header ajankohtaista
A- A+

rss Uutiset

28.8.2015

Energiatehokkuutta uudistuvalla sisäympäristöstandardilla – vielä ehtii vaikuttaa

Rakennusten sisäympäristöön vaikuttavat ilmanlaatu, lämpöolot, valaistus ja äänitekniset ominaisuudet. Sisäympäristöltä haluttavat olosuhteet vaikuttavat olennaisesti rakennuksen energiantarpeeseen. Suomessa, kuten koko EU:n alueella, rakennusten osuus energiankäytöstä on noin 40 prosenttia.

Nykyisten ja tulevaisuuden rakennusten energiatehokkuusvaatimusten toteutuminen edellyttää sisäympäristön, rakenteiden ja rakennuksen suunnittelun kokonaishallintaa. Nyt uudistumassa oleva sisäympäristöstandardi on osa n. 50 standardin sarjaa, joka on laadittu komission antaman EPBD–direktiivin eli rakennusten energiatehokkuusdirektiivin perusteella. Käynnissä olevassa standardien uudistustyössä on tarkoitus kehittää standardeja saatujen kokemuksien perusteella. Nyt on alan asiantuntijoilla mahdollisuus vaikuttaa standardien sisältöön ja varmistaa niiden toimivuus Suomessa, kertoo standardin laadinnassa mukana oleva SFS:n toimialayhteisö METSTA tiedotteessaan.


Työ laajenee myös Euroopan ulkopuolelle


Sisäympäristöstandardin uudistuksen tavoitteena on maakohtaisten säädösten yhtenäistäminen direktiivin toimeenpanon nopeuttamiseksi. Jatkossa työ laajenee myös Euroopan ulkopuolelle. Standardin hyödyntäminen saattaa siis parhaimmillaan tarjota laajaa kansainvälistä kilpailuetua.  


Sisäympäristöstandardin pääasiallinen tarkoitus on yhtenäistää energialaskennassa käytettäviä lähtöarvoja esim. laitemitoituksen, käytön ja lopputuloksen arvioinnin kannalta. Uusittu standardi määrittelee miten eri kategorioiden vaatimuksia voidaan käyttää, mutta se mahdollistaa myös arvojen määrittelyn kansallisesti tai tapauskohtaisesti, olosuhteet huomioiden.


Nyt lausuntokierroksella olevassa standardiluonnoksessa on useita liitteitä, joissa suurin osa lukuarvoista on esitetty. Uutta on kuitenkin esitystapa jossa liitteet on esitetty kahteen kertaan siten, että ensimmäisessä sarjassa taulukot ovat pääosin tyhjiä ja toisessa sarjassa on esitetty esimerkkiarvot. Ajatuksena on, että kansallisella tasolla voidaan standardia laadittaessa määritellä tyhjiin taulukoihin arvot, jotka sitten tulisivat kansallisella tasolla velvoittaviksi. Aiemmin sisäympäristöstandardiin liittyvät lukuarvot eivät ole olleet velvoittavia.


Käynnissä oleva lausuntovaihe onkin yksi tärkeimmistä vaiheista standardin laatimisessa. On olennaista saada kommentteja ja kehitysehdotuksia laajalta kohdeyleisöltä, joka tuntee paikalliset olosuhteet ja mahdolliset erityistarpeet. Kommentteja voi antaa kuka tahansa. Standardiehdotuksesta kiinnostuneen täytyy vain rekisteröityä SFS:n Lausuntopyyntöpalvelun käyttäjäksi osoitteessa http://lausunto.sfs.fi .


Uudistumisen myötä sisäilmastostandardi SFS-EN 15251 saa uuden numeron ja otsikon:

prEN 16798-1 - Energy performance of buildings. Part 1: Indoor environmental input parameters for design and assessment of energy performance of buildings addressing indoor air quality, thermal environment, lighting and acoustics. Module M1-6


METSTA, Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys ry on vuonna 2007 perustettu yleishyödyllinen standardisointiin keskittynyt yhdistys. METSTA vastaa Suomen Standardisoimisliitto SFS ry:n toimialayhteisönä teknologiateollisuuteen kuuluvien kone- ja metallituoteteollisuuden, metallien jalostuksen, talotekniikan sekä energianhallinnan standardisoinnista, tarkoituksenaan edistää osaltaan suomalaisen kone- ja metalliteollisuuden kilpailukykyä sekä alan ja käyttäjien turvallisuutta.Lisätiedot: www.metsta.fi


Palaa otsikoihinSFS Kauppa

online.sfs.fi

Sahkobanneri_165x52_Uusi

Lausuntopyyntöpalvelu


rss Uutiset

20.6.2018 Kansainvälinen elintarviketurvallisuuden hallintajärjestelmästandardi uusittu

Kansainvälinen standardisoimisjärjestö ISO on julkaissut uuden version elintarviketurvallisuuden hallintajärjestelmiä käsittelevästä standardista ISO 22000. Standardi korvaa vuonna 2005 ilmestyneen ensimmäisen version. ISO 22000:2018 tulee ladattavaksi SFS:n verkkokauppaan 26.6.2018.

Lue lisää

20.6.2018 Standardisointi mukana EU:n seuraavan kauden tutkimuksen puiteohjelmassa

Euroopan komissio on julkaissut 7.6.2018 ehdotuksensa seuraavien vuosien tutkimuksen puiteohjelmaksi ”Euroopan horisontti (FP9)”. Eurooppalaiset standardisoimisjärjestöt CEN ja CENELEC toivottavat tervetulleeksi EU:n teollisuuden maailmanlaajuiselle kilpailukyvylle keskeisen ehdotuksen. Ehdotuksen toinen artikla mainitsee standardisoinnin keskeiseksi avaintyökaluksi tutkimuksen ja innovaatioiden levittämisessä.

Lue lisää

20.6.2018 Työterveys- ja työturvallisuusjohtamisen standardi saa jatkoa

Kansainvälisen standardisoimisjärjestön ISOn tekninen komitea ISO/TC 283 Occupational health and safety management sai maaliskuussa 2018 valmiiksi työterveys- ja työturvallisuusjohtamisen standardin ISO 45001. Komitean työtä on päätetty jatkaa. Keskeinen tavoite on standardin ISO 45001 ylläpito sekä standardin käyttöönottoa ja soveltamista tukevien ohjestandardien laadinta huomioiden mm pk-yritysten tarpeet.

Lue lisääSFSedu oppilaitosportaali

European Committee for Standardization

International Organization for Standardization