header kompassi
A- A+

rss Uutiset

28.8.2015

Energiatehokkuutta uudistuvalla sisäympäristöstandardilla – vielä ehtii vaikuttaa

Rakennusten sisäympäristöön vaikuttavat ilmanlaatu, lämpöolot, valaistus ja äänitekniset ominaisuudet. Sisäympäristöltä haluttavat olosuhteet vaikuttavat olennaisesti rakennuksen energiantarpeeseen. Suomessa, kuten koko EU:n alueella, rakennusten osuus energiankäytöstä on noin 40 prosenttia.

Nykyisten ja tulevaisuuden rakennusten energiatehokkuusvaatimusten toteutuminen edellyttää sisäympäristön, rakenteiden ja rakennuksen suunnittelun kokonaishallintaa. Nyt uudistumassa oleva sisäympäristöstandardi on osa n. 50 standardin sarjaa, joka on laadittu komission antaman EPBD–direktiivin eli rakennusten energiatehokkuusdirektiivin perusteella. Käynnissä olevassa standardien uudistustyössä on tarkoitus kehittää standardeja saatujen kokemuksien perusteella. Nyt on alan asiantuntijoilla mahdollisuus vaikuttaa standardien sisältöön ja varmistaa niiden toimivuus Suomessa, kertoo standardin laadinnassa mukana oleva SFS:n toimialayhteisö METSTA tiedotteessaan.


Työ laajenee myös Euroopan ulkopuolelle


Sisäympäristöstandardin uudistuksen tavoitteena on maakohtaisten säädösten yhtenäistäminen direktiivin toimeenpanon nopeuttamiseksi. Jatkossa työ laajenee myös Euroopan ulkopuolelle. Standardin hyödyntäminen saattaa siis parhaimmillaan tarjota laajaa kansainvälistä kilpailuetua.  


Sisäympäristöstandardin pääasiallinen tarkoitus on yhtenäistää energialaskennassa käytettäviä lähtöarvoja esim. laitemitoituksen, käytön ja lopputuloksen arvioinnin kannalta. Uusittu standardi määrittelee miten eri kategorioiden vaatimuksia voidaan käyttää, mutta se mahdollistaa myös arvojen määrittelyn kansallisesti tai tapauskohtaisesti, olosuhteet huomioiden.


Nyt lausuntokierroksella olevassa standardiluonnoksessa on useita liitteitä, joissa suurin osa lukuarvoista on esitetty. Uutta on kuitenkin esitystapa jossa liitteet on esitetty kahteen kertaan siten, että ensimmäisessä sarjassa taulukot ovat pääosin tyhjiä ja toisessa sarjassa on esitetty esimerkkiarvot. Ajatuksena on, että kansallisella tasolla voidaan standardia laadittaessa määritellä tyhjiin taulukoihin arvot, jotka sitten tulisivat kansallisella tasolla velvoittaviksi. Aiemmin sisäympäristöstandardiin liittyvät lukuarvot eivät ole olleet velvoittavia.


Käynnissä oleva lausuntovaihe onkin yksi tärkeimmistä vaiheista standardin laatimisessa. On olennaista saada kommentteja ja kehitysehdotuksia laajalta kohdeyleisöltä, joka tuntee paikalliset olosuhteet ja mahdolliset erityistarpeet. Kommentteja voi antaa kuka tahansa. Standardiehdotuksesta kiinnostuneen täytyy vain rekisteröityä SFS:n Lausuntopyyntöpalvelun käyttäjäksi osoitteessa http://lausunto.sfs.fi .


Uudistumisen myötä sisäilmastostandardi SFS-EN 15251 saa uuden numeron ja otsikon:

prEN 16798-1 - Energy performance of buildings. Part 1: Indoor environmental input parameters for design and assessment of energy performance of buildings addressing indoor air quality, thermal environment, lighting and acoustics. Module M1-6


METSTA, Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys ry on vuonna 2007 perustettu yleishyödyllinen standardisointiin keskittynyt yhdistys. METSTA vastaa Suomen Standardisoimisliitto SFS ry:n toimialayhteisönä teknologiateollisuuteen kuuluvien kone- ja metallituoteteollisuuden, metallien jalostuksen, talotekniikan sekä energianhallinnan standardisoinnista, tarkoituksenaan edistää osaltaan suomalaisen kone- ja metalliteollisuuden kilpailukykyä sekä alan ja käyttäjien turvallisuutta.Lisätiedot: www.metsta.fi


Palaa otsikoihinSFS Kauppa

online.sfs.fi

Lausuntopyyntöpalvelu


rss Uutiset

19.9.2018 Muutoksia rakenteellisten teräsrakenteiden (EN 1090) vaatimuksiin

Rakenteellisten teräsrakenteiden (EN 1090) teknisiin vaatimuksiin on tullut muutoksia. Konepajalla on vuoden 2018 loppuun asti aikaa käydä läpi oma toimintansa ja sopeuttaa sen kirjallisessa kuvauksessa, FPC-manuaalissa, esitetyt tekniset vaatimukset uuden standardin SFS-EN 1090-2:2018 mukaisiksi.

Lue lisää

19.9.2018 Sähköpostiliikenne takkuaa

SFS:n verkkoyhteyksissä on häiriöitä eikä SFS voi tällä hetkellä vastaanottaa sähköposteja. Vikaa korjataan parhaillaan. Parhaiten tavoitat meidät puhelimitse.

Lue lisää

18.9.2018 Standardi mahdollistaa rajat ylittävän kaupan sähköisen laskutuksen

Uusi lakiesitys sähköisestä laskutuksesta pyrkii tehostamaan ja lisäämään verkkolaskujen käyttöä. Laki pohjaa eurooppalaisen standardisoimisjärjestön CENin standardiin, joka korvaa EU- ja Efta-maiden omat standardit.

Lue lisääSFSedu oppilaitosportaali

European Committee for Standardization

International Organization for Standardization