header kompassi
A- A+

rss Uutiset

18.9.2018

Standardi mahdollistaa rajat ylittävän kaupan sähköisen laskutuksen

Uusi lakiesitys sähköisestä laskutuksesta pyrkii tehostamaan ja lisäämään verkkolaskujen käyttöä. Laki pohjaa eurooppalaisen standardisoimisjärjestön CENin standardiin, joka korvaa EU- ja Efta-maiden omat standardit.

Tähän saakka rajat ylittävässä kaupassa sähköisten laskujen käyttö on ollut hankalaa, koska Euroopan eri maissa on noudatettu eri standardeja.


Lakiesitys velvoittaa vastaanottamaan ja käsittelemään eurooppalaisen standardin mukaisia sähköisiä laskuja. Hankintayksiköille ja elinkeinonharjoittajille tulee oikeus vaatia sähköisen laskutuksen eurooppalaisen standardin mukaisia laskuja, kun laskun antaja on hankintayksikkö tai elinkeinonharjoittaja. Hallituksen esityksen luonnos on lausunnolla 19.10.2018 saakka Lausuntopalvelu.fi:ssä.


Sähköisen laskutuksen standardi valmistui vuonna 2017. Standardin laadintaan osallistui SFS:n standardisointiryhmä SFS/SR 227 Sähköiset hankinnat. Suomen Standardisoimisliitto SFS ry, työ- ja elinkeinoministeriö ja Verkkolaskufoorumi järjestivät standardin kansallisesta soveltamisesta seminaarin. >> Katso tilaisuuden tallenteet ja materiaalit.Palaa otsikoihinSFS Kauppa

online.sfs.fi

Lausuntopyyntöpalvelu


rss Uutiset

5.12.2018 Miten sosiaalista mediaa voi hyödyntää kriisitilanteissa?

Suomalaisia viestinnän asiantuntijoita kaivataan mukaan standardisointityöhön, joka koskee sosiaalisen median käyttöä kriisitilanteissa. Yhteiskunnan turvallisuuden alalta on olemassa runsaasti erilaisia standardeja ja niiden määrä kasvaa tasaisesti yhteiskunnallisten ja teknologisten muutosten tehostamana.

Lue lisää

4.12.2018 Lue SFS News 4/2018

SFS:n sähköisen uutiskirjeen SFS News kuluvan vuoden neljäs numero on ilmestynyt. Siinä ovat esillä mm. mittayksikköjen uudet määritelmät, SFS:n 7.11. järjestämä tapahtuma "Viennin ja kilpailukyvyn suurin salaisuus", älykkäisiin kaupunkeihin liittyvä standardisointi ja SI-opas.

Lue lisää

4.12.2018 Genomiikan tietotekniikan standardisointi käynnistymässä

Genomiikka muuttaa merkittävästi lääketiedettä – se mahdollistaa uudenlaisten lääkkeiden kehittämisen, tarkentaa syöpähoitoja ja tarjoaa uudenlaisia menetelmiä perinnöllisten tautien diagnostiikkaan. Myös genomiikan tietotekniikan kehitys on tällä hetkellä hyvin aktiivista, niinpä standardien kehittäjäjoukko kaipaa lisää asiantuntijoita mukaan työhön.

Lue lisääSFSedu oppilaitosportaali

European Committee for Standardization

International Organization for Standardization