header kompassi
A- A+

rss Uutiset

30.11.2017

Standardit avain terveysteknologian startup-yritysten menestykseen

Slushin terveysteknologiaa luotaavaan ja sosiaali- ja terveysministeriön järjestämään oheistapahtumaan tänään osallistuva Suomen Standardisoimisliitto SFS ry muistuttaa, että standardit ovat avain terveysteknologia-alalla toimivien startup-yritysten menestykseen. Standardit ovat edellytys markkinoille pääsyyn niin Suomessa kuin vientimarkkinoilla. Standardien tuntemus helpottaa kehitystyötä ja parantaa yrityksen kilpailukykyä.

 

Suomalaisten terveysteknologian startupien tulisi perehtyä standardeihin jo tuotteiden kehitysvaiheessa taatakseen pääsyn markkinoille, muistuttaa Suomen Standardisoimisliitto SFS ry.

 

Hyvinvoinnin megatrendi kasvattaa vauhdilla terveysteknologia-alaa myös Suomessa. Alan viennissä rikkoutui vuonna 2016 kahden miljardin euron raja. Perinteisten mittareiden ja kuvantamislaitteiden lisäksi syntyy jatkuvasti uutta liiketoimintaa, jossa hyödynnetään niin robotiikkaa, lisättyä todellisuutta kuin tekoälyäkin.

 

Uusia terveysalan laitteita ja palveluita kehitettäessä on tärkeää huomioida standardit. Esimerkiksi lääkinnällisiin laitteisiin liittyy paljon lainsäädäntöä ja standardeja ja CE-merkintä on pakollinen lääkinnällisille laitteille ennen markkinoille tuloa. Lääkinnällisiksi laitteiksi luokitellaan nykyisin myös tietyt mobiilisovellukset ja ohjelmistot.    

 

Lääkinnällisten laitteiden keväällä voimaan astuneiden uusien asetusten tavoitteena on varmistaa, että käyttäjät voivat hyödyntää turvallisia, tehokkaita ja innovatiivisia laitteita ja tarvikkeita. Samalla valmistajat hyötyvät selkeistä ja yhdenmukaisista säännöistä sekä tasapuolisista toimintaedellytyksistä.

 

Myös terveyspalvelut hyötyvät standardeista. Terveyspalveluiden laatustandardin avulla kasvatetaan asiakastyytyväisyyttä ja laatua sekä hallitaan toimintaympäristön riskejä ja kehitetään toimintaa.

 

“Terveyspalveluiden kohdalla tärkeään osaan nousee myös vertailtavuus. Kansainvälisten standardien mukaiset palvelut mahdollistavat paremman ja objektiivisemman vertailtavuuden”, kertoo toimitusjohtaja Pekka Järvinen Suomen Standardisoimisliitto SFS ry:stä.

 

“Startupien kannattaisi rohkeasti lähteä mukaan myös standardien kehitystyöhön. Sen kautta yritykset voivat itse vaikuttaa standardien kehitykseen ja olla mukana luomassa oman alansa tulevaisuutta”, jatkaa Järvinen.

 

Terveysalan standardeista vastaa SFS:n toimialayhteisönä Suomessa Yleinen Teollisuusliitto YTL. Alan sähköteknisistä standardeista vasta SESKO ja IT-alan standardeista vastaa SFS.


Palaa otsikoihinSFS Kauppa

online.sfs.fi

Lausuntopyyntöpalvelu


rss Uutiset

12.10.2018 Standardit esillä Suomen Kansallismuseon uusimmassa näyttelyssä

Suomen Kansallismuseossa avautui ”10 000 vuotta muotoilua – Ihminen Aine Metamorfoosi” -näyttely, jossa on esillä viisi vanhaa kansallista standardia vuosilta 1927–1959 sekä yksi edelleen voimassa oleva standardi vuodelta 2008. Standardien aiheina ovat jäkälälaatikko (1929), jalasväli (1951), viinapullo (1944), paperikoot (1927), kirjoituskoneiden näppäimistö (1959) ja näppäimistökaavio (2008).

Lue lisää

9.10.2018 Mikä viikko?

Nykyisin kansainvälisessä käytössä oleva viikkojen numerointi perustuu kansainväliseen standardiin ISO 8601. Standardin mukaan viikko alkaa maanantaista ja vuoden viikot numeroidaan vuoden alusta lähtien siten, että viikko 1 on ensimmäinen viikko, johon kuuluu vähintään neljä alkaneen vuoden päivää eli vuoden ensimmäinen torstai.

Lue lisää

8.10.2018 SFS:n luettelo 4/2018 ilmestynyt

SFS:n luettelo 4/2018 on julkaistu SFS:n verkkosivuilla osoitteessa http://www.sfs.fi/luettelot . Luettelossa mainitaan kesä-syyskuussa 2018 vahvistetut ja kumotut SFS-standardit sekä uusimmat CENin julkaisut. Luettelo julkaistaan neljä kertaa vuodessa. Seuraava luettelo ilmestyy tammikuussa 2019.

Lue lisääSFSedu oppilaitosportaali

European Committee for Standardization

International Organization for Standardization