Suomen Standardisoimisliitto
 Johtamisen standardit 2.1.2013 
header laatu uutiskirje

Uusi uutiskirje johtamisen standardeista

 

Tämä on SFS:n "Johtamisen standardit" uutiskirjeen ensimmäinen numero. Sitä tullaan julkaisemaan 2 - 4 kertaa vuodessa. Käytetyimpiä johtamisen standardeja (esim. ISO 9001 ja ISO 14001) ollaan uusimassa. Uusituissa standardeissa tulee olemaan yhteinen rakenne ja terminologia, tavoitteena ISO-standardien parempi yhteensopivuus ja käytettävyys.

 

Maksuttoman uutiskirjeen voi tilata SFS:n www-sivuilla olevalla uutiskirjeitten tilauslomakkeella. Uutiskirjeen tilaajat saavat uudet uutiskirjeet sähköpostina. Julkaistut uutiskirjeet löytyvät SFS:n www-sivujen kohdasta Ajankohtaista Uutiskirjeet. Linkki uutiskirjeitten tilauslomakkeeseen


 

Standardin ISO 9001 uusiminen aloitettu

 

Laadunhallintajärjestelmien vaatimuksia käsittelevän standardin ISO 9001:2008 uudistaminen on aloitettu. Asiantuntija Risto Pulkkanen SFS:stä kertoo, että uudistuksessa ei ole kyse vain päivittämisestä. Uudistuksessa laatuperiaatteet uudistetaan ja standardin sisältöä nykyaikaistetaan. Uudistetun standardin odotetaan olevan valmis elokuussa 2015.

 

Suomessa standardin ISO 9001 uusimista seuraa SFS:n Laadunhallintakomitea (TK 105). Lisätietoja komiteasta, mm. komitean historiikki on SFS:n www-sivuilla .

 

ISO Focus+ lehti julkaisi numerossaan 8/2012 ISOn standardin ISO 9001 uudistusta käsittelevän alakomitean puheenjohtajan tohtori Nigel H. Crofin kirjoituksen ”ISO 9001:2015 and beyond”.Lue koko juttu.


 

ISO 14001 uudistuu

 

Ympäristöjärjestelmästandardin ISO 14001:2004 uudistaminen on aloitettu alkuvuonna 2012, ja standardin valmistumistavoite on alkuvuosi 2015.

 

Asiantuntija Sari Sahlberg SFS:stä kertoo, että rakenteen uudistuksen lisäksi lähtökohtana ovat ISOn ympäristöjärjestelmiä käsittelevässä komiteassa ISO/TC 207/SC 1 tunnistetut teemat, ”Future Challenges of ISO 14001”, joihin uudistamisessa on otettava kantaa. Näitä ovat mm. johdon vastuun korostaminen, elinkaariajattelu ja arvoketjunäkökulma, ympäristönsuojelun tason mittaaminen sekä sidosryhmien kuuleminen.

 

Suomalaisten osallistumista ISO 14001 -standardin uudistamiseen koordinoi SFS:n tekninen komitea TK 113 Ympäristöasioiden hallinta.

 

ISO Focus+ -lehti käsitteli standardin ISO 14001 uudistusta numerossaan 4/2012 otsikolla ”Environmental management ISO 14001 revision is underway”. Lue koko juttu.


 

Uusi tilasto sertifikaateista

 

Kansainvälinen standardisoimisjärjestö ISO on julkistanut tilastot hallintajärjestelmäsertifikaattien määristä vuoden 2011 lopussa. ISO 9001 on käytetyin hallintajärjestelmä. Sertifikaatteja tämän standardin mukaisesta järjestelmästä oli maailmalla vuoden 2011 lopussa 1 111 698.

 

Lue koko uutinen

 

 

 

 

 

Tapahtumia

 

SFS ja TUORE-osaamisverkosto järjestävät aamukahvitilaisuuden ISO 14000 -sarjan uusista standardeista 30.1.2013. Tilaisuudessa esitellään ekosuunnittelun, ekotehokkuuden ja materiaalivirtojen kustannusanalyysin kansainväliset standardit ja kuullaan esimerkkejä standardien hyödyntämisestä yrityksissä. Lisätiedot

 

Uusia standardeja

 

SFS-ISO 21500 Ohjeita projektinhallinasta esittää yleistason kuvauksen käsitteistä ja prosesseista, joista projektinhallinnan hyvät käytännöt muodostuvat. Lue lisää.


Johdon konsultoinnin hyvät käytännöt on koottu standardiin SFS-EN 16114 Johdon konsultointipalvelut.  Sen avulla johdon konsultointipalvelun tilaaja ja toimittaja puhuvat samasta asiasta samaa kieltä. Lue lisää.

 

Liiketoiminnan jatkuvuuden hallinnasta on julkaistu kansainvälinen standardi  ISO 22301:2012 Societal security. Businessa continuity management systems. Requirements. Se julkaistaan suomeksi 2013 aikana.


Monta tapaa tilata julkaisuja

SFS-verkkokauppa
Sähköposti: sales@sfs.fi

Puh. 09 1499 3353, myynti


Lausunnolla

 

Omaisuudenhallinnasta tekeillä oleva ISO 55000 -standardisarja on nyt kansallisella lausuntokierroksella 7.2.2013 asti ja siihen voi ottaa kantaa. Listätiedot Risto Pulkkanen, SFS.