header ajankohtaista
A- A+

Uutiset

8.2.2017

Puettavien älylaitteiden standardisointi tehostuu

Puettavalle teknologialle nähdään lukuisia sovelluksia terveydenhuollossa. Näitä ovat mm. terveydentilan reaaliaikainen seuranta, etävalvonta ja muut vastaavat sovellukset joilla voidaan parantaa sairauksien hoitoa, terveydentilan seurantaa ja tukea mm. ikääntyvien henkilöiden turvallista kotona asumista.

Terveydenhuollon lisäksi näillä teknologioilla on paljon käyttöä myös kuntoilu-, hyvinvointipalvelu-, turvallisuus- ja monilla muilla sektoreilla.


Puettavien älylaitteiden standardisointia koordinoimaan tullaan keväällä 2017 perustamaan uusi kansainvälisen sähköalan standardisoimisjärjestön IEC:n komitea, jonka työnimenä on Wearable Electronic Devices and Technologies.


Komitean alaan kuuluvat erilaiset puettavat elektroniset laitteet, antureita ja liityntälaitteita sisältävät tekstiilit, ihoon tarralla kiinnittyvät laitteet sekä syötävät materiaalit, laitteet ja niihin liittyvät teknologiat. Standardisoitavia asioita ovat mm. liityntä- ja kommunikaatioteknologiat, yhteensopivuusasiat sekä toimivuus tunnetusti vaikeassa käyttöympäristössä. Älyvaatteita kun tarvitsee pestä siinä kuin tavallisiakin.


Uuden komitean toiminta-alue sivuaa monia muita teknisiä komiteoita joten näiden kanssa on tarkoitus tehdä läheistä yhteistyötä.


Lisätietoja: Arto Sirviö, SESKO


Palaa otsikoihinSFS Kauppa

online.sfs.fi

Sähköalan standardit SFSstä

Lausuntopyyntöpalvelu


rss Uutiset

23.5.2017 ISO 45001 toisella lausuntokierroksella

Työterveys- ja työturvallisuusasioiden johtamista käsittelevän standardin ISO 45001 toinen ehdotusversio on äänestettävänä kansainvälisessä standardisoimisjärjestössä ISOssa. SFS on käynnistänyt kansallisen lausuntokierroksen.

Lue lisää

18.5.2017 Kestävistä hankinnoista monia hyötyjä

Hankinnoilla on tärkeä osuus vastuullisessa toiminnassa ja Yhdistyneitten kansakuntien kestävän kehityksen tavoitteiden edistämisessä. Integroimalla kestävyys hankintapolitiikkaan ja –käytäntöihin mukaan lukien toimitusketjut, organisaatiot voivat hallita kestävään kehitykseen liittyviä ympäristöriskejä, sosiaalisia riskejä ja taloudellisia riskejä.

Lue lisää

15.5.2017 Ilmansuojelualan standardisoijat koolla Espoossa

Eurooppalaisilla ilmanlaadun standardeilla on keskeinen sija EU:n ilmansuojelulainsäädännön toimeenpanossa. Suomi isännöi eurooppalaisen standardisoimisjärjestön CENin ilmansuojelun standardeista vastaavan komitean kokousta 16.-17.5. Espoon Otaniemessä.

Lue lisääSFSedu oppilaitosportaali

European Committee for Standardization

International Organization for Standardization

rss Tuoteuutiset

22.3.2017 Uusimmat tuoteuutiset löytyvät verkkokaupasta

Tuoteuutiset kerrotaan SFS Kaupan -verkkosivuilla.

Lue lisää