header kompassi
A- A+

rss Uutiset

30.5.2014

Lausuntopyyntö ISOn 2016-2020 strategiaan - Deadline 1.8.2014

Miten ISO-standardisointi voi hyödyttää suomalaisia paremmin vuonna 2020? Kansainvälinen standardisoimisjärjestö ISO laatii strategiaansa vuosille 2016 – 2020. ISO on globaali, merkittävä järjestö, joka tunnettuna brändinä ja kansainvälisen kaupan edistäjänä on myös Suomelle tärkeä.

ISOn toimintaympäristö on muuttunut paljon, ja tämä muutos jatkuu lähivuosina voimakkaana. Taloudelliset voimasuhteet maanosien ja valtioiden välillä muuttuvat, ympäristökysymykset nousevat yhä näkyvämmiksi, digitaaliset tuotteet ja sähköinen kaupankäynti aiheuttavat muutoksia tapaan tuottaa ja käyttää tietoa, asiakkaat vaativat yhä enemmän. ISOn tulee kyetä vastaamaan näihin haasteisiin – miten?


ISO pyytää strategiasuunnitelmaansa lausuntoa jäsenjärjestöiltään ja tärkeimmiltä sidosryhmiltään. Oheisessa dokumentissa annetaan taustatietoa, analysoidaan tulevaisuuden toimintaympäristöä ja pohditaan riskejä ja vahvuuksia, ja esitetään kahdeksan kysymystä, joihin toivotaan vastauksia.


Suomen Standardisoimisliitto SFS kansallisena standardisoinnin keskusjärjestönä pyytää Teitä ottamaan kantaa niihin kysymyksiin, jotka organisaationne ja toimintanne kannalta ovat Teille tärkeitä. Voitte lähettää SFS:ään kannanottonne vapaamuotoisesti, suomeksi tai englanniksi, keskittyen Teille olennaisiin havaintoihin ja kokemuksiinne ISO-standardisoinnin parissa ja ajatuksiinne ISOsta ja sen roolista tulevaisuudessa. SFS kokoaa ISOlle lähetettävän vastauksen ISOn määräpäivään mennessä.


Stakeholder consultation for ISO Strategies 2016-2020


Lisätietoja saa Susanna Vahtilalta, puh. 09 1499 3381, sähköposti susanna.vahtila(at)sfs.fi.


Vastauksenne tulee olla SFS:ssä (susanna.vahtila(at)sfs.fi) viimeistään perjantaina 1. elokuuta 2014.


Ystävällisin terveisin


Suomen Standardisoimisliitto SFS ry

Pekka Järvinen

toimitusjohtaja

Palaa otsikoihinSFS Kauppa

online.sfs.fi

Lausuntopyyntöpalvelu


rss Uutiset

19.9.2018 Muutoksia rakenteellisten teräsrakenteiden (EN 1090) vaatimuksiin

Rakenteellisten teräsrakenteiden (EN 1090) teknisiin vaatimuksiin on tullut muutoksia. Konepajalla on vuoden 2018 loppuun asti aikaa käydä läpi oma toimintansa ja sopeuttaa sen kirjallisessa kuvauksessa, FPC-manuaalissa, esitetyt tekniset vaatimukset uuden standardin SFS-EN 1090-2:2018 mukaisiksi.

Lue lisää

19.9.2018 Sähköpostiliikenne takkuaa

SFS:n verkkoyhteyksissä on häiriöitä eikä SFS voi tällä hetkellä vastaanottaa sähköposteja. Vikaa korjataan parhaillaan. Parhaiten tavoitat meidät puhelimitse.

Lue lisää

18.9.2018 Standardi mahdollistaa rajat ylittävän kaupan sähköisen laskutuksen

Uusi lakiesitys sähköisestä laskutuksesta pyrkii tehostamaan ja lisäämään verkkolaskujen käyttöä. Laki pohjaa eurooppalaisen standardisoimisjärjestön CENin standardiin, joka korvaa EU- ja Efta-maiden omat standardit.

Lue lisääSFSedu oppilaitosportaali

European Committee for Standardization

International Organization for Standardization