Suomen Standardisoimisliitto
 SFS News 11.6.2013 
yleisheader

Johtamisen standardit esillä standardisoinnin vuositapahtumassa

finlandia0000375p”Johtamisen standardit – yrityksen kehittämisen työkalut” on valittu standardisoinnin vuositapahtuman Forum 2013 teemaksi.

 

Tilaisuus järjestetään Finlandia-talolla 30. lokakuuta 2013.

 

Tilaisuuden pääluennot käsittelevät johtamisen standardeja, järjestelmäajattelua liiketoimintajohtamisessa ja hallintajärjestelmästandardien yhdistettyä käyttöä. Muissa esityksissä ovat esillä ympäristöasioiden hallinta, yhteiskuntavastuu, tietoturvallisuuden hallinta, omaisuuden hallinta sekä brändin arvonmääritys. SFS:n toimialayhteisöjen ständeillä on mahdollisuus saada viime tiedot eri alojen standardisoinnista.

 

Tapahtuman uusitut sivut on avattu osoitteessa www.standardiforum.fi

 

Kirjoituskilpailu standardeista

Standardien käyttäjien kansainvälinen yhdistys IFAN on julistanut kirjoituskilpailun. Kilpailun pääpalkinto on 1 500 Sveitsin frangia. Kirjoitukset on toimitettava IFANille viimeistään 9. elokuuta 2013.

 

Kirjoitusten tulee pyrkiä osoittamaan, että standardeilla on tärkeä tehtävä taloudessa erityisesti luottamuksen luomisessa, kestävyyden ja erinomaisuuden työkaluina, teknisen kehityksen edistäjänä sekä linkkinä viranomaisten ja elinkeinoelämän välillä. Kirjoitusten kieli on englanti. Niiden tulee olla 3000 – 4500 sanaa pitkiä.

 

Tarkemmat tiedot kilpailusta ovat IFANin www-sivuilla www.ifan.org   

 

Pk-yritykset ja standardisointi konferenssin esitykset netissä

SME2013Kaikkiaan 200 henkeä osallistui Brysselissä 28.5.2013 pidettyyn konferenssiin ”SME and Standardization” (pk-yritykset ja standardisointi). Standardit tarjoavat suuria hyötyjä pk-yrityksille. Usein pk-yritykset eivät kuitenkaan osaa hyödyntää standardeja ja standardisointia. Tämä konferenssi pyrki omalta osaltaan tarjoamaan ratkaisuja asiaan. Tilaisuuden esitykset ovat katsottavissa kesäkuun 2013 loppuun asti netissä.

 

Tilaisuuden taltioinnin osoite on http://www.squarestream.tv/smeconference/   Esitysten kalvot ovat luettavissa www-osoitteessa http://www.cencenelec.eu/news/events/Pages/EV-2013-08.aspx

 

Osanottajien puheenvuoroissa tuli ilmi tarve edelleen lisätä pk-sektorin tietoisuutta standardien ja standardisoinnin hyödyistä tiedotuksella, koulutuksella ja kursseilla. Elinkeinoelämän järjestöillä on tärkeä tiedonvälittäjän rooli asiassa. Tärkeää on, että standardien kirjoittamisessa otetaan pk-yritykset huomioon. Osanottajien mielestä uusien teknologioiden käytön lisääminen helpottaisi pk-yritysten osallistumismahdollisuuksia.

 

Tilaisuuden järjestivät eurooppalaiset standardisoimisjärjestöt CEN, CENELEC ja ETSI, sekä EU, Efta ja teollisuuden eurooppalainen järjestö Orgaline.

 

SFS-tiedotus pureutuu rakennusalaan

1 Malmin+sairaala kuorilaattojen asennus kuvaaja Matti Vuohelainen033Rakennusalan standardit ovat teemana 12. kesäkuuta ilmestyvässä SFS-tiedotuksen numerossa 3/2013. Siinä käsitellään 1.7.2013 kokonaisuudessaan voimaan astuvaa EU:n rakennustuoteasetusta standardisoinnin ja sertifioinnin näkökulmasta. Lehden jutuissa käsitellään myös mm. yhteiskuntavastuuopasta ISO 26000, ulkoistamista, sisäisiä arviointeja sekä projektien monia ulottuvuuksia. Lehti kertoo myös kuinka standardit luovat edellytykset sähköautojen yleistymiselle ja, että tietosuojan kansainvälinen standardi on julkaistu suomeksi.

 

Henkilöstöjohtamiselle seurantaryhmä

Standardisoimisliittoon on perustettu uusi seurantaryhmä Henkilöstöjohtaminen. Se (SR 217) toimii henkilöstöjohtamisen (Human Resource Management - HRM) standardisoinnin kansallisena asiantuntijaryhmänä. Seurantaryhmän toimiala on sama kun komitean ISO/TC 260, Human Resource Management. Seurantaryhmän sihteerinä tomii asiantuntija Risto Pulkkanen SFS:stä.

 

ISO hakee standardisoinnin lähettilästä

Kansainvälinen standardisoimisjärjestö ISO etsii  standardisoinnin lähettilästä. Uusi ISOn palkinto on suuruudeltaan 20 000 Sveitsin frangia. Sitä voivat hakea henkilöt, jotka ovat merkittävällä tavalla edistäneet ISO-standardien ymmärtämystä tai ISO-standardien käyttöä projektille, joka merkittävällä tavalla edistää jonkun ISO-standardin käyttöä. 

 

Lisätiedot ISOn palkinnosta ISOn www-sivuilla osoitteessa http://www.iso.org/iso/home/news_index/news_archive/news.htm?refid=Ref1747

 

Standardien päivän julistekilpailu loppusuoralla

Töiden jättöaika kansainvälisten standardisoimisjärjestöjen IEC, ISO ja ITU julistekilpailuun päättyi 10. kesäkuuta. Kilpailun järjestäjät valitsevat loppukilpailuun pääsevät. Näistä voittaja valitaan yleisöäänestyksellä, joka alkaa 15. kesäkuuta ja päättyy 20. kesäkuuta. Äänestysohjeet ovat kilpailun www-sivuilla osoitteessa http://www.worldstandardscooperation.org/wsd2013.html

 

Kilpailussa valitaan juliste 14. lokakuuta 2013 vietettävälle kansainväliselle standardien päivälle. Päivän teemana on tänä vuonna ”International standards ensure positive change, kansainväliset standardit positiivisen muutoksen varmistajina”.