header ajankohtaista
A- A+

QR-koodi vie älylaitteella verkkosivulle

Julkaistu 26.10.2016


QR-koodeja käytetään paljon mainoksissa ja melko tavallisia ne alkavat olla myös esimerkiksi matkalipuissa sekä museoissa ja erilaisilla rastireiteillä ohjaamassa turisteja nähtävyydeltä toiselle. Jotkut suunnistusseurat ovat ottaneet QR-koodit käyttöön korvaamaan kiinteitä rasteja.


QR- ja muita sen kaltaisia kuviokoodeja luetaan sovelluksella, joita on olemassa lukuisia erilaisia ja ne ovat ladattavissa älylaitteisiin sovelluskaupoista ilmaiseksi. Laitteen kamera suunnataan koodiin, ja koodi johdattaa käyttäjän halutun tiedon äärelle, käytännössä siis jollekin verkkosivulle.

QR-koodin tunnistaa kulmissa olevista neliöistä

QR on lyhenne sanoista “Quick Response”. QR-koodi koostuu neliskulmaisista moduuleista, jotka muodostavat yhdessä neliön. QR-koodi sisältää informaatiota vaaka- ja pystysuunnassa, minkä vuoksi sitä kutsutaan kaksiulotteiseksi kuviokoodiksi. Yksiulotteinen kuviokoodi on esimerkiksi viivakoodi, jossa informaatiota on vain vaakasuunnassa.


QR-koodeja on 40 eri kokoa, joista pienin, versio 1, on kooltaan 21 x 21 moduulia. Lisäksi on olemassa pienempiä Micro QR -koodeja, joita voi olla neljää eri kokoa. Silmämääräisesti QR-koodin erottaa muista kaksiulotteisista koodeista kolmessa kulmassa olevista selvistä neliökuvioista. QR-koodinlukijat erottavat oikean koodilajin automaattisesti muista koodeista.

QR-koodi toimii, kun noudatetaan yhteisiä sääntöjä

Jotta QR-koodin käyttö onnistuu, on kaikkien QR-koodien käyttöön liittyvien sovellusten oltava yhteentoimivia. Symbolien koodaus, purku, tulostimet, koodinlukijat muodostavat yhtenäisen järjestelmän, ja jos yhdessäkin näistä on virhe tai joku näistä on yhteensopimaton muuhun ketjuun, tiedon kulku lakkaa, eikä koodi tuo esille haluttua tietoa.


Yhteiset säännöt, joita kaikki toimivat sovellukset noudattavat, löytyvät kansainvälisestä standardista ISO/IEC 18004 Information technology — Automatic identification and data capture techniques — QR Code bar code symbology specification. Standardissa määritellään esimerkiksi QR-koodin symboliikan ominaispiirteet, koodausmenetelmät, symbolien muodot, virheenkorjaussäännöt ja viittausten koodausalgoritmit. Standardia käyttävät sovelluskehittäjät. Kun kaikki on kunnossa, sovellusten loppukäyttäjät voivat luottaa matkalippuunsa, jatkaa suunnistusta ja lukea lisää nähtävyyksistä.


QR-koodin ja muiden kuviokoodien standardisointia seurataan ja työhön osallistutaan SFS:n seurantaryhmässä SR 309 Automaattinen tunnistus ja tiedonkeruu.


QR-koodi SFS

SFS Kauppa

online.sfs.fi

Sahkobanneri_165x52_Uusi

Lausuntopyyntöpalvelu


rss Uutiset

22.2.2018 Uusittu riskienhallintastandardi julkaistu

Kansainvälisen standardisoimisjärjestön ISOn riskienhallintastandardista on julkaistu uusittu versio ISO 31000:2018. Standardi auttaa organisaatioita kehittämään riskienhallintaansa ja luomaan luotettavan tavan tunnistaa riskejä.

Lue lisää

21.2.2018 Johtamisjärjestelmät kuljetusalalla normaalia arkea

Johtamis- ja laatujärjestelmät ovat kuljetusalalla normaalia arkea, sanoo Alexej von Bagh Raskassarja-lehdessä. ISO 9001 on maailmalla tunnetuin laadunhallintajärjestelmä. Bagh on Rototec Groupin toimitusjohtaja ja Raskassarja-ketjun toimintaa hallinnoivan Finnish RK-Group Oy:n hallituksen puheenjohtaja.

Lue lisää

15.2.2018 Talvilomalaisen turvallisuutta edistetään symbolein

Talvilomallaan voi törmätä turvallista liikkumista edistäviin symboleihin. Turvallisuutta ohjaavat symbolit ovat yleisiä etenkin laskettelukeskuksissa, joissa laskettelijan turvallisuutta edistetään kansainvälisillä turvallisuusmerkeillä. Talvilomalainen törmää turvallisuusmerkkeihin myös kaupungeissa, eikä lentokentillä niiltä voi välttyä.

Lue lisääSFSedu oppilaitosportaali

European Committee for Standardization

International Organization for Standardization