header kompassi
A- A+

rss Uutiset

12.3.2018

Työterveys- ja työturvallisuusstandardi ISO 45001 on julkaistu

Odotettu kansainvälinen työterveys- ja työturvallisuusstandardi ISO 45001:2018 Occupational health and safety management systems – Requirements with guidance for use on julkaistu. Suomeksi standardi ilmestyy toukokuussa.

Standardi ISO 45001:2018 on tarkoitettu työterveyden ja työturvallisuuden johtamisen avuksi kaikenkokoisissa organisaatioissa. Standardi perustuu PDCA-malliin (plan – do – check – act), jota käytetään myös muissa ISOn hallintajärjestelmästandardeissa, esimerkiksi ISO 9001:ssä.


Mallin avulla voidaan suunnitella ja toteuttaa toimenpiteitä, jotka vähentävät työterveyteen ja -turvallisuuteen liittyviä riskejä ja parantavat työturvallisuustoiminnan tasoa ennakoivasti. PDCA-mallin mukainen toiminta auttaa löytämään vaaratilanteita aiheuttavat seikat sekä muut epäkohdat, jotka voivat vaikuttaa pitkällä aikavälillä työntekijöiden terveyteen ja sairauspoissaoloihin.


Standardin avulla organisaatio voi toteuttaa työterveys- ja työturvallisuusjärjestelmän, jolla se voi hallita terveyteen ja turvallisuuteen liittyviä riskejä ja parantaa niihin liittyvää toimintaa. Työterveys- ja työturvallisuusjärjestelmä sitouttaa organisaation johdon toimimaan terveellisemmän ja turvallisemman työympäristön puolesta. Organisaation kehittyy turvallisuuskulttuuri, joka kannustaa työntekijöitä toimimaan aktiivisesti oman terveytensä ja turvallisuutensa eteen.


ISO 45001 korvaa laajasti käytetyn OHSAS 18001 -standardin. OHSAS 18001 -sertifikaatin hankkineilla organisaatioilla on kolmen vuoden siirtymäaika uuteen standardiin. Standardia voi käyttää myös ilman sertifikaatin hankkimista.


Väistyvään OHSAS 18001 -standardiin nähden uudessa ISO 45001:2018 korostuvat seuraavat seikat:

  • johdon sitoutuminen
  • työntekijöiden osallistuminen
  • riskien ja mahdollisuuksien hallinta
  • työterveys- ja työturvallisuusasioiden sisällyttäminen organisaation johtamisjärjestelmään ja liiketoimintaprosesseihin

Standardin laadintaan on osallistunut asiantuntijoita 70 maasta, myös Suomesta. Työssä on otettu huomioon alan muut kansainväliset standardit kuten OHSAS 18001, Kansainvälisen työjärjestön ILO-OSH 2001 -ohjeet, eri maiden kansalliset standardit sekä ILOn työturvallisuutta ja -terveyttä koskevat standardit ja sopimukset.


>> Lue lisää ISO 45001 -standardista


Palaa otsikoihinSFS Kauppa

online.sfs.fi

Lausuntopyyntöpalvelu


rss Uutiset

5.12.2018 Miten sosiaalista mediaa voi hyödyntää kriisitilanteissa?

Suomalaisia viestinnän asiantuntijoita kaivataan mukaan standardisointityöhön, joka koskee sosiaalisen median käyttöä kriisitilanteissa. Yhteiskunnan turvallisuuden alalta on olemassa runsaasti erilaisia standardeja ja niiden määrä kasvaa tasaisesti yhteiskunnallisten ja teknologisten muutosten tehostamana.

Lue lisää

4.12.2018 Lue SFS News 4/2018

SFS:n sähköisen uutiskirjeen SFS News kuluvan vuoden neljäs numero on ilmestynyt. Siinä ovat esillä mm. mittayksikköjen uudet määritelmät, SFS:n 7.11. järjestämä tapahtuma "Viennin ja kilpailukyvyn suurin salaisuus", älykkäisiin kaupunkeihin liittyvä standardisointi ja SI-opas.

Lue lisää

4.12.2018 Genomiikan tietotekniikan standardisointi käynnistymässä

Genomiikka muuttaa merkittävästi lääketiedettä – se mahdollistaa uudenlaisten lääkkeiden kehittämisen, tarkentaa syöpähoitoja ja tarjoaa uudenlaisia menetelmiä perinnöllisten tautien diagnostiikkaan. Myös genomiikan tietotekniikan kehitys on tällä hetkellä hyvin aktiivista, niinpä standardien kehittäjäjoukko kaipaa lisää asiantuntijoita mukaan työhön.

Lue lisääSFSedu oppilaitosportaali

European Committee for Standardization

International Organization for Standardization