header kompassi
A- A+

rss Uutiset

24.5.2018 11.01

Uusi pohjoismainen tutkimus standardisoinnin taloudellisista hyödyistä

Uusi pohjoismainen tutkimus: standardien käyttö kasvattaa työn tuottavuutta ja yritysten kilpailukykyä – Suomessa potentiaalia vielä hyödyntämättä

Tuore pohjoismainen tutkimus osoittaa, että standardit ovat sidoksissa jopa 28 % BKT:n kasvuun Pohjoismaissa.  Yritykset hyötyvät standardeista eniten pyrkiessään ulkomaisille markkinoille, pysytellessään teknologian kehityksen tasalla ja varmistaessaan tuotteidensa laadun. Suurin osa yrityksistä (87 %) piti standardisointia tärkeänä osana tulevaisuuden liiketoimintasuunnitelmiaan.

 

Standardisointi on avain hyvin toimivaan, menestyvään ja kestävään yhteiskuntaan. Se on myös hyvä tapa lisätä talouskasvua. Nämä johtopäätökset voidaan tehdä tuoreen The Influence of Standards on the Nordic Economies -tutkimuksen tuloksista.

Tutkimus toteutettiin Pohjoismaissa eli Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa ja Islannissa. Siihen osallistui yhteensä 1 179 standardeja toiminnassaan jo käyttävää pohjoismaista yritystä eri toimialoilta.

Eräs tutkimuksen tärkeimmistä tuloksista oli, että standardisointi on sidoksissa 28 % bruttokansantuotteen kasvusta Pohjoismaissa vuosina 1976–2014. Standardit edistävät talouskasvua pääasiassa parantamalla tuottavuutta ja tehokkuutta. Tutkimus osoitti muun muassa, että standardikannan kaksinkertaistaminen kasvatti työn tuottavuutta 10,5 % ja että standardisointiin oli sidoksissa keskimäärin 0,7 % työn tuottavuuden vuosikasvusta.


Graafi-2
 


”Tutkimuksen tulokset osoittavat, että standardeilla on merkittävä rooli kaikissa Pohjoismaissa. Osa kunkin maan menestyksestä on peräisin yritysten standardisoinnista saamista hyödyistä, kuten tehokkuudesta ja taloudellisista hyödyistä. Kun yrityksillä menee hyvin, asiakkaat saavat laadukkaita tuotteita ja hyvin toimivan yhteiskunnan. Standardit voivat myös ohjata organisaatioita toimimaan vakaasti ja ympäristön huomioon ottaen", sanoo toimitusjohtaja Pekka Järvinen Suomen Standardisoimisliitto SFS ry:stä.

 

”Näkemyksemme mukaan suomalaiset yritykset pystyisivät hyötymään nykyistä enemmän standardien käytöstä ja standardisointiin osallistumisesta”, jatkaa Järvinen.

 

Standardit avaavat uusia markkinoita

 

Tutkimukseen kuulunut yrityskysely osoitti, että standardien noudattaminen on tärkeä osa pohjoismaisten yritysten toimintaa. Yrityksille tärkeimmät syyt käyttää standardeja olivat markkinoille pääsyn helpottaminen (34 % vastaajista), tuotteen tai palvelun laadun parantaminen (32 % vastaajista) sekä riskien pienentäminen (26 % vastaajista). Standardien tuomat hyödyt olivat samankaltaisia yrityksen toimintamaasta riippumatta.

 

Valtaosa (87 %) vastanneista yrityksistä ilmoitti, että standardisoinnilla on tärkeä rooli myös yritysten liiketoimintasuunnitelmissa tulevaisuudessa. Standardeja pidettiinkin hyvänä tapana seurata teknistä kehitystä.

 

”Teknologian jatkuvan kehityksen myötä syntyy uusia tuotteita ja ratkaisuja, jotka tarvitsevat standardisointia, jotta markkinat voivat hyötyä niistä. Etenkin ICT:n ja usean muuan uuden alan kehitys on nopeaa. Yritykset, jotka osallistuvat näiden uusien alojen standardisointiin, todennäköisesti menestyvät tulevaisuudessa”, toteaa Järvinen SFS ry:stä.

 

Tutkimuksen mukaan 82 % vastaajista pitää standardisointityöhön osallistumista tärkeänä tapana vaikuttaa oman alansa tulevaisuuteen. Tämä tulos on erityisen kiinnostava startup-yritysten ja uusia innovaatioita markkinoille tuovien yritysten kannalta.

 

Lisätietoja:

Suomen Standardisoimisliitto SFS ry

toimitusjohtaja Pekka Järvinen, p. 09 1499 3366

viestintäpäällikkö Karina Vikman, p. 040 5321 532, karina.vikman@sfs.fi

Tutkimusraportti ja sen yhteenveto www.sfs.fi/nordic

 

 

Tutkimuksesta:

Standardien vaikutusta Pohjoismaiden talouteen selvitettiin Pohjoismaissa eli Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa ja Islannissa tutkimuksessa ”The Influence of Standards on the Nordic Economies”. Tutkimuksen toteutti Menon Economics yhteistyössä Oxford Researchin ja Islannin yliopiston sosiaalitieteiden tutkimuslaitoksen kanssa. Toteuttajat kokosivat yhteispohjoismaisen tutkimusryhmän, joka analysoi sekä makro- että yritystasolla, miten standardien käytön lisääminen on vaikuttanut taloudelliseen kehitykseen Pohjoismaissa. Tutkimuksen tilasivat Pohjoismaiden standardisoimisjärjestöt: Suomen Standardisoimisliitto (SFS), Standards Norway (SN), Danish Standards (DS), Swedish Institute (SIS) ja Icelandic Standards (IST). Tutkimukseen osallistui yhteensä 1 179 standardeja toiminnassaan käyttänyttä pohjoismaista yritystä kahdeksalta toimialalta (mm. rakentaminen, teollisuus, terveydenhuolto sekä informaatio- ja viestintäteknologia). Tutkimus toteutettiin vuonna 2017.


Palaa otsikoihinSFS Kauppa

online.sfs.fi

Lausuntopyyntöpalvelu


rss Uutiset

12.10.2018 Standardit esillä Suomen Kansallismuseon uusimmassa näyttelyssä

Suomen Kansallismuseossa avautui ”10 000 vuotta muotoilua – Ihminen Aine Metamorfoosi” -näyttely, jossa on esillä viisi vanhaa kansallista standardia vuosilta 1927–1959 sekä yksi edelleen voimassa oleva standardi vuodelta 2008. Standardien aiheina ovat jäkälälaatikko (1929), jalasväli (1951), viinapullo (1944), paperikoot (1927), kirjoituskoneiden näppäimistö (1959) ja näppäimistökaavio (2008).

Lue lisää

9.10.2018 Mikä viikko?

Nykyisin kansainvälisessä käytössä oleva viikkojen numerointi perustuu kansainväliseen standardiin ISO 8601. Standardin mukaan viikko alkaa maanantaista ja vuoden viikot numeroidaan vuoden alusta lähtien siten, että viikko 1 on ensimmäinen viikko, johon kuuluu vähintään neljä alkaneen vuoden päivää eli vuoden ensimmäinen torstai.

Lue lisää

8.10.2018 SFS:n luettelo 4/2018 ilmestynyt

SFS:n luettelo 4/2018 on julkaistu SFS:n verkkosivuilla osoitteessa http://www.sfs.fi/luettelot . Luettelossa mainitaan kesä-syyskuussa 2018 vahvistetut ja kumotut SFS-standardit sekä uusimmat CENin julkaisut. Luettelo julkaistaan neljä kertaa vuodessa. Seuraava luettelo ilmestyy tammikuussa 2019.

Lue lisääSFSedu oppilaitosportaali

European Committee for Standardization

International Organization for Standardization