header kompassi
A- A+

Johtamisen standardien käyttö kasvaa

 

Julkaistu 12.9.2018


Kansainvälinen standardisoimisjärjestö ISO julkaisee vuosittain tilastotiedot hallintajärjestelmäsertifikaattien eli johtamisen standardien pohjalta tehtyjen sertifiointien määristä. Tiedot on kerätty ISOn jäsenmaiden akkreditoiduilta sertifiointielimiltä ja tilasto käsittää 10 standardia. Vuoden 2017 lopun tilasto on julkaistu syyskuussa 2018. Standardien suosio jatkaa kasvuaan.


Suomessa tilastossa mukana oleviin standardeihin perustuvien sertifikaattien määrä on vuodessa kasvanut 159 kappaleella 4 458 sertifikaattiin. Hallintajärjestelmästandardeihin perustuvia sertifikaatteja oli vuoden 2017 lopussa maailmalla runsaat 1,5 miljoonaa kappaletta.


ISO 9001 ylivoimaisesti yleisin standardi


Laadunhallinnan ISO 9001 standardi on maailman tunnetuin ja käytetyin hallintajärjestelmästandardi, joka tarjoaa kaikenkokoisille organisaatioille viitekehyksen johtamiseen ja toiminnanohjaamiseen. Suomessa ISO 9001 -sertifikaatteja oli vuoden 2017 lopussa yhteensä 2 644 kappaletta (2 592 kpl 2016).


Eniten Suomessa sertifikaatteja on kaupan ja autojen huollon alalla. Toiseksi eniten sertifikaatteja on ryhmässä perusmetallit sekä teollisuusvalmisteiset metallituotteet. 


Sertifikaatteja standardin ISO 9001 mukaisesta järjestelmästä oli maailmalla vuoden 2017 lopussa 1 058 504. Sertifikaattien määrä laski 4 prosenttia edelliseen vuoteen nähden. Määrän lasku johtui siitä, että Italiasta ja Saksasta saadut tiedot on tilastoitu uudella tavalla. Eniten ISO 9000 -sertifikaatteja on aiempien vuosien tapaan myönnetty Kiinassa. Seuraavina listalla tulevat Italia, Saksa, Japani ja Britannia.   


Standardin ISO 9001 käytöstä lääkinnällisten laitteiden valmistuksessa on oma standardinsa ISO 13485. Sertifikaatteja tämän standardin mukaisesta toiminnasta oli Suomessa jo 145. Määrä on kasvanut vuodessa 41 prosenttia. Myös maailmalla näiden sertifikaattien määrä on kasvanut. Sertifikaatteja oli 31 520 kappaletta. Tämä on 6,5 prosenttia enemmän kuin vuonna 2016.


Ympäristöjärjestelmä toiseksi suosituin


Toiseksi suosituin hallintajärjestelmä on yhä ympäristöasioiden hallintajärjestelmä ISO 14001. Suomessa ISO 14001 -sertifikaatteja oli 1 480 kpl (1 418 vuotta aiemmin). Eniten sertifikaatteja oli ryhmässä kuljetus, varastointi ja viestintä. Maailmalla sertifikaattien määrä on kasvanut 362 610 kappaleeseen vuoden 2016 kaikkiaan 346 147 kappaleesta.  Myös ISO 14001 -sertifikaatteja on myönnetty eniten Kiinassa. Kiinan jälkeen listalla ovat Japani, Britannia, Italia ja Saksa. 


Standardien ISO 9001 ja ISO 14001 ohella organisaatiot ovat hyödyntäneet yleisesti työterveyden ja työturvallisuuden johtamista käsittelevää julkaisua OHSAS 18001. Tämä ei ole ISOn julkaisu, josta syystä sitä se ei ole mukana tilastossa. Vuonna 2018 OHSAS 18001 on korvattu standardilla ISO 45001, josta syystä se tulee jatkossa näkymään ISOn tilastossa.                                    


Energianhallintajärjestelmän standardin ISO 50001 käyttö on tilaston mukaan kasvanut maailmalla ja Suomessa vähentynyt.  Sertifikaatteja tämän standardin mukaisesta järjestelmästä oli vuoden 2017 lopussa maailmalla 22 870 kappaletta (20 216 vuonna 2016). Suomessa ISO 50001 sertifikaatteja oli 37 (44 kpl vuonna 2016).


Tietoturvallisuuden hallintajärjestelmän vaatimukset on kirjattu standardiin ISO/IEC 27001. Suomessa näiden sertifikaattien määrä on kasvanut 72 kappaleeseen, kasvua 33 prosenttia.  Maailmalla sertifikaatteja oli 39 501 kappaletta, kasvua edellisvuodesta 19 prosenttia.   


Standardin ISO 20000-1 ”Informaatioteknologia. Palvelunhallinta. Osa 1: Palvelunhallintajärjestelmää koskevat vaatimukset” mukaisesta toiminnasta on sertifikaatteja Suomessa 11 (13 vuonna 2016). Maailmalla määrä on 5 005 (4 537 vuonna 2016).


Elintarvikkeiden turvallisuuden hallintajärjestelmästä (ISO 22000) oli Suomessa sertifikaatteja 68 (69 kpl 2016). Maailmalla sertifikaatteja oli 32 722 (32 139 kpl vuonna 2016).

                                                                                                                

Liiketoiminnan jatkuvuuden hallintajärjestelmää käsittelee standardi ISO 22301. Sen mukaisesta toiminnasta oli sertifikaatteja 4 281 (3 853 kappaletta vuonna 2016). Suomessa sertifikaatteja oli vain 1 kpl. Muualla Euroopassa standardi on jo yleistynyt. Eniten sertifikaatteja standardin mukaisesta toiminnasta Euroopassa on Britanniassa, 700. Pohjoismaista on ykkösenä Ruotsi kymmenellä sertifikaatillaan.


Liikenneturvallisuuden hallintajärjestelmiä käsittelevän standardin ISO 39001 mukaisesta toiminnasta on sertifikaatteja 620 ja toimitusketjun turvallisuuden hallintajärjestelmien standardin ISO 28000 mukaisesta toiminnasta sertifikaatteja 494 kappaletta vuoden 2017 lopun tilaston mukaan. Suomessa ei näiden standardien mukaisen toiminnan sertifikaatteja ole vielä myönnetty.


Aiemmin tilastossa mukana ollut autoteollisuuden oma versio standardista ISO 9001, ISO/TS 16949, on kumottu ja puuttuu siksi tilastosta. Autoteollisuuden IATF (International Automotive Task Force) on julkaissut lokakuussa 2016 uuden alan laadunhallintajärjestelmästandardin IATF 16949:2016 ja se on korvannut ISOn julkaisun ISO/TS 16949.


ISOn tilasto on luettavissa ISOn sivuilla osoitteessa https://www.iso.org/the-iso-survey.html
SFS Kauppa

online.sfs.fi

Lausuntopyyntöpalvelu


rss Uutiset

19.9.2018 Muutoksia rakenteellisten teräsrakenteiden (EN 1090) vaatimuksiin

Rakenteellisten teräsrakenteiden (EN 1090) teknisiin vaatimuksiin on tullut muutoksia. Konepajalla on vuoden 2018 loppuun asti aikaa käydä läpi oma toimintansa ja sopeuttaa sen kirjallisessa kuvauksessa, FPC-manuaalissa, esitetyt tekniset vaatimukset uuden standardin SFS-EN 1090-2:2018 mukaisiksi.

Lue lisää

19.9.2018 Sähköpostiliikenne takkuaa

SFS:n verkkoyhteyksissä on häiriöitä eikä SFS voi tällä hetkellä vastaanottaa sähköposteja. Vikaa korjataan parhaillaan. Parhaiten tavoitat meidät puhelimitse.

Lue lisää

18.9.2018 Standardi mahdollistaa rajat ylittävän kaupan sähköisen laskutuksen

Uusi lakiesitys sähköisestä laskutuksesta pyrkii tehostamaan ja lisäämään verkkolaskujen käyttöä. Laki pohjaa eurooppalaisen standardisoimisjärjestön CENin standardiin, joka korvaa EU- ja Efta-maiden omat standardit.

Lue lisääSFSedu oppilaitosportaali

European Committee for Standardization

International Organization for Standardization