header ajankohtaista
A- A+

rss Uutiset

28.8.2015

Energiatehokkuutta uudistuvalla sisäympäristöstandardilla – vielä ehtii vaikuttaa

Rakennusten sisäympäristöön vaikuttavat ilmanlaatu, lämpöolot, valaistus ja äänitekniset ominaisuudet. Sisäympäristöltä haluttavat olosuhteet vaikuttavat olennaisesti rakennuksen energiantarpeeseen. Suomessa, kuten koko EU:n alueella, rakennusten osuus energiankäytöstä on noin 40 prosenttia.

Nykyisten ja tulevaisuuden rakennusten energiatehokkuusvaatimusten toteutuminen edellyttää sisäympäristön, rakenteiden ja rakennuksen suunnittelun kokonaishallintaa. Nyt uudistumassa oleva sisäympäristöstandardi on osa n. 50 standardin sarjaa, joka on laadittu komission antaman EPBD–direktiivin eli rakennusten energiatehokkuusdirektiivin perusteella. Käynnissä olevassa standardien uudistustyössä on tarkoitus kehittää standardeja saatujen kokemuksien perusteella. Nyt on alan asiantuntijoilla mahdollisuus vaikuttaa standardien sisältöön ja varmistaa niiden toimivuus Suomessa, kertoo standardin laadinnassa mukana oleva SFS:n toimialayhteisö METSTA tiedotteessaan.


Työ laajenee myös Euroopan ulkopuolelle


Sisäympäristöstandardin uudistuksen tavoitteena on maakohtaisten säädösten yhtenäistäminen direktiivin toimeenpanon nopeuttamiseksi. Jatkossa työ laajenee myös Euroopan ulkopuolelle. Standardin hyödyntäminen saattaa siis parhaimmillaan tarjota laajaa kansainvälistä kilpailuetua.  


Sisäympäristöstandardin pääasiallinen tarkoitus on yhtenäistää energialaskennassa käytettäviä lähtöarvoja esim. laitemitoituksen, käytön ja lopputuloksen arvioinnin kannalta. Uusittu standardi määrittelee miten eri kategorioiden vaatimuksia voidaan käyttää, mutta se mahdollistaa myös arvojen määrittelyn kansallisesti tai tapauskohtaisesti, olosuhteet huomioiden.


Nyt lausuntokierroksella olevassa standardiluonnoksessa on useita liitteitä, joissa suurin osa lukuarvoista on esitetty. Uutta on kuitenkin esitystapa jossa liitteet on esitetty kahteen kertaan siten, että ensimmäisessä sarjassa taulukot ovat pääosin tyhjiä ja toisessa sarjassa on esitetty esimerkkiarvot. Ajatuksena on, että kansallisella tasolla voidaan standardia laadittaessa määritellä tyhjiin taulukoihin arvot, jotka sitten tulisivat kansallisella tasolla velvoittaviksi. Aiemmin sisäympäristöstandardiin liittyvät lukuarvot eivät ole olleet velvoittavia.


Käynnissä oleva lausuntovaihe onkin yksi tärkeimmistä vaiheista standardin laatimisessa. On olennaista saada kommentteja ja kehitysehdotuksia laajalta kohdeyleisöltä, joka tuntee paikalliset olosuhteet ja mahdolliset erityistarpeet. Kommentteja voi antaa kuka tahansa. Standardiehdotuksesta kiinnostuneen täytyy vain rekisteröityä SFS:n Lausuntopyyntöpalvelun käyttäjäksi osoitteessa http://lausunto.sfs.fi .


Uudistumisen myötä sisäilmastostandardi SFS-EN 15251 saa uuden numeron ja otsikon:

prEN 16798-1 - Energy performance of buildings. Part 1: Indoor environmental input parameters for design and assessment of energy performance of buildings addressing indoor air quality, thermal environment, lighting and acoustics. Module M1-6


METSTA, Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys ry on vuonna 2007 perustettu yleishyödyllinen standardisointiin keskittynyt yhdistys. METSTA vastaa Suomen Standardisoimisliitto SFS ry:n toimialayhteisönä teknologiateollisuuteen kuuluvien kone- ja metallituoteteollisuuden, metallien jalostuksen, talotekniikan sekä energianhallinnan standardisoinnista, tarkoituksenaan edistää osaltaan suomalaisen kone- ja metalliteollisuuden kilpailukykyä sekä alan ja käyttäjien turvallisuutta.Lisätiedot: www.metsta.fi


Palaa otsikoihinSFS Kauppa

online.sfs.fi

Sahkobanneri_165x52_Uusi

Lausuntopyyntöpalvelu


rss Uutiset

24.5.2018 Uusi pohjoismainen tutkimus standardisoinnin taloudellisista hyödyistä

Uusi pohjoismainen tutkimus: standardien käyttö kasvattaa työn tuottavuutta ja yritysten kilpailukykyä – Suomessa potentiaalia vielä hyödyntämättä

Lue lisää

16.5.2018 Standardi takaa suomalaiselle Nightingale Healthille analyysien laadun

Laadunhallinta on merkittävässä asemassa suomalaisen terveysteknologiayrityksen Nightingale Health Oy:n tarjoamissa kaikissa palveluissa. Yritys on hankkinut sertifikaatin standardin SFS-EN ISO 13485 mukaisesta toiminnasta analyysien korkean laadun takaamiseksi. Vuonna 2013 perustettu yritys on kehittänyt kansainvälistä tunnustusta saaneen NMR (Nuclear Magnetic Resonance) –teknologiaan perustuvan verianalyysin parempaan sairauksien ennakointiin ja ennaltaehkäisyyn.

Lue lisää

14.5.2018 Ydinenergiateknologian kansainvälisen standardisoinnin yleiskokous Helsingissä

Kansainvälisen standardisoimisjärjestö ISO:n ydinenergiateknologian ja säteilyturvallisuuden vuoden 2018 viikon kestävä yleiskokous pidetään 14.-18. toukokuuta Helsingissä. Edellinen yleiskokous pidettiin vuonna 2016 Intiassa. Suomeen saapuu yli 150 alan asiantuntijaa noin 20 maasta mm. Japanista, Kiinasta, USA:sta, Venäjältä, Ranskasta, Saksasta, Intiasta ja Iso-Britanniasta. Osallistujat ovat pääsääntöisesti eri maiden ydinenergiateknologian ja säteilyturvallisuuden viranomaisia ja teollisuuden edustajia sekä tutkijoita. Mukana on myös ydinenergiayhteisöjen, kuten kansainvälisen atomienergiajärjestön IAEA:n edustajia.

Lue lisääSFSedu oppilaitosportaali

European Committee for Standardization

International Organization for Standardization