header kompassi
A- A+

rss Uutiset

25.3.2015

Mittayksikkökomitean veteraani eläkkeelle

SFS:n Mittayksikkökomitean kokous 19. maaliskuuta 2015 oli poikkeuksellinen. Komitean työssä mukana vuodesta 1973 ollut emeritus professori Kaarle Kurki-Suonio oli viimeistä kertaa mukana kokouksessa.

IMG 2043
Kurki-Suonio kertoi kokouksen jälkeen, että työskentely komiteassa on ollut hirveän mielenkiintoista. Työ on ollut kiinteässä yhteydessä Kurki-Suonion muuhun työhön, koska hänen professuurinsa Helsingin yliopistossa käsitteli fysiikan opettajien opettamista.


Keskeistä komitean työssä on ollut antaa lausuntoja ISOlle mittayksiköiden standardiehdotuksista. Kurki-Suonio kertoo, että suomalaisten kommentteja on otettu vaihtelevasti huomioon. Intensiivisimmillään komitea on ollut koolla kahden kuukauden välein.  


Kaarle Kurki-Suonion käsialaa on paljolti SI-oppaan uusin vuonna 2013 julkaistu 6. painos. Oppaassa pääideana on, että suureet esitellään pääsääntöisesti mitattavina ominaisuuksina. Vasta tämän jälkeen tuodaan esiin tarpeellisia kaavoja.


Oppaaseen tehtiin suureitten kirjoittamisesta ohjeisto, joka sopii suomalaiseen käytäntöön eikä ole ristiriidassa ISO-standardien kanssa. Se esittelee suositeltavan käytännön.


Tunnuslauseena opetuksessaan Kurki-Suoniolla oli merkitykset ensin. Asia pitää ensin ymmärtää, ennen kuin sitä voidaan esittää.


Fysiikka on Kurki-Suonion mielestä luonnosta puhumisen kieli. Se on luonnonilmiöiden syys-seuraussuhteiden etsimistä.  


SI-mittayksiköt otettiin laajasti opetuksessa käyttöön Suomessa 1970-luvulla. Valtion laitokset siirtyivät virallisissa asiakirjoissa käyttämään SI-yksiköitä.


- Tästä syystä niiden käyttöä tulee opettaa koulussa, Kurki-Suonio perustelee SI-mittayksiköiden opettamisen tärkeyttä.  


Tämä ei Kurki-Suonion mielestä tarkoita sitä, että muita kuin SI-yksiköitä ei tulisi tuntea. Mittayksiköiden standardien henki on nykyisin, että on hyödyllistä tuntea muitakin yksiköitä.  


- Meidän täytyy tuntea muutkin yksiköt, koska muuten suuri osa kirjallisuutta jää meille käsittämättömäksi, Kurki-Suonio sanoo.  


Kurki-Suonion virkaanastujaisesitelmän otsikkona oli ”Fysiikan merkitys yleissivistykselle”. Eläkkeelle virastaan hän jäi 65-vuotiaana vuonna 1998. Mittayksikkökomitean työn lisäksi eläkepäivillä hän on hoitanut fysiikan opettajien täydennyskoulutusta kaksivuotisilla kursseilla. Lisäksi hän on osallistunut luonnonfilosofisen seuran toimintaan. Suureiden standardeja Kurki-Suonio on tehnyt tunnetuksi SFS-tiedotuksessa ja Dimensio-lehdessä julkaistuissa artikkeleissa.


SI-järjestelmän suomalainen perusstandardi oli SFS 2300


ISOn julkaisuun R 1000 perustunut SI-järjestelmän suomalainen perusstandardi SFS 2300 ”Suureet ja yksiköt. Kansainvälisen yksikköjärjestelmän käyttöohjeita” ilmestyi vuonna 1971. Vuonna 1999 standardi korvattiin täysin ISO-standardin kanssa yhdenmukaisella standardilla SFS-ISO 1000. Vuonna 2010 ISO ja IEC yhdistivät mittayksikköstandardinsa ja perusstandardi korvattiin standardilla SFS-ISO 80000-1. Standardin nykyinen versio SFS-EN ISO 80000-1 julkaistiin vuonna 2013.


Palaa otsikoihinSFS Kauppa

online.sfs.fi

Lausuntopyyntöpalvelu


rss Uutiset

5.12.2018 Miten sosiaalista mediaa voi hyödyntää kriisitilanteissa?

Suomalaisia viestinnän asiantuntijoita kaivataan mukaan standardisointityöhön, joka koskee sosiaalisen median käyttöä kriisitilanteissa. Yhteiskunnan turvallisuuden alalta on olemassa runsaasti erilaisia standardeja ja niiden määrä kasvaa tasaisesti yhteiskunnallisten ja teknologisten muutosten tehostamana.

Lue lisää

4.12.2018 Lue SFS News 4/2018

SFS:n sähköisen uutiskirjeen SFS News kuluvan vuoden neljäs numero on ilmestynyt. Siinä ovat esillä mm. mittayksikköjen uudet määritelmät, SFS:n 7.11. järjestämä tapahtuma "Viennin ja kilpailukyvyn suurin salaisuus", älykkäisiin kaupunkeihin liittyvä standardisointi ja SI-opas.

Lue lisää

4.12.2018 Genomiikan tietotekniikan standardisointi käynnistymässä

Genomiikka muuttaa merkittävästi lääketiedettä – se mahdollistaa uudenlaisten lääkkeiden kehittämisen, tarkentaa syöpähoitoja ja tarjoaa uudenlaisia menetelmiä perinnöllisten tautien diagnostiikkaan. Myös genomiikan tietotekniikan kehitys on tällä hetkellä hyvin aktiivista, niinpä standardien kehittäjäjoukko kaipaa lisää asiantuntijoita mukaan työhön.

Lue lisääSFSedu oppilaitosportaali

European Committee for Standardization

International Organization for Standardization