Suomen Standardisoimisliitto
 Johtamisen standardit 22.4.2013 
header laatu uutiskirje

Parempaa ulkoistamista standardisoimalla!

 

Huolimatta globaalista alakohtaisten dokumenttien ja menetelmien lisääntymisestä kattava standardi, joka asettaisi yleiset periaatteet, käytännöt sekä sanaston ulkoistamiselle, on puuttunut. Nyt ISO TC/PC  259 "project committee, outsourcing" on valmistellut standardia ulkoistamisprosessista.

 

Standardi on suunnattu sekä ulkoistajille että palvelun tarjoajille, ja sen on myös tarkoitus olla toimialariippumaton. Standardi sisältää terminologian, ulkoistamisen elinkaaren ja siihen liittyvät olennaiset prosessit sekä parhaita käytäntöjä ja esimerkkejä. Standardi tarjoaa ohjeita pitkäjänteiseen yhteistyöhön siten saavutettaviin molemminpuolisiin hyötyihin.

 

Lue koko juttu


Tietohallintatapa kuntoon

 

Nykyisin tietotekniikan johtamisessa keskitytään monin paikoin tekniseen, kustannukselliseen ja aikataululliseen puoleen, ja tietotekniikan käytön vaikutus toimintaan ja kokonaistulokseen unohtuu. Itse tieto jää hyödyntämättä, vaikka juuri sen mahdollisuuksiin pitäisi panostaa.

 

Standardi ISO/IEC 38500 Corporate Governance of information technology antaa puitteet IT:n tehokkaaseen johtamiseen. Standardi on tarkoitettu organisaation korkeimman johdon käyttöön. Siihen on koottu hyvän tietohallintatavan johtamisessa tarvittavat määritelmät, periaatteet ja hallintamalli.

 

Lue koko juttu


ISOn hallintajärjestelmästandardeille yhteinen rakenne

 

ISO on viime vuonna päättänyt hallintajärjestelmästandardien yhteisestä rakenteesta, yhteisistä termeistä ja määritelmistä sekä vakioteksteistä. Asiantuntija Sari Sahlberg SFS:stä kertoo, että uudistuksen tarkoituksena on yhdenmukaistaa kaikki ISOn hallintajärjestelmästandardit, joissa esitetään vaatimuksia organisaation johtamisjärjestelmälle. Tavoitteena on helpottaa standardien rinnakkaista käyttöä organisaatioissa.

 

Lue koko juttu


Kokemuksia standardin ISO 26000 käytöstä

 

Kuusi PK-yritystä osallistui SFS:n ISO 26000 -yhteiskuntavastuuprojektiin, jossa standardi SFS-ISO 26000 oli tosikoetuksella käytännön työkaluna vastuullisuusasioita kehitettäessä. Mukana olevat yritykset toimivat eri aloilla; metalli-, kemian, elintarvike- ja kaivosteollisuudessa, terveysalalla sekä viestinnässä. Näkökulmat olivat erilaisia, mutta paljon yhteistäkin löytyi. Mitä projektissa opittiin? Projektin tuloksista kerrotaan iltapäiväseminaarissa 15. toukokuuta 2013. Tilaisuudessa kuullaan yritysten kokemuksia ja näkemyksiä, ja saadaan käytännön ideoita sovellettavaksi omassa työssä.

 

Lisätiedot

 

Tapahtumia

 

ISO 26000 pk-yritysten käytössä 15.5.2013. Tässä iltapäiväseminaarissa kuullaan kuuden yrityksen näkemyksiä asiasta. Tilaisuus pidetään SFS:n kokouskeskuksessa Kampissa Helsingissä.

Lisätiedot

 

Energianhallinnan, energiatehokkuuden ja energiansäästöjen laskennan standardit. 27.5.2013. Tilaisuuden järjestää METSTA Helsingissä.

Lisätiedot

 

Forum 2013 teemana hallintajärjestelmien standardit 30.10.2013. Tilaisuus pidetään Finlandia-talolla Helsingissä. Tarkemmat tiedot SFS:n www-sivuilla ohjelman valmistuttua syyskuussa.

 

Lausunnolla

 

ISO/IEC DIS 27001 tietoturvallisuuden hallintajärjestelmät. Launtoaika päättyy 28.5.2013. Lisätiedot Saana Seppänen/SFS