Suomen Standardisoimisliitto
 SFS News 12.9.2012 
yleisheader

Euroopan parlamentti hyväksyi asetuksen eurooppalaisesta standardisoinnista

 

Euroopan parlamentti hyväksyi 11. syyskuuta asetuksen eurooppalaisesta standardisoinnista. Edellisenä päivänä esityksestä käydyssä keskustelussa standardisoinnin merkitystä korostettiin ja puollettiin ehdotuksen hyväksymistä. Uudistuksella pyritään lisäämään eurooppalaisten yritysten kilpailukykyä.

 

Standardisoinnin perusperiaatteet säilyvät ennallaan; standardisointi on vapaaehtoista ja sen toteuttavat pääosin yksityisen sektorin toimijat. Myös suomalaisten vaikutusmahdollisuuksille olennainen kansallisten delegaatioiden periaate säilyy nykyisellään.

 

Ensi vuoden alussa voimaan tulevan asetuksen myötä Euroopan komissio voi ryhtyä antamaan toimeksiantoja myös palveluja käsittelevien standardien laatimiseksi. Asetuksella pyritään parantamaan pk-yritysten ja muiden nyt vain vähän standardisoinnissa mukana olevien sidosryhmien osallistumismahdollisuuksia standardisointiin. Epävirallisten tietotekniikkaa koskevien teknisten spesifikaatioiden käytölle EU:n säädöksissä on hyväksytty periaatteet.   

 

Eurooppalainen standardisointi on kuluneiden 25 vuoden aikana osoittautunut menestystarinaksi. Kaikkiaan 150 000 kansallista standardia on saatu korvattua 19 000 eurooppalaisella standardilla. Komission arvion mukaan Euroopan talouden hyöty standardeista on vähintään 35 miljardia euroa vuodessa (2009).

 

Linkki Euroopan parlamentin lehdistötiedotteeseen

 

Rakennustuotteiden standardien Helpdesk avattu

 

Tiedonsaantia rakennustuotteiden harmonisoiduista tuotestandardeista helpottamaan on avattu www-sivusto hEN Helpdesk. Sivut ovat osoitteessa http://henhd.multiedition.fi/www/fi/

 

Harmonisoitu tuotestandardi eli hEN on Eurooppalaisen standardisoimisjärjestön CENin laatima CE-merkintään johtava tuotestandardi, josta on julkaistu ilmoitus Euroopan unionin virallisessa lehdessä. Se määrittää tuoteryhmäkohtaisesti tuotteilta selvitettävät ominaisuudet, valmistuksen laadunvalvonnan vaatimukset ja CE-merkinnässä ilmoitettavat tiedot.

 

Sivustolla on standardeista kerrottu mm. tuotteiden CE-merkintään liittyvät siirtymäajat, CENin julkaisupäivämäärä, SFS:n vahvistuspäivämäärä, vastuussa oleva CENin tekninen komitea, vastuussa oleva SFS:n toimialayhteisö, missä laajuudessa ilmoitetun laitoksen on osallistuttava laadunvalvontaan ja yleistietoja rakennustuotteiden CE-merkinnästä.   

 

SFS-standardien SFS-ICS-ryhmittelyssä on oma pääryhmä ”90 Rakennustuotteiden harmonisoidut tuotestandardit”. Nämä standardit ovat myös asianomaisessa rakennustuotteiden SFS-ICS-ryhmässä.

 

Mistä tahansa SFS-ICS-ryhmästä voi tehdä kestotilauksen. Kyse voi olla paperille painetuista julkaisuista tai SFS ONLINE –palvelusta.

 

Sivuston on laatinut SFS yhteistyössä rakennusalan toimialayhteisöjen kanssa.

 

 

Oikean ISO-standardin löytäminen helpottuu

 

Kansainvälinen standardisoimisjärjestö ISO on käynnistänyt projektin, jossa standardeista tarjotaan www-sivujen luettelossa aiempaa huomattavasti enemmän tietoja. Luettelossa on aluksi vain pieni osa ISO-standardeista, mutta tavoitteena on saada kaikki ISO-standardit mukaan vuoden 2013 loppuun mennessä.

Projekti kulkee nimellä ”Online Browsing Platform”. Se on osoitteessa www.iso.org/obp . Luettelossa standardista on perustietojen lisäksi esipuhe, sisällysluettelo, johdanto ja velvoittavat viittaukset. Kaikkeen esillä olevaan aineistoon voi tehdä hakuja.

 

Luettelon laadinnassa käytetään hyväksi standardien XML-muodossa olevia tiedostoja. Aluksi luettelo kattaa 1 000 standardia, joukossa ISO 9000 ja ISO 14000 –sarjojen standardit. Sitä mukaa, kun lisää ISO-standardeja saadaan muutettua XML-muotoon aineisto laajenee.

 

 

Tutkimushankkeissa kannattaa hyödyntää standardisointia

 

EU:n tutkimuksen seitsemännen puiteohjelman viimeinen hakukierros käynnistyi 10. heinäkuuta 2012. Monissa ohjelmaan sisältyvissä hakuilmoituksissa on mainittu, että itse työhön tai hankkeen mahdollisiin tuotoksiin voi sisältyä standardisointia ja standardeja. Nyt konsortiot voivat hakea eurooppalaista rahoitusta tutkimus-, kehitys- ja innovaatiohankkeille, jotka edesauttavat tieteen ja tekniikan kehitystä eri aloilla.

 

Standardien ja standardisoinnin yhdistäminen hanke-ehdotuksiin voi tehostaa hankkeiden vaikutuksia sekä helpottaa tutkimustuloksia koskevan tiedon levittämistä ja hyödyntämistä. Eurooppalaiset standardisoimisjärjestöt CEN ja CENELEC tarjoavat tutkimushankkeiden kehittäjille maksutonta opastusta siitä, kuinka tutkimushankkeissa voidaan hyödyntää standardeja ja standardisointityötä. Tutkijoille tarkoitetun neuvontapalvelun (CEN-CENELEC Research Helpdesk) sähköpostiosoite on research@cencenelec.eu

 

Linkki EU:n tutkimuksen seitsemännen puiteohjelman kotisivulle .

 

 

Standardisoinnin vuositapahtumassa monipuolinen ohjelma

 

Finlandia-talolla 17. lokakuuta järjestettävän standardisoinnin vuositapahtuman lopullinen ohjelma on valmistunut. Tapahtuma käynnistyy SFS:n toimitusjohtaja Pekka Järvisen avauspuheenvuorolla. Avauksen jälkeen johtaja Jukka Ahtela Elinkeinoelämän keskusliitosta kertoo standardien merkityksestä ulkomaankaupalle ja sisämarkkinoille. Tämän jälkeen riskienhallintajohtaja Juha Pietarinen Valtionkonttorista luennoi riskienhallinnan standardista ISO 31000 ja turvallisuuspäällikkö Heikki Hernesmaa Wärtsilä Oyj:stä toimitusketjun turvallisuuden standardista ISO 28000.

 

Standardisoinnin vastauksia turvallisuuden ja riskienhallinnan haasteisiin kuullaan viidessä puheenvuorossa. Koneiden ja sähkölaitteiden turvallisuudesta puhuu tekn. lis. Matti Sundquist Sundcon Oy:stä. Automaatio- ja ohjelmistoturvallisuutta käsittelee tuotepäällikkö Janne Peltonen VTT Expert Services Oy:stä. Toimintaympäristön turvallisuudesta markkinavalvonnan näkökulmasta kertoo johtaja Tuiri Kerttula Turvallisuus- ja kemikaalivirastosta. Johtaja Pertti Woitsch Mirasys Oy:stä valottaa asiaa yhteiskunnan turvallisuuden näkökulmasta. Pilvipalveluiden tietoturvasta luennoi toimitusjohtaja Teemu Arina Dicole Oy:stä.

 

Tapahtuma järjestetään seitsemännen kerran. Siihen on ilmoittauduttava viimeistään 5. lokakuuta. Tapahtumaan voi ilmoittautua sen omilla nettisivuilla osoitteessa www.standardiforum.fi.

 

 

Uudistettu auditointistandardi tutuksi

 

Uudistettua standardia SFS-EN ISO 19011 Johtamisjärjestelmän auditointiohjeet esitellään SFS:n aamukahvitilaisuudessa 11.10.2012. Tilaisuudessa esitellään standardin keskeisiä muutoksia ja lisäksi kerrotaan ISO 9001 ja ISO 14001 –standardien uudistamistyöstä.

 

Tilaisuus pidetään SFS:n kokouskeskuksessa Kampissa osoitteessa Malminkatu 34. Aamukahvi on tarjolla kello 9.00 alkaen ja itse ohjelma alkaa kello 9.30. Standardin SFS-EN ISO 19011 keskeisiä uudistuksia esittelee toimitusjohtaja Jussi Moisio Qualitas Fennica Oy:stä. Standardin ISO 9001 uudistamisesta kertoo asiantuntija Risto Pulkkanen SFS:stä ja standardin ISO 14001 uudistamisesta asiantuntija Sari Sahlberg SFS:stä. Tilaisuus päättyy kello 11.00.

 

Ilmoittautuminen tilaisuuteen viimeistään 5.10.2012 sähköpostitse osoitteeseen tiedotus@sfs.fi tai www-lomakkeella www.sfs.fi/auditointi. Tilaisuus on maksuton.