header kompassi
A- A+

rss Uutiset

26.8.2016

Lidl lisää energiatehokkuutta standardin ISO 50001 avulla

Lidl pyrkii Suomessa ottamaan käyttöön kaikissa myymälöissään ja muissa toimipisteissään syksyllä 2016 standardin ISO 50001, yritys kertoo tiedotteessaan. ISO 50001 on energiatehokkuuden standardi ja energianhallintajärjestelmä. Kiinnittämällä yhä tarkempaa huomiota energia-asioihin Lidl tehostaa energiankäyttöään, säästää kustannuksissa ja vähentää ympäristön kuormitusta.

lidl Turun Länsikeskuksen myymälä sai oman aurinkovoimalan93bca76d3fe4a3b1_400x400ar
Lidlin Turun Länsikeskuksen myymälä kerää energiaa aurinkopaneeleilla.


ISO 50001 tarjoaa yritykselle järjestelmällisen lähestymistavan seurata ja vähentää energiankulutustaan kiinnittämällä huomiota esimerkiksi rakennettujen toimitilojen ja hankittujen laitteiden energiatehokkuuteen. Lisäksi se tunnistaa työntekijöiden roolin fiksuina energiankäyttäjinä. Yritys korostaa, että energiatehokkuus onkin kaikkien lidliläisten yhteinen asia.


Kauppa on merkittävä energiankuluttaja. Erilaisille tuotteille tarvitaan erilaisia säilytyslämpötiloja ja eri vuodenaikojen olosuhteet asettavat omat haasteensa. Kaupassa energiaa kuluu kylmälaitteisiin, ilmanvaihtoon, lämmitykseen ja valaistukseen.


– Seuraamme jatkuvasti toimipaikkojemme energian- ja vedenkulutusta ja puutumme välittömästi kulutuksen kasvuun. Tällä tavalla säästämme energiakustannuksissa, mutta myös vältämme suuremmat vahingot esimerkiksi vesivuotojen osalta, Lidl Suomen energianhallintapäällikkö Simo Siitonen sanoo.


Lidl hakee kaikille toimipisteilleen Suomessa todistusta (sertifikaattia) siitä, että toiminta täyttää standardin ISO 50001 vaatimukset.


– Kuluvana vuonna asiantuntijamme ovat kiertäneet myymälöissä, jakelukeskuksissa ja pääkonttorilla tekemässä energianhallintaan liittyviä kiinteistökierroksia. Itse sertifikaatin saanti riippuu ulkopuolisen tahon syksyllä suorittamista auditoinneista, kertoo Siitonen.


– Meillä on hyvät edellytykset saada ISO 50001 -sertifikaatti, sillä energiatehokkaat ratkaisut ovat jo pitkään olleet tärkeä osa kiinteistöjemme talotekniikkaa. Nyt kaikki työntekijämme on koulutettu käyttämään energiaa säästeliäästi omassa työssään, kertoo kiinteistö- ja kehitysjohtaja Virpi Kaikkonen.


Standardin käyttöönotto tarkoittaa jatkuvaa energiatehokkuuden parantamista. Tulevaisuudessa Lidlin toimipisteissä tehdään auditointeja säännöllisesti, jos sertifikaatti Lidlille myönnetään. Auditoinneissa pärjääminen edellyttää jatkuvaa energiankäytön arviointia ja uusien tavoitteiden asettamista.


– Ulkopuolisen tahon suorittama sertifiointi on niin tuotevastuullisuudessa kuin muilla toiminta-alueilla mielestämme luotettavin ja tehokkain tapa pyrkiä kohti yhä kestävämpää liiketoimintaa, Kaikkonen pohtii.


Kansainvälisesti tavoite on, että kaikissa Lidl-maissa otetaan käyttöön standardi ISO 50001 lähitulevaisuudessa. Suomessa ISO 50001 koskee yli 150 myymälää, kahta jakelukeskusta ja pääkonttorin toimitiloja.


Lisätietoja suomenkielisestä SFS-EN ISO 50001 -standardista löydät Suomen Standardisoimisliitto SFS ry:n verkkokaupasta.


Palaa otsikoihinSFS Kauppa

online.sfs.fi

Lausuntopyyntöpalvelu


rss Uutiset

19.9.2018 Muutoksia rakenteellisten teräsrakenteiden (EN 1090) vaatimuksiin

Rakenteellisten teräsrakenteiden (EN 1090) teknisiin vaatimuksiin on tullut muutoksia. Konepajalla on vuoden 2018 loppuun asti aikaa käydä läpi oma toimintansa ja sopeuttaa sen kirjallisessa kuvauksessa, FPC-manuaalissa, esitetyt tekniset vaatimukset uuden standardin SFS-EN 1090-2:2018 mukaisiksi.

Lue lisää

19.9.2018 Sähköpostiliikenne takkuaa

SFS:n verkkoyhteyksissä on häiriöitä eikä SFS voi tällä hetkellä vastaanottaa sähköposteja. Vikaa korjataan parhaillaan. Parhaiten tavoitat meidät puhelimitse.

Lue lisää

18.9.2018 Standardi mahdollistaa rajat ylittävän kaupan sähköisen laskutuksen

Uusi lakiesitys sähköisestä laskutuksesta pyrkii tehostamaan ja lisäämään verkkolaskujen käyttöä. Laki pohjaa eurooppalaisen standardisoimisjärjestön CENin standardiin, joka korvaa EU- ja Efta-maiden omat standardit.

Lue lisääSFSedu oppilaitosportaali

European Committee for Standardization

International Organization for Standardization