header kompassi
A- A+

Tuoteuutisia SFS Kaupasta

13.2.2019 7.00

Vaatimukset ja suositukset koneiden sähkölaitteistoille kuvataan uudistetussa standardissa SFS-EN 60204-1:2018.

12.2.2019 7.48

Leikki- ja liikunta-alueiden turvallisuus on oma erityinen asiantuntija-alueensa, jossa oleellista on työntekijän pätevyys. Nyt julkaistu tekninen raportti auttaa arvioimaan tarkastajien koulutuksen, tutkinnon ja pätevyyden. Siinä kuvataan vaaditut tiedot, jotka tarkastajan on kustakin tehtävästä tiedettävä ja määritetään tiedon perustaso. Raporttia voi hyödyntää myös palvelujen hankinnassa.

7.2.2019 7.00

Kansainväliset ISO 55000 -sarjan standardit auttavat johtamaan organisaationne omaisuutta systemaattisesti ja tehokkaasti sekä varmistamaan omaisuutenne viisaan huolenpidon. Nyt on julkaistu uudistetut ohjeet omaisuudenhallintajärjestelmän toteuttamisen tueksi. Ne kuvataan standardissa SFS-ISO 55002:2018.

5.2.2019 16.09
Kuntolaitteiden turvallisuutta voidaan parantaa standardien avulla. Kun hankitte tai myytte kuntolaitteita, kannattaa varmistaa, että ne vastaavat standardien vaatimuksia ja on testattu standardien edellyttämillä testeillä.
4.2.2019 8.00
Mittausjärjestelmän tietojen avulla aurinkosähköjärjestelmän suorituskykyä voidaan arvioida suorituskykymittareilla, jotka perustuvat sähkötehoon tai sähköenergiaan. Uusi standardi määrittelee suorituskykyyn liittyvät käsitteet, mitattavat ja laskettavat parametrit sekä tietojenkäsittelyn. Standardi on tarpeellinen aurinkosähkölaitosten omistajille sekä laitostoimittajille.
28.1.2019 8.00
Tietoturvallisuuden hallintajärjestelmän vaatimukset määritellään standardissa ISO/IEC 27001. Tietoturvallisuuden hallintajärjestelmän toteuttamisen tueksi on laadittu ohjeistusta, joka kuvataan juuri suomeksi julkaistussa standardissa ISO/IEC 27003.
25.1.2019 7.30

Mittojen ja toleranssien yleiset esittämisperiaatteet tuotedokumentoinnissa kuvataan standardissa SFS-ISO 129-1, josta on julkaistu päivitetty versio.

23.1.2019 15.45

Palvelunhallintajärjestelmän vaatimukset kuvaavan standardin ISO/IEC 20000-1 avulla voi parantaa ja virtaviivaistaa IT-prosesseja ja näin lisätä organisaation tehokkuutta. Sen avulla voidaan myös osoittaa organisaation kykyä ylläpitää ja tarjota luotettavia IT-palveluita. Standardi on päivitetty: siihen on lisätty uusia vaatimuksia ja rakennetta selkeytetty.

21.1.2019 7.00

Näytteenoton laadunvarmistus on kriittinen vaihe, koska siinä tehtyjä virheitä ei yleensä havaita tai korjata jälkikäteen laboratoriossa tai toimistolla. Vihdoin on saatavilla lyhyt ja selkeä kuvaus maaperänäytteenoton kriittisistä vaiheista: Uudessa kansainvälisessä standardissa esitetään ohjeita maaperänäytteiden laadunvarmistuksesta ja -ohjauksesta.

17.1.2019 11.15

Euroopan komission tavoitteena on siirtyä julkisissa hankinnoissa sähköiseen laskutukseen. Tämän vuoksi komissio tarjoaa pääsyn kahteen tekniseen julkaisuun, jotka voit nyt ladata SFS:n verkkokaupassa maksutta. Ladataksesi julkaisut sinun tulee kirjautua kauppaan.


Voit tilata eri aihepiirien tuoteuutisia sähköpostiisi kohdasta Markkinoinnin uutiset.


Kaikki tuoteuutiset löytyvät myös SFS:n verkkokaupasta.


SFS Kauppa

online.sfs.fi

Lausuntopyyntöpalvelu


rss Uutiset

14.2.2019 Lue SFS News 1/2019

SFS News -uutiskirjeen kuluvan vuoden ensimmäinen numero on ilmestynyt. Sen aiheita ovat mm. kattovalaisimien uusi pistoke, valokuvauksen standardit ja katolta putoavasta lumesta varoittava merkki.

Lue lisää

7.2.2019 Suomen johdolla reilulle datataloudelle yhteiset tekniset vaatimusmäärittelyt Eurooppaan

IHAN - Ihmislähtöinen datatalous on Sitran hanke, jonka tarkoituksena on rakentaa reilun ja sujuvan datatalouden perustuksia. Hanke pyrkii saamaan ihmiset tietoisemmiksi oikeuksistaan ja antamaan työkaluja omien tietojen hallintaan verkossa.

Lue lisää

6.2.2019 SFS hakee tietojärjestelmäpäällikköä

Haemme Helsinkiin, tietohallintoomme tietojärjestelmäpäälliköksi monipuolista osaajaa.

Lue lisääSFSedu oppilaitosportaali

European Committee for Standardization

International Organization for Standardization