header ajankohtaista
A- A+
 
 

Energy Audits one year on

19.6.2017 09.30-16.45

Perustiedot
Paikka
CEN-CENELEC Meeting Centre, Brussels, Belgium
Kuvaus

Website-energy-Audit


EU:n energiatehokkuusdirektiivi 2012/27/EU on keskeinen EU:n energiasäädös, joka pyrkii lisäämään energiatehokkuutta. Energia-auditoinnit ovat yksi tärkeimmistä EU:n energiasäädösten työkaluista. Eurooppalaiset standardisoimisjärjestöt CEN ja CENELEC ovat laatineet energia-auditointeja käsittelevän moniosaisen standardin SFS-EN 16247 tukemaan jäsenvaltioiden energia-auditointiohjelmia. Seminaarissa aiheena ovat kokemukset energia-auditoinneista ja tulevaisuuden haasteet.


Lisätietoja seminaarista on CEC-CENELECin verkkosivuilla.


SFS Kauppa

online.sfs.fi

Sähköalan standardit SFSstä

Lausuntopyyntöpalvelu


rss Uutiset

23.5.2017 ISO 45001 toisella lausuntokierroksella

Työterveys- ja työturvallisuusasioiden johtamista käsittelevän standardin ISO 45001 toinen ehdotusversio on äänestettävänä kansainvälisessä standardisoimisjärjestössä ISOssa. SFS on käynnistänyt kansallisen lausuntokierroksen.

Lue lisää

18.5.2017 Kestävistä hankinnoista monia hyötyjä

Hankinnoilla on tärkeä osuus vastuullisessa toiminnassa ja Yhdistyneitten kansakuntien kestävän kehityksen tavoitteiden edistämisessä. Integroimalla kestävyys hankintapolitiikkaan ja –käytäntöihin mukaan lukien toimitusketjut, organisaatiot voivat hallita kestävään kehitykseen liittyviä ympäristöriskejä, sosiaalisia riskejä ja taloudellisia riskejä.

Lue lisää

15.5.2017 Ilmansuojelualan standardisoijat koolla Espoossa

Eurooppalaisilla ilmanlaadun standardeilla on keskeinen sija EU:n ilmansuojelulainsäädännön toimeenpanossa. Suomi isännöi eurooppalaisen standardisoimisjärjestön CENin ilmansuojelun standardeista vastaavan komitean kokousta 16.-17.5. Espoon Otaniemessä.

Lue lisääSFSedu oppilaitosportaali

European Committee for Standardization

International Organization for Standardization

rss Tuoteuutiset

22.3.2017 Uusimmat tuoteuutiset löytyvät verkkokaupasta

Tuoteuutiset kerrotaan SFS Kaupan -verkkosivuilla.

Lue lisää