header kompassi
A- A+

rss Uutiset

28.8.2015

Energiatehokkuutta uudistuvalla sisäympäristöstandardilla – vielä ehtii vaikuttaa

Rakennusten sisäympäristöön vaikuttavat ilmanlaatu, lämpöolot, valaistus ja äänitekniset ominaisuudet. Sisäympäristöltä haluttavat olosuhteet vaikuttavat olennaisesti rakennuksen energiantarpeeseen. Suomessa, kuten koko EU:n alueella, rakennusten osuus energiankäytöstä on noin 40 prosenttia.

Nykyisten ja tulevaisuuden rakennusten energiatehokkuusvaatimusten toteutuminen edellyttää sisäympäristön, rakenteiden ja rakennuksen suunnittelun kokonaishallintaa. Nyt uudistumassa oleva sisäympäristöstandardi on osa n. 50 standardin sarjaa, joka on laadittu komission antaman EPBD–direktiivin eli rakennusten energiatehokkuusdirektiivin perusteella. Käynnissä olevassa standardien uudistustyössä on tarkoitus kehittää standardeja saatujen kokemuksien perusteella. Nyt on alan asiantuntijoilla mahdollisuus vaikuttaa standardien sisältöön ja varmistaa niiden toimivuus Suomessa, kertoo standardin laadinnassa mukana oleva SFS:n toimialayhteisö METSTA tiedotteessaan.


Työ laajenee myös Euroopan ulkopuolelle


Sisäympäristöstandardin uudistuksen tavoitteena on maakohtaisten säädösten yhtenäistäminen direktiivin toimeenpanon nopeuttamiseksi. Jatkossa työ laajenee myös Euroopan ulkopuolelle. Standardin hyödyntäminen saattaa siis parhaimmillaan tarjota laajaa kansainvälistä kilpailuetua.  


Sisäympäristöstandardin pääasiallinen tarkoitus on yhtenäistää energialaskennassa käytettäviä lähtöarvoja esim. laitemitoituksen, käytön ja lopputuloksen arvioinnin kannalta. Uusittu standardi määrittelee miten eri kategorioiden vaatimuksia voidaan käyttää, mutta se mahdollistaa myös arvojen määrittelyn kansallisesti tai tapauskohtaisesti, olosuhteet huomioiden.


Nyt lausuntokierroksella olevassa standardiluonnoksessa on useita liitteitä, joissa suurin osa lukuarvoista on esitetty. Uutta on kuitenkin esitystapa jossa liitteet on esitetty kahteen kertaan siten, että ensimmäisessä sarjassa taulukot ovat pääosin tyhjiä ja toisessa sarjassa on esitetty esimerkkiarvot. Ajatuksena on, että kansallisella tasolla voidaan standardia laadittaessa määritellä tyhjiin taulukoihin arvot, jotka sitten tulisivat kansallisella tasolla velvoittaviksi. Aiemmin sisäympäristöstandardiin liittyvät lukuarvot eivät ole olleet velvoittavia.


Käynnissä oleva lausuntovaihe onkin yksi tärkeimmistä vaiheista standardin laatimisessa. On olennaista saada kommentteja ja kehitysehdotuksia laajalta kohdeyleisöltä, joka tuntee paikalliset olosuhteet ja mahdolliset erityistarpeet. Kommentteja voi antaa kuka tahansa. Standardiehdotuksesta kiinnostuneen täytyy vain rekisteröityä SFS:n Lausuntopyyntöpalvelun käyttäjäksi osoitteessa http://lausunto.sfs.fi .


Uudistumisen myötä sisäilmastostandardi SFS-EN 15251 saa uuden numeron ja otsikon:

prEN 16798-1 - Energy performance of buildings. Part 1: Indoor environmental input parameters for design and assessment of energy performance of buildings addressing indoor air quality, thermal environment, lighting and acoustics. Module M1-6


METSTA, Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys ry on vuonna 2007 perustettu yleishyödyllinen standardisointiin keskittynyt yhdistys. METSTA vastaa Suomen Standardisoimisliitto SFS ry:n toimialayhteisönä teknologiateollisuuteen kuuluvien kone- ja metallituoteteollisuuden, metallien jalostuksen, talotekniikan sekä energianhallinnan standardisoinnista, tarkoituksenaan edistää osaltaan suomalaisen kone- ja metalliteollisuuden kilpailukykyä sekä alan ja käyttäjien turvallisuutta.Lisätiedot: www.metsta.fi


Palaa otsikoihinSFS Kauppa

online.sfs.fi

Lausuntopyyntöpalvelu


rss Uutiset

13.11.2018 SFS:n asiakastyytyväisyys käynnissä

Meille on tärkeää saada palautetta toiminnastamme kehitystyön pohjaksi. Jos Taloustutkimus on sinuun yhteydessä, toivottavasti ehdit vastata haastateluun!

Lue lisää

8.11.2018 Nousevilla teknologia-alan yrityksillä heräämisen paikka: standardeihin on panostettava ajoissa pärjätäkseen kansainvälisillä markkinoilla

Tekoälyn standardisoimisen aika on juuri nyt, todettiin Suomen Standardisoimisliitto SFS ry:n järjestämässä Viennin ja kilpailukyvyn suurin salaisuus -tapahtumassa keskiviikkona 7.11. Uusien teknologia-alan yritysten olisi syytä havahtua standardisointiin ajoissa, jotta ne pystyvät pärjäämään yhä kiihtyvämmällä tahdilla muuttuvilla markkinoilla.

Lue lisää

8.11.2018 Meri Seistola työstää tekoälyn luotettavuutta ja selitettävyyttä

Tekoälylle on tekeillä jo useita standardeja, muun muassa sanasto, eettisyys, luotettavuus ja avoimuus. Myös suomalaisia on mukana standardisointityössä; yksi aktiivisista on Mediakasvatuskeskus Metkan toiminnanjohtaja Meri Seistola.

Lue lisääSFSedu oppilaitosportaali

European Committee for Standardization

International Organization for Standardization