header kompassi
A- A+

QR-koodi vie älylaitteella verkkosivulle

Julkaistu 26.10.2016


QR-koodeja käytetään paljon mainoksissa ja melko tavallisia ne alkavat olla myös esimerkiksi matkalipuissa sekä museoissa ja erilaisilla rastireiteillä ohjaamassa turisteja nähtävyydeltä toiselle. Jotkut suunnistusseurat ovat ottaneet QR-koodit käyttöön korvaamaan kiinteitä rasteja.


QR- ja muita sen kaltaisia kuviokoodeja luetaan sovelluksella, joita on olemassa lukuisia erilaisia ja ne ovat ladattavissa älylaitteisiin sovelluskaupoista ilmaiseksi. Laitteen kamera suunnataan koodiin, ja koodi johdattaa käyttäjän halutun tiedon äärelle, käytännössä siis jollekin verkkosivulle.

QR-koodin tunnistaa kulmissa olevista neliöistä

QR on lyhenne sanoista “Quick Response”. QR-koodi koostuu neliskulmaisista moduuleista, jotka muodostavat yhdessä neliön. QR-koodi sisältää informaatiota vaaka- ja pystysuunnassa, minkä vuoksi sitä kutsutaan kaksiulotteiseksi kuviokoodiksi. Yksiulotteinen kuviokoodi on esimerkiksi viivakoodi, jossa informaatiota on vain vaakasuunnassa.


QR-koodeja on 40 eri kokoa, joista pienin, versio 1, on kooltaan 21 x 21 moduulia. Lisäksi on olemassa pienempiä Micro QR -koodeja, joita voi olla neljää eri kokoa. Silmämääräisesti QR-koodin erottaa muista kaksiulotteisista koodeista kolmessa kulmassa olevista selvistä neliökuvioista. QR-koodinlukijat erottavat oikean koodilajin automaattisesti muista koodeista.

QR-koodi toimii, kun noudatetaan yhteisiä sääntöjä

Jotta QR-koodin käyttö onnistuu, on kaikkien QR-koodien käyttöön liittyvien sovellusten oltava yhteentoimivia. Symbolien koodaus, purku, tulostimet, koodinlukijat muodostavat yhtenäisen järjestelmän, ja jos yhdessäkin näistä on virhe tai joku näistä on yhteensopimaton muuhun ketjuun, tiedon kulku lakkaa, eikä koodi tuo esille haluttua tietoa.


Yhteiset säännöt, joita kaikki toimivat sovellukset noudattavat, löytyvät kansainvälisestä standardista ISO/IEC 18004 Information technology — Automatic identification and data capture techniques — QR Code bar code symbology specification. Standardissa määritellään esimerkiksi QR-koodin symboliikan ominaispiirteet, koodausmenetelmät, symbolien muodot, virheenkorjaussäännöt ja viittausten koodausalgoritmit. Standardia käyttävät sovelluskehittäjät. Kun kaikki on kunnossa, sovellusten loppukäyttäjät voivat luottaa matkalippuunsa, jatkaa suunnistusta ja lukea lisää nähtävyyksistä.


QR-koodin ja muiden kuviokoodien standardisointia seurataan ja työhön osallistutaan SFS:n seurantaryhmässä SR 309 Automaattinen tunnistus ja tiedonkeruu.


QR-koodi SFS

SFS Kauppa

online.sfs.fi

Lausuntopyyntöpalvelu


rss Uutiset

5.12.2018 Miten sosiaalista mediaa voi hyödyntää kriisitilanteissa?

Suomalaisia viestinnän asiantuntijoita kaivataan mukaan standardisointityöhön, joka koskee sosiaalisen median käyttöä kriisitilanteissa. Yhteiskunnan turvallisuuden alalta on olemassa runsaasti erilaisia standardeja ja niiden määrä kasvaa tasaisesti yhteiskunnallisten ja teknologisten muutosten tehostamana.

Lue lisää

4.12.2018 Lue SFS News 4/2018

SFS:n sähköisen uutiskirjeen SFS News kuluvan vuoden neljäs numero on ilmestynyt. Siinä ovat esillä mm. mittayksikköjen uudet määritelmät, SFS:n 7.11. järjestämä tapahtuma "Viennin ja kilpailukyvyn suurin salaisuus", älykkäisiin kaupunkeihin liittyvä standardisointi ja SI-opas.

Lue lisää

4.12.2018 Genomiikan tietotekniikan standardisointi käynnistymässä

Genomiikka muuttaa merkittävästi lääketiedettä – se mahdollistaa uudenlaisten lääkkeiden kehittämisen, tarkentaa syöpähoitoja ja tarjoaa uudenlaisia menetelmiä perinnöllisten tautien diagnostiikkaan. Myös genomiikan tietotekniikan kehitys on tällä hetkellä hyvin aktiivista, niinpä standardien kehittäjäjoukko kaipaa lisää asiantuntijoita mukaan työhön.

Lue lisääSFSedu oppilaitosportaali

European Committee for Standardization

International Organization for Standardization