Suomen Standardisoimisliitto
 Johtamisen standardit 20.8.2013 
header laatu uutiskirje

ISOn ohjeistus hiilijalanjäljen laskentaan

Asiantuntija Sari Sahlberg SFS:stä kertoo, että kansainvälinen standardisoimisjärjestö ISO on julkaissut tuotteen hiilijalanjälkeä käsittelevän teknisen spesifikaation ISO/TS 14067:2013 Greenhouse gases – Carbon footprint of products – Requirements and guidelines for quantification and communication. Lisätiedot


Esite ISO 14000 -standardeista päivitetty

SFS:n kahdeksansivuisessa päivitetyssä esiteessä "Ympäristöasioiden hallinta Kansainvälinen ISO 14000 -standardisarja" on yleistietoa standardisarjasta, standardien hyödyistä, standardien käytöstä, tulevaisuudesta, standardien kehittämiseen vaikuttamisesta sekä luettelo ISO 14000 -sarjan julkaisuista. Esitteen painetun version tilaukset tiedotus@sfs.fi  

 


ISO laatii standardin ttt-järjestelmistä

Kansainvälinen standardisointijärjestö ISO aloittaa lokakuussa ”Occupational health and Safety Management Systems – Requirements” –standardin laatimisen. Työ pohjautuu Suomessakin laajalti käytössä olevaan OHSAS 18001:een (Työterveys- ja työturvallisuusjohtamis-järjestelmät. Vaatimukset), jonka ISO-standardi tulee korvaamaan.

 

Suomeen perustetaan taustaryhmä ISOn työlle. Järjestäytyminen aloitetaan SFS:ssä tiistaina 1. lokakuuta 2013 klo 13. Kaikki asiasta kiinnostuneet ovat tervetulleita keskustelemaan mihin suuntaan työterveys- ja työturvallisuusjohtamisjärjestelmiä tulisi kehittää.

 

SFS:n kokoukseen ilmoittautumiset pyydetään lähettämään osoitteeseen susanna.vahtila@sfs.fi. ISOn työhön osallistumisesta kiinnostuneita pyydetään ottamaan mahdollisimman pian yhteys SFS:ään Susanna Vahtilaan.

 

Lisätietoja myös ISOn www-sivuilta .

   


Henkilöstöjohtamiselle seurantaryhmä

Standardisoimisliittoon on perustettu uusi seurantaryhmä Henkilöstöjohtaminen. Se (SR 217) toimii henkilöstöjohtamisen (Human Resource Management - HRM) standardisoinnin kansallisena asiantuntijaryhmänä. Seurantaryhmän toimiala on sama kun komitean ISO/TC 260, Human Resource Management. Seurantaryhmän sihteerinä tomii asiantuntija Risto Pulkkanen SFS:stä.

 


Uusittu ISO/IEC 27001 pian valmis

Standardin ISO/IEC FDIS 27001 (Ed 2) Information technology -- Security techniques -- Information security management systems – Requirements lausuntoaika päättyy 3.9.2013. Jos standardi hyväksytään tässä äänestyksessä, se julkaistaan lokakuussa ja käännetään julkaistavaksi SFS-standardina. Lisätiedot Saana Seppänen / SFS.

 

Standardin ISO/IEC FDIS 27002 (Ed 2) Information technology -- Security techniques -- Code of practice for information security controls lausuntoaika päättyy 3.9.2013. Jos standardi hyväksytään tässä äänestyksessä, se julkaistaan lokakuussa. Lisätiedot Saana Seppänen / SFS.

 


Opas standardin ISO 22000 käytöstä

Asiantuntija Eija Mäkinen SFS:stä kertoo, että ISO on julkaissut oppaan "How to use ISO 22000 Food Safety Management System". Opas on saatavissa SFS:stä. Siinä on 125 sivua.


Oppimateriaalia hallintajärjestelmästandardeista

SFS on tuottanut kalvosarjoja hallintajärjestelmästandardeista. Aineiston tarkoituksena on antaa opettajille ja opiskelijoille lisätietoa alan standardeista ja opettaa hyödyntämään niitä. Kalvosarjassa esitellään aihealueen keskeisiä standardeja, niiden periaatteita ja tärkeimpiä käsitteitä sekä tarjotaan näkökulmia standardien hyödyntämiseen. Alla linkit kalvosarjoihin SFS:n oppilaitossivustolle.

 

Kalvosarjat ISO 9000, ISO 14000 ja ISO 26000 -standardeista

 

Standardia ISO 27001 käsittelevät kalvot

 

Tapahtumia

 

Standardisoinnin vuositapahtuma Forum 2013 pidetään 30.10.2013 Finlandia-talolla Helsingissä.Teemana on tänä vuonna "Johtamisen standardit - yrityksen kehittämisen työkalut" 

Lisätiedot ja ilmoittautuminen

 

Uusia ISO-standardeja

 

ISO/TS 14067:2013 Carbon footprint of products – Requirements and guidelines for quantification and communication (käännetään)

 

ISO/TR 14069:2013 Greenhouse gases – Quantification and reporting of GHG emissions for organizations – Guidance for the application of ISO 14064-1 (käännetään)

 

ISO 14031:2013 (Ed2) Environmental management – Environmental performance evaluation – Guidelines (vahvistetaan SFS-EN ISO:ksi ja käännetään)

 

Uusia SFS-standardeja

 

Tietosuojan perusteet hallintaan standardin SFS-ISO/IEC 29100 mallin ja periaatteiden avulla.

Lue lisää.

 

Uudistettu SFS-EN ISO/IEC 17020 sisältää vaatimuksia tarkastuslaitosten pätevyydelle sekä tarkastustoiminnan puolueettomuudelle ja johdonmukaisuudelle.

Lue lisää.

 

Markkina- ja mielipidetutkimuksen vaatimustaso ja yleiset työmenettelyt määritellään uudistetussa  standardissa SFS-ISO 20252.

Lue lisää.

 

Asiakastyytyväisyyden hallintaan saa apua kolmen kansainvälisen standardin sarjasta (SFS-ISO 10001, SFS-ISO 10002 ja SFS-ISO 10003).

Lue lisää.

 

Monta tapaa tilata julkaisuja

SFS-verkkokauppa
Sähköposti: sales@sfs.fi

Puh. 09 1499 3353, myynti


Johtamisen standardit -uutiskirje ilmestyy neljä kertaa vuodessa. Aiemmin ilmestyneet uutiskirjeeet ovat luettavissa SFS:n www-sivuilta


Julkaisija: Suomen Standardisoimisliitto SFS

Malminkatu 34, 00100 Helsinki

Päätoimittaja: Jyrki Alanko