header ajankohtaista
A- A+

rss

10.2.2017

Vaatimukset palavien nesteiden varastopaikoille uudistettu

Palavien nestemäisten kemikaalien varastopaikkojen turvallisuus- ja ympäristövaatimuksia käsittelevä standardi SFS 3350 on uudistettu täysin. Standardi SFS 3350:2016 on turvallisuus- ja kemikaaliviraston julkaisemassa luettelossa niistä standardeista, joita noudattaen katsotaan kemikaaliturvallisuuslain (390/2005) nojalla annettujen säännösten vaatimusten täyttyvän. Standardi on tarkoitettu varastopaikkojen suunnittelijoille, rakentajille sekä varastopaikkojen huollosta ja kunnossapidosta vastaaville. Lisäksi ympäristö- ja pelastusviranomaiset voivat hyödyntää standardia työssään.

Standardin lähtökohtana ovat palavien nestemäisten kemikaalien syttymisherkkyyteen ja palavuuteen liittyvät ominaisuudet, mahdollisten palojen leviäminen sekä palotilanteiden hallintaan liittyvät vaatimukset. Standardissa on otettu huomioon myös mahdollisten höyrypilvien muodostuminen.

Standardin soveltamisrajaa on nostettu. Lisäksi standardin sisältöä on laajennettu huomattavasti verrattuna edelliseen painokseen. Kaikki varastoa havainnollistavat kuvat on päivitetty ja uusia kuvia on lisätty.

SFS 3350:2016 Palavien nestemäisten kemikaalien varastopaikka ja siellä olevat kemikaalien käsittelypaikat
3. painos, 2016. 51 sivua (suomenkielinen). Hinta 77,50 € (+ alv 24 %)
 
Standardia sovelletaan palavien nestemäisten kemikaalien varastoon, jossa varastoitavien palavien nesteiden yhteismäärä on vähintään 500 m3  sekä siellä oleviin säiliö-, astia- ja konttivarastoihin sekä käsittelypaikkoihin.  Se käsittelee ensisijaisesti palavien nestemäisten kemikaalien varastointia maanpäällisissä säiliöissä.  

Standardin vaatimusten lisäksi tulee ottaa huomioon räjähdysvaarallisiin tiloihin liittyvät ATEX-direktiivit (laitedirektiivi 2014/34/EU, olosuhdedirektiivi 1999/92/EY) sekä näihin perustuva kansallinen lainsäädäntö standardeineen.

Muita tärkeitä standardeja

Standardia SFS 3350:2016 ei sovelleta palavien nesteiden jakeluasemiin, vaan niissä noudatetaan standardia SFS 3352 Palavien nesteiden jakeluasema.

Palavien nestemäisten kemikaalien varastointiin satamissa sovelletaan standardia SFS 3355:2014 Palavien nesteiden käsittely satama-alueella. Tätä standardia aloitetaan päivittämään tänä vuonna.

Standardin SFS 3350:2016 mukaisten varastopaikkojen sammutus- ja palontorjuntakaluston vaatimuksista kerrotaan standardissa SFS 3357:2014 Palavien nesteiden varaston sammutus- ja palontorjuntakalusto. Tätä standardia ollaan parhaillaan päivittämässä.

Nesteiden varastointiin käytettävien suurien säiliöiden suunnittelua ja valmistusta koskee standardi SFS-EN 14015.

Lisätietoja

Öljy- ja biopolttoaineala ry
Erityisasiantuntija Virpi Nummisalo
Puh. 020 766 9930 (vaihde)
Sähköposti etunimi.sukunimi@oil.fi

Tilaukset
SFS Kauppa: sales.sfs.fi
Sähköposti: sales@sfs.fi
Puh. 09 1499 3353, myynti
Palaa otsikoihinSFS Kauppa

online.sfs.fi

Sähköalan standardit SFSstä

Lausuntopyyntöpalvelu


rss Uutiset

21.4.2017 Elintarvikkeiden autenttisuudesta laaditaan suositukset

Projektin tavoitteena on laatia konsensukseen perustuvia suosituksia ydintermien ja käsitteiden määritelmille ja luoda periaatteet ja perusvaatimukset ruokaan liittyvään autenttisuuteen. Tuloksena syntyvä dokumentti tarjoaa parhaitten käytäntöjen suosituksia viestintään ja työhön tulevaisuudessa, joka liittyy elintarvikkeiden autenttisuuteen sekä auttaa varmistamaan elintarvikkeiden autenttisuutta.

Lue lisää

11.4.2017 Lääkinnällisten laitteiden asetukset on hyväksytty

Lääkinnällisten laitteiden asetukset on hyväksytty EU:n parlamentissa 5.4.2017. Lääkinnällisiä laitteita ovat esimerkiksi piilolinssit, anestesia- ja hengityslaitteet, sydämentahdistimet, rintaimplantit ja lonkkaproteesit.

Lue lisää

6.4.2017 Sinituote Oy panostaa laatuun, turvallisuuteen ja ympäristöasioihin

Kokemäellä sijaitsevan Sinituote Oy:n tehtaat kehittävät toimintansa laatua, turvallisuutta ja ympäristöasioita standardien avulla.

Lue lisääSFSedu oppilaitosportaali

European Committee for Standardization

International Organization for Standardization

rss Tuoteuutiset

22.3.2017 Uusimmat tuoteuutiset löytyvät verkkokaupasta

Tuoteuutiset kerrotaan SFS Kaupan -verkkosivuilla.

Lue lisää