Suomen Standardisoimisliitto
 Johtamisen standardit 26.11.2013 
header laatu uutiskirje

ISO julkaisi uuden tilaston sertifikaateista


Kansainvälisen standardisoimisjärjestön ISOn uuden tilaston mukaan hallintajärjestelmien sertifikaattien määrän kasvu maailmalla on jatkunut. Vuoden 2012 lopussa sertifikaatteja oli 1 504 213 kaikkiaan 191 maassa. Lue lisää.


Uusittu tietoturvastandardi ISO/IEC 27001 suomeksi 5.12.2013


Uusitun tietoturvastandardin ISO/IEC 27001 suomennos julkaistaan 5. joulukuuta SFS:ssä pidettävässä aamukahvitilaisuudessa. Sitä voi seurata suorana netissä. Katso lisätietoja tilaisuudesta osoitteesta www.sfs.fi/it/27001julkaisutilaisuus.


ISO 9001 etenee


Laadunhallinnan ISO 9000 –standardeja laativa kansainvälisen standardisoimisjärjestön ISOn tekninen komitea ISO/TC 176 oli koolla marraskuun alussa Portossa Portugalissa.


Kokouksessa käsiteltiin standardien ISO 9000 ja ISO 9001 CD-versioihin tulleet kommentit ja valmisteltiin työluonnosta seuraavaan DIS-vaiheeseen. Standardien DIS-versiot on tarkoitus julkaista huhti-toukokuussa 2014.


Standardi ulkoistamisesta lausuntovaiheessa


ISOn tekninen komitea ISO TC 259 on valmistelemassa standardia ”ISO 37500 Guidance on outsourcing” ulkoistamisprosessista. Standardi on nyt kansallisella lausuntokierroksella, joka on tulevan standardin sisällön kannalta ehdottomasti tärkein vaihe.


Tässä standardin laadintavaiheessa on mahdollista kansallisesti esittää laajasti sekä teknisiä että toimituksellisia kommentteja. Lausuntokierroksella otetaan myös kantaa siihen, onko ehdotus hyväksyttävissä lopulliseen äänestykseen. Lausuntoaika päättyy 2.12.2013. Lue lisää


Työterveys- ja työturvallisuusjärjestelmille seurantaryhmä

 

Standardisoimisliittoon on perustettu uusi seurantaryhmä työterveys- ja työturvallisuusjärjestelmien standardisoinnille. Seurantaryhmä toimii TTT-järjestelmien standardisoinnin kansallisena asiantuntijaryhmänä. Seurantaryhmän toimiala on sama kuin komitean ISO/PC 283 Occupational health and safety management systems. Työterveys- ja työturvallisuusasioiden johtamista käsittelevän standardin ISO 45001 valmistelu on käynnistynyt syksyllä 2013. Seurantaryhmän sihteerinä toimii asiantuntija Sari Sahlberg SFS:stä.


Forum 2013: Standardit tarjoavat työkaluja johtamiseen


Johtamisen standardit oli teemana 30. lokakuuta Finlandia-talolla järjestetyssä standardisoinnin vuositapahtumassa Forum 2013. Paikalla tilaisuudessa oli 310 henkeä. 


Tilaisuudessa esiteltiin useita johtamisen standardeja. Eniten keskustelua herätti brändin arvonmäärityksen standardi ISO 10668. Esitysten kalvot ja kuvia tilaisuudesta on tallennettu tapahtuman www-sivuille http://www.standardiforum.fi


Johdon konsultointipalvelustandardi tutuksi


Johdon konsultointipalveluiden standardin SFS-EN 16114 käyttöönottoa käsiteltiin SFS:n tiloissa järjestetyssä koulutustilaisuudessa 28. lokakuuta.


Hausin toimitusjohtaja Anneli Temmes sanoi standardin antavan selkänojaa tilaajille erityisesti julkisella sektorilla, jossa johdon konsultoinnin palvelujen tilaamisessa on ollut puutteita. Tilaaja voi vaatia konsulteilta standardin mukaisia toimintatapoja. Liikkeenjohdon konsultti Björn Their korosti, että standardi on neutraali viitekehys. Standardi on hyvä tarjouksen muistilista: näistä asioista kannattaa sopia. Liikkeenjohdon konsultti Jorma Kajanuksen mielestä standardin suomennos on erinomainen. Lisää Jorma Kajanuksen ajatuksista voit lukea SFS-tiedotuksen 4/2013 jutusta.

 

Uusia julkaisuja

 

SFS-EN 15224 Terveyspalvelut. Laadunhallintajärjestelmät. Opas standardin ISO 9001:2008 käyttöön esittää vaatimukset, jotka auttavat toteuttamaan hyvälaatuisia terveyspalveluja. Se helpottaa laatustandardin ISO 9001 käyttöä terveydenhuollossa sekä laatujärjestelmän toteutusta ja ylläpitoa. Lue lisää.Johtamisen standardit on koottu uuteen SFS-käsikirjaan 900. Käsikirjan kaksi ensimmäistä osaa on nyt julkaistu: Osa 1: Laadunhallintajärjestelmä ja Osa 3: Työterveys- ja työturvallisuusjohtamisjärjestelmä. Käsikirja on tarkoitettu organisaation johdolle ja käytännön vastuuhenkilöille.Uusi SFS-käsikirja 69 Energianhallinta, energiatehokkuus ja energiansäästöjen laskenta sisältää kansainvälisiä ja eurooppalaisia standardeja energianhallintaan, energiatehokkuuteen ja energiansäästöjen laskentaan. Lue lisää


Tulossa

 

Vaatimukset laboratorioiden laadulle ja pätevyydelle on koottu standardiin SFS-EN ISO 15189 Lääketieteelliset laboratoriot. Laatua ja pätevyyttä koskevat vaatimukset. Se julkaistaan suomeksi vuoden 2014 alussa.


Omaisuudenhallintaa käsittelevät ISOn standardit ISO 55000, 55001 ja 55002 ovat lopullisessa FDIS-äänestyksessä. Valmiit standardit on määrä julkaista helmikuussa 2014. Ne julkaistaan vuonna 2014 myös suomeksi.


Johtamisen standardit -uutiskirje ilmestyy neljä kertaa vuodessa. Aiemmin ilmestyneet uutiskirjeet ovat SFS:n www-sivuilla.

Julkaisija: Suomen Standardisoimisliitto SFS
Malminkatu 34, 00100 Helsinki Päätoimittaja: Jyrki Alanko