jälkeen tulevat Britannia, Espanja, Saksa, Intia, Ranska ja Yhdysvallat.                    

 

Energianhallintajärjestelmän standardin ISO 50001 käyttö on edelleen kasvanut paljon. Sertifikaatteja tämän standardin mukaisesta järjestelmästä oli vuoden 2016 lopussa 20 216 kappaletta. Tämä on 69 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Suomessa ISO 50001 sertifikaatteja oli 44 kpl. Vuotta aiemmin sertifikaatteja oli Suomessa 30.

 

Tietoturvan hallintajärjestelmissä 21 % kasvu

 

Tietoturvallisuuden hallintajärjestelmien sertifikaatteja oli 33 290. Sertifioitujen standardin ISO/IEC 27001 mukaisten järjestelmien määrä on maailmalla kasvanut 21 prosenttia. Suomessa ISO/IEC 27001 sertifikaatteja oli 54 kpl, vuotta aiemmin 44.

 

Standardin ISO 20000-1 ”Informaatioteknologia. Palvelunhallinta. Osa 1: Palvelunhallintajärjestelmää koskevat vaatimukset” mukaisesta toiminnasta on sertifikaatteja maailmalla 4 537 kappaletta (+ 63 prosenttia). Suomessa sertifikaatteja on 13, neljä enemmän kuin vuotta aiemmin.

 

Elintarvikealalla muutokset vähäisiä, liiketoiminnan jatkuvuudessa suuria

 

Elintarvikkeiden turvallisuuden hallintajärjestelmästä (ISO 22000) oli 32 139 sertifikaattia. Suomessa ISO 22000 sertifikaatteja oli 69 kpl. Maailmalla määrä hieman kasvoi ja Suomessa hieman laski. 

                                                                                        

Liiketoiminnan jatkuvuuden hallintajärjestelmää käsittelee standardi ISO 22301. Sen mukaisesta toiminnasta oli sertifikaatteja 3 853 kappaletta. Määrä on kasvanut 23 prosenttia. Suomessa ei sertifikaatteja vielä ole.

 

Liikenneturvallisuus ja toimitusketjun turvallisuus ensi kertaa mukana

 

Liikenneturvallisuuden hallintajärjestelmiä käsittelevän standardin ISO 39001 mukaisesta toiminnasta on sertifikaatteja 478 ja toimitusketjun turvallisuuden hallintajärjestelmien standardin ISO 28000 mukaisesta toiminnasta sertifikaatteja 356 kappaletta vuoden 2016 lopun tilaston mukaan. Suomessa ei näiden ensimmäistä kertaa mukana tilastossa olevien standardien mukaisen toiminnan sertifikaatteja ole vielä myönnetty.

 

Sertifikaatit Suomessa 2016 lopussa
Hallintajärjestelmien ISO-standardien sertifikaattien määrät Suomessa 2016 lopussa.


ISOn tilasto on luettavissa ISOn sivuilla osoitteessa https://www.iso.org/the-iso-survey.html
SFS Kauppa

online.sfs.fi

Sahkobanneri_165x52_Uusi

Lausuntopyyntöpalvelu


rss Uutiset

24.5.2018 Uusi pohjoismainen tutkimus standardisoinnin taloudellisista hyödyistä

Uusi pohjoismainen tutkimus: standardien käyttö kasvattaa työn tuottavuutta ja yritysten kilpailukykyä – Suomessa potentiaalia vielä hyödyntämättä

Lue lisää

16.5.2018 Standardi takaa suomalaiselle Nightingale Healthille analyysien laadun

Laadunhallinta on merkittävässä asemassa suomalaisen terveysteknologiayrityksen Nightingale Health Oy:n tarjoamissa kaikissa palveluissa. Yritys on hankkinut sertifikaatin standardin SFS-EN ISO 13485 mukaisesta toiminnasta analyysien korkean laadun takaamiseksi. Vuonna 2013 perustettu yritys on kehittänyt kansainvälistä tunnustusta saaneen NMR (Nuclear Magnetic Resonance) –teknologiaan perustuvan verianalyysin parempaan sairauksien ennakointiin ja ennaltaehkäisyyn.

Lue lisää

14.5.2018 Ydinenergiateknologian kansainvälisen standardisoinnin yleiskokous Helsingissä

Kansainvälisen standardisoimisjärjestö ISO:n ydinenergiateknologian ja säteilyturvallisuuden vuoden 2018 viikon kestävä yleiskokous pidetään 14.-18. toukokuuta Helsingissä. Edellinen yleiskokous pidettiin vuonna 2016 Intiassa. Suomeen saapuu yli 150 alan asiantuntijaa noin 20 maasta mm. Japanista, Kiinasta, USA:sta, Venäjältä, Ranskasta, Saksasta, Intiasta ja Iso-Britanniasta. Osallistujat ovat pääsääntöisesti eri maiden ydinenergiateknologian ja säteilyturvallisuuden viranomaisia ja teollisuuden edustajia sekä tutkijoita. Mukana on myös ydinenergiayhteisöjen, kuten kansainvälisen atomienergiajärjestön IAEA:n edustajia.

Lue lisääSFSedu oppilaitosportaali

European Committee for Standardization

International Organization for Standardization