header ajankohtaista
A- A+

rss Uutiset

24.5.2018 11.01

Uusi pohjoismainen tutkimus standardisoinnin taloudellisista hyödyistä

Uusi pohjoismainen tutkimus: standardien käyttö kasvattaa työn tuottavuutta ja yritysten kilpailukykyä – Suomessa potentiaalia vielä hyödyntämättä

Tuore pohjoismainen tutkimus osoittaa, että standardit ovat sidoksissa jopa 28 % BKT:n kasvuun Pohjoismaissa.  Yritykset hyötyvät standardeista eniten pyrkiessään ulkomaisille markkinoille, pysytellessään teknologian kehityksen tasalla ja varmistaessaan tuotteidensa laadun. Suurin osa yrityksistä (87 %) piti standardisointia tärkeänä osana tulevaisuuden liiketoimintasuunnitelmiaan.

 

Standardisointi on avain hyvin toimivaan, menestyvään ja kestävään yhteiskuntaan. Se on myös hyvä tapa lisätä talouskasvua. Nämä johtopäätökset voidaan tehdä tuoreen The Influence of Standards on the Nordic Economies -tutkimuksen tuloksista.

Tutkimus toteutettiin Pohjoismaissa eli Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa ja Islannissa. Siihen osallistui yhteensä 1 179 standardeja toiminnassaan jo käyttävää pohjoismaista yritystä eri toimialoilta.

Eräs tutkimuksen tärkeimmistä tuloksista oli, että standardisointi on sidoksissa 28 % bruttokansantuotteen kasvusta Pohjoismaissa vuosina 1976–2014. Standardit edistävät talouskasvua pääasiassa parantamalla tuottavuutta ja tehokkuutta. Tutkimus osoitti muun muassa, että standardikannan kaksinkertaistaminen kasvatti työn tuottavuutta 10,5 % ja että standardisointiin oli sidoksissa keskimäärin 0,7 % työn tuottavuuden vuosikasvusta.


Graafi-2
 


”Tutkimuksen tulokset osoittavat, että standardeilla on merkittävä rooli kaikissa Pohjoismaissa. Osa kunkin maan menestyksestä on peräisin yritysten standardisoinnista saamista hyödyistä, kuten tehokkuudesta ja taloudellisista hyödyistä. Kun yrityksillä menee hyvin, asiakkaat saavat laadukkaita tuotteita ja hyvin toimivan yhteiskunnan. Standardit voivat myös ohjata organisaatioita toimimaan vakaasti ja ympäristön huomioon ottaen", sanoo toimitusjohtaja Pekka Järvinen Suomen Standardisoimisliitto SFS ry:stä.

 

”Näkemyksemme mukaan suomalaiset yritykset pystyisivät hyötymään nykyistä enemmän standardien käytöstä ja standardisointiin osallistumisesta”, jatkaa Järvinen.

 

Standardit avaavat uusia markkinoita

 

Tutkimukseen kuulunut yrityskysely osoitti, että standardien noudattaminen on tärkeä osa pohjoismaisten yritysten toimintaa. Yrityksille tärkeimmät syyt käyttää standardeja olivat markkinoille pääsyn helpottaminen (34 % vastaajista), tuotteen tai palvelun laadun parantaminen (32 % vastaajista) sekä riskien pienentäminen (26 % vastaajista). Standardien tuomat hyödyt olivat samankaltaisia yrityksen toimintamaasta riippumatta.

 

Valtaosa (87 %) vastanneista yrityksistä ilmoitti, että standardisoinnilla on tärkeä rooli myös yritysten liiketoimintasuunnitelmissa tulevaisuudessa. Standardeja pidettiinkin hyvänä tapana seurata teknistä kehitystä.

 

”Teknologian jatkuvan kehityksen myötä syntyy uusia tuotteita ja ratkaisuja, jotka tarvitsevat standardisointia, jotta markkinat voivat hyötyä niistä. Etenkin ICT:n ja usean muuan uuden alan kehitys on nopeaa. Yritykset, jotka osallistuvat näiden uusien alojen standardisointiin, todennäköisesti menestyvät tulevaisuudessa”, toteaa Järvinen SFS ry:stä.

 

Tutkimuksen mukaan 82 % vastaajista pitää standardisointityöhön osallistumista tärkeänä tapana vaikuttaa oman alansa tulevaisuuteen. Tämä tulos on erityisen kiinnostava startup-yritysten ja uusia innovaatioita markkinoille tuovien yritysten kannalta.

 

Lisätietoja:

Suomen Standardisoimisliitto SFS ry

toimitusjohtaja Pekka Järvinen, p. 09 1499 3366

viestintäpäällikkö Karina Vikman, p. 040 5321 532, karina.vikman@sfs.fi

Tutkimusraportti ja sen yhteenveto www.sfs.fi/nordic

 

 

Tutkimuksesta:

Standardien vaikutusta Pohjoismaiden talouteen selvitettiin Pohjoismaissa eli Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa ja Islannissa tutkimuksessa ”The Influence of Standards on the Nordic Economies”. Tutkimuksen toteutti Menon Economics yhteistyössä Oxford Researchin ja Islannin yliopiston sosiaalitieteiden tutkimuslaitoksen kanssa. Toteuttajat kokosivat yhteispohjoismaisen tutkimusryhmän, joka analysoi sekä makro- että yritystasolla, miten standardien käytön lisääminen on vaikuttanut taloudelliseen kehitykseen Pohjoismaissa. Tutkimuksen tilasivat Pohjoismaiden standardisoimisjärjestöt: Suomen Standardisoimisliitto (SFS), Standards Norway (SN), Danish Standards (DS), Swedish Institute (SIS) ja Icelandic Standards (IST). Tutkimukseen osallistui yhteensä 1 179 standardeja toiminnassaan käyttänyttä pohjoismaista yritystä kahdeksalta toimialalta (mm. rakentaminen, teollisuus, terveydenhuolto sekä informaatio- ja viestintäteknologia). Tutkimus toteutettiin vuonna 2017.


Palaa otsikoihinSFS Kauppa

online.sfs.fi

Sahkobanneri_165x52_Uusi

Lausuntopyyntöpalvelu


rss Uutiset

20.6.2018 Kansainvälinen elintarviketurvallisuuden hallintajärjestelmästandardi uusittu

Kansainvälinen standardisoimisjärjestö ISO on julkaissut uuden version elintarviketurvallisuuden hallintajärjestelmiä käsittelevästä standardista ISO 22000. Standardi korvaa vuonna 2015 ilmestyneen ensimmäisen version. ISO 22000:2018 tulee ladattavaksi SFS:n verkkokauppaan 26.6.2018.

Lue lisää

20.6.2018 Standardisointi mukana EU:n seuraavan kauden tutkimuksen puiteohjelmassa

Euroopan komissio on julkaissut 7.6.2018 ehdotuksensa seuraavien vuosien tutkimuksen puiteohjelmaksi ”Euroopan horisontti (FP9)”. Eurooppalaiset standardisoimisjärjestöt CEN ja CENELEC toivottavat tervetulleeksi EU:n teollisuuden maailmanlaajuiselle kilpailukyvylle keskeisen ehdotuksen. Ehdotuksen toinen artikla mainitsee standardisoinnin keskeiseksi avaintyökaluksi tutkimuksen ja innovaatioiden levittämisessä.

Lue lisää

20.6.2018 Työterveys- ja työturvallisuusjohtamisen standardi saa jatkoa

Kansainvälisen standardisoimisjärjestön ISOn tekninen komitea ISO/TC 283 Occupational health and safety management sai maaliskuussa 2018 valmiiksi työterveys- ja työturvallisuusjohtamisen standardin ISO 45001. Komitean työtä on päätetty jatkaa. Keskeinen tavoite on standardin ISO 45001 ylläpito sekä standardin käyttöönottoa ja soveltamista tukevien ohjestandardien laadinta huomioiden mm pk-yritysten tarpeet.

Lue lisääSFSedu oppilaitosportaali

European Committee for Standardization

International Organization for Standardization