header kompassi
A- A+

rss Uutiset

20.11.2017

Lasten turvallisuutta taataan standardeilla

Markkinoilla olevien tuotteiden turvallisuutta valvovat useat viranomaiset käyttäen apunaan standardeja. Esimerkiksi lastenvaatteiden nyöreihin, ikkunoiden sulkumekanismeihin ja leikkikenttävälineisiin on standardit, joissa on erityisesti kiinnitetty huomiota lasten turvallisuuteen. Standardeja laadittaessa käytetään hyväksi muun muassa tapaturmatilastoja.

leikkikenttä IMG_4235 kuva Jyrki AlankoTuotteiden turvallisuus on vaatimuksena EU:n tuoteturvallisuusdirektiivissä ja useissa tuotekohtaisissa direktiiveissä. Standardeja voidaan hyödyntää direktiivien vaatimusten täyttämisen apuna eli standardeihin voidaan kirjata ratkaisut, joita noudattamalla pystyy täyttämään direktiiveihin kirjatut vaatimukset. Valmistajien ja kaupan on varmistettava, että tuotteet ovat turvallisia. Valmistajan on varustettava tietyt tuotteet CE-merkinnällä vakuutuksena siitä, että tuote täyttää EU:n vaatimukset. Turvallisuusvaatimusten tavoitteena on estää vakavat vahingot, jotka voivat johtaa kuolemaan tai pysyvään vammautumiseen.

 

Lasten turvallisuusvaatimukset myötäilevät ikäkausia. Standardeissa erityistä huomiota kiinnitetään alle kolmivuotiaisiin. Toinen tärkeä ryhmä on 3-11-vuotiaat.  Standardisoinnin maailmassa 12 vuotta täyttäneiden turvallisuusvaatimukset huomioidaan tietyissä uusissa tilanteissa ja standardeissa lapsuus päättyy 14 ikävuoteen.

 

Tuotteen käytön rajoittamiseen käytetään useita ilmaisuja, jotka kohdistuvat lapsen ikään, painoon tai pituuteen.  Tiukin lapsen ikään liittyvä ilmaisu on selkeä kielto: ”Pidä poissa alle x-vuotiaiden lasten ulottuvilta”. Hiukan löyhempi ilmaisu on ohjeistus: ”Ei-turvallinen alle x-vuotiaitten lasten käytössä” tai ”Ei turvallinen alle x-vuotiaitten lasten valvomattomassa käytössä”.  


Esimerkkejä turvallisuuden huomioimisesta standardeissa

 

Lasten lelujen turvallisuuteen on standardeissa kiinnitetty erityisesti huomiota. Niissä on vaatimuksia lelujen rakenteelle ja koostumukselle. Standardi vaatii esimerkiksi, että leijan naru ei saa olla sähköä johtavaa materiaalia. Muutoin leijan narun juuttuminen sähköjohtoon saattaisi koitua kohtalokkaaksi.

 

Lasten vaatteiden nyörit hupussa tai kauluksessa voivat aiheuttaa vaaratilanteita ja jopa tukehtumisvaaran. Tämän välttämiseksi pikkulasten vaatteissa ei saa olla nyörejä kauluksessa tai hupussa. Lastenvaatteiden nyörien standardin ansiosta maahantuojien ja valmistajien on helppo tarjota turvallisia vaatteita.

 

Leikkikenttävälineiden turvallisuuteen kiinnitetään standardeissa paljon huomiota. Esimerkiksi leikkikenttävälineiden alustojen tulee täyttää turvallisuusvaatimukset, jotka kuvataan standardissa ja leikkikenttävälineiden säännölliselle tarkastukselle löytyy myös ohjeet standardista.

 

Lapsiturvallisilla ikkunoiden sulkemismekanismeilla estetään lapsia avaamasta kokonaan raolla olevaa ikkunaa. Muutoin lapsi saattaa huomaamatta avata ikkunan ja pudota kadulle tuhoisin seurauksin.

 

Ohjeita standardin laatijoille lapsien huomioimisesta on julkaistu raportissa CEN-CENELEC Guide 14 Child Safety. Guidance for its Inclusion in Standards.

Palaa otsikoihinSFS Kauppa

online.sfs.fi

Lausuntopyyntöpalvelu


rss Uutiset

5.12.2018 Miten sosiaalista mediaa voi hyödyntää kriisitilanteissa?

Suomalaisia viestinnän asiantuntijoita kaivataan mukaan standardisointityöhön, joka koskee sosiaalisen median käyttöä kriisitilanteissa. Yhteiskunnan turvallisuuden alalta on olemassa runsaasti erilaisia standardeja ja niiden määrä kasvaa tasaisesti yhteiskunnallisten ja teknologisten muutosten tehostamana.

Lue lisää

4.12.2018 Lue SFS News 4/2018

SFS:n sähköisen uutiskirjeen SFS News kuluvan vuoden neljäs numero on ilmestynyt. Siinä ovat esillä mm. mittayksikköjen uudet määritelmät, SFS:n 7.11. järjestämä tapahtuma "Viennin ja kilpailukyvyn suurin salaisuus", älykkäisiin kaupunkeihin liittyvä standardisointi ja SI-opas.

Lue lisää

4.12.2018 Genomiikan tietotekniikan standardisointi käynnistymässä

Genomiikka muuttaa merkittävästi lääketiedettä – se mahdollistaa uudenlaisten lääkkeiden kehittämisen, tarkentaa syöpähoitoja ja tarjoaa uudenlaisia menetelmiä perinnöllisten tautien diagnostiikkaan. Myös genomiikan tietotekniikan kehitys on tällä hetkellä hyvin aktiivista, niinpä standardien kehittäjäjoukko kaipaa lisää asiantuntijoita mukaan työhön.

Lue lisääSFSedu oppilaitosportaali

European Committee for Standardization

International Organization for Standardization