Suomen Standardisoimisliitto
 SFS News 13.6.2012 
yleisheader

Makedonia CENin jäseneksi

 

Entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian standardisoimisjärjestö ISRM on hyväksytty eurooppalaisen standardisoimisjärjestön CENin jäseneksi 1. heinäkuuta 2012 alkaen. ISRM on ollut läheisessä yhteistyössä CENin kanssa jo vuosia. Se on ollut CENin liitännäisjäsenenä vuodesta 2003.

 

Makedonia itsenäistyi Jugoslaviasta vuonna 1991. Sen pääkaupunki on Skopje. Maassa asuu kaksi miljoonaa asukasta.

 

CENissä on nyt 33 varsinaista jäsentä. EU-maiden standardisoimisjärjestöjen lisäksi jäseninä ovat  kolmen Efta-maan standardisoimisjärjestöt (Islanti, Norja ja Sveitsi) ja kolmen EU:n jäseneksi pyrkivän maan standardisoimisjärjestöt (Kroatia, Turkki ja Makedonia). CENin painotetussa loppuäänestyksessä ISRM saa neljä ääntä. 

 

Makedonia on hyväksytty myös eurooppalaisen sähköalan standardisoimisjärjestön CENELECin jäseneksi.

 

Jäsenyydet hyväksyttiin Bulgarian Albenassa 6. ja 7. kesäkuuta pidetyissä CENin ja CENELECin vuosikokouksissa.  Kokouksissa hyväksyttiin myös muita uusia jäseniä. CENin partnerijäseneksi on hyväksytty Kirgisian standardisoimisjärjestö CSM. Ennestään partnerijäseniä ovat Australian ja Mongolian standardisoimisjärjestöt. Jordanian standardisoimisjärjestö JSMO on puolestaan hyväksytty CENELECin liitännäisjäseneksi.

 

 

Oppaita eurooppalaisten standardisoimisjärjestöjen kriteereistä

 

Standardisointilautakunta hyväksyi 7.5.2012 SFS-oppaan 13 ”CENin ja CENELECin jäsenjärjestöjä koskevat kriteerit. Suomen Standardisoimisliittoa ja sen toimialayhteisöjä koskevat kansalliset soveltamisohjeet”. SFS-opas 13 ei korvaa CENin ja CENELECin kriteereitä vaan selventää, kuinka kriteereitä sovelletaan suomalaisessa hajautetussa standardisointijärjestelmässä.

 

SFS on CENin jäsen ja SFS:n toimialayhteisö SESKO on CENELECin jäsen. CENin ja CENELECin jäsenjärjestöjen edellytetään toiminnassaan jatkuvasti täyttävän seuraavat kuusi kriteeriä:

 

-          läpinäkyvyys

-          avoimuus ja kehitysnäkökulma

-          puolueettomuus ja konsensusperustaisuus

-          tehokkuus ja tarpeellisuus

-          toiminnan johdonmukaisuus

-          taloudelliset edellytykset ja vakaus

 

Kriteerit on julkaistu oppaassa CEN/CENELEC Guide 20, joka on suomeksi julkaistu SFS-oppaana 12. SFS-oppaat 12 ja 13 ovat maksutta ladattavissa SFS:n verkkokaupasta.  Ne ovat myös SFS:n www-sivuilla www.sfs.fi kohdassa Hyödyllisiä aineistoja – Standardien laadinta.

 

 

Standardien päivän julistekilpailu ratkennut

 

Standardien päivän juliste 2012Kansainvälisen standardien päivän julistekilpailun voitto meni Filippiineille. Kilpailuun saatiin lähes 300 ehdotusta. Loppukilpailuun päässeistä 22 työstä valittiin voittaja yleisöäänestyksillä. Siihen saatiin yli 4 000 ääntä.

 

Voittaneen julisteen suunnitteli filippiiniläinen graafinen suunnittelija Aildrene Tan. Hän on valmistunut vuonna 2011 Filippiinien yliopistosta pääaineenaan maantiede ja kiertänyt maailmaa siitä lähtien. Julistetta käytetään 14.10.2012 vietettävän standardien päivän tunnuksena.

 

Lisätietoja kilpailun voittaneesta julisteesta ja lohdutuspalkinnon saaneista julisteista on julkaistu kilpailun järjestäneen standardisoimisjärjestöjen yhteistyöelimen WSC www-sivuilla osoitteessa http://www.worldstandardscooperation.org/wsd.html

 

 

Standardeilla riskit ja turvallisuus hallintaan

 

Standardisoinnin vuositapahtuma Forum 2012 järjestetään 17. lokakuuta 2012. Tapahtuma järjestetään Helsingissä Finlandia-talolla. Sen teemana on tänä vuonna "Riskienhallinta ja turvallisuus".

 

Iltapäivätilaisuutena järjestettävän tilaisuuden ensimmäisessä osassa kuullaan mm. esityksiä standardeista ISO 31000 ja ISO 28000. Tauon jälkeen kuullaan lyhempiä puheenvuoroja aiheesta.

 

Ennen esitysten alkua, tauolla ja esitysten jälkeen on mahdollisuus tutustua eri alojen standardeihin ja standardisointiin standardien laatijoiden ständeillä. Tilaisuus on osallistujille maksuton.

 

Standardisoinnin vuositapahtuma järjestetään jo seitsemännen kerran. Ensimmäisen kerran tapahtuma järjestettiin Tampereella vuonna 2006. Tämän jälkeen tapahtuma on järjestetty Helsingissä. Viime vuonna teemana oli rakentaminen.

 

Tapahtuman ohjelma valmistuu elokuussa. Se julkaistaan tapahtuman www-sivuilla www.standardiforum.fi.

 

 

Esite ISO 14000 –standardeista päivitetty

 

Standardisoimisliitto on julkaissut päivitetyn version esitteestään Ympäristöasioiden hallinta Kansainvälinen ISO 14000 –standardisarja. Siinä on yleistietoa standardeista ja luettelo ISO 14000 –sarjan standardeista, oppaista ja teknisistä raporteista.

 

Uusimmat sarjassa suomeksi ilmestyneet standardit käsittelevät ympäristöjärjestelmän vaiheittaista käyttöönottoa (SFS-ISO 14005), ympäristönäkökohdat huomioon ottavan suunnittelun sisällyttämistä ympäristöjärjestelmään (SFS-EN ISO 14006), materiaalivirtojen kustannusanalyysiä (SFS-EN ISO 14051) ja omaehtoisia ympäristöväittämiä (SFS-EN ISO 14021 + A1).

 

Esite on julkaistu SFS:n www-sivuilla. Se löytyy sivujen kohdasta Hyödyllisiä aineistoja kansiosta Hallintajärjestelmät.

 

 

SFS hakee kokouskeskuksen emäntää

 

SFS hakee kokouskeskuksen emäntää vakituiseen työsuhteeseen. Emännän perustehtävänä on vastata SFS-kokouskeskuksen toiminnasta ja kokoustarjoiluista. Toimenkuva ei sisällä ruuanvalmistusta, vaan toiminta perustuu tarjoilukeittiökonseptiin. SFS-kokouskeskuksessa on seitsemän kokoushuonetta, joissa järjestetään sekä sisäisiä tilaisuuksia että ulkoisia kokouksia, myös kansainvälisiä.

 

Edellytämme sopivaa ravintola-alan peruskoulutusta ja kokemusta itsenäisestä toiminnasta, sekä yhteistyökykyä, huolellisuutta ja kykyä järjestelmälliseen toimintaan. Kaupallinen koulutus ja englannin kielen taito katsotaan eduksi.

 

Lisätietoja tehtävästä antaa Antti Karppinen, puh. 040 5452214.

 

Hakemukset palkkatoivomuksineen 18.6.2012 mennessä osoitteeseen anu.attwood@sfs.fi .

 

 

EU:n standardisointiasetus etenee

 

EU:n standardisointiasetuksesta (KOM(2011)315 lopullinen) on päästy sopuun ministerineuvoston ja Euroopan parlamentin kesken. Kyse on ensimmäisestä EU:n sisämarkkinoiden kehittämisohjelmasta 12 kohdasta, josta on päästy sopuun. Asetusehdotus tulee vielä lopullisesti hyväksyttäväksi ministerineuvostoon myöhemmin tässä kuussa ja Euroopan parlamentin lopulliseen käsittelyyn syyskuussa. 

 

 

Kari Kaartama 70 v.

 

Standardisoimisliiton toimitusjohtajana aiemmin pitkään toiminut DI Kari Kaartama täyttää tänään 70 vuotta. Kaartama viettää merkkipäiväänsä perhepiirissä. Parhaimmat onnittelut!