header kompassi
A- A+

rss Uutiset

24.5.2018 11.01

Uusi pohjoismainen tutkimus standardisoinnin taloudellisista hyödyistä

Uusi pohjoismainen tutkimus: standardien käyttö kasvattaa työn tuottavuutta ja yritysten kilpailukykyä – Suomessa potentiaalia vielä hyödyntämättä

Tuore pohjoismainen tutkimus osoittaa, että standardit ovat sidoksissa jopa 28 % BKT:n kasvuun Pohjoismaissa.  Yritykset hyötyvät standardeista eniten pyrkiessään ulkomaisille markkinoille, pysytellessään teknologian kehityksen tasalla ja varmistaessaan tuotteidensa laadun. Suurin osa yrityksistä (87 %) piti standardisointia tärkeänä osana tulevaisuuden liiketoimintasuunnitelmiaan.

 

Standardisointi on avain hyvin toimivaan, menestyvään ja kestävään yhteiskuntaan. Se on myös hyvä tapa lisätä talouskasvua. Nämä johtopäätökset voidaan tehdä tuoreen The Influence of Standards on the Nordic Economies -tutkimuksen tuloksista.

Tutkimus toteutettiin Pohjoismaissa eli Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa ja Islannissa. Siihen osallistui yhteensä 1 179 standardeja toiminnassaan jo käyttävää pohjoismaista yritystä eri toimialoilta.

Eräs tutkimuksen tärkeimmistä tuloksista oli, että standardisointi on sidoksissa 28 % bruttokansantuotteen kasvusta Pohjoismaissa vuosina 1976–2014. Standardit edistävät talouskasvua pääasiassa parantamalla tuottavuutta ja tehokkuutta. Tutkimus osoitti muun muassa, että standardikannan kaksinkertaistaminen kasvatti työn tuottavuutta 10,5 % ja että standardisointiin oli sidoksissa keskimäärin 0,7 % työn tuottavuuden vuosikasvusta.


Graafi-2
 


”Tutkimuksen tulokset osoittavat, että standardeilla on merkittävä rooli kaikissa Pohjoismaissa. Osa kunkin maan menestyksestä on peräisin yritysten standardisoinnista saamista hyödyistä, kuten tehokkuudesta ja taloudellisista hyödyistä. Kun yrityksillä menee hyvin, asiakkaat saavat laadukkaita tuotteita ja hyvin toimivan yhteiskunnan. Standardit voivat myös ohjata organisaatioita toimimaan vakaasti ja ympäristön huomioon ottaen", sanoo toimitusjohtaja Pekka Järvinen Suomen Standardisoimisliitto SFS ry:stä.

 

”Näkemyksemme mukaan suomalaiset yritykset pystyisivät hyötymään nykyistä enemmän standardien käytöstä ja standardisointiin osallistumisesta”, jatkaa Järvinen.

 

Standardit avaavat uusia markkinoita

 

Tutkimukseen kuulunut yrityskysely osoitti, että standardien noudattaminen on tärkeä osa pohjoismaisten yritysten toimintaa. Yrityksille tärkeimmät syyt käyttää standardeja olivat markkinoille pääsyn helpottaminen (34 % vastaajista), tuotteen tai palvelun laadun parantaminen (32 % vastaajista) sekä riskien pienentäminen (26 % vastaajista). Standardien tuomat hyödyt olivat samankaltaisia yrityksen toimintamaasta riippumatta.

 

Valtaosa (87 %) vastanneista yrityksistä ilmoitti, että standardisoinnilla on tärkeä rooli myös yritysten liiketoimintasuunnitelmissa tulevaisuudessa. Standardeja pidettiinkin hyvänä tapana seurata teknistä kehitystä.

 

”Teknologian jatkuvan kehityksen myötä syntyy uusia tuotteita ja ratkaisuja, jotka tarvitsevat standardisointia, jotta markkinat voivat hyötyä niistä. Etenkin ICT:n ja usean muuan uuden alan kehitys on nopeaa. Yritykset, jotka osallistuvat näiden uusien alojen standardisointiin, todennäköisesti menestyvät tulevaisuudessa”, toteaa Järvinen SFS ry:stä.

 

Tutkimuksen mukaan 82 % vastaajista pitää standardisointityöhön osallistumista tärkeänä tapana vaikuttaa oman alansa tulevaisuuteen. Tämä tulos on erityisen kiinnostava startup-yritysten ja uusia innovaatioita markkinoille tuovien yritysten kannalta.

 

Lisätietoja:

Suomen Standardisoimisliitto SFS ry

toimitusjohtaja Pekka Järvinen, p. 09 1499 3366

viestintäpäällikkö Karina Vikman, p. 040 5321 532, karina.vikman@sfs.fi

Tutkimusraportti ja sen yhteenveto www.sfs.fi/nordic

 

 

Tutkimuksesta:

Standardien vaikutusta Pohjoismaiden talouteen selvitettiin Pohjoismaissa eli Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa ja Islannissa tutkimuksessa ”The Influence of Standards on the Nordic Economies”. Tutkimuksen toteutti Menon Economics yhteistyössä Oxford Researchin ja Islannin yliopiston sosiaalitieteiden tutkimuslaitoksen kanssa. Toteuttajat kokosivat yhteispohjoismaisen tutkimusryhmän, joka analysoi sekä makro- että yritystasolla, miten standardien käytön lisääminen on vaikuttanut taloudelliseen kehitykseen Pohjoismaissa. Tutkimuksen tilasivat Pohjoismaiden standardisoimisjärjestöt: Suomen Standardisoimisliitto (SFS), Standards Norway (SN), Danish Standards (DS), Swedish Institute (SIS) ja Icelandic Standards (IST). Tutkimukseen osallistui yhteensä 1 179 standardeja toiminnassaan käyttänyttä pohjoismaista yritystä kahdeksalta toimialalta (mm. rakentaminen, teollisuus, terveydenhuolto sekä informaatio- ja viestintäteknologia). Tutkimus toteutettiin vuonna 2017.


Palaa otsikoihinSFS Kauppa

online.sfs.fi

Lausuntopyyntöpalvelu


rss Uutiset

17.1.2019 Euroopan komissio sponsoroi sähköisen laskutuksen (eInvoicing) käyttöönottoa – standardit käyttöön maksutta

Euroopan komission tavoitteena on siirtyä vuoden 2020 aikana julkisissa hankinnoissa sähköiseen laskutukseen. Saavuttaakseen tavoitteensa komissio sponsoroi julkisten hankintojen sähköisen laskutuksen standardien käyttöönottoa EU:n alueella. Kaksi sähköisen laskutuksen tärkeintä standardia on mahdollista hankkia SFS:n verkkokaupasta käyttäjälle maksutta.

Lue lisää

10.1.2019 Kattolamppujen pistokytkin muuttuu

Suomessa käytössä oleva kattovalaisimien pistoke uudistuu. Jo 30 vuotta on ollut käytössä helppokäyttöisiä ruotsalaiseen standardiin perustuvia pistokkeita, jotka ovat korvanneet perinteiset sokeripalat. Uusi pistoke perustuu vuonna 2009 eurooppalaiseksi standardiksi vahvistettuun maailmanlaajuiseen standardiin. Pohjoismaat hakivat ja saivat standardin käyttöönottoon kymmenen vuoden siirtymäajan, joka päättyy 1.4.2019.

Lue lisää

8.1.2019 SFS:n luettelo 1/2019 ilmestynyt

SFS:n luettelo 1/2019 on julkaistu SFS:n verkkosivuilla osoitteessa http://www.sfs.fi/luettelot . Luettelossa mainitaan loka-joulukuussa 2018 vahvistetut ja kumotut SFS-standardit sekä uusimmat CENin julkaisut. Luettelo julkaistaan neljä kertaa vuodessa. Luettelosivulla on myös linkki 5.12.2018 julkaistuun SFS:n kansalliseen työohjelmaan. Seuraava luettelo ilmestyy huhtikuussa 2019.

Lue lisääSFSedu oppilaitosportaali

European Committee for Standardization

International Organization for Standardization