header kompassi
A- A+

rss Uutiset

13.10.2018

Johdon konsultoinnista kansainvälinen standardi

Johdon konsultointipalveluista on julkaistu kansainvälinen standardi SFS-EN ISO 20700. Se korvaa aiemmin käytetyn eurooppalaisen standardin SFS-EN 16114 vuodelta 2012.

Standardin SFS-EN ISO 20700 tarkoitus on lisätä avoimuutta ja ymmärrystä asiakkaiden ja johdon konsultointipalveluja tarjoavien konsultointiyritysten välillä, jotta konsultointiprojekteilla voidaan saavuttaa parempia tuloksia. Kun konsultointiyritys soveltaa standardia asianmukaisesti, se kykenee tarjoamaan asiakkailleen parempaa palvelua sekä pienentämään toimeksiantoihin liittyviä riskejä. Tämän standardin on tarkoitus tehostaa johdon konsultointipalvelualaa sekä nopeuttaa toimialan kehitystä parantamalla johdon konsultoinnin laatua, ammattimaisuutta, eettisyyttä ja yhteensopivuutta.


Asiakirja perustuu johdon konsultointipalvelualan hyviin käytäntöihin, ja siihen sisältyy ehdotuksia johdon konsultointipalvelujen määrittely-, toteuttamis-, hyväksymis- ja päättämisvaiheiden parantamisesta. Ehdotukset perustuvat tutkimustuloksiin sekä konsultointiyritysten ja niiden asiakkaiden laajaan kokemuspohjaan.

Standardisoimisliitto on julkaissut standardin suomeksi nimellä Johdon konsultointipalveluja koskevat ohjeet


Palaa otsikoihinSFS Kauppa

online.sfs.fi

Lausuntopyyntöpalvelu


rss Uutiset

17.1.2019 Euroopan komissio sponsoroi sähköisen laskutuksen (eInvoicing) käyttöönottoa – standardit käyttöön maksutta

Euroopan komission tavoitteena on siirtyä vuoden 2020 aikana julkisissa hankinnoissa sähköiseen laskutukseen. Saavuttaakseen tavoitteensa komissio sponsoroi julkisten hankintojen sähköisen laskutuksen standardien käyttöönottoa EU:n alueella. Kaksi sähköisen laskutuksen tärkeintä standardia on mahdollista hankkia SFS:n verkkokaupasta käyttäjälle maksutta.

Lue lisää

10.1.2019 Kattolamppujen pistokytkin muuttuu

Suomessa käytössä oleva kattovalaisimien pistoke uudistuu. Jo 30 vuotta on ollut käytössä helppokäyttöisiä ruotsalaiseen standardiin perustuvia pistokkeita, jotka ovat korvanneet perinteiset sokeripalat. Uusi pistoke perustuu vuonna 2009 eurooppalaiseksi standardiksi vahvistettuun maailmanlaajuiseen standardiin. Pohjoismaat hakivat ja saivat standardin käyttöönottoon kymmenen vuoden siirtymäajan, joka päättyy 1.4.2019.

Lue lisää

8.1.2019 SFS:n luettelo 1/2019 ilmestynyt

SFS:n luettelo 1/2019 on julkaistu SFS:n verkkosivuilla osoitteessa http://www.sfs.fi/luettelot . Luettelossa mainitaan loka-joulukuussa 2018 vahvistetut ja kumotut SFS-standardit sekä uusimmat CENin julkaisut. Luettelo julkaistaan neljä kertaa vuodessa. Luettelosivulla on myös linkki 5.12.2018 julkaistuun SFS:n kansalliseen työohjelmaan. Seuraava luettelo ilmestyy huhtikuussa 2019.

Lue lisääSFSedu oppilaitosportaali

European Committee for Standardization

International Organization for Standardization