header ajankohtaista
A- A+

rss Uutiset

9.8.2018

Suurjännitesähköasennusten standardi päivitetty

SFS on julkaissut kesäkuussa 2018 standardista SFS 6001 Suurjännitesähköasennukset uusitun painoksen. Standardi koskee nimellisjännitteeltään yli 1 kilovoltin sähköasennuksia ja sitä käytetään sekä sähkönjakeluverkoissa että teollisuudessa.

Standardin SFS 6001 on valmistellut SESKOn komitea Suurjännitesähköasennukset (SK 99). Standardi perustuu eurooppalaisiin standardeihin EN 61936-1 ja EN 50522. Standardissa on kuitenkin otettu huomioon Suomen kansalliset olosuhteet. Uudessa painoksessa esikuvastandardit eivät ole muuttuneet, vaan siinä on täsmennetty vaatimuksia ja annettu lisäohjeita.

Tärkein syy standardin uudistukselle on ollut sähkönjakeluverkkojen rakentamistapojen muutos. Sähkömarkkinalaki esittää tiukat vaatimukset sähköntoimituksen varmuudelle, ja sen takia käynnissä on laaja jakeluverkkojen muuttaminen ilmajohdoista maakaapeleihin. Tämä johtaa myös maadoitusten rakenteiden muuttumisen, koska yksittäiset maadoitukset on yhdistetty toisiinsa kaapelien vaippojen ja keskusköysien kautta. Näiden yhdistämisten vaikutuksia viime vuosien aikana tutkittu ja standardia on muutettu tutkimusten tulosten perusteella.

Standardissa on otettu huomioon myös vuoden 2017 alussa muuttuneet sähköturvallisuussäädökset sekä EU:n rakennustuoteasetuksen vaatimukset kaapeleille. Standardin teksti on lisäksi kauttaaltaan tarkistettu ja selvennetty kohtia joiden soveltamisessa on esiintynyt epäselvyyttä.

Standardi sisältyy kokonaisuudessaan uudistettuun SFS-käsikirjaan 601 Suurjännitesähköasennukset ja ilmajohdot.

 


Palaa otsikoihinSFS Kauppa

online.sfs.fi

Lausuntopyyntöpalvelu


rss Uutiset

15.8.2018 Lue Johtamisen standardit 3/2018

SFS:n sähköisen uutiskirjeen Johtamisen standardit numero 3/2018 on ilmestynyt. Siinä käsitellään mm. työterveys- ja työturvallisuusjärjestelmästandardin ISO 45001 soveltamista, projektinhallintaa, kiertotaloutta ja johtamisjärjestelmien auditoinnin uusittua standardia.

Lue lisää

9.8.2018 Suurjännitesähköasennusten standardi päivitetty

SFS on julkaissut kesäkuussa 2018 standardista SFS 6001 Suurjännitesähköasennukset uusitun painoksen. Standardi koskee nimellisjännitteeltään yli 1 kilovoltin sähköasennuksia ja sitä käytetään sekä sähkönjakeluverkoissa että teollisuudessa.

Lue lisää

8.8.2018 Uusittu auditointistandardi ISO 19011 vahvistettu SFS-standardiksi

Uusittu kansainvälinen auditointistandardi Guidelines for auditing management systems (ISO 19011:2018) on hyväksytty eurooppalaiseksi standardiksi ja vahvistettu englanninkielisenä SFS-standardiksi tunnuksella SFS-EN ISO 19011:2018. Erilaisia hallintajärjestelmästandardeja eli johtamisen standardeja toiminnassaan hyödyntävät organisaatiot hyötyvät standardista laajasti.

Lue lisääSFSedu oppilaitosportaali

European Committee for Standardization

International Organization for Standardization