header kompassi
A- A+

rss Uutiset

9.8.2018

Suurjännitesähköasennusten standardi päivitetty

SFS on julkaissut kesäkuussa 2018 standardista SFS 6001 Suurjännitesähköasennukset uusitun painoksen. Standardi koskee nimellisjännitteeltään yli 1 kilovoltin sähköasennuksia ja sitä käytetään sekä sähkönjakeluverkoissa että teollisuudessa.

Standardin SFS 6001 on valmistellut SESKOn komitea Suurjännitesähköasennukset (SK 99). Standardi perustuu eurooppalaisiin standardeihin EN 61936-1 ja EN 50522. Standardissa on kuitenkin otettu huomioon Suomen kansalliset olosuhteet. Uudessa painoksessa esikuvastandardit eivät ole muuttuneet, vaan siinä on täsmennetty vaatimuksia ja annettu lisäohjeita.

Tärkein syy standardin uudistukselle on ollut sähkönjakeluverkkojen rakentamistapojen muutos. Sähkömarkkinalaki esittää tiukat vaatimukset sähköntoimituksen varmuudelle, ja sen takia käynnissä on laaja jakeluverkkojen muuttaminen ilmajohdoista maakaapeleihin. Tämä johtaa myös maadoitusten rakenteiden muuttumisen, koska yksittäiset maadoitukset on yhdistetty toisiinsa kaapelien vaippojen ja keskusköysien kautta. Näiden yhdistämisten vaikutuksia viime vuosien aikana tutkittu ja standardia on muutettu tutkimusten tulosten perusteella.

Standardissa on otettu huomioon myös vuoden 2017 alussa muuttuneet sähköturvallisuussäädökset sekä EU:n rakennustuoteasetuksen vaatimukset kaapeleille. Standardin teksti on lisäksi kauttaaltaan tarkistettu ja selvennetty kohtia joiden soveltamisessa on esiintynyt epäselvyyttä.

Standardi sisältyy kokonaisuudessaan uudistettuun SFS-käsikirjaan 601 Suurjännitesähköasennukset ja ilmajohdot.

 


Palaa otsikoihinSFS Kauppa

online.sfs.fi

Lausuntopyyntöpalvelu


rss Uutiset

5.12.2018 Miten sosiaalista mediaa voi hyödyntää kriisitilanteissa?

Suomalaisia viestinnän asiantuntijoita kaivataan mukaan standardisointityöhön, joka koskee sosiaalisen median käyttöä kriisitilanteissa. Yhteiskunnan turvallisuuden alalta on olemassa runsaasti erilaisia standardeja ja niiden määrä kasvaa tasaisesti yhteiskunnallisten ja teknologisten muutosten tehostamana.

Lue lisää

4.12.2018 Lue SFS News 4/2018

SFS:n sähköisen uutiskirjeen SFS News kuluvan vuoden neljäs numero on ilmestynyt. Siinä ovat esillä mm. mittayksikköjen uudet määritelmät, SFS:n 7.11. järjestämä tapahtuma "Viennin ja kilpailukyvyn suurin salaisuus", älykkäisiin kaupunkeihin liittyvä standardisointi ja SI-opas.

Lue lisää

4.12.2018 Genomiikan tietotekniikan standardisointi käynnistymässä

Genomiikka muuttaa merkittävästi lääketiedettä – se mahdollistaa uudenlaisten lääkkeiden kehittämisen, tarkentaa syöpähoitoja ja tarjoaa uudenlaisia menetelmiä perinnöllisten tautien diagnostiikkaan. Myös genomiikan tietotekniikan kehitys on tällä hetkellä hyvin aktiivista, niinpä standardien kehittäjäjoukko kaipaa lisää asiantuntijoita mukaan työhön.

Lue lisääSFSedu oppilaitosportaali

European Committee for Standardization

International Organization for Standardization